You are on page 1of 1

Tugas Spesifik

Kemunculan Tamadun awal Asia Tenggara dapat dibuktikan dengan wujudnya kerajaan awal di
Tanah Besar spt:Funan, Chenla, Angkor, Sukhotai, dan Ayuthia. Perkembangan kerajaan tersebut di
Asia Tenggara telah menjadi bukti ketamadunan masyarakat Asia Tenggara dan boleh dimanfaatkan
oleh Negara kita Malaysia supaya terus berkembang maju dan mecapai sasaran sebagai sebuah
negara terkenal diseluruh dunia.

Berdasarkan pernyataan di atas, anda dikehendaki menjawa soalan/tugasan berikut:

Aspek
Soalan/Tugasan Markah

1. Jelaskan bentuk bentuk kerajaan awal yang terdapat di


Pengenalan Asia Tenggara 5 Markah
Hal 75 BT T 4

Isi dan 2. Huraikan ciri-ciri penting kerajaan agraria yang terdapat di


Hal 75 BT T 4 15 markah
Huraian Asia Tenggara
3. Huraikan faktor perkembangan kerajaan maritim yang
Hal 78 BT T 4 20 markah
terdapat di Asia Tenggara
4. Kerajaan agraria dan kerajaan maritim dikatakan saling
berhubungan di antara satu sama lain 15 markah
Hal 83 BT T 4
Huraikan pernyataan tersebut.
5. Malaysia terletak dikedudukan yang strategik di Asia
Tenggara. KBAT
10 markah
Bagaimanakah kerajaan Malaysia mampu menjadikan
negara kita sebagai sebuah kuasa maritim yang terkenal
6. Apakah cabaran yang dihadapi oleh negara dalam usaha
untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah kuasa maritim 10 markah
yang terkenal KBAT
7. Huraikan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran
menjadikan Malaysia sebagai sebuah kuasa maritime yang
10 markah
terkemuka KBAT

8. Apakah iktibar yang diperolehi daripada perkembangan


kerajaan awal di Asia tenggara terhadap negara kita
10 markah
Malaysia KBAT

9. Sediakan kesimpulan berdasarkan pekara berikut :


(a) Pengetahuan yang diperolehi
(b) Ni;ai patriotisme yang diperolehi daripada kemajuan
Kesimpulan 5 markah
kerajaan agrarian dan maritim.
(c) Harapan untuk menjadikan negara dan bangsa KBAT
Malaysia yang kekal unggul di mata dunia