You are on page 1of 24

O

Anul universitar 2016-2017


sesiunea de iarnă
grupa
C-161 F/R (rom) TI-161 F/R (rom) C-151 F/R (rom) TI-151 F/R (rom)
ziua
8.00-16.45 / 3-101 8.00-16.45 / 3-101 8.00-16.45 / 3-101 8.00-15.00 / 3-401
Matematica superioară Matematica superioară Sisteme de gestiune a 15.15-18.30 / D-01,02
SÂMBĂTĂ A.Costaș A.Costaș bazelor de date / M.Perebinos Programarea în limbajul C++
1/14/2017 M.Balan

8.00-16.45 / 3-101 8.00-16.45 / 3-101 8.00-15.00 / 3-224 8.00-15.00 / 3-401


Matematica superioară Matematica superioară 15.15-18.30 / D-03 15.15-18.30 / D-01,02
DUMINICĂ A.Costaș A.Costaș Programarea în limbajul C++ Programarea în limbajul C++
1/15/2017 C.Plotnic M.Balan

8.00-13.00 / 3-101 8.00-13.00 / 3-101 8.00-18.30 / 3-214 8.00-13.00 / 3-609


Matematici speciale / Gh.Ceban Matematici speciale / Gh.Ceban Programarea în limbajul C++ Analiza și proiectarea algoritmilor
LUNI 13.30-15.00 / 3-101 13.30-15.00 / 3-101 C.Plotnic M.Catruc
1/16/2017 Filosofie / M.Braga Filosofie / M.Braga 13.30-18.30 / 3-604
15.15-18.30 / 3-202 Limbaje formale și proiectarea
Limba engleză / E.Gogoi compilatoarelor / L.Duca
9.45-13.00 / 3-101 9.45-13.00 / 3-101 8.00-13.00 / 3-104 8.00-13.00 / 3-104
Matematici speciale / I.Balmuș Matematici speciale / I.Balmuș Electronica Electronica
MARŢI 13.30-18.30 / 3-101 13.30-18.30 / 3-101 T.Melnic T.Melnic
1/17/2017 Matematici speciale / Gh.Ceban Matematici speciale / Gh.Ceban 13.30-18.30 / 3-203 13.30-18.30 / 3-604
Procese stochastice Analiza și proiectarea algoritmilor
V.Moraru M.Catruc
8.00-13.00 / D-03,04 8.00-9.30 / 3-202 8.00-13.00 / 3-203 8.00-11.15 / 3-401
Matematici speciale / Gh.Ceban Limba engleză / E.Gogoi Procese stochastice 11.30-16.45 / 3-509
MIERCURI 13.30-16.45 / D-01,02 9.45-13.00 / D-01,02 V.Moraru Analiza și proiectarea algoritmilor
1/18/2017 Matematici speciale / I.Balmuș Matematici speciale / I.Balmuș 13.30-18.30 / 3-101 M.Catruc
13.30-18.30 / D-03,04 Sisteme de gestiune a
Matematici speciale / Gh.Ceban bazelor de date / M.Perebinos
15.15-18.30 / 3-101 8.00-15.00 / 3-202 8.00-13.00 / 3-402 8.00-13.00 / 3-402
Filosofie / M.Braga Limba engleză / E.Gogoi Electronica Electronica
JOI 15.15-18.30 / 3-101 T.Melnic T.Melnic
1/19/2017 Filosofie / M.Braga 13.30-18.30 / 3-104 13.30-18.30 / 3-104
Grafica pe calculator Grafica pe calculator
V.Moraru V.Moraru
8.00-13.00 / 3-101 8.00-13.00 / 3-101 8.00-11.15 / 3-104 8.00-11.15 / 3-104
Filosofie / M.Braga Filosofie / M.Braga 11.30-16.45 / 3-406 Electronica
VINERI 13.30-18.30 / 3-101 13.30-18.30 / 3-101 Electronica T.Melnic
1/20/2017 Fizica / V.Tronciu Fizica / V.Tronciu T.Melnic 11.30-13.00 / D-01,02
Programarea în limbajul C++
M.Balan
8.00-16.45 / 3-101 8.00-16.45 / 3-101 8.00-18.30 / 3-310 8.00-18.30 / 3-310
Fizica / V.Tronciu Fizica / V.Tronciu Analiza și sinteza dispozitivelor Analiza și sinteza dispozitivelor
SÂMBĂTĂ numerice / A.Țurcan numerice / A.Țurcan
1/21/2017

11.30-20.15 / 3-301 8.00-16.45 / 3-303 8.00-16.45 / 3-310 8.00-16.45 / 3-310


Fizica / M.Ciobanu Fizica / V.Tronciu T.Oloinic Analiza și sinteza dispozitivelor Analiza și sinteza dispozitivelor
DUMINICĂ numerice / A.Țurcan numerice / A.Țurcan
1/22/2017

8.00-13.00 / 3-101 8.00-13.00 / 3-101 8.00-13.00 / 3-214 8.00-13.00 / 3-405


Filosofie / M.Braga Filosofie / M.Braga Analiza și sinteza dispozitivelor LFPC / L.Duca
LUNI 13.30-18.30 / 3-202 numerice / A.Țurcan 13.30-18.30 / 3-214
1/23/2017 Limba engleză / E.Gogoi 13.30-18.30 / 3-224 ASDN / A.Țurcan
Programarea în limbajul C++ 13.30-18.30 / 3-406
C.Plotnic Electronica / T.Melnic
EXAMEN EXAMEN 8.00-13.00 / 3-404 8.00-13.00 / 3-214
9.00 9.00 Programarea în limbajul C++ ASDN / A.Țurcan
MARŢI Limba engleză Limba engleză C.Plotnic 8.00-13.00 / 3-406
1/24/2017 E.Gogoi E.Gogoi 13.30-16.45 / 3-203, 17.00-18.30 / 3-214 Electronica / T.Melnic
3-101 3-101 Procese stochastice 13.30-18.30 / 3-614
V.Moraru LFPC / L.Duca
EXAMEN EXAMEN 8.00-11.15 / 3-104, 11.30-15.00 / 3-214 8.00-11.15 / 3-104
11.30 11.30 Grafica pe calculator Grafica pe calculator
MIERCURI Matematica superioară Matematica superioară V.Moraru V.Moraru
1/25/2017 A.Costaș A.Costaș 11.30-18.30 / 3-405
3-3 3-3 Limbaje formale și proiectarea
compilatoarelor / L.Duca
EXAMEN EXAMEN 8.00-9.30 / 3-214 / Grafica pe calculator 8.00-13.00 / 3-509
9.00 9.00 9.45-13.00 / 3-214 / Procese stochastice Limbaje formale și proiectarea
JOI Mecanica Mecanica V.Moraru compilatoarelor / L.Duca
1/26/2017 I.Balmuș I.Balmuș 13.30-18.30 / 3-608 13.30-18.30 / D-01,02
3-3 3-3 Sisteme de gestiune a Grafica pe calculator
bazelor de date / M.Perebinos V.Moraru
EXAMEN EXAMEN EXAMEN EXAMEN
11.30 11.30 11.30 11.30
VINERI Programarea calculatoarelor Programarea calculatoarelor Structuri de date și algoritmi Structuri de date și algoritmi
1/27/2017 I.Balmuș I.Balmuș L.Carcea L.Carcea
3-3 3-3 3-609 3-609

EXAMEN EXAMEN EXAMEN EXAMEN


9.00 9.00 9.00 9.00
SÂMBĂTĂ Etică, comunicare și drept Etică, comunicare și drept Electrotehnica Electrotehnica
1/28/2017 V.Roșca V.Roșca Gh.Tertea Gh.Tertea
3-3 3-3 3-310 3-310

DUMINICĂ
1/29/2017

EXAMEN EXAMEN
9.00 9.00
LUNI Metode numerice Metode numerice
1/30/2017 E.Tutunaru E.Tutunaru
3-3 3-3
EXAMEN EXAMEN
9.00 9.00
MARŢI Teoria economică Teoria economică
1/31/2017 T.Grunzu T.Grunzu
3-101 3-101
Orarul sesiunii de iarnă pentu studenţii secţiei cu frecvenţă

TI-152 F/R (rus) C-141 F/R (rom) TI-141 F/R (rom) TI-142 F/R (rus)

8.00-18.30 / 3-214 9.45-20.15 / 3-217 8.00-18.30 / 3-402 8.00-13.00 / 3-518


Analiza și sinteza dispozitivelor Sisteme de operare și limbaje Baze de date și cunoștințe 13.30-16.45 / 3-501
numerice / V.Sudacevschi de asamblare / L.Rotaru R.Bulai Programarea aplicațiilor incorporate
și independente de platformă / I.Antohi

8.00-16.45 / 3-214 9.45-20.15 / 3-217 8.00-11.15 / 3-518


Analiza și sinteza dispozitivelor Sisteme de operare și limbaje 11.30-16.45 / 3-503
numerice / V.Sudacevschi de asamblare / L.Rotaru Programarea aplicațiilor incorporate
și independente de platformă / I.Antohi

8.00-15.00 / 3-404 8.00-15.00 / 3-219 8.00-13.00 / 3-604 9.45-15.00 / 3-512


Electronica Circuite integrate digitale Analiza și modelarea sistemelor 15.15-18.30 / 3-503
T.Melnic V.Negură informaționale / R.Melnic Testarea și verificarea produselor
15.15-18.30 / 3-312 15.15-18.30 / 3-224 13.30-18.30 / 3-516 program / T.Scorohodova
Grafica pe calculator Evaluarea performanțelor Baze de date și cunoștințe
L.Rotaru E.Guțuleac R.Bulai
8.00-11.15 / 3-512 8.00-15.00 / 3-219 8.00-13.00 / 3-614 8.00-13.00 / 3-203
11.30-13.00 / D-01 15.15-18.30 / 3-214 13.30-16.45 / D-02,03 Analiza și modelarea sistemelor
Programarea în limbajul C++ / M.Balan Circuite integrate digitale Programarea aplicațiilor incorporate informaționale / R.Melnic
13.30-18.30 / 3-202 V.Negură și independente de platformă / I.Antohi 13.30-16.45 / 3-512, 17.00-18.30 / 3-503
Analiza și sinteza dispozitivelor Testarea și verificarea produselor
numerice / V.Sudacevschi program / T.Scorohodova
9.45-16.45 / 3-512 8.00-13.00 / 3-219, 13.30-15.00 / 3-214 8.00-13.00 / 3-405, 13.30-15.00 / 3-114 8.00-16.45 / 3-516
17.00-20.15 / 3-503 Circuite integrate digitale Analiza și modelarea sistemelor Baze de date și cunoștințe
Analiza și proiectarea algoritmilor V.Negură informaționale / R.Melnic D.Saranciuc
T.Scorohodova 15.15-18.30 / 3-224 15.15-16.45 / 3-114
Evaluarea performanțelor Baze de date și cunoștințe
E.Guțuleac R.Bulai
9.45-16.45 / 3-512 8.00-16.45 / 3-217 8.00-11.15 / 3-405, 13.30-15.00 / 3-114 8.00-15.00 / 3-516
Analiza și proiectarea algoritmilor Sisteme de operare și limbaje Analiza și modelarea sistemelor Baze de date și cunoștințe
T.Scorohodova de asamblare / L.Rotaru informaționale / R.Melnic D.Saranciuc
17.00-18.30 / 3-512, 18.45-20.15 / 3-504 17.00-18.30 / 3-224 15.15-16.45 / 3-114
Limbaje formale și proiectarea Evaluarea performanțelor Baze de date și cunoștințe
compilatoarelor / T.Scorohodova E.Guțuleac R.Bulai
9.45-16.45 / 3-512 8.00-11.15 / 3-224 8.00-13.00 / 3-604 8.00-13.00 / 3-203
17.00-20.15 / 3-503 Ingineria programării Testarea și verificarea produselor Analiza și modelarea sistemelor
Limbaje formale și proiectarea V.Cărbune program / M.Catruc informaționale / R.Melnic
compilatoarelor / T.Scorohodova 11.30-16.45 / 3-214 13.30-18.30 / 3-501
Evaluarea performanțelor Sisteme de operare: mecansme interne
E.Guțuleac și principii de proiectare / V.Beșliu
9.45-18.30 / 3-512 8.00-18.30 / 3-217 8.00-13.00 / 3-505, 13.30-18.30 / 3-501 8.00-11.15 / 3-516
Limbaje formale și proiectarea Ingineria programării Sisteme de operare: mecansme interne 11.30-16.45 / 3-503
compilatoarelor / T.Scorohodova V.Cărbune și principii de proiectare / V.Beșliu Baze de date și cunoștințe
D.Saranciuc

8.00-15.00 / 3-512 8.00-18.30 / 3-217 8.00-11.15 / 3-401, 11.30-16.45 / 3-503 8.00-15.00 / 3-505
15.15-18.30 / D-01 Ingineria programării Programarea aplicațiilor incorporate 15.30-18.30 / 3-501
Programarea în limbajul C++ / M.Balan V.Cărbune și independente de platformă / I.Antohi Sisteme de operare: mecansme interne
și principii de proiectare / V.Beșliu

8.00-11.15 / 3-512 8.00-11.15 / 3-217 8.00-11.15 / 3-114 8.00-13.00 / 3-505


Programarea în limbajul C++ / M.Balan 11.30-18.30 / 3-203 Analiza și modelarea sistemelor 13.30-18.30 / 3-501
11.30-16.45 / 3-512 Unități centrale ale calculatoarelor informaționale / R.Melnic Sisteme de operare: mecansme interne
17.00-18.30 / 3-503 V.Cărbune 11.30-13.00 / 3-112, 13.30-16.45 / 3-516 și principii de proiectare / V.Beșliu
Limbaje formale și proiectarea Baze de date și cunoștințe
compilatoarelor / T.Scorohodova R.Bulai
8.00-11.15 / 3-203 8.00-11.15 / 3-224 8.00-11.15 / 3-604 8.00-13.00 / 3-114
Grafica pe calculator / L.Rotaru 15.15-20.15 / 3-224 11.30-16.45 / D-01,02 Analiza și modelarea sistemelor
11.30-13.00 / D-03 Unități centrale ale calculatoarelor Testarea și verificarea produselor informaționale / R.Melnic
Programarea în limbajul C++ / M.Balan V.Cărbune program / M.Catruc 13.30-16.45 / 3-501
13.30-18.30 / D-03 Sisteme de operare: mecansme interne
Grafica pe calculator / L.Rotaru și principii de proiectare / V.Beșliu
8.00-15.00 / 3-404 13.30-18.30 / D-01 8.00-11.15 / 3-505, 11.30-16.45 / 3-501 8.00-11.15 / 3-203
Electronica / T.Melnic Unități centrale ale calculatoarelor Sisteme de operare: mecansme interne 11.30-15.00 / 3-114
15.15-16.45 / 3-203 V.Cărbune și principii de proiectare / V.Beșliu Analiza și modelarea sistemelor
Grafica pe calculator / L.Rotaru informaționale / R.Melnic

8.00-13.00 / D-01 EXAMEN EXAMEN EXAMEN


Programarea în limbajul C++ / M.Balan 9.00 9.00 9.00
13.30-18.30 / 3-406 Circuite analogice și de conversie Cercetări operaționale Economia și statistica ramurii
Electronica / T.Melnic V.Negură M.Catruc V.Fedorenco
3-219 3-402 3-405

EXAMEN EXAMEN EXAMEN EXAMEN


9.00 9.00 9.00 11.30
Teoria economică Etica profesională și bazele comunicării Etica profesională și bazele comunicării Medii interactive de dezvoltare
V.Hohlov C.Lazariuc C.Lazariuc a produselor soft
3-224 3-101 3-101 I.Cojan
3-604
EXAMEN EXAMEN EXAMEN EXAMEN
9.00 9.00 9.00 9.00
Electrotehnica Economia și statistica ramurii Economia și statistica ramurii Arhitectura calculatoarelor
V.Sidelnicov M.Gîrbu M.Gîrbu V.Colesnic
3-622 3-401 3-401 3-516

EXAMEN EXAMEN EXAMEN EXAMEN


9.00 9.00 9.00 9.00
Metode numerice Proiectarea orientata pe obiecte Arhitectura calculatoarelor Etica profesională și bazele comunicării
E.Tutunaru L.Rotaru V.Colesnic V.Maftei
3-401 3-214 3-505 3-312

EXAMEN EXAMEN EXAMEN EXAMEN


9.00 11.30 9.00 9.00
Structuri de date și algoritmi Echipamente periferice Medii interactive de dezvoltare Programarea în Windows
N.Falico V.Ababii a produselor soft V.Beșliu
3-405 3-217 I.Cojan 3-505
3-401
EXAMEN EXAMEN EXAMEN
9.00 11.30 11.30
Analiza și sinteza Programarea în Windows Cercetări operaționale
dispozitivelor numerice V.Beșliu T.Scorohodova
V.Sudacevschi 3-505 3-604
3-214
u frecvenţă redusă

C-131 F/R (rom) TI-131 F/R (rom) TI-132 F/R (rus) C-121 F/R (rom) TI-121 F/R (rom)

9.45-18.30 / 3-224 9.45-16.45 / 3-512


Proiectarea asistată de calculator 17.00-20.15 / 3-503
I.Calmîcov Proiectarea sistemelor informaționale
T.Scorohodova

8.00-13.00 / 3-224 9.45-16.45 / 3-516 9.45-16.45 / 3-512


Proiectarea asistată de calculator 17.00-20.15 / 3-501 Sisteme multimedia
I.Calmîcov Proiectarea sistemelor informaționale N.Sava
P.Chirev

8.00-13.00 / 3-614 8.00-13.00 / 3-614 8.00-15.00 / 3-518 EXAMEN EXAMEN


Marketing Marketing 15.15-18.30 / 3-407 11.30 11.30
A.Gangan A.Gangan Rețele de calculatoare Arhitecturi avansate Administrarea rețelelor
13.30-18.30 / 3-614 A.Romanenco V.Cărbune R.Călin
Programarea în rețea 3-203 3-501
I.Antohi
8.00-13.00 / 3-203 9.45-16.45 / 3-604 8.00-15.00 / 3-524 EXAMEN EXAMEN
Sisteme de operare și 17.00-18.30 / D-01,02 15.15-18.30 / 3-407 9.00 11.30
tehnologii de rețea Sisteme multimedia Rețele de calculatoare Proiectarea sistemelor cu Ingineria produselor program
V.Moraru N.Sava A.Romanenco microprocesoare A.Poștaru
I.Calmîcov 3-401
3-224
8.00-13.00 / 3-614 8.00-13.00 / 3-614 8.00-11.15 / 3-407 EXAMEN EXAMEN
Marketing Marketing Rețele de calculatoare 9.00 9.00
A.Gangan A.Gangan 11.30-16.45 / 3-524 Teoria şi proiectarea reţelelor Programarea aplicațiilor distribuite
13.30-18.30 / 3-203 13.30-18.30 / 3-614 16.45-18.30 / 3-407 de calculatoare I.Antohi
Proiectarea cu dispozitive Programarea în rețea Prelucrarea semnalelor E.Guțuleac 3-310
programabile / V.Sudacevschi I.Antohi A.Romanenco 3-224
8.00-13.00 / 3-203 8.00-11.15 / 3-604 8.0-13.00 / 3-524 EXAMEN EXAMEN
Sisteme de operare și 11.30-18.30 / D-01,02 13.30-18.30 / 3-407 9.00 9.00
tehnologii de rețea / V.Moraru Programarea în rețea Prelucrarea semnalelor Programarea logică și Programarea logică și
13.30-18.30 / 3-214 I.Antohi A.Romanenco inteligența artificială inteligența artificială
Proiectarea cu dispozitive L.Carcea L.Carcea
programabile / V.Sudacevschi 3-310 3-310
8.00-13.00 / 3-214 9.45-16.45 / 3-614 8.00-9.30 / 3-407 EXAMEN EXAMEN
Sisteme de operare și Rețele de calculatoare Prelucrarea semnalelor 9.00 11.30
tehnologii de rețea / V.Moraru A.Romanenco A.Romanenco Testarea sistemelor Securitatea informațională
13.30-16.45 / 3-214 17.00-18.30 / 3-614 9.45-16.45 / 3-404, 17-00-18.30 / 3-112 V.Sudacevschi R.Bulai
Proiectarea cu dispozitive Sisteme multimedia Programarea în rețea 3-217 3-104
programabile / V.Sudacevschi N.Sava I.Antohi
8.00-15.00 / 3-214 9.45-16.45 / 3-405 8.00-15.00 / 3-518
TTGE 17.00-20.15 / 3-509 15.15-18.30 / 3-112
Iu.Țurcanu Proiectarea sistemelor informaționale Programarea în rețea
P.Chirev I.Antohi

8.00-15.00 / 3-214 9.45-16.45 / 3-405


TTGE 17.00-20.15 / 3-509
Iu.Țurcanu Proiectarea sistemelor informaționale
P.Chirev

8.00-11.15 / 3-203 8.00-11.15 / 3-518 8.00-11.15 / 3-112


11.30-16.45 / 3-217 Rețele de calculatoare / A.Romanenco Programarea în rețea
Sisteme de operare și 11.30-13.00 / 3-114 I.Antohi
tehnologii de rețea / V.Moraru Programarea în rețea / I.Antohi 11.30-13.00 / 3-516, 13.30-18.30 /3-112
13.30-18.30 / 3-604 Sisteme multimedia
Rețele de calculatoare / A.Romanenco N.Sava
9.45-18.30 / 3-217 8.00-11.15 / D-01,02 8.00-13.00 / 3-512
Bazele transmiterii de date Rețele de calculatoare Marketing
V.Ababii A.Romanenco T.Stucalova
11.30-18.30 / 3-604 13.30-18.30 / 3-512
Prelucrarea semnalelor Proiectarea sistemelor informaționale
A.Romanenco T.Scorohodova
9.45-18.30 / 3-217 8.00-11.15 / 3-604 8.00-13.00 / 3-512
Bazele transmiterii de date 11.30-18.30 / 3-509 Marketing
V.Ababii Prelucrarea semnalelor T.Stucalova
A.Romanenco 13.30-18.30 / 3-512
Proiectarea sistemelor informaționale
T.Scorohodova
9.45-16.45 / 3-217 8.00-9.30 / 3-509 9.45-13.00 / 3-515
Bazele transmiterii de date Prelucrarea semnalelor / A.Romanenco 13.30-20.15 / 3-503
V.Ababii 9.45-15.00 / 3-501 Proiectarea sistemelor informaționale
Rețele de calculatoare / A.Romanenco T.Scorohodova
15.15-18.30 / 3-501
Sisteme multimedia / N.Sava
EXAMEN EXAMEN EXAMEN
11.30 11.30 9.00
Ingineria calculatoarelor Baze de date și cunoștințe Protecția muncii și a mediului ambiant
V.Cărbune R.Bulai L.Gangan
3-224 3-614 3-203

EXAMEN EXAMEN EXAMEN


9.00 9.00 9.00
Modelarea sistemelor Analiza, programarea și proiectarea V.Fedorenco
A.Țurcan orientată pe obiecte S.Gorobievschi
3-224 D.Ciorba 3-203
3-505
EXAMEN EXAMEN EXAMEN
9.00 9.00 9.00
Managementul întreprinderii Managementul întreprinderii Teoria sistemelor
S.Gorobievschi S.Gorobievschi V.Dragoner
3-402 3-402 3-404

EXAMEN EXAMEN EXAMEN


9.00 9.00 9.00
Protecția muncii și Protecția muncii și Analiza, programarea și proiectarea
a mediului ambiant a mediului ambiant orientată pe obiecte
L.Gangan L.Gangan R.Melnic
3-402 3-402 3-202
EXAMEN EXAMEN EXAMEN
9.00 9.00 9.00
Programarea calculatoarelor Teoria sistemelor Baze de date și cunoștințe
L.Rotaru V.Dragoner D.Saranciuc
3-217 3-217 3-512

Decan FCIM
conf. univ., dr.
“APROB”
PROF. UNIV. P.TODOS
PRIM-PRORECTOR
“______”_____________

grupa
TI-122 F/R (rus)
ziua

SÂMBĂTĂ
1/14/2017

DUMINICĂ
1/15/2017

EXAMEN
14.00
Ingineria produselor program LUNI
A.Poștaru 1/16/2017
3-104

EXAMEN
14.00
Administrarea rețelelor MARŢI
R.Călin 1/17/2017
3-501

EXAMEN
9.00
Programarea aplicațiilor distribuite MIERCURI
I.Antohi 1/18/2017
3-310
EXAMEN
9.00
Securitatea informațională JOI
A.Poștaru 1/19/2017
3-101

EXAMEN
11.30
Programarea logică și VINERI
inteligența artificială 1/20/2017
L.Luchianov
3-518

SÂMBĂTĂ
1/21/2017

DUMINICĂ
1/22/2017

LUNI
1/23/2017

MARŢI
1/24/2017
MIERCURI
1/25/2017

JOI
1/26/2017

VINERI
1/27/2017

SÂMBĂTĂ
1/28/2017

DUMINICĂ
1/29/2017

LUNI
1/30/2017
MARŢI
1/31/2017

Ion Balmuş