You are on page 1of 2

TAKDANG ARALIN:

A. ANO ANG POSISYONG PAPEL?

- Ito ay naglalayong maipaglaban kung ano ang alam mong tama. Ito ay
nagtatakwil ng kamalian na hindi tanggap ng karamihan. Naglalahad ng kuro-
kuro hinggil sa isang paksa.

B. MAGBIGAY NG HALIMBAWA.

Matagal na ang debate tungkol sa pagpapatupad ng parusang kamatayan


hindi lamang sa ating bansa kundi sa buong mundo.Ito ang isyung
pinagtatalunan hindi lamang ng mambabatas pati na mga pangkaraniwang
mamamayan.

Ano nga ba ang parusang kamatayan? Nararapat ba itong ipatulad muli?


Sa United States, kapag ikaw ay nakagawa ng karumal-dumal na krimen ay
maaari kang maparusahan ng kamatayan kung ito'y mapapatunayan, pati na rin
sa mga bansang nagpapatupad nito. Ang parusang kamatayan ang
pinakamabigat na hatol kung saan ang gobyerno ang may hawak ng iyong buhay
ngunit ito'y nakadepende sa kasalanang iyong nagawa o bigat. Ayon pa kay
Pangulong Rodrigo Duterte, ang muling pagpapatupad ng parusang kamatayan
ay hindi pananakot sa mga krimenal kundi pambayad sa kanilang kasalanan.
Samantalang may mga opisyal ng gobyerno rin na hindi sang-ayon dito, tulad ni
Chito Gascon pinuno ng CHR, sapagkat ang paniniwala niya kung ipapatupad
ang parusang kamatayan ay wala na silang pangalawang pagkakataon upang
magsimula ulit.

Sa kabila nito nangingibabaw pa rin sa iba ang pagpapatupad dito. Sa


duma-daming mga kriminal, rapist, drug traffickers, mga magnanakaw , mga
teroristang walang takot na pumapatay at nagkakalat ng lagim, kidnappers, at
carjackers, at ang riding in-tandem kung saan walang awang pumapatay. Sa
kasamaang palad ang kadalasang sangkot dito ay mga pulis.

Ang halimbawa nito mula sa Pang-Masa ang karumal-dumal na pagpatay


sa 75-anyos na ina ng aktres na si Cherry Pie Picache. Hindi lamang ito ang
naganap na krimen sa bansa dahil napakarami pang iba. Nakikita at naririnig
natin sa mga pahayagan araw-araw na kung minsan pa'y sa ating mismong lugar
nagaganap. Isinulong ni Sen. Sotto ang pagbabalik ng Death Penalty, ayon sa
kanya, palubha ng palubha ang mga krimen sa bansa kaya nararapat lamang na
ito’y ibalik ang bitay.

Mula sa mga opiniyon at pahayagan ng mambabatas at ibang opisyal ng


gobyerno pati na rin ng pangkaraniwang mamamayan na pagtitimbang natin ito
kung alin ang mabigat at nakabubuti. Sa pagpapatupad nito maaaring ang
kinabukasan ng mga sumusunod na henerasyon ay maisalba mula sa hindi
kanais-nais na nangyayari sa ating lipunan. Pati na rin sa pagkakaroon ng patas
na batas sa mga ibang bansa. Dahil kung naririnig ninyo maraming Pilipino na
ang naparusahan at nabitay sa mga dayuhang bansa subalit ang iba'y
nanaaakusahan lamang. At ito'y napakasakit pakinggan. Kaya kung ito'y
maipapatupad sa ating bansa kung sinuman ang makagagawa ng krimen
maging pinoy, dayuhan o tursta ay mapaparusahan ng parusang kamatayan,
dahil ang batas ay walang kinikilingan at walang pinoprotektahan dapat lahat ay
patas. Upang pagkakaisa ay makamit.

C. ISA-ISAHIN ANG MGA KATANGIAN NITO.

1. Naglalarawan ng posisyon sa isang partikular na isyu at ipinapaliwanag ang


basehan sa likod nito.
2. Nakabatay sa Fact (estadistika, petsa, mga pangyayari) na nagbibigay ng
matibay na pundasyon sa mga nailatag na argumento.
3. Hindi gumagamit ng mga personal na atake upang siraan ang kabilang panig.
4. Gumagamit ng mga sangguniang mapagkakatiwalaan at may awtoridad.
5. Sinusuri ng manunulat ang mga kalakasan at kahinaan ng sariling posisyon
maging ang kabilang panig.
6. Pinaglalaanan ng manunulat ang lahat ng maaaring solusyon at
nagmumungkahi ng mga maaaring gawin upang matamo ang layunin.
7. Gumagamit ng akademikong lengguwahe.