You are on page 1of 3

Zápis ze společného jednání zástupců města Prostějova a společnosti Manthellan

dne 5. 1. 2018

Účastníci: RNDr. Alena Rašková, Ing. Zdeněk Fišer, Mgr. Jiří Pospíšil, Mgr. Alexandra
Klímková, Richard Morávek, JUDr. Michal Filouš

RNDr. Rašková:

- shrnula současnou situaci s tím, že město Prostějov je přesvědčeno, že nájemní


smlouva skončila 31. 12. 2017
- Důvodem schůzky je, aby parkoviště mohlo být využíváno po dobu plesů (umožnit
bezpečné parkování a ohraničit průzkumné vrty)

R. Morávek:

- Projekt nelze zcela ovlivnit, protože má určité náležitosti (např. změna územního
plánu atp.). Parkoviště bylo zabráno, aby se mohlo zrychlit konečné zpracování.
Firma je přesvědčena, že smlouva je platná a z toho je vycházeno.
- K problému zprovoznění parkoviště se nelze hned vyjádřit, protože to záleží i na
dalších společnících a na firmě, která provádí archeologické práce. Na město
Prostějov byla podána žádost, na kterou dosud nedostali vyjádření.

Ing. Fišer:

- V došlé žádosti byl zjištěn rozpor, proto se k tomu zatím nikdo nevyjádřil.
- V zastupitelstvu neprošla žádost o zrušení „Zajíce“, ale to by nemělo bránit v realizaci
projektu.

R. Morávek:

- Projekt je v rozporu s platným územním plánem. Cílem společnosti je projekt


zrealizovat a dotáhnout do konce, chceme vše postavit. Rozhodnutí Nejvyššího
soudu zatím není známo.
- Většina lidí se bohužel v problematice nevyzná a je zvláštní, že někdo smlouvu
nejdříve schválí a pak ji rozporuje (např. JUDr. Augustin).

Ing. Fišer:

- Ze stavebního hlediska žádný problém není, spíše v majetkoprávních vztazích.


- Ze zákona o obcích musí být vypsán nový záměr – musí být stanovena nová cena,
která se od doby vyhlášení původního záměru změnila.
- Měli bychom se domluvit, jak udělat nový záměr.

R. Morávek:

- Pokud byla podepsaná smlouva, měla by být akceptovaná. Nejsem ale právník.

1
RNDr. Rašková:

- Od podpisu smlouvy uplynulo příliš mnoho času. Nelze porušit zákon o obcích, který
toto přesně definuje.

R. Morávek:

- Bylo by dobré, kdyby se ke společnému jednání sešli právníci obou stran a věci si
společně vyjasnili.

RNDr. Rašková:

- Účelem setkání je domluva na parkovišti. Firma Manthellan málo propaguje pozitivní


obraz města a svých aktivit, i když je k tomu vyzvána.

R. Morávek:

- Domníváme se, že propagace je, i když v poslední době opravdu nebyla.

RNDr. Rašková:

- Parkoviště bylo zabráno ze dne na den. Ze strany města je vždy komunikováno


slušnou formou. Zábor parkoviště vyvolal velkou negativní reakci – velmi necitlivě
k občanům našeho města. Byli jste vyzváni, abyste v této době nic nekonali.
- Žádám, aby na zbytku „parkoviště“ (parkovací plochy) mohli parkovat občané. První
ples je příští pátek (12. 1. 2018). Opozice žádá, abychom parkoviště uvolnili třeba
i násilím, ale to nechci. Není příliš typické, že by se archeologický průzkum dělal
v zimním období.

R. Morávek:

- My jen pracujeme na svém projektu. Žádost projednám se svými kolegy.

JUDr. Filouš:

- Plocha je definovaná jako víceúčelová plocha a ne jako komunikace. Město mělo


samo iniciovat, že místo není parkoviště a že na tomto prostoru se ze zákona
parkovat nesmí. To, že se něco dělá „dlouho“ ještě neznamená, že je to správně.

RNDr. Rašková:

- Lze zaručit, že projekt bude dokončen?

R. Morávek:

- nelze. Můžeme spoléhat pouze na své reference. Máme připravenou dokumentaci


ke schválení, která stála nemalé prostředky.
- Máme kladné vyjádření z Krajské památkové péče v Olomouci, které odpovídá
návrhu projektu.

Ing. Fišer:

- Mělo by se řešit, jestli je akce opravdu realizovatelná.

2
- Stanovme si termín, aby ve čtvrtek byl zátaras vjezdu na plochu odstraněn (okolo vrtů
ponechán).

Mgr. Pospíšil:

- Jaký je právní názor na smlouvu? Nájem skončil ke konci roku 2017.

R. Morávek:

- Záležitost jsme nezkoumali, dle nás záměr a právní stav trvá.

RNDr. Rašková:

- Máme názor, že smlouva již skončila.

JUDr. Filouš:

- Dle nového občanského zákoníku je potřeba dívat se na smlouvu tak, že je spíše


platná než neplatná.
- Zastupitelstva se mění, ale smlouvy zůstávají.
- Obec je smluvně zavázaná, i když se to občanům nelíbí.

RNDr. Rašková:

- Nechci zde rozebírat platnost smluv. Představitelé města čelí neustále tlaku, že nic
nedělají, přestože smlouva je neplatná.
- Byla bych ráda, kdybychom měli do středy vyjádření k odstranění zátarasů
na parkovišti (kvůli pátečnímu plesu). Pokud nebudou zátarasy odstraněny, nechám
je ve čtvrtek odstranit já.

Na závěr se všichni rozloučili. Zápis bude poslán všem účastníků k vyjádření.

Zapsala: Petra Mejzlíková, asistentka primátorky