ELEMENTE DE INSTALATII

INSTALATII DE ALIMENTARE CU APA A UNEI CLADIRI PRIN INTERMEDIUL HIDROFORULUI

• Hidrofoarele sunt sisteme de alimentare destinate pentru alimentarea cu apa sub presiune in regim automat pentru aplicatii casnice si mici sisteme de irigatie in agricultura si horticultura. Electropompa hidroforului porneste cand se atinge valoarea minima a presiunii reglate si functioneaza pana se atinge valoarea maxima a presiunii reglate Instalatiile de hidrofor se prevad in special pentru alimentarea cu apa a ansamblurilor de cladiri de locuit. Hidrofoarele lucreaza in regim automat asigurand presiunea din sistem intr-un interval controlat de presostat. . datorita nesimultaneitatii in functionare a diferitelor puncte de consum al apei in scopuri menajere. in care debitul de apa consumat prezinta variatii mari in timp intre valorile maxime si minime.

in care debitul de apa consumat prezinta variatii mari in timp intre valorile maxime si minime. datorita nesimultaneitatii in functionare a diferitelor puncte de consum al apei in scopuri menajere. rezervor numit recipient de hidrofor. deasupra nivelului apei. Instalatiile de hidrofor se prevad in special pentru alimentarea cu apa a ansamblurilor de cladiri de locuit. iar consumul de apa din cladiri este neuniform in timp. .• Instalatia de hidrofor este o instalatie de pompare la care pe conducta de refulare a pompei se monteaza un rezervor inchis. Instalatia de pompare cu recipient de hidrofor se preconizeaza atunci când presiunea disponibila a apei din conducta publica in punctul de record este temporar sau permanent mai mica decat sarcina hidrodinamica necesara a apei din instalatia inferioara.aer comprimat. continand la partea inferioara apa si la partea superioara.

ALCATUIREA SI FUNCTIONAREA INSTALATIEI DE HIDROFOR .

Alimentarea cu apa a rezervorului-tampon deschis se face prin intermediul unor robinete cu plutitor.-rezervorul-tampon care poate fi inchis. De regula. care aspira apa din rezervorul-tampon deschis. . -pompele.1 prin conducta de bransament.montate la un distribuitor comun.9 asigura mentinerea practic constanta a nivelului apei in rezervorul-tampon deschis.recipientul de hidrofor 14. de siguranta ( ventil de siguranta 19 montat pe recipientul de hidrofor ) care au rolulde a asigura instalatia contra suprapresiunilor ( fata de presiunea de regim ) accidentale.2.compresorul de aer 15. circuitele electrice si automatul de pornire –oprire 21.8 care este alimentat cu apa din conducta de bransament. care comanda actionarea motorului electric de antrenare a pompei . .14. compusa dintr-un presostat 20 . aflat sub presiunea unei perne de aer comprimat sau deschis. Toate elementele componente ale instalatiei de hidrofor se grupeaza intr-o incapere (cladire) independenta numita statie de hidrofor.12 care are rolul de a impiedica intoarcerea apei din hidrofor spre pompa. in perioadele cand pompa nu functioneaza. -distribuitor pentru apa . in care apa refulata este mentinuta la nivelul de presiune creat de pompa de catre aerul comprimat aflat deasupra apei.7 care sunt alimentate cu apa din conducta publica. Robinetele cu plutitor.7 adica pus in legatura cu atmosfera printr-o conducta de aerisire. in instalatiile de hidrofor se utilizeaza rezervoare-tampon deschise. -armaturile de inchidere ( vane robineti ) .instalatia de automatizare pentru pornirea si oprirea automata a pompelor .care se gasesc cel putin doua pentru siguranta in exploatare.cu contacte electrice .7 si o refuleaza in instalatia interioara.2. -distribuitor pentru aer comprimat . Pe conducta de refulare a pompei se monteaza o clapeta de retinere.9.10. -reteaua de conducte .22 la punctele de consum. serveste la crearea pernei de aer din recipientul de hidrofor .25 prin intermediul recipientului de hidrofor. a motorului electric al pompei . • Instalatia de hidrofor se compune din urmatoarele elemente: .11 pentru ridicarea presiunii apei. .

gura de vizitare 8-picioare de sustinere .racord de intrare /iesire a apei 3.racord pentru sticla de nivel 5-racord pentru manometru 6.racord pentru golire 7.racord intrare aer comprimat 4.2 .1.

.. intrerupatoare electrice . Distanţele uzuale de amplasare a echipamentului instalaţiei de hidrofor faţă de elementele de construcţie sunt indicate pe . aparatura de automatizare (presostate . 10 cm grosime . În scopul reducerii (evitării) transmiterii zgomotelor şi vibraţiilor de la pompe şi compresorul de aer prin instalaţie (reţeaua de conducte) la elementele de construcţie. Se recomandă ca motoarele electrice ale pompelor şi compresorului de aer să se amplaseze către interiorul staţiei pentru a fi uşor demontate în caz de defecţiune şi remontate în instalaţie. distribuitorul de aer comprimat . Pentru colectarea apei scurse pe pardoseală de la presetupele pompelor sau de la golirea unor părţi ale instalaţiei şi evacuarea ei la canalizare. cladirea statiei de hidrofor face corp comun cu cladirea punctului termic pentru prepararea apei calde de consum sau cu centrala termica a ansamblului de cladiri . armăturile şi conductele se amplasează astfel încât să se asigure. se iau măsuri de izolare fonică prin : mon-tarea pompelor şi compresorului pe un postament din beton prevăzut cu strat de plută de 8.) . accesul uşor al personalului de exploatare pentru mane-vrarea vanelor sau pentru întreţineri şi reparaţii curente şi. montarea unor amortizoare elastice între pompe şi reţea etc. pentru evitarea supradimensionărilor construcţiei respective. siguranta (ventile sau supape de siguranta ) si reglaj ( clapete de retinere ).Montarea instalatiei de hidrofor Amplasarea instalaţiei de hidrofor (Staţia de hidrolor) • Rezervorul tampon .recipientele de hidrofor . aparatele. în timpul exploatării. compresorul de aer . pompele . armaturile de inchidere . utilajele. conductele de legatura . De regula . pe de o parte. racordat la conducta exterioară de canalizare. Statia de hidrofor se amplaseaza . de regula . utilizarea la maximum a spaţiului tehnic disponibil. în interiorul instalaţiei de hidrofor se prevede un recipient de pardoseală cu capac şi grătar metalic. in centrul de greutate al consumatorilor . precum si instalatia pentru masurarea si inregistrarea consumului de apa din cladiri se amplaseaza in interiorul unei constructii independente numita statie de hidrofor. distribuitorul de apa .etc. • • • • • . În interiorul staţiei de hidrofor. pe de altă parte.

in această etapă de montaj se solicită venirea unui specialist al inspecţiei ntru metrologie şi cazane. Apoi sunt introduse pe fiecare bulon piuliţele de strângere. Garnitura capacului se unge cu miniu de plumb şi apoi acesta se remontează. După aşezare la poziţia definitivă. pentru a constata starea recipientului. Recipientul se supune la proba de presiune cu apă . Recipientul de hidrofor se aşază pe postament în aşa fel încît buloanele să treacă prin găurile flanşelor ce sunt sudate pe ştuţurile picioarele) de susţinere a hidroforului. se desfac capacele de vizitare şi se verifică sudurile interioare executate în fabrică. cu această ocazie se verifică şi funcţionarea supapei de siguranţă la presiunea pentru care este calibrată. În postamentul de beton se încastrează buloane prindere.Montarea recipientelor de hidrofor • Recipientele de hidrofor se montează pe postamente din beton prevăzute cu strat de plută pentru amortizarea vibraţiilor. .

5 – capac de vizitare.rezervor . împreună cu conductele de legătură între aceste elemente şi instalaţia exterioară . 2 . 4. Pentru amortizarea vibraţiilor. Rezervorul-tampon echipat: 1 . Acest rezervor se montează fie pe soclu executat clin . 3 . După fixarea pe fundaţie se montează distribuitorul cu robinete cu plutitor şi sorbul pompei (numai în cazul unor rezervoare cu capacităţi mari). între rezervor şi grinzi de suţinere se prevăd bucăţi de cauciuc.reazem. 6 -sorb . 7. fie pe grinzi aşezate pe pardoseala încăperii .robinet . . Apoi se montează cu şuruburi capacul gurii de vizitare. până la spălarea finală efectuată înainte de recepţionarea instalaţiei.beton.plutitor .Montarea rezervorului-tampon deschis • Rezervorul-tampon se execută de obicei din tablă neagră de oţel şi se vopseşte la interior şi exterior cu vopsea anticorosivă.tijă .

Cota axului pompei se recomandă să fie sub cota nivelului minim al apei din rezervorul-tampon deschis. . conductele de aspiraţie şi de refulare să se poată racorda la pompă cu rezistenţe locale (curbe sau coturi) cât mai puţine.Montarea pompelor instalaţiei de hidrofor • Pompele se montează pe fundaţii (postamente) din beton prevăzute cu strat de plută pentru amortizarea vibraţiilor. amplasate cât mai aproape de rezervorul-tampon pentru ca.

pompele. Ventilul de siguranţă se amplasează la partea superioară a recipientului pe racordul de aer comprimat. Această armătură se montează cu tija ventilului (supapei) în poziţie perfect verticală.Montarea conductelor şi a armăturilor de închidere. siguranţă şi control în instalaţiile de hidrofor. . Montarea conductelor în instalaţia do hidrofor se face după amplasarea agregatelor principale (recipientele de hidrofor. ventilul de siguranţă se supune la o încercare pentru a i se stabili poziţia contragreutăţii. se pot acumula saci de aer. Sticla de nivel se montează în perioada terminării lucrării deoarece se poate sparge uşor. Conductele se montează astfel încît să se evite formarea unor volume în care. ventilul de siguranţă . robinetele de închidere şi reglaj . Principalele armături din instalaţia de hidrofor sunt : armăturile sticlei de nivel şi sticla de nivel. în timpul funcţionării. care reduc secţiunea de trecere a apei. Armăturile din bronz care fac legătura Sticlei de nivel cu recipientul de hidrofor se montează în mufele sudate din fabrică pe orice recipient standardizat. manometrele. pe racordul . Manometrul se montează într-un loc vizibil şi ferit de eventuale loviri. rezervorul-tampon etc). Atunci cînd este posibil. Aceste armături se montează imediat după aşezarea recipientului pe postament şi se manevrează la poziţia „închis". înainte de montare.

după cum urmează : se verifică etanşeitatea ventilului (supapei) de siguranţă. Dupa montarea si racordarea recipientului de hidrofor .(organul de verificare metrologica a instalatiilor) si reprezentantul executantului .C. controland modul de deplasare a contragreutăţii pe braţul respectiv . se trece la verificarea şi reglarea aparatelor care trebuie să asigure funcţionarea normală a instalaţiei. După verificările de mai sus se trece la reglarea aparatelor şi la punerea în funcţiune a instalaţiei.I. delegatul I.S. . se controlează siguranţele de pe tabloul electric şi se probează dacă sensul de rotaţie a motorului electric este cel indicat prin săgeata de pe corpul pompei.R. se efectueaza receptia instalatiei de catre o comisie din care fac parte : beneficiarul . se verifică starea tehnică a pompei şi a compresorului şi se înlătură cauzele eventualelor trepidaţii în funcţionare .• După ce staţia de hidrofor a fost complet montată şi echipată şi după ce s-au efectuat probele de presiune.

.

.

muncitorii instalatori participă la instructajul introductiv general.MĂSURI DE TEHNICĂ A SECURITĂŢII Şl DE PROTECŢIE A MUNCII SPECIFICEMONTĂRII Şl RACORDĂRII INSTALAŢIILOR DE HIDROFOR Tehnologia de montare a instalaţiilor de hidrofor este asemănătoare cu cea a staţiilor de pompare. rezultatele verificării fiind consemnate în fişele de instructaj de protecţie a muncii. • Echipamentul de lucru al muncitorilor instalatori care montează instalaţiile de hidrofor se compune din salopetă din doc (vara) şi vestă sau costum vătuit (iarna). cizme din cauciuc. ca urmare şi măsurile de tehnică a securităţii şi de protecţie a muncii. vor fi asemănătoare. ochelari. din cască. ce trebuie respectate în acest caz. centură desiguranţă (pentru lucru la înălţime). urmat de verificarea cuno-ştinţelor. • . mănuşi şi şorţ de protecţie. • Înainte de a fi repartizaţi la punctele de lucru. iar echipamentul de protecţie. în plus. iar pentru sudori. La punctele de lucru se efectuează apoi instructajul privind normele specifice de tehnică a securităţii şi de protecţie a muncii.

compre-sorului de aer. în timpul probelor de funcţionare (ca şi în exploatare) este interzisă atingerea cu mina a cuplajelor pompelor sau a cablurilor instalaţiei electrice de forţă aflate sub tensiunea reţelei . motoarele electrice ale pompelor şi compresorului de aer vor fi legate la instalaţia de protecţie prevăzută special în acest scop . în aşa fel încît muncitorii să execute montarea instalaţiilor fără pericole de accidentare.• - - Măsurile specifice de . sudurile la poziţie. se vor respecta regulile de manevrare a robinetelor şi tuburilor de oxigen (fără urme de grăsime şi evitînd lovirea tuburilor de oxigen) şi a generatorului de acetilenă (este interzisă prezenţa flăcării sau ţigărilor aprinse) pentru a se evita pericolul de explozii şi incendii .) . . trolii etc. recipienţilor de hidrofor.tehnică a securităţii şi de protecţie a muncii ce trebuie respectate la montarea instalaţiilor de hidrofor sunt : manevrarea în timpul montajului la poziţie a pompelor. la efectuarea lucrărilor de sudare eu flacără oxiacetilenică. care vor sta pe schele sau platforme cu balustradă şi vor fi asiguraţi cu centuri de siguranţă . pentru protecţia împotriva electrocutării. la înălţimi. rezervorului tampon etc. se va face cu mijloace mecanizate (macarale. la executarea lucrărilor se vor folosi numai scule şi unelte în perfectă stare de funcţionare (care nu pot provoca accidente datorita uzurii lor) . se va asigura iluminatul corespunzător (natural sau artificial) al fiecărui punct de lucru. vor fi executate de muncitori calificaţi şi instruiţi.

Obiective generale: Insusirea elementelor componente ale instalatiilor de hidrofor si cunoasterea functionarii instalatiei .Bãlcescu” Olteniţa Proiect de tehnologie didacticã Data: Modulul : Elemente de instalatii Clasa: XI H Subiectul: Alcatuirea si functionarea instalatiilor de hidrofor. Strategii didactice: euristicã (demonstraţia. fişe de laborator.Grupul Şcolar „N. Material didactic: prezentari power point manual electronic epiproiector. O3 – elevul sa deseneze . teste. O2– elevul sa nominalizeze elementele componente ale instalatiilor de hidrofor .studiul de caz). Loc de desfasurare: cabinet informatica .exerciţiul . Tipul de lecţie: mixtã Obiective operaţionale: O1. pentru alimentare cu apa rece a unei cladiri .elevul sa cunoasca schema instalatiilor de hidrofor. Forme de activitate: a) frontalã. b) individualã. sa descrie sau sa citeasca schema tipului respectiv de instalatie O4 – elevul sa precizeze rolul fiecarui element component al instalatiei .

.

NUMELE SI PRENUMELE ____________________________ CLASA____________________ TEST DE EVALUARE MODULUL: ELEMENTE DE INSTALATII 1. b) la un loc vizibil ferit de eventuale loviri. c) în orice punct al reţelei. c) are presiune constantă mare. are rolul de a atenua undele de presiune care apar la pornire / oprirea pompelor . b) la capătul reţelei de consumatori. 8. b) este minim. 6. Precizaţi când se utilizează scheme de distribuţie inferioară cu hidrofor : a) cand presiunea din reteaua publica este mai mare decat presiunea necesara instalatiei interioare b) cand presiunea din conducta publica asigura presiunea necesara functionarii tuturor punctelor de consum din cladire . Instalaţia de hidrofor se montează de regulă: a) în centrul de greutate al consumatorilor. c)cand presiunea din reteaua publica este mai mica decat presiunea necesara instalatiei interioare . . 5. b) poziţionare corectă. c) amortizarea vibraţiilor. Montarea ventilului de siguranţă în instalaţiile cu hidrofor se face: a) la partea superioară a recipientului pe racordul de aer comprimat. Pompele instalaţiei de hidrofor se montează pe fundaţii (postamente) din beton prevăzute cu strat de plută pentru: a) etanşare. pentru consum in perioadele de varf. b) rezervor-tampon. c) în mufele sudate din fabrică pe orice recipient standardizat. Ventilul de siguranţă în instalaţiile de hidrofor are rolul: a) de a limita valoarea presiunii în recipientul de hidrofor şi în instalaţia de distribuţie. b) de limita debitul apei în instalaţia de distribuţie.precum si rol de acumularea apei . în care debitul de apă consumat: a) prezintă variaţii mari de presiune. 7. 9. c) rezervor 4 . c) reglare a debitului apei în instalaţia de distribuţie.Este adevarata sau falsa urmatoarea afirmatie: rezervorul tampon . 2. Pe conducta de refulare a instalaţiei de hidrofor se montează un rezervor închis numit: a) recipient de hidrofor. Ce este hidroforul : a)un obiect sanitar b)este un aparat care ridică presiunea în reţea c)o staţie de pompare care asigură distribuţia apei cu ajutorul unor recipiente hidropneumatice aflate sub presiune 3 .Instalaţiile de hidrofor se prevăd în special pentru alimentarea cu apă a ansamblurilor de clădiri de locuit.

Hidrofoare pentru uz casnic Hidrofoare pentru cladiri mari .

Hidrofoare .

Hidrofoare .Cu pompe de mare adancime Hidrofoare .Cu pompe autoamorsante din fonta .

Hidrofor cu pompa submersibila Hidrofor compact complet cu pompa inox autoamorsanta .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful