You are on page 1of 1

B

1. Objasnite pojmove konceptualna defnicija, izobrazba, metafizika?


Konc def.- ona kojom se određuje sadržaj pojma. Metafizika- označava istraživanje onog što je iznad
iskustva obicno se definira kao kao znanost o biku o onome sto u pravom znacenju rijeci jest. Dr
rijecma je znanost o temeljima bića i njegvoj totalnosti koke proučava od bitka tražeći prve i
najuniverzalnije principe koji najradikalnije kontituiraju sve stvari.
2. Sokratov stav o odgoju?
Za sokrata je bitna vrlina,a vrlina je isto što i znanje. Iz vrline se rađa blago i sva čovjekova dobra.
Stoga odgoj mora biti usmjeren na postizanje vrline u svim njezinim manifestacijama. Osnovni
zadatak odgoja je upoznati samoga sebe, što znači da je ideja znanja trajno uporište pravom odgoju
3.Spenceroova odgojna teorija?
Ne priznaje postojanje čovjekove duhovne dimenzije, nego ga smatra isključivo osjetnim, organskim
bićem, životinjom koja je evoluirala. Stoga je cilj odgoja formiranje „dobrih životinja“. Za Spencera je
priroda glavni čimbenik odgoja; sve treba pustiti prirodnom razvoju te dati prioritet fizičkom zdravlju i
snazi. Što se tiče intelektualnoga odgoja, u srdeištu nastave moraju biti prirodne znanosti. Ne poznaje
moralnih vrednota u pravom smislu riječi.
4. Problem koedukacije?
Pod koedukacijom se shvaća potpuni zajednički školski i izvanškolski odgoj muške i ženske mladeži.
Oni koji prihvaćaju koedukaciju smatraju da se zajedničkim odgojem niveliraju psihičke razlike
između spolova stvarajući tako zdrav odnos između muške i ženske mladeži. Protivnici koedukacije
drže da proces koedukacije ometa razvoj specifično muških i specifično ženskih svojstava i stvara
nekakav srednji tip koji nije simpatičan ni normalnom muškarcu ni normalnoj ženi. Danas je
koedukacija odgojna stvarnost i treba ju kao takvu prihvatiti i tražiti najbolje modele kako bi se
odgojnom idealu moglo što više približiti

C
1. Pojasnit na primeru razlikku između znanstvenog i fiozofkog pitanja?
U pocetku filozofsko i znansteno bilo je isto. Filoz: u cemu je smisao ljud zivota? Postoji li Bog što je
istina? Znan: Tko je otkrio Ameriku? Tko je pobjedio u II. svj ratu?
2. Koja su to dva zivotna doba prema kojima treba podijeliti obrazovanje?
- od sedme godine do spolne zrelosti i od toga doba do 21god.
3. Navedite kršćanke pedagoge?
Willman, Forster, Langbehn, Kidd
4. Pojasnite vezu između filozofije i pedagogije?
Veza između filozofije i pedagogije je trajna i postojana i nitko ju ne osporava. Kao i sve druge
znanosti i pedagogija je proizašla iz filozofije. Pedagogije je na filozofiju upućena kao univerzalno
mišljenje i kao obuhvatan pogled na stvarnost. Pedagogija također donosi vrijednosne sudove i
rasprave o tome što je vrijedno a što ne. Pedagogija i filozofija su povezane osobitim odnosom što je
sadržan u zajedništvu vrijednosnih odredaba.