You are on page 1of 1

IES GARCÍA BARBÓN

Venres, 2 de marzo

Unidade móbil de Doazón de Sangue,
ó carón do Centro

10:30 ás 13:30 horas