You are on page 1of 128

Дмитро Ратніков

www.ratnikov.com.ua

БРОВАРИ
Моє місто —
Мій дім

Бровари
2009

УДК 908 (477.41-21)
ББК 26.89(4Укр-4Киї)
Р25

Ратніков Д.
Бровари. Моє місто – Мій дім. – Бровари, 2009. – 128 с.: іл.

Висвітлено історію та сучасність Броварів і Броварського району,
розглянуто основні аспекти життя міста. Подається інформація про
визначних людей нашого краю, почесних громадян Броварів, керівників
міста у різні роки. Текст вдало доповнюють світлини з броварськими
краєвидами.
Призначена для броварчан і жителів району, гостей нашого краю,
усіх, хто цікавиться минулим та сьогоденням Броварщини.

ISBN 978-966-8527-77-7

© Д. Ратніков, автор і упорядник, 2009

До читача
Та земля для мене мила,
де мати народила
(Народна мудрість)

Хто не знає свого минулого, слави предків, той не вартий майбутнього,
пошани сучасників. Сьогодні нам, особливо молоді, необхідно розуміти, хто
ми, звідки, де і яке наше коріння, бо раніше система виховувала людей так,
щоб вони цим не цікавилися, але чітко знали межі своєї великої кошари.
Книжка, яку Ви тримаєте в руках, не претендує на всеосяжність та глибину
історичної розвідки. Та вона має притягальну силу, зворушлива тим, що її на-
писала молода, небайдужа, різнобічно освічена і знана в Броварах людина
– Дмитро Ратніков. «Хрещеними батьками» цього цікавого твору стали лю-
бов до рідного краю, міста, розповіді людей, робота з архівними документами
і той стан душі, коли вона вимагає взятися за перо.
На відміну від інших досліджень з історії Броварщини, у цій книзі більш ши-
роко і глибше подано життя міста за останні роки. Автор не просто фіксує, спог-
лядає факти, він активний учасник творення новітньої історії, адже є депутатом
міської ради. А на минулих виборах міського голови був другим за кількістю
відданих за нього голосів броварчан. І як краєзнавець нового покоління, не
обтяжений зайвими ідеологемами, бо виріс в іншій системі життєвих коор-
динат, може собі дозволити дати оцінку деяким явищам і фактам з життя мі-
ста, тому, що відбувається в нашій спільній домівці – Броварах. І має на це
моральне право, адже до нього за порадою та допомогою звертається ба-
гато броварчан, він знає їх проблеми і сподівання. За такими як Дмитро май-
бутнє міста та держави. Отже, книжка є цікавою і потрібною як для старшо-
го покоління, так і молодшого. І її слід прочитати та знати історію своєї ма-
лої Батьківщини.

Анатолій Волошиненко,
редактор газети «Нове життя» в 1987-1995 рр.

27 Бровари у полум'ї Великої Вітчизняної війни.................................................48 ЗМІ......................................................................60 Визначні особистості нашого краю...............................................................................................50 Промисловість...............8 Історія міста Бровари..............................53 Релігійне життя..24 Голодомор 1932-1933 років.......................................................................................................................................... Зміст Слово від автора....................26 Довоєнний період.........................................................................................................центр торгівлі і транспорту....................................................19 Бровари ..............................................30 Промисловий бум......126-127 Список використаних джерел....................................................................100 Визначні місця Броварів........................................................................ сфера послуг та громадського харчування...................................128 ......84 Міста-побратими Броварів....................38 Сучасне життя Броварів...............................................................................................122 Мапа Броварського району......лідер Київщини.................................................................................................................................................................................................55 Бровари ......................................................................78 Почесні громадяни міста.................................................................спортивна столиця України........................................................................................61 Гордість Броварщини.............................53 Освіта.............................................................91 Символіка Броварів..................................41 Нерухомість та житло..................................................................................................20 Шевченко і Броварщина.....................................56 Броварщина ............47 Дозвілля Броварчан..............................................120 Храми Броварщини.................................................................................................................................................................................................98 Міські голови............................................................................................................................................................17 Перші документальні згадки про Бровари...............121 Селищні та сільські ради......................................................................5 Історія Броварщини.....................................................................................................................................28 Повоєнна відбудова.......42 Технічна інфраструктура............42 Телекомунікації...........................................................44 Краєзнавчий музей..........................................................................23 Революція і радянська влада..................................................................................................................103 Символіка Броварського району...................................................................................................31 Бровари у часи Незалежності.....................50 Медицина......................52 Торгівля..42 Транспорт............................................................................................................................................................................................................35 Сучасна історія Броварів...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................43 Культурне життя Броварів......................................................21 Ремесла і ремісники..............................................................................................

Я народився і виріс у Броварах. Тому й втрачається зв’язок поколінь. Вже у шкільні роки захо- пився історією нашого міста. й часто-густо історичні факти губляться у глибині віків. залишити щось по собі на цій землі. продовжити їхню справу. Життя летить так швидко. Берегти нашу історичну спадщину – священний обов’язок кожного з нас. аби за- думатися над одвічними питаннями нашого буття: хто ми. З самого дитинства намагався довідатися якомога більше про наш край. усі ті люди. кожного разу відкриваючи для себе щось нове і цікаве. та сокровенна нитка історичної пам’яті. що творили славу Броварського краю і працювали на його благо. любить свій рідний край. що ми. тільки на свята згадуємо наших бабусь і дідусів. які з діда-прадіда жили на Броварщині. що іноді немає вільної хвилинки.СЛОВО ВІД АВТОРА Дорогі броварчани! Ми живемо у буремну і стрімку епоху великих звершень і великих труд- нощів. ві- домого поета Василя Юрченка я дізнався. дізнаючись більше про свій родовід. Адже так просто було розпитати діда чи бабусю про їхнє життя. спіл- кувався з його щирими і привітними жителями. Про людей. що вимірюється сто- літтями. Від свого діда. що пов’язує нас із нашими пращурами. що нам залишилося у спадок від наших пред- ків. Наша історична пам’ять – це не лише наші близькі й далекі родичі. що мої предки ще в XVII столітті 5 . На жаль. послухати розпові- ді про давно минулі часи. куди йде- мо? Нам рідко вдається поспілкуватися з батьками. Лише людина. І лише втративши близь- ких. милувався його неповторною красою. Але часто за повсякденними клопотами у нас не виста- чає на це часу. ми не можемо подолати відстань у часі. про долю їхніх батьків. може побудувати достойне майбутнє. це також наша мала Батьківщина. працювали на благо нашого краю. відкладаючи все це на потім. ці- кавиться його історією та сучасністю. Тому ми по- винні любити і цінувати те. ми відчуваємо всю глибину втрати. разом переглянути пожовклі сторінки сімейно- го фотоальбому. яка поважає своє минуле.

який був ко- зацьким отаманом і підпис якого стоїть на документі від 16 липня 1658 року. Тому і вирішив написати книгу. Це ті основні віхи. що вирізняє і сьогодні жителів нашого міста – поєднання сили і доброти. що прочи- тавши цю книгу. які повинен знати кожен з нас. Сподіваюся. насправді люди тут прожи- вали ще в сиву давнину. Дослідивши чимало джерел. За ці роки у мене нако- пичилося багато цікавої інформації. ім’я якому – Бровари. Про- те переважно це були історичні видання. Тому з усього масиву інформації до цієї книги увійшли лише най- головніші події та факти з історії Броварщини. Основна ідея цього твору – привити землякам. любов до рідного краю. В результаті . книга про відомих людей броварської землі. що носили науковий характер та мали невеликий наклад.перед Вами розповідь про наш з Вами великий спільний дім. Трагічну і водночас величну сторінку нашої історії вписала Велика Вітчизняна війна. які цікаво буде послухати гостям нашого чудового мі- ста. що стала підсумком тривалої праці та поєд- нала найважливіші відомості про Бровари та Броварщину. що на диво зберігся в архівах до наших днів. СЛОВО ВІД АВТОРА жили на броварській землі. щоб подати знання про Броварський край у легкому й цікавому вигляді. якою я хочу поділитися з броварчанами. за своїх талановитих і працьовитих пращурів. наш край був одним із центрів козацько-селянських повстань XVII століття. зможе не лише зберегти красу і велич нашого міста. мені вдалося знай- ти історичні відомості про мого прародича Степана Юрченка. Моя ж концепція полягала в тому. я все більше і біль- ше захоплювався вивченням історії нашого краю. Про наш край написано багато. наша молодь стане трепетніше і відповідальніше стави- тися до духовних і культурних скарбів. У 60-70-ті роки минулого століття активно будуються нові промислові під- 6 . З другої половини XIX століття у Броварах бурхливо розвивається промисловість. Наші пращури охоро- няли північно-східні кордони Київської Русі. викликати почуття патріотизму і гордості за свою Батьківщи- ну. Хоча перші документальні згадки про наше місто датуються 1630 роком. повагу до його історичної та культурної спадщини. Бровари мають древню і захоплюючу історію. а також такі видат- ні постаті українського народу як Тарас Шевченко. адже Броварщина зав- жди була в епіцентрі всіх важливих подій в Україні. Це книга про нашу славну минувшину та дина- мічну сучасність. Вони були доступні лише обмеженому колу читачів. вийшло друком чимало книжок. У різні роки тут перебували виз- начні діячі Російської імперії та європейських держав. на- полегливості. Найбільшу увагу я приділив історії рідного краю. а й примножити його славу. Бровари завжди мали той особливий колорит. та зробити видання доступним для всіх бро- варчан. які передали нам минулі покоління. особливо молодому по- колінню. Заглибившись у дослідження свого родового дерева. працелюбності та творчого начала.

його ін- фраструктура мало чим поступається столичній. що народилися. Дуже важко розповісти в одній книзі про все розмаїття життя. Хочу подякувати за їхню працю дослідникам історії Броварщини - Івану Доцину. Миколі Ткачу та багатьом-багатьом іншим людям. тому сподіваюся. подекуди ліричними і завжди спов- неними життєвої мудрості розповідями спонукають нас цікавитися істо- рією. що забезпечили стрімкий розвиток нашого міста в наступні роки. Володимиру Гузію. Країна повинна знати своїх героїв – цей лозунг залишається актуальним і нині. що незабаром побачать світ нові видання. хто долучився до створення видання. що своїми ге- роїчними вчинками прославили Броварщину. Ірині Кравців. Миколі Шеверу. Миколі Лисенку. Сьогодні Бровари залишаються потужним промисловим центром. які своїми захоплюючими. Марії Овдієнко. що прославлятимуть красу і велич Броварів. адже місто ди- намічно розвивається. повагу до людей. Напрочуд цікавим є розділ про сьогодення Броварів. ми все-таки до- волі мало знаємо про визначних постатей Броварського краю. які захоплюють своїми краєвидами чи приваб- ливими умовами життя – наші Бровари все таки найкращі! Якщо ми будемо разом наполегливо працювати для розвитку і процві- тання нашого міста. Ігорю Личу. бо наше місто того варте! І як броварчанин хочу сказати: хоча на сві- ті є чимало міст. результат не забариться! Спільними зусил- лями ми збудуємо місто нашої мрії! Адже наше місто – це наш дім! Дмитро Ратніков 7 . Тому в кни- зі зібрана цікава інформація про відомих людей. адже незважаючи на вільний доступ до інформації. прививають любов до рідної землі. так і світлини сьогодення. минулого й сучасного. Артуру Кухарському. жили чи працювали на Броварщині.СЛОВО ВІД АВТОРА приємства. Велике спасибі всім жителям нашого міста. тому до видання увійшла велика кількість фотографій. а також Ользі Плахотнюк. особливо старожилам. Володимиру Мельнику. неможливо все передати словами. це як архівні ма- теріали. воно напрочуд привабливе для життя. а також відомості про почесних громадян та керівників нашого міста. Пишучи про красу нашого міста. чиї праці згадані на сторінках цієї книги.

ІІІ тис. Назва «трипільці» походить від Роги буйвола та велетенського оленя. ІІ тис. що проживали на тери- торії сучасної Броварщини. рідний київсько-сіверський краю. ІІІ – поч. ІСТОРІЯ БРОВАРЩИНИ Історія Броварщини Є на світі любов. спа- люючи свої будівлі. ножі. Та до тебе любов непогасно горить. здавна був заселений людьми. Рожни. що були знайдені на цій те- риторії – сокири. Як стверджують дослідники. Вони переходили на інші місця. щелепа мамонта. до н. села Трипілля Обухівського району на Палеонтологічна експозиція броварського музею Київщині. де у 1893-1906 роках не- професійний археолог. найвищо- го розвитку досягло населення в період трипільської (IV .). Псьол на Сумщині в глинобитних одно-або двоповерхових будівлях. Знахідки. рубила. між річками Десною. що спалахує вмить і так само раптово згасає. зерно- терки. Пухівка. розташованих дуже близь- ко одна від одної і з'єднаних переходами. історичні землі якого містяться в чарівному куточку Украї- ни. бортництва. Тоді тут проживали племена археологічної дніпрово- донецької культури. е. Дніпром і Трубежем. збиральництва. Зазим'я та Гоголів. У зоні лісу водилося ба- гато диких тварин і птахів. Марія Овдієнко Броварський край. На території Броварського району проходить межа між зонами лісу та лісостепу. у водоймах – багато риби. тому ці ділян- ки були придатні для землеробства. до н. бо їм легше було оброб- 8 . Поселення трипільської культури займали велику площу і вважаються прототипами міст. керамічні вироби.) та ям- ної культур (друга пол. що сприяло розвитку в цій місцевості мисливства. рибальства. археологи датують V-ІІ тис. Погреби. На Броварщині пам'ятки трипільської культури знайдено археологами під час розкопок по- близу сел Літки. е. про що свідчать предмети дав- ніх культур. На півдні броварських земель ліс межує з відкритою місцевістю. первісні люди з’явилися на території Бро- варщини наприкінці стародавнього кам’яного віку. З племен. чех Вікентій Хвойка проводив розкопки. У літературі ми знаходимо чимало згадок про поселен- ня доби неоліту поблизу сучасних Броварів. до н. що свідчать про людські поселення на Броварщині. Трипільці принесли з собою екстенсивну систему землекористування — через виснаження ґрунту вони кожні 50 років переселялись на нові землі.е. Мешкали три- пільці на величезній території від сучасної Румунії до р.

хоча деякі автори. що відоб- ражав язичницькі й космогонічні погляди того. до н. е. жито. населення Придесення досягнуло небувалого культурного розквіту. відзначалися характерною вузько- лицістю.е.витоки нашої культури і ментальності". зі зростанням майнової нерівності виокремилася аристократична верхівка на чолі з вій- ськовою дружиною та царем. Трипільці немовби розчинилися в часі й просторі. до н. а частина їх була асимільована. Використовували три- пільці також своєрідне ноу-хау тієї доби .. часних людей. займалися ско- тарством.в Румунії.ІСТОРІЯ БРОВАРЩИНИ ляти безмежну тоді цілину. Антропологічно трипільці нагадували вірменоїдів. е. основним заняттям яких було зем- леробство. Вони не належали до індоєвропейців. гон- чарстві. Обробляючи землю. е. яка була привізною — з Балкан та Карпат. Друге тисячоліття до н.кухонний. е. каменю.домотканий одяг. столовий та культовий. до н. пишуть про те. а не шкури. 9 . міфологі- зуючи нашу історію.) і пам’ятки багатоваликової кераміки (середина ІІ тис. які при- були зі сходу. На Броварщині знайдено археологічні пам’ятки середньодніпровської (2200 – 1600 рр.. до н. рогів. до н. Економічна культура трипільців. ячмінь. витоки їх . червоною. До нас дійшли вироби з глини тієї доби. На цей час тут проживали скіфи-орачі. білою та жовтою фарбами. застосовували мотику з кам'яним чи роговим. У IV ст. VI-Vст. Мали найрізноманітніші знаряддя праці з кременю. Вряди-годи полювали й рибалили. Ми не знаємо. як себе називали трипільці. окрім того вони досягли ве- ликих успіхів у прядінні. і предками українців не вважаються. Археологи знайшли на території сучасного Броварського району залишки поселень доби раннього залізного віку – неподалік Погребів та Літочок. Спо- чатку у скіфському суспільстві панував родоплемінний лад. Трипільці вирощували пшеницю. позбавлена творчого ха- рактеру. кісток. до н. Розписували його зазвичай чор- ною. Скіфські часи. ткацтві.. а в дру- гій половині І тисячоліття формуються Керамічні вироби. У гончарних печах трипільці вигото- вляли керамічний посуд . Слов’янський період в історії нашого краю починається у ІІ ст. були невисокими на зріст.е.). іноді мідним ро- бочим наконечником. прикрашали складним орнаментом. бобові. комарівської та тшцінецької культури (XV – початок XІ ст. значно рідше — з міді.). обробці дерева та кістки. е. що "Трипілля . не витримала наступу більш високих і агресивних цивілізацій.

Броварах. та Черня- хівської культури (ІІ – V ст. всього східнослов'янського етносу. Требухові. Ймо- вірно. побудовані для захисту від нападів кочівників. Літках. Остру. На Броварщині виявлено багато пам’яток. Пам'ятки Зарубинецької культури Ще в середині першого тисячоліт- тя нашої ери римські джерела називали історичні землі у трикутнику Київ- Чернігів-Переяслав початками Русі. Великій Димерці. Заворичах. – ІІ ст. За князя Володимира Великого з метою укріпити підступи до Києва по Десні. яке з часом утворило Чернігівське. Десні та інших річ- ках. виявлено на північній околиці Вигурівщини. протягом VII – IX ст. Праслов’янами археологи вважають представників Зарубинецької культу- ри (кінець ІІІ ст. таке ж городище було зафіксоване у джерелах XV ст. його відносини з Киє- вом мали характер скоріше рівноправного союзу. деякі з них можна вважати боярськими замками і дрібними адміністративними центрами. Пухівці. 10 .). залишки виявлено біля Погребів. Із Х ст. як укріплених городищ (градів). які в умовах боротьби з кочівниками в Середньому Подніпров’ї поступово об’єднуються в одне державне утво- рення – Київську Русь. союзи племен пе- ретворюються у феодальні князівства. де селяться "на прокорм" запрошені з ін- ших країн "знатні мужі". із зародженням феодальних відносин. н. Переяславське і Новгород-Сіверське князівства. розпочалося по- силення впливу київської княжої влади на сіверський люд Броварщини. н. Краси- лівці. Понад тисячу років у густих пралісах Броварщини жило одне з найбільших давньослов'янських племен — сіверяни. Сі- верське князівство зберігало відносну самостійність. так і неукріплених (селищ або посадів). можливо. – прямі нащадки скіфів. є відомості про місцезнаход- ження пам’яток києво-руської доби у Княжичах. Трубежу будуються гради. е. до н. навпроти Києва. в Семиполках. Зазим’ї і. За багатьма версіями плем’я сіверян. більшість сучасних населених пунктів Броварського району постали із тих давніх поселень-градів.. Першими були прикордонні фортеці на Трубежі. е. що належать до часів Київсь- кої Русі: городища в Русанові. ІСТОРІЯ БРОВАРЩИНИ окремі східнослов’янські племена. Сіверяни жили в укріпле- них поселеннях – «градах». залишки городища XI – XIII ст. Рожівці. пам’ятки якої знайдено на території по- близу сіл Погреби і Пухівка. Світильні. вони відрізнялися сміливістю та витривалістю. що й визначало за всіх часів її суперечли- ву долю. Броварщина займає визначне географічне положення на Лівобережжі. е. які проживали на нашій території.). Слов’янські племена відігравали все більшу роль на міжнародній арені. В епоху Давньоруської держави на території нашого краю існувала низ- ка поселень.

У 1992 році у розкопках Русанівського городища. У ХІІ – ХІІІ ст. есть остатки высокого круглого вала и глубокого рва. у ті часи Києво-Печерсь- кому монастирю належали села Богданівка. Літописні джерела пов’язують багатьох князів із Броварщиною: вони при- їжджали сюди на полювання. За деякими джерелами. з літо- писним Носовим на Руді. устрое- ного. яке проводив сектор ар- хеології управління культури Київської облдержадміністрації під керівниц- твом Олега Сєрова. Больницько-Троїцький і Пустинно-Нікольський монастирі. Видубецький. по преданию.".. в с.. – період феодальної роздробленості у Київсь- кій Русі . Михай- лівський Золотоверхий. тут точилися вій- ни і міжусобиці. Гамалієм.ІСТОРІЯ БРОВАРЩИНИ В XI . було давньо- руське городище Х-ХІІІ ст. Богданівкою билинного часу. Під час археологічних розкопок на території Броварщини було знайде- но цікаві речі часів Давньої Русі. заснували чимало поселень. Так у Погребах було знайдено свинцеву пе- чатку ХІІ ст. зокрема Д. а также водоема.. Дещо піз- ніше володіння на Броварщині мали Межигірський. Руді біля Красилівки. Красилівка. То була вже тотальна церковна колонізація язич- ницьких земель.XII ст. долго осаждавшими этот город. Як свідчать джерела. татарами. а також в с.М. яка належала боярину київського князя Володимира Монома- ха Ратибору.на зміну єдиній державі приходять самостійні князівства.поселение дотатарских времен. "Богом даною". У той час значна частина нашого краю входила до Остерського повіту Переяславсь- кого князівства і лише невелика територія над Десною належала до Київсь- кого князівства. Енциклопедичний словник Брок- гауза і Єфрона повідомляє: "Семиполки . взяли участь нау- кові співробітники Броварського крає. Флорівський. Русанів. Невідоме руське поселення знаходилось на р. знайдені в с. В 1900 р. та на землях між Десною і Трубежем роз- росталися осідки мужніх людей. Городище в Семиполках згадується кілька разів у “Чернігівських Єпар- хіяльних Відомостях” у 1863 році. Останнє ототожнюється рядом авторів. половці. відбувалося масове заселення краю монахами київських і пе- реяславських монастирів. прикордонні поселення існували на місці нинішніх сіл Світильня та Заворичі. готових захищати свою землю. Село Погреби називають "Броварськими Помпеями" через ве- лику кількість археологічних експонатів різних епох. Для монахів броварська земля була зем- лею обітованою. бо сліди давніх поселень монахів трапляються майже в кож- ному броварському селі. І хоча не раз сюди заходили печеніги. Гого- лів. Димерка. знайдених у 1979 році 11 .Погреби Броварського району знавчого музею Володимир Мельник та Ігор Лич. Братський.Знаряддя праці часів Київської Русі.

які побували в пів- нічних країнах (Скандинавії). людьми. Рожнівська знахідка не має аналогів серед відомих пам'яток ХІ ст. або ж вихідцями звідти. але як тоді. прове- дений спеціалістами інституту архео- логії АН України. що вважала цінним: продукти. переказів. який взяв участь у розкопках ра- зом зі своїми вихованцями. було знищено чимало населених пунктів – сіл.ні.. що цей предмет не місцевого походження. Найпопулярнішим у броварському епосі є образ Солов’я-розбійника. так і те- пер об’єднує їх бажання володіти цінною броварською землею. такого типу ні за матеріалом. Призначення сокири — ритуальне. шкільним вчителем Іваном Марухненком.. Цілком ймовірно. пов’язаних із цим напівреальним. а на- січки з Рожнівської сокири дуже нагадують дерев'яні календарі російської Пів- ночі. с. Існує чимало легенд. билин. що вона зроблена при допомозі металевого знаряддя. До часів Київської Русі відносяться чимало броварських легенд. По обидві сторони її та на Ритуальна кістяна сокира (XI-XII ст. а був завезений на нашу територію десь в ІХ-Х ст. Соловей сидів на річці Смо- 12 . І тепер прибульці невідомо звідки ведуть себе у Броварах за принципом «Після нас – хоч по- топ». змінюються історичні епохи та постаті. Трасологічний аналіз. ІСТОРІЯ БРОВАРЩИНИ співробітниками Інституту археології НАН УРСР та місцевим краєзнавцем. Як бачимо.). що рожнівська сокира була якось пов'язана з культом бога-громовержця. які існували до ХІХ століття. але мен- талітет зайд. . на- приклад. яких загалом більше десяти. що вона виготовлена в епоху бронзи. напівміфічним пер- сонажем. Орда заби- рала все. Можна припустити. На місці колись квітучих поселень залишилися попелища. з якого вона ви- готовлена. У 1240 році монгольське військо на чолі з ханом Батиєм захопило Київ та довколишні землі. "Форма со- кири свідчить про її виготовлення в ХІ столітті. Перкунаса у литовців. Як розповідає давньоруська билина. що дуже вже ласі до броварської землі. показав. Рожни верхній площині нанесено абстрактні символи. Тора у скандинавів. міст і фор- тець. Перуна у слов'ян." .пише відомий броварський історик та краєзнавець Володимир Мельник. В середині 70-х років минулого сто- ліття школярами біля села Рожни була знайдена сокира. тобто бойовою вона не була і для господарських цілей не вико- ристовувалась. худобу. На території Броварів свого часу був знайдений давньоруський скарб із трьох срібних сережок. Хоча за висновками співробітників Інституту археології НАН України сокира за фор- мою датується ХІ сторіччям. Дивлячись на сього- дення нашого міста – розуміємо: методи ведення війни змінилися. ні за нанесеним на ній зображенням. людей. виготовлена з рога лося чи північного оленя. автори книги "Праотча сторона у межиріччі Дес- ни та Трубежа" схильні вважати.

За цими переказами Соловей – фантастична істота. скажімо. Окрім Солов’я персонажами багатьох руських билин тих часів були Чурило Пльонкович і Дюк Степанович. вона проходить во- дорозділом Бровари – Димерка – Семиполки. через неї було перекинуто єдиний у цій місцевості місток. який також згадується у билині про Солов’я-розбійника. які ви- грав Дюк. яка має магічний вплив на тварин і рослин наших пралісів. а благородний князь. вважаю- чи. легенда про удільного броварського князя Солов’я. На її думку. З билини можна зробити висновки про те. Соловей – не розбійник. який недовго пробув на наших землях. він повинен бути символом і за- хисником міста. Деякі перекази надають Солов’ю магічного образу.так звана Дукова дорога. тран- сформувалися відповідно до потреб тамтешньої ідеології і повернулися в рід- ні краї у спотвореному вигляді. що пов’язана з іншим героєм цієї билини . Цікавою є також легенда про князівство Бровар. чому саме його ім’я закріпилося за одним зі шляхів. створені на київських чи й броварських теренах. якій притаманні риси лісовика («лешего»). Ймовірно. Про це свідчать інші легенди. Подорожні ніяким чином не могли його обминути і були змушені платити данину Солов’ю. Соловей-розбійник вдало вибрав місце засідки: тут пролягав шлях на Київ. який перетинала річка. у чудна креста – да Мендалидова. яка. що легендарний Соловей або Слав був старійшиною сіверського роду. За сюжетом билини. У нашому місті є назва. яка напрацьовувалася над нашим краєм віки й тисячоліття. яка співала ночами чарівні пісні. протікала колись на території нинішніх Броварів. Билина розповідає про су- перництво Чурила і Дюка: вони домовилися про перегони на конях.ІСТОРІЯ БРОВАРЩИНИ родинці. «Крест Мендалидов» чи «Крест Леванидов». а можливо й засновник нашого міста». Якось у неї за- 13 . ймовірно. Але коли хтось підходив до неї. що билина за віки під впливом різ- них чинників могла зазнати суттєвих змін. князь Соловей – засновник Броварів… Отож пам’ятаймо. захисник Броварської землі і віри предків. Тому невідомо. у святых мощей да у Борисовых». що була в цьому краї дівчина-калина. ймовірно був розташо- ваний на дорозі з Києва до Броварів. що Дюк Степанович – чужоземець. який жив у розкіш- ному будинку «на Почай на реки. богатир Ілля Муромець перемагає Солов’я-розбійника. вона перетворювалася на кущ калини. Проте не слід забувати. потрапивши до Росії. адже образ Солов’я акумулює правічну добру енергетику. на мечах яко- го принесено нову віру – християнство… За одним із варіантів легенди. Боярин Чурило – киянин. який разом із броварськими людь- ми боронив землю і віру предків від навали чужого воїнства. Схожих поглядів дотримується краєзнавець Володимир Гузій. Переказ розповідає. ця постать – персонаж ще язичницьких вірувань слов’ян. Тому Марія Овдієнко пропонувала зобразити Со- лов’я на новому гербі Броварів. що з часом трансформував- ся в образ розбійника. Як пише Марія Овдієнко: «Били- ни. який протистояв централізованій владі київського князя і тому був знище- ний.

ІСТОРІЯ БРОВАРЩИНИ кохався польський (полянський) пан. Українське населення фактично без спротиву прийняло литовську владу. князі користу- валися наданими їм маєтностями. вони переходять від одних господарів до інших. Першим отримав уділ князь Юрій Половець у 1390 році. Вони формували стан землевласників. людина могла переходити з одного стану в інший. які мали лише тимчасові го- роди. Крехаїв та Осово. У цей час на наші землі приходять литовські феодали. Світильня. до його володінь увійшли Рожни. Вони одру- жилися і заснували князівство Бровар. Згодом повертаються Рожиновські і володіють напів- порожніми землями Остерщини. Землі Броварщини були при- єднані до Великого князівства Литовського князем Ольгердом у 1363 році. Про- те поділ суспільства на класи не був жорстким. Відомий краєзнавець Дмитро Гамалій [2. що тривало понад сто років. а у 1471 році утворене Київське воєводство. в Золотій Орді почався період феодальної роздробленості. син литовського князя Ольгерда Володимир по- чав роздавати київські землі своїм васалам. Литва у 1440 році відновлює Київське князівство на чолі з князем Олель- ком. а землі Бро- варщини у 1393 році отримав князь Дмитро Сокира — соратник Вітовта. руська мова стала офіційною мовою князівства. Монголо-татарське ярмо. Князь збудував свою резиденцію-двір на пагорбах поблизу Рож- нів і прибрав ім'я князя Половця-Рожиновського. дочка князя Со- кири Марія Требська. а релігією литовців теж було православ’я. Іншими станами були бояри. спрямований на відновлення влади старих князівських родів. сином Володимира Ольгердовича. у Погребах проживало 10 родин і 10 загородників. яких ще називали зем’янами. Але після смерті князя Семена Олельковича у 1470 році Київське князівство назажди припинило своє іс- нування. Після польсько-литовської Кревської унії (1385 рік) посилюється загарбницька політика Польщі на наших землях. c. Литовський князь Вітовт усуває Володимира Ольгердовича з князівства у Києві. У середині XIV ст. Протягом наступних століть за землі Броварщини точиться майже постійна боротьба. лише перебуваючи на службі у великого князя литовського чи київського. у Княжичах – четверо 14 . Одного разу він перечепився через кущ калини і пролив на нього сльози. Щоб заспокоїти народ. міщани та селяни. 4] подає відомості про заселення броварських земель у 1581 році: в За- зим’ї мешкало чотири сім’ї та два загородники. Вступивши на престол. Деякий час цією територією володіли князі Звягельські. надовго загаль- мувало економічний і культурний розвиток українських земель. чим зняв прокляття з дівчини. Проте земельні угіддя тоді не передавалися у спадщину. насаджується католицизм. Після смерті Вітовта у 1430 році на Київщині поширився визвольний рух. Літки. Він підтверджує право на володін- ня землями Броварщини князів Половців. адже литовці не нав’язували своїх звичаїв і порядків: на керівні посади часто при- значали українських шляхтичів. До того часу належать і пер- ші писемні згадки про Рожни. Світильню.

XVII ст. Після смерті Стефана Аксака бо- ротьба за броварські землі точиться вже всередині роду: його племінник Ян за- хопив Гоголів. селяни стали кріпосними польських панів.ІСТОРІЯ БРОВАРЩИНИ осілих людей. що авто- матично закріпило за ним ці землі. Між Аксаками і Яловицькими починається довге протистояння. 15 . Глина. Бобрик. в яких шляхта.Козацькі часи. Плоске. Проте Аксаки не зважали на коро- лівські декрети і не дозволили Яловицькому зайняти ці землі. Джерела того часу розповідають про по- стійні суперечки між рожиновськими та київсь- кими монастирями. Невдоволення польським пануванням вилилося в низку селянсько- козацьких повстань. у 1604 році польський король повертає йому його володін- ня. частину з яких Рожиновський продає київсь- кому судді Яну Аксаку. обмежується вживання руської мови. жавних установ і судів. проте з підписанням у 1569 році Люблінської унії та утворенням Речі Поспо- литої ситуація кардинально міняється: українці заз- нають утисків на всіх фронтах – їх витісняють з дер. Ру- санів і Рудню. Загалом з 1550 до 1600 року формується біль- шість сіл Броварщини зі своїми сьогоднішніми українськими назвами. Рожиновський довго доказує в су- дах своє право на броварську землю. Слід зазначити. типово українськими є і прізвища місцевих бояр. Не в найкращому становищі опинилися і бояри. перехід се- лян у козаки набув масового характеру. вицькому. підтриму- вана владою. Богданівку. Щоб утихомирити войовничих Аксаків король призначає Стефана Аксака остерським старостою. Красилівку. польська шлях- та захоплює все нові й нові землі. які зачепили і Броварщину. XVII ст. поступово відбирає їхні землі. утворене від “Русь”. Світильню. Після участі Юрія Рожи- новського у повстанні проти поляків під прово- дом К. а тогочасна мова називалася руською). Особливого розмаху набув повстанський рух у 1630 році. Косинського його земельний уділ був кон- фіскований. що за двісті років литовсько- го правління українці мали сприятливі умови для всебічного розвитку. а в літківській церкві чи- тають Євангеліє руською мовою (у польсько- литовську добу українці називали себе русина- ми — слово. У цей час значно зростають повинності се- лян. У 1613 році польський король Сигізмунд ІІ від- дав землі Аксаків своєму секретарю Захарію Яло- Люльки козацькі. На початку XVII ст. на Київщину були направлені нові поль- ські військові загони. Рожівку. вдова Стефана Катерина відібрала у Габріеля Аксака Димерку.

до речі. 16 . які у переважній своїй більшості мають древню і цікаву історію. Цікавими є перекази про різні населені пункти Броварського району. як. від цього. що на місці сучасного села Плоского колись були ліси. що Димерка.і відпо- відна назва. що воно веде свій початок від якогось Івана Калити. пе- ребувала у стані війни з "Требухівською республікою". Думка про те. Від назви річки Плоска Руда. Місцеві мешканці багато розповідають про легендарну "Димерську республіку". щоб можна було спостері- гати. що своїм виникненням їхнє село завдячує гетьману Богдану Хмельницькому. наприклад. що це був. повідомляють. що тільки з 1920 року стало називатись Великою. Імена декого з них залишились у назвах. що тут у давнину люди займались добуванням болотної руди. До цього періоду відносяться перші історичні свідчення про Бровари. так само. не має під собою історичного підґрунтя. Місцева легенда розповідає. про це пише відомий краєзнавець Володимир Мельник. московський князь. першопоселенці. Письменник Костянтин Паустовський згадує про ці події у своїх мемуарах. воєвод та гетьманів. вказуючи давню назву . назвали село. Так. як зви- чайно буває. і за ча- сів гетьмана Івана Мазепи козаки вирубували їх. робили над ними димарі. як і село Семиполки. що розповідають про різ- ного роду ватажків і отаманів. чи наближається ворог до Гоголева. Легенди пов'язують низку поселень у Броварському районі з іменами виз- начних діячів минулого. Легенди. У селі Калита місцеві перекази розповідають. можливо. Після довгої боротьби повстання було придушене. "дими" . Легенди відносять до до- монгольського періоду (до 1239 року) заснування сучасних Літок. існує кілька версій. Народні перекази розповідають. наприклад. про істо- рію нашого міста йде мова у наступному розділі. Про походження села Димерка. мовляв. що на території сучасної Рожівки. Полтавщину та Чернігівщину. в урочищі Царів Яр знаходили залишки кораблів. яка існувала в роки громадянської війни і. що жителі цього села випалювали вугілля. але вже влітку 1637 року новий визвольний рух охопив Київщину. де стояло сім його полків. До нас дійшло багато легенд. що в давні часи тут протікала річка Калита. створювало сприятливі умо- ви для розбійників. назва урочища Зайцева Долина. Вивчення місцевого фольклорного матеріалу істо- риками та краєзнавцями триває… Не менше легенд та переказів пов’язано і з самими Броварами. ІСТОРІЯ БРОВАРЩИНИ коли до Подніпров’я прибули запорожці на чолі з Тарасом Трясилом. Сучасна назва свідчить про те. за- порожців. записані в 1930 році. знаходилась на великому шляху. Люди розповідають також. Від річки і пішла назва села. Плосківські легенди розпові- дають про те. жителі Богданівки розповідають. Навесні 1638 року нову хвилю протесту очолив уродженець Остерського краю Яків Остряниця або Острянин. Те. які грабували проїжджий люд на дорозі. будуючи житло.Літковичі. на березі якої невідомий мель- ник побудував млини. що в глибині броварського лісу знаходиться велика кількість могил козаків. За іншою легендою. як і Бровари.

косарі. Володимир Гузій. працювали і ростили дітей. Бровари – скільки всього для кожного з нас означає це слово… Це і бать- ківський дім. «броварня».ІСТОРІЯ БРОВАРІВ Історія міста Бровари Сиву легенду лісу і поля Носять по світу буйні вітри. Найпоширеніша версія – назва Бровари походить від професії бро- вар (пивовар). що надають йому неповторного шарму. назва міста вживалася аж до 1969 р. ті «родзинки». і друзі.браві (сміливі) вори (до речі. .. Микола Сом Бровари – місто зі славною історію та не менш славною сучасністю. виділяють серед тисячі схожих. тому що оригінальні українські назви при картографуванні росіянами в XVII-XVIII ст. вжитих у формі множини.Гоголєв. роблять рідним і близьким. Катерина.Рудня. у Требухові та Гоголеві на діа- 17 . родом із Семиполок. пили воду з Дес- ни і Трубежу. Не всі дослідники історії Броварщини пов’язують походження назви на- шого міста зі словами «бровар». «в Броварях спочила і синові за гіркого медяника купила». Мені до- водилося бачити документ із назвою Броварі. і перші несміливі слова і кроки. Споконвіків наші предки жили на цих землях. Воно поєднує в собі велич століть і енергію сьогодення. і кохання. Ти – моє щастя. і перші відкриття. серед них і назву Броварі. Слово "броварня" – має польсько-німецьку історію. датований 1968 роком. заперечує цю версію на тій підставі. «На ко- ристь цієї версії свідчить фонетичний варіант назви – Броварі (за анало- гією до назв інших професій. дру- карі). його історію та ті неповторні ха- рактерні особливості. – Саме так. У виданні Шевченкового «Кобзаря» 1947 р. героїня однойменної поеми. що в архівних докумен- тах немає жодної згадки про пивоваріння в наших краях. .пише відома броварчанка Марія Овдієнко. хоча й не послідовно. Однак районна газета на той час уже послідовно вживала форму Бровари. це і роди- на. тут наша душа. із закінченням – і. адже тут наше коріння. Тому хочеться знати якомога більше про рідне місто. вдихали аромат хвойних лісів. Місто моє Бровари.писарі. Оглав . До цього часу немає єдиного трактування походження назви нашого міста. Бровари є неодмінною частиною нашого світобачення. Авторитетні мовознавці у своїх працях переконливо відстоюють первісні назви українських міст. втратили своє первісне звучання: Броварі стали писатися Бровари. Він відстоює ва- ріант "Броварі" . На думку краєзнавця Володимира Гузія також слід вживати назву "Броварі". Ти – моя доля. Руда .

Дослідник Броварщини подає сіверський переказ про заснування Броварів [3. Розбійники зай- малися броварством."борть". а чоловіки ходили на здобич."вода". що Бровари виникли на роздоріжжі історичних шляхів сполучення ( розвилка до- ріг на Київ. Скла- дається вона з двох слів. годі було й шукати. І воно вказує. по суті є підвищенням. Значення його .Мельник.бро . адже кращого місця.пристосування для виварювання селітри. а у випадку з річкою йдеться про високі. Так звідки ж пішли ці назви? Легенди Полтавщини розповідають про два села Бро- варки. в гідронімії болотистого По- лісся не зустрінеш терміну "болото"). 18 .означає явно не "бір". Гляньмо на рельєф історичного центру нашого міста: площа. на місцезнаходження населенного пункту на озері Світловщина. Володимир Мельник пере- конаний. Цікаве трактування походження назви Броварів подає Володимир Мельник. ІСТОРІЯ БРОВАРІВ лектній мові казали "ворі". вулицями Разіна і Толстого з одного боку. Самі природні умови сприяли появі розбійників у цих місцях. на Україні ще шість. що купив у «Проварях» оселедця. "Перша частина слова Бровари. 197]: «Розбійники накрали дівчат (це сіверський звичай – за Нестором-літописцем) і поставили декілька хат. Друге слово "вар" широко розповсюджене в ін- доєвропейських мовах взагалі і в Прибалтиці також. Він пропонує ще одну цікаву та оригінальну версію походження назви нашого міста: назва Бровари може бути балтійського походження. що «броварка» - це «вал». походить від балтійського бартіс . ніж Броварський ліс. що співзвучні з «Бровари». які. на одному березі якого були розташовані Бровари. адже навколо були річки і заболочена місцевість. Тому слід розглядати і таку версію походження назви міста. назва яких пішла від валів «броварок». Таких.бор . і дали нашому місту назву Бро Вари . На Переяславщині є дві назви Броварка – це джерело і річка. От хто й казав Борвори. мабуть. Виходить. Краєзнавець Микола Барбон вважає. що назва Бро- варів походить від слова «броварка» ."дозор роздоріжний". Жінки вари- ли. який у 1797 році написав. на його думку. які поселилися тут. а ще раніше з меду диких бджіл виготовляли напої – меди.стверджує В." . Ко- лись у нашому краї були поширені винокурні і гуральні. Мірою цього напою була «проварь» меду. щоб займатися грабунком. то перша частина на- зви Бровари . на іншому Княжичі. наприклад. Чернігів та Переяслав). Якщо це твердження і не правильне. Він аналізує походження назв інших населених пунктів. а назва села Заворичі можливо означає: ті що живуть за ворами?). можливо. що люди. акцентували наявність цього горба у назві свого поселення. круті береги. окрім наших Броварів. а хто Броварі». приблизно окреслена про- вулком Тихим. бо в краю суцільних лісів назва Ліс чи Бір не має смислу (як. Звідси й назва Борвори. на до- каз чого свідчить запис у щоденнику богомольця зі Смоленська. вулицями Леніна і Тургенєва – з іншого. що існувало в давнину і згадується у 1801 році. Член Всеукраїнської спілки краєзнавців броварчанин Василь Сердюк вважає. Краєзнавці подають й інший варіант походження назви Бровари.

а за універсалом Богдана Хмельницького не до- зволялося створювати козацькі сотні на церковних землях. Сотня довго не проіснувала. тут проходили ярмарки і базари. як і Гоголів та інші населені пункти нашого краю. З початком визвольної війни 1648-1654 ро- ків князь Вишневецький укріпив Бровари. було зруйновано військами графа Шереметьєва. На той час тут нараховувалося 46 селянських і 68 козацьких дворів. що містили свідчення про наше місто. достовірних докумен- тальних підтверджень цієї дати немає. Але під ударами повстанців військо Вишневецького було змушене залишити мі- стечко. Дударків. 19 . який перебував в Україні і Польщі у 1630-1647 роках. що нашому місту понад 870 років. середив тут великий добре озброєний загін. загубившись десь у мороці історії. Проте ця версія не має під собою істо- ричної основи – переконані дослідники історії Броварщини. першим сотником якої був Федір Ведмідь. куди з’їжджався люд з навколишніх земель. 1680 року Бровари разом зі всі- ма угіддями та навколишніми селами (Троєщина. Уже в той час Бровари були центром торгівлі. Хоча судячи з усього. У 1648 році створена Броварська козацька сотня. його ж називають засновником Бро- варів. що Бровари згадуються у 1628 році як володіння князя Яреми Вишневецького. привозили різноманітні товари. давніші документи.ІСТОРІЯ БРОВАРІВ Перші документальні згадки про Бровари Точна дата заснування Броварів не відома. зо- Козацькі гармати. а заможніші козаки – виноробством і пивоварінням. Селяни переважно зай- малися землеробством. «Історія міст і сіл УРСР» пише. що на той час Бровари уже були досить відомим населеним пунктом. І хоча краєзнавець Дмитро Гамалій вважає. Требухів. про це свідчить напис на церковному дзвоні: «Року 1648 місяця октября сей дзвон до церкви святих Петра і Павла подан от казаков Бро- варських…». про- сто не дійшли до нас. Козаки збудували у Броварах церкву святих Петра і Павла. Кра- силівка) гетьманом Іваном Самойловичем були передані Києво-Печерсь- кій лаврі. Це яскраво свідчить про те. У 1668 році Бровари. XVII ст. оскільки Бровари стали належа- ти Києво-Печерській лаврі. Ско- ріш за все. Перша документальна згадка про Бровари – 2 серпня 1630 року у скар- зі митрополита Рутського на архімандрита Києво-Печерського Петра Мо- гилу. А історію Броварів переважно ведуть від 1630 року. наші Бровари набагато древніші. Бровари заз- начені на мапі України французького інженера Гійома де Боплана.

Як свідчать документи. На базарах та ярмар- ках жителі сусідніх сіл продавали коней. які продавали одяг і взуття. У 1776 році ко- Дерев'яне крісло XIXст. через який «про- ходит масса разного рода лиц на богомоление в Киев и проезжают посто- янно днем и ночью много промышленных и других людей». Неподалік 20 . «пол- ку Киевского местечка Броваров сын священника Андрея Савицкого церк- ви Петра и Павла Лукиян Савицкий» навчався у Києво-Могилянській академії у 1766 році. містечко Бро- вари здавна було важливим шляхово-вузловим центром. зокрема Бровари. ковальські та ткацькі вироби. плуги. а Лаври – на козаків продовжувалися все XVIII століття. ло експонується в Ермітажі (Санкт-Петербург) що Троїцький Больницький мона- стир Лаври хоче їх закріпачити. Базар був двічі на тиждень – у понеділок і п’ятницю. а також різний господарський реманент: вози. заки Броварів подали скаргу Гене- Село Гоголів Броварського району. овець. Бровари – центр торгівлі і транспорту До Броварів на ярмарки з’їжджалися люди з усіх навколишніх сіл і містечок. Цікавою є скарга Лаври 1769 року на бро- варського отамана Івана Сидорен- ка про його самовільне захоплення монастирської комори.ральному військовому суду про те. За доку- ментами 1787 року на той час у Броварах проживало 487 мешканців – козаків і кріпосних селян. борони. сохи. а ко- зак Мироненко витолочив конем монастирське жито. перейшла у казенне відомство. Таке ж кріс. За наказом Петра І у 1703 році встановлено поштову дорогу з Києва до Москви. У 1723 році в нашому місті налічувалося вже 32 козацьких двори та 58 мо- настирських Києво-Печерської лаври. у Броварах була церковно-приходська школа. що проходила через Бровари. тут також знаходився маєток секунд-майора Кабатова. За документальними джерелами. Скарги ко- заків на Лавру. Невідомий майстер. Так. Після указу Катерини ІІ від 10 квітня 1786 року частина монастирських володінь. 1767 роком датується згадка про бро- варського отамана Назара Тонкого та осавула Григорія Бовтрука. Із інших містечок приїздили дрібні крамарі зі своїм товаром. брати Бовтруки у 1771 році за- хопили монастирський ґрунт. ІСТОРІЯ БРОВАРІВ У XVIII ст. Із Козельця – купці. відра. лопати. діжки. Між броварськими козаками і київськими монастирями точилися постійні су- перечки за землю та майно. а син священика Свято-Троїцької церкви Петро Захарієвський – у 1789 році. її випускники мог- ли продовжувати навчання у Києві. корів і волів.

Т. відомий письменник. Таке ак- тивне будівництво доріг було спричинене тим. Знайомство Шевченка з Броварщиною роз- почалося. Шевченка). Він знаходився коло Казенного болота.тоді він разом з іншими кріпаками йшов услід за паном Енгельгардтом давнім поштовим шляхом че- рез Бровари (Броварі). Неподалік було встановлено пам’ятник царю Олександру ІІ. Воно про- стяглося на 13 верст. Окрім цих двох церков у містечку був ще один храм – Вознесенський. багата подіями. що з’єднало наше місто і лівий берег Дніпра. датського посла Юлія Юста. пов’язаними із пере- буванням тут видатних людей Російської імперії та зарубіжжя – цариці Ка- терини ІІ. тому у 1859 році їй збудували нове приміщення (нині на цьому місці сквер ім.. Богданівку. керував будівництвом поручик Яків Соколиков. які рятували церковне майно. Шевченко і Броварщина У 40-х роках XIX ст. Біля храму був цвинтар приходу. серед них – козаки Тонкий і Гаврило Гвозда- ний із сином. Розбірали храм у XVIII ст. коли майбутньому поету було 15 років. знаходилися заїжджі двори та шинок.ІСТОРІЯ БРОВАРІВ базару. У 1823 році Петропавлівська церква була збудована на новому місці (те- пер тут середня школа №1). французького вченого-мандрівника Жільбера Ромма. Рудню. Калиту. . Т. коли її остаточно знищили. Свято-Троїцька церква у середині ХІХ ст. У ніч з 7 на 8 серпня 1814 року у нашому місті трапилася велика поже- жа. З 1802 і до 1923 року Бровари як волосний центр територіально та ад- міністративно були підпорядковані Остерському повіту Чернігівської губернії. до устройства шоссе. дорога пролегала по болотистым и песчаным 21 . уже була в аварійному стані. художник і громадський діяч – Тарас Григорович Шевченко. де до недавнього часу діяв кінотеатр ім. Станція у 1851 році мала вже 45 коней. З часом зростає роль нашого міста як транспортного центру – у 1817 році у Броварах була побудована поштово-кінна станція. а зараз фун- кціонує РАГС. У 1836 році розпоча- то будівництво шосе. Димерку. фран- цузького дослідника Якопо де ля Фліза та багатьох інших. Бровари і Броварщину декілька разів відвідав геній українського народу. Семополки. На місці дзвіниці було збудовано капличку. венесуельського політичного діяча Франсіско де Міранда. Шевченка. в районі сучасної «Розвилки». під час якої згоріла дерев’яна церковна дзвіниця Петропавлівського хра- му та загинуло 16 броварчан. А з 1868 по 1870 рік у Броварах функціонував Київський залізничний вокзал. Від- бувалося це весною 1829 року. що збереглася до 30-х років минулого століття. Історія Броварщини XVII-XVIII ст. а його книги та ікони передали до Троїцької церкви. У 1900-1902 році вона була перебудована і в такому вигляді дійшла до 1937 року. яка була розташова- на на місці. що через Бровари проляга- ла основна торгова дорога з Києва до Санкт-Петербурга і Москви. зберігся запис про ті часи: "От Киева до Бро- варов.

адже тут відчувався незламний коза- цький дух. Як пише Володимир Гузій у своїй «Золо- тій очеретині». У повісті «Близнецы» зга- дується родовід сотника Сокири. «Сотник». поет разом з Костомаро- вим шукав собі хату з садом у Броварах. Так. а у поемі «Сотник» Кобзар поєднав схожі пере- кази двох броварських родів – Соболівських і Бориспольців. та навіть по- казували місце. Тарас Шев- ченко часто відвідував наш край. Перебуваючи на засланні у да- леких краях. ІСТОРІЯ БРОВАРІВ местам. що під його майстерним пером набули яс- кравого живого повнокровного звучання. який і розповів йому цю історію. 19 травня 1861 року жителі Броварів віддали останню шану Кобзареві: на місці сучасної «Розвилки» зупинялась траурна процесія з прахом Тара- 22 . Вже будучи дорослим. так что в сухое время от глубо- ких и сыпучих песков. Звідси родом і перекази. і Ко- зелець. що надихнули його на створен- ня творів про бідолашну Катерину (поема «Катерина») та іншу Катерину – княжну Катрусю (повість «Княгиня»). У повісті "Прогулка с удовольствием и не без морали" є такі рядки: "С лю- бовью принял лепещущих крошек старый Белогруд и распахнул свою си- неполую рызу чуть-чуть не по самые Бровары". який надихав Великого Кобзаря на нові поетичні шедеври. який мав сина Петра. Броварські подорожі Шевченка навіки за- Пам'ятник Шевченку у Броварах. Павлом Соболівським. Тарас Шевченко неодноразово згадував і Бровари. а иногда и с опасностью". тут зберігся ба- гатий фольклор. «Катерина». Шевченко у своїй творчості максимально близький до історичних фактів. багаті родички якого мешкали в Оглаві. Старі люди пам’ятали і сотника. а в сырое от топ- ких болот переезд был сопряжен всегда с большими затруднениями. що Шев- ченко спілкувався в 40-х роках з онуком Петра. На реальних подіях ґрунтується поема «Сотник»: у Гоголеві сотникував у 1725 році Матвій Соболівський. і Оглав. коли він повертався до Киє- ва з весілля Костомарова на Чернігівщині. На Броварщині відбувся арешт Шевченка. тут жили його друзі по Кирило- Мефодіївському братству. тут жили багато його друзів та однодумців. де стояла хата сотника – на розі Київського шляху і доро- ги Требухів – Гоголів — Димерка. відгомін легенд про розбійників – борворів – відчувається у поемі «Варнак»: «Вийшов я з ножем в халяві з Бро- варського лісу». і Переяслав. «Варнак». і його сина. і річку Трубіж. Дослідники висловлюють гіпотезу. Довоєнні роки. карбувалися у душі і знайшли відобра- ження у його творах «Прогулка с удовольствием и не без морали». «Близнецы».

У 1904 році А. Міщанин І. В цей час у Броварах виникають і перші промисли – у 1879 році будує канатну фабрику Сумароков. Беркович відкриває у Броварах аптеку. якою командував полковник Боресков. Він приймав пацієнтів у лікарні. У серпні 1913 року під час військових маневрів тут знаходилась третя авіаційна рота. 1901 року Я. що знаходилася на місці сучасної дитячої лікарні. Є дані першого всеросійського пе- 23 . З 1912 року курсував мототрамвай Київ-Бровари з двигуном внутрішнього згоряння.ІСТОРІЯ БРОВАРІВ са Шевченка. Міщанин Фейгін у 1901-1902 роках звів у містечку маслобойню. де проходили навчання авіаторів. характеризується пожвавленням економічного жит- тя та багатьма реформами. У 1898 році міщанин Шперлінг відкриває «заведение по изготовлению прохладительных напитков». З 1904 по 1942 роки у Броварах працював лікар Ісаак Фельдман. було закладено військовий аеродром. військовий льотчик.М. орен- дуючи землю у А. що давав добовий вихід борошна 700 пу- дів. У її складі були майбутні герої Пер- шої світової війни . Реформа сільського господарства та скасування кріпацтва у 1861 році.Несте- ров (1887-1914) — перший у світі виконавець "мертвої петлі" — фігури ви- щого пілотажу. про- те вже у 1917 році через страйк залізничників рух мототрамвая було при- пинено. з 1863 року починають закладатися основи місцевого самоврядування (початки майбутнього земства) – такі основні віхи історії нашого міста того періоду. Янискор будує миловарний завод і завод з переробки кишок із салотопнею. У 1900 році в районі. Бровари поступово розростаються. Самойленко будує перший паровий млин на землі селянина Івана Сопільника.Е. від Броварів до Києва ходили диліжанси. Схоже підприємство у 1907-1908 ро- ках відкриває міщанин Ейстрах. На початку ХХ століття у нашому місті було три скотобійні. Власником управління Києво-Дарницького-Броварського мо- тотрамвая було акціонерне товариство на чолі з київським мільйонером Ап- штейном. До початку ХХ ст. Пономаренка. Ремесла і ремісники Станом на 1858 рік у Броварах було 239 дворів та 1271 мешканець.Крутень (1890-1917). а в 1913 році ви- пускниця медичного факультету Київського університету З. де зараз розташована Київська птахофабрика. який збив 20 німецьких літаків. Тепер там встановлено меморіальну дошку. Рубінштейн ві- дриває зуболікарський кабінет. Друга половина ХІХ ст. Ієрусалимський у 1907 році будує чавуноливарний завод. У той же час Д. Є свідчення про те. У 1906 році І.поручик М. а також повітряний ас поручик П. а через п’ять років — Шилін. Брикер створює «заведе- ние по выделке колесной мази». що брат Кобзаря Варфоломій спочатку хо- тів поховати поета у Видубецькому монастирі напроти Броварів. того ж року будує «заведение по изготовле- нию шипучих вод» міщанин Слободін.

Як інтелігенція. міщани. 1 лютого 1919 радян- ські війська захопили Бровари. Через сім років тут уже навчалися 208 учнів. будинок. Протягом 1918-1920 років на Броварщині відбуваються рухи протесту проти більшовиків. Довго точилися кровопролитні бої. що мали хлібні гамазеї та до- помагали при потребі збіднілим членам товариства. формується ін- ший суспільний клас – українська інтелігенція. у Броварах мешкали поміщики Лавровський. Революція і радянська влада Буремні події 1917 року кардинально змінили уклад життя на наших зем- лях. у 1897 – вже 4312 меш- канців. Буржуазія формувалася з представників дворянства. Проте в груд- ні того ж року повернулася радянська влада. який було проведено у 1897 році. штаб М. Фіалковський. 24 . Постійно змінюється влада. Останній побудував у Броварах великий парк зі ставком. Основними суспільними станами броварчан до 1917 року були: духов- ні особи. В кінці березня цього ж року до Броварів наблизилися вій- ська Денікіна. згодом була побудо- вана земська початкова школа. у 1892 році у нашому місті налічувалося 379 дворів. у 1895 – 450. а займалася розумовою працею – вчителі та лікарі. ХХ ст. казенні селяни та військові. У січні 1918 року у Броварах було створено вол- ревком. Ба- радинський. яка у 1896 році була перетворена на дво- класне сільське училище. козаки. ви- кладання велося російською мовою. У нашому місті діяла церковно-приходська школа. Реформи другої половини ХІХ ст. чу- маків. 11 травня 1920 року місто зайняли польські війська. у березні 1918 року місто захопи- ли німецько-австрійські війська. першим головою було обрано А. Березку. основна маса повстанців . що не мала приватної влас- ності. купців. дворяни. Проте у січні 1919 року починається вій- на Директорії з переважаючою радянською армією. сільських лихварів і кустарів. купці. у 1897 – 464. відставні царські генерали Кабатов і Бєль- ський. але вже у грудні того ж року змушені були його залишити під тиском армії УНР. під натиском білогвардійської армії 27 серпня 1919 року радянські війська залишили Бровари. мав значне господарство. на території Броварщини точаться бої: спо- чатку між військами УНР і більшовиками. та вже на початку черв- ня польські частини були вибиті з Броварів. У другій половині ХІХ ст. У січні 1919 року волревком відновив роботу. Щорса розмістився на розі вулиць Київської та Коцюбинського. У 1877 році у Броварах проживало 3011 осіб. ІСТОРІЯ БРОВАРІВ репису населення. У ХІХ – на поч. Згідно цих відомостей. так і буржуазія були багатонаціональними. У 1897 році у Броварах відкрито сіль- ську бібліотеку. яких не влаштовувала політика «совєтів» щодо села. призвели до появи нових прошарків населення – буржуазії та про- летаріату.селяни. Козаки та казенні селяни об’єднувалися в товариства.

Захопивши територію Броварщини. У 1923 році відкрито пам’ятник Тарасу Шевченку. у 1924 році – школа ліквідації неписьменності. чотири млини. якому пощастило залишитися в живих. кожні нові гос- подарі встановлювали свої правила та переслідували прибічників попере- дньої влади. у 1923 році – школа бджільництва. Дроботун). Нова влада взяла на облік всі майстер- ні та їхніх робітників. Франка. Навесні 1923 року було утворено Броварський район з центром у Бро- варах. почалося демонстрування кінофільмів. У Броварах тоді проживало 4065 осіб. канатна фабрика. У церквах перестають вес- ти літописні записи. Пам’ятник простояв більше 15 років і в 1939 році був замінений на бетонний. що по- збавила життя Дмитра Русановича. чле- ни якого (серед них і пізніше репресований поет Дмитро Чепурний) на за- клик Академії наук України збирають по броварських селах фольклор під ке- рівництвом вчителів Григорія Ревчука та сина гоголівського священика Олек- сандра Русановича Дмитра. Остаточно утверджується радянська влада. театральна. райком партії (секретар – С. а в 1964 – на гранітний. лісопильню та підприємство з вироб- ництва колісної мазі. У політехнічній школі ім. 15 серпня 1920 року на во- лосному з’їзді рад був обраний волосний виконавчий комітет. Поступово відроджується господарство та пожва- влюється культурне життя. викладання велося українською мовою. почали діяти райвиконком (голова – М. Тоді ж на місці зруйнованої козацької Петропавлівської церкви розпочалося будівництво нової двоповерхової школи. початкова стала семирічною. Франка (теперішня школа №3) діяв гурток. У 1938 році семирічна школа була реорганізована в середню. Розвивалася система освіти і культури: в 1921 році відкрилася семирічна школа ім. Гарін). був засуджений і Григорій Ревчук. Відкрилася пер- ша кооперативна крамниця. Проте збирання фольклору потрактовано «науковцями» з НКВС як збір шпигунських даних на користь польської роз- відки. відкрито будинок рад. Покидько) і райком комсомолу (Ю. У Броварах організована громадська їдальня. Відновлюють свою роботу фабрики та заводи: у 1924 році став до ладу чавуноливарний завод. при якому діяли клуб та гуртожиток.ІСТОРІЯ БРОВАРІВ У ці роки у житті краю спостерігається занепад. при якому почали дія- ти бібліотечно-літературна. Провадиться активна антирелігійна пропаганда. якому пере- дав свої повноваження волревком. для чого використовували кіноапаратуру Олександрівської лі- карні. що пізніше стала школою №1. У 1923 році відкрився районний сільський будинок. За- непадає господарство. паровий млин. Члени гуртка потрапили під репресивну машину більшовиків. бюст виготовив з де- рева бориспільський скульптор Петро Верна. У 1920 році організовано мандрівний хор. а Бровари з населен- 25 . хорова та лекційна секції. Броварський район було ліквідовано у 1930 році. І. І.

Повністю вимерло 19 сімей. Тоді від селян забрали весь хліб. В інші місця проживання виїхало 28 сі- мей. не вартий майбутнього". так і політичними причинами (намагання вищого керівництва СРСР побороти опір українського селянства. Конфіскація подавалася як кара за "куркульський саботаж" хлі- бозаготівель. яку перейменовано на Велику Димерку. За підрахунками. Центром Бровар- щини на той час стала Димерка. становлять близько 10 тисяч чоловік. що призвів до багатомільйонних жертв. Ілліча. фруктової сушки тощо . що су- проводжувалася репресіями. Так на Броварщині розпочалася колективізація. куди увійшли 20 селянських господарств." . газети і спогади селян свідчать. У Броварському районі від голоду найбільше постраждали села Зазим'я. На випадок війни існували величез- ні зерносховища зі "стратегічним хлібом". який забув своє минуле. котів. бу- ряків. Спогади очевидців малюють жахливу картину: голодні люди зму- шені були їсти їжаків. Траплялися навіть випадки людожерства. Наступного року 108 господарств утво- рили артіль ім. яке проти- вилося колективізації). у 1902 році в Соболівці та Парні (хутір) про- живало 429 душ населення. до кінця 1933 року в цих селах мало б нараховуватись до 630 душ населення. а в 1960-х роках потрапило до розряду неперспектив- них. разом за 8 років село Соболівка втратило 42 особи.розповідає місцевий краєзнавець Василь Онопрієнко. Вже майже 20 років напис на мар- муровій плиті нагадує відвідувачам слова Максима Рильського: "Народ. що за період Го- лодомору в селі помер кожен шостий житель. а немало сховали. собак. Тож виходить. тобто. Требухів та Соболівка. Тоді ж організовано першу сільськогосподарську артіль «Перемога». солінь. так званим «розкуркуленням» та Голодомо- ром 1932-1933 років. Завдяки його ініціативі та підтримці тодішнього голови райвиконкому Єв- гена Томіна ще у далекому 1989 році в Соболівці було відкрито перший на Бро- варщині пам'ятник жертвам 1932-1933 років.. Загальні демографічні втрати сільського населення Броварщини. картоплі.. будь-яких запасів їжі: сухарів. крім хліба. Основна маса сільського населення була позбавлена будь-яких засобів до існування. виселення та міграції. сала. За статистичними даними. Голодомор 1932-33 років Голодомор 1932-1933 років на Україні викликаний як економічними (ко- лективізація сільського господарства). врахо- вуючи голод.заготовлених селянами до ново- го врожаю. "За Першу та Другу світову війни. а лише за 10 місяців голодомору село недорахувалося 101 людини. ІСТОРІЯ БРОВАРІВ ням 5618 жителів підпорядковані Київській міській раді. Одне з них було в Броварах. Село й донині не змогло відродити людський потенціал. Для бо- ротьби з голодом ті запаси не використали. Архівні документи. що в усіх місцевостях України поширилися подвірні обшуки з конфіскацією. Лише згідно даних Книги пам'яті протягом 1932-1933 років на Броварщині помер- 26 . значну частину яко- го продали за кордон.

с. с. У 1926 році у Броварах з’явилося радіо. с. зни- щених енкаведистами. с. с.А. і пізніше..Г. Требухів – 14. Мартиролог жителів м. с. Соболівка – 119. Семи- полки – 7. Рудня – 21. Пухівка – 21.. (1922). Маринченко В. що в нашому місті у довоєнний період діяв кобзарський цех. с. Яскравою і незаслужено забутою сторінкою нашої історії є функціонуван- Пілоти 36-ої авіаескадрильї Гоголівського аеродрому з місцевими жителями 27 . (1922). І тоді..Л. Калинівка – 15.І.А. Зазим'є – 49. Неподалік Броварів. Жердо- ва – 5. за часів передвоєнних масових репресій. Довоєнний період Завершено колективізацію у 1934 році. (1924). с.ІСТОРІЯ БРОВАРІВ ло від голоду 1177 осіб. Літочки – 99. загинули сотні наших земляків. у Би- ківні. с. Княжичі – 10. Бровари . міститься найбільше в Україні поховання репресованих громадян. с. с. Русанів – 120. Залісся – 8. У 1930 році створено державний кінний за- вод. Рожни – 11. с. Овдієнко М. Бровари – 134.жертв Голодомору укладено за свідченням очевидців Ми- роненка П.І. Богданівка – 56. с. Пло- ске – 8. Мигулько Є. Кра- силівка – 5. Село Бобрик — встановлено імена 30 загиблих від го- лоду. м. у 30-х роках тут побудовано одну з найбільших в СРСР радіостанцій. с. записа- ними у 1993 та 2007-2008 рр. Літки – 23. смт. Сафронової Р. Є свідчення про те. Калита – 56. с. Велика Димерка – 212. — співробітниками Броварського краєзнавчого музею. с. с. У 1929 році створена артіль з виробництва мотузок.М. Мокрець – 9. с. Олексієнка В. що після війни була пе- ретворена на фабрику трикотажу. с. Плахотнюк О. Гоголів – 194. с.

що обслу- говувала 26 навколишніх колгоспів. Фото з сімей.повітря 50 літаків.Косіор. жителі Броварів – жінки. С. люди похилого віку працюють на будівництві оборонних споруд навколо міста. Ленінграда. яка на Все- союзній сільськогосподарській виставці у Москві 1939 року була визнана най- кращою серед районних газет. За словами ветеранів аеропорту. Будівництво «повітряних во- ріт» розпочалося у 1933 році.Сталіно (Донецьк). Уранці 25 червня 1941 року на аеродром у Броварах здійснила наліт німецька авіація. 25 черв- ня 1941 року аеропорт і його ангари було розбомблено німецькою авіацією. Макаренка. У 1934 році запрацювала МТС (міжміська телефонна станція).Будьонний. а також представники закордонних військових делегацій. зокрема заступник начальника штабу французької армії генерал Луазо. Па- сажирів доставляли до Москви. ІСТОРІЯ БРОВАРІВ ня аеропорту у Броварах.Постишев та інші. використовувались поштові та пасажирські літаки. У 1935 році почалося будівництво колонії НКВС для неповнолітніх.Одеса - Запоріжжя . 20-ті рр.Якір. С. З квітня 1940 року по червень 1941 року на аеродромі у Броварах ба- зувалась 17 окрема авіаескадрилья Цивільного Повітряного Флоту. П. Літаки Броварського аеропорту в подальшому ви- користовувались для знищення нафтового сховища у Дрогобичі та під час обо- рони Києва.Жуков. В цей час відбувається масова мобілізація в армію. До послуг пасажирів був просторий аеровокзал. Зараз це приміщення районного будинку культури. але частина техніки вціліла. Г. Усі ро- боти велися під керівництвом видатного радянського педагога А.Дніпропетровськ . Місто Бровари знову стає райцентром у квітні 1937 року.мікрорайону «Торгмаш». Сюди 28 . У ті вересневі дні у нашому місті перебували видатні ра- дянські воєначальники та політичні діячі — Й.) з нареченою. Бровари у полум’ї Великої Вітчизняної війни Друга світова війна смертоносним смерчем увірвалася на Броварщину. Мінераль- них Вод. від- кривши надзвичайно трагічну сторінку історії нашого краю.Харків . 17 квітня 1937 року вийшов перший номер газети «Стахановець». з 1935 року аеропорт пра- цював як Центральний аеропорт Києва. Кишківський (голова Броварської сільради з 1935 1940 році з аеропорту у Броварах щодня піднімалося у по 1938 рр. С. по Україні обслуговувалися маршрути: Полтава . Розташову- вався він в районі сучасної окружної дороги . що була створена з метою підготовки кадрів льотного складу Червоної Армії.А. з літаків вистрибнули сотні парашутистів та захопили аеропорт.Б. діти. Кишківської У вересні 1935 року під час навчань військово-пові- тряні сили Червоної армії здійснили під Броварами небувалий в історії авіа- десант: виконуючи бойове завдання. У М. ХХ ст. ного архіву Л.

а на честь М. Кирпонос. Пономаренка та багатьох-багатьох інших. Перші повідомлення Радінформбюро записала В. Щорса ня 1942 року підпільникам вдалося підірвати німецький ешелон. Чи не найбільше прославилися своїми подвигами бій- ці винищувального батальйону Броварського району. який встановили на квар- тирі М. ім. Лобка.ІСТОРІЯ БРОВАРІВ Особисті речі та військове спорядження солдат німецької армії часів Другої світової війни Герої Радянського Союзу. близько 400 німецьких солдатів та офіце- рів. 19 вересня Бровари. М. На території Броварщини діяла роз. За час своєї діяльності (до люто- го 1943 року) загін знищив 43 ворожі автомашини та іншу техніку. де знаходився командний пункт. 3 серпня 1941 року велика група фашистських літаків здій- снила наліт на місто. Зберігся будинок. Під час окупації на території нашого краю успішно боролися з фа- шистськими загарбниками партизанські загони ім. як і весь район. Щорса. відгрупа під керівництвом А. Підпільники роздобули детекторний приймач. Активно діяла підпільна організація Броварського де- ревообробного комбінату у складі В. уроженці Броварщини у липні перемістився командний пункт Південно-Західного фронту. Бровари мужньо оборонялися. Її записи тиражували по сто і більше примірників і розповсюджува- ли не лише у Броварах. Лобка. Вночі 9 трав. Кирпоноса на- звано одну з вулиць. Німецька окупація супроводжувалася терором і стратами підозрюваних 29 . Леніна. а й по всьому районі. Кулаженці. який в умовах підпільної боротьби в тилу у ворога отримав назву партизансько- го загону ім. проте на початку вересня німецькі тан- ки прорвали оборону радянських військ. що розповсюджували листівки по Броварсько- му районі та здійснювали численні диверсії проти оку- Василь Сократович Стригун паційної влади. с. Ратушного. Леніна.партизан загону ім. яким ко- мандував генерал М. Воїни 227-го полку 4-ої дивізії НКВС вели жорстокі бої з фашистами на оборонному рубежі Красилівка – Кали- нівка – Рожни. К. Щербак. Миро- ненко. В. Миро- ненко.(1912-1996). там нині встановлено меморіальну дошку. були окуповані німецькими військами. «За Батьківщину» та інші.

Карлов. яка втратила обидві ноги. У Броварах та Гоголеві були створені тимчасові табори для військово- полонених. За бій під Броварами. В. який 38 років надавав лікарську допомогу жителям Броварів і району. він отримав звання По- чесного громадянина нашого міста. ІСТОРІЯ БРОВАРІВ у співпраці з радянською владою. перебувало кілька тисяч бійців і офі- церів Червоної Армії. У груд- ні того ж року розстріляли лікаря Фельдмана. Штаб 1-ої Гвардійської армії базував- ся у приміщенні нинішньої школи №1. де. Повоєнна відбудова Після війни Бровари швидко відроджуються: відбудовуються старі під- приємства.А. А. якою командував сержант О. Кра- совський. Більше 500 осіб загарбники вивезли на примусові роботи до Німеччини. У місті такий табір був організований на території тру- дової колонії №5. по- ступово всі населені пункти нашого краю були визволені від фашистів. за спогадами старожилів. командиром якої був полковник Ф. На фронтах Великої Вітчизняної війни загинув 481 броварчанин. На честь визначних подій та видатних особистостей Другої світової вій- ни у Броварах встановлено вісім архітектурно-скульптурних пам’ятників. відновлюють роботу об’єкти соціальної та куль- турної сфери. а також за низку інших битв. 25 вересня. І. у 1943 році знаходився у Броварах. Каширін. В одному з боїв відзначилася гарматна обслуга винищувальної протитанкової батареї 529-го стрілецького полку. її ім’я носить одна з вулиць Броварів. Броварчани приносили полоненим їжу. Вже у перші місяці після звільнення нашого краю в місті по- 30 . Безпосередню участь у звільненні Броварів брали частини 163-ої Роменсько-Київської Червонопрапорної орденів Леніна. яку передавали через дротяну огорожу. Штаб 2-ої Повітряної армії. в результаті кровопролитного бою радянські війська зайняли Бровари. У травні 1942 року на те- риторії нинішньої середньої школи №1 німці стратили п’ять броварчан. Каширіну було присвоєно звання Героя Радянського Союзу. Через два місяці після приходу фашистів був розстріляний колишній голова Броварської сільради Кишківський М. За роки окупації фашисти стратили 22 жителів Броварів. У боях за Бровари була важко поранена жінка-танкіст Марія Лагунова. На честь Красовського названо вулицю в Броварах. за участь в антифашистському підпільному русі. 18 вересня 1943 року Червона Армія вступила на землю Київщини. Їй присвоєно звання Почесного громадянина міста. В період окупації місто було майже повністю знищене – з 2174 будинків уціліли тіль- ки 138. І. Осипова. О. у будинку по вул. чо- тирнадцять пам’ятних знаків і меморіальних дощок. якою командував маршал авіації С. Суворова і Кутузова дивізії. створюються нові.

магазинів. У той час працювали у колгоспі переважно жінки. Розпочато будів- ництво заводобудівного комбінату. Навіть за та- ких важких обставин броварчани виділили гроші на допомогу армії. поліклініка на 500 відві- дувачів у день. маслозавод. Ілліча. У 1958 році створено Броварське автопідприємство.ІСТОРІЯ БРОВАРІВ чали роботу два шкірзаводи. харчокомбінат. Промисловий бум 50-60-ті роки ХХ ст. а збирати врожай – косами і серпами. 60-ті рр. Святкова демонстрація трудящих на честь чергової річниці Жовтневої революції. У 1955 році на базі райпромкомбінату був створений завод електрови- робів. літні люди та діти. На базі комбінату у цьому ж році був створений завод холодильни- ків. ХХ ст. характеризуються стрімкими темпами розвитку про- мисловості у нашому місті. Вулиця Київська 31 . 30 грудня 1956 року за рішенням №980 виконкому Київської обласної Ради депутатів трудящих Бровари одержали статус міста районного підпоряд- кування (до цього – селище міського типу). Ще у жовтні 1943-го почалися роботи у колгоспі ім. Дещо піз- ніше – стаціонарне відділення лікарні на 50 місць. після нього – клінкерний і ча- вуноливарний заводи. У 1951 році було відкрито новий районний будинок культури. взуттєва і швейна майстерні. Не вистачало техніки. З 1957 року почав випускати продукцію Броварський деревообробний завод. На початку 1945 року відновила ро- боту броварська МТС. тому ґрунт часто доводилося обробляти за допомогою корів або вручну. що випускав однокамерні та двокамерні холодильники для торговель- них баз. промислових підприємств. На початку 1944 року запрацював промкомбінат.

Новозбудований корпус лікарні (1971 р. Створюються нові навчальні заклади: у кінці вересня 1962 року було зда- но до експлуатації приміщення 8-річної школи-інтернату. 1960 рік – випустили першу продукцію завод експериментального тор- гового машинобудування «Торгмаш» та Світлотехнічний завод. Завод по- рошкової металургії розпочав роботу у 1963 році. а та- кож шиноремонтного заводу та ремонтно-механічного заводу. а в 1966 році від- крила свої двері перед учнями школа №5. Тоді розпочалося будів- ництво єдиного в Радянському Союзі заводу порошкової металургії. який вже наступного року переріс рамки підрозділу заводу і став окремим підприємством. Провідна будівельна організація міста і району – трест «Броварисільбуд» була створена у 1970 році. На новозбудованих підприємствах працювала величезна кількість людей.) 32 . А в 1965 році на ньому був уведений в дію цех пластмас. У 1971 році в нашому місті збудований новий хлібозавод. осіб. ІСТОРІЯ БРОВАРІВ Нову сторінку в історії міста розпочав 1960 рік. населення Броварів стрімко зростало за рахунок іногородніх. то станом на 1 січня 1997 року населення складало вже 98. Якщо у 1959 році у нашому місті було зареєстровано 17.2 тис. завершено бу- дівництво лікарні на 2400 місць. А в 1964 році було введено в експлуатацію шиноремонтний завод. У 1966 році на повну потужність запрацював Броварський ремонтно- механічний завод. У 1963 році почав роботу завод будівельних конструкцій. чоловік.8 тис.

що надавали 33 . Микола Семиног. її колишнє приміщення зайняла школа №4. З кожним роком місто все більше розбудовується. З січня 1980 року починає працювати Броварський міський Будинок піонерів. зі завод алюмінієвих будівельних конструкцій. У тому ж році з’явилися два нові навчальні заклади: середня школа №9 та міське професійне училище. За школами закріплювали шефів – підприємства міста. В 70-ті роки ХХ століття в газету приходять молоді та- лановиті журналісти — Валентина Ковалівська. У місті з’явилася стоматологічна поліклініка. Олійника. У 1975 році створено централізовану бібліотечну систему. Продовжується будівництво промислових підпри- ємств. Володи- мир Небрат. житлове будівництво. Дуже швидко був побудований новий житловий масив. куль- туру. Афганській війні 1979-1989 рр. ство- рюються все нові й нові об’єкти інфраструктури: у 1977 році гостинно розчинив свої двері для відвідувачів кінотеатр «Прометей». Розвиваються культура і освіта. який спочатку отримав назву «Порошинка» від заводу по- рошкової металургії. У червні 1972 року методом народної будови було спо- руджено палац спорту «Металург». Слід відзначити таку позитивну тенденцію тих часів. як допомога з боку успішних промислових підприємств закладам освіти та культури. соціальну сферу. в той час держава виділяла великі кошти на освіту. у тому ж році почав ви- пускати продукцію Броварський хлібозавод. На згадку про славні подвиги бійців 2-ої Повітряної ар- мії на вулиці Гагаріна було встановлено літак-пам’ятник. що зна- ходилася на вулиці 50 років ВЛКСМ (бульвар Незалежності). яка вже у 2000 році була перетворена на гімназію ім. Відкрито нову се- редню школу №8.ІСТОРІЯ БРОВАРІВ У квітні 1972 року Бровари стали містом обласного під- порядкування. розрахований на 800 місць. На спільні кошти промислових під- приємств було побудовано поліклініку на 600 відвідувань у зміну.Воїни-інтернаціоналісти. що поступово став лідером у своїй галу- зі. Після побудови у 1977 році нового корпусу для школа №2. що став до уроженці Броварщини. Сергій Приступка. медицину. Це сприяло швидкому розвитку нашого мі- ста. нині перенесений у парк “Перемога”. У 1977 році створено спеціалізований трест «Теп- лицтехмонтаж». а потім за ним закріпилася народна назва «Житловий масив». 1 квітня 1965 року виходить перший номер міськрайонної газети “Нове життя”. що загинули на ладу у 1979 році. У квітні наступного року відкритий Броварський історико-краєзнавчий музей. У Броварах було збудовано єдиний у Радянському Сою. Перша «висотка» — 9-поверхо- вий житловий будинок – була споруджена у 1973 році на вулиці 50 років ВЛКСМ (тепер бульвар Незалежності).

ІСТОРІЯ БРОВАРІВ фінансову допомогу. На новому місці служби Олександра призначають командиром розвідувального відділення одного із взводів 191-го мотострілецького полку. потім в Угорщині. Додому повернулися 111. в якій служив молодший сержант Белан. У листопа- ді 1978 року Олександра Белана призивають на дійсну військову службу у ла- вах Радянської Армії. Створювалися будинки культури при великих під- приємствах. У свій час з Броварського району в Афганістані проходило військову служ- бу 114 чоловік. Загинув в березні 1988 року.1981 року молодшого сержанта Бела- на Олександра Васильовича нагороджено орденом Червоної Зірки. троє хлопців загинули і поховані там.Белан Олександр Васильович." Ці слова. Розвивалася система медичних закладів: з 1982 року почав функціо- нувати пологовий будинок на 120 по- Розділ експозиції броварського музею. були останніми сло- вами Сергія. 20-річний розвідник.роділь. героїчно загинув у бою в провінції Кандагар. У 1985 році створена чоловіча гандбольна команда «Будівельник». Газні. в листопаді 1986 року. який був закладений 4 травня 1985 року з нагоди 40-річчя Перемоги у Ве- ликій Вітчизняній війні. де народилися. а у 1991 році була збудована чений подіям Афганської війни 1979-1989 рр. один чоловік загинув . 34 . За проявлені мужність і героїзм при виконанні бойового завдання Указом Пре- зидії Верховної Ради СРСР від 23. У січні 1980 року військову частину. який дислоку- вався у м. присвя. Він на- родився 8 червня 1960 року у м. Спершу молодий солдат півроку служить в навчальній частині у місті Остер Чернігівської області. музеїв при школах.01. "Я тяжко поранений. де його призначили командиром мотострілецької роти. У 1982 році відкрито школу-інтернат спортивного профілю (нині БВУФК – Броварське вище училище фізичної культури). рядовий Сергій Кримець. передані по рації. Закінчив середню школу №3. Олександр Белан загинув в бою проти моджахедів 25 липня 1980 року. перевозив боєприпаси. залишаюся прикривати відхід товаришів. Колишній тракторист із села Літки рядовий Олександр Савченко служив в Афганістані водієм. Бровари (район Геологорозвідки). По- смертно. зокрема в оформленні шкільних приміщень. У 1980 -1989 роках в Афганістані проходило військову службу 285 жите- лів Броварів. І сьогодні улюбленим місцем відпочинку броварчан є парк «Перемога». Похований у рідній Богданівці. що ставали деда- лі популярнішими. терміново переводять до Афганістану. Працював креслярем на заводі "Арсенал". дитяча лікарня на 240 місць.

В своїх листав він писав. а саме — 20 вересня 1987 року — броварчани відсвят- кували перший у своїй історії День міста. евакуйованих із зони лиха. поїсти яблук. Так. як і в усій Україні. «Меморіалу» (голова Микола Лисенко).ІСТОРІЯ БРОВАРІВ підірвавшись на італійській міні. відроджується інтерес до української історії та культури. міська організація Української рес- публіканської партії (перший голова Олександр Анісов). все більшої популярності набуває ідея незалежно- сті. Сергій Басов загинув в Афганістані у вересні 1983-го. створюються осередки на- ціонально-патріотичного руху. відмін- з французького міста-побратима Фонтене-су-Буа ник прикордонної служби. груш. як скучив за батьківською хатою. У 1992 році почали розвиватись сто- сунки з російським містом Щолково. налисників". У кінці 80-х років. пиріжків з ма- ком. Бровари у часи незалежності За часів Перебудови у місті. Його ім'я носить вулиця в селі Красилівка. назвавши його ім'ям. В той же час зміцнюються міжнародні зв’язки нашого міста: у 1985 році була підписана угода про співпрацю з французьким містом-побратимом Фон- тене-су-Буа. Майже 3500 людей було забезпечено житлом та всім необхідним для життя. проте носили пат- ріотичний характер. рідними та близь- кими: "Набридло все. що не суперечили радянській політичній доктрині. все ще було проблематичним. Після катастрофи на Чорнобильській АЕС у 1986 році Бровари гостинно прийняли майже 1000 сімей. міськрайонна організація Народного Руху України (перший голова Іван Ольховський). Т. поширюються настрої на- ціонального піднесення.. Зустріч керівництва Броварів з гостями Кавалер Червоної Зірки. а також містом Слуцьк та Слуцьким районом Білорусі. У той час проведення навіть зовсім невинних з точки зору ідеології захо- дів. виконуючи інтернаціональний обов'язок. Шевченка «Про- світа» (очолювала Марія Овдієнко). У нашому місті створюються перші національно-демократичні організа- ції: міськрайонна організація Товариства української мови ім. міська влада забо- ронила проведення у Броварах свята Броварської козацької сотні. Спілки офіцерів України (очолював Володимир Самійленко). У 1990 році було офіційно оформлено партнерство з амери- канським містом-побратимом Рокфорд. 18 травня 1989 року Товариство української мови започаткувало тради- цію щорічного вшанування пам’яті Тараса Шевченка на тому самому місці. 35 .. Скоріше б до- дому. На честь Саші Сав- ченка в Літках перейменували вулицю. люди діз- наються правду про діяння радянського режиму.

У Брова- рах задумали і підготували Всеукраїнський екологічний похід. зробило можливим розвиток духовного життя. Почала виходити міськрайонна газета національно-демократичного спрямування «Вісник Броварщини» . Події того доленосного часу детально описані Володмиром Гузієм у його «Золотій очеретині». Так. на яких було прийнято рішення про будівництво церкви в їхньому селі. і всі їхні заклики до «відродження суверенної України» у скла- ді оновленого Союзу не отримали підтримки. а з 173 пар- тійних організацій району лише 12 знайшли охочих вступити до лав ко- муністів. Броварчанин Валерій Середа був одним із 33 членів оргкомітету республіканського з’їзду НРУ. Броварська делегація зібрала багато підписів. Найбільш драматичним став 1991 рік. жителі нашого міста долучилися до ланцюга єднання. Навесні 1990 року відбувається мітинг у нашому місті. Громадське і національне життя стає все активнішим. у виїз- ному засіданні Великої Ради НРУ в Хусті. Броварчани під керівництвом Володимира Шваба працювали в охороні установчого з’їзду Київської крайової організації Народного Руху України та установчого з’їзду Республіканської організації НРУ. На по- чатку року міськком комуністичної партії видав постанову «Про забез- печення населення основними продуктами харчування». що було дуже ризиковано для тих часів. що броварчани під- 36 . Влада зустрічала учасників походу часто з гумо- вими кийками. а на заключному мітингу на майдані біля Софії Марія Ов- дієнко читала текст Четвертого універсалу. але на той час більшість броварчан всіма силами підтриму- вали цю ініціативу. Проте місцевим комуністам не вдалося взяти ініціативу в свої руки в той буремний час. Письменниця Марія Ов- дієнко як представниця Броварів виступала на установчому з’їзді Київської крайової організації НРУ. які були пе- редані в Москву депутатам Верховної Ради Радянського Союзу від України. На цьому заході вперше було відкрито продемонстровано броварчанам національну символіку України – тризуб і синьо-жовтий прапор. прозаїку і не- скореному патріоту України. Березневий референдум наглядно продемонстрував. У Броварах та районі відбулася всеукраїнська акція «Дзвін-90».редактор Іван Ольховський. Компартія стрімко втрачає свою популярність: до ВЛКСМ було прийнято лише 7(!) осіб. на місяць вчитель не має можливості до існування». у той час відбу- лися збори жителів Пухівки. вона також працювала у мандатній комісії респуб- ліканського з’їзду НРУ. Група бро- варчан взяла участь у святкуванні 500-річчя козацтва на Запорожжі. зо- крема. ІСТОРІЯ БРОВАРІВ де у далекому 1861 році броварчани прощалися з прахом Великого Кобза- ря – біля теперішнього пам’ятника цьому визначному поету. звернувся до Вер- ховної Ради з проханням про соціальний захист вчителів – «При серед- ній зарплаті 157 крб. Ослаблення влади неминуче вплинуло на всі сфери життя суспільства.

Міськком партії вказує на те. 12 квітня надзвичайний пленум Броварського міськкому комуністичної партії звертається до Голови Верховної ради. що показав бажання українців жити в незалежній державі.ІСТОРІЯ БРОВАРІВ тримують ідею незалежності України. Свої голоси за оновлений Союз віддали: у місті – 50%. а також «відно- вити ціни. Зубченко. відмінити індексацію. В середині липня до першої річниці суверенітету України у Броварах прой- шли урочисті збори. але далі численних постанов справа не пішла. І. У Броварах з 83. що «Верховна Рада повинна рішуче відстоювати принципи декларації про державний суверенітет України».9 % виборців. О. Гамалій. 1 грудня 1991 року відбулися вибори першого Президента України та референдум. М. се- ред них були: М. Д. Овдієнко. Анісімов. Броварський міськком компартії знову намагається взяти ініціативу в свої руки. У цій акції взяв участь Левко Лук'яненко. 24 серпня 1991 року нарешті збулася віковічна мрія нашого народу – Украї- на здобула незалежність. Ольховський. А. багатолітній політв’язень Микола Бар- бон та десятки.76%. розглянути питання про еквівалентне спів- відношення цін між сільським господарством і промисловістю». у районі взяли участь у голосуванні 92% виборців. які поклали здо- ров’я. права на- ших співгромадян та краще майбутнє наших дітей: член Української Гель- сінської спілки Михайло Мельник.2%. 16 липня відбулася спроба мо- лоді підняти над Броварами синьо-жовтий прапор. Ціни на дитячі товари зросли в 5-6 разів». Коваль. Секретар міськкому компартії у своєму виступі вже по- зитивно оцінив результати референдуму: «Народ сказав «так»! Ми. а священик української церкви Київського патріархату отець Феодосій від- правив Службу Божу. «за» незалежність про- голосували 94. Так. Ніло- ва. не маємо права йти проти волі народу». Бровари активно підтримували патріотичний по- рив тих днів. Бобер. за суверенну Україну в скла- ді СНД: у місті – 81%. у районі – 65% . що проголосували. П. Голови Ради Міністрів і Першого Секретаря ЦК КПУ: «Допустима межа перейдена. Таким чином броварчани своїм вибором під- твердили. що немарною була боротьба наших земляків. суспільство рухається в глухий кут. внаслідок якої ціни в ма- газинах зросли в 3-5 разів. Група представників осередків демократичних організацій на- шого міста та депутатів міської ради виступила за передачу майна КПРС. в загальному – 58%. директор Заворицької та бро- варських шкіл Василь Кириченко. проте вона закінчилася невдачею. у районі – 84%. з них «так» сказали 96. учитель. 37 . а прилавки – спорожніли. У вересні 1991 року під час святкування Дня міста над Броварами пред- ставниками національно-демократичних сил вперше було піднято прапор з національними кольорами України. Незабаром союзний уряд проводить реформу. І. якщо не сотні інших. але не пропонує практичних рекомендацій. а подекуди і життя у боротьбі за незалежність України. загалом – 83%. як все це втілити в життя. комуні- сти.

у Росії. 15 хв. До речі. в Броварах у будинку №3. яка була запущена з Гончарівського по- лігону Чернігівської області й відхилилася від курсу. ІСТОРІЯ БРОВАРІВ Сучасна історія Броварів В нашому місті у 1996 році було проведено Міжнародну виставку- ярмарок. Тоді. команди- ра ракетної установки. о 15 год.вперше за історію Броварів на виборах міського го- лови переміг кандидат від опозиції Віктор Антоненко.54 % виборців нашого міста віддали свої голоси за Віктора Ющенка). оскільки згідно з висновком спеціалістів ракета змі- нила напрямок польоту внаслідок технічної несправності. Раї- са Засядько та Зинаїда Бірюкова.. хто загинув. відвідав тодішній Президент Леонід Кучма. отримали по 5000 гривень. 12 вересня 1997 року після тривалих будівельних робіт відкрито рух на Броварській об’їзній дорозі. побудовано новий адмінкор- пус міськвиконкому та площу. Військові зробили у будинку капітальний ремонт. 2002 рік . а Міні- стерство оборони відшкодувало потерпілим збитки з гуманних мірку- вань". 2004 рік . допущеної за- водом-виробником.броварчанин Сергій Дзинзирук став чемпіоном світу за версією WBO (69.броварчани взяли Броварська делегація на відкритті заповідника участь у Помаранчевій революції “Биківнянські могили” Президентом України (76. стався вибух.85 кг). всі охочі отримали нові квартири. Як виявилося пізніше. унаслідок якого загинуло три особи: Володимир Сірик. а родичі тих. з якої було вражено житловий будинок у Броварах. У ті доленосні дні листопада 2004 року броварчани вийшли на площу біля 38 . що розташований за кордоном. Трагічною сторінкою в історії Броварів є 20 квітня 2000 року. за "успішну" стрільбу нагородили іменним годинником. Висувалися різні версії: теракт. За словами представника оборонного відомства "вибух стався внаслідок непереборної сили. Усім постраждалим видали по 2000 гривень. бандитські "розбірки". а діюча влада вперше програла місцеві вибори. Тільки 23 квітня 2000 року під тиском незаперечних доказів Міні- стерство оборони України офіційно у засобах масової інформації виз- нало свою причетність до цього лиха та взяло на себе зобов'язання від- шкодувати збитки сім'ям потерпілих. 2003 рік . на яку приїхали представники Росії та Білорусі. яку назвуть майданом Свободи.. вибух газу. П’ятеро осіб було поранено.. що на бульварі Незалежності. а 93 — відселено. причиною руйнування стало влучення так- тичної ракети "земля-земля".

а та- кож ховав трупи закатованої у в'язницях інтелігенції. які жили в Биківні. Всі необхідні документи були терміново підготовлені Київсь- ким товариством "Меморіал" і 22 травня. Розповідає почесний голова Київського товариства "Меморіал" бровар- чанин Микола Лисенко: «Від родичів дружини. з'явилася довгоочікува- на Постанова. у Биківнянському лісі було виконано роботи першої черги зі створення меморіалу. щоб захистити молоду українську демократію. дізнався. Цим документом завершено 15-річний період боротьби української гро- мадськості. Тоді зрозумів: досить мов- чати. про що нагадуватиме майбутнім поколінням меморіальна дошка. по- радив негайно підготувати матеріали.розпочалося будівництво нової сучасної районної поліклініки. Але надалі роботи припинилися. Усі факти та докази зібрав у книжці "Биківня: злочин без каяття". У травні 2005 року Биківню вперше відвідало броварське керівництво ра- зом з депутатами міської ради. На цьому майдані броварчани спільно з місь- кою владою проводили мітинги. Я звертався з листами до прези- дентів Леоніда Кравчука та Леоніда Кучми про необхідність створення дер- жавного історико-меморіального заповідника у Биківнянському лісі. аби весь світ побачив справжнє обличчя кому- ністичного режиму. Згідно з ним. тут відбувався збір продуктів та одягу для київського Майдану. 28 січня 1989 року на установчій конференції Всесоюзного товари- ства "Меморіал" у Москві перед прогресивною громадськістю. нарешті. похованих у селищі Биківня". у тому числі його Броварського відді- 39 . журналіста- ми з багатьох країн розповів про закатованих комуністичною владою в Би- ківнянському лісі понад 100 тис. слід докласти зусиль. товариства "Меморіал".ІСТОРІЯ БРОВАРІВ нової будівлі міської ради. що там у 30-40 роки НКВС розстрілював непокірних режиму українців. українців. Після свого обрання президент Леонід Кучма видав у серпні 1994 року розпорядження "Про заходи щодо вшанування пам'яті жертв політичних ре- пресій. Всу- переч величезному адмінресурсу та шаленому тиску згори депутати Бро- варської міської ради приймають рішення підтримувати на президен- тських виборах Віктора Ющенка та відстоювати волевиявлення броварчан і всього українського народу. Відтак рішенням міської ради ця площа була названа май- даном Свободи. 2005 рік . щоб він ще встиг (перед відставкою) видати постанову. тут прихильники демократичних перетворень у державі святкува- ли свою перемогу. вислухавши виступи і пропозиції громадськості. Створено Національний державний історико-меморіальний заповідник "Биківнянські могили" за підтримки Президента України Віктора Ющенка. Громадськість продовжувала активно працювати в цьому на- прямку і наполягала на створенні в Биківнянському лісі Всеукраїнського ме- моріалу пам'яті жертв репресій. звідси формувалися та відправлялися до столиці ав- тобуси. Нарешті 13 травня 2001 року на поминальні дні у Биківні тодішній прем'єр- міністр Віктор Ющенко.

2007 рік . які здатні на вчинки і своєю не- втомною працею та творчістю будують нове майбутнє нашого міста.прийнято новий герб та прапор Броварів. які вийшли на вулиці. у якому було відкрито одне з найбільших казино в Україні.власники ТРК “Термінал” добудували і відкрили аквапарк. щоб від- стояти свій вибір та змусили місцеву владу піти на поступки. За цей час місто стало напрочуд привабливим для життя. запрацював торго- вельно-розважальний комплекс "Термінал".у Броварах відкрито пам'ятник ліквідаторам аварії на ЧАЕС та жертвам Голодомору 1932-1933 років. 2006 рік . Відбулося це зав- дяки зусиллям і наполегливості броварчан. що славний своєю багатою культурою та по- тужною промисловістю. 2008 рік . похова- них в Биківнянському лісі”. Проте незважаючи на близькість до та- кого могутнього центру як Київ. Бровари не втра- тили своєї індивідуальності. Листопад 2009 року . є центром науки навчання і торгівлі. але вони не перетворилися на спальний район Києва. його райони не поступаються столичним. а живуть своїм цікавим і бурхливим життям. У 2007 . У 2006 році вперше за історію міста вибори міського голови через ма- сові порушення та фальсифікації було визнано недійсними. ІСТОРІЯ БРОВАРІВ лення.на вулиці Київській відкрито новий Палац урочистих подій. Броварчанин Юрій Нужненко у жовтні 2008 року став чемпіоном світу з боксу за версією WBА у напівсередній вазі. а запозичили тільки найкраще.2009 роках київський хокейний клуб "Сокіл" проводив свої до- машні матчі у відкритому чемпіонаті Росії на льодовій арені в Броварах. 40 . На новому адміністративному будинку міської ради було відкрито меморіаль- ну дошку на честь подій Помаранчевої революції 2004 року. Бровари напрочуд комфортні для прожи- вання. Адже нашому місту притаманна особлива атмосфера: воно має велику і цікаву історію. Державний історико-меморіальний заповідник "Биківнянські могили" було створено у 2005 році. які вміють працювати і вміють відпочивати. Загалом можу сказати. що останні десятиліття ХХ ст. У липні 2008 року вперше за історію Броварів депутати висловили недовіру міському голові Віктору Антоненку та відправили його у відставку. за гідне вшанування пам'яті жертв комуністичного режиму. І найголовніше – тут живуть розумні та щирі люди. але при тому завжди сучасне і нове. яке швидко на- рощувало промисловий потенціал та вдосконалювало соціальну інфра- структуру. та початок нового тисячоліття – це період бурхливого розвитку нашого міста.

Площа міста 3400 га. Флора та фауна нашого краю відрізняються різнома- нітністю.СУЧАСНЕ ЖИТТЯ БРОВАРІВ Сучасне життя Броварів Статистична довідка Населення Броварів – 93 536 осіб Жінок – 50 837 Чоловіків – 42 699 Територія міста – 3400 га Географічні координати . багаті природні ресурси. Бровари розташовані в епіцентрі густої мережі вітчизняних та міжнародних повітряних трас. На Броварщині поширені такі гірські породи як глина і пісок (вико- ристовуються у будівництві). 41 . З півночі та заходу місто оточене лісами. Місто входить до Асоціації міст України.2% від загальної території області. натомість є кілька невеличких озер. У лісовому масиві Бро- варського лісництва можна добувати мінеральні води на зразок «Мирго- родської» та «Куяльника». потужний промисловий та науковий потенціал.д. яка з’єднує місто з Російською Федерацією і країнами Західної Європи. Бровари мають вигідне географічне положення. Бровари знаходяться на межі Чернігівського Полісся та Північної лісостепової області Дніпровської рівнини. Від київських аеропортів «Бориспіль» та «Жу- ляни» їх відділяють. 30 та 45 кілометрів. у нас тепле літо та не дуже холодна зима. водні ресурси – 12га. Найвища точ- ка міста — 138 м над рівнем моря — знаходиться на розі вулиць Київської та Лісової. торф (паливо та добриво). водоносний комплекс надійно захищений від радіаційного забруднення і сприятливий для водопостачання міста. що скла- дає 3. адміністративний центр Броварського району Київської області.ш. Місто розташоване на відстані близько 20 км на північний схід від околиці Києва. Клімат Броварщини – помірно-континентальний. Пристоличне розташування на- дає нашому місту багато переваг насамперед в економічному плані – близь- кість до великого промислового і транспортного центру приваблює багатьох інвесторів. та 51° п. Через місто не протікає жодної річки. відповідно.31° с. транспорту та зв’язку. Через Бровари проходить автомагістраль «Київ — Санкт-Петербург — Москва» та міжнародна залізниця. поряд з цим у місті менше галасу і метушні. Ми використовуємо воду з декількох водоносних горизонтів. характеризуються високим рів- нем розвитку торгівлі. переважно хвойними. Бровари – місто обласного підпорядкування.

3. Житловий фонд Броварів становить 6617 будинків. і ці цифри постійно ростуть. СУЧАСНЕ ЖИТТЯ БРОВАРІВ Нерухомість та житло Навіть у найважчі для нашого міста часи не припинялося житлове будівниц- тво. У місті працює залізничний вокзал «Бровари». Від «Борисполя» наше місто відділяє 30 км. Технічна інфраструктура Водопостачання населення міста забезпечує центральний водопровід. Вода поступає на очисні споруди потужністю 51 тис. м3/добу. ніж у сто- лиці. від Броварів до Берліну – 1396 км. Слід сказати. їх сумарна довжина – 158 км. Сполучення з іншими населеними пунктами здійснюється двома видами тран- спорту – залізничним та автомобільним. У нашому місті є близько 270 вулиць. відстань до аеропорту «Жуляни» становить 45 км. 23 будинки ЖБК та ОСББ. 83 бу- динки відомчого підпорядкування. Транспорт Через наше місто проходять транспортні шляхи державного та міжнародного зна- чення. Побудована окружна автодорога. м3.7 тис. а також 2 шля- хопроводи.5 га квітників. Таке розта- шування – ще один значний «плюс» нашого міста. до Праги – 1401 км. Міжнародна залізниця з’єд- нує наше місто з країнами Західної Європи та Росією. до Варшави – 806 км. є цілі так звані «спальні райони». Річкова вода без попереднього очищення надходить на ВАТ ППР «Бро- 42 . із них 371 багатоповерховий будинок. Для перевезень пасажирів у Броварах існує розгалужена система міського тран- спорту: діють 7 міських та 9 приміських автобусних маршрутів. Значну частину становлять будинки приватного сектора. що за цінами житло у Броварах уже наближається до столичного. Більшість багатоповерхівок становлять будинки комунальної власності. відстань від Броварів до Москви становить 860 км. З південного заходу на північний схід через Бровари проходить магістральна дво- колійна електрифікована залізнична лінія «Київ — Ніжин». За рік забір води становить 7414. 151 км мереж зовнішнього освітлення. проми- слові підприємства мають локальні водопроводи. Так. Серед них є 4 гуртожитки. Бровари знаходяться неподалік великих аеропортів країни. діє вантажна станція ІІ класу та пасажирська платформа «Княжичі». З сусідніми містами та селами наше місто з’єднують дороги місцевого значення. Тепер жити у Броварах вважається не менш престижно. Бровари перетинає автомагістраль дер- жавного значення Київ — Чернігів — Нові Яриловичі (на Гомель) та міжнародна автотраса Одеса — Київ — Санкт-Петербург. що мають усі сприятливі умови для повно- цінного життя. Житлові будинки обслуговує КП «Служба замовника». Джерело водопостачання – річ- ка Десна та підземні води. 554 га зелених насаджень. підземний водозабір складається з 13 свердловин.

110/10 кВт "Металургійна». Для нормалізації тиску відповідно до потреб міста існують газорегуляторні пункти. В с.2 км. Газопостачання здійснюється на базі природного газу. 110/10 кВт "ДБК". Зв’язок забезпечу- 43 . Довжина кана- лізаційної мережі становить 120. особливо це стосується старої частини міста. Населення обслуговується КП КОП «Бровариводоканал». а підприємства переважно забезпечені власними котельнями. на ній встановлено 2 тран- сформатори потужністю 200 МВА. У Броварах газифіковано 180 промислових та комунально-побутових підприємств. Електропостачання міста забезпечується підстанцією 330/1 ІкВ "Бровари". 35/10 кВт Київська птахофабрика. Для поліпшення ситуації необхідна реконструкція діючої ГРС. Стічні води подаються на очисні споруди і після очистки випускаються в річку Красилівку. Централізованим теплопостачанням охоплено близько 80% житлового фонду. середнього і низько- го тиску. сумарна потужність яких становить 270 Гкал/год. Слід констатувати. нової ГРС у південній частині міста (район Торгмаш) та другого газового вво- ду від нової ГРС на півночі. Шість з них працюють протягом всього року та забезпечують броварчан підігрітою водою. Калинівка знаходиться газорозподільна станція «Бро- вари».СУЧАСНЕ ЖИТТЯ БРОВАРІВ варський» та Казенний завод порошкової металургії. Водовідведення стічних вод здійснюється самопливними каналі- заційними колекторами до 19 каналізаційних насосних станцій. се- реднього та низького тиску. а також прокладання й будівництво мереж високого. Бровари мають трьох- ступеневу систему газопостачання. на балансі якого зна- ходиться 160. що складається з газопроводів високого. Підприємство має 18 котелень. яке здійснює комунальне під- приємство «Броваритеплоенергомережа». що подається від магі- стрального газопроводу. Вже у межах міста Бровари розподіл електрое- нергії відбувається через підстанції 110/35/10 кВт "Княжичі» з двома трансформа- торами потужністю по 40 МВА. До теми теплопостачання хочу також додати. Вісім АТС загальною єм- ністю близько 25000 номерів обслуговують жителів міста. тому постала потреба у бу- дівництві нових джерел теплопостачання. через яку здійснюється газопостачання нашого міста. 6 підприємств комунальної теплоенергетики. що одноповерхові будинки (особ- няки) часто мають індивідуальне опалення.6 км водопровідних мереж. приготування якої здійснюється на 36 теплових пунктах. Це ж підприємство забезпечує і водовід- ведення в місті. 20 бюджетних підприємств. Телекомунікації У місті Бровари є всі необхідні сучасні комунікації. 35/10 кВт "Кіровська". що має свої зручності. 110/10 кВт "Алюмінієва». Підстанція знаходиться на відстані 6 км від Броварів. Бровари мають централізоване теплопостачання. Проте наявна система газопостачання не задовольняє потреби в природному газі житлово-комунального сектора. що житловий фонд міста забезпечений каналізацією на 78%. будівництво нових пунктів. Наше місто стрімко розвивається.

Кількість абонентів стаціонарного телефонного зв’яз- ку постійно збільшується. «Джинс». Культурне життя Броварів Основним осередком культурного життя Броварів у 60-ті роки ХХ ст.Іщенка у нашому місті було створено заклади куль- тури. Станом на 25 червня 2008 року у Броварах були за- діяні 24367 телефонних номерів. випускник консерваторії. Своєю роботою виділялися клуб заводу порошкової металургії (директор Ірина Василян- ська) та будинок культури заводу "Торгмаш"(директор Ва- М. Дітям було відкрито шлях до справжньо- го мистецтва. а колектив педагогічних працівників налічував 32 особи. В ті роки почали працювати Броварський краєзнавчий музей. Пер- шим завідуючим став Микола Анатолійович Байдецький . У 1981 році було створено відділ культури Броварського міськвиконкому. У 1969 році в школі навчалося вже 350 учнів. «Life» та інші. В ті часи за активної під- тримки заступника міського голови Василя Миколайовича Троценка поруч зі ство- ренням самодіяльних колективів у нашому місті з'явились і професійні. Інспектором відділу працювала Л. про реорганізацію кінотеатрів "Прометей" і "Шевченко" в міський культурний центр "Прометей" . лауреат низки міжнародних 44 .Байдецькому та за підтримки голів міськвиконкому В.Г.талановитий співак. «Beeline». Справжньою подією стало відкриття у 1962 році кі- нотеатру імені Т. парк культури і відпо- чинку "Перемога".Гулака-Артемовського Сергій Смирний (нині соліст Чеської опери). зав. соліст-лауреат міжнародного конкурсу ім.А. Олени Кібець та Світлани Фадєєвої (художній керівник Ірина Кратка).М.справжній професіонал. міський клуб.М. був районний будинок культури. виступали артисти столичних театрів. Чи не кожен мешканець Броварів нині користується мобільним зв’язком. а саме: дипломанти Першого обласного конкурсу ім. відбувалися вечори-зустрічі з ві- домими письменниками. Шевченка.Зволя. З 1996 по 2002 роки міський відділ культури очолював Микола Миколайович Шевер .М.В.заклад нового типу. У 1966 році було відкрито дитячу музичну школу. майстер своєї справи.Бугоренко (зараз ви- кладач та керівник дитячого хору). «Київстар».А. На той час у Броварах працювали три дитячі музичні школи. Козловського ансамбль сучасної піс- ні (керівник М. У 1995 році за ініціативи Миколи ким відділом культури з Байдецького та Ірини Василянської було прийнято рішення 1981 по 1996 рр. Саме завдяки М. а потім О. дитячий вокальний ансамбль "Капітошка". СУЧАСНЕ ЖИТТЯ БРОВАРІВ ється ВАТ «Укртелеком». ансамбль народних інструментів (керівник Михайло Крищишин). Шевер) та вокальне тріо "Червона троянда" у складі Ганни Па- щенко. свої послуги броварчанам пропонують оператори: МТС. Тут відбувалися концерти колективів художньої самодіяль- ності. місь- лентина Лебединець). які діють і сьогодні. Байдецький.

Микитюк був створений фольклорний ансамбль "Любисток". На базі міського клубу були створені і почали працювати лауреат обласно- го конкурсу ім. гур- ток естетичного виховання дітей. міська бібліотека. студія бального танцю. сучасний оркестр. За ініціативи директора будинку творчості шко- лярів О.С.досвідчений керівник. народний фольклорний ан- самбль "Доля". Вже була визначена репетиційна база дитя- чого оркестру. літературне об'єднання "Кри- ниця" та літературна студія "Пролісок". зна- менитого танцюриста Григорія Чапкіса. клуб- ні латиноамериканські танці. єдиний Приміщення Броварської школи мистецтв на Київщині. хореографічний колектив "Веселинки". Велику увагу цьому приділяв начальник відді- лу освіти Олексій Іванович Шелест . хореографічні гуртки. де всі охочі матимуть змогу під керівництвом досвідчених педагогів навчитися танцювати вальс. дитячий ансамбль «Калин- ка». В закладах культури мі- ста працюють аматорські об'єднання. хіп-хоп. колектив сучасного танцю. до речі. східні танці.М. Дирек- тор дитячої школи мистецтв В. краєзнавчий музей. Працюють зразковий театр-студія "Едельвейс". Від- ділом культури було ініційовано створення муніципального духового оркестру. На базі цього чудового колективу планувалося створити міський дитячий духовий ор- кестр . естетичного виховання дітей. хореографічні. хор ветеранів війни та праці “Надія”. Окремою важливою віхою історії культури Броварщини є Народний хор “Кри- ниця”. добре обізнаний в питаннях освіти. ан- самбль домбристів "Акорд". брейк-данс та ін. Засновник — талановитий хормейстер 45 . Далеко за межі Броварів лине поетичне слово Михайла Фомченкова. міський клуб. талановитий педагог. збірки віршів якого вийшли в Америці та Росії.СУЧАСНЕ ЖИТТЯ БРОВАРІВ та республіканських конкурсів ансамбль бально-спортивного танцю "Престиж" (керівник Микола Пащенко) та інстру- ментальний ансамбль Валерія Жоса. Музичні школи було реорганізовано шляхом їх об'єднання в один навчальний за- клад та міську школу мистецтв. гуртки та студії з різних жанрів: вокальні. народний хореографічний колектив "Черевички" та колектив народного танцю "Барвінок". який у 2008 році відсвяткував своє 35-річчя. У 2008 році у Броварах відкрилася школа Заслуженого артиста України. Але зі зміною влади у місті муніципальний духовий оркестр при- пинив своє існування. Хор було засновано восени 1973 року. Вакаренко). хор молодших класів. міська бібліотека для дітей. театральні.супутник муніципального. літературно-мистецька студія "Криниця" та інші. Козловського ансамбль козацької пісні "Чотарі" (художній ке- рівник П. На сьогоднішній день у місті діє сім закладів культури: дитяча музична шко- ла. міський культур- ний центр. сучасний бальний танець. дитяча школа мистецтв. ансамбль сучасного танцю "Альтаір". Жос створив фольклорний гурт "На добро". ка- пела бандуристів.І.

Микола Шевер. Після концерту до нас підійшла третій секретар райкому партії Лідія Шелест і сказала : "Так ви ж співаєте. Юрій Чміль.Володимир Конощенко.. концертмейстери . У 1980 році нас показали по українському телебаченню.Тетяна Сокаль. то після виконання хором піс- ні "Мамина вишня" вона просльозилась. Це була найкраща подяка. З 1980 року ми кожної весни даємо кон- церти у Броварському вищому училищі фізичної культури. яка співає з дня заснування хору. Нині нами керує дуже талановитий хормейстер . рік Новий на- родився!". Коли у 1983 році до нас завітала народна артистка УРСР Ніна Матвієнко. Геннадій Малякін.почесний літописець колекти- ву. Юрій Нуж- ненко. СУЧАСНЕ ЖИТТЯ БРОВАРІВ та організатор Василь Киящук. де нас слухали май- бутні чемпіони Володимир Кличко. Про історію хору розповів Василь Воловик . 1975 року наші пісні прозвучали на обласному радіо.ми щедру- вали на квартирах міського начальства і співали: "Радуйся земле..заслужені працівники культури Іван Бардаченко та Віталій Стоцький. вчитель української мови та літе- ратури БВУФК: «Перший виступ хору відбувся 31 грудня 1973 року . як хор Вірьовки!".правнук знамени- того композитора. В Калинівці ми 46 . людина. Олег Лісогор. Сергій Дзинзирук. перший концертмейстер — Володимир Мар- ченко. Через наш хор пройшло понад 350 хористів.6 березня 1974 року у рідному районному бу- динку культури. Серед них ... який прийшов до нас ще студентом 4-го кур- су консерваторії. Віталій Лисенко . Перший концерт хору .

секретар правлін- ня міської організації Товариства охо- рони пам'ятників Галина Цикал. завідуючий міським відділом культури Микола Байдецький.М. во- доплаваючих птахів і мешканців лісу. Наш хор перемагав на різно- манітних музичних конкурсах».М. Три рази ми виступали у Пала- ці "Україна". Данильченка. Р. Білорусії. Перший зал музею відтворює при- роду нашого краю. Активну участь у його створенні брали органи міської влади.Щербакова-Кайдан. Починається він 47 .Козачевським Броварський краєзнавчий музей розпочав свою роботу 21 квітня 1981 року. Тут же - діорама мальовничої природи Бровар- щини. М.Марухненко. співали по всій Київщині. В. Відкриває зал панно художника С.Отрох. усьо- го в фондах музею їх близько 2200. Є.М.Сердюк.Чорновол.Гамалій. Ве- лику краєзнавчу роботу свого часу про- вів відомий в місті історик. Латвії та Естонії. школи та промислові підприємства. Другий зал охоплює період від Виставка картин броварських художників кам'яного віку до ХІХ ст. І.С.Мовчаном. зокрема се- кретар міському КПУ Анатолій Мутило. виготовлена В.Єре- менко та інші.СУЧАСНЕ ЖИТТЯ БРОВАРІВ виступали перед гостями з Німецької Де- мократичної Республіки — німці були в захваті. броварсь- Фауна Броварщини кі краєзнавці: Д. виготовлені народним майстром М. Зараз в експо- зиціях налічується 1826 експонатів. Погребовський. О. ко- лекція метеликів та земноводних. його тваринний та рослинний світ. на Співочому полі. в Росії. М.Макогон. Першим директором створеного му- зейного закладу став ветеран війни і пра- ці А. Макети церков міста Бровари та Броварського Краєзнавчий музей району. директор Різдвяний вертеп Броварського музею в 1997-1998 роках Володимир Мельник.

Окремі стенди присвячені творчій діяльності уродженця Бро- варів поета Дмитра Чепурного та гоголівчанина. Окремі вітрини відображають життя нашого краю за часів Київської Русі та Козаччини.Г. яка представлена зразками селянського одягу кінця ХІХ . Щолково у Росії.Лагуновій. промисловий розвиток нашого міста. Окремий стенд присвячений ліквідаторам аварії на ЧАЕС. а також про визначного педагога А. Кирпоносом. залишки кераміч- них виробів.Л. охорону здоров'я. духовність. У цьому ж залі представлена експозиція. предметами побуту.. Крім документів загального характеру. Та- кож у цьому залі експонуються матеріали про сьогодення Броварів . відомого поета Грицька Чупринки.П. Період від початку ХХ ст. Експонується фотоко- пія документа 1630 року. виготовлене невідомим май- стром. Слуцьк у Білорусії.початку ХХ століття. У п'ятому залі постійно працюють виставки картин відомих художників. виставку ікон. Зв'язкам міста Бровари зі спорідненими містами за кордоном . Окремий розділ присвячено матеріалам про перебування на Броварщині Т. Сілламяе (Естонія) та Красницький повіт (Польща) .культуру. який віддав усе своє життя спра- ві охорони здоров'я на Броварщині. Пра- цівники музею провели велику пошукову роботу та зібрали багато свідчень оче- видців Голодомору.. тут експонується матеріал про наших земляків — учасників подій 1917 року та Громадянської вій- ни. тощо). Го- лодомор 1932-1933 років (цій трагічній події присвячено окремий розділ). яка роз- повідає про наших воїнів-інтернаціоналістів — учасників війни в Афганістані 1979- 1989 років.С. Героям Радянського Союзу — на- шим землякам. У третьому залі відвідувачі можуть побачити різдвяний вертеп. яка була тяжко поранена під час боїв за визволення нашого міста. Також тут знаходяться документи і фотоматеріали про Київський аеропорт у Броварах. Інші експонати розповідають про початок колективізації на Броварщині. оригінальне дерев'яне крісло середини ХІХ століття. Рожни). до н. а також предмети з поховання ІІ тис. яка не має аналогів (с. в якому вперше згадується містечко Бровари. Аналог такого крісла експонується в «Ермітажі». освіту. кістяна ритуальна со- кира Х-ХІІ ст. до Великої Вітчизняної війни представлений у че- твертому залі музею.присвячений шостий зал музею. Фельдмана. СУЧАСНЕ ЖИТТЯ БРОВАРІВ експозицією археологічних знахідок (кам'яні знаряддя праці. вишиваними рушниками. Дозвілля броварчан У місті постійно проводяться конкурси.е. де базувалися військові літаки. жінці-танкісту М.Фонтене- су-Буа у Франції. Макаренка і створену за його ініціативою трудову колонію №5 у місті Бровари. Знач- не місце відведено етнографічній колекції.І. солдатам і офіцерам 163-ої стрілецької дивізії. Рокфорд у США. Шевченка. турніри та фестивалі для різних ка- тегорій населення: міські турніри КВК серед студентів вищих навчальних закладів 48 . льотчикам 2-ої Повітряної армії — визволителям Броварів. Експонується матеріал про лікаря І. Окремі стенди присвячені партизанам і підпіль- никам нашого району. про перебування у Броварах штабу Південно-Західного фронту на чолі з командуючим генерал- полковником М. Гоголівський аеродром.

дітей співали Гімн міста. 49 . вокально-хо- реографічний конкурс "Крок до зірок". міський конкурс юних талантів "Пісенний вернісаж". У великому святковому концерті взяли участь легендарний біло- руський гурт "Песняры". На території нашого лісництва є чотири особливі ділянки.з найбільшого зображення симво- ліки Броварів — прапора і герба. концерти під відкритим небом і спортивні змагання проводяться саме у парку «Перемога». фе- стиваль феєрверків та багато інших заходів. картинг-центром. Щороку силами гос- подарників "зеленого господарства" на їхніх територіях з'являються оновлені комплекти "грибів" (спеціально обрізаних дерев'яних столів). льодовою ареною. 15 таких нових "гарнітурів" по 5-6 столів . як і раніше. Щосуботи ввечері на танцювальному майданчику у ПКІВ "Перемога" для літ- ніх броварчан проводять ретро-танці. конкурс перукарів.. надувних різнокольо- рових кульок. конкурс краси "Міс Бровари". Тут може відпочивати 80 000 людей. а 8 травня 2001 року тут було відкрито пам’ятник воїнам-танкістам. виготовлених із 52 тис. і просто поспілкуватися. телевізійний проект "Караоке на майдані".СУЧАСНЕ ЖИТТЯ БРОВАРІВ міста. міський конкурс для старшокласників "По- пелюшка". за станом яких лісники слідкують протягом року. Можна і потанцювати. легкоатлетичний манеж. До послуг броварчан — торговельно-розважальний комплекс "Термінал" з кінотеатром. конкурс кондитерів. Спе- ціально для ветеранів міста звучить музика минулих років. Згадати молодість приходить все більше і більше броварчан. У Броварському лісовому господарстві дбають про забезпечення комфортних умов для відпочинку мешканців міста. а взимку – кататися на санях і лижах. Захід поступово привертає увагу людей похилого віку. слухаючи чудові хіти радянських часів. святкове шоу за участю професійних артистів України. стільчиків- пеньків та огороджених камінням місцин для кострищ. "Конкурс міні міс Бровари". милуючись водною гладдю.до послуг любителів шашликів та усіх охочих культурно відпочити. природні умови яких порівняно незагрозливі щодо пожежної безпеки. В парку проходить алея Героїв Радянського Союзу. лавочок. На таких ретро- вечорах самотні пенсіонери мають можливість познайомитися і навіть знайти тут нове кохання. Ці досягнення увійдуть до Книги рекор- дів України. тому дозволяють облаштувати тут зони дозвілля. квартет "Гетьман" та інші виконавці. "Зелена діброва". а саме : "Березовий гай". Два . аквапарком. боулінг-клубом. фестиваль вихованців дитячих садочків "Срібні дзвіночки".. Центром дозвілля броварчан. Ані Лорак. саме тому жителі нашого міста так полюбляють проводити тут час: вліт- ку сидіти в тіні зелених дерев на соковитій траві. До нього при- лягають спортивні споруди – стадіон. "Придорожня" та "Калинівська". Під час святкування Дня міста у 2008 році на майдані Свободи було вста- новлено одразу три рекорди України. огляд художньої самодіяльності "Весняний зорепад". Найбільші святкування. Парк є одним із наймальовничіших місць Броварів. Третій рекорд встановили юні вихованці броварських шкіл — одно- часно 5 тис. адже площа комплексу – понад 30га. залишається міський парк «Пере- мога».

kiev. Сайт міста Бровари (www. підприємства транспорту – ВАТ «Броварське АТП № 13209». Промисловість Бровари як і раніше залишаються потужним промисловим центром. ТОВ «Бро- варська меблева фабрика «Дружба».ua).ua). деревини та виробів з дерева. Броварський бізнес портал (brov. «Броварський кур’єр».ua).kiev. СП ТОВ «Транс-Груп» («Броварське АТП № 13262»). міськрайонне радіомовлення. ПП «Бест». «Обрії Бать- ківщини». Афіша – Бровари (www. ВАТ «ШБУ – 50». Найбільшими підприємствами нашого міста є: Казенний завод порошкової металургії. сайт “Газети 7 днів” (www. А також незалежна преса — «Газета 7 днів». а також будівельні організації – ТОВ «Бро- варський домобудівний комбінат «Меркурій».osp-ua. ТОВ «Німецько-українська науково- виробнича фірма «Бровафарма». ПВП «Каман». хімічна та нафтохімічна промисловість.brovary-region.biz). ВАТ «Бровари-молоко».info). СУЧАСНЕ ЖИТТЯ БРОВАРІВ ЗМІ Інформацію про події у Броварах та районі висвітлюють місцеві ЗМІ: підкон- трольні міській владі газети «Нове життя». ОП «Броварипромжитлобуд». ВАТ «Кранобудівна фірма «Стріла». продуктивно працює лег- ка промисловість.afisha-bro- vary. СП «Броварський завод торговельного машинобу- дування».7dniv.brovanet. Казенний завод порошкової металургії виготовляє залізний порошок.com.com.com). «Броварська панорама». ТОВ “Світлотехніка Катех”. ВАТ “Броварський шиноре- монтний завод”. ЗАТ «Броварський завод пласт- мас». «Пенсіонер». так і для іноземних інвесторів. «Вісті». а також харчової промисловості та перероблення сільськогосподарських продуктів. Великі обсяги виробництва неметалевих мінеральних виробів (буді- вельних матеріалів та скловиробів). Значну част- ку у промисловості міста займає машинобудування. Продуктивно працюють ТОВ «Євро Фудс ГБ Україна».brovary. філія «Меркс-Трейд». ТОВ «Мрії збуваються» та інші.com. завод алюмінієвих будівельних конструкцій.ua). Сьогодні бро- варські заводи і фабрики випускають конкурентну продукцію та запускають нові сучасні лінії виробництва. спе- 50 . ТОВ «Полімер-колор». ВАТ «Софія». Офіційний сайт Броварської районної ради та Броварської районної адміністрації (www. Інформаційний портал BrovaNet (www. телеканал «Екта-Наше місто». ВАТ «Броварський завод будівельних конструкцій».net). Більшість підприємств міста благополучно пережили важкий період переходу до ринко- вих відносин та відновили свою діяльність на якісно новому рівні. Цікавими для броварчан та гостей міста будуть також броварські інтернет-пор- тали: Броварський сайт (brovari. Все про місто Бровари (bro- vary. Відновленню промисловості міста в значній мірі сприяло залучення нових інвестицій – Броварський край напрочуд привабливий як для вітчизняних. Броварський хлібозавод. Найбільше продукції виробляють підприємства металургії та оброблення ме- талу. ЗАТ “Люмен”. Бровари – сайт міста (brovary.ua).

Золо- тоноші. Броварський завод пластмас виробляє труби для питного водопостачання. автомо- більному виробництві. що має широку сферу застосування. машино-та літакобудуванні. а також виробництвом бетон- ної продукції з перлітом. Його продукція використовується у металургійній промисловості. шапки та ін. сме- тана. об’єктів соцкультпобуту та тор- гівлі. а також офісних приміщень. автопродукції та опалювальних котлів. сантехнічні. Підприємство добре знане і за межами України – в Росії. Вишгороді та Києві. поліетилено- ву плівку. Орендне підприємство «Броварипромжитлобуд» насамперед займається бу- дівництвом житла. нині займа- ється виготовленням хлібопекарного та торговельного обладнання. Співпрацює з відомими світовими фірма- ми. Естонії. каналізації. кар- дигани. Завод алюмінієвих будівельних конструкцій – передове підприємство Украї- ни із замкненим циклом виробництва на основі безвідходних технологій. а також фрикційні ди- ски. виготовляє та ремонтує вузли гідравліки. вершкове масло. Кранобудівна фірма «Стріла» виготовляє автокрани. підприємство постійно розширює асортимент своєї продукції. Обухові. електротехнічні. а й у інших містах Київщини – Борисполі. сири. Броварський завод будівельних конструкцій займається виготовленням су- часних залізобетонних конструкцій і бетонних виробів для промислових споруд. Bravadi. Підприємство Укоопспілки «Броварський завод торговельного машинобу- дування» («Торгмаш»). столову клейонку та інші технічні і господарські товари. жакети. житлового будівництва. надає тран- спортні послуги та виконує ремонтно-вишукувальні роботи. Бучі. значна частка продукції йде на експорт. Ір- пені. А також виконує різноманітні роботи. виконує загально-будівельні. для транспортування води та газу. транспортні та оздоблювальні роботи. Sofiline. Броварський хлібозавод повсякчасно удосконалює процес виробництва 51 . Ват «Бровари-молоко» . ремонтує кранові уста- новки. ремонтом і реконструкцією будівель. ВАТ «Софія» виготовляє якісний верхній трикотажний одяг: джемпери. ТОВ «Броварський домобудівний комбінат «Меркурій» займається житловим та промисловим будівництвом. «Меркурій» здійснює будівництво не тільки в Броварах. зварювальному виробництві. що застосовуються у будівництві. а також створює власні колекції одягу під марками Brex. Завод виготовляє профілі різноманітних перерізів і конфігурацій. кисломолочні продукти). що раніше мав назву «експериментальний». а також інших галузях промисловос- ті.СУЧАСНЕ ЖИТТЯ БРОВАРІВ чені порошкові вироби та вироби із тугоплавких сполук. Молдові та інших країнах. що стосуються об- робки металу. об’єктів соцкультпобуту.сучасне підприємство харчової промисловості. електропроводки.у Каневі. пальта. у роботі гірничо-збагачу- вальних комбінатів. де використовується сучасна техніка та новітні системи контролю за якістю продукції. а також на Черкащині . «Бровари-молоко» виготовляє близько 15 видів молочних продуктів (молоко.

градирні. Наразі ведеться будівництво поліклініки районної лікарні. Коляда.О. сировину для харчової промисловості. Спільне підприємство «Транс-Груп» має потужну матеріально-технічну базу і здійснює перевезення вантажів у межах країн Центральної та Західної Європи. Карась. кондитерські вироби. Підприємницьку діяльність в місті здійснюють більше 2. а також фі- ліали страхових компаній. надає посередницькі по- слуги. які своєю працею заслужили на повагу та вдячність броварчан. Чайковський та багато інших. В місті функціонує близько 30 банківських та кредитних установ. СУЧАСНЕ ЖИТТЯ БРОВАРІВ та розширює асортимент. профілі пресовані зі сплаву алюмінію. А. неможливо згадати на сторінках цієї книги всіх медичних працівників. В.І. кекси та короваї. фізичних осіб. Наші виробники експортують трико- тажні вироби. запчастини до ав- томобілів та промислового обладнання. надає тран- спортні та медичні послуги. Новик. Менжега.М. Інозем- ці переважно вкладають кошти у торгівлю та побутове обслуговування. Найбільше інвестицій у бро- варську економіку надходить з Великої Британії. У нашому місті також розвивається малий і середній бізнес. дитяча поліклі- ніка. вугільний концентрат та ін. У Броварах значна частка підприємств з іноземними інвестиціями. жіноча консультація та Бро- варська районна санепідемстанція. У місті функціонує сім медичних закладів: Бро- варська центральна районна лікарня. юридич- них осіб та більше 8. поліклініка для дорослих. а також займається випуском продукції.М. Медицина За рівнем медичної допомоги Бровари постійно займають перші місця в об- ласті. Нова сучасна поліклініка забезпечить прийом значно більшої кількості па- 52 . Бурий. Цьовка.Б. сталь електротехнічну. харчові добавки. будівництво. В. пологовий будинок. залізний порошок.5 тис.А. пе- чиво.5 тис. В. Натомість відбувається імпорт таких товарів: рослини. На жаль. А. Дятлов. назвемо лише деяких з них: Н. М. комплектуючі частини до промислового об- ладнання. Підприємства та організації нашого міста підтримують зовнішньоторго- вельні зв’язки з близько 40 країнами світу. Плідно працює кондитерський цех.В. громадського харчування. значна увага приділяється дієтичним і діабетичним продук- там. корм для тварин. світильники. транспорт і логістичні послуги. Найбільша кількість таких підприємств працює у галузях торгівлі. будівництвом. Іспанії та США.С. термоізолюючі профілі.В. які повсякчас дбають про здоров’я наших жителів. що забезпечує нас найнеобхіднішими товарами і послугами та дає роботу значній частині бро- варчан. Т. він виробляє більше сорока найменувань хлібобу- лочних виробів. гідроциклони. з метою залучен- ня коштів для спорудження поліклініки було створено благодійний фонд «Здо- ров’я». стоматологічна поліклініка. П. Новик. проми- словість. У нашому місті працюють справжні професіонали своєї справи. що виготовляє торти і тістечка.

пабів. дизайн інтер’єру. значно покращилася матеріально-технічна база лікарняних закладів. Окрім державних закладів охорони здоров’я у Броварах існує чимало приватних медичних установ. заснована Києво-Печерською лаврою. сфера послуг та громадського харчування У Броварах стрімко розвивається торгівля: хоча криза і сильно вплинула на споживання. У місті та районі активно розвивається сімейна медицина. а поліклініки. послуги няні.СУЧАСНЕ ЖИТТЯ БРОВАРІВ цієнтів. кількість крамниць. що спри- яє якості надання послуг та забезпеченню населення міста необхідними вида- ми послуг. з них: 111 магазинів пере- важно продовольчого профілю (або змішаного) та 84 . проте сучасного обладнання все-таки не вистачає. а й для гостей зі столиці. які обслуговують броварчан. бістро. з’являються ресторани та кафе якісно нового рівня.непродовольчого.. лікар- ні та амбулаторії потребують модернізації. і храм Вознесіння. Плани церков не збереглись. збудований також Лаврою у 1762 році (місцезнаходження його і подальша доля невідомі). Адже перший храм — церкву святих Петра і Павла — у нашому місті побудували козаки ще у далекому 1648 році. У місті працює близько двохсот магазинів. Релігійне життя Щоб розповісти про сучасне релігійне життя у Броварах. 316. 5 пралень та інші об'єкти побутового обслуго- вування населення. Торгівля. створено нові діагностичні ка- бінети.. 9 майстерень з ремонту взуття. Продовжує активно розвиватись сфера побутового обслуговування населення. прибиральниці. суттєво не змен- шилася. барів." Була в Броварах також церква Святої Трій- ці. найбільше – стоматологічних клінік і кабінетів. насамперед завдяки підтримці спонсорів. Зростає мережа закладів громадського харчування. Придбати продукти та промислові товари броварчани можуть також на чо- тирьох ринках. Збільшення мережі сфери побуту посилює конкурентне середовище. домашньої прислуги. 5 фотоательє. У Броварах налічу- ється 10 ресторанів та близько 70 кафе. Останнім часом. У нашому місті працюють сім супермаркетів та сучасний торговельно- розважальний комплекс по вулиці Київській. підвищить зручність та якість медичної допомоги для населення Броварів і Броварщини. що роблять Бровари привабливим місцем відпочинку не лише для жителів нашого міста. Все популярнішими стають такі види послуг як організація святкувань. Про це свідчив напис на церков- ному дзвоні: "Року 1648 месяца октября сей дзвон до церкви Святих Петра и Па- вла подан от козаков Броварских. 1999 року велику пошукову роботу на місцезнаходженні 53 . Всього в місті працюють 55 перукарень.15 ательє з пошиву одягу. слід спочатку зга- дати історію.

Парафія Св. Того ж року на ділянці. одна з віруючих. Парафія Св. Церква „Хвала і поклоніння". після визволення нашого міста від фашистів. Іоана Богослова УПЦ. 24 квітня 2001 року хрест освятив Патріарх Київський Філарет. що раніше належав ма- шинно-тракторній станції (МТС). Петра і Павла. Вже під час Великої Вітчизняної війни на окупованих територіях люди почи- нають повертатися до релігії. відбувалися бо- гослужіння. На початку 1990-х років починається відновлення старих церков і будівництво нових. На сьогодні у Броварах зареєстровано 30 релігійних громад: Свято-Дмитрівська парафія УПЦ.на околиці міста. До 1991 року в Броварах була лише одна церква . Церква „Благодать" (ЄХБ). де мав постати храм. Навесні 2001 року на місці побудови (вул. Громада Євангельських Християн-Бап- тистів (ЄХБ). християни Віри євангельської та інші релігійні громади. Свято-Троїцька церква УПЦ. Бровари.апостолів Петра і Павла УПЦ. Церква проіснувала аж до 1949 року. а 11 листопада цьо- го ж року каплиця була освячена патріархом Філаретом. Для цього було використано сарай. У 1937 році в Броварах під час антирелігійної кампанії радянською владою було знищено Петро-Павлівську (знаходилась на місці нинішньої будівлі проку- ратури) та Троїцьку церкви (на місці нинішнього парку Шевченка). СУЧАСНЕ ЖИТТЯ БРОВАРІВ Петро-Павлівської церкви провів відомий броварський краєзнавець Василь Сер- дюк. Дмитрія Ро- стовського в мікрорайоні "Південний". Слов'янське Євангельське товариство. освячення якого відбулося 25 травня 1998 року.Свято-Троїцької. У 1943 році. що була розташована на житловому масиві "Пекарня". Церква Християн-адвентистів сьомого дня. 22а) майбутнього храму парафії "Покрова Пресвятої Богородиці" УПЦ КП коштом міського голови Івана Петренка було встановлено кам'яний хрест. і постає питання про відкриття нової церкви. 1991 року відбулося освя- чення митрополитом Київським Філаретом хреста на місці будівництва храму св. на влас- ні кошти Філарета було зведено каплицю. Після церковного розколу 1992 року у нашому місті з'являється перша парафія Української православної церкви Київського Патріархату (УПЦ КП). В ній почалися регулярні богослужіння та стала зростати церковна громада УПЦ КП. Створювалися церковні громади. У Броварах дію- чої Троїцької церкви вже замало для задоволення потреб новонавернених ві- руючих. апостолів Петра і Павла на місці знище- ного в 1937 році. Релігійна громада ЄХБ м. Зокрема. Гагаріна. Кірова. У 1993 році відкривається храм на честь ікони Божої Матері "Скоропослушниці". Харизматична Християнська церква „Перемога". побли- зу контори радгоспу ім. 54 . 23 грудня 1999 року відбулося урочисте закладення першого каменя храму Св. служба в якій почалась з храмового свята Покрови пресвятої Богородиці 14 жовтня 2001 року. мати страченого окупантами броварчанина Івана Тонкого. віддала частину власної садиби під по- будову нової церкви . У тому ж році почала діяти церква на честь Св. Трьохсвятительська парафія Української греко-католицької церкви. у Броварах на початку 1942 року віруючим було дозволе- но відкрити церкву. Виходять з підпілля та реєструються християни- баптисти.

Київський патріархат. Саме тут. Шелеста. Релігійна громада Не- залежної Помісної Церкви Євангельських Християн "Нове життя" м. Троценка. в Україні. Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів (мормони). Незалежна помісна "Церква Христа". у сім'ї військо- вослужбовців. 55 . Івануси. Перший мій прихід розташовувався у Івано-Франківську. де й залишилися жити. Надзвичайно приємно те.Бровари Київської області. то тепер більше молоді.Б. Кота. навчальні заклади міста дають хорошу ба- зову освіту та готують справжніх професіоналів своєї справи.І. наше мі- сто має великий науковий потенціал. Громада Римсько-католицької церкви "Пресвятої Діви Марії- Неустанної допомоги". Незалежна ре- лігійна громада Євангельських Християн "Світло спасіння". Я не можу не радіти з того. Незалеж- на релігійна громада Євангельських християн "Наречена Христа". що зараз у Броварах все більше і більше молоді приходять до церкви. люди похилого віку. М. О. Громада Свідків Єгови. я закінчив шко- лу та музично-педагогічний технікум.О. Громада Української православної церкви Київський па- тріархат. Високий рівень бро- варської освіти — результат наполегливої праці ветеранів педагогічної ниви: М.” Освіта Місто Бровари славне не лише своїми підприємствами і спортом. Хто може краще розповісти про Церкву і прихожан. Вже згодом ми переїхали на Україну. Релігійна гро- мада Незалежної Помісної Церкви Євангельських Християн "Життя у благода- ті". І. наро- дився я в Росії. Якщо раніше віруючими були.М.М. Бровари Київської області. Багато віруючих приходять до нас на такі ве- і Павла отець Олександр ликі свята. а після армії пішов до семінарії. Скирти. до Бога. Релігійна громада "Адвентистів Сьомого дня Реформаційного Руху".С.СУЧАСНЕ ЖИТТЯ БРОВАРІВ Християнський філіал „Воскресіння”. переважно. що за одну пас- хальну ніч церква зібрала до десяти тисяч чоловік. Бровари Київської області. у Кіровській області. що нині дуже багато людей приходить до церкви. де я служив 9 років. Релігійна громада Святителя Миколая Чудотворця Істинно-Православної Церкви у м. особливо під час відправ бо- Настоятель церкви Петра гослужінь. В Броварах живу та працюю вже понад 14 років. Єврейська месіанська община. В. до яко- го звертаються тисячі броварчан? Отець Олександр. Чекмезової. Релігійна громада месіанського іуда- їзму "Ковчег зцілення". Помісна церква Християн Віри Єван- гельської (п'ятидесятники). як Пасха. Г. як не священик. настоятель церкви святих Петра і Павла поділився з нами своєю історією : «Хоча мої батьки родом із Західної України. Помісна церква християн віри євангельської "Спасіння" м. Незалежна Церква релігійної громади Євангельських Християн "Слово віри". Парафія "Покрова Пресвятої Богородиці" УПЦ. Якось підрахували.

а також приватна шко- ла «Фортуна». Великого розвитку набувають такі види спорту як футбол.М. Навчально-виробничий центр творчості молоді. Поліцейському фінансово-правовому коледжі. стрільба та інші. В 1975 році було засновано гандбольну команду «Металург». Бровари діє 18 дошкільних дитячих закладів та 10 держав- них загальноосвітніх шкіл. швидкими темпами зростає населення міста. вихованці заслуженого тренера Радянського Союзу Віри Смєлової Олександр Сидоренко і Сергій Фесенко стали переможцями Московської Олімпіади в 1980 році.Будинок ди- тячої та юнацької творчості школярів. кілька ігрових майданчиків. міський стадіон «Спартак». Степана Олійника. В цей час вже функціонувало близь- ко 10 спортивних залів. Броварському пред- ставництві «Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». і спорт став основним пріоритетом для роз- витку соціальної сфери в житті Броварів. легка і важка атлетики. Большеченка. Вищому училищі фізичної куль- тури. Так. баскетбол. з гімназією ім. Велика заслуга в цьому тодішнього керівника заводу О. художня гімнастика. Все це вимагало по- кращення дозвілля мешканців міста. Лозовського та багатьох інших працівників-освітян. Окрім того. у нашому місті можна здобути освіту в Навчально-виробничому центрі творчості молоді (НВЦТМ).Г. Ця слава зародилась ще в далекі 60–70 роки минулого століття. Броварському факультеті Київського національного університету культу- ри і мистецтв та інших філіях столичних вищих навчальних закладів. Наших зем- ляків почали залучати до різних збірних СРСР. броварська школа важкої атлетики була однією із кращих в Україні. до речі. коли роз- почався стрімкий економічний розвиток містечка під Києвом. На весь світ було відоме ім’я уславленого штангіста Валерія Кузніченка. СУЧАСНЕ ЖИТТЯ БРОВАРІВ О. Центр патріотичного і фізичного виховання молоді. який. Дитяча юнацька спортивна школа. не зважаючи на великий спротив свого відомства. Вона неодноразово була призером со- 56 . і разом з заводча- нами за короткий термін його побудувати. яку очолила олімпійська чемпіонка Лідія Шевченко. Дитячий естетико-натуралістичний центр «Камелія». На сьогодні у м. В той час будуються нові заводи. Працює також 5 позашкільних навчальних закладів . У басейні «Металургу» тре- нувались майстри спорту міжнародного класу Юрій Шаповалов і Анатолій Вла- сов. На його базі запрацювали спортклуб «Полум’я» і дитячо-юнацька спортивна школа. Вона випустила багатьох відомих майстрів-штангістів. де вони показували гарні ре- зультати. лиж- ні гонки. Почали розвиватись нові види спорту. зумів відстояти ідею будівництва. В 1971 році урочисто було відкрито перший в місті спортивний комплекс «Ме- талург». легка атлетика. Бровари – спортивна столиця України Місто Бровари вже давно має славу одного із найспортивніших міст Украї- ни. Броварському професійному ліцеї та вищих навчальних закладах: Економіко-технологічному університеті. такі як плавання. побудований заводом порошкової металургії.

боксу. Юнаки ста- ли срібними призерами першості України серед команд чоловічої суперліги. який розпочав свої виступи в першій лізі СРСР. Тепер команда носить назву «Будівельник».СУЧАСНЕ ЖИТТЯ БРОВАРІВ юзної першості. Віталій і Володимир Кличко. ушу. баскетболу. Петро Папуш. Юлія Сафіна. чотири 25-метрові і один 50-метровий. художньої гімнастики і карате. такі як заслужений тренер України Микола Кузьмук. на початку нового тисячоліття було закрито. Сергій Дзинзирук. За ці роки було випущено багато гарних спортсменів. шахів і карате. В різні роки за команду виступали такі уславлені спортсмен- ки. зал ігрових видів спорту. побудова- но 50-метровий басейн «Купава». настільного тенісу. Ольга Зубарєва. бо він почав захищати честь броварського заводу електро- технічного обладнання. Володимир Багатіков. Йосип Мельниченко та інші. який потім було пе- рейменовано на «Автомобіліст». В цей період в Броварах діє п’ять плавальних басейнів. де буде навчатись сімнадцять молодих перспек- тивних хокеїстів з різних куточків України. Поступово із розвалом СРСР починається занепад і спортивного життя мі- 57 . На превеликий жаль. як Любов Одинокова. тренери з плавання Надія Шеїна і Ірина Уса- тюк та інші. Серед них Ігор Корольов. Його вихованці – майстри спорту міжнародного класу Олександр Апайчев і Ігор Соболевський. Випускники БВУФК своїми виступами давно прославляють свій заклад і місто на різнома- нітних міжнародних змаганнях. рекордсмени країни з багатоборства. Юрій Нужненко та інші. В школі працюють прекрасні спе- ціалісти. В 1991 році відкривається ДЮСШ №2 відділу фізичної культури і спорту. Цього року в БВУФК було відкрито відділення хокею. «Металург». де працюють відділення легкої атлетики. чемпіон світу з фут- болу серед юніорів Юрій Макаров. але кожен зберіг прекрасні згад- ки про роки навчання в школі. лижних перегонів. щоби хлопці мали змогу повноцінно тренуватись і ви- ступати на змаганнях. а саме. Серед них – Олег Лісогор. Спеціально для команди. таким чином було перервано славні традиції броварського жіночого гандболу. При- чина банальна – нестача коштів. Тетяна Макарець-Ма- каренко та багато інших. Місто займає перше місце в Радянському Сою- зі за співвідношенням довжини водної доріжки та кількості населення. В 1985 році було створено чоловічу гандбольну команду «Будівельник». Тут працює шість відділень – з плавання. На початку 80-х років у місті Бровари було відкрито професійно-технічне учи- лище №4. Восени 2008 року відсвяткувало своє 25-ліття Броварське вище училище фі- зичної культури. В цьому році 45-ту річницю відзначає ДЮСШ управління освіти Броварсь- кої міської ради. справжня школа підготовки видатних майстрів із різних видів спорту. не всі з них можуть похвалитися видатними досягненнями. Тут було створено гарну матеріально-технічну базу. Тут працювали і працюють відомі фахівці спорту. багаторазові переможці і призери чемпіонатів СРСР. легкоатлетичні ста- діони. на базі якого запрацював Центр олімпійської підготовки з легкої ат- летики спортивного товариства «Трудові резерви». потім його було перейменовано на «Світлотехнік». ган- дболу. футболу. на масиві “Торгмаш” було по- будовано спортивну залу.

В 1997 році. а потім знову забрано до комунальної власності. країни. Кращі з них беруть участь в обласних і рес- публіканських змаганнях. На протязі останніх сезонів тут прово- див домашні матчі броварський футбольний клуб «Нафком». Борець з греко-римської боротьби Андрій Калашні- ков також став третім на олімпійському турнірі. напередодні парламентських виборів. В наступних Олімпіадах теж бра- ли участь наші земляки. Та й сам стадіон разом із легкоатлетичним манежем тепер у віданні Київсь- кої області. під час яких учні загальноосвітніх шкіл змагалися в різних видах спорту. В Броварах діє обласна школа вищої спортивної майстерності. Також розвивається і дитячо-юнацький спорт. Олімпійським чемпіоном став вихованець Броварського училища Володимир Кличко. ган- дболу. було проведено роботи на міському стадіоні «Спартак». Брон- зовим призером в секторі для штовхання ядра став уславлений український лег- коатлет Олександр Багач. баскетболу. яка допомагає дорослим спортсменам в підготовці і виступах на всеукраїнських і міжнарод- них стартах. які змогли принести в доробок української збірної три медалі – одну золоту і дві бронзові нагороди. футболу. СУЧАСНЕ ЖИТТЯ БРОВАРІВ ста. Цього року відбулись вже IX спортивні ігри школярів. на його базі створено фізкультурно- оздоровчий центр «Феско». який вже більше трьох років перебуває в аварій- ному стані. Так місто залишилось без великого фут- болу. а й з-за кордону. в центральних сек- торах встановлено пластикові сидіння. де всі послуги надаються на платній основі. Цього літа спортсмени разом зі своїми наставниками їздили на тренувальні збори до Ки- таю. Вихованці школи. Тут роз- почав і продовжує свій спортивний шлях один із найсильніших спортсменів сві- ту із цього виду спорту Андрій Коваль – переможець і призер багатьох міжна- родних змагань. так і не зміг подолати фінансову скруту. В місті на базі спорткомплексу «Світлотехнік» відкрито школу ушу. Його спочат- ку було передано в оренду. На “Торг- маші” у жахливому стані перебуває плавальний басейн «Волна». проявляючи свою силу. потрібно вкласти величезні кошти. В 1996 році на Олімпійських іграх в американському місті Атланта взяло участь сім броварчан. який переміг у суперважкій вазі. який. швидкість і витривалість. що зараз перебуває в приватних руках. Ось-ось почне розвалюватися «Лідер». Пройти навчання в броварській шко- лі приїздять не тільки з різних куточків України. на жаль. школярі стартують на водних доріжках і на стадіонах. 58 . а не Броварів. легкоатлети Віктор Ястребов і Віктор Кузнєцов —переможці і призери чемпіонатів світу та Європи. де виник цей вид єдиноборств. дороблені лави для глядачів. Щоб довести басейн до робочого стану. Проходять турніри з настільного тенісу. Працює спортивний клуб «Гарт». Школа відома далеко за межами нашої держави. який разом з вчителями фізичної культури займається фізкультурно-масовою роботою серед навчаль- них закладів. позаяк у міської влади не знайшлось коштів на їхнє утримання. Так із п’яти басейнів зараз працює лише два – «Купава» і колишній «Схід». які завжди показували найкращі результати.

Вже багато років поспіль для школярів міста проводиться турнір з міні-фут- болу на кубок «Моє місто – мій дім». В нас працюють такі ентузіасти ветеранського спорту. це коштує не дуже дешево і не кожному по кишені. як Тетяна Карєбіна. Вже став традиційним турнір із художньої гімнастики «Різдвяна зірочка». Басейн «Купава» завжди ра- дий вітати учасників змагань різних рівнів. який ви- ступає за Броварський район. Такі відомі майстрині спортивної ходьби.СУЧАСНЕ ЖИТТЯ БРОВАРІВ Наша уславлена лижниця Валентина Шевченко. які власним прикладом доводять. Що вже тоді говорити про менш відомих броварських чемпіонів. У всіх цивілізованих державах спортсмени та- кого рівня є національною гордістю. що вік заняттям спортом не завада. щоби створити їм нормальні умови для життя. міська вла- да не подбала про те. постійно виїздять за кордон для участі в різноманітних змаганнях. Наприкінці 2006 року в ТРЦ «Термінал» було відкрито льодову арену. є і завжди буде серед лідерів українського спорту. чиї імена на вустах у мільйонів. Ці змагання були започатковані мною як депутатом міської ради з метою популяризація спорту та здорового способу жит- тя. Спорт став для мешканців міста не просто занят- тям. Тут проводять свої домашні поєдинки хокеїсти київського «Сокола» і «Білого Барсу». на який приїздять спортсмени з усієї Київської області. створює всі умови для праці і нових звершень. влада достойно забезпечує їх на все жит- тя. правда. з яких завжди по- вертаються з нагородами. Кожного року в приміщенні легкоатлетичного манежу відбувається День бігу. У нас же для тренерів і спортс- менів немає ніяких стимулів. щоб залучити молодь до змістовного і корисного дозвілля. що Бровари – місто спорту. Тому можна з впевнені- стю сказати. Дуже розвинений у нашому місті й ветеранський спорт. не зважаючи ні на що. Хочеться відзначити і не дуже приємний аспект: хоча у нашому місті про- живають спортсмени світового рівня. тому вони часто і змушені виїжджати за кордон. В кінці хочеться відзначити. як Анвік Згурський і Володимир Зотов. най- сучаснішу в нашій державі. Любов Вишнякова і Галина Голуб. що місто Бровари було. який стає перевіркою юно- го резерву нашої національної команди з цього виду спорту. без якого не можна прожити. 59 . цьогорічна переможниця ета- пу Кубку світу з лижних перегонів. Неодно- разові чемпіони світу з боксу Сергій Дзинзирук і Юрій Нужненко так і не доче- калися від влади хоча би маленької квартири. а способом життя. В приміщенні спор- тивної зали БВУФК відбувається традиційний міжнародний турнір з гандболу пам’яті видатного тренера Володимира Багатікова. Тепер тут вчаться кататись на ковзанах мешканці мі- ста. де їх приймають з відкритими обіймами.

Ка- линівський завод «Будперлит». Бобрик. будинків культури) в селах Заворичі. охорони здоров'я. а також відомі далеко за межами області підприємства – «Мономах» (Димерка). Погреби. Кіпру. СП «Інтер-факел». Літки. Норвегії. а й України. ТОВ «Асканія-флора». Пухівський завод вен- тиляційних виробів. «Агрокомбінат «Калита». Броварський район посідає перше місце в Київській області та і в Україні за обсягом залучених іноземних інвестицій. ТОВ «Фроніус-Україна» (с. з них 8 під- приємств із 100 % іноземним капіталом. культури. Требухів. У галузях освіти. Австрії. Гоголів. Рож- ни. м). В районі зареєстровано 37 підприємств з іноземними інвестиціями. Навесні 2008 року було повністю завершено газифікацію району. комунального та духовного призначення. Найближчим часом буде добудована районна поліклініка. насіннєвий завод ТОВ «Сесвандерхаве-Україна». ВАТ «Птахофабрика Київська» та інші. Наш район займає призові місця на конкурсах художньої самодіяльності та у спортивних змаганнях. ди- тячих садків. питання надійного енергозабезпечення та ефективного вико- ристання енергоресурсів виходять на перше місце. Еквадору. смт Кали- та. Німеччини. СУЧАСНА БРОВАРЩИНА Броварщина – лідер Київщини Броварський район сьогодні за багатьма показниками є одним із лідерів не лише Київської області. Княжичі). ЗАТ «Комплекс Агромарс». Зважаючи на необхідність забезпечення сталого соціально-економічного розвитку району. 60 . За два роки побудовано близь- ко 50 автономних мінікотелень для опалення об'єктів бюджетної сфери (шкіл. ЗАТ «Агропак». Тарасівка. У районі діють такі гіганти виробництва як "Кока-Кола Беверіджиз Україна". Семиполки. Калитянський експериментальний завод комбікормів і пре- міксів. працьовиті ви- сокопрофесійні кадри дають підстави сподіватися на швидке зростання за часів ринкового оновлення. Світильня. ВАТ «Комбінат Теп- личний». Основні обсяги іноземних інвестицій над- ходять в район із Нідерландів. соціально-культурного. розрахована на 1000 відвідувань за зміну з 30 ліжками денного стаціонару (площа 15600 кв. розвиток мережі об'єк- тів промислового. Шевченково. реконструкція та технічне переозброєння підприємств. фізичної культури і спорту роз- роблено цілу низку цільових програм. Основною метою реалізації інвестиційної політики в районі було нарощення обсягів залучення інвестицій в економіку рай- ону. За останні роки значно зросли обсяги виробництва та збільшилися надход- ження до бюджетів усіх рівнів. Мокрець. стрічково- ткацька фабрика в с. Всі за- гальноосвітні школи району комп'ютеризовані. У районі налагоджена ефективна робота з розробки та реалізації Програм со- ціально-економічного розвитку району та стратегічного планування. Завдяки їх реалізації на Броварщині фун- кціонує широка мережа об'єктів соціальної інфраструктури. Потужний промисловий і сільськогосподарський потенціал.

що зробили неоціненний внесок у розвиток української державності. української культури. постійне прагнення до фізичного і духовного самовдосконалення. прой- шовши фронт від Сталінграда до Німеччини. Всі вони достойні бути вписані золотими літерами в історію нашого краю: хто зі зброєю в руках захищав її простори від загарбників. ці- леспрямованість. У 1939 році поступив до Київського медичного інституту. енергійність і багатий внутрішній світ. малювання. але був відкликаний з навчання військкоматом і протягом 1939-1941 років пройшов вишкіл у Київському танко- во-технічному училищі. Чесно кажучи. спробуймо коротенько розповісти хоча би про деяких з них: Гамалій Дмитро Михайлович Відомий краєзнавець. Дмитро Гамалій народився 4 листопада 1919 року в Броварах у сім’ї техніка-будівельника Михайла та домо- господарки Ганни.ВИЗНАЧНІ ОСОБИСТОСТІ НАШОГО КРАЮ Визначні особистості нашого краю На броварській землі проживають сильні духом і талановиті люди. хто досліджував її славну минувшину. чий життєвий і твор- чий шлях викликав у мене неабияке захоплення. Навчався у Київській школі №125. і талановиті митці. З лютого 1942 року у званні військового техніка бере участь у війні. відкриваючи для себе все нові і нові її пласти. 61 . зате своєю щоденною працею внесли неоціненний вклад у розвиток нашої малої Батьківщини. шевченкознавець. фізи- ку. хто піднімав з післявоєнної руїни. Всіх назвати неможливо. працювали і творили особистості. вивчаючи історію рідного краю. і відомі воєначальники. що генетично увібрали в себе бойовий характер наших предків: трипільців і скіфів. слюсарну і столярну справи. хто своїм при- кладом прославляв Броварщину далеко за межами України. У 1948 році стає студентом фізико-математичного факультету Лебе- динського учительського інституту. слов’ян і козаків. викладає математику. дослідник історії Броварщини. і визначні громадські діячі… Цей перелік можна продо- вжувати дуже довго… Адже у нашому краї у різний час жили. які не увіковічнені в пам’ятниках і не згадані на сторінках кни- жок і журналів. Тому сучасний броварчанин поєднує в собі такі риси як сильна воля і розсудливість. я дізнався про багатьох людей. Після закінчення навчання у 1950 році працює вчителем у броварській школі №1. Не забуваймо й тих людей. хто оспівував її красу. щирість та гостинність. Серед жителів Броварщини є і видатні вчені.

об’єктом його розвідок стали насамперед творчість та факти перебу- вання Тараса Шевченка на Броварщині. незважаючи на всі обставини – війни. Він очолював невеличкий колектив. Володимира. У 1994 році виходить друком його книга «Броварські шляхи Кобзаря». Брав участь у створенні «Шевченківського слов- ника». Нагороджений тридцятьма орденами і медалями СРСР та інших дер- жав. потім був начальником штабу цієї флотилії. Краєзнавчі матеріали Гамалія часто публікували на шпальтах газети «Нове життя». Адмірал Сергеєв був одним із засновників атомного підводного флоту СРСР. Фельдман Ісаак Лазаревич Відомий лікар. Старі Петрівці сучасного Виш- городського району. Місцеве населення глибоко поважало його за чуйність і відданість своїй справі. «Родознавство» та інших. вивчав медицину в університеті Св. Після закінчення навчання у Ленінградському вищому військово-морському училищі. З 1904 до 1942 року працював лікарем у Броварах. Дмитро Гамалій досліджує історію Броварів та району. Народився у Києві. звідки був виключений за участь у ре- волюційному русі. У 1941 році закін- чив Військово-Морську Академію. з 1931 по 1939 рік служив на військових кораблях на Далекому Сході. За його активної участі у 1911 році земство побудувало лікарню на 10 ліжок. З 1921 року жив у Броварах. У 1974 році виходить на пенсію та повністю присвячує себе краєзнавству і шевченкознавству. В роки війни командував бригадою кораблів Волзької військової флотилії. З початком Другої світової війни він організував лікування поранених. важкі умови праці. Сергеєв Микола Дмитрович Видатний радянський флотоводець. Народився у 1909 році в с. У 1964 році призначений начальником Головного Штабу ВМФ. а й села району. який обслуговував не лише місто Бровари. 62 . журналів «Україна». закінчив освіту у 1902 році в Дерптському університеті. а 1970 році йому присвоєно звання Адмірала флоту. са- можертовно виконував свій обов’язок. складний період утвердження ра- дянської влади. цього ж року Дмитро Гамалій помирає. ВИЗНАЧНІ ОСОБИСТОСТІ НАШОГО КРАЮ З 1959 до 1974 року працює на заводі №512 (Київський комбінат «Хім- волокно»).

Андрійчук Іван Гнатович Майстерний скульптор. «Зустріч весни». писав поезії і для дітей. Богдана Хмельницького та багатьох інших. «Глобус». мармуру. За майже півстоліття творчої пра- ці створив понад 200 скульптур з бронзи. Народився у Броварах у бідній родині. Петра Чайковського. гіпсу. що знаходяться на площах міст і сіл та в музеях України. Ще в шкільні роки займався у літературному гуртку. походить із давнього роду. граніту. Миколи Гоголя. Іван Андрійчук також залишив нам чудові портрети Індіри Ганді. Та- раса Шевченка. У своїх віршах він оспівував трудовий порив ком- сомольської молоді. Незабаром його вірші з’являються у журналах «Життя і революція». У 1937 році засуджений за безпідставними звинуваченнями у кон- трреволюційній діяльності. «Фронти». Че- рез два роки вийшла друком його перша поетична книжка «Комсомоль- ські будні». Після перемоги над фашистами пра- цював у реставраційній майстерні ху- дожніх фондів. «Змі- на йде». Чепурний Дмитро Іванович Талановитий поет. членом Спілки художників СРСР та УРСР. 63 . У 1958 році Верховним Судом СРСР його вирок скасовано за від- сутністю складу злочину. У 1942 році разом із сестрою був розстріляний німецькими окупантами. секретарем драматичної секції Спілки письменників України. 1927 року вступив до літературної спілки початківців «Молодняк». У часи Другої світової війни був на фронті. Працював у пресі. 2 червня 1944 помер в ув’язненні від важкої хвороби. Льва Толстого. поема «Сімнадцять». Народився у 1919 році у Семипол- ках.ВИЗНАЧНІ ОСОБИСТОСТІ НАШОГО КРАЮ продовжував надавати медичну допомогу людям і з приходом фашистів. Найві- доміші його роботи — це скульптурні портрети героїв Великої Вітчизняної війни. І. Дмитро Чепурний стає членом Спілки пись- менників України і СРСР. Закінчив сім класів Семиполківської неповної се- редньої школи. продовжив навчання у Київському інституті народної освіти.Франка. пізніше – збірки «Земля». У 1926 році закінчив бро- варську семирічну школу ім. Ка- терини Білокур. окрім нього у сім’ї було ще п’ятеро дітей. став визначним скульптором. займався перекладами. Навіть не маючи відпо- відної освіти. га- зетах «Молодий більшовик» та «Комсомолець України».

Шекспіра. Після закінчення інституту взяла участь у стрічках «Григорій Сковорода» (Параска). Народилася 10 лютого 1935 року в с. почалося «мандрівне життя» о. Ялта. Костро- ма. Закінчив калитянську школу і в 1946 році вступив до Київської православної духовної семінарії. «Максим Перепелиця» (Василина) – знялася ще під час навчання у Київському інституті театрального мистецтва ім. маючи звання кан- дидата богослов’я. Босовича. Гертруда – «Гамлет» В. Погреби. «За двома зайцями» (Химка). Нора – «Нора» Г. Анна – «Данило Галицький» В. Успішно працює як режисер. ВИЗНАЧНІ ОСОБИСТОСТІ НАШОГО КРАЮ Литвиненко Таїсія Йосипівна Народна артистка України. Карпенка-Карого. Народився 10 серпня 1929 року в сім’ї псаломщика у Калиті. По за- кінченню сільської семирічки продовжила навчання у броварській школі №1. Кобилянської. У 1979 році зіграла роль Пріськи у фільмі Івана Миколайчука «Вавілон ХХ». У перших кінофільмах – «Назар Стодоля» (Галя). Дзвін- ка – «Олекса Довбуш». Анна – «Украдене щастя» І. крім того – займається педаго- гічною діяльністю. По закінченню академії починає служити у Києво-Печерській лаврі. Ваніна – «Жи- тейське море» І. Пафнутія: Алма-Ата. Козелець. Павличка. Фран- ка. а з 1965 року – у Львові в Національному академічному драматичному театрі ім. Ібсена. у Запорізькому театрі. «Штепсель і Тарапунька» (Галя). Франка. Карпенка-Карого. Старицького. Петро Росоха закінчив академію. І. Коли Києво-Печерська лавра стала історико-культурним заповідни- ком. Лауреат премії ім. Через п’ять років педагогічна рада семінарії рекомендувала його як кращого випускника до Московської духовної акаде- мії. У 1994 році настоятель Києво-Печерської лаври здійснив постриг і велику схи- 64 . Марії За- ньковецької. Найкращі ролі в театрі: Галя – «Циганка Аза» М. Марії Заньковецької. Київ. Тетян- ка – «У неділю рано…» О. У 1954 був пострижений у монахи під ім’ям Пафнутій. Таїсія Литвиненко працювала у Київському національному академіч- ному театрі ім. Гагри… Тільки наприкінці 80-х років він повернувся до лаври та отримав благословення на відродження Китаєвської пустині. поставивши в театрі «Неповторність» Ліни Костенко та «Два кольори» Д. Схиархімандрит отець Феофіл (Росоха Петро Савович) Сподвижник відродження християнства в Україні.

«Неповторні відтінки». Народився 7 січня 1916 року в селі Літки Броварського району. «Із пекла в пекло». хто шукає свій шлях до Бога. саможертовно береться за відродження духовної святині на- шого народу – Китаєвської пустині. Перша публікація Василя Юрченка з’явилася у 1946 році в чер- нігівській обласній газеті «Деснянська правда» і була присвячена Т. З лютого 1948 року по березень 1960 року працював спочатку мето- 65 . У 1946 році вступив до Київського учи- лища прикладних мистецтв. лауреат премії ім. літературознавець. «На моїм порозі». Юрченко Василь Васильович (псевдонім Василь Борейко) Публіцист. «Кущиста рунь». Захищав рід- ний край у часи Великої Вітчизняної війни. де працював у царині культури. літературознавець. Через родинні обставини на деякий час повернувся на Жи- томирщину. Луценко Анатолій Федорович Художник. Шевченка. організував мистецьку студію «Веселка». а його перший віршований переклад був виданий у 1948 році. З 1972 року і до кінця життя працював на Броварщині. знаходячи добре слово і мудру пораду для всіх. Закінчив семирічну школу. Григорія Сковороди та Івана Огієнка. «Сонячні зайчата». Шев- ченку. З вересня 1944 по вересень 1947 року працював викладачем української літератури і теорії літератури в Чернігівському державному учительсько- му інституті. пра- цював у колгоспі. Т. проте постійно перебував під наглядом КДБ і лише зі здобуттям Україною незалежності виходять у світ його збір- ки поезій: «Живиця отчої землі». У 1937 році Василь Юрченко поступає на філологічний факуль- тет Київського університету ім.ВИЗНАЧНІ ОСОБИСТОСТІ НАШОГО КРАЮ му архімандрита Пафнутія. а потім фабрично- заводське училище київського заводу «Точприлад». Г. «Ма- ксимове джерело». Викладав образотворче мистецтво у школі. в смт Калита. Отець Феофіл помер 22 березня 1996 року. Після закінчення війни повернувся у рідне село. «Овогнене життя». мистецтвознавець. Народився 17 лютого 1925 року в селянській родині на Житомирщині. Активно друкувався у 60-70-ті роки. До війни закінчив 9 класів місцевої школи. Він бере собі ім’я Феофіл і. В період репресій родина зазнала важких поневірянь. продовжив навчання в Ака- демії мистецтв. поет. незважаючи на по- хилий вік. займався перекладацькою діяльністю. Анатолій Луценко заявив про себе як поет у 1940 році віршем «Весна». по- тім попав у фашистські концтабори.

1987 року Василь Юрченко поповнив свій творчий доробок книгою «Слово у пісні». В 1917-1918 роках був представником Цен- тральної ради на Кубані. «Як Галя стала щасливою». «Чудеса – без чудес» (1970). оповідання «Льончик». Стельмах Михайло Панасович Відомий письменник. В період правління Директорії Микола Галаган очолював дипломатичну місію у Будапешті. Галаган Микола Громадський та державний діяч. З 1960 і до виходу на пенсію у 1976 році працював у видавництві «Ми- стецтво» на посаді старшого редактора. академік НАН України. Василь Юрченко – редактор і упорядник великої кількості книг: «Агіт- культбригада» (1965). «Ясна причина». «Новий рік у клубі» (1969). «Очі дівочі». Перші поетичні спроби Михайла Стельмаха припа- дають на тридцяті роки. Після поразки національно-визвольних змагань жив у Празі та Відні. Йому належать інтермедії «Вивернута сорочка». на здоров’я” (1971) та багатьох інших. У Літки до нього приїздить Максим Рильський. коли він по закінченні Вінниць- кого педагогічного інституту (1933) вчителює спочатку на рідному Поділлі. У 1956 році видає свою першу книгу «Деякі питання поетичної майстерності». Василь Юрченко помер 18 березня 1998 року. ВИЗНАЧНІ ОСОБИСТОСТІ НАШОГО КРАЮ дистом. «А все через відро». «На щастя. який високо оцінив його педагогічну діяльність: Михайло Стельмах не лише 66 . керував роботою українських громадських організацій – таких як Україн- ська Громада. У 1972 році виходить друком його драма-феєрія «Балада про Лади- ну». а потім завідуючим відділом фольклору в Центральному будин- ку народної творчості УРСР. «Бібліотечні задачі». В 1903-1904 роках входив до Революційної української партії. Народився 24 травня 1912 року в селі Дяківці на Він- ниччині. «Пер- сональне пекло». учасник національно- визвольних змагань. Народився у Требухові в 1882 році. за часів гетьманату Скоро- падського очолював департамент Міністерства народного здоров’я. «Погорільці». Написав чотири томи мемуарів «З моїх спогадів». У 1946 році заарештований органами НКВД і засуджений до 10 років ув’язнення. похований у селі Літки. подальша доля невідома. а потім у школі села Літки. а з 1917 – до української соціал-демократичної ро- бітничої партії.

У Літ- ках пам’ятають і люблять Михайла Стельмаха. Шев- ченка. Окрім того. Т. праці та творчості знайшов художнє відоб- раження в його автобіографічній книжці «Дума про тебе» (1969). «Диво-квіти щедрих душ» (2000). 1959 — роман «Хліб і сіль». Спочатку працював у васильківській газеті «Шлях Іл- ліча». Помер письменник 27 вересня 1983 pоку. люди. «Історія поселень Броварського краю» (2003). фольклору та етнографії НАН України. Г. У 1939 році призваний в армію. «Творці вітамінного достатку» (2002). З липня 1995 і до січня 2000 року – кореспондент київського загально- державного тижневика «Гарт». Іван Доцин – автор і видавець книг «Пийте. видавець. потім київській обласній молодіжній газеті «Молода гвардія». «За ясні зорі». на здоров’я «Поля- ну купіль!» (1996). «Творці духмяного дива» (1996). Як співавтор і упорядник матеріалів у серії «Броварська минувшина» видав історико-краєзнавчі праці «Бровари – рідне місто моє» (1997). писав драматичні твори. у місцевій школі є музей. Т. Шевченка.» (1997). «Броварська минув- шина» (2003). За кілька місяців до початку Великої Вітчизняної війни виходить його перша збірка поезій «Добрий ранок». «Березовий сік». Остан- ній роман «Чотири броди» (1979) приніс Стельмаху Державну премію України ім. З 1994 року у Броварах очолює видавництво «Водограй». У 1957 році — роман «Кров людська — не водиця». Доцин Іван Васильович Журналіст.. З кінця 1945 року працює науковим співробітником Інституту ми- стецтвознавства. 67 . За роман-хроніку «Велика рідня» удостоєний державної премії СРСР. краєзнавець. «Пра- отче сторона у межиріччі Десни й Трубежа» (2003). у київській республіканській газеті «Приватна справа». Земля як основа життя. ке- рівником фотогуртка броварської станції юних техніків. по- тім фронтові збірки «Провесінь». Народився 20 червня 1958 року в селі Комарові у Чер- нівецькій області. проблеми українського села — такі основні теми творчості Михайла Стельмаха. «Говорить Київ!. він створив велику бібліотеку для дітей.ВИЗНАЧНІ ОСОБИСТОСТІ НАШОГО КРАЮ зацікавив учнів українською літературою. Після служби в армії закінчив факуль- тет журналістики Київського університету ім. присвячений письменнику. чорнобильській газеті «Прапор перемоги». збирає перли- ни народної творчості. праця хлібороба. Літківський період життя. 1961 — роман «Правда і кривда». а й організував фольклорно- етнографічну роботу. 1969 — «Дума про тебе».

«Любо- мира». Прийшов у кінематограф у 1963 році . Народився 7 травня 1945 року в селі Жердові на Київщині. дослідивши маловідомі архівні джерела та зібравши рідкісні легенди та перекази. ВИЗНАЧНІ ОСОБИСТОСТІ НАШОГО КРАЮ Гузій Володимир Миколайович Краєзнавець. «Терновий вінок». «Шлях до ту- нелю» . Карпенка-Карого. кінооператор вищої категорії. «Твої сини. Коваль Олександр Іванович Народний артист України. «На Різдво». Олександр Коваль – лауреат Національної премії ім. виданої у 1997 році. за дип- ломний фільм «Сектор мовчання» 1971 року одержав сріб- ну медаль на Міжнародному кінофестивалі «Кіномарина». що сягають своїм корінням у глибину віків. фільм-монолог «Ой.Національна премія ім. Автор історико-краєзнавчих нарисів про Броварщину – книги «Золота очеретина». З 1969 по 1984 рік служив у Збройних силах. Ав- тор понад 85 документальних фільмів. має дві вищі освіти. Росії. Україно». «Меланчине весіл- ля» . потім асистентом оператора. працював спочатку освітлювачем. Володимир Гузій провів величезну роботу. З 1970 року – кінорежисер. нагороджений орденами «Знак пошани». Це ви- дання стало невичерпним джерелом знань про історію Броварського краю. Т. 68 . «Восьмий Атлантичний». Народився у 1946 році в селі Семиполках Броварсь- кого району. член-кореспондент Акаде- мії мистецтв України. лауреат премії Спілки журналістів України.«Срібний голуб» ХІХ Лейпцігського кінофестивалю. горе. професор Київського державного інституту театрального мистецтва ім. Шевченка. «За заслуги». «Остап Вишня.«Срібний голуб» ХХІ Лейпцігського кінофестивалю. Рідна земля» розповідає про рідне село Жердову та життя його мешканців. Фран- ції… Найвідоміші роботи: «Відкрий себе» про Григорія Сковороду (1972) . Т. Отак і пишу». «Своя земля». з 1997 року – директор Української студії хронікально-документальних фільмів. Закінчив Всесоюзний державний інститут кінематографії. Особливе місце у творчості Коваля посідає сільська тема: його ав- тобіографічна дилогія «Дім. «Дід Іван з села Річка». створених в Україні. Шевченка у 1991 році. це ж го- сті до мене» — про голод 1933 року.

міжнародних відносин. Горького і був призначений директором Заворицької школи. Вернадського від- діл біографічних досліджень і очолив його. Помер 2 лютого 2003 року. Під його керівництвом школа посіла одне з перших місць в районі. Сформована ним команда зі стрільби стала чемпіоном округу. служив в ар- мії. Віталій Чишко – автор більше 140 наукових праць. На чемпіонаті світу в Норвегії (1956) здо- був дві золоті і одну срібну медаль. У 1993 році він орга- нізував на базі Центральної наукової бібліотеки ім. Потім родина пе- реїхала у Новосибірську область. активно займається науковою діяльністю. Романенко Віталій Петрович Рекордсмен і багаторазовий чемпіон світу зі стріль- би. аграрної історії. де здобув початкову освіту. проявив себе як влучний стрілець.ВИЗНАЧНІ ОСОБИСТОСТІ НАШОГО КРАЮ Чишко Віталій Сергійович Відомий науковець. Після закінчення школи працював робітником. СРСР. у 1994 році відділ отримав статус Інституту. У 1980 році поступає в аспірантуру. з 1984 року – кандидат історичних наук. Віталій Чишко був депутатом сільської ради. у 2001 році отримав звання професора. джерелознавства. три золоті медалі завоював на чем- піонаті Європи цього ж року. Народився 13 липня 1926 року в селі Русанів на Бро- варщині. присвячених істо- рії інтелігенції. 69 . У 1998 році Віталій Чишко обраний президентом Українського біографічного товариства. Народився 5 липня 1951 року на Рівненщині. У 1978 році закінчив історичний факультет Київсь- кого державного педагогічного інституту ім. біографістики. На чемпіонаті світу у Венесуелі у 1954 році здобув п’ять золотих і одну срібну медаль. Віталій Романенко здобув медалі на чемпіонатах Радянської армії. отримав аж 24 нагороди! У 1945 році продовжив службу у Київському вій- ськовому окрузі. академіком Міжнародної слов’янської ака- демії наук. У 1943 році Віталій добровільно пішов на фронт. України. генеалогії. став триразовим чемпіоном і здобув звання за- служеного майстра спорту. сільським головою. О. героїчно пройшов шляхами війни до Берліна. З 1999 року – академік Української академії історичних наук.

з 1817 по 1826 рік – займав посаду єпископа Харківського і Слобідсько-Українського. похорони. Павло Суботовський заповів служителям цього храму вели- кі кошти. Народився 4 серпня 1966 року в селі Літках Бро- варського району. Завдяки своєму таланту та добрим організаторським здібностям став архімандритом Смоленського Аврамієвого монастиря і ректором Смоленської духовної семінарії. потім – у духовній академії у Пе- тербурзі. Протягом наступних років він здобуває нові медалі на престижних міжнародних змаганнях. Лесі Українки. він також заповів церкві два золоті хрести. при постриженні у монахи отримав ім’я Павло. які нікому не вдалося побити до цього часу. змалку проявився його не- звичайний талант до співу. у 1826-1832 роках очолював Астраханську та Кавказьку єпархії. щоб вони безкоштовно відправляли церковні обряди: він- чання. Лисенка по класу фортепіано. цей заповіт виконувався аж до більшо- вицького погрому у 1920 році. хрещення. Там хлопець вчився та служив у священика. «Україні». що розігрується щороку серед офіцерського скла- ду. Після його смерті вже у 1875 році за його кошти у селі Зазим’ї було споруджено Святовоскресенський храм. М. Помер у 1832 році. виховав ба- гатьох чемпіонів. автор музики до відомих пісень «Приворожи». Шусть Андрій Васильович Сучасний композитор. З дитинства проявив неабиякі здіб- ності до музики. ВИЗНАЧНІ ОСОБИСТОСТІ НАШОГО КРАЮ На Олімпійських іграх в Австралії у 1956 році Віталій Романенко по- казав найкращий результат зі світовим і олімпійським рекордом. В. який помітив впливовий цер- ковнослужитель і забрав юнака до Остра. Євангеліє в позолоченій оправі. Народився у Зазим’ї. продовжив навчання у чернігівській семінарії. Суботовський Павло Архієпископ Астраханський і Кавказький. 70 . Романенка. з 1965 року працює тренером. а також багату біб- ліотеку. У Київському військовому окрузі заснований перехідний приз ім. Закінчив музичну школу-інтернат при Національній консерваторії ім. був архієпископом. дипломант багатьох фестивалів. На замовлення Ади Роговцевої написав музику до спектаклю «Благодарю» в театрі російської драми ім.

набережну Дніпра. Т. «Шлягер року – 2002». Після цього навчався спочатку в Київському університеті. Шевченка. академік. Його пісні виконують зірки україн- ської естради Олександр Пономарьов. декан філологічного факультету. Київського товариства грамоти (нині театр музкомедії). історик і теоре- тик літератури. 1998. Кононенко Петро Петрович Поет.ВИЗНАЧНІ ОСОБИСТОСТІ НАШОГО КРАЮ «Мікрофон». Закінчив місцеву семирічну школу. Марійка Бурмака. професор (1988). завідувач кафедри. а й прищепили любов до рідного слова. вчителі Василь Кириченко та Ольга Пінчук не лише дали йому знання. Початкову освіту здобув у школі рідного села. 1999 років. У 1986 році – захист докторської 71 . У рідному селі Гоголеві за його проектом побудована лікарня. «Сірооке кохання». а з 1890 року – у Петербурзькому інституті цивільних інженерів. архітектурний комплекс стадіо- ну «Динамо». літературний критик. старший викладач кафедри історії української літератури. з 1946 по 1949 рік навчався у Заворицькій середній школі. Народився 31 травня 1931 року в селі Марківці на Чер- нігівщині. доцент (1968). заступник секретаря. бібліотека Київського університету. Андрій Шусть – дипломант фестивалів «Голос Азії – 85». З 1971 року член Спілки письменників. театр юного глядача. який закінчив у 1895 році. З 1952 року починає працювати в університеті: асистент кафедри. У 1966 році захистив кандидатську ди- сертацію. доктор філологічних наук. професор. «Музичного вернісажу» 1996. Народився 8 квітня 1870 року в родині збіднілого дворянина в селі Гоголеві на Броварщині. професор. потім – аспірантура при ка- федрі історії української літератури. гімназії. секретар комітету комсомолу університету. З 1899 року і до початку Великої Вітчизняної війни займався викладацькою та науковою діяльністю у Київському полі- технічному інституті. драматург. розбудили патріо- тичні почуття. За його проектами у Києві було споруджено: комплекс універси- тетської лікарні на Байковій горі (нині тубінститут). будинки: ломбарду. Осьмак Василь Олександрович Видатний архітектор. українознавства. у 1888 році закін- чив другу Київську гімназію. Жанна Боднарук. У 1949 році вступив на відділення україністики філологічного факуль- тету Київського університету ім.

Воліна Пасічна добре володіла чеською.-Г. про- грами. Заслужений працівник освіти України. перекладач. 72 . концепції. підручники з української літератури й українознавства. У 1958 році починає працювати у журналі «Всесвіт»: спо- чатку літературним редактором. посібники. Т. з 2001 – журналу «Українознавство». Пасічна Воліна Петрівна Перекладач. редактор. зокрема. Ярослава Мудрого. потім завідувачкою відділу ху- дожньої літератури. Гердера. читанках «Ластівка». Була першим керівником Броварського Товариства україн- ської мови ім. одна з лідерів суспільно-політично- го руху. Відома поетеса народилася у 1948 році. Лауреат всесоюзного конкурсу «Кращий педагог і вчений» у 1988 році. Він підготував 30 кандидатів і 10 докторів наук. З 1992 року Петро Кононенко стає директором заснованого ним Ін- ституту українознавства при Київському університеті. Шевченка (утворене 24 березня 1989 року). газеті «Літературна Україна». Міжнародної премії ім. У 1951 році закінчила слов’янське відділення філологічного факультету Київського університету ім. ВИЗНАЧНІ ОСОБИСТОСТІ НАШОГО КРАЮ дисертації. Овдієнко Марія Григорівна Поетеса. у 2000 – «Людиною ХХ ст. Інститутами США і Великої Британії визнаний: у 1998 році – «Людиною року».головний редактор «Вісника Київського універ- ситету». Марія Овдієнко – ініціатор та багаторічний ке- рівник культурно-просвітницького центру «Українська ідея». Й. Народилася 25 травня 1928 року у броварському селі Красилівка в родині вчителя. З 1986 року . Т. брала активну участь у по- діях української оксамитової революції. Шевченка і протягом наступних семи років викладає чесь- ку мову студентам своєї альма-матер. У його науковому до- робку: 30 монографій. «Писан- ка» та «Зелена неділя». Святого Володимира. Відмінник народної освіти. «Стережу кри- ницю» (1994). що завершилися здобуттям Україною незалежності. 500 наукових статей різними мовами. Марія Овдієнко також була одним із засновників Броварської організації Народного руху України. Твори Марії Овдієнко опубліковані в багатьох газетах і журналах. альманахах «Вітрила» та «Радосинь». У Броварах про- живає з 1974 року. лауре- ат премій ім. З 1995 року очолює Броварське літературно- мистецьке об’єднання «Криниця».». Її перу належать збірки поезій: «Годую зайчика з руки» (1993). американському дитячому журналі «Веселка».

ВИЗНАЧНІ ОСОБИСТОСТІ НАШОГО КРАЮ польською. Воліна Пасічна змогла передати неповторний колорит. активно друкувався в газеті “Нове життя». Дніпропетровську. Іван Немирович не поривав зв’язків із Броварами. Герасименко Петро Микитович Командир підводних човнів. Є. Помер письменник 17 червня 1986 року. «Коза на шлагбаумі». Фукса. вона наводила контакти з багатьма європейськими авторами. Матейки. Немирович Іван Олексійович Відомий письменник. З. Петро Герасименко командував підводним човном. «Ось у чому річ» та багато інших. а також начальником підрозділу протичовнових сил. контр-адмірал. Слу- жив на флоті. командиром військової частини. Бау- мана та інших. Я. «Як комар морякував». байках. Народився 20 лютого 1928 року в м. В кінці 50-х років був директором районного будинку куль- тури в Чорнобилі та Броварах. Народився 8 травня 1938 року у Великій Димерці на Бро- варщині. словацькою та німецькою мовами. Помер 21 листопада 2000 року. Пра- цював вантажником та учнем столяра на вагоноремонтному заводі. Її лебединою піснею став переклад знаменитого роману Мілана Кундери «Нестерпна легкість буття». стиль і красу творів Г. Бареша. 21 липня 1957 року видання надрукувало добірку його поезій під назвою «Вірші Івана Немировича». потім солістом-бандуристом в обласній філармонії. начальник протичовнових сил Північного фронту. Саме в цей час виходить його перша збірка поезій «По шляхах-дорогах». намагаючись таким чином впливати на людей і події. Л. Загалом з липня 1957 року до травня 1965 року в 24 публікаціях письменник представив майже три десятки творів. Блажкова. Навчався в Ленінградському вищому вій- ськово-морському училищі радіоелектроніки ім. Попова. піс- ля чого був направлений на Червонопрапорний Північний фронт. У 1955 році закінчив сільську школу. нагороджена орденом «Знак пошани». «Агент 796456». Його перу належать твори: «Хлопчик Лі Чень». Немирович активно включається в роботу літературного об’єднання при районній газеті “Стахановець». потім був заступником командира ескадри. Воліна Пасічна – член Спілки письменників з 1982 року. С. 1955-1958 роки – служба в армії. Навіть переїхавши до Києва. потім працював артистом Державної заслуже- ної капели бандуристів СРСР. Брошкевича. проявила себе як майстерний літредактор і талановитий організатор творчого процесу у редакції. Банася. Приїхавши у Бро- вари. 73 . Я. Померла 19 червня 1994 року. Письменник у своїх фейлетонах. «Цілюща вода». жартах і усмішках порушував зло- боденні теми.

де його помітив тренер Всесоюзного Олімпійського ко- мітету. Народився в селі Зазим’є. Слава знову прийшла до нього у 1980 році – сріб- на медаль на ХХІІ Олімпійських іграх у Москві. цю першість він утримував 9 років. про- довжує освіту в інженерній академії. Здобув середню освіту у школі села Зазим’є. Відрізнявся своїми неза- лежними поглядами. «Антін Ми- хайлович Танський». що мала маєток в Калиті. У 1951 році вступає до кондукторської роти Миколаївського інженерного училища у Санкт-Петербурзі. вступив до ОУН. захоплювався плаванням. Барбон Микола Борисович Дослідник історії Броварщини. живе в Калиті й повністю при- свячує себе громадській. у 1945 році став студентом фі- лософського факультету Київського університету. історик. Народився 1 січня 1837 року в дворянській родині. «Три пани». Василь Яку- ша часто навідується у Зазим’є. У 1857 році в званні під- поручика їде служити в саперний батальйон до Канева. 74 . де проживають його рідні. «Из Канева в Чигирин и обратно». захоплювався історією та літературою. Трагічно загинув 16 вересня 1881 року. Александрович Митрофан Миколайович (літературний псевдонім Мітко Олелькович) Письменник. з дитинства займався спортом. Після визволення України вступив до Київського річкового технікуму. Наприкінці 90-х років залишив професійний спорт. У 1860 йде у відставку у званні поручика. «Кафельные памятники XVIII века». потім служив на флоті. закінчив семирічку. Декілька разів втікав із німецького полону. з них — 10 років політичної висилки. історико-дослідницькій та літературній діяльності. «Проскурка». Проте був звинувачений в агітації проти радянської влади і засуджений до 25 років ув’яз- нення. писав вірші. воював з фашистами спочатку під прапорами УПА. у 1988 році – бронзова медаль на Олімпіаді в Сеулі. краєзнавець. по- тім – радянської армії. Митрофан Александрович публікував історичні розвідки про наш край: у 1881 році вийшла друком перша частина дослідження «Остерский уезд. етнограф. Два роки на- вчався у Київській військово-морській школі. став переможцем всесоюзних зма- гань. ВИЗНАЧНІ ОСОБИСТОСТІ НАШОГО КРАЮ Якуша Василь Федорович Відомий спортсмен. Ще будучи юніором. Исто- рическое описание». Здобув срібло на чем- піонаті світу. вступив до Київського водного політехнікуму. призер чемпіонатів світу з академіч- ної греблі. Інші твори: «Андрусовский договор и Петр Дорошенко».

наступні поетичні збірки – «Вікнами до сонця». де з головою поринув у роботу з архівами та книгами. «Вишиванка». Миколі Барбону належать багато статей. віршів. Працював у газетах «Новини Бори- слава». Требухові Броварського району в сім’ї коваля. з 1989 року – вчитель трудового навчання у школі №7. напрацював значний матеріал для реконструкції Броварів XVII ст. Микола Барбон отримав «Медаль учасника Другої Світової війни». Василь Сердюк проводив дослідження території нашого міста на предмет історичних пам’яток: дослідив фундамент колишнього приміщення поштово- кінної станції (початок XIX ст. «Передісторія Броварів».ВИЗНАЧНІ ОСОБИСТОСТІ НАШОГО КРАЮ Молоді роки свого життя провів у Бутирській тюрмі та Норильських таборах. що переосмислює й конкретизує давню історію України. «Ще раз про назви вулиць». він ба- гато друкується в газетах і журналах. провів пошукову роботу на місцезнаходженні Пе- тро-Павлівської церкви (перша пол. після закінчення якого працював вчителем української мови і літератури у броварській школі №9. Його праця «До історії Броварщини» була опублікована в газеті «Нове життя». «Друг читача». історичних розвідок. Першу збірку поезій «Йду на побачення» видав у 1957 році. потім в Ірпінському індустріаль- ному технікумі. У 1980 році поступив на філологічний факультет Київського університету. Аж через багато ро- ків під тиском світової громадськості Миколу Барбона реабілітували. факультет журналістики Київського університету. При ній він ор- ганізував краєзнавчий клуб «Соколята». був одним із організаторів Норильського повстання в’язнів. Сом Микола Данилович Відомий письменник.. Спочатку на- вчався у міській середній школі.). Це дало змогу йому відтворити процес ви- никнення сіл Броварщини та їх назв. поет. «Вечірній Київ». наго- роджений Хрестом та «Пам’ятною медаллю на честь святкування ювілею – 50-річчя створення Української Головної Визвольної Ради 1944-УГВР-1994». майстром та інженером на заводах. у вільний час займався краєзнавчими дослідження- ми. Народився 19 серпня 1946 року у Броварах. Він по- вернувся на Україну. 75 .). Опублікував у газеті «Нове життя» низку статей краєзнавчого спрямування: «Звідки пішли Бровари». XVII ст. Народився 5 січня 1935 року в с. видавництві «Музична Україна». Закінчив місцеву середню школу. 20-х та 40-50-х ХІХ ст. Сердюк Василь Леонідович Краєзнавець. Працював техніком. Розробив оригінальну методологію реконструкції прамови.

під час облави. Літературні свята на честь Чупринки називаються «Чупринчина осінь». Коцюби. а згодом у Київській 3-й гімназії. діти» понад двадцять років звучала колискова поета «Рученьки. Овдієнко «Дума про Оглав». Поет-пісняр Микола Сом у співпраці з відомими композиторами А. ВИЗНАЧНІ ОСОБИСТОСТІ НАШОГО КРАЮ «Стежка до океану». артистів і навіть міністрів. В. Григорій Чупринка народився 27 листопада 1879 року на Броварщині. «На берегах Десни». «Коли починається юність». На сьогодні якихось документальних свідчень про участь Грицька Чупринки в таємних антирадянських організаціях не виявлено. Сосюри. В 1909-1913 роках виходять поетичні книжки «Огнецвіт». «Метеор». який привозив на уро- ки в село зі столиці художників. Його «Вибрані пое- зії» було видано у Празі в 1926 році. У передачі «На добраніч. В серпні 1921 року Григорія Чупринку розстріляли за вироком Київської гу- бернської ЧК за участь у підготовці повстання проти радянської влади на Украї- ні. які свідчать про його активну участь у революції 1905-1907 років. його ім’я носила літературна студія «Кри- ниця» при редакції газети «Нове життя». «Товариство». «Моєї радості сльоза». Поезія Григорія Чупринки довгий час була під забороною. Остапа Вишні. яку змушений був за- лишити згідно з постановою педагогічної ради начебто за ку- ріння. У 1907 році в київській газеті «Рада» було надруковано його перший вірш українською мовою «Моя кобза». в селі Гоголів. ні- женьки…». Він був справді народним учителем. Микола Сом 10 років вчителював у требухівській школі.Чупринці. Сан- длером. у якій великий розділ присвячено Г. Біля садиби його батька 1999 року встановлено пам’ятний знак. що розстрі- ляно його випадково. Майбородою створив чудові пісні до кінофільмів «Чорноморочка». коли вийшла книга Чупринки «Поезії». Чупринка Григорій Оврамович Поет-романтик. 2004 року вийшла книга В. Іме- нем Григорія Чупринки названо вулиці в Гоголеві та Броварах. Микола Сом отримав літературну премію ім. «Абітурієнтка». Коцюби та М. «Б’ю чолом!”. «Сто епі- тафій». Вчився спочатку в Лубенській гім- назії. пое- ма «Лицар-Сам». П. Ще до офіційної реабілітації поета. Існує версія. Фонду Тараса Шевченка та Ліги українських меценатів. У рідному Гоголеві поета-романтика вша- новують з 1999 року – через 120 літ після народження. викладаючи україн- ську мову і літературу. О. На Україні поетичні твори нашого земляка побачили світ лише в 1991 році. «Ураган». 76 . Земляки поета – краєзнавці – виявили в Центральному державному історичному архіві матеріали. За учи- тельську працю нагороджений значком «Відмінник освіти України» та великою вдячністю Требухівської громади. письменників.

Т. 77 . «Дніпро». потім дру- кувалася у журналах «Вітчизна». з 1951 — працювала майстром ліплення на будівництві. Померла Надія Приходько 24 березня 1980 року. У 1947 році вступила до Київського училища при- кладних мистецтв. на виховання у підопічних висо- кого почуття відповідальності перед своїм колективом і суспільством. Життєдіяльність колонії орі- єнтувалась на реальність радісного майбуття. Працювавши з колишніми правопорушниками. Під час війни була вивезена на примусові роботи до Німеччини. Макаренко Антон Семенович Знаменитий радянський педагог. У Броварах деякий час працював Антон Макаренко — ві- домий педагог і письменник. «Ранок в горах» (1959). Антон Семенович здійснив безприкладний в педагогічній практиці досвід масового пе- ревиховання дітей-правопорушників в трудовій колонії іме- ні Максима Горького під Полтавою.ВИЗНАЧНІ ОСОБИСТОСТІ НАШОГО КРАЮ Приходько Надія Юхимівна Письменниця. допоміг їм знайти свій шлях у житті. "Прапори на баштах". тобто ігнорував протиправне минуле вихованців. Антон Макаренко – автор багатьох всесвітньовідомих книг з педагогіки . «Ранок». З 1960 року – член Спілки письменників. які тимчасово потрапили в біду. що немає дітей морально дефективних (маючи на ува- зі занедбалість і невихованість дитини). «Зоряна балада» (1972). а є діти. звідки їй пощастило втекти. Окремими збірками вий- шли її книги: «Дівоча пісня» (1958). Перший вірш опублікувала 1954 року в газеті «Молодь України». «Радянська жінка» та в різ- них газетах. "Педагогічна поема" . Антон Семенович врятував тисячі безпритульних дітей. в Куряжі поблизу Харкова і дитячій комуні імені Фелікса Дзержинського в передмісті Хар- кова. Народилася 27 березня 1926 року в Гоголеві на Бровар- щині. Антон Семенович керувався принципом. «Будинок у лісі» (1961). «Берізонька» (1962). один з фундаторів системи ди- тячо-підліткового виховання. Завдяки його титанічній праці вже через місяць стан справ у коло- нії покращився. У 1941 році закінчила Жердівську семирічну школу. пи- сала вона також твори для дітей."Марш 30-го року". "Книга для батьків" та інших. Згодом закінчила Київський університет ім. Шевченка. У жовтні 1936 року він очолив занедбану дитячу колонію у Броварах. «Пролісок» (1975).

Вже у 17 років отримав звання чемпіона Європи серед юніо- рів. Бровари. до складу якої входив до 1991 року. ГОРДІСТЬ БРОВАРЩИНИ Гордість Броварщини Олександр Багач Почесний громадянин міста. 1999 – в Маешабі. 2003). Багаторазовий рекордсмен України. Володар кубків Європи 1993. в 1998 – Будапешті. інтерконтинентальний чемпіон за версією WBА (1999-2000. У 1996-му — Переяслав-Хмельницький педагогічний інститут. У 1992 році закінчив Броварське училище олімпійського резерву. а два – чемпіонами світу. кожного разу перевершуючи свій рекорд. де показав високі результати. у 2000 – Націо- нальний університет фізичного виховання і спорту. На Олімпійських іграх в Атланті у 1996 році став бронзовим призером. Тепер Олександр Багач тренує молодь. З 1984 до 1986 року служив у лавах Збройних сил. навчаючи їх секретів штовхання ядра. п’ять разів ставав чемпіоном України. У 1981-2000 роках був членом збірної України з легкої атлетики. У 1992 році став чемпіоном Європи зі штовхання ядра у Генуї. при- зер Олімпіади зі штовхання ядра. А в 1997 році отримав зван- ня «Почесного громадянина міста Бровари». і ще у 1983 році був включений до збірної СРСР з легкої атлетики. 1997 – в Афінах. в 1996 році здобув золоту медаль на Олімпійських іграх в Атланті. У 1984 році за- кінчив республіканську школу-інтернат спортивного профілю. чемпіон Європи. У 1992 році закінчив Українську сільськогосподарську академію. одружений. 1995 та 1998 років. Володимир Кличко Абсолютний чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі. Титули Володимира Кличка: інтерконтинентальний чемпіон за версією WBC (1998. Кандидат наук в області фізичного виховання і спорту. 1995 рік – Олександр Багач виграв чемпіонат світу серед військовослужбовців у Римі. в 1994 – у Па- рижі. виховує двох доньок і одного сина. З ди- тинства активно займався легкою атлетикою. Тричі ста- вав рекордсменом України. 78 . Олександр Багач проживає у м. Того ж року нагороджений відзнакою Президента України. З 2001 до 2003 року три його вихованці стали чемпіонами Європи. У 1985 році сім'я переїхала до України. Народився 25 березня 1976 року в селищі Сонячне у Ка- захстані в родині військових. 2000 – у Генуї. Народився 21 листопада 1966 року на Черкащині. 2000).

З першого класу почав заняття боксом. чемпіон світу за версією WBA. Народився 2 червня 1976 року в Києві. З метою вдосконалення спортивної майстерності у 1989 році вступив до Броварського училища олімпійського резерву. 7 травня 2003 року став інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO. 23 лютого 2008 року в Нью-Йорку здобув перемогу у двобої з султаном Іб- рагімовим і став абсолютним чемпіоном світу. де тренувався під керівництвом Олександра Поліщука. 79 . чемпіон світу за версією WBO. За успішні виступи на чемпіонаті світу. 9 грудня 2007 року у Франції боксер завоював тимчасовий титул чемпіона WBA у напівсередній вазі. У 2002 році боксер підписав контракт з німецьким клубом «Universum Box Pro- motions». 1 листопада 2008 року Сергій Дзин- зирук вп’яте захистив чемпіонський титул у бою з Хоелем Хуліо. Народився 1 березня 1976 року в Криму.ГОРДІСТЬ БРОВАРЩИНИ чемпіон Європи (1999). в яких одержав 250 перемог. Професійний дебют Юрія Нужненка у великому боксі від- бувся 24 червня 2000 року. Разом із сім’єю проживає у Бро- варах. Боксом захопився ще в шкільні роки. Юрій Нужненко Боксер-професіонал. перемагає у багатьох юніорських змаганнях. У жовтні 2008 року йому присвоєно титул чемпіона за версією WBA у цій вазі. Сергій Дзинзирук Боксер-професіонал. чемпіон світу за версією IBF/IBO (з квітня 2006 року). його тренером був Леонід Ко- варський. У 1983 році пе- реїхав з батьками у Калинівку Броварського району. Упродовж 1995-1998 років навчався в Переяслав-Хмельницькому пе- дагогічному інституті на факультеті фізичного виховання. Сергій Дзинзирук одружений. Перший офіційний виступ на ринзі за межами Київщини відбувся у 1986 році у Керчі. улюбленими предметами були фізкульту- ра. де тренуються найкращі боксери Європи. географія і анатомія. перемігши аргентинця Карлоса Родрігеса. чемпіон світу за версією WBО (2000-2003). де він виборов перемогу у юнацькій першості України. чемпіон за версією NABF (2005-2006). Загалом від 1986 до 1998 року провів 258 боїв. перемігши місцевого боксера Фредеріка Клозе. примноження слави Броварщини за кордоном у грудні 2005 року Сергію Дзинзируку рішенням Броварської районної ради присвоєно звання «Почесний громадянин Броварського району». отримав диплом тренера-вчителя фізичної культури. має двоє дітей. З 1988 року – у любительському боксі.

рекордсмен України. Ще в п’ятому класі захопився плаванням. у місті Бровари Київської обла- сті. пальців і кистей рук. Разом із батьками та сестрою проживає у Броварах. отримав 28 перемог (13 нокаутом). Він встановив 30 рекордів України на дистанціях 50. Пройшовши складний реа- білітаційний період. виховує двох доньок. Він – чемпіон світу на короткій воді в Москві 2002 року. Двократний чемпіон Європи Чемпіонату Європи 2005 року в Трієсті. став бронзовим (1996) та срібним (1997) призером юніорських чем- піонатів Європи. срібним і брон- зовим призером Всесвітньої Універсіади 2003 року в Кореї. голова громадської організації «Праг- нення». Народився 29 грудня 1978 р. а також двократний чемпіон Європи 2002 року в Берліні. Одружений. Учасник XXVII Олімпійських ігор 2000 року в Сіднеї. багаторазовий чем- піон світу.плаванням. Живе і тренується у Броварах. Європи та світу. 200 м брасом. 100. Рекордсмен Європи на дистанції 50 м брасом і екс-рекордсмен в естафетному плаванні. Піс- ля отримання травми шийного хребця повністю втратив рухливість нижніх кінцівок. Олег Іваненко Рекордсмен України. 1 нічию і 1 поразку. Фіналіст XXVIII Олімпійських Ігор 2004 року в Афінах. Блискуче дебютував на чемпіонаті Європи 1999 року у Стамбулі. Тренер . Олег Лісогор . Народився 17 січня 1979 року в Броварах у сім’ї робітників. в 2003 – На- ціональний університет фізичного виховання і спорту.триразовий рекордсмен світу на дистанції 50 м брасом. У 2003 році Олег Лісогор стає чемпіоном в естафетному плаванні. Олег Лісогор знявся у відомому фільмі французького режисера Реньє «Схід-За- хід». До 16 років займався професійно спортом . також став срібним призером Чемпіонату Європи 1999 року в Лісабоні. а також триразовий чемпіон і рекордсмен Всесвітньої Універсіади 2005 року в Ізмірі. Олег Лісогор Заслужений майстер спорту з плавання. почав знову займатися плаванням та досяг- нув у параолімпійському спорті значних вершин: він — чемпіон Украї- 80 . 100 м ком- плексним плаванням і естафетним плаванням. Фіналіст Чемпіонату світу 2005 року в Монреалі. Перебуваючи у складі юнацької збірної України з плавання. У 1999 році з відзнакою за- кінчив Броварське вище училище фізичної культури.Олександр Поліщук. ГОРДІСТЬ БРОВАРЩИНИ Провів 30 поєдинків на професійному рингу. Триразовий чемпіон Єв- ропи 2004 року в Мадриді. отримавши сріб- ло. Олег Лісогор став триразо- вим чемпіоном Європи 2001 року в Антверпені.

в 1985 році з відзнакою закінчила Київське му- зичне училище ім.ГОРДІСТЬ БРОВАРЩИНИ ни з параолімпійського плавання. стала співавтором книги ”Професія: мо- дель”. у 1992 році відкрила у нашому місті свій салон краси. Поплавського ”Кропива”. Він ство- рив та очолює у Броварах центр реабілітації інвалідів. В 1994 — Одесь- ку консерваторію.Sante. за його підтримки зробили заїзди в магазини. "Osmany Laffita" (Чехія). нагороджений багатьма медалями й відзнаками. «Не со мной». тоді ж підписала контракт із французьким аген- тством «Еліт». Стала переможницею низки конкурсів краси: у 1994 році — ”Міс Київ”. що допомагають людям з обмеженими можливостями повіри- ти в свої сили та жити повноцінним життям. У його офісі завжди людно.Глієра по класу фортепіано. за свої кошти пустив по місту кілька автобусів із підйомниками для людей на візках. Влада Литовченко Президент модельного агентства "Karin MMG". У 2003 — знялася у кліпах М. ”Жінка третьо- го тисячоліття”. Олег всіма силами допомагає людям з обме- женими можливостями: надає юридичну підтримку. Народилася 7 серпня 1970 року у Броварах. Оксана Вояж Популярна співачка. У 1998 році відкрила модельне агентство ”Карін”. бутика молодого вітчизняного дизайнера Євгенія Фе- ненка. «Краща модель року – 1997» (Україна). ”Красивий символ нації”. З дитинства зай- малася музикою. О. У 2006 році отримала титули ”Секс-символ України”. По- номарьова ”Він чекає на неї” та ”Човен”. обладнали стоянки. постійно організовує різ- номанітні заходи. У 2004 —знялася у рекламному ролику із Жераром Депардьє. президент конкурсу «Miss Blonde Ukraine». Влада – обличчя п’яти торговельних марок: української "Розаріум" від DR. Спочатку працювала вчителькою у музичній школі. Деякий час була ведучою телепрограми «Fashion Club». «Где?». потім – у модельних агентствах «Лінія-12» та «L-Models». 81 . Уже в інвалідному візку закінчив університет і відкрив нотаріальну контору у Бро- варах. засновник і президент благодійного фонду "Обдаровані діти .майбутнє Украї- ни". Знаменита завдяки своєму унікальному бархатному тем- бру голосу. 1995 — «Профе- сійна модель – 1995». Окрім музики захоплюється дизайном і перукарським ми- стецтвом. проживає у Броварах. звукові світлофори для незрячих. автомобільної компанії "Ягуар" в Україні. салону ексклюзивних хутряних виробів «М’яке золото» (Україна). «Міс Україна». випустила три альбоми «Нежности океан». Активно займається благодійністю.

що відбувся у 2001році у Швейцарії. Цьо- го ж року отримала диплом «Юному даруванню конкурсу» на хореографічному конкурсі ім. Навчальну стипендію та Приз глядацьких симпатій отримала на 30-му Міжнародному конкурсі «Prix de Hausanne». З дитинства займалася музи- кою. Києве». Сержа Лифаря. Олена виборола медалі на Параолімпійських іграх в Атланті-1996. На ІІІ Міжнародно- му конкурсі «Фуете Артеку – 2000» Мілена виборола срібну ме- даль. серйозно захопилася плаванням. Народилася в м. на ІХ Міжнародному конкурсі артистів балету та хорео- графії на честь Галини Уланової отримала третє місце. Про- те важкі обставини не зламали цю мужню дівчину. Внаслідок трагічного випадку в Олени був пошкоджений хре- бет і вона могла пересуватися тільки на інвалідному візку. Григоровича «Фуете Артеку – 2001». ГОРДІСТЬ БРОВАРЩИНИ Олена Акопян Багаторазова параолімпійська чемпіонка з плавання. На Чемпіонаті світу в Берліні в 2003 році вона завоювала чотири золоті ме- далі та встановила два світові рекорди у плаванні. орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня. Олена Акопян є кавалером ордена Президента «За заслуги» І. Перша визначна перемога дівчини – перше місце на Київському міському конкурсі «Спалах нової зірки» у 1999 році. за- служений майстер спорту. Мілена Сидорова народилася у Броварах. Мілена Сидорова Балерина. ІІ і ІІІ ступе- ня. У цьому ж році отримала диплом «На- дія твоя. Наступним етапом у її професійній кар’єрі ста- ло навчання у Вищій Королівській школі балету в Лондоні. пробувала займатися плаванням. лауреат українських та міжнародних конкурсів. Єнакієве Донецької області. Здобула медалі на Па- раолімпійських іграх в Афінах у 2004 та в Пекіні у 2008 роках. у 24 роки Олена вступає до Дніпропетровського інституту фізкультури. мати – вчителька музики. У грудні 2002 року здобула перемогу на конкурсі А. Світ спорту ще в шкільні роки манив дівчину. Хаскельда у Великобританії. 82 . На Міжнародному фестивалі «Юність балету – 2002» отримала І премію. батько – шах- тар. закінчила музичне училище по класу фортепіано. Вона продовжує займатися легкою атлетикою. Мілена Сидорова – лауреат Загальнонаціональної програми «Людина року – 2001» у номінації «Юний талант року». Її дебют на міжнародній арені відбувся 1995 року на Чемпіонаті Європи у Фран- ції. їй подобалася легка атлетика і гімнастика. Живе і тренується у Броварах. Міле- на Сидорова здобула Гран-прі на IV Міжнародному конкурсі Ю. Нагано- 1998 і Сіднеї-2000.

В той же час Юлія вивчала спочатку класичні танці. що спеціалізувалася на іноземних мовах. Нагороджена орденом кня- гині Ольги ІІІ ступеня. Закінчила НУФВСУ. На чемпіонаті світу 2001 року у США отримав срібну медаль. Народилася 21 травня 1973 року у Броварах. краща ліва край- ня чемпіонату Європи 2004 року.. Багаторазовий переможець міжнародних турнірів у Росії. Олена Радченко Професійна гандболістка. Бронзова призерка Олімпійських ігор 2004 року в Афінах. За збірну України з 1994 до 2007 року зіграла 124 матчі. Триразовий абсолютний чемпіон України з ушу. Румунії (2002 р. Греції. Перший тренер — Віктор Бригадир Андрій Коваль Майстер спорту міжнародного класу з ушу. Бельгії. У 2006 році закінчила школу. у Голландії – 2000 рік. «Кометал» (Македонія). заслужений майстер спорту. У 2007 році пара Юлії Окропірідзе та Іллі Сидоренка зайняла друге місце на танцювальному «Євробаченні» в Лондоні. Македонії (2003-2005 рр. а по- тім зайнялася бальними. «Драма» (Греція) Чемпіонка України (1996 р. Тричі ставав чемпіоном Європи: в Італії – 1998 рік. 83 . Як хобі – співає караоке. у складі «Спартака»). боулінгом і танцює на дискоте- ках в стилі латино. Народився у 1982 році у місті Бровари. фіналістка Ліги чемпіонів 2005 року. студентка Київського національного економічного уні- верситету. З шести років дівчина почала грати на піаніно та співати джаз. у Португалії . срібна призерка чемпіонату Європи 2000 року. Китаї. «Спартак» (Київ).ГОРДІСТЬ БРОВАРЩИНИ Юлія Окропірідзе Відома танцівниця.2002 рік. У 1996 році вона вступила до школи. Виступала за клуби: «Автомобіліст» (Бровари).). займається верховою їздою.). «Олдкем» (Румунія). Зараз навчається у Київському на- ціональному університеті культури. Юлія Окропірідзе народилася у 1989 році в Броварах. за- кинула 302 м'ячі. срібна призерка “Євробачення”.

Згідно відповідного положення.). а на початку 70-х років поселилася у нашому місті. 84 . Нам відомі Почесні громадяни Броварів до 1917 року. Після тривалого лікування в госпіталі вона продовжила службу телеграфісткою в одній із частин Уральського округу. Дівчина-танкіст — явище незвичне для радянської армії. заради розквіту нашої держави. що стали почесними громадянами Броварів. У минулому місто Бровари вже нагороджувало своїх громадян званням почесних. Тому на шпальтах цього видання я хочу зазначити імена всіх сподвижників розквіту нашого міста. Після закінчення танкової школи стала механіком-водієм танка. купець другої гільдії. тому спочатку Марія була зму- шена на кожному кроці доводити.Почесні громадяни міста Найвищою відзнакою у нашому місті є присвоєння звання «Почесний громадя- нин міста Бровари». що вона справиться з усіма завданнями не гірше від чоловіків. бор- ців за краще майбутнє. Марія повер- нулася працювати на фабрику «Уралвзуття».н. Лагунова Марія Іванівна Народилася в 1921 році у багатодітній сім’ї на Уралі. У вересні 1943 року в бою за визволення Броварщини Марія була тяжко пора- нена: втратила обидві ноги. Марія не втрачала надії та продовжувала працювати. організацій та установ міста. культурної діяльності. у громадському житті та користуються повагою та авторитетом серед населення міста. Це звання присвоюється міською радою за поданням виконавчого комітету з урахуванням про- позицій трудових колективів. Це — Ашкіназі Абрам Лейбович (1846-1919 рр. які мають особливі заслу- ги перед містом у сфері трудової. Імена людей. стала одним із кращих танкістів. господарської. Пра- цювала на фабриці «Уралвзуття». Марія Лагунова пройшла весь бойовий шлях від Курська до Дніпра. Коли старший брат Марії Микола загинув на фронті. вони стали для всіх нас прикладом героїчної і самовідданої пра- ці заради нашого з Вами блага. У 1967 році Марія Лагунова стала «Почесним громадянином міста Бровари». виховала дітей та онуків. На її честь у Броварах названо вулицю. які по праву називаються почесними громадянами міста Бро- вари. навіки увійшли в істо- рію нашого міста. власник кінно-по- штової станції та Галаган Дмитро Никифорович (1881 р. Демобілізувавшись у 1948 році. об’єднань громадян. За виявлену в цьому бою мужність її нагородили орде- ном Червоної Зірки. дівчина особисто звернулася до вищого московського командування з проханням відправити її на фронт. Надзвичайно важкі випробування не зламали цю мужню жінку. звання “Почесний громадянин міста Бровари” отримують громадяни України або іноземні громадяни.).

неодноразово обирався чле- ном виконкому та керував радою директорів міста. у 1959 йому присвоєно звання Маршала авіації. Агапов Іван Григорович Народився у 1929 році в Курській області Росії. Воробйов Олександр Дмитрович Народився у 1921 році в Івановській області Росії. де спочатку очолював технічний відділ. Іван Агапов 25 років керував заводом «Торгмаш». Баумана працював на «Уралвагонза- воді». З 1964 року працював на заводі «Торгмаш» у Броварах. Після закінчення навчання у Московському Вищому тех- нічному училищі ім. з 1942 року – коман- дуючий ВПС Брянського фронту. яка в 1943 році брала участь у визволенні Києва від німецьких окупантів. За працю на благо нашого мі- ста та держави відзначений низкою урядових нагород. а в 1968 році призначений директо- ром «Торгмашу». Більше 20-ти років був депутатом міської ради. Олександр Воробйов отримав також ордени Червоної Зірки. У 1993 році став «Почесним громадянином міста Бровари».ПОЧЕСНІ ГРОМАДЯНИ МІСТА ПОЧЕСНІ ГРОМАДЯНИ МІСТА Красовський Степан Акимович Народився у 1897 році у Білорусі. В той час штаб 2-ої Повітря- ної армії розташовувався у Броварах. У часи Великої Вітчизняної війни спочатку займав пост за- ступника командуючого військово-повітряними силами Пів- нічно-Кавказького військового округу. За трудову діяльність нагороджений орденом “Жовт- невої революції”. За подвиги під час форсування Дніпра у 1943 році йому було присвоєно звання Героя Радянського Союзу. а згодом начальником відділу технічного кон- тролю. 85 . з 1966 року став голов- ним інженером заводу. з 1917 року служив в авіа- ції. М. Вітчизня- ної війни І ступеня та багато медалей. Багато разів обирався до радянських та партійних органів. Активно займався громадською роботою. Потім Степан Красовський став командуючим 2-ою По- вітряною армією. З 1956 року Степан Красовський очолював Військово-Повітряну Червоно- прапорну академію. де пройшов шлях від конструктора до керівника кон- структорського бюро. Після демобілізації Воробйов тривалий час працював на заводі холодильників у Броварах. спочатку начальником су- шильного цеху.

ПОЧЕСНІ ГРОМАДЯНИ МІСТА
Большеченко Олексій Гаврилович
Народився у м. Краснодарі у 1929 році. Після закінчення у
1951 році електромеханічного технікуму був направлений на ро-
боту на машинобудівний завод у Башкирії.
У 1964 переїхав у Бровари та працював на заводі порошко-
вої металургії. Закінчивши без відриву від виробництва Мо-
сковський політехнічний інститут, він обіймав посади спочатку на-
чальника цеху, потім головного технолога, головного інженера
і нарешті директора підприємства. Олексій Большеченко очо-
лював завод порошкової металургії з 1969 до 1993 року. Протягом
цього часу підприємство було генеральним забудовником промислового вузла міста,
побудувало очисні споруди потужністю 50 тис.куб.м. Як керівник потужного заводу Олек-
сій Большеченко долучився до спорудження водозабору на Десні, котельні, житлових
будинків, дитсадків, поліклініки, дитячої лікарні та санаторіїв, спорткомплексу “Металург”.
Відзначений багатьма орденами, лауреат державних премій СРСР.
У 1993 році отримав звання «Почесний громадянин міста Бровари».

Лемпіцький Анатолій Григорович
Народився 1937 року на Київщині.
Працював майстром на заводі холодильників, завідуючим
організаційним відділом райкому комсомолу.
У грудні 1966 року приступив до праці на Броварському за-
воді комунального обладнання, де був спочатку заступником
директора, а з 1975 року – директором підприємства. Під його
керівництвом проведено реконструкцію заводу з ливарного ви-
робництва на випуск продукції машинобудівного профілю,
освоєно виробництво нових видів продукції, а також багато зроб-
лено для соціального розвитку Броварів. За трудову діяльність нагороджений ба-
гатьма медалями та відзнаками.
Більше 25 років був депутатом Броварської міської ради.
У 1997 році Анатолію Лемпіцькому присвоєно звання «Почесний громадянин мі-
ста Бровари».

Шкуренко Петро Власович
Народився 19 січня 1945 року на Київщині. У 1965 році закінчив
Київське медичне училище №2 за спеціальністю "фельдшер".
З 1965 по 1968 роки служив у лавах Радянської Армії, був учас-
ником бойових дій (Чехословаччина, 1968 р.). У 1975 році закінчив
Київський державний медичний інститут ім. Богомольця за фа-
хом "педіатр" (дитячий лікар). З 1976 року працював у Броварах
дільничним лікарем-педіатром. З 14 січня 1981року і по сьогодні
працює головним лікарем Броварської дитячої лікарні. Під ке-
рівництвом Петра Шкуренка у 1991 році в нашому місті було по-

86

ПОЧЕСНІ ГРОМАДЯНИ МІСТА
будовано нову типову дитячу лікарню на 170 місць. Петро Шкуренко – депутат Бро-
варської міської ради багатьох скликань. За вагомий внесок у розвиток броварської
медицини в 2006 році йому присвоєно звання "Почесний громадянин м. Бровари".

Петренко Іван Зосевич
Народився 1 вересня 1948 року на Київщині. Навчався у
Київському енергетичному технікумі та політехнічному інсти-
туті, де здобув фах інженера-теплоенергетика. З 1968 року про-
живає у м. Бровари. Протягом 10 років працював на підприємстві
теплових мереж "Київенерго". З 1977 по 1987 роки займав по-
саду начальника енергетичного цеху Броварського заводу
"Торгмаш". До 1989 року був заступником головного інжене-
ра заводу. Протягом п’яти років очолював підприємство "Бро-
варитепломережа". З 1994 по 1998 рік - заступник міського го-
лови Броварів.
У 1998-2002 роках - міський голова Броварів. Працював заступником голови Бро-
варської райдержадміністрації. У 2006 році обраний депутатом міської ради. Почесний
громадянин м. Бровари з 2008 року.

Бєлік Володимир Іванович
Народився 10 червня 1937 року в с. Сварково Глухівсько-
го району Сумської області в родині службовців. У 1978 році за-
кінчив Київський інженерно-будівельний інститут. За фахом -
інженер-будівельник. Працював виконробом, начальником
ремонтно-будівельного управління, керуючим Республіканським
будівельним трестом, з 1988 року і по теперішній час - гене-
ральний директор ТОВ "Броварський домобудівний комбінат
"Меркурій". Заслужений будівельник України. З 2001 року -
Почесний громадянин міста Бровари.

Дудар Михайло Іванович
Народився 17 листопада 1948 року в с. Загальці Бородян-
ського району Київської області. У 1971 році закінчив Київський
інженерно-будівельний інститут за спеціальністю "будівельник-
технолог". Працював на Броварському ЗБК майстром, техно-
логом, начальником формувального цеху, заступником голов-
ного інженера по виробництву, заступником начальника ком-
бінату по виробництву. З 1983 по 1988 роки працював головним
інженером БЗБК. У 1988 році був обраний колективом і при-
значений директором Броварського заводу будівельних кон-
струкцій. У 1993 році був обраний Головою правління ВАТ "Броварський завод буді-
вельних конструкцій", де і працює по теперішній час. Заслужений будівельник Украї-
ни. У 2001 році присвоєно звання "Почесний громадянин міста Бровари".

87

ПОЧЕСНІ ГРОМАДЯНИ МІСТА
Кутовий Володимир Олексійович
Народився в с. Гензерівка Яготинського району Київської об-
ласті у 1939 році. З 1954 по 1958 роки навчався в Київському
будівельному технікумі. Розпочав свою трудову діяльність
теслярем будівельного управління тресту "Криворіжпів-
денагробуд". Працював майстром, виконробом, начальником
будівельного управління. У 1980 році без відриву від виробництва
закінчив Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут за
спеціальністю "інженер-будівельник". З 1985 по 1992 рік — на-
чальник будівельно-монтажного управління №35 тресту
"Броварипромжитлобуд", з червня 1992 року працював керуючим ОП "Бровари-
промжитлобуд". З 2001 року — Почесний громадянин м. Бровари. Помер у 2004 році.

Федоренко Микола Костянтинович
Народився 17 травня 1930 року в с. Семиполки Броварсь-
кого району Київської області. Має вищу агрономічну та еко-
номічну освіту. Трудову діяльність почав у 13 років у колгоспі.
Здобувши сільськогосподарську освіту, працював агрономом
колгоспу, головою колгоспу, директором радгоспу в Бро-
варському районі, а потім в Києві заступником директора
Київського виробничого об'єднання птахофабрик та в Міні-
стерстві радгоспів УРСР. З 1980 року - на пенсії по інвалідно-
сті. Займається громадською роботою в органах громадського
самоуправління (очолював раду вуличних і будинкових комітетів). У 2001 році при-
своєно звання "Почесний громадянин м. Бровари".

Сокур Іван Павлович
Народився 25 травня 1941року в с. Агафієвка Люба-
шевського району Одеської області у родині селянина. Після
закінчення у 1962 році Одеського медичного училища №3 був
призваний до лав Радянської Армії. У 1964 році вступив до
Київського медичного інституту. Навчання у вищому навчаль-
ному закладі поєднував з працею на посаді фельдшера пер-
шої Подільської лікарні, а пізніше на посаді фельдшера місь-
кого фізкультурного диспансеру. В 1970 році зарахований на
посаду хірурга Броварської центральної районної лікарні, у 1974
році призначений завідуючим травматологічного відділення, а 4 лютого 1982 року
- її головним лікарем. На посаді головного лікаря Броварської районної лікарні Іван
Сокур пропрацював більше 25 років - до виходу на пенсію у 2008 році. Іван Павло-
вич має вищу кваліфікаційну категорію із спеціальності "Організація і управління охо-
рони здоров'я". У 1992 році йому присвоєно звання "Заслужений лікар України", у
1997 році нагороджений орденом "За заслуги 3 ступеня". З 2001року — Почесний
громадянин міста Бровари.

88

ПОЧЕСНІ ГРОМАДЯНИ МІСТА
Зіновська Лідія Василівна
Народилася 27 липня 1940 року в м. Васильків Київсь-
кої області. У 1961році закінчила Київський інститут на-
родного господарства. Працювала кредитним інспекто-
ром обласних контор Будбанку Ленінградської та Перм-
ської областей. З квітня 1985 року проживає у місті Бро-
вари. З 1985 по 1989 рік обіймала посаду керуючого Бро-
варського відділення Будбанку СРСР. З вересня 1989 по
липень 1994 року — заступник голови виконкому Бро-
варської міської ради. З липня 1994 року і по теперішній
час очолює Броварську філію АТ "Укрінбанк". З 2004 року — Почесний гро-
мадянин м. Бровари.

Бунь Михайло Федорович
Народився 22 серпня 1932 року в с. Ігорники, що на Івано-
Франківщині. Юнаком розповсюджував селом агітаційні
листівки ОУН-УПА. У 1949 році військовий трибунал за-
судив його до 25 років виправно-трудових таборів, з
яких він відсидів 6 років і 8 місяців. Працював на Мідно-
му руднику Карагандинської області. Після амністії та по-
вернення додому працював слюсарем, електриком. За-
кінчив Львівський лісотехнічний інститут. Працював у
Будбанку, головним інженером відділу капітального бу-
дівництва Ясинуватського виконкому Донецької області, начальником кош-
торисно-договірного відділу Донецького тресту "Сільбуд". З 1976 року проживає
у Броварах. Багато років очолював осередок Народного Руху, носить звання "По-
чесний депутат міської ради". З 2007 року - Почесний громадянин м. Бровари.

Жозеф Спекулянт
Народився в сім'ї українських емігрантів, які у 1920 році
емігрували з Одеси до Франції. Одним із міст-побратимів
Броварів стало французьке місто Фонтане-су-Буа, де про-
живає Жо Спекулянт. Понад 20 років тому пан Жозеф зас-
нував у своєму місті асоціацію "Друзі Броварів", яка на-
лічує 65 осіб. До неї увійшли здебільшого небагаті люди,
але щирі душею. Протягом багатьох років друзі із Фран-
ції надають благодійну допомогу малозабезпеченим жи-
телям Броварів: продукти харчування, одяг, ліки і медич-
не обладнання. У 2007 році за активну благодійницьку діяльність та сприян-
ня зміцненню дружніх стосунків і розвитку культурних відносин між містами-
побратимами голові асоціації "Друзі Броварів" Жо Спекулянту присвоєно зван-
ня "Почесний громадянин м. Бровари".

89

медаллю ім. "За звільнення Варшави". Колесніченко Павло Леонтійович Народився 30 червня 1932 року у селищі Ширяєво Одеської області. У 2005 році за вагомий внесок у розвиток медичної галузі на Броварщи- ні присвоєно звання "Почесний громадянин м. Працював лікарем-хірургом. А. "За взяття Берліна". Закін- чив Ворошиловградський педагогічний інститут (учитель географії). 90 .С. значком "Відмінник народної освіти"."За оборону Сталінграда". За педагогічну працю на- городжений медаллю "За доблестный труд".1974 роки — робота на різних по- садах в лікувальних закладах м. З 1959 по 1964 рік працював лікарем-рентгенологом у м. У 1957 році закінчив Одеський медич- ний інститут. З 19 вересня 1974 року і по сьогоднішній день працює лікарем-рентгенологом Броварської районної лікарні. Багато років очолю- вав рентгенологічну службу БЦРЛ.Бро- вари”. "За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941-45 рр. За участь у Великій Вітчизняній війні наго- роджений орденом Червоного прапора. З 1966 року працював заступником директора СШ №1. З 1976 року і до сьо- годні працює на посаді заступника головного лікаря з ліку- вальної роботи Броварської районної лікарні. З 2005 року .на цій же посаді в СШ №7. За 35 років праці у нашому місті зробив великий особистий внесок в організацію рентгенологічної служби бро- варської лікарні.завідуючий Броварським район- ним відділом освіти." З 1958 по 1962 роки . ПОЧЕСНІ ГРОМАДЯНИ МІСТА Прус Євген Мартинович Народився 19 грудня 1917 року на Черкащині. а з 1973 року . У 1964 році закінчив Вінницький державний медичний інститут ім. У 1962-1965 роках . медалями . Працював у м.Макаренка. голов- ним лікарем у Житомирській області. 1964 .Почесний громадянин м. Бровари".директор Бро- варської школи-інтернату. Кривий Ріг Дніпропе- тровської області. Кирилюк Микола Феодосійович Народився 1 жовтня 1938 року на Харківщині. За вагомий внесок у розвиток медичної галузі Броварщини 17 вересня 2009 року Павлу Леонтійовичу присвоєно звання “Почесний громадянин м. Пирогова.Гуляй-Поле Запорізької області головним лікарем психіатричної лікарні. Бровари.Бахмач Черні- гівської області.

харчова. На надзвичайно високому рівні знаходиться освіта. а й інші міста. навчальні заклади I циклу. яке почало інтенсивно розвиватись у XIX столітті: з’являються перші за- води — фабрика фортепіано Гаво. Франція Бровари уже протягом 24 років підтримують плідні взаємовигідні зв'язки з французьким містом Фон- тене-су-Буа. гро- мадських організацій. Фонтене-су-Буа. Фонтене-су-Буа – сучасне високорозвинене місто. Спочатку це було село виногра- дарів. відбувається переселення робітників з Парижу до передмість. початкові школи.Тут працює понад 2300 промисло- вих та комерційних підприємств. 91 . представники якої приїжджають до нашого міста з гуманітарною місією. будується залізниця. ви- давнича. меблева. Між містами тривають досить активні контакти як на рівні шкіл.МІСТА-ПОБРАТИМИ БРОВАРІВ Міста-побратими Броварів Наше місто підтримує економічні та культурні зв’язки з багатьма країнами світу. Місто складається з двох кан- тонів: західного та східного. текстильна. Фонтене-су-Буа – це передмістя Парижа. Завдяки своєму географічному розташуванню (3 км від Парижа) має зручне транспортне та залізничне сполучення. Місто славиться своїм привабливим зовнішнім виглядом. що займає територію 558 га. Між французькою організацією «Друзі Броварів» та броварською бла- годійною організацією «Надія» зав'язались дуже тісні дружні стосунки: в рамках культурного обміну діти з Броварів часто відпочивають у Франції. У місті розвинені такі галузі промисловості: металургійна. Назва міста походить від наявності великої кіль- кості фонтанів у регіоні та Вінсенського лісу. так і на рівні влади. ліцеї. підприємств. що й сприяло створенню нових кварталів. хімічна.Фонте- не-су-Буа. Мало кому в місті ще не відоме ім'я Жозеф Спекулянт та його асо- ціація «Друзі Броварів» з м. від- відуючи не лише Фонтене-су-Буа. має декілька міст-побратимів. картонно-паперова. Для проведення літнього дозвілля дітям пропонується відпочинок у муніципальних дитячих центрах. будівельна та інші. фабрика парасольок. взуттєва. Неодноразово брало участь у конкурсах по благоустрою. Угода про співпрацю була підписана у 1985 році. В місті працюють дит- садки.

а також приватні та релігійні школи. гандбол. стадіони. футбол та інші види спорту. дві центральні бібліотеки. в ньому переважають приватні бу- динки з чудовими насадженнями. басейн. щороку тут відпочиває понад 6. Для цьо- го створюються всі умови. районні бібліотеки. в якому практикуються різні види спор- ту. конференції. штат Іллінойс. муніципальна музична консерваторія. Рокфорд займає друге місце за своєю площею у штаті Іллінойс. Місто славиться своєю красою та колоритом. Рокфорд – сучасне індустріальне місто. Влітку працюють п’ять центрів від- починку. а саме: настольний теніс. Рокфордський історичний музей. коли броварська делегація побувала у США. Найпопулярнішими є водний та наземний туризм. американський. В місті функціонують 23 гімназичні та спортивні зали. Бро- варчани і рокфордці переймають одні від одних і корисний досвід у сфері підприємництва. Рокфорд. державному коледжі. Фонтене-су-Буа славиться також своїми культурними традиціями. промисловості. а також місто відоме як центр з виготовлен- ня компонентів для літакобудівельної галузі. при- родничий музей. просторими подвір’ями. США Ще у 1990 році розпочалася співпраця з американським містом Рокфорд. приват- 92 . У 1994 році був споруджений перший ігровий майданчик у парку «Перемо- га» рокфордською організацією «Діти всього світу». галереї. численні спортивні клуби. У міському Будинку громадянина постійно проводяться зу- стрічі. В місті розташовано 20 готелів. зоологічний музей. Функціонують дитячі дошкільні заклади. МІСТА-ПОБРАТИМИ БРОВАРІВ Фонтене-су-Буа – спортивне місто.7 млн чоловік. заснований у 1834році про- мисловцями. в місті створено сприятливий клімат для іноземних компаній. каток. Це місце дуже привабливе для туристів. Від американського по- братима Бровари отримують не лише матеріальну допомогу – до нашого мі- ста приїжджають лікарі зі США та проводять складні операції. авіації. які висвітлюють розвиток історії. В ньому нараховується 500 ком- паній та промислових гігантів. США. семінари та виставки. Працюють театр. три державні школи. фігурне катання. Діти мають можливість навчатися у бізнес-коледжі. Рокфорд визнано світовим лідером машинобудування та виробництва запасних частин до автомашин. Велике значення в місті надається освіті. її було закріплено у лютому 1996. французький та англійський бокс. музей годинників. стрільба з луку.

93 . вечірня школа. медична школа. У місті понад 280 вулиць та провулків. 4 середні школи-дитсадки. міський будинок культури. хокеєм. картоплі. Указом Президента Респуб- ліки Білорусь від 28 березня 2005 року Слуцький район та місто Слуцьк об’єднані в одну адміністра- тивно-територіальну одиницю — Слуцький район.один з найбільших виробників сільськогосподарської продукції в області. Тому знач- на кількість населення займається різноманітними видами спорту: бейсболом. Система освіти Слуцького району включає державний заклад освіти «Гімназія № 1 м.МІСТА-ПОБРАТИМИ БРОВАРІВ ному коледжі з мистецтва. Слуцький район розташований у південній частині Мінської області. реабі- літаційні центри. 9 міні-басейнів. 23 спортивні майданчики. До послуг мешканців міста та району 8 центральних сільських будинків куль- тури. В ньому розташовані три комунальні лікарні. який спеціалізується на виробництві молока. дитячий медичний центр. школа-інтернат. Рокфорд – регіональний центр спеціалістів з медицини. 4 плавальні басейни. Слуцьк та Слуцький район. 24 стрілкових тири. 5 сільських клубів. 3 сільські клуби-бібліотеки. 9 волейбольних майданчиків. У промисловому секторі рай- ону функціонує 28 промислових підприємств. Мешканці міста надають великого значення своєму здоров’ю. Іллінойському медичному коледжі. 7 ба- зових шкіл. 4 ди- тячі школи мистецтв. В районі 210 населених пунктів. центр художньої творчості шко- лярів. 59 спортивних залів. Спортивна матеріально-технічна база нараховує 120 спортивних закладів: міський стадіон відділу фізичної культури.Слуцька». 2 дитячі спортивні майданчики. що у Білорусі. водним спортом та інш. парк культури та відпочинку. психіатрична лікарня. баскетболом. більше 400 га зелених насаджень. спорту та туризму. До їх послуг 16 спор- тивних майданчиків. районна централізована бібліотечна систе- ма. Слуцький район . два парки. на річці Случ. басейни. м’яса. Білорусь У 1992 році почали розвиватись стосунки з містом Слуцьком та Слуцьким районом. що розташоване у пів- денній частині району. 40 дошкільних закладів. Центр району — місто Слуцьк. 20 будинків культури. футболом. 3 дитячі музичні школи. 10 з яких представляють харчову та переробну галузі (90 % від всього промислового випуску продукції). консультаційні кабінети. цукрового буряка. зерна. 30 середніх шкіл.

2 лікарні сестринського догляду. 32 фельдшерсько-акушерсь- кі пункти. жіночу консультацію. за 25 км від Москви. Район розташований на північному сході Московської області. стоматологічну поліклініку. Най- важливішими галузями промислового виробництва виступають хімічна та хіміко- фармацевтична промисловість. лікарські та вітамінні препарати. Економічний потенціал району формує насамперед промисловість. У сільській місцевості працюють 4 дільничні лікарні. МІСТА-ПОБРАТИМИ БРОВАРІВ Надання медичної допомоги населенню району здійснюється централь- ною районною лікарнею. високорозвиненою промисловістю та сіль- ським господарством. З часом була укладена нова угода про співробітництво між містом Бровари та Щолківським районом. їхньою метою було сприяти розвиткові підпри- ємництва у містах-побратимах. фетрові головні убори. текстильна галантерея. З 1960 року у всесвітньо відомому Зоряному містечку веде свою діяльність 94 . понад 30 підприємств з виробництва різних видів меблів та комплектуючих. У районі функціонує єдиний у Російській Федерації завод переробки до- рогоцінних металів. ба- вовняні. Щолково. станцію швидкої медичної допомоги. 7 фельдшерських здоров- пунктів. в рамках якої планується налагод- жувати та поглиблювати взаємо- вигідну співпрацю у різних сферах економічного та громадського життя. легка та текстильна промисловості. Слуцьку та Щолково. дермо-венерологічний диспансер. що пройшли у Броварах. харчова та переробна. На хімічних та хіміко-фармацевтичних підприємствах району виробляються хімічні засоби захисту рослин. Основною продукцією текстильної та легкої промисловостей є вовняні. полі- клініку для дітей. На території Щолківського району розташований Чкалівський аеродром. Росія У 1992 році розпочалася співпраця між Броварами та російським містом Щолково. 8 лікарських амбулаторій. Сьогодні Щолківський район Московської області – це російський регіон з багатою культурною спадщиною. товари побутової хімії. машинобудування та металообробна промисловість. з потужною науковою базою та кваліфікованими кадрами. хімічної та легкої галузей промисловості при- падає 82% продукції. протитуберкульозний диспансер. що випускається. шовкові тканини. На долю підприємств харчової. У 1996 році відбулися виставки товарів народного спо- живання. станцію переливання крові. що включає також поліклініку для дорослих.

одна з них . Можливості еко- номічного розвитку міста визна- чаються двома основними факто- рами: географічним положенням на трасі Санкт-Петербург — Таллін. У Щолківському районі функціонує 33 загальноосвітні та початкові школи. ракетобудуванні. на узбережжі Фінської затоки. 28 культових споруд. за 25 км від естонсько-російського кордону. Ю.МІСТА-ПОБРАТИМИ БРОВАРІВ Центр підготовки космонавтів ім. Фонд муніципальної Щолківської художньої галереї нараховує понад 150 робіт художників зі Щолково та інших міст Московської області. які виробляє Silmet. На території міста знаходиться Щолківська митниця. ліцей. Успішний розвиток регіону пов’язаний з будівництвом торгівельного порту. дві початкові школи-дитсадки. Гагаріна. художня та спортивна школи. яка обслуговує 6 районів та міст Московської області. В місті фун- кціонує історико-краєзнавчий музей. на узбережжі Фінської затоки та професіо- налізмом його мешканців. в Іда-Вірумааскому по- віті. застосовуються у приладобудуванні та оптиці. садиби-пам’ятники історії та культури. що дозволяє оформляти товари без податків. серед них один . корекційна школа. На базі шкіл діють 3 класи з навчання англійської мови за новими сучасними мето- диками. Сілламяе має великий еконо- мічний потенціал.санаторного типу. Естонія Сілламяе розташоване у північно-східній Естонії. Працюють дитячі музична. дві бібліотеки. У місті 8 дитячих садків. 99 пам’ятників та меморіальних спо- руд воїнської слави. У районі постійно ве- деться робота з розвитку матеріальної бази фізичної культури та спорту. Полірувальні по- рошки. Велика промисловість представлена концерном „Silmet Group” з переробки сланцевих руд та виробництва рідкоземельних та рідкісних металів. діє Між- народний еколого-технологічний коледж. один – естонський. їхнім інтелектуальним потенціалом.О.естонська. будинок дитячої творчості “Вулик”. та вільною економіч- ною зоною. 95 . Його про- дукція використовується у літакобудуванні. У місті Сілламяе працюють музич- на школа. У Сілламяе чотири загальноосвітніх школи. Центр культури. "Сілламяе". У районі знаходиться низка чудових пам’ятників історії та архітектури XVII-XVIII століття. гімназія. який незабаром відкриє також пасажирські лінії. вечірня школа. Близькість курорту Нарва-Йие- суу та сосновий бір надають меш- канцям та гостям міста можливість для повноцінного відпочинку. Фахівців з шести напрямків готує професійне училище.

які з’єднують Люблін з Жешувом. Красницький повіт – відомий спортивний центр. На території повіту діє 170 навчально-виховних закладів. серед яких 7 за- гальноосвітніх ліцеїв. плавання. його фі- лія “Музей 24 уланського полку”. в якому популярні футбол. Краковом та Кельцями. Міський інформаційний центр пред- ставлений газетою “Сілламяеський вісник”. бридж. басейн. Флоріана”. синагоги XVII ст. В інших насе- лених пунктах знаходяться медпункти. 20 середніх технічних та професій- них шкіл і 74 дитсадки. Виходить щотижневик “Голос Красницької землі”. Охороною здоров’я у Красніку займається самостійний медичний заклад “SPZOZ”. радіо та телебаченням. гуртки образотворчого мистецтва. легкою атлетикою. боротьба. Найважливіша галузь економіки – сільське господарство. Дитяча спортивна школа надає можливості для занять плаванням. який включає амбулаторне та стаціонарне лікування. 69 початкових шкіл. Тут виро- щують багато овочів та фруктів. У місті фун- кціонує також шаховий і шашковий клуб. лижами та футболом. гандбол. У місті — 2 районних будинки культури та міська бібліотека. 96 . виставкова зала. настільний теніс. У Сілламяе збудований один з кращих в Естонії спортивних комплексів: па- лац спорту з трьома залами та легкоатлетичним манежем. шахи. музей традиційного гончарства. На терито- рії Красницького повіту багато виз- начних місць: костьоли XV.XVIII ст. МІСТА-ПОБРАТИМИ БРОВАРІВ музей історії міста. У Центрі культури діють музичні та танцювальні групи. Польща Красницький повіт . з’явилось багато продовольчих магазинів та підприємств. Центр по- віту – місто Краснік. Двічі на тиждень у великих містах проводяться ярмарки. Красницький повіт. У повіті функціонують три музеї: регіональний (районний) музей.. Через територію повіту прохо- дять важливі транспортні шляхи.адміністративна одиниця Люблінського воєводства. Швидко розвивається торгівля. До складу повіту входять міста Крас- нік та Аннополь та сім сіл. худож- нього читання. У повіті працюють лісопильні заводи. стадіон з сучасним покриттям бігових доріжок. Остан- нім часом відкриті нафтоносні пласти. у повіті 6 волосних будинків культури та 32 бібліотеки.. воєводський музей пожежної охорони “Музей Св. монастир XV ст.

Бровари з висоти пташиного польоту 97 .

ПРАПОР МІСТА БРОВАРИ Прапор Броварів – це прямокутник. Це символ розвилки доріг і вододіл броварських вод (на- земних. грунтових). 98 . а на папері відтворюються білим. У верхньому правому куті знаходиться зображення прапора синього кольору.зображення прапора жовтого кольо- ру. зверху розташована срібна мурована корона. сили. На голубому тлі зображені жовті (золоті) церковні вежі з куполами . у нижньому правому куті . волю та ліси і луги міста. На гербі також зображено водоносну артерію та водограй. Фонтан і підземні води на гербі символізують мінерально-цілющі води в надрах на- шого міста. вірності ідеалу. їх вододіли. підземних. Розвилка – за геральдичною терміноло- гією – перекинутий вилкоподібний хрест – почесна геральдична фігура. що розгалужується в центрі прапора. яких вважають захисниками міста. Синій колір символізує велич.це храм на честь Святих Петра і Павла. він накладений на декора- тивний бронзовий картуш. Зелений колір внизу герба є символом зелених лісів довкола Броварів. вони в оригі- налі мають сріблястий колір. цілеспрямованість (небесну твердь). красу. до- статок. на якому у горизонтальному по- ложенні зображено символічну розвилку білого кольору. між розвилками доріг зліва зображений прапор зеленого кольору. Золота барва (на малюнку жовтий колір) є символом шляхетності. багатства. а також розвилку доріг на Північ і Схід Київщини. Зелена фарба символізує надійність. Герб Броварів має фор- му щита із заокругленою нижньою частиною. СИМВОЛІКА БРОВАРІВ ГЕРБ МІСТА БРОВАРИ Такий герб Броварів затверджений у 2006 році.

Колір щита . У верхній частині щита розміщено напис "Бровари". дубового листя та шестерні. у прекрасних Броварах! ПРИСПІВ: Бровари – місто свободи. В незалежній Україні ми будуємо життя Ідемо на зустріч долі у прекрасне майбуття. правдою живем. В центрі розвилки цифрами білого кольо- ру зазначено рік.СИМВОЛІКА БРОВАРІВ ГІМН МІСТА БРОВАРИ БРОВАРИ – МІСТО СВОБОДИ! 1. Де ми всі під вільним небом миром. Роз- вилка поділяє щит на три сектори. Місто молодості і мрій. що розділяє їх. як символ достатку. утворене фрагментам із ко- лосся пшениці. 99 . Голос твій – голос народу. В правому секторі розта- шовано фрагмент вінка із колосся пшениці жовтого кольору. обрам- лення щита золотого (жовтого) кольору. Волелюбні броварчани прокладають серцем шлях.фрагмент вінка із дубового листя зеленого кольору. Зображення розвилки накладено на коло. Бровари – місто наших надій! 2. Бо для нас найкраще в світі – рідне місто Бровари! ПРИСПІВ: Бровари – місто свободи.зображення малого Державного Герба України. в лівому . Між окремими фігурами та си- нім фоном щита проходить тонка жовта смужка. Посередині щита зображено розвилку трьох доріг світло- сірого кольору — як символ історичного центру міста.синій. Зустрічаємо світанки і святкуєм вечори. Місто молодості і мрій. А би всі жили на славу. а над ним .фрагмент шестерні чорного кольору. як символ промислового розвитку міста. розквітає з кожним днем. Пристоличне місто наше. Бровари – місто наших надій! Герб Броварів до 2006 року Герб міста мав форму щита. в нижньому . коли Бровари вперше згадуються у документальних дже- релах. як символ стійкості. Голос твій – голос народу.

1956-1961 Солошенко Яків Бугаєв Іван Каблучко Олексій Мойсійович Петрович Микитович 1952 1952-1955 1955-1956 Гончарова Надія Дворнік Іван Колпак В’ячеслав Григорівна Федорович Іванович 1961-1963 1963-1964 1965-1967 Нарижний Лондар Олександр Поліщук Микола Михайло Гнатович Михайлович Федотович 1967-1971 1971-1972 1972-1973 100 .МІСЬКІ ГОЛОВИ Кулажин Федір Гуц Василь Какун Кузьма Олександрович Григорович Михайлович 1944-1947 1947-1948 1948-1952.

МІСЬКІ ГОЛОВИ Павленко Леонід Коротенко Фесик Микола Іванович Олексій Петрович Кирилович 1973-1975 1975-1977 1977-1982 Черненко Леонід Зволь Володимир Іщенко Олексій Харитонович Миколайович Максимович 1982-1985 1985-1989 1989-1998 Гонтарев Петро Петренко Іван Антоненко Віктор Васильович Зосевич Олександрович 1990-1991 1998-2002 2002-2008 101 .

ВИЗНАЧНІ МІСЦЯ БРОВАРІВ Церква Петра і Павла. “Розвилка”. 102 . 1934 р. Вхід до парку Шевченка (1947-1948 рр.) Старий центр. 1961 р.

70-ті рр. 1986 р. 103 .ВИЗНАЧНІ МІСЦЯ БРОВАРІВ Старий центр міста. ХХ століття Святкова демонстрація трудящих на честь чергової річниці Жовтневої революції. ХХ століття Делегація французського міста Фонтене-су-Буа в Броварах. Площа Шевченка. 60-ті рр.

ВИЗНАЧНІ МІСЦЯ БРОВАРІВ Майдан Свободи Озеро в парку культури і відпочинку “Перемога” Парк культури і відпочинку “Перемога” Озеро в парку культури і відпочинку “Перемога” 104 .

ВИЗНАЧНІ МІСЦЯ БРОВАРІВ

Пам'ятний знак, присвячений льотчикам другої
Бювет на бульварі Незалежності повітряної армії, що в 1943 р. визволяла Бровари

Церква Покрови Пресвятої Богородиці Київського
Патріархату. Вулиця Гагаріна Пам'ятник Т.Г. Шевченку

105

ВИЗНАЧНІ МІСЦЯ БРОВАРІВ

Дитячий майданчик і бювет по вулиці Грушевського

Пожежна частина міста Бровари

Залізнична станція "Бровари"

106

ВИЗНАЧНІ МІСЦЯ БРОВАРІВ

Перехрестя бульвару Незалежності та вулиці Короленка

Міський клуб та краєзнавчий музей

Бульвар Незалежності

107

ВИЗНАЧНІ МІСЦЯ БРОВАРІВ Парк культури та відпочинку "Перемога" МКЦ "Прометей" Церква святих Петра і Павла 108 .

ВИЗНАЧНІ МІСЦЯ БРОВАРІВ Вхід до парку культури і відпочинку “Перемога” Міст через озеро у парку “Перемога” Церква Святої Трійці 109 .

Київська) Броварський міськвиконком та райдержадміністрація Пам'ятник ліквідаторам аварії на ЧАЕС 110 . ВИЗНАЧНІ МІСЦЯ БРОВАРІВ Знак у формі герба Броварів на в'їзді до міста (вул.

ВИЗНАЧНІ МІСЦЯ БРОВАРІВ "Розвилка". Старий центр Броварів Басейн "Купава" Завод алюмінієвих будівельних конструкцій 111 .

Бульвар Незалежності Броварська районна лікарня. Хірургічний корпус Трикотажна фабрика 112 . ВИЗНАЧНІ МІСЦЯ БРОВАРІВ Броварська міська бібліотека.

ВИЗНАЧНІ МІСЦЯ БРОВАРІВ Супермаркет “Вестлайн” Торговельний центр Торговельний дім "Ліза" та супермаркет "Перекресток" 113 .

ВИЗНАЧНІ МІСЦЯ БРОВАРІВ ТРК "Термінал" Офісний центр Аквапарк 114 .

ВИЗНАЧНІ МІСЦЯ БРОВАРІВ Автомобільна розв'язка на вулиці Гагаріна Спорткомплекс БВУФК Новий адміністративний будинок 115 .

ВИЗНАЧНІ МІСЦЯ БРОВАРІВ Ресторан “Боярин” на вулиці Київській Ресторан “Венский” Ресторан “Сан Марко”. вулиця Київська 116 .

ВИЗНАЧНІ МІСЦЯ БРОВАРІВ Фонтан у парку “Перемога” Сонячний годинник на Майдані Свободи Парк культури і відпочинку “Перемога” 117 .

ВИЗНАЧНІ МІСЦЯ БРОВАРІВ Завод порошкової металургії Палац урочистих подій Броварська районна поліклініка. Будівництво нового корпусу 118 .

Мій дім” Ярмарок на День міста Майдан Свободи 119 .ВИЗНАЧНІ МІСЦЯ БРОВАРІВ Турнір з міні-футболу “Моє місто .

Квітка калини символізує Київську область. до яких в усі часи сходились доро- ги . 120 . ПРАПОР РАЙОНУ На світло-синьому полотнищі розташована біла фортеця з трьома ве- жами з жовтими дахами та відкритою брамою із жовтими ворітницями та золотим конем. на брамі якого був зображений вершник. дубових та березових гілок. Висота емблеми складає 2/3 висоти полотнища. до складу якої входить Бро- варщина.це східні ворота Києва. який першим приручив дико- го коня. а вінок із гілок сосни. Побу- тує також переказ про хлопця-семилітка. Обабіч фортеці розташовано по одному срібному струмкові (сріб- ній хвилястій смузі). скакун і потічки розташовані на синьо- му щиті. це зображення пов’язують з народними легендами про стародавній град Крем. ширина кожної з яких дорівнює1/20 ви- соти полотнища. Фортеця. Співвідношення сторін прапора 2:3. між якими сфор- мувалась територія району. дуба та берези розповідає про найха- рактерну для району рослинність. що символізують річки Десну і Трубіж. Крізь браму прохо- дить золотий кінь. СИМВОЛІКА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ ГЕРБ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ Бровари . Щит увінчується квіткою калини та обрамлений бронзовим він- ком із соснових.звідси й зображення срібної фортеці з трьома вежами з золотими да- хами і відкритими золотими ворітьми на гербі міста. Уздовж древкового та вільного країв на відстані в 1/10 висоти полотнища йдуть вертикальні білі хвилясті смуги.

Пам'ятка архітектури місцевого значення. Пам'ятка побудована у 1905-1911 рр.ХРАМИ БРОВАРЩИНИ с. Церква Різдва Богородиці була побудована у 1827 р. с. Покровська церква була споруджена у 1808 р. Гоголів. Свято-Воскресенська церква с. Требухів. це типова козацька церква. 121 . Пухівка. Зазим'є. Свято-Покровська церква була збудована у 1875 р. с. За архітектурою архітектури місцевого значення.

Димитрово. Гоголеву пожаловано "вольность мєстную". Тут жили люди. який згадується близько 1148 р."на Богом даній землі". кілька церков. Пізніше вотчине село Києво-Печерської Лаври. Нині в Бобрику проживає 2067 чоловік. У ті часи жителі Димерки засно- вують ряд поселень . як поселення. Засновником села за переказом вважається легендарний Калита. За- гальна площа землі в адмінмежах Великодимерської селищної ради. Перша пись- мова згадка про Богданівку датується 1616 р. Велика Димерка . Сьогодні в Гоголеві проживає 4809 жителів.9 га.9477. Проживає тут 5333 жителів. Гоголів бурхливо розвивався на початку XVII століття. У 1904 р. Загальна площа землі в адмінмежах Богданівської сілської ради . Загальна площа землі в адмінмежах Бобрицької сільської ради - 3260. коли село було засноване шляхти- чем Степаном Аксаком.4 га. В 1649 році тут формується Гого- лівська козацька сотня.9 га. У Калиті народився.5 га. Переможець. Тут працює АТ "Калитянський експериментальний завод комбікормів і преміксів" і один з найбільших у країні комплекс сільськогосподарського тваринництва. виріс до найбільшого містечка району.9 га.центром Великодимерського району. жив і тут похований підпоручик Митрофан Миколайович Алек- сандрович (1821-1882 рр. Димерські землі у 1650 р. Калита Нинішнє селище міського типу Калита має давньоруські корені. Останнім часом Калинівка перетворилась у селище міського типу при но- возбудованому комбінаті "Тепличний".8162. У наступні століття Гоголів прославився своїми ярмарками.1402. Монастирське поселення виникло після 1072 р.Калинівку.). в якому жили монахи . який реалізує більше половини овочів.7149.3 га. У середні віки тут було військове козацьке поселення заможних "виборних" ко- заків. переходять від шля- хетської родини Аксаків до гетьманської родини Виговських. Містечко отримує Магдебурзьке право. автор першої краєзнавчої книги про наш край. і було засноване переяславським єпископом Свя- тим Єфремом. Нині тут побудовано завод безалкогольних напоїв фірми "Кока-Кола" потужністю 1100 тис. але вперше згадується в польській люстрації 1628 р. а пізніше до церковних володінь Києво-Печерської Лаври.одне з найбільших поселень району (10022 жителів). повну судову владу передано містечковому уряду на вічні часи. Захарівку. До скла- ду територіальної громади належить село Опанасів. На відзнаку цих подій встановлено монумент захисникам Києва. Пізніше це було типове козацьке вій- ськове поселення з 90% козацьким населенням. Малу Тарасівку. Бобрик Село було засноване за польськими джерелами близько 1610 р. З 1650 р. 122 . воно переходить у власність Данила Виговсько- го. функціонували 150 торгово-промислових установ. відома з 1552 р. український письменник. СІЛЬСЬКІ РАДИ Велика Димерка Перша письмова згадка про Димерку. Назва "земля богданівська" походить ще з княжих часів. Калинівка Поселення було засновано вихідцями з Великої Димерки в урочиці Кали- новий Кущ у 1928 р. Загальна площа землі в адмінмежах Гоголівської сілської ради . тут проживали 7500 чоловік. У довоєнні роки Димерка стає Великою Ди- меркою . що відноситься до Остерського замку. За- гальна площа землі в адмінмежах Калитянської селищної ради . став центром Гоголівської волості. Богданівка За переказними даними Богданівка . Гоголів Минуле Гоголева історики ототожнюють з літописним градом Носовим на Руді. Нині тут налічується 3560 жителів. вирощених у районі. За королівським указом 25 лютого 1625 р. Загальна площа землі в адмінмежах Калинівської селищної ради . Мешкають у Калиті 5100 чоловік.. У роки Великої Вітчизняної війни тут проходив один з ру- бежів оборони Києва. літрів за добу. До Калинівки належать хутори: Скибин. В той час було збудовано сильну фортецю. які займались бобровим промислом. У селищі працює завод теплоізоляційних матеріалів "Буд- перліт".наступниця літописного града Миляти- чі (урочище Мелятичі).8162.

сільце було "пожаловане" царем Пе- тром І молдавському бояринові Семену Афендику. Загальна площа землі в адмінмежах Зазимської сільської ради . Другим важливим періодом в історії села були події 1630 р. У революцію 1917-1920 рр. Загальна площа землі в адмінмежах Заворицької сілської ради . коли Петро Могила брав облогою захоплене уніата- ми Зазим'я.8162. Очевидно. неподалік за- лізничної станції.6 га.працездатного віку. в Жердовій долині. Загальна площа землі в адмінмежах Жердівської сілської ради . У селі збе- реглась давня Зазимська церква з іконою Святого Спаса. як офіцери російської армії відзначились хоробрістю у війні 1812 р. Місцеві пе- рекази переповідають про події часів Солов'я-розбійника. Першотравневе. Вільне. Здавна через село при переправі через річечку Дарниця про- ходив древній торговий Залозний путь. У середні віки княжицькі землі належать родині Албеєвичів-Солтанів. на вільних землях виник ряд поселень- хуторів: Підлісся. З по- чатком визвольної боротьби Богдана Хмельницького тут формується Заворицька козацька сотня. У документах 1628р.3 га. Кулажинці Одне з найменших і найдальших поселень району на лівому березі Трубежа. За- гальна площа землі в адмінмежах Княжицької сільської ради . в Заворичах поселяються дворянсько-по- міщицькі сім"ї. Після революції тут працює торфопідприєм- ство Цукротресту. у 1920 р. 123 . У радянські часи в Жердові було створено велику сіль- ськогосподарську комуну. Першозас- новником вважається легендарний Красило. Пізніше тут був град монахів. Значна роль Заворич як укріпленого місця біля трубізької пе- реправи і в середньовіччі. стояла Давидова божниця. та у 1941-1943 рр. На початку XIX століття село стає центром Княжицької волості. тут мав свій двірець Соловей-розбійник. 73 . Бобровиці. мали дружні відносини і підтримували Тараса Шевченка.у Х столітті. Заворичі згадуються. Переказ доносить до нас давню назву села Куйловець (Кійловець) . який мав на острові двірець.3669. парки. В останні роки тут працює АТ завод "Факел".Києвець на Трубежі.9 га. Сьогодні Зазим’є має 2031 жителів. Володимир Мономах. Пер- ша письмова згадка про неї походить з польської люстрації 1636 р. очевидно. ще в княжі часи. Пе- ред першою світовою війною засновуються поміщицькі капіталістичні економії - Мацька і Карнаухова. як містечко. тут платили податки 20 селянських дворів. Пізніше жив князь. Куйбишево. Перші літописні згадки про Бронь-Княжу відносяться до 1125-1147 рр. Пізніше навколо Жердови. Захарівка. Проживає в селі 3559 жителів. Польська королівська грамота згадує про Княжичі. Заворичі Літописні дані свідчать про заснування цього поселення ще князем Володимиром Великим у 980 р. Ніжина.8162. боротьбою з регулярними частинами Червоної Армії. жила "околична" шляхта. Проте перше поселення. відкрите археологами Заворицьке городище-городок. філіал інституту хутрового звіра. Територіальна громада Жердови налічує 2623 жителів.3136.батьківщина Героя Радянського Союзу Андрія Васильовича Дяченка. село опинилось в центрі партизанського боротьби.. поблизу басанських лісів.2260 жителів. За переписом 1666 р.0 га. Красилівка Красилівка ..це давня монастирська вотчина Києво-Печерської Лаври. як по- селення монахів у 1489 р. Нарешті. Тут містилась резиденція польсько-королівського намісника.4800. Красилівка . У 1712 р. Загальна площа землі в адмінмежах Кра- силівської сільської ради . Басані. Село розташоване на березі степової річечки Красилівки (Рудки).СІЛЬСЬКІ РАДИ Жердова Поселення засновано у 1858 р.. яке називалось Зимнє. біля лісу.5152. Зазим'є Поселення було засноване князем Городецьким у 1128 р. Загальна площа землі в адмінмежах Кулажинської сільської ради . В різні часи воно відносилось до Козельця.9 га. від- носиться саме до того часу. Вони були сотниками козацької стар- шини. Княжичі За переказом. Сьогодні у Заворичах . До початку XX століття тут була садиба з українізованої родини Афендиків. очевидно. значно раніше . виникло.9 га. будуються садиби. Населення села налічує 5202 жителів. село увійшло в історію країни своїм повстанням про- ти радянської влади. Після прокладання залізниці у 1868 р. Михайлівка. Проживає тут лише 315 чоловік.

Проживає в Мокре- ці 1278 жителів.8 га.відомі з письмових джерел 1552 р. Загальна площа землі в адмінмежах Плосківської сілської ради . за люстрацією Київсь- кого замку. що славилось високими врожаями (нині ДПЗ "Плосківський"). Уже у середньовіч- чі тут були розвинуті ремесла. Афендиків. за що городок було і знищено "в пух і прах". Загальна площа землі в адмінмежах Погребської сілської ради . Село аж до 1905 р.2475. В останні десятиліття тут працювало аграрне господарство. Мокрець Польська люстрація 1636 р.4 га. З 1924 р. Зі ска- суванням гетьманщини село переходить у казенне відомство.3918.воєводи часів князя Володимира Моно- маха. Загальна площа землі в адмінмежах Пухівської сілської ради . що княгиня "осадила" вихідців з Димер- ки на власнім грунті. Поселення при річці Плоска Руда (Смолянка) складалось переважно з козацького населен- ня Гоголівської сотні. Радянська влада в селі була встановлена лише 1929 р. Нині тут проживає 2060 чоловік.2732. У середні віки село відоме під назвою Комарівка. Поряд із селом знаходиться одне з найбільших древніх городищ України. Проживає у Плоскому 2117 чоловік. До складу територіальної громади входить село Бервиця. коли у Заворичах стояла козацька сотня. Тут при церкві збе- реглось і знамените Літківське Євангеліє. Сотні років функціонувала літківська ярмарка. У часи кріпацтва село належало дворянським родинам у Соло- нин. містечко підняло повстання проти регулярних частин Червоної Ар- мії. Нині тут працює АТ Літківська швейна фабрика "Любич". Літописи називають 1128 р. Загальна площа землі в адмінмежах Літочківської сільської ради . коли населення Пухівки зросло в шість разів. Не раз воно руйнувалося річковими повенями.Село було монастирським. Здавна село належить до Київської козацької сотні Київського полку. згадує слободу Мокорець. Літочки Літочки. Село було засно- ване удільним князем.4482. До війни тут вчителював письменник Михайло Стельмах. переносилось в інше місце.5 га. Колєнці . Загальна площа землі в адмінмежах Мокрецької сільської ради .0 га. До складу сільської ради входять поселення Соболівка і Парня. Село є батьківщиною Героя Радянського Союзу Івана Дяченка. Проживає в Літках 2629 чоловік. Плоске позначене на карті Боплана. Прожи- ває в селі 2080 чоловік. Перша письмова згадка належить до 1545 р. Там же говориться. Мокрець і Заворичі .5 га. що належало до Остерського замку. мали свої цехові символи й традиції. Перша письмова згадка про Літки післятатарського періоду належить до 1392р. Пухівка Жителі Пухівського городка вчинили опір татаро-монголам у 1240 р. 124 . але адміні- стративно належало до Гоголівської сотні.3 га. Барановських. Село має багату фоль- клорну і археологічну спадщину. Інша його назва . Вони були об'єднані в цехове церковне братство Свя- того Миколи Чудотворця. За іншим переказом тут знаходились погреби київських монастирів із запаса- ми овочів та меду. Погреби Багато історичних свідчень вказують на те. Найбільш бурхливим періодом в його житті були 1860-1920 рр. і було знищене польським військом у 1637 р.це подвійне село на лівому і правому берегах Трубежа на відстані одного кілометра одне від одного. Ці землі належали київським монастирям. Плоске У судових документах 1624 р. Багато його учасників було репресовано. який був заснований князем Володимиром Святим ще у 980 р.Деснянський городок. Місцевий переказ називає першим засновником села рибалку. Тут здавна жили літківські бояри та шляхта.. Плоске згадується як власне володіння княгині Мар'яни Корецької. і аж до наших часів працювала фабрика вишивальниць. Її за переказом зас- нували козаки..3148. належало до володінь родини київсь- ких козацьких полковників і сотників Солонин. виданій у 1662 р. СІЛЬСЬКІ РАДИ Літки Літки відомі ще з середньовіччя. У 1920 р. При розкопках археологи знайшли тут печатку Ратибора . що Погреби були ще поселенням кня- жої доби. Загальна площа землі в адмінмежах Літківської сільської ради .4856. Малі Літки. У середні віки містечко називалось Вели- кі Літки. як поселення. Проживає в Літочках 645 чоловік.

Загальна площа землі в адмінмежах Требухівської сілської ради . У XVII столітті його заселяли переважно козаки. Загальна площа землі в адмінмежах Семиполківської сілської ради . як значний ремісничий центр з православною церк- вою. Нині в Тре- бухові мешкають 6484 чоловік.5246. за нього точились бої між петлюрівцями і щорсівцями. У 1920 р. під назвою Русотина. Загальна площа землі в адмінмежах Світильнянської сілської ради . У документах 1508 р. Загальна площа землі в адмінмежах Руднянської сілської ради . і пов’язана з іменем князя Половця-Рожи- новського. Рудня За польськими джерелами Рудня була заснована у 1616 р.посполиті. За церковними документами місцева церква Святої Трійці була збудована в 1647 р.Згодом Русанів був типовим казенним селом. за кня- зя Володимира Великого. Семиполки Розташовані на древній Дуковій дорозі з Чернігова на Київ.Під час громадянської війни Шевченкове не раз опинялось в центрі буремних подій. відомим феодалом Сте- паном Аксаком. . а жителі репресовані. У польських люстраціях 1622-1628 рр. як ве- ликий землевласник.Рожни . село отримує статус містечка. Перша письмова згадка про село відноситься до 1362 р. його жите- лі у 1240 р. частину .2127 душ). яке збереглося та існує зараз як пам’ятка археології під на- звою "Давньоруське городище ХІ-ХІІІ ст.Соловей.1838. Звідси велось командування опе- рацією по визволенню Києва. У радянський період тут функціонувала велика МТС.Вольських. Виникло воно в 1868 році . Загальна площа землі в адмінмежах Шевченківської сільської ради . "Історія міст і сіл УРСР" засновником села називає Саву Русановича.". У Се- миполках проживає 3024 особи. За письмовими свідченнями. Кількість населення в с. у центрі старовинного укріплення. З 1753 р. згадується. За переказом.6 га.5272. як слобода Руда.Київ.2 га. Дмитро Гамалій першу письмову згадку про село виводить від 1590 р. Через сто років поселення біля станції отримало назву Шевченкове. У середні віки козацько-монастирське населення Требухова відносилось до Бориспільської сот- ні Переяславського полку. бориспільським можновладцем Даниловичем. як основна залізнична станція Остерського по- віту. Сава Русанович згадується.3 га. Требухів У давнину на місці Требухова було поселення Іваничі.8162.3 га. З прокладанням у 1861 р. Загальна площа землі в адмінмежах Русанівської сілської ради . Девієрів. за назвою найближчого села. Світильня Древній град на Трубізькому рубежі оборони заснований у 980 р. Кантакузиних. Світильня виникло як укріплення при переправі через річку Трубіж на древній Ба- санській дорозі. Нині в селі мешкає 1359 чоловік. 125 . згідно з літописними даними 980 р. Нині в Русанові проживає 1915 чоловік (у 1897р. Нині в Шевченковому проживає 3244 чоловіка. вчинили опір татаро-монголам і були знищені татарами.2 га. Лопухіних.6 га.у зв'яз- ку з будівництвом залізниці Курськ . в селі розмі- щувався штаб І Українського фронту і штаби кількох армій. є найбільшим у системі трубізької оборони. Шевченкове Шевченкове . Після Переяславської угоди навколишні землі й ліси перехо- дять до російських власників . Його територія становить 1075.1162 чол.7 га.одне з наймолодших наших поселень. Русанів Русанівський городок було засновано. територія сіль- ської ради . У 1652 р. тут також пра- цюють фермерське господарство "Слюзалек" та господарство Богачука. діяли дві громади . Пере- каз називає першопоселенцем чоловіка на ім'я Руслан. Па- вло Алепський відзначає Русанів. Населення села сьогодні налічує 2225 чоловік. У роки воєнних лихоліть тут діяла місцева партизанка. яке зруйнували татари.сільська і козацька. Санкт-Петербурзьського шоссе утворюється Семиполківська волость. Требухів було засновано у 1629 р. Відбувались регулярні ярмарки. Трубецьких. Інший великий корінний.типове козацьке поселення. Називалась станція Бобрик.2980. У 1919 р. На території сільської ради розташоване приватне сільськогосподарське підприємство "Придеснянське". У 1897 р.СІЛЬСЬКІ РАДИ Рожни Село Рожни засноване в 1240 роках.8114. Частину населен- ня села складали козаки. село підтримало повстання проти Червоної Армії і було спалене. Хе- раскових. тут проживало 3417 душ населення. У літописах згадується з 1147 р.9 га. київським князем Во- лодимиром. У 1943 р. називає засновником села польського шляхтича Богінського. легендарний рід . землі села переходять до відо- мої дворянської родини Дараганів. Пізніше світильнівськими землями володіли різні власники. Місцеве городище. Село . У післявоєнні роки село славилось своїми садами. Польська люстрація 1628 р.5344. переважно небагаті дворяни.

Мапа Броварського району .

.

кн. Свирид О. Історико-краєзнавчі нариси.kiev. uk. арк. www. Інвестиційний паспорт міста Бровари. Історія поселень Броварського краю: Від стародавніх часів і до сьогодення.ua/bookmarket/miskiev2006/6/27. Гамалій Д. Охорона здоров’я на Броварщині. – Брова- ри: Водограй. 3/./Бро- варська минувшина. 2.ua 7. Всі Бровари 2009. . – 2002. 3. – Броварі: Українська ідея.com. Гарнітура PragmaticaC. – 17 ли- стопада. Олександр Онищенко Ратніков Д. brovary. Підписано до друку 26.com. – 640 с. 7. 5. www. Гузій В.ua 5. Моє місто – Мій дім. who-is-who. – 1992. І. – 112. – 128 с. Бровари. 2009.osp-ua.ua 3.ua/bookmarket/ukrinvest2008/3/84.2009. – Бровари. .com. Краєзнавче видання Бровари Моє місто – Мій дім Автор і упорядник Дмитро Ратніков Редактор Ірина Кравців Над виданням працювали Артур Кухарський. – Бровари: Водограй. Доцин. кн.info 4. – 2003.html 8.html 9. Надруковано на поліграфічному підприємстві «Новий друк» Список використаних джерел Література: 1. Друк офсетний.com. Наклад 3000 прим. – 400 с.org. Інтернет-сайти: 1.org/wiki/Бровари 2. invest-koda. Папір офсетний. – 58с. Павлів Г. – 56 с. – 1997. Золота очеретина: Броварщина.wikipedia.. – 2008.11.П. who-is-who. Уклад. друк./Броварська минувшина.ua 6. www.7dniv. – 2009. Формат 60x84/16. 4.І.1/ 7. – 2003.com 128 . brovary. 6. – 272с.: Іл. Ігор Лич Фотограф Олександр Беженцев Коректор Тетяна Прудникова Дизайн та верстка: Іван Хіміченко.brovary. Броварщина: польсько-литовський період // Нове життя.brovanet.: іл.46.Умовн.: Іл. – Київ: Обнова. Праотча сторона у межиріччі Десни і Трубежа: нариси історії Броварського краю від ста- родавніх часів і до ХХ ст.