You are on page 1of 2

ADĂPOSTUL DE NOAPTE

LOCAȚIE : Oradea, str. Johann Gutenberg nr. 8, jud. Bihor

CONTACT: 0359-466666

Adăpostul de Noapte, este un așezământ de protecție socială și socializare, destinat persoanelor majore din
municipiul Oradea, din casele de copii aflate pe teritoriul județului Bihor și a altor persoane lipsite temporar de adăpost.

CAPACITATEA ADĂPOSTULUI DE NOAPTE:


Adăpostul de Noapte are o capacitate de 47 de locuri disponibile astfel:

 7 dormitoare: 3 pentru femei și 4 pentru bărbați;


 2 grupuri sanitare, unul pentru femei și unul pentru bărbați;
 o spălătorie dotată cu mașină de spălat;
 un spațiu de socializare;
 5 containere pentru cazare persoane, cu grupurile sanitare aferente.

PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE:
Admiterea beneficiarilor în Adăpostul de Noapte se face în limita locurilor disponibile conform programului de
funcționare și anume între orele 19.00 și 07.00. Persoanele admise având obligația ca în prima zi lucrătoare de la
admitere să aducă o copie după cartea de identitate (dacă o are) și un act medical din care să reiasă că nu suferă de
tuberculoză.

BENEFICIARII ADĂPOSTULUI DE NOAPTE:


De serviciile Adăpostului de Noapte pot beneficia:

 Persoane majore care au domiciliul pe raza municipiului Oradea;


 Persoane majore care nu au domiciliul pe raza municipiului Oradea (pe o perioadă de maxim 15 zile).

OBIECTIVUL ADĂPOSTULUI DE NOAPTE:


Obiectivul Adăpostului de Noapte este combaterea fenomenului de marginalizare socială a persoanelor aflate în situații
de risc socio-locativ, prin asigurarea unei palete de servicii sociale menite să contribuie la îmbunătățirea nivelului de trai al
persoanelor cazate.

SERVICIILE ADĂPOSTULUI DE NOAPTE:


Serviciile oferite în cadrul Adăpostului de Noapte sunt:

 asigurarea cazării pe timp de noapte și a condițiilor de igienă personală conform normelor de igienă, precum și posibilitatea
spălării rufelor și a altor obiecte de uz personal;
 consiliere socială individuală și de grup;
 informare/consiliere profesională și suport în găsirea unui loc de muncă;
 sprijin în obținerea actelor de identitate și a altor drepturi, conform legislației în vigoare;
 informare și sprijin în obținerea unor servicii și prestații în condițiile legii, după caz;
 activități de socializare;
 sprijin și suport în vederea deprinderii unui mod de viață independent.

Atât cazarea beneficiarilor cât și serviciile sociale sunt oferite în mod gratuit.

Potențialii beneficiari se pot informa cu privire la scopul și funcțiile Adăpostului de Noapte, la sediul acestuia, de luni
până vineri între orele 17.00 - 19.00.