You are on page 1of 1

PRIKUPLJANJE KORISNIH INFORMACIJA

 Nacionalna infrastruktura geoprostornih podataka ( NIGP)


 Republički geodetski zavod (RGZ) – „eKatastar“ nepokretnosti