You are on page 1of 336

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Θέμα:
Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές “εξόδου” των
ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό

Υπεύθυνος Θέματος: κ. Νανιόπουλος Αριστοτέλης

Μπολέτης Γεώργιος

ΠΜΣ “ΔΔΤΕ”
Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2007

Ευχαριστίες
 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον υπεύθυνο καθηγητή της παρούσης
διπλωματικής εργασίας κ. Αριστοτέλη Νανιόπουλο για την συνεχή, πολύτιμη,
πολύπλευρη επιστημονική συνδρομή και ηθική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια
εκπόνησης της, η οποία υπήρξε καθοριστική.
Θα ήθελα ακόμη να ευχαριστήσω τα ακόλουθα άτομα:
- κ. Παπαδόπουλο Απόστολο, σύμβουλο επιχειρήσεων, υπεύθυνο της Grant
Thornton Ελλάδος, για τις πολύτιμες συμβουλές του σχετικά με τη σύνταξη
ερωτηματολογίου και την παραχώρηση υλικού για τις αγορές – στόχους (Κίνα,
Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Παγκόσμια αγορά).
- κ. Ζαρίμπα Χρήστο, νυν Οικονομικό Διευθυντή του ομίλου ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
και πρώην Οικονομικό Διευθυντή του ομίλου ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε., για τις πολύτιμες
πληροφορίες που μου προσέφερε για τις εν λόγω εταιρείες (έργα, οργάνωση,
οικονομικά στοιχεία, κτλ.), καθώς και για τις συμβουλές του.
- κ. Ματσιούλα Γιώργο, υπεύθυνο μετόχων και εταιρικών ανακοινώσεων του
ομίλου ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε., για τις πληροφορίες που μου προσέφερε σχετικά με την
εταιρεία.
- κ. Τσακανίκα Αναστάσιο, Οικονομικό Διευθυντή του ομίλου ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.,
για τις πληροφορίες που μου προσέφερε σχετικά με την εταιρεία και τις προοπτικές
εξόδου.
- κ. Αλβίζο Γιάννη, Διευθυντή Τεχνικών Έργων της κατασκευαστικής εταιρείας
ΑΙΟΛΟΣ Α.Τ.Ε., για τις πληροφορίες που μου προσέφερε σχετικά με τις προοπτικές
εξόδου των μικρομεσαίων εταιρειών στο διεθνή χώρο.
Τέλος, ευχαριστώ τους γονείς μου και γενικότερα όλους τους δικούς μου
ανθρώπους, που ήταν στο πλευρό μου όλη αυτή τη δύσκολη, για μένα, περίοδο.

Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές “εξόδου” των
ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνηθεί η
σημασία του μάρκετινγκ στις κατασκευές στον διεθνή χώρο, αντίστοιχα η
δραστηριοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων και οι προοπτικές περαιτέρω
ανάπτυξης τους.
Αρχικά, παρουσιάζεται η σημασία της παρουσίας των Ελλήνων τεχνικών στο
εξωτερικό. Στη συνέχεια αναλύεται το μάρκετινγκ των κατασκευών και
παρουσιάζονται τα κύρια στοιχεία και οι ιδιαιτερότητες του. Ακολουθεί η
παρουσίαση του τρόπου οργάνωσης της κατασκευαστικής εταιρείας στο διεθνές
περιβάλλον.
Έπειτα, μελετάται η διεθνής κατασκευαστική αγορά, οι προοπτικές εξόδου και
η στρατηγική αξιοποίηση των ευκαιριών. Στη συνέχεια πραγματοποιείται μία
ιστορική αναδρομή στην παρουσία των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών στο
διεθνή χώρο. Ακολουθεί η παρουσίαση των ελληνικών κατασκευαστικών που
δραστηριοποιούνται στο διεθνή χώρο σήμερα.
Τέλος, διατυπώνονται τα βασικά συμπεράσματα και οι προτάσεις σχετικά με
την προσφορά του μάρκετινγκ στην επιχείρηση, τους εκπατρισμένους μάνατζερ, τη
διασφάλιση ποιότητας και τις προοπτικές εξόδου. Κλείνοντας, διατυπώνονται κάποια
σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με την έξοδο των εταιρειών.

the expatriate managers. along with the potentials of expanding and the strategic utilization of the opportunities. The foreign construction market is analyzed next. The next part is about organizing the construction company in the foreign environment. Similarly. the Greek construction firms that do business outside the Greek borders nowadays are presented. Firstly. Thereafter. some comments are expressed about the expansion of the firm in the foreign environment. Finally. Furthermore. a historic presentation of the Greek construction firms in the foreign environment is conducted. construction marketing is analyzed and its main futures are presented. the basic conclusions and suggestions about the importance of marketing in the firm. . the importance of the Greek engineering presence in the foreign markets is presented. the quality and the expansion potentials are expressed. Next. Construction marketing and the potential of expanding the firms outside the Greek borders Abstract The subject of the current thesis is to examine the importance of construction marketing outside the country borders. in addition to the expansion of the Greek companies and the potential of further development.

.

......... στόχοι......2.................................................................... ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1....1..........................32  2.......................................................................3 Διανομή και προώθηση .2.20  Βιβλιογραφία κεφαλαίου ........1 Το προϊόν..................40  2..............35  2...35  2...........................................................................................................3.. ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ..........................2..........30  2..................2.......................................................23  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2...................................................2.............................. ορισμός ...............2 Αγοραστές ................................................2..........42  2...27  2..........2..........1.....3 Προμηθευτές......4 Ευκαιρίες και απειλές ...................2.....................................................1 Κρίσιμα χαρακτηριστικά ............................................1.................1   Γενικά για το μάρκετινγκ..............1.........3  Προϊόν .................34  2.................4.....1 Λειτουργία και στόχος της τιμολογιακής πολιτικής............................42  2............................2   Αντικείμενο........38  2...........41  2........3....................................................30  2......................................40  2.... ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 2...................................2...................2...........3.............2......2....1........................3 Το μήνυμα .................................35  2.............3........................................................2  Έργα Πολιτικού Μηχανικού και Μάρκετινγκ..1.........................................40  2..........42  2...............................................................................................................39  2......................................1....35  2............................4 Πώς μπορεί να αποκτήσει συγκριτικό πλεονέκτημα...................................3................. μεθοδολογία....................37  2........................................1.2.1......................31  2..........................41  2....................................2 Παράγοντες επηρεασμού της τιμής ενός προϊόντος.....29  2............6 Η ένταση του ανταγωνισμού .......1   Η επιχείρηση θέλει στρατηγική.............3..27  2...........................................2........................6   Πολιτική διανομής.........2............................2..4   Η σημασία της έρευνας ............................................2.............5   Πολιτική επικοινωνίας (προβολής) .. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Πίνακας περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1....................4  Τιμή ....2   Οι πέντε απειλές για την επιχείρηση .... δομή της εργασίας.1...........................2...................4.................................................2..............2   Το μάρκετινγκ στην επιχείρηση.....1   Τι είναι το μάρκετινγκ.................2 Διαδικασία ανάπτυξης ενός νέου προϊόντος .2 Η τιμή .....2......................................38  2...36  2.....................................1 Υποκατάστατα..44  9    .......1   Η σημασία της παρουσίας Ελλήνων τεχνικών στο εξωτερικό ............................1...2.....................1......................31  2.1...............................29  2....2....2.........1 Πολιτική προϊόντος ................33  2.3   Πυξίδες στρατηγικής ...............17  1................2 Η σημασία της συνεργασίας...............................................5 Ανταγωνιστικές κινήσεις............................................

.............59  2...47  2...46  2............45  2.3...........55  2..............................3.............................................................. στόχευση και positioning......3..................3....................... Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 3.............51  2.................1.1   Πλάνο μάρκετινγκ .........3 Είδη κριτηρίων .................................................3   Το μάρκετινγκ οδηγεί στην εξωστρέφεια............53  2...............4.............1 Η συλλογή πληροφοριών.......................3   Διεθνές μάρκετινγκ .......2............................1 Επιλογή αγοράς και τρόπος εισόδου .......2 Βοήθεια στις εταιρείες...........7   Ο «δεκάλογος» των επιχειρησέων............60  Βιβλιογραφία κεφαλαίου ............46  2....4............................................2 Συγκεκριμενοποίηση του στόχου ..............51  2................................3...............3   Διεθνής στρατηγική μάρκετινγκ.......6   Ενίσχυση της εξωστρέφειας μέσω μάρκετινγκ ............3................3....1 Προϊόν .............................................................................4 Το τεχνολογικό περιβάλλον ...1...............................53  2...........59  2...................4........3............3 Το πολιτικό – νομικό περιβάλλον .............................2 Η κουλτούρα......................................55  2........57  2.................................54  2.............3..........3.4...............................................47  2...............................5..3.......2...........54  2........2 Τιμή ....5   Μέθοδοι παρουσίας στις ξένες χώρες ....3...................5   Η τμηματοποίηση τη αγοράς...4   Συγχωνεύσεις εταιρειών ................52  2..................................4   Σχεδιασμός προγραμμάτων διεθνούς μάρκετινγκ ...........5.............3.....2 Διεθνής τμηματοποίηση.....................61  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.55  2........4............................2.............................................................................................................2....3 Διεθνής ανταγωνισμός και στρατηγική .............56  2........................3 Διανομή .........................51  2..........57  2.................4.........................3..........................................................56  2............6   Διαχείριση σχέσεων με πελάτες ...............3.......................................1....5.......................................2   Συνείδηση μάρκετινγκ.................................................4.......................1 Το οικονομικό περιβάλλον ....................................4...................................3........52  2..........................2............................ Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 2.........................................................2 Στρατηγικές συμμαχίες.....................2.........................................4..............4......................2....2   Ανάλυση διεθνών ευκαιριών μάρκετινγκ.............................................................4.................53  2..........56  2......49  2.....................2....................2..................52  2.................................3............44  2................3...............54  2....57  2..........1   Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις στην εποχή της παγκοσμιοποίησης .65  10    .....................................................3..............1   Το διεθνές περιβάλλον μάρκετινγκ .......................................................................................................4.....4 Προώθηση ...............................48  2..1...............................4   Το μάρκετινγκ στο διεθνές περιβάλλον..............................1 Διεθνής έρευνα μάρκετινγκ .......57  2.......3.....................2.....................1 Γνωρίζω τον πελάτη μου .................................................

.................................101  4.........2...................1............2 Η παγκόσμια ανάπτυξη και η κατασκευαστική βιομηχανία ...2   Η διαδικασία του στρατηγικού προγραμματισμού.........2......85  3....................1...........................................................................3   Καθορισμός της αποστολής της επιχείρησης ................................5   Αξιολόγηση της εσωτερικής κατάστασης ........1...................2   Στρατηγικός προγραμματισμός – Στρατηγικό μάνατζμεντ .................. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 3.....................2   Η στρατηγική θεωρία του Porter .................................7   Δημιουργία εναλλακτικών στρατηγικών.............................................1..................................1   Γενικά ............1..106  11    .......................1..............................................1..82  3.........................1.......2..6   Καθορισμός μακροπρόθεσμων στόχων......................1 Ελλάδα................1.............................1   Γενικά .....1.......3   Ιδιαιτερότητες εφαρμογής των προτύπων ISO 9000 στις τεχνικές εταιρείες ……………………………………………………….......2........8   Καθορισμός των ετήσιων στόχων ..............66  3.......99  4....................2............................................................................4 Νέα δεδομένα για την κατασκευή ...........103  4......................................................3...........3   Οι εκπατρισμένοι μάνατζερ.........104  4....2   Λόγοι που επιβάλλουν την εφαρμογή του συστήματος διασφάλισης ποιότητας στις τεχνικές εταιρείες..1   Η διεθνής κατασκευαστική αγορά .......................1...65  3........1   Το τοπίο της παγκόσμιας κατασκευαστικής αγοράς ......1.............................10  Σύνοψη ..........3   Διασφάλιση ποιότητας............................................................1 Προετοιμασία της ανάλυσης SWOT .......4 Διαχείριση απαιτήσεων (claims) στην κατασκευή τεχνικών έργων.........73  3.............................................................3 Πώς κερδίζονται τα διεθνή έργα ......3....73  3............................74  3.......2..2..............................................9   Η κατανομή των πόρων ..........................97  4.................93  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4........1 Τύποι έργων............1........81  3.........2...............80  3......2......1............................................77  3.3......................5 Το μέλλον της διεθνούς κατασκευαστικής αγοράς .................................................102  4.85  3.......5.........2....2...............2.97  4....................................................97  4.88  3........73  3..............81  3.100  4....... ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 4.......................................2.....................................1   Γενικά ..........3 Οι κύριες δυνάμεις αλλαγής στην κατασκευαστική βιομηχανία......5...................1........................…………………89  Βιβλιογραφία κεφαλαίου ....................................1.....................77  3...........1..........................................1..................................................99  4..2 Η χρήση του πίνακα της ανάλυσης SWOT ........2 Σε ποιες χώρες πηγαίνει συνήθως κάποιος για διεθνή έργα..................................2........2   Η προσέγγιση των διεθνών αγορών .84  3.......83  3..............................2.................................................1.....67  3...................... Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ..................2................102  4.........74  3.........4   Ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος .....102  4.....2.1......................................................5 Εργασιακές κουλτούρες ................................

.......................4..................................158  5..........164  5.2...................................4............................3 Έρευνα για τη στάση των καταναλωτών στις χώρες της Ν.......................................2..2   Προοπτικές και προϋποθέσεις επιτυχούς δραστηριοποίησης στο εξωτερικό ……………………………..126  4.......................................................1 Μέση Ανατολή ..2......................................108  4............................3...................................1   Περίοδος 1960 – 1980...............................3   Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση στη διεθνή κατασκευαστική αγορά.................................4   ΟΔΩΝ & ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ.......151  5.............. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ 5.........2   Μέση Ανατολή ...........................................1......2................2   Η ελληνική κατασκευαστική βιομηχανία στο διεθνή χώρο .................................................. Η μεγάλη έξοδος των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών................................1....152  5...............118  4.................170  5...............4   Παραδείγματα από συνοπτικά προφίλ ώριμων διεθνών αγορών .Α.....3.......2   Παρουσίαση σημαντικών έργων των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών ανά χώρα ..3   Δυσκολίες εκτός συνόρων..........................4 Κίνα .......................................................................4   Μια χαρακτηριστική ιστορία των δυσκολιών από Ιράν και Ιράκ .............2............................................110  4.....................2   ΕΔΟΚ-ΕΤΕΡ .................3   Η έξοδος των ελληνικών εταιρειών..2....141  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5..1.......................................................136  Βιβλιογραφία κεφαλαίου ...4..............6   Υπόλοιπες εταιρείες ...................................................109  4......5   ΣΚΑΠΑΝΕΥΣ...........................165  5.......... .....1   Αφρική.................4........................133  4.................................2......................1................167  5.................3..........................2   Η «εκστρατεία» του τεχνικού κλάδου............4   Συνοπτικά στοιχεία για κύριες περιοχές – στόχους.......159  5..............2........................155  5..................1.........164  5.................122  4.....................................................................................151  5.............................. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 4...........1   Ο δυναμισμός του κλάδου στο απόγειο του .............115  4............131  4...158  5...........3......171  5........... Ευρώπης και Μ..114  4......................................153  5................2 Οι μεγάλες ευρωπαϊκές κατασκευαστικές εταιρείες ........122  4.......1...................................3.....3..... Ανατολής απέναντι στα ελληνικά προϊόντα και επιχειρήσεις .....172  12    ................2.......................1.....................................3   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ .............................2 Ευρώπη .............2.3....7   ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ .... Νομοτέλεια και ευκαιρία...........168  5.......1   ΑΤΕ ΔΟΜΙΚΗ .......3   Παρουσίαση των εταιρειών της περιόδου 1960 – 1980 .....1...........………………………………………………...................1   Ο ελληνικός κατασκευαστικός κλάδος και η ανάγκη για εξωστρέφεια...........2....4................4........................5 Λοιπές χώρες ...................1 Συνοπτικό προφίλ κατασκευαστικού τομέα των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας 109  4...................4.......................114  4.......

.....................3   Διασφάλιση ποιότητας..................................Ε....................1   INTRAKAT Α.........244  6....................5   ΑΘΗΝΑ Α..............Ε........Ε....238  6.................16   ΜΟΧΛΟΣ Α...............2......252  6....245  6................17   ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α....1   Η προσφορά του μάρκετινγκ στην επιχείρηση....................................................2   Κύριες προτάσεις ...........................304  7..................................... ..............................298  7...2   Οι εκπατρισμένοι μάνατζερ............................................................................Ε............ .........4   ΑΕΓΕΚ Α............................... ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ ΣΗΜΕΡΑ 6.................................................................................15   ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α......................................................................................................1.251  6..................Τ.............Ε...236  6........................... ......................... .......................................................11   ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.................4   Προοπτικές «εξόδου» .......185  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6............ .......196  6............................ .......2........................................Τ...................211  6......................................................19   ΤΕΡΝΑ Α..... ......Ε............................................................................................... .........Τ................................................ .....Ε........................302  7..............1.. ............................Ε......13   ΕΜΠΕΔΟΣ Α........Ε.....278  Βιβλιογραφία κεφαλαίου .....233  6...........Τ..................4   Προοπτικές «εξόδου» .........................303  7..222  6..........................4   Συμπεράσματα – Παρατηρήσεις.......7   ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α...................................Ε..... ....................................................................................................................................................................................6   ΑΚΤΩΡ Α...............Ε...........Ε..................3   LAMDA DEVELOPMENT Α.....Ε................... ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α....................ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 7....12   ΕΔΡΑΣΗ – Χ........................Ε...........Ε.........................1......................................................................206  6........................................9   ΒΙΟΤΕΡ Α......272  6.Τ.................................................................................2   Οι εκπατρισμένοι μάνατζερ..............1   Κύρια συμπεράσματα ......................295  7...............2.................................... Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 5................................................235  6..............256  6....2....1..................................304  13    .............177  Βιβλιογραφία κεφαλαίου ..Ε...........296  7......Ε........................ ...................Τ...................................20   ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α........Ε......10   ΔΙΕΚΑΤ Α..175  5....... ........................................ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ..............................................261  6.302  7...............270  6...... .......18   ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α..............2   J&P-ΑΒΑΞ Α.265  6...........................................297  7....................................................................3   Διασφάλιση ποιότητας.........................................................................8   ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.........................5   Φωτογραφικό υλικό από έργα της περιόδου 1960 – 1980...............189  6.................14   ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α...218  6...........................................285  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7......................Τ..........................................1   Η προσφορά του μάρκετινγκ στην επιχείρηση..................Ε..Ε...............................................295  7.................................

..................................................... ΕΠΙΛΟΓΟΣ Σχόλια και παρατηρήσεις.............................................................................................. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 7...........................331  Π................1   Περιγραφή των συμβάσεων παραχώρησης ......3   Προτάσεις συνέχισης διπλωματικής εργασίας .......................................................................313  Βιβλιογραφία κεφαλαίου ......................................................................................333  Βιβλιογραφία κεφαλαίου ...................................................321  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π..............................................................................327  Βιβλιογραφία κεφαλαίου ....................2   Κατασκευαστικό γλωσσάριο .............................335                                      14    ......309  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8.....

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ .

.

παρά σε κτιριακά έργα 1 . Οι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι έχουν πλέον σημαντική διεθνή παρουσία. Στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η κατασκευαστική δραστηριότητα διαφέρει από χώρα σε χώρα. όπως οι τηλεπικοινωνίες και η ενέργεια. Έντονη δραστηριότητα παρατηρείται στους τομείς νέων κατοικιών. Αυτά τα στοιχεία καθιστούν το περιβάλλον του κατασκευαστικού τομέα δυναμικό. Η ένταση της συνδέεται με τις δημόσιες επενδύσεις κάθε κράτους σε έργα υποδομής και δημόσια κτίρια. ως σημαντικό τμήμα της οικονομικής δραστηριότητας κάθε χώρας. την ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα της χώρας και φυσικά την ευρύτερη κατάσταση της οικονομίας τις χώρας. όπως διαχείριση γης (real estate). Η πρώτη                                                              1 Κατοικίες (νέες κατοικίες και κατοικίες προς αναπαλαίωση και ανακατασκευή) και λοιπά κτίρια (ιδιωτικά και δημόσια κτίρια) 2 Δημόσια και ιδιωτικά έργα υποδομής 17    . αποκαταστάσεων και συντηρήσεων. Το κατασκευαστικό αντικείμενο παρουσιάζει ποικιλομορφία και εναλλάσσεται από έργο σε έργο. Οι μεγάλες ευρωπαϊκές κατασκευαστικές εταιρίες για να αντιμετωπίσουν τις διακυμάνσεις που παρουσιάζει ο κλάδος και να μπορούν να διατηρήσουν ικανοποιητικούς ρυθμούς μεγέθυνσης εφάρμοσαν δύο κύριες στρατηγικές. παραχωρήσεις και περιβάλλον. αναλαμβάνουν έργα εκτός της χώρας προέλευσης τους και μεγάλο μέρος των εσόδων τους προέρχεται από αυτά. Η νέα τάξη πραγμάτων δημιουργεί νέα δεδομένα στο κατασκευαστικό κλάδο. προσανατολισμός που θα ευνοήσει τα έργα πολιτικού μηχανικού 2 . ταυτόχρονα με την ανάγκη χρηματοδότησης των έργων αυτών από ιδιωτικά κεφάλαια. Παράλληλα έχουμε τη δημιουργία επενδυτικών ευκαιριών σε νέους κλάδους. Όσο αφορά τις αμιγώς κατασκευαστικές επιχειρήσεις τα περιθώρια κέρδους έχουν σμικρύνει. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 1. σημαντικό χαρακτηριστικό του επιχειρηματικού πεδίου αποτελεί η απελευθέρωση αλλά και η ιδιωτικοποίηση άλλων αγορών. Επίσης. παρά στατικό. Η εξωστρέφεια τείνει να γίνει βασικό χαρακτηριστικό της επιχειρηματικότητας του διεθνή κατασκευαστικού τομέα. Στο νέο σκηνικό της διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης το μεγαλύτερο μέρος των δημοσίων επενδύσεων προβλέπεται ότι θα διατεθεί για υποδομές.1 Η σημασία της παρουσίας Ελλήνων τεχνικών στο εξωτερικό Ο κατασκευαστικός τομέας. δε θα μπορούσε παρά να επηρεαστεί από την αυξανόμενη τάση της «παγκοσμιοποίησης» που επικρατεί στις μέρες μας.

το 2005. η KBR (ΗΠΑ). Η σοβαρότητα. Ο δρόμος προς την πρόοδο και την ανάπτυξη στις μέρες µας. κορυφαίοι κατά σειρά κατασκευαστικοί οίκοι με βάση τα έσοδα από τη διεθνή τους δραστηριότητα ήσαν η Hochtief.ότι μεταξύ των 15 μεγαλύτερων εργοληπτικών επιχειρήσεων του κόσμου. αντίστοιχα. δίχως γεωγραφικούς περιορισμούς.5 δισ . Σε απόλυτους αριθμούς η Skana ήταν η πρώτη. το αίσθημα εμπιστοσύνης στις ικανότητες των Ελλήνων τεχνικών. προβάλλοντας.τι αφορά το κατασκευαστικό δυναμικό. περνά και έξω από τα σύνορα της χώρας µας. Μόνο που αυτός ο δρόμος. χάρη στην προσπάθεια των στελεχών τους. Στοιχείο που αναδεικνύει ως μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα την ευρωπαϊκή γνώση. Bectel (ΗΠΑ) Bouyques (Γαλλία) Κατά τις εκτιμήσεις του διεθνούς κύρους ειδικού περιοδικού Engineering News Record. προοιωνίζεται θετική συνέχεια. Οι μεγαλύτεροι κατασκευαστικοί οίκοι του κόσμου εξασφαλίζουν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους από δραστηριότητες που αναπτύσσουν εκτός της χώρας προέλευσής τους 3 . µε τα έργα τους. πρώτη στον κόσμο κατασκευαστική εταιρεία.στην εξωτερική πολιτική της χώρας τους 4 . υπόψη τις τάσεις των ημερών μας. δεν θα πρέπει να ακολουθηθεί ευκαιριακά. ο ενστερνισμός της εξωστρέφειας εκ μέρους των ελληνικών κατασκευαστικών επιχειρήσεων ως βασικό                                                              3 Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία που αναφέρονται στο 2003. Επί της ουσίας εξάγουν γνώση. Ενισχύουν. μετρούν περισσότερο από το μέγεθος (εταιρείας ή χώρας) στην εξόχως ανταγωνιστική αυτή αγορά. ικανότητες και εμπειρία. εξασφάλισε το 83% του κύκλου των εργασιών της από ξένες αγορές Η Skansa (Σουηδία). Ελληνικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις. η συνέπεια. η σταθερότητα και το καλό αποτέλεσμα. µε αυτό τον τρόπο. 18    . λοιπόν. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό στρατηγική περιλαμβάνει τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους σε κλάδους συγγενείς με τον κατασκευαστικό και η δεύτερη τη γεωγραφική επέκταση σε χώρες του εξωτερικού. δολάρια έσοδα από διεθνείς αγορές Πάνω από 50% ήταν τα έσοδα από δραστηριότητα στο εξωτερικό για τις εταιρείες Vinci (Γαλλία). την εθνική τους καταγωγή. η συντριπτική πλειοψηφία είναι ευρωπαϊκές (12) και η μειοψηφία (3) αμερικανικές. παρεμβαίνοντας -ειρηνικά και δημιουργικά. αλλά και τη διεισδυτική δυνατότητα που έχουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στις αναπτυσσόμενες αγορές. κερδίζοντας βήμα βήμα σημαντικά έργα σε άλλες χώρες. 4 Επισημαίνεται -και αυτό έχει ιδιαίτερη ασφαλώς σημασία. που κατατάσσεται δεύτερη στον κόσμο με βάση τα συνολικά δεδομένα της. ικανότητα. µε κανέναν τρόπο. Λαμβάνοντας. Το μέλλον είναι εξωστρεφές. η Vinci και η Bectel. ανοίγουν δρόμους σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον. εμπειρία. η Hochtief (Γερμανία). τουλάχιστον σε ό. Η περαιτέρω αξιοποίηση αυτών των πρωτοβουλιών. εξασφάλισε το 82%. η Skana. όπως συνέβη πριν από τρεις δεκαετίες στην περίπτωση ελληνικών επιχειρήσεων. με έσοδα 11. Αυτή ακριβώς η εξωστρέφεια είναι που τους κάνει να διακρίνονται από τους υπόλοιπους. συμβάλλοντας στην γενικότερη εξαγωγική προσπάθεια του κράτους προέλευσής τους.

απλώς. Η συρρίκνωση της έτσι κι αλλιώς μικρής ελληνικής αγοράς. ώστε να αποτελέσει τον πρεσβευτή της χώρας. αναλήφθηκαν κατά το παρελθόν έργα). ανταγωνιζόμενες επιτυχώς υποψηφιότητες από άλλες χώρες της ΕΕ). ας σταθεί. τα όρια είναι εξαιρετικά εκτεταμένα: τα νέα κράτη-µέλη της ΕΕ (όπου ήδη ελληνικά γραφεία μελετών και εργοληπτικές επιχειρήσεις έχουν αναλάβει κάποια έργα. Tο μέγα πλήθος και η ακόμη μεγαλύτερη εμπειρία του ελληνικού τεχνικού δυναμικού. η αφορμή. Κάποια από βήματα που πρέπει να πραγματοποιηθούν είναι η αποκατάσταση ενός συστήματος άμεσης.θα πρέπει να αξιοποιηθεί από το κράτος. συνεχούς και σαφούς αλληλοενημέρωσης του τεχνικού κόσμου και των διπλωματών και η προώθηση και θεσμοθέτηση μιας σειράς νομοθετικών και άλλων διατάξεων. συνιστά ένα πλουτοπαραγωγικό δυναμικό. όπως και οι χώρες της Μέσης Ανατολής και τα αραβικά κράτη (όπου έγινε και η πρώτη «έξοδος» τη δεκαετία του 70). Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό στοιχείο της επιχειρηματικότητας τους αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας τους στα διεθνή φόρα. Σε αυτές τις χώρες έχει ήδη διαπιστωθεί ότι η έξοδος του ελληνικού τεχνικού δυναμικού επιφέρει θετικά αποτελέσματα και στις εξαγωγές της ελληνικής βιομηχανίας. η Ρωσία και σχεδόν όλες οι χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Η εξωστρέφεια είναι δρόμος δύσκολος αλλά και ευεργετικός για το ελληνικό τεχνικό δυναμικό. που θα διευκολύνουν και θα στηρίζουν την «έξοδο» από τη χώρα. Ως προς τον γεωγραφικό προσδιορισμό αυτής της προσπάθειας. ταυτόχρονα και την κινητήρια δύναμη για την κατάκτηση των εκτός συνόρων αγορών. αλλά και των ιστορικών δεσμών. αποτελούν ένα προνομιακό πεδίο δραστηριοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων και εξαιτίας των πολύ καλών πολιτικών σχέσεων της χώρας µας. 19    . είτε έμμεση σχέση µε τις κατασκευές. Ο δρόμος που ακολούθησαν μεγάλοι παίχτες του κλάδου μπορεί να ακολουθηθεί και από τους Έλληνες κατασκευαστές. τα Βαλκάνια (όπου. οργανωμένα και δυναμικά. (η πείρα του παρελθόντος μπορεί να φανεί. Αυτή είναι µια διακηρυγμένη κοινή διαπίστωση. που κάποτε -συστηματικά. επίσης. είτε αυτές έχουν άμεση. στην περίπτωση αυτή εξαιρετικά χρήσιμη).

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο τρόπος οργάνωσης της κατασκευαστικής εταιρείας στο διεθνές περιβάλλον.Έρευνα της σχετικής βιβλιογραφίας από: . στόχοι. η διερεύνηση των προοπτικών και ενδεχόμενα ο εντοπισμός ευκαιριών των ελληνικών κατασκευαστικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό. . δομή της εργασίας Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνηθεί η σημασία του μάρκετινγκ στις κατασκευές στον διεθνή χώρο. . . η αποτίμηση της ιστορικής παρουσίας του ελληνικού κατασκευαστικού κλάδου στο εξωτερικό. Β. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται το μάρκετινγκ των κατασκευών και παρουσιάζονται τα κύρια στοιχεία και οι ιδιαιτερότητες του. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται η εισαγωγή στην εργασία και παρουσιάζεται η σημασία της παρουσίας των Ελλήνων τεχνικών στο εξωτερικό. . Ανάλυση του υλικού που συγκεντρώθηκε. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 1.Συνεντεύξεις με στελέχη κατασκευαστικών εταιρειών. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιλαμβάνει τα παρακάτω: Α. . το μάρκετινγκ στην επιχείρηση. .δημοσιεύσεις επιστημονικών περιοδικών. αντίστοιχα η δραστηριοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων και οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης τους. Πραγματοποιείται έρευνα σχετικά με το μάρκετινγκ. . η ανάλυση του διεθνούς μάρκετινγκ στον τομέα των κατασκευών και η παρουσίαση των κύριων ζητημάτων που το αφορούν. Η δομή της εργασίας έχει ως ακολούθως: .2 Αντικείμενο. Αναλύονται οι πολυεθνικές επιχειρήσεις στην 20    .δημοσιεύσεις του ημερήσιου τύπου.σχετικά βιβλία. Κύριοι στόχοι που τίθενται στην εργασία αυτή είναι: . . Γ. μεθοδολογία. . το διεθνές μάρκετινγκ και το μάρκετινγκ στο διεθνές περιβάλλον. Εξαγωγή συμπερασμάτων – προτάσεων.Έρευνα σχετικών διαδικτυακών τόπων.

Στο τέταρτο κεφάλαιο μελετάται η διεθνής κατασκευαστική αγορά. τη διασφάλιση ποιότητας και τις προοπτικές εξόδου. . Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό εποχή της παγκοσμιοποίησης. . 21    . τα σημαντικά έργα των ελληνικών εταιρειών ανά χώρα. Στο πέμπτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μία ιστορική αναδρομή στην παρουσία των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών στο διεθνή χώρο. . Στο έβδομο κεφάλαιο διατυπώνονται τα βασικά συμπεράσματα και οι προτάσεις σχετικά με την προσφορά του μάρκετινγκ στην επιχείρηση. Στο όγδοο κεφάλαιο γίνεται ο επίλογος της εργασίας και διατυπώνονται κάποια σχόλια και παρατηρήσεις. . Παρουσιάζεται το προφίλ 20 εταιρειών και η παρουσία τους στο εξωτερικό. . Επίσης δίνονται προτάσεις σχετικά με τη συνέχιση της παρούσας διπλωματικής εργασίας σε μελλοντικό στάδιο. συμπεράσματα – προτάσεις και φωτογραφικό υλικό από έργα. Τέλος. Παρουσιάζονται η περίοδος της μεγάλης εξόδου (1960 – 1980). στο παράρτημα αναλύονται οι συμβάσεις παραχώρησης και παρατίθεται κατασκευαστικό γλωσσάριο. . οι προοπτικές εξόδου και η στρατηγική αξιοποίηση των ευκαιριών. ο στρατηγικός σχεδιασμός – στρατηγικό μάνατζμεντ και η σημασία της διασφάλιση ποιότητας. Διερευνάται η διεθνής κατασκευαστική αγορά και η ελληνική κατασκευαστική βιομηχανία στο διεθνή χώρο. τους εκπατρισμένους μάνατζερ. το προφίλ των εταιρειών εκείνης της περιόδου. Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο διεθνή χώρο σήμερα.

.

msmpart.asp?news_data_id =118080&category_id=64 (Ιανουάριος. 2007) [5] “Πέρα από τα σύνορα”.acci.gr/_NEA/cat_news/PREVIEW_newS_KALIMERA.. 31/3/2006. ΙΟΚ.tee.Ε. Κατάρ.ppt (Ιανουάριος. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη «∆ιοίκηση Υπηρεσιών» για Στελέχη του Τµήµατος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.. 2007) [3] “Ημερίδα: Το επιχειρηματικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στον κλάδο των κατασκευών μετά το 2004. http://portal. Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Βιβλιογραφία κεφαλαίου [1] “Μεταολυμπιακή… κατάθλιψη”.aueb.Α. Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ. Ελληνική Πρεσβεία Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. http://portal. Διπλωματική Εργασία: “Η επιχειρηματικότητα στον ελληνικό κατασκευαστικό τομέα – Η περίπτωση της Arcon Constructions”.gr/portal/page/portal/TEE/report2004-06/exostrefeia/exwstrefeia- paremvaseis (Οκτώβριος.gr/reports/emirates2005. Μπαχρέιν”. 2007) 23    . 23/1/2006. Απαιτούμενη μεθοδολογία και προγραμματισμός.tee. Ομιλία κ.gr/mprogrammae. www. 2007) [6] “Συνεργάτες στην εξωστρέφεια”. www.pdf (Ιανουάριος. 2007) [2] “Ετήσια Έκθεση Οικονομικής Καταστάσεως και Διμερών Δραστηριοτήτων Έτους 2005 στα Η.iok.»”. 2007) [4] Καλογήρου Π.kalimera. www. 31/10/2005.gr/diplwmatikes/Pagioula. Σαββιδη «Η αναγκαιότητα της άρσης των δυσχερειών για την εξωστρέφεια του κλάδου κατασκευών.htm (Ιανουάριος.gr/portal/page/portal/TEE/report2004-06/exostrefeia/exwstrefeia- paremvaseis (Οκτώβριος. www. ΚΑΛΗΜΕΡΑ. Κ.

.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ .

.

Μάρκετινγκ είναι «όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες. είτε αυτό λέγεται παραγωγή ενός μοναδικού για την αγορά προϊόντος είτε εξασφάλιση άριστης ποιότητας είτε στελέχωση με τα καλύτερα δυνατά ταλέντα. όπως έχουν προκύψει μέσα από τις εξελίξεις της συγκεκριμένης επιστήμης. δεν μετράει εάν τα έσοδα δεν εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. 27    .1 Τι είναι το μάρκετινγκ. Το μάρκετινγκ θα πρέπει να είναι παρόν από το ξεκίνημα κιόλας μιας επιχείρησης και να της προσφέρει πληροφορίες για την απορροφητικότητα της αγοράς στην οποία απευθύνει το προϊόν. συσκευασίας και προσωπικής πώλησης. με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών -εκ των προτέρων καθορισμένων ομάδων καταναλωτών. Η λειτουργία και οι αποφάσεις του μάρκετινγκ στη διάρκεια της ζωής μιας επιχείρησης είτε για τις επενδυτικές προσπάθειές της. Σύμφωνα μάλιστα με έναν ορισμό. ορισμός Σε μία γενική θεώρηση μπορεί να λεχθεί ότι το Μάρκετινγκ ή Marketing αναφέρεται στην πραγματοποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. στην πράξη αποδεικνύεται ότι είναι πολλοί οι «γνωρίζοντες» από την προσοχή των οποίων διαφεύγουν τα νέα «εργαλεία». που ασκούνται κατά την ροή των αγαθών (ή υπηρεσιών) από την παραγωγή (παροχή) στην κατανάλωση (αποδοχή). Το μάρκετινγκ πρέπει να είναι παρόν για την πολιτική ποιότητας και τιμολόγησης του προϊόντος.χρήστη. το μάρκετινγκ είναι ζωτικό για κάθε οργανισμό• ωστόσο. Ωστόσο. Σε ένα περιβάλλον συνεχούς ανάπτυξης των αγορών και μεταβολής των οικονομικών συνθηκών. 2.1 Γενικά για το μάρκετινγκ H βασικότερη επιδίωξη μιας επιχείρησης είναι να γίνει επιτυχημένη στον κλάδο της – οτιδήποτε άλλο. σχηματοποίησης. κάθε στοιχείο σε αυτό θα πρέπει να σχεδιαστεί ώστε να είναι αποτελεσματικό μέχρι τη φάση της υλοποίησης. έχει μεγάλη σημασία. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 2.1. όπως και για την πώλησή του για την οποία απαιτείται ο κατάλληλος συνδυασμός διαφήμισης. είτε την υπηρεσία που ετοιμάζει να παράξει.που θα οδηγήσει στην επίτευξη κέρδους για την επιχείρηση». που κατευθύνουν τη ροή των αγαθών και υπηρεσιών από τον παραγωγό στον καταναλωτή . όπως και να αξιολογήσει τη συνολική αποδοτικότητά του.

Βασικό επομένως μέλημα μίας επιχείρησης για την πραγματοποίηση των στόχων της. 28    . οι οποίες επιδρούν κατά σημαντικό ποσοστό στην επίτευξη του στόχου. εμφανίζονται ορισμένα μεγέθη τα οποία θα πρέπει να τύχουν ιδιαιτέρας προσοχής. product (προϊόν). promotion (προώθηση). Τα μεγέθη αυτά. ήτοι για ένα βέλτιστο μείγμα Μάρκετινγκ (Marketing mix). το γενικότερο κοινωνικοπολιτικό κλίμα της περιόδου. οι ανταγωνιστικές συνθήκες. δηλαδή της ροής των αγαθών-υπηρεσιών από την παραγωγή προς την κατανάλωση. place (τόπος). Πρέπει βέβαια να τονισθεί. η συμπεριφορά του καταναλωτικού κοινού. Τέτοιες μη ελεγχόμενες μεταβλητές είναι π. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Εικόνα 1: Το μάρκετινγκ τότε και τώρα Πηγή: [2] Στη διαδικασία αυτή. ότι εκτός των ελεγχομένων μεταβλητών (τέσσερα [ρ]). ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ένα βέλτιστο αποτέλεσμα. είναι ο προσδιορισμός του καλύτερου (βέλτιστου) συνδυασμού αυτών των τεσσάρων μεταβλητών σε κάθε εξεταζόμενο χρονικό ορίζοντα. υπάρχουν και άλλες μη ελεγχόμενες μεταβλητές της ζήτησης και του περιβάλλοντος. price (τιμή). οι ελεγχόμενες μεταβλητές αποφάσεων εκφράσθηκαν από τον Mc Carthy στον κανόνα των τεσσάρων [p] δηλ.χ. κλπ.

Όλο λοιπόν αυτό 29    .3 Προϊόν Υπό τον όρο προϊόν νοείται ένα σύστημα υλικών και άυλων στοιχείων.χ.χ.2 Έργα Πολιτικού Μηχανικού και Μάρκετινγκ Υπενθυμίζεται ότι το Μάρκετινγκ αναφέρεται στη ροή των αγαθών και υπηρεσιών από την παραγωγή στην κατανάλωση.χ. αλλά και τον πληθυσμό ολόκληρης της χώρας. Τούτο πράγματι πρέπει να εξυπηρετεί τον σκοπό του και να είναι κατασκευασμένο κατά τον καλύτερο τρόπο.λπ. Εν τούτοις. ωφελεί πολύ μεγάλα τμήματα του πληθυσμού μίας περιοχής. αλλά επάνω στη βάση γεωγραφικών και τεχνικών δεδομένων. όπως π. το οποίο με τη χρησιμότητα του δημιουργεί ωφέλεια. ηχομονωτικές ιδιότητες. κουφώματα.1. Η κατασκευή ενός δρόμου π. μέσα στο εύρος της άσκησης του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού υπάρχουν τομείς οι οποίοι εμπίπτουν στην «κλασική» περίπτωση του Μάρκετινγκ. τα οποία δεν επιδέχονται μετατόπιση σε άλλο σημείο. ένα κούφωμα αποτελείται βασικά από αλουμίνιο. Ρίο-Αντίρριο κ. αντοχή σε καταπονήσεις.χ. Περιφέρεια. Π. Δήμος. θερμομονωτικές.: Η ροή των αγαθών και υπηρεσιών δεν γίνεται προς γνωστές ομάδες πληθυσμού. • Προώθηση (promotion). • Τιμή (price). Νο- μαρχία. Στην περίπτωση των έργων υποδομής η κατάσταση παρουσιάζει ορισμένες διαφοροποιήσεις. Εγνατία οδός. αλλά προς πολύ μεγάλα τμήματα του πληθυσμού ή ακόμη και προς τον συνολικό πληθυσμό μίας χώρας. κλπ. Κράτος και αναφέρεται κυρίως στη συνολική ωφέλεια του έργου. είδη υγιεινής.χ. Καθορίζεται από κεντρικά όργανα π. Τούτος δεν καθορίζεται ως χώρος μίας διαφημιστικής καμπά- νιας. με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών εκ των προτέρων γνωστών ομάδων καταναλωτών. πλακίδια.1. όπως π. Π.χ.χ. Οι παράγοντες τέσσαρα [p] εμφανίζονται ως εξής: • Προϊόν (product). 2. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 2. ξύλο ή πλαστικό και υαλοπίνακα (υλικά στοιχεία) και από τις ιδιότητες τόσο του καθενός απ' αυτά όσο και αυτές του τελικού προϊόντος (π. Πρέπει να είναι εφικτή για το κοινωνικό σύνολο και δεν αναφέ- ρεται στην οικονομική κατάσταση του μεμονωμένου καταναλωτή. • Τόπος (place).

1. 2. στον κύκλο ζωής του προϊόντος. στην τυποποίηση του. στην ανάπτυξη του.3. Διάγραμμα 1: Διαδικασία ανάπτυξης ενός νέου προϊόντος Πηγή: [1] 30    . Η διαφοροποίηση των χαρακτηριστικών του συστήματος έχει ως επακόλουθο τη διαφοροποίηση του βαθμού ωφέλειας που τελικά προκύπτει. Έτσι όλη αυτή η προκαταρτική διαδικασία παρουσιάζει διάφορες φάσεις. συνολικός αριθμός προϊόντων. όπως αυτή παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα. το σήμα του. κλπ). 2. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό το σύστημα χρησιμοποιούμενο ως κούφωμα δημιουργεί ωφέλεια.2 Διαδικασία ανάπτυξης ενός νέου προϊόντος Η εμφάνιση ενός προϊόντος στην αγορά αποτελεί πάντοτε ένα ρίσκο και για το λόγο αυτό απαιτούνται σοβαρές μελέτες και έρευνες πριν από την τελική απόφαση για την εμφάνιση του στην αγορά.1.1 Πολιτική προϊόντος Η πολιτική προϊόντος αποτελεί ένα τμήμα του μίγματος-Μάρκετινγκ και εξετάζει θέματα που αναφέρονται στη διαμόρφωση του προγράμματος προϊόντων μίας επιχείρησης (ποικιλία.3. τη συσκευασία του μέχρι και την παροχή εγγύησης (υποχρέωση σέρβις) μετά την πώληση του. αύξηση ή μείωση της παραγωγής.

κ. 2.1. τίθενται και μερικά ερωτήματα όπως: ƒ Λειτουργία και στόχοι της τιμολογιακής πολιτικής. Μ' άλλα λόγια. 3. Η αύξηση των πωλήσεων σε περιπτώσεις που με την αύξηση της παραγωγής 31    . Η μεγιστοποίηση του κέρδους. τον παραγωγό. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Στην πρώτη φάση εμφανίζονται κάποιες νέες ιδέες για την ανάγκη παραγωγής ενός νέου προϊόντος. Συνήθεις στόχοι της τιμολογιακής πολιτικής είναι: 1. διότι εύκολα μπορεί να οδηγηθεί κανείς σε υιοθετήσεις ατελέσφορων ιδεών και στην απόρριψη άλλων που θα μπορούσαν να αποδειχθούν χρήσιμες. τον έμπορο και τρόπος καθορισμού τους.χ. Στην τρίτη φάση ακολουθεί μία επιχειρησιακή ανάλυση. Η διατήρηση.).1. ή η επαύξηση του μεριδίου της αγοράς. η κάθε φορά διαμορφούμενη τιμή πρέπει να συμβαδίζει με τους ειδικότερους στόχους της επιχείρησης. Η φάση αυτή είναι ίσως η δυσκολότερη.1 Λειτουργία και στόχος της τιμολογιακής πολιτικής Η τιμολογιακή πολιτική μίας επιχείρησης αποβλέπει στη διατήρηση ή και ακόμη στην αύξηση της οικονομικής ισχύος της επιχείρησης. ƒ Σημασία της διαμόρφωσης της τιμής ενός προϊόντος για τον καταναλωτή. τότε και μόνον τότε περνά το προϊόν σε μαζική παραγωγή. χρήση και επεξεργασία μαρμάρου ή ξύλου. 4. ƒ Παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπ' όψη κατά την άσκηση της τιμολογιακής πολιτικής.4. 2.4 Τιμή Το δεύτερο στοιχείο των ελεγχομένων μεταβλητών αποφάσεων επιδρά: a) Στον όγκο των πωλήσεων μίας επιχείρησης b) Στην αύξηση ή στη διατήρηση του μεριδίου αγοράς. ή σημαντική βελτίωση των ιδιοτήτων υπαρχόντων προϊόντων (π. Η επίτευξη ενός καθορισμένου μεγέθους αποδοτικότητας. 2.λπ. Στη δεύτερη φάση γίνεται μία επιλογή από όλες τις ιδέες που εμφανίσθηκαν. Στην τέταρτη φάση η ανάπτυξη του προϊόντος. στην πέμπτη η διανομή και εφ' όσον όλες αυτές οι φάσεις καταλήξουν σε θετικά αποτελέσματα. Παράλληλα όμως.

που επιδρούν στη διαμόρφωση της τιμής ενός προϊόντος. Ο συνυπολογισμός όλων των παραγόντων δεν είναι πάντοτε δυνατός από 32    . 2. b) Προσεκτική μελέτη των κυριοτέρων ανταγωνιστών και ανάλυση της πολιτικής τους. όταν η άσκηση της τιμολογιακής πολιτικής στηρίζεται στις τιμές των ανταγωνιστών. Οι στόχοι της τιμολογιακής πολιτικής μπορούν να καταταγούν σε δύο βασικές κατηγορίες: A. επίτευξη οικονομικής σχέσης μεταξύ των ανταγωνιστών.1.4. του τρόπου λειτουργίας του και των επιδράσεων της τιμολόγησης στην αύξηση των πωλήσεων σε μονάδες. συμπίεση του κόστους παραγωγής και διανομή και μεγιστοποίηση του κέρδους. απόκτηση και διατήρηση πελατείας. 5. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για την εκμετάλλευση του θετικού οικονομικού κλίματος. c) Γνώση της αγοράς. καταπολέμηση των ανταγωνιστών κ. B..2 Παράγοντες επηρεασμού της τιμής ενός προϊόντος Υπάρχουν πολλοί παράγοντες.λπ. του ανταγωνιστού περιβάλλοντος και των διαθεσίμων πόρων της επιχείρησης. Η διατήρηση σταθερής τιμής. όπου επιβάλλονται κάθε φορά ανάλογα μέτρα τιμολογιακής πολιτικής. Για την επιτυχία της τιμολογιακής στρατηγικής τίθενται οι παρακάτω προϋποθέσεις: a) Συμφωνία και συντονισμός όλων των στελεχών της επιχείρησης σχετικά με τους αντικειμενικούς στόχους της επιχείρησης. Η απόκτηση νέας. του κόστους των προϊόντων και των επιδράσεων των τιμών στη συνολική επέκταση της αγοράς. που αποτελεί στόχο εξυπηρέτησης των μακροχρονίων συμφερόντων της επιχείρησης. Σε στόχους καθαρά ενδοεπιχειρησιακούς όπως προσαρμογή των πωλήσεων στην παραγωγή. Η αντιμετώπιση του ανταγωνισμού. 7. Σε στόχους με προσανατολισμό την αγορά όπως αύξηση του όγκου των πωλήσεων. d) Γνώση του επιχειρηματικού συστήματος. ή η διατήρηση της υπάρχουσας πελατείας. 6. πλήρης απασχόληση του υπάρχοντος δυναμικού και δημιουργία θετικών οικονομιών κλίμακας.

να πεισθεί για τη χρησιμότητα του. καθότι οι ανταγωνισμοί απαντούν γρήγορα και με μεγάλη ταχύτητα. ανταγωνισμός) και το γενικότερο οικονομικό κλίμα (ανεργία. Το κόστος του προϊόντος.1. που θα μπορούσε να πωλήσει σε ορισμένη τιμή και σε ορισμένο χρονικό διάστημα. δεν αρκεί το γεγονός ότι είναι καλό και σύμφωνο με τις αντίστοιχες προδιαγραφές. Η τελευταία (επιχείρηση) επιθυμεί να καθορίσει τον όγκο των προϊόντων. Για να πωληθεί όμως αυτό το προϊόν. πληθωρισμός. είτε γιατί κάποιος αποφάσισε έστω να χρησιμοποιήσει τις τιμές ως ανταγωνιστικό όπλο.είναι κυρίως η διαφήμιση.λπ. 4. Εν τούτοις οι τιμές του ανταγωνισμού παρακολουθούνται είτε σαν οδηγός. Η επιχείρηση θα πρέπει επομένως να επικοινωνήσει με το αγοραστικό κοινό και να το πληροφορήσει για την ύπαρξη του νέου προϊόντος. μαζί με ένα έστω μικρό περιθώριο κέρδους καθορίζουν την ελάχιστη τιμή του προϊόντος. Θα πρέπει αυτό να το πληροφορηθεί ο αγοραστής και επιπλέον θα πρέπει -ο τελευταίος. 5. 2.η θετική αντίδραση του αγοραστικού κοινού έναντι του προϊόντος. είτε εξαιτίας της εμφάνισης ενός νέου παραγωγού. Η επικρατούσα κατάσταση της αγοράς (μονοπώλιο. εξέρχεται απ' αυτό σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές και έτοιμο να εκπληρώσει το σκοπό για τον οποίο κατασκευάσθηκε. Η συμπεριφορά των καταναλωτών. 3. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό άποψη χρόνου και κόστους και κατά συνέπεια επιλέγονται κάθε φορά οι σημαντικότεροι σύμφωνα με τα δεδομένα της επιχείρησης. Στα πλαίσια επομένως της επικοινωνιακής πολιτικής εντάσσεται κάθε μορφή πληροφόρησης από μέρους της επιχείρησης προς τους πιθανούς αγοραστές.5 Πολιτική επικοινωνίας (προβολής) Ένα προϊόν εντασσόμενο σ' ένα πρόγραμμα παραγωγής. Τα μέσα επίτευξης αυτού του στόχου -από πλευράς επιχείρησης. Ο ανταγωνισμός. 2. Οι τιμές των προϊόντων εν συνιστάται να αποτελέσουν όπλο ανταγωνισμού. ολιγοπώλιο. τα ειδικά 33    . η προσωπική πώληση. κ. Η νομοθεσία στην οποία υπάγεται το προϊόν (αγορανομικός κώδικας). κλπ). για τις διαφορές του από κάτι προγενέστερο. Τούτο. για τα πλεονεκτήματα του. Στο σημείο αυτό παίζει σημαντικό ρόλο η χρησιμότητα του προϊόντος και η εμπιστοσύνη των καταναλωτών προς την επιχείρηση. Μερικοί από τους πιο σημαντικούς παράγοντες διαμόρφωσης της τιμής του προϊόντος είναι: 1. Στόχος όλης αυτής της προσπάθειας είναι -προφανώς.

κ. μέσα. Βέβαια παραμένουν πάντοτε ανοικτά τα θέματα της επιλογής τη καμπάνιας. το διατιθέμενο κεφάλαιο για την καμπάνια και τέλος η κριτική και η αποτίμηση των αποτελεσμάτων της καμπάνιας. ƒ ποια είναι η αγορά διάθεσης του προϊόντος: ƒ τι τρόπους. μεθοδολογίες χρησιμοποιεί ο ανταγωνισμός. σύμφωνα με τη ζήτηση των αγοραστών και υπό συνθήκες ελαχίστου δυνατού κόστους. του ποσοστού συμμετοχής του καθενός από τους παραπάνω παράγοντες στην καμπάνια. ποσότητα) σε καλή κατάσταση και στη συγκεκριμένη αγορά.λπ.1. Η λεγόμενη «φυσική διανομής» έχει σαν στόχο τη διανομή του σωστού προϊόντος (είδος. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό προγράμματα προώθησης πωλήσεων και οι δημόσιες σχέσεις. 2. ƒ ποιο σύστημα θα ακολουθηθεί.6 Πολιτική διανομής Τα ερωτήματα στα οποία πρέπει να απαντήσει η πολιτική διανομής είναι τα εξής: ƒ ποιος είναι ο συμφερότερος και οικονομικότερος τρόπος διάθεσης του προϊόντος. 34    .

Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό

2.2 Το μάρκετινγκ στην επιχείρηση

2.2.1 Η επιχείρηση θέλει στρατηγική

Ο διαρκής αγώνας μιας επιχείρησης στις μέρες μας είναι μεταξύ των δύο άκρων
μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού. Η επιχείρηση πρέπει να
«βλέπει» και να τη «βλέπουν». Πρέπει να «βλέπει» το μακροπεριβάλλον της (την
οικονομία, τη χρηματοοικονομική αγορά, τις κυβερνητικές ρυθμίσεις, τις κοινωνικές
ανάγκες και συμβάσεις). Πρέπει να είναι ευαίσθητη, όχι μόνο έναντι του κέρδους των
μετόχων της, αλλά και σε θέματα ηθικής και κοινωνικής ευθύνης, καθώς και
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Πρέπει να «βλέπει» τους ανταγωνιστές της,
τους προμηθευτές της και φυσικά, τους πελάτες της (να αναλύει τις ανάγκες τους και
να δίνει λύσεις στα προβλήματα τους). Να προσφέρει κατάλληλα κανάλια διάθεσης
των προϊόντων και υπηρεσιών της. Πρέπει να « βλέπει» τον εαυτό της, τις κύριες
δεξιότητες και ικανότητες της, τη λειτουργική της δομή, την οργάνωση της, το
προσωπικό της. Τα δυνατά της σημεία και τις αδυναμίες της, τις ευκαιρίες που της
παρουσιάζονται και τις πιθανές απειλές και κινδύνους που την περιτριγυρίζουν.

2.2.1.1 Κρίσιμα χαρακτηριστικά

Η Γνώση, η Καινοτομία και η Οργάνωση είναι τα κρίσιμα χαρακτηριστικά μιας
επιχείρησης. Η σύγχρονη επιχείρηση πρέπει να οργανώνεται, να προγραμματίζει, να
μαθαίνει, να ανανεώνεται, να αλλάζει. Να είναι ευέλικτη, να τολμά να καινοτομεί (με
χρήση τόσο της νέας τεχνολογίας όσο και των νέων επιχειρηματικών μοντέλων) και
να τολμά να το κάνει αυτό γνωστό. Οι Δημόσιες Σχέσεις, άλλωστε, μπορεί -
επιγραμματικά - να οριστούν ως «Κάνε το καλό και πες το», σε αντίθεση με τις παλιές
παροιμίες. Γιατί η σύγχρονη επιχείρηση δεν αρκεί να «βλέπει» τους άλλους, πρέπει
και να είναι ορατή και η ίδια.

2.2.1.2 Η σημασία της συνεργασίας

Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να γίνει μια επιχείρηση ορατή είναι η
συνεργασία. Και αυτό είναι ένα από τα παράδοξα της εποχής μας: σε ένα περιβάλλον
- υστερικού σχεδόν - ανταγωνισμού, προβάλλει περισσότερο από ποτέ η ανάγκη
35 
 

Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό

συνεργείων και συνεργασιών. Παλαιότερα οι επιχειρήσεις «έσκαβαν τάφρους ή
ύψωναν τοίχους ολόγυρα τους». Σήμερα οι επιτυχημένες επιχειρήσεις φτιάχνουν
γέφυρες.
Οι στρατηγικές συμμαχίες επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αποκτήσουν
συγκριτικό πλεονέκτημα μέσω της πρόσβασης στους πόρους των συνεργατών τους
(περιλαμβανομένων των αγορών, της τεχνολογίας, του κεφαλαίου, του ανθρώπινου
δυναμικού, της γεωγραφικής επέκτασης των δραστηριοτήτων και της μείωσης του
κόστους).
Η συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις συμπληρώνει τους πόρους και τις
δεξιότητες της επιχείρησης - και αυτό έχει ως συνέπεια την ταχύτερη και
αποτελεσματικότερη ανάπτυξη της (τόσο της δικής της όσο και των συνεργατών της),
καθώς και αύξηση της παραγωγικότητας (κερδίζοντας χρόνο και χρήματα).
Ο χρόνος και τα χρήματα που εξοικονομούνται, μπορεί να επενδυθούν στην
ανάπτυξη των πραγματικών δεξιοτήτων της επιχείρησης. Καθώς οι παγκόσμιες
αγορές ανοίγουν και ο ανταγωνισμός μεγαλώνει, οι επιχειρήσεις (ιδιαίτερα οι
μικρομεσαίες) πρέπει να είναι ανοικτές σε συνεργασίες και, ταυτόχρονα, πολύ
προσεκτικές με το ποιους θα συνεργαστούν.

2.2.1.3 Το μήνυμα

Ίσως το μήνυμα του καιρού μας να είναι ότι ο πόλεμος κερδίζεται πλέον όταν
νικητές είναι και οι δύο αντίπαλοι και αυτό γιατί είναι πολύ πιο κερδοφόρο (για να
πάρουμε την πιο «ρεαλιστική» προσέγγιση) να έχει κανείς ένα μικρό κομμάτι από μια
μεγάλη πίτα, παρά ένα τεράστιο κομμάτι από μια μικρή και εξαθλιωμένη.

36 
 

Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό

Εικόνα 2: Η στρατηγική θέση μιας επιχείρησης

Πηγή: [2]

2.2.2 Οι πέντε απειλές για την επιχείρηση

Η καλή γνώση του εξωτερικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί ένας
οργανισμός (ή μια επιχείρηση) έχει ουσιαστική και κρίσιμη σημασία για τη
βιωσιμότητα και την ανάπτυξη του. Οι παράγοντες που επιδρούν στον οργανισμό και
τον επηρεάζουν είναι πολλοί.
Η κατανόηση της δυναμικής των αντίπαλων εταιρειών μέσα σε έναν κλάδο
αποκτά κρίσιμη σημασία για πολλούς λόγους. Πρώτον, μπορεί να βοηθήσει στην
εκτίμηση των ευκαιριών που είναι δυνατόν να υπάρχουν για μια επιχείρηση, πράγμα
που είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν πρόκειται για μια νέα επιχείρηση. Βοηθά, επίσης,
στη διαφοροποίηση μιας επιχείρησης από όσες προσφέρουν παρόμοια προϊόντα και
υπηρεσίες.
Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας επιχείρησης είναι αυτό που αναδεικνύει τη
«μοναδικότητα» της. Η ανάλυση της επιχείρησης είναι εκ των ουκ άνευ, τόσο για την
ίδρυση και εδραίωση της όσο και για τη δημιουργία ενός βιώσιμου συγκριτικού
πλεονεκτήματος. Ένα από τα πιο καθιερωμένα μοντέλα που μπορεί να
χρησιμοποιηθούν σε αυτή την ανάλυση είναι το μοντέλο των πέντε δυνάμεων, του
Michael E. Porter (στο βιβλίο του «Competitive Strategy: Techniques for Analyzing
Industries and Competitors»): Κατ' αρχάς, το εξωτερικό περιβάλλον σημαδεύεται από
τον έντονο ανταγωνισμό αντίπαλων εταιρειών. Ακολουθούν η απειλή εισόδου νέων

37 
 

Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό

επιχειρήσεων, η δυνατότητα ανάπτυξης υποκατάστατων του προϊόντος και η
αγοραστική δύναμη πελατών και προμηθευτών.

Εικόνα 3: Το μοντέλο των 5 δυνάμεων του Porter

Πηγή: [2]

2.2.2.1 Υποκατάστατα

Τα υποκατάστατα προϊόντα περιορίζουν τις αποδόσεις σε έναν κλάδο θέτοντας
μια «οροφή» στις τιμές πώλησης. Δεν περιορίζουν τα κέρδη μόνο σε κανονικές
συνθήκες της αγοράς, αλλά ακόμα και σε περιόδους εξαιρετικής άνθησης της.
Στο μοντέλο του Porter, τα υποκατάστατα προϊόντα αναφέρονται σε προϊόντα εκτός
του κλάδου. Όσο περισσότερα υποκατάστατα υπάρχουν τόσο περισσότερες επιλογές
υπάρχουν - και έτσι ο πελάτης αντιδρά περισσότερο σε αυξομειώσεις τιμών. Εκτός
της τιμής των υποκατάστατων, ενδιαφέρει και η ύπαρξη εναλλακτικών προϊόντων και
τεχνολογιών.

2.2.2.2 Αγοραστές

Σε συνθήκες που πλησιάζουν αυτές του μονοψωνίου (μιας αγοράς με πολλούς
προμηθευτές και έναν αγοραστή), οι αγοραστές έχουν τη δύναμη να επιβάλουν τους
όρους τους στην αγορά, απαιτώντας χαμηλότερες τιμές, διαπραγματευόμενοι
καλύτερη ποιότητα ή περισσότερες υπηρεσίες και στρέφοντας τους ανταγωνιστές τον
έναν εναντίον του άλλου. Οι αγοραστές είναι ισχυροί όταν:
• Είναι συγκεντρωμένοι και αγοράζουν μεγάλες ποσότητες σε σχέση με τις

38 
 

Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό

πωλήσεις του πωλητή.
• Το αγοραζόμενο προϊόν είναι σημαντικό μέρος του κόστους ή των αγορών του
αγοραστή και αυτοί αγοράζουν σημαντικές ποσότητες για να πετύχουν καλύτερες
τιμές.
• Το αγοραζόμενο προϊόν δεν διαφοροποιείται μεταξύ πωλητών, οπότε αυτοί
είναι ανταλλάξιμοι.
• Ο αγοραστής αντιμετωπίζει μικρό κόστος μεταστροφής σε άλλο προϊόν
(αντίθετα, το μεγάλο κόστος είναι αδύνατο σημείο του αγοραστή).
• Ο αγοραστής έχει χαμηλά κέρδη και συνεπώς μεγαλύτερη ευαισθησία στις
τιμές.
• Ο αγοραστής μπορεί να καταφύγει σε κάθετη ενοποίηση και επέκταση σε
προηγούμενα στάδια της παραγωγής του.
• Το αγοραζόμενο προϊόν δεν είναι σημαντικό για την ποιότητα των
παραγόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών του αγοραστή.

2.2.2.3 Προμηθευτές

Οι προμηθευτές μπορούν να διαπραγματευτούν με τους παραγωγούς ενός
κλάδου, απειλώντας είτε με αύξηση των τιμών είτε με μείωση της ποιότητας των
αγαθών και των υπηρεσιών. Οι προμηθευτές έχουν διαπραγματευτική ισχύ όταν:
• Υπάρχουν λίγοι προμηθευτές και είναι πιο συγκεντρωμένοι σε σχέση με τους
πελάτες τους.
• Δεν υπάρχουν ανταγωνιστικά υποκατάστατα.
• Οι πελάτες (ως κλάδος) δεν είναι σημαντικοί (ως μέγεθος) για τους
προμηθευτές.
• Το προϊόν των προμηθευτών είναι σημαντικό για την παραγωγή των
αγοραστών (ιδιαίτερα όταν το προϊόν αυτό δεν είναι αποθηκεύσιμο).
• Υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση στα προσφερόμενα προϊόντα και το κόστος
μεταστροφής είναι μεγάλο για τους αγοραστές.
• Αποτελεί πραγματική απειλή η από μέρους τους κάθετη ενοποίηση και
επέκταση σε επόμενα στάδια παραγωγής.

39 
 

Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό

2.2.2.4 Πώς μπορεί να αποκτήσει συγκριτικό πλεονέκτημα

Στα παραδοσιακά οικονομικά μοντέλα, ο ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρήσεων
οδηγεί τα κέρδη στο μηδέν. Ο ανταγωνισμός, όμως, δεν είναι τέλειος και οι
επιχειρήσεις δεν είναι απλά παθητικοί αποδέκτες των τιμών που έχουν διαμορφωθεί.
Οι επιχειρήσεις αγωνίζονται για να εξασφαλίσουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα
έναντι των αντιπάλων τους.
Οι οικονομολόγοι μετρούν τον ανταγωνισμό με τον Λόγο Οικονομικής
Συγκέντρωσης (ή Βαθμό Συγκεντροποίησης), δηλαδή με το ποσοστό της παραγωγής
ενός κλάδου που πραγματοποιείται από τις μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου αυτού.
Ο υψηλός βαθμός συγκεντροποίησης δείχνει μια αγορά με χαμηλό ανταγωνισμό, που
τείνει προς μονοπωλιακές καταστάσεις. Ο χαμηλός βαθμός συγκεντροποίησης δείχνει
ότι η αγορά χαρακτηρίζεται από πολλούς ανταγωνιστές, από τους οποίους κανείς δεν
έχει μεγάλο μερίδιο και δεν την ελέγχει. Αυτή η κερματισμένη αγορά είναι η
ανταγωνιστική αγορά.

2.2.2.5 Ανταγωνιστικές κινήσεις

Σε μια ανταγωνιστική αγορά, μια επιχείρηση μπορεί να επιλέξει μεταξύ
διαφόρων ανταγωνιστικών κινήσεων:
• Αλλαγή τιμών (προς τα πάνω ή προς τα κάτω), για προσωρινό πλεονέκτημα.
• Βελτίωση της διαφοροποίησης του προϊόντος (βελτίωση χαρακτηριστικών,
καινοτομίες στην παραγωγική διαδικασία ή στο ίδιο το προϊόν).
• Δημιουργική χρήση των δικτύων διανομής ή δημιουργία καινοτόμου δικτύου
διανομής.
• Εκμετάλλευση των σχέσεων με τους προμηθευτές.

2.2.2.6 Η ένταση του ανταγωνισμού

Τα χαρακτηριστικά του κλάδου που επηρεάζουν την ένταση του ανταγωνισμού
είναι τα εξής:
• Μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων
• Αργή αύξηση της αγοράς
• Υψηλά σταθερά κόστη

40 
 

τη διαχείριση αποθεμάτων και διακίνηση πρώτων υλών (μειονέκτημα εδώ μπορεί να αποτελέσει η ανεπαρκής αποθηκευτική ικανότητα). τη μειονεκτική θέση της επιχείρησης. το υψηλό κόστος συντήρησης των μηχανημάτων (είναι ένα μειονέκτημα. 2. αντίστοιχα. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό • Υψηλό κόστος αποθήκευσης ή ευπαθή προϊόντα • Χαμηλό κόστος μεταστροφής παραγωγής • Χαμηλά επίπεδα διαφοροποίησης προϊόντων • Στρατηγικά διακυβεύματα υψηλού κόστους • Μεγάλα εμπόδια εξόδου • Ποικιλομορφία ανταγωνιστών • Κορεσμός της αγοράς 2. θα μπορούσε να αποτελεί δυνατό σημείο η ελκυστική συσκευασία του προϊόντος ή. Οι τομείς στους οποίους μπορεί να εντοπιστούν δυνατά και αδύνατα σημεία αφορούν τη χρηματοδότηση (για παράδειγμα. Για παράδειγμα.πάντα σε συνάρτηση με τους καταναλωτές και τον ανταγωνισμό. σύμφωνα με τη γνώμη των καταναλωτών.3 Πυξίδες στρατηγικής Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η αποτελεσματική διοίκηση εναρμονίζει τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία μιας επιχείρησης με τις απειλές και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται. το μερίδιο που κατέχει. την ποιότητα του και τα υποκατάστατα .2. τη διοίκηση ανθρώπινων πόρων (δυνατό σημείο μιας επιχείρησης είναι η μεγάλη εμπειρία των υπαλλήλων και η άρτια τεχνική τους κατάρτιση).2. Τα δυνατά και αδύνατα σημεία αφορούν την υπεροχή ή. αντίστοιχα.3. αποτελεί πλεονέκτημα στην περίπτωση που μια βιοτεχνία έχει υψηλό περιθώριο κέρδους στην παραγωγή του προϊόντος Α). ξεκινώντας από τη διερεύνηση του προϊόντος. 41    . αν υφίσταται). διανομή και προώθηση). εσωτερικά αλλά και ευρύτερα σε σχέση με τον ανταγωνισμό. αδυναμία η ανεπαρκής παροχή υποστήριξης μετά την πώληση. τιμή.1 Το προϊόν Τα δυνατά και αδύνατα σημεία πρέπει να εξεταστούν στα 4P’s του μάρκετινγκ (προϊόν. η οποία αφορά τον κύκλο ζωής του.

άρα και προσοχή στη διαχείριση των πληροφοριών. γεγονός που σε συνάρτηση με ένα μεικτό μερίδιο αγοράς μπορεί να αποτελεί μειονέκτημα.2.3.4 Ευκαιρίες και απειλές Για να εντοπιστούν οι ευκαιρίες και οι απειλές του περιβάλλοντος.2 Η τιμή Στη συνέχεια εξετάζεται η τιμή και προς τους καταναλωτές και προς τους μεσάζοντες. Πρέπει να εξεταστεί το κατά πόσον αυτό αποτελεί μειονέκτημα ή όχι. Για παράδειγμα. πρέπει να κριθεί αν η προώθηση είναι αποτελεσματική ή αν θα πρέπει να γίνει μία αλλαγή στην κατανομή του διαφημιστικού προϋπολογισμού.3 Διανομή και προώθηση Το δίκτυο διανομής αποτελεί έναν ισχυρό παράγοντα.3. κατά την οποία το προϊόν έχει καθιερωθεί στη συνείδηση των καταναλωτών ως πολύ ποιοτικό και έχουμε κάλυψη σε μια αγορά ικανοποιητική. των πολιτικών και των τεχνολογικών παραγόντων (Ανάλυση PEST. στη διεξαγωγή των συμπερασμάτων. Πρέπει να εξετάζεται η επάρκεια του δικτύου ως συνάρτηση των σημείων πώλησης με τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων. απαιτείται προσεκτική μελέτη του κλάδου. Οι απειλές ή ευκαιρίες που κάνουν την εμφάνιση τους στον επιχειρηματικό στίβο δεν έχουν πάντοτε την ίδια ένταση. ούτε τον ίδιο αντίκτυπο σε μια επιχείρηση. όμως. Είναι ευνόητο ότι ο εντοπισμός των απειλών και των ευκαιριών προϋποθέτει την ολοκληρωμένη εικόνα της λειτουργίας της αγοράς . ώστε να επιλεγεί η στρατηγική που ικανοποιεί τις ανάγκες του οργανισμού.3. 2. Εδώ πρέπει να υπογραμμιστεί η ανάγκη συσχέτισης των δυνατών και αδύνατων σημείων με τους στόχους της επιχείρησης και τα πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα του περιβάλλοντος. Political – Economical – Sociological – Technological) που συνθέτουν το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. η υψηλή τιμή αποτελεί δυνατό σημείο λόγω της θετικής εικόνας που έχουν οι καταναλωτές για το προϊόν. Τέλος. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 2.2. των οικονομικών. και στην εκτίμηση της κατεύθυνσης προς την οποία οδηγούν την επιχείρηση.2. Στην περίπτωση. το προϊόν έχει κατά μέσο όρο 10% υψηλότερη τιμή από τον ανταγωνισμό. 2. 42    .

Εικόνα 4: Άξονας ανάλυσης SWOT Πηγή: [2] H GRAND Ανάλογη είναι και η μήτρα GRAND. 43    . Πρόκειται για δύο έννοιες που εξυπηρετούν στον εντοπισμό του βαθμού των απειλών και των ευκαιριών του περιβάλλοντος. Μία επιχείρηση που ανήκει στο 1ο τεταρτημόριο είναι ισχυρή σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Tο SWOT Το SWOT αποτελεί τη συνοπτική παρουσίαση της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος με στόχο τον διαχωρισμό των δυνατών σημείων που πρέπει να ενισχυθούν. για να προκύψουν οι κατάλληλες στρατηγικές συνδυάζονται ο ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς και η ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης. Η συγκεκριμένη μήτρα είναι ευρύτατα διαδεδομένη και στο σχετικό γράφημα παρουσιάζεται στην πιο γνωστή μορφή της. των ευκαιριών που πρέπει να αξιοποιηθούν και των απειλών που πρέπει να αποφευχθούν με τη στρατηγική που θα εφαρμόσει η επιχείρηση. στο 2ο τεταρτημόριο κατέχει αδύνατη θέση σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά. ενώ στο 4ο τεταρτημόριο κατέχει ισχυρή θέση σε μια βραδέως αναπτυσσόμενη αγορά. στο 3ο τεταρτημόριο κατέχει αδύνατη θέση σε μια βραδέως αναπτυσσόμενη αγορά. των αδύνατων σημείων που πρέπει να διορθωθούν. στην οποία.

αντικειμενική και συστηματική συλλογή πληροφοριών. 2. ο Theodore Levitt σε ένα περίφημο άρθρο του στο «Harvard Business Review» μίλησε για τη Μυωπία του Μάρκετινγκ (Marketing Myopia). Ουσιαστικά.2. δεν είναι συνώνυμο της διαφήμισης. Το Μάρκετινγκ δεν είναι λοιπόν πωλήσεις• το Μάρκετινγκ έρχεται πριν από τις πωλήσεις. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 2. Οι εταιρείες . με σκοπό την κατανόηση της αγοράς.ισχυρίστηκε . επιλέγουν και αγοράζουν χώρο και χρόνο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και γι' αυτά τα θέματα έρχονται σε συνεννόηση με τους πελάτες που παράγουν τα προϊόντα. Γι' αυτό άλλωστε όλοι οι ειδήμονες του χώρου μιλούν για την κουλτούρα του Μάρκετινγκ και λένε ότι μια εταιρεία έχει προσανατολισμό Μάρκετινγκ (Marketing Orientation) ή όχι. Για κάθε προϊόν δημιουργούμε αυτό που λέμε μείγμα μάρκετινγκ (marketing mix). θα έπρεπε προτού καν τα παραγάγουν. Το Μάρκετινγκ. τα οποία είναι τα ακόλουθα: η τοποθεσία / διανομή (Place). Αντιθέτως.τι αντιμετωπίζει τις ανάγκες μας επικερδώς. να ερευνήσουν τις ανάγκες (needs). Ισχυρίστηκε ότι οι εταιρείες ανά τον κόσμο αδυνατούν να «δουν» τις αγορές (market) σε βάθος χρόνου. το προϊόν (Product). που αποτελείται από τα τέσσερα Ρ (4Ρs). η τιμή (Price) και η προώθηση (Promotion). Όπως δείχνει και η γερουνδιακή κατάληξη της λέξης Marketing. Βασική προϋπόθεση του Μάρκετινγκ αποτελεί η έρευνα αγοράς.4.1 Η συλλογή πληροφοριών Ως έρευνα ορίζεται η ελεγχόμενη. Έρευνα της αγοράς για δημιουργία προϊόντων και έπειτα στρατηγική τοποθέτηση (positioning) αυτών των προϊόντων στην αγορά.2. το Μάρκετινγκ είναι έρευνα και στρατηγική. Το 1960. επίσης. Ιδιαίτερα στις μέρες μας όπου ο 44    .4 Η σημασία της έρευνας Το Μάρκετινγκ ασχολείται με το να αναγνωρίζει και να ικανοποιεί ή και να δημιουργεί τις κοινωνικές και ανθρώπινες ανάγκες.παράγουν προϊόντα και έπειτα προσπαθούν να τα πουλήσουν (sales). που θα απευθύνονται σε συγκεκριμένο κοινό με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. δεν πρόκειται για μια στατική εφάπαξ δραστηριότητα. αλλά για μια δυναμική και συνεχώς εν εξελίξει διαδικασία. τις επιθυμίες (wants) και τις τάσεις της αγοράς και μετά να παραγάγουν τα όποια προϊόντα. Οι διαφημιστές δημιουργούν τα «μηνύματα». Ένας άλλος «πρόχειρος» ορισμός του Μάρκετινγκ είναι: ό.

τους προσφέρει ενδείξεις για το που θα επενδυθούν τα κεφάλαια του ετήσιου προϋπολογισμού Μάρκετινγκ και δεύτερον τους κρατάει σε επαφή με την αγορά. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό πληθυσμός σε καμία χώρα πλέον δεν είναι τόσο ομοιογενής όσο άλλοτε. αλλά και ηλικίας. η έρευνα λειτουργεί πολλές φορές προληπτικά. Έπειτα τις μετρούσαν ανά δεκαετία (70s. ενέργεια και κεφάλαια. Το αποτέλεσμα είναι να γεμίζουν κάθε χρόνο τα ακαδημαϊκά περιοδικά του Μάρκετινγκ με πάμπολλα case-studies αποτυχημένων προϊόντων και αποτυχημένων - πλην όμως ακριβών .ένας αιώνας. 2. γλιτώνοντας για τις εταιρείες χρόνο. εάν έχω ένα προϊόν λογισμικού για αρχιτέκτονες. Το κυριότερο ίσως είναι η δυσκολία λόγω έλλειψης χρόνου.2. Για παράδειγμα ένας υψηλόβαθμος Μάνατζερ με συνήθως υψηλό εισόδημα δεν είναι πάντα ο κατάλληλος να ορίσει τη «σωστή» τιμή για ένα προϊόν. να πιάνει αμέσως τις νέες τάσεις.διαφημιστικών εκστρατειών. Τώρα βλέπει κανείς αλλαγές κάθε τρία χρόνια και η έρευνα πλέον για τις νέες τάσεις επικεντρώνεται στις ηλικίες 16 με 19 ετών.2 Βοήθεια στις εταιρείες Επιπλέον η έρευνα βοηθάει τους υψηλά ισταμένους σε μία εταιρεία με δύο ακόμα τρόπους.4. το υψηλό κόστος μιας έρευνας και αυτοπεποίθηση ότι εφόσον κάποιος είναι στον χώρο γνωρίζει ήδη τα πάντα. Για παράδειγμα παλαιότερα με μετρούσαν τις γενιές κάθε 33 χρόνια . ποιος είναι ο πιο σεβαστός στον χώρο των αρχιτεκτόνων με τον οποίον θα ήθελα να ταυτίσω το προϊόν μου. αλλά αποτελείται από πολλές ομάδες ανθρώπων με διαφορετικά χαρακτηριστικά και διαφορετικούς τρόπους ζωής. όπως για παράδειγμα μια επερχόμενη κρίση για την εταιρεία. 80s κτλ. Πολλές φορές η έρευνα μπορεί να προλάβει και τυχόν προβλήματα. Για παράδειγμα. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές με τη «σμίκρυνση των γενεών». Η πρώτη σκέψη που ενδεχομένως μας έρχεται στο μυαλό είναι ο πιο διάσημος στο ευρύ κοινό και όμως οι έρευνες αποδεικνύουν πως δεν είναι έτσι. Πρώτον. Οι τρεις πιο προσφιλείς δικαιολογίες είναι η έλλειψη χρόνου. Η συλλογή πληροφοριών μπορεί ακόμα να βοηθήσει στην κωδικοποίηση του διαφημιστικού μηνύματος ή και στην αναγνώριση των opinion leaders της αγοράς. Πολλές φορές όμως βλέπουμε μεγάλες εταιρείες να μην αποδίδουν στην έρευνα την αρμόζουσα σημασία. Άλλες φορές μπορεί να δουλέψει πιλοτικά για τη δημιουργία μιας μεγάλης καμπάνιας. τρεις γενιές. 45    .).

Πέρα από τα ποσοτικά χαρακτηριστικά. Όταν προσπαθεί κάποιος να αναλύσει μία αγορά. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 2. Μια αγορά αποτελείται από αγοραστές οι οποίοι διαφέρουν πολύ μεταξύ τους και ο κάθε ένας έχει ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. είναι η εξής: Ποιος είναι ο πελάτης μας. Ποιος. Από την άλλη. Πώς και σε τι διαφέρει (differentiating) το προϊόν μας από τα άλλα που υπάρχουν στην αγορά και ενδεχομένως χρησιμοποιεί ο πελάτης μας. Είναι δύσκολο λοιπόν να βρει κανείς ομάδες ανθρώπων όπου όλοι θα έχουν τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά και γούστα. η διεθνοποίηση και η όλο και πιο εύκολη διακίνηση των ιδεών αυξάνουν την ετερογένεια και τη διαφορετικότητα σε όλες σχεδόν τις κοινωνίες. που επαναλαμβάνεται σε όλα τα εγχειρίδια του Μάρκετινγκ. τα πράγματα ποτέ δεν είναι απλά. Η εποχή όπου ένα προϊόν ή μια υπηρεσία απευθυνόταν σε όλους έχει παρέλθει. πού.5. Η ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες. Για παράδειγμα.κλειδί. Κατ' αρχάς κάθε αγορά αποτελείται στην πραγματικότητα από πολλές αγορές. υπάρχουν και ποιοτικά χαρακτηριστικά που δεν μπορούν να αγνοηθούν. Επιπλέον. πώς και γιατί αγοράζει το προϊόν μας.2. οι χρήστες ενός προϊόντος δεν είναι πάντα οι ίδιοι με τους αγοραστές.2. Για να αγγίξει κανείς διαφορετικές ομάδες του πληθυσμού χρειάζονται διαφορετικές προσεγγίσεις και γνώση των αναγκών και των επιθυμιών της κάθε ομάδας. 46    . 2. το ίδιο άτομο μπορεί να ανήκει σε πολλές διαφορετικές ομάδες. Η ερώτηση . Συνεπώς υπάρχουν πολλές και διαφορετικές ομάδες ανθρώπων μέσα σε μια αγορά. Γύρω από αυτή την ερώτηση γεννιούνται πολλά άλλα ερωτήματα σχετικά με το προϊόν μας.5 Η τμηματοποίηση τη αγοράς Στην προ-μάρκετινγκ εποχή οι επιχειρήσεις παρήγαν προϊόντα και κατόπιν προσπαθούσαν να τα πουλήσουν σε όλο τον κόσμο. ποιες ανάγκες έρχεται να καλύψει το προϊόν μας.1 Γνωρίζω τον πελάτη μου Μία από τις πιο σημαντικές έννοιες του Μάρκετινγκ είναι η τμηματοποίηση της αγοράς (segmentation) [σε πολλά ελληνικά βιβλία ο όρος μεταφράζεται και ως «κατάτμηση»].

η γεωγραφική περιοχή. μπορεί να γίνει και σε έναν ολόκληρο πληθυσμό μιας χώρας. μόδα. Οι εταιρείες γενικότερα θέλουν να στοχεύουν σε νεανικά κοινά και αυτό γιατί υπάρχει το εξής παράδοξο: παρ' ότι οι νέοι έχουν μικρότερο συνήθως εισόδημα.2. Πόσοι άντρες και πόσες γυναίκες υπάρχουν στον πληθυσμό που μελετάμε. Το κοινό που επιλέγει κάθε φορά μια εταιρεία να απευθυνθεί λέγεται κοινό - στόχος ή target market [καθώς και στην ελληνική αγορά οι όροι που έχουν καθιερωθεί είναι οι αντίστοιχοι αγγλικοί]. η επαγγελματική ιδιότητα. Πολύ σημαντικό κριτήριο επίσης αποτελεί και το εισόδημα. Στοχεύει δηλαδή ένα συγκεκριμένο κοινό ανθρώπων και το προϊόν έχει σχεδιαστεί. Επομένως.3 Είδη κριτηρίων Η ηλικία είναι ένα πολύ σημαντικό κριτήριο. Ορισμένα από τα βασικά κριτήρια είναι το γένος.5. το ξοδεύουν πιο εύκολα. Χαρακτηριστικό είναι ότι υπάρχουν διαφημιστικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο που ειδικεύονται αποκλειστικά σε εφήβους. το Μάρκετινγκ προηγείται όχι μόνο των πωλήσεων. Ποια είναι τα κριτήρια για να αρχίσει μια τμηματοποίηση του πληθυσμού. ερευνούμε την αγορά.5.2 Συγκεκριμενοποίηση του στόχου Έχοντας αναλύσει την αγορά και αναγνωρίσει τις διάφορες ομάδες. επιλέγουμε τον στόχο μας. η ηλικία. μπορούν όμως. παραχθεί. μελετάμε τα χαρακτηριστικά του και μετά αρχίζουμε την παραγωγή προϊόντων. Και εάν ναι.τι εμείς παράγουμε. με τι 47    . Πολλές φορές η έρευνα αγοράς μπορεί να μας οδηγήσει στην ανακάλυψη νέων αγορών. Κάθε ομάδα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και διαφορετική ψυχολογία αγοραστή.2. Προτού καν αρχίσουμε να παράγουμε οτιδήποτε. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 2. τιμολογηθεί και διανεμηθεί έτσι ώστε να ικανοποιήσει το συγκεκριμένο κοινό. Επίσης τα νεανικά κοινά δημιουργούν τάσεις. το οποίο συνεπάγεται ανάλογη αγοραστική δύναμη. αλλά και της ίδιας της παραγωγής των προϊόντων. μπορεί κάποιος να επιλέξει πού ακριβώς θέλει ή και αξίζει να απευθύνεται το προϊόν του. το μορφωτικό επίπεδο και το εισόδημα. 2. Ομαδοποίηση μπορεί να γίνει και σε μια τάξη τριάντα ατόμων. δυναμική. που είναι κομμένα και ραμμένα (tailor made) στις ανάγκες και τις επιθυμίες του συγκεκριμένου μεριδίου της αγοράς. Οι πελάτες μπορεί να υπάρχουν και να θέλουν να αγοράσουν ό.

Πού βρίσκονται οι πελάτες μας και πόσο εύκολα μπορούν να βρουν τα προϊόντα μας. Η τμηματοποίηση αγοράς μιας κατασκευαστικής εταιρείας. η αύξηση του βαθμού αφοσίωσης των πελατών και της κερδοφορίας της. Προσπαθώντας πολλές φορές να δημιουργήσουμε προϊόντα που κάνουν για όλους. παρ' ότι αναπτύχθηκαν σε κορεσμένες αγορές (saturated markets). Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό συχνότητα. υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργήσουμε προϊόντα που δεν ταιριάζουν απολύτως σε κανέναν. κτλ. σήραγγες. Πιο δύσκολο είναι να γίνει ομαδοποίηση του πληθυσμού με βάση τον τρόπο ζωής. 2. Ο βασικός στόχος της προσπάθειας αυτής είναι η βελτιστοποίηση της αξίας του πελάτη για την επιχείρηση (life – time value) και. θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι οι τομείς δραστηριοποίησης της. τις οποίες αναλύουμε και συνθέτουμε τελικώς το πορτρέτο του πιθανού πελάτη μας. Όσα περισσότερα ερωτήματα θέτουμε τόσες περισσότερες πληροφορίες μαθαίνουμε. αλλά και άλλων χαρακτηριστικών κάθε συνοικίας. όπως οικοδομικά έργα. αλλά και τις δυσκολίες του εγχειρήματος. Κάποιες φορές είναι καλύτερα να έχεις λιγότερους αλλά σίγουρους και πιστούς πελάτες. 48    . κατά συνέπεια. Άλλο σημαντικό θέμα είναι η γεωγραφική κατανομή των πελατών μας. Είναι ενδιαφέρον να αναφέρουμε εδώ την πρόσφατη ανάπτυξη λογισμικών προγραμμάτων GIS (Geographic Information Systems). γέφυρες. Τα παραπάνω κριτήρια αποτελούν πολύ βασικά ερωτήματα. λιμενικά έργα.2.6 Διαχείριση σχέσεων με πελάτες Ο όρος CRM (Customer Relation Management – Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες) αφορά την προσπάθεια μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού να οργανώσει και να διαχειριστεί το σύνολο των σχέσεων και των επαφών με τους πελάτες της (υπάρχοντες ή νέους). Όλα τα παραπάνω δείχνουν τη σημασία της τμηματοποίησης της αγοράς. όπου επιλέγονται συγκεκριμένες περιοχές και με συλλογή πληροφοριών από διαφορετικές πηγές γίνεται σκιαγράφηση των καταναλωτικών συνηθειών. από το να ρισκάρεις να μην έχεις κανέναν. Πολλές εταιρείες. έγιναν μεγάλες επικεντρώνοντας όλες τους τις προσπάθειες σε ένα πολύ μικρό μερίδιο αγοράς (niche).

με τη βοήθεια της τεχνολογίας. η οποία συνδυάζει το ανθρώπινο δυναμικό. Πάρτε μέτρα για την αρμονική συνεργασία των τμημάτων Πωλήσεων και Μάρκετινγκ. Αυλωνίτη. Οι λειτουργίες αυτές αποτελούν ουσιαστικά τους τομείς της επιχείρησης με τους οποίους έρχεται σε άμεση επαφή ο πελάτης. των πωλήσεων και της εξυπηρέτησης.λπ. 3. 5. 2. 2. 6.).πελάτη. 8. ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους. οι «10 εντολές» για τις επιχειρήσεις είναι: 1. ενώ σήμερα είναι εμφανής μια ισχυρή τάση ενοποίησης τους.λπ. 4. προμήθειες κ.7 Ο «δεκάλογος» των επιχειρησέων Σύμφωνα με τον Γεώργιο Ι. αποθήκευση. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετοί ορισμοί για το CRM. Αναπτύξτε την καινοτομία. καθηγητή Μάρκετινγκ στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του 35ου Συνεδρίου Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μάρκετινγκ (EMAC). δίνοντας έμφαση στον σχεδιασμό του.2. Έτσι. Δώστε ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα προστασίας του καταναλωτή . το CRM προσπαθεί πάνω απ’ όλα να κατανοήσει και να δώσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τους πελάτες της επιχείρησης. Αναπτύξτε προγράμματα διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων σας. η οποία λαμβάνει υπόψη και άλλες λειτουργίες της γενικότερης εφοδιαστικής αλυσίδας (διανομή. Η φιλοσοφία του CRM απαιτεί την ενοποίηση τριών σημαντικών λειτουργικών τομέων της επιχείρησης: του μάρκετινγκ. Δώστε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη της αξίας της μάρκας σας «Brand Equity». τις διαδικασίες και την τεχνολογία στο σύνολο ενός οργανισμού. δεν θα πρέπει να λησμονείται ότι η Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες είναι πρώτα απ’ όλα μια πελατοκεντρική φιλοσοφία διοίκησης. ποιες είναι οι προσδοκίες και οι επιθυμίες τους κ. πριν. 49    . ικανοποίησης και πιστότητας των πελατών. Δώστε ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα εμπιστοσύνης. 7. Διαφοροποιήστε το προϊόν σας. κατά τη διάρκεια και μετά την πώληση. Υιοθετήστε νέες τεχνολογίες και εκμεταλλευτείτε τα πλεονεκτήματα του Διαδικτύου. Οι τρεις αυτές διαδικασίες των επιχειρήσεων ήταν παλαιότερα ξεχωριστές.

10. Αναπτύξτε προγράμματα Cause-Related Marketing (CRM). Δώστε ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 9. δημιουργώντας επώνυμες προσφορές για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς. 50    .

μεσαίου-υψηλού εισοδήματος. Η εθνοκεντρική θεώρηση απαντάται κυρίως στις διεθνείς (international) επιχειρήσεις οι οποίες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες μάρκετινγκ ανά τον κόσμο με την απλή επέκταση του μείγματος μάρκετινγκ που εφαρμόζουν στην εγχώρια αγορά. χαμηλού- μεσαίου εισοδήματος.3 Διεθνές μάρκετινγκ Το διεθνές μάρκετινγκ (international / global marketing) είναι η διαδικασία εστίασης των πόρων μιας επιχείρησης και των στόχων της στις ευκαιρίες μάρκετινγκ που υπάρχουν ανά την υφήλιο. προς την υιοθέτηση της οικονομίας της αγοράς από όλο και περισσότερες χώρες παραμένει ισχυρή. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 2.1. Οι οικονομίες των χωρών διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: οικονομία της αγοράς. Η τοποκεντρική και η γεοκεντρική θεώρηση χαρακτηρίζουν τις παγκόσμιες (global) επιχειρήσεις όπου υπάρχει τόσο επέκταση όσο και προσαρμογή του μείγματος μάρκετινγκ στις διεθνείς αγορές. 2. Η τάση.3. Όλες οι επιχειρήσεις δεν αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο το διεθνές μάρκετινγκ φυσικά.1 Το οικονομικό περιβάλλον Το οικονομικό περιβάλλον είναι βασικός καθοριστικός παράγοντας της δυναμικής της εκάστοτε αγοράς και των ευκαιριών μάρκετινγκ. Οι χώρες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με το στάδιο της οικονομικής ανάπτυξης που βρίσκονται σε χώρες χαμηλού εισοδήματος. Αναλόγως του σταδίου στο οποίο βρίσκεται μια χώρα διαμορφώνεται και η ζήτηση 51    . υψηλού εισοδήματος κ. «τοποκεντρικό» και «γεοκεντρικό». Οι επιχειρήσεις ξεκινούν το διεθνές μάρκετινγκ για δυο κύριους λόγους: για να επιτύχουν περαιτέρω ανάπτυξη και για να επιβιώσουν. Η πολυκεντρική θεώρηση εφαρμόζεται από τις πολυεθνικές (multinational) στις οποίες το μείγμα μάρκετινγκ προσαρμόζεται σε κάθε χώρα από τον αντίστοιχο country manager. Το μάνατζμεντ μιας επιχείρησης μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε σχέση με το πώς «βλέπει» τον κόσμο σε «εθνοκεντρικό». που ξεκίνησε από την πτώση του τείχους του Βερολίνου.1 Το διεθνές περιβάλλον μάρκετινγκ 2. κατευθυνόμενη οικονομία. μικτή οικονομία. «πολυκεντρικό».3.λπ.

τα εμπορικά σήματα.2 Η κουλτούρα Η κουλτούρα κάθε χώρας επιδράει αποφασιστικά στην (αγοραστική) συμπεριφορά των ανθρώπων. τον ανταγωνισμό.1. 52    .το διεθνές μάρκετινγκ. Οι international marketers πρέπει να την αναλύσουν ώστε να την κατανοήσουν και να ανταποκριθούν έτσι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.λπ.3. 2. Οι χώρες μπορούν να διακριθούν σε υψηλής / χαμηλής κουλτούρας. 2. 2.1. Είναι πολύ εύκολο να σχεδιαστούν τα «τέλεια» προγράμματα μάρκετινγκ που όμως αποτυγχάνουν παταγωδώς διότι σκοντάφτουν σε κάποιο «ασήμαντο» στοιχείο της κουλτούρας του κοινού-στόχου. τους φόρους. Χρήσιμη είναι και η ανάλυση του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό για διάφορα προϊόντα.3 Το πολιτικό – νομικό περιβάλλον Ένας άλλος παράγοντας που εξετάζει ο marketer είναι το πολιτικό – νομικό περιβάλλον της χώρας-στόχου. το licensing κ. ιδίως στην πληροφορική.3. Δεδομένου ότι για τα περισσότερα προϊόντα ο πιο σημαντικός δείκτης της δυναμικής μιας αγοράς είναι το εισόδημα. επηρεάζουν –και πολλές φορές αλλάζουν άρδην.3. Μερικά από τα σημαντικά θέματα εδώ είναι οι κανονισμοί και οι νόμοι σχετικά με τις εισαγωγές. το πρώτο βήμα για την πρόβλεψη της ζήτησης είναι η εξέταση του ΑΕΠ και του κατά κεφαλήν εισοδήματος. Οι τρόποι επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης διαφέρουν από χώρα σε χώρα.4 Το τεχνολογικό περιβάλλον Οι ταχύτατες πρόοδοι που γίνονται στον τομέα της τεχνολογίας. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται σε τυχόν διεθνείς συμφωνίες όπως είναι για παράδειγμα αυτές που γίνονται στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου οι οποίες θα αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία τα επόμενα χρόνια. Υπάρχουν διάφορα σχέδια που μπορούν να βοηθήσουν τον marketer να αναλύσει τις διάφορες κουλτούρες. τις πατέντες.1.

το ίντερνετ αποτελεί πλέον ένα ακόμη κανάλι διανομής και επικοινωνίας το οποίο επιτρέπει να γίνεται ακριβής στόχευση των καταναλωτών ενώ προσφέρει τεράστιες δυνατότητες προσαρμογής του προϊόντος και της επικοινωνίας.2.2 Διεθνής τμηματοποίηση.1 Διεθνής έρευνα μάρκετινγκ Η πληροφορία είναι η ψυχή του μάρκετινγκ. χάρη στο ίντερνετ. Αν ο υπεύθυνος της έρευνας πρέπει να έχει βαθιά γνώση της στατιστικής για να είναι η έρευνα αξιόπιστη. αναφύονται καθημερινά νέα επιχειρηματικά μοντέλα και οι επιχειρήσεις βρίσκουν νέους τρόπους να προσφέρουν περισσότερη αξία (value) στους πελάτες τους πολλές φορές μάλιστα με χαμηλότερο κόστος για τις ίδιες.3. το ίντερνετ προσφέρει τεράστιο πλούτο πληροφοριών στους καταναλωτές σχετικά με τις εταιρείες και τα προϊόντα τους με αποτέλεσμα να είναι καλύτερα ενημερωμένοι και να αυξάνεται έτσι η δύναμή τους απέναντι στις επιχειρήσεις. Μολονότι οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν ενδιαφέρονται συνήθως να κάνουν έρευνα μάρκετινγκ αυτό δεν μειώνει καθόλου την αξία της. στόχευση και positioning Μέσω της τμηματοποίησης διακρίνονται και κατηγοριοποιούνται οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ των καταναλωτών. ο marketer που θα διαβάσει τα συμπεράσματα πρέπει να γνωρίζει τουλάχιστον τα βασικά της διαδικασίας σχεδιασμού μιας έρευνας μάρκετινγκ ώστε να μπορεί να κρίνει το ορθόν τόσο του σχεδιασμού όσο και των συμπερασμάτων. Επιπλέον. 2. τα ψυχογραφικά και τα συμπεριφορικά. Συνηθισμένα κριτήρια τμηματοποίησης είναι τα δημογραφικά. Από την άλλη πλευρά.3.2. Η έρευνα μάρκετινγκ μπορεί να χρησιμοποιήσει τόσο πρωτογενή όσο και δευτερογενή στοιχεία ενώ ο σχεδιασμός και η ανάλυσή της απαιτούν προχωρημένες γνώσεις στατιστικής.3. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Για παράδειγμα. Παρόλα αυτά χωρίς την αναγκαία πληροφόρηση ο marketer έχει σαφώς λιγότερες πιθανότητες να λάβει την σωστή απόφαση σχετικά με τα παρουσιαζόμενα προβλήματα / ευκαιρίες. Η διεθνής έρευνα μάρκετινγκ παρουσιάζει διάφορες δυσκολίες και κοστίζει συνήθως ακριβά.2 Ανάλυση διεθνών ευκαιριών μάρκετινγκ 2. 53    . 2.

2. 2. δηλαδή το «πού» μέσα στο μυαλό του καταναλωτή θα μπει το προϊόν σε σχέση με τον ανταγωνισμό. αποτελούν τρόπους διεθνούς δραστηριοποίησης με πλεονεκτήματα και με μειονεκτήματα.3 Διεθνής στρατηγική μάρκετινγκ 2. Πρώτον. είτε άμεση είτε έμμεση.3.λπ.3. το joint venture κ. τρίτον.λπ. Τα διάφορα τμήματα αξιολογούνται και συγκρίνονται ώστε να επιλεχθεί το καλύτερο (ή τα καλύτερα). Η απόφαση αυτή εξαρτάται από τρεις κύριους παράγοντες. αποφασίζεται το positioning που θα χρησιμοποιηθεί. η ένταση του ανταγωνισμού κ. σε ποιο βαθμό θέλει η επιχείρηση να ελέγχει τις εταιρικές δραστηριότητες στην ξένη χώρα και. Μετά από την στόχευση έπεται η στρατηγική στόχευσης η οποία διακρίνεται στο ομοιογενές μάρκετινγκ. Δεύτερον. οι θυγατρικές.λπ. Η αξιολόγηση γίνεται βάσει του μεγέθους του τμήματος και της προσδοκώμενης ανάπτυξής του. το licensing είναι μια καλή στρατηγική αύξησης των κερδών χωρίς να απαιτεί ιδιαίτερη επένδυση. Εάν θέλει να ελέγχει καλύτερα τις ενέργειες μάρκετινγκ στην χώρα-στόχο ή θέλει να αποκτήσει παρουσία στην αγορά. του ανταγωνισμού. 54    . Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Μετά από την τμηματοποίηση ακολουθεί η στόχευση.1 Επιλογή αγοράς και τρόπος εισόδου Η επιλογή της αγοράς γίνεται βάσει διαφόρων κριτηρίων όπως είναι η δυναμική της αγοράς. πόση γνώση της αγοράς θέλει να αποκομίσει.3. Εάν η εταιρεία δεν θέλει να δεσμεύσει πολλούς πόρους τότε μπορεί να επιλέξει την απλή. η πρόσβαση στην αγορά. το licensing. τα έξοδα μεταφοράς. Αφότου επιλεχθεί η αγορά η επιχείρηση πρέπει να αποφασίσει τον τρόπο εισόδου της σε αυτήν. τότε μπορεί να ιδρύσει θυγατρική εκεί ή να προβεί σε κοινοπραξία (joint venture) ή σε στρατηγική συνεργασία (strategic partnership). πόσο μεγάλη επένδυση απαιτείται για την είσοδο στην αγορά.3. εξαγωγή των προϊόντων της. οι δασμοί. τα μηδασμολογικά εμπόδια.2 Στρατηγικές συμμαχίες Η εξαγωγή. στο συγκεντρωτικό μάρκετινγκ και στο διαφοροποιημένο μάρκετινγκ. του κατά πόσον είναι προσβάσιμο κ. Μπορεί να είναι καλή επιλογή για μια επιχείρηση με προηγμένη τεχνολογία ή ισχυρή εταιρική εικόνα. Τέλος. Για παράδειγμα.3.

και η focus. 2. Οι θυγατρικές πλήρους ιδιοκτησίας απαιτούν σημαντικές επενδύσεις αλλά προσφέρουν και απόλυτο έλεγχο. οι κανονισμοί και η συμβατότητα. 55    . η απειλή υποκατάστατων προϊόντων. γ) προσαρμογή προϊόντος – επέκταση επικοινωνίας. Αυτές είναι η απειλή νέων ανταγωνιστών.4 Σχεδιασμός προγραμμάτων διεθνούς μάρκετινγκ 2.3. η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών. δ) διπλή προσαρμογή και ε) δημιουργία προϊόντος. Porter. εντός ενός κλάδου υπάρχουν συνήθως επιχειρήσεις που εφαρμόζουν παρόμοιες ανταγωνιστικές στρατηγικές. Αυτοί είναι οι προτιμήσεις των καταναλωτών. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Το joint venture δίνει την ευκαιρία στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις να μοιραστούν τον κίνδυνο αλλά συχνά καταλήγει σε «διαζύγιο». το κόστος.3 Διεθνής ανταγωνισμός και στρατηγική Σύμφωνα με τον καθηγητή του μάνατζμεντ Michael E.1 Προϊόν Οι marketers λαμβάνουν υπόψη τέσσερις παράγοντες όταν σχεδιάζουν προϊόντα (ή υπηρεσίες) για την παγκόσμια αγορά. ο Porter προτείνει τρεις στρατηγικές που μπορεί να ακολουθήσει κάποια επιχείρηση για να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Επιπλέον. Αυτές οι στρατηγικές είναι αμοιβαίως αποκλειόμενες και είναι η cost leadership.4. συγγραφέα των βιβλίων Competitive Strategy και Competitive Advantage. Αυτές οι ομάδες επιχειρήσεων ονομάζονται strategic groups και αποτελούν «κοντινούς» ανταγωνιστές μεταξύ τους. β) επέκταση προϊόντος – προσαρμογή επικοινωνίας. Η στάση (attitude) των καταναλωτών έναντι της χώρας προέλευσης πρέπει να ληφθεί υπόψη επίσης. Σε επίπεδο επιχείρησης. η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών και η ένταση του υπάρχοντος ανταγωνισμού. ο ανταγωνισμός σε έναν κλάδο είναι η συνισταμένη πέντε δυνάμεων. Υπάρχουν πέντε στρατηγικές που μπορούν να εφαρμόσουν οι επιχειρήσεις που προβαίνουν σε γεωγραφική επέκταση: α) επέκταση προϊόντος / επικοινωνίας. η differentiation.3.3.3. 2.

3. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 2. κυρίως για φορολογικούς λόγους.λπ. Στο dynamic incremental pricing (που είναι η μέθοδος που χρησιμοποιούν έμπειρες στο διεθνές μάρκετινγκ επιχειρήσεις) η βασική ιδέα είναι ότι μια επιχείρηση έχει σταθερά κόστη είτε δραστηριοποιείται διεθνώς είτε όχι και έτσι αυτό που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι τα μεταβλητά και τα διεθνή κόστη μάρκετινγκ. με αυτόν τον τρόπο η επιχείρηση «αναγκάζεται» να αναλύσει καλύτερα τα αγοραστικά κίνητρα των καταναλωτών. ο πληθωρισμός. Τα χαρακτηριστικά των καταναλωτών. Στο flexible cost-plus pricing ισχύει το ίδιο αλλά μπορεί οι τιμές να διαφέρουν αναλόγως των συνθηκών της αγοράς. το φορολογικό καθεστώς. 2. Επιπλέον.2 Τιμή Οι αποφάσεις τιμολόγησης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη εσωτερικούς παράγοντες όπως είναι το κόστος παραγωγής και διανομής και εξωτερικούς παράγοντες όπως είναι οι ισοτιμίες των νομισμάτων.4.3. Γενικά.3 Διανομή Οι αποφάσεις διανομής είναι από τις πιο δύσκολες να ληφθούν λόγω της πολυπλοκότητας των καναλιών διανομής από χώρα σε χώρα.3. επηρεάζουν τον σχεδιασμό και την στρατηγική του καναλιού διανομής. Σημαντικό επίσης θέμα. ο ανταγωνισμός και η ζήτηση. οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τρεις τρόπους τιμολόγησης: το rigid cost-plus pricing.4. Στο rigid cost-plus pricing όλα τα κόστη που επιβαρύνουν την επιχείρηση μέχρι να φτάσει το προϊόν στον πελάτη υπολογίζονται στην τιμή πώλησης του προϊόντος. του προϊόντος. των ενδιάμεσων κ. το flexible cost-plus pricing και το dynamic incremental pricing.4.4 Προώθηση Μολονότι ο marketer μπορεί να διακριβώσει ευκαιρίες για τη δημιουργία διεθνών διαφημιστικών εκστρατειών συνήθως είναι αναγκαία η τοπική προσαρμογή ή ακόμη και η αμιγώς τοπική εκστρατεία. 2. 56    . Ένας λόγος που είναι καλό για μια επιχείρηση να προσπαθήσει να δημιουργήσει μια διεθνή καμπάνια είναι ότι αυτό την κάνει να εργαστεί σκληρότερα ώστε να βρει μια παγκόσμια αγορά για το προϊόν της. αποτελεί και το transfer pricing.

2. καλοοργανωμένης προσπάθειας ανάπτυξης.2 Συνείδηση μάρκετινγκ Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα των ελληνικών εταιρειών είναι η έλλειψη συνείδησης μάρκετινγκ. Αρκετές ελληνικές επιχειρήσεις 57    .). Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 2. κάποιας σοβαρής. προκειμένου το μυαλό να υπερβεί τα όρια και να συνθέσει λύση με δυναμική μιας νέας αρχής. Δυστυχώς το πρόβλημα δεν είναι θέμα κρατικής πολιτικής αλλά νοοτροπίας επιχειρηματικής διοίκησης (management).4.3 Το μάρκετινγκ οδηγεί στην εξωστρέφεια Mία από τις πιο αξιόπιστες επιχειρησιακές τεχνικές. H διείσδυση αυτή ήταν απλώς η γεωγραφική επέκταση της απομόνωσης της ελληνικής επιχείρησης. είναι το «think out of the box». Το πρόβλημα βρίσκεται σε επίπεδο επιχείρησης και εντοπίζεται στην παντελή . οι ελληνικές επιχειρήσεις άρχισαν τη διείσδυση στις "απαιτητικές" αγορές των Βαλκανίων.1 Πλάνο μάρκετινγκ To πλάνο μάρκετινγκ (marketing plan) αφορά μια οργανωμένη πορεία ενεργειών με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας της κατασκευαστικής εταιρείας. κ. δηλαδή η αναίρεση ή κατάλυση των επικρατούντων περιορισμών. τις κατασκευές και την ενέργεια.ά. παραγωγής και διάθεσης εξαιρετικά ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών που να ικανοποιούν ανάγκες και επιθυμίες διεθνών αγορών (Ευρώπη. Δεν είναι τυχαίο ότι. Ανοίγματα με έμφαση στις υπηρεσίες. Μέση Ανατολή.δηλαδή. καθώς και τις επενδύσεις. για το ξεπέρασμα ενός «αδιεξόδου».4 Το μάρκετινγκ στο διεθνές περιβάλλον 2.4. 2. Η στρατηγική επικεντρώνεται σε μεγάλα «ανοίγματα και χτυπήματα» σε αγορές εξαιρετικής οικονομικής σημασίας για τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις. όταν άνοιξαν για τα καλά οι αγορές της Ευρώπης με την ένταξη στην ΕΟΚ. Τα επιχειρηματικά στελέχη (managers) πρέπει να αποκτήσουν την αυτοπεποίθηση ότι η ελληνική επιχείρηση μπορεί και πρέπει να είναι παγκοσμίως ανταγωνιστική.4.

9 Το νέο μάρκετινγκ πρέπει να συμπεριλάβει στους στόχους του τη διαβεβαίωση για την ποιοτική υπεροχή της χώρας προέλευσης. δύο από τα κρισιμότερα εργαλεία για την επιτυχία των επενδύσεων. • Το υπουργείο Εξωτερικών έχει ανασυντάξει εκ βάθρων τον μηχανισμό άσκησης Οικονομικής Διπλωματίας. κυρίως στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό προέβλεψαν έγκαιρα τις δύσκολες μέρες και πραγματοποίησαν τη μετάβασή τους «out of the box». ιδρύοντας θυγατρικές εκτός συνόρων. • Μία μελέτη του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣEB) τον Ιούνιο 2004 κατέληξε στην προτροπή για «δυναμική επέκταση των ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια». συλλογικό. χρειάζεται να γίνουν πολύ περισσότερα. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας είναι: • Οι επιχειρήσεις αναζητούν την ανάπτυξη επεκτεινόμενες στο εξωτερικό. Κι’ αυτό γιατί. Στο εξωτερικό. το οποίο να συμπληρώνει. ενώ κάποιοι άλλοι προέρχονται από διάφορες άλλες ξένες χώρες. το «ατομικό» μάρκετινγκ που υλοποιεί κάθε επιχείρηση ξεχωριστά και από μόνη της. ακόμη και να κατευθύνει στρατηγικά. για να κερδηθούν τα μυαλά και οι καρδιές των καταναλωτών ή πελατών. Απαιτείται ένα νέο μάρκετινγκ. Σε τέτοιες συνθήκες. κάποιοι ανταγωνιστές είναι ντόπιες μάρκες ή επιχειρήσεις. Για να διαμορφωθούν οι επιβεβλημένες αντιλήψεις στους εταίρους μας στη NA Ευρώπη χρειάζεται η εξωστρέφεια να στηρίζεται στις σύγχρονες πρακτικές μάρκετινγκ και επικοινωνίας. • O Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (OΠE). κάποιοι άλλοι είναι πιθανόν από Ελλάδα ορμώμενοι. έτσι που το κοινό να νιώθει σίγουρο επιλέγοντας ένα ελληνικό προϊόν ή υπηρεσία. ευρώ. 58    . το εξαγωγικό μάρκετινγκ παρουσιάζει ιδιαιτερότητες που το διαφοροποιούν από το συνηθισμένο μάρκετινγκ που αναπτύσσει μια επιχείρηση εντός έδρας. • Είμαστε η πιο ισχυρή οικονομία στην περιοχή και η περιφερειακή επέκταση είναι στρατηγική χωρίς επιστροφή • Οι ελληνικές άμεσες επενδύσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη έχουν ήδη ξεπεράσει τα 5 δισ. με ανανεωμένο δυναμισμό. τώρα δρα πελατοκεντρικά και πάει κοντά στις επιχειρήσεις.

9 Κεντρικό ρόλο θα αποτελέσουν τα ανοίγματα που θα προκαλούν τη συνεύρεση των πιο δυναμικών εκφραστών της επιχειρηματικότητας από τις χώρες της NA Ευρώπης. μπορεί να επανατοποθετήσει την Αθήνα ως κέντρο επιχειρησιακών πρωτοβουλιών ανάπτυξης για την περιοχή.) 9 Απαιτείται ένα πλέγμα ενεργειών που πάνω απ’ όλα να διέπεται από ειλικρίνεια και διάθεση καλής συνεργασίας με τις χώρες της NA Ευρώπης. είτε συστήνουν θυγατρικές επιχειρήσεις. αλλά και το να ξεφύγει κάποια εταιρεία από τον μαρασμό και την ειμαρμένη της επικείμενης αδράνειας. ανάλογα με το ζητούμενο. με αποτελέσματα πολύ ισχυρότερα από το άθροισμα μεμονωμένων ενεργειών.4 Συγχωνεύσεις εταιρειών Οι συγχωνεύσεις εταιρειών έχουν ως στόχο όχι μόνο την περαιτέρω ανάπτυξη σε κάποιους τομείς δραστηριοτήτων.5 Μέθοδοι παρουσίας στις ξένες χώρες Οι κατασκευαστικές εταιρείες για την ενίσχυση της παρουσίας τους στις χώρες στόχους επέκτασης – δραστηριοποίησης. γνωστικά και συμμετοχικά. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 9 Φυσικά. είτε έχουν ακόμη αυτόνομη 59    . φέτα κ. ένα συνέδριο και μία έκθεση στην Αθήνα με άξονα το μάρκετινγκ και την επικοινωνία.4. Το κριτήριο που οι διοικήσεις πολλών εταιρειών προωθούν συνεργασίες. με αποτέλεσμα αρκετές από τις κινήσεις εισηγμένων εταιρειών να λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της διεθνούς επιχειρηματικής κοινότητας. Βασικός παράγοντας θεωρείται και η εξωστρέφεια που υιοθετούν πολλές εταιρείες και η διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους. προχωρούν σε εξαγορές τοπικών επιχειρήσεων. εξαγορές και συγχωνεύσεις ποικίλλει.4. 9 Οι ενέργειες αυτές θα ενισχύουν τις δραστηριότητες μάρκετινγκ που οι επιχειρήσεις πραγματοποιούν από μόνες τους και γι’ αυτό η κάθε επιχείρηση πρέπει να συνδράμει στην κοινή προσπάθεια υλικά. για εκατέρωθεν προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών και σύναψη νέων επιχειρηματικών συμφωνιών. 2. η ανάδειξη του «ελληνικού» πρέπει να είναι σύγχρονη και όχι με επανάληψη των εύκολων συμβόλων (μπουζούκι. Για παράδειγμα. 2.λπ.

στόχους.4.6 Ενίσχυση της εξωστρέφειας μέσω μάρκετινγκ Το μάρκετινγκ μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του κατασκευαστικού κλάδου μέσω: • Ολοκληρωμένων κλαδικών προγραμμάτων μάρκετινγκ: Δημιουργία ολοκληρωμένων κλαδικών προγραμμάτων προώθησης με το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενιαίας στρατηγικής που συνδέει κάθε δράση. παράγει προστιθέμενη αξία για το προϊόν και μεγιστοποιεί τα αποτελέσματα σε επιλεγμένες αγορές .λπ. την πραγματοποίηση ερευνών αγοράς. • Υπηρεσιών μάρκετινγκ και εξωστρέφειας: Παροχή στις επιχειρήσεις ενός ευρέος φάσματος συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπαίδευσης που τις βοηθούν να ενισχύσουν την εξωστρέφειά τους και να αναπτύξουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα. 60    . επικοινωνίας με τον πελάτη κ. 2. Περιλαμβάνονται συμβουλές για το σχεδιασμό προγραμμάτων εξωστρέφειας. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό παρουσία με την ίδρυση υποκαταστημάτων Η ίδρυση θυγατρικής αποτελεί σημαντικό βήμα για τη συμμετοχή της σε δημόσια έργα. τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους και την εξοικείωσή τους με πρακτικές διαπραγμάτευσης. καθώς και στην ανάπτυξη ακινήτων.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Α. 2007) 61    . 2004 [2] Στάγκος Π. 2007 [3] Νανιόπουλος Αριστοτέλης.gr/4dcgi/_w_articles_economy_188437_18/03/2005_137534 (Οκτώβριος. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ONLINE. “Τι απέφεραν οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις”.kathimerini.strath.gr/print_article.php?e=B&f=14061&m=D03&aa=1 (Οκτώβριος. www. Το ΒΗΜΑ onLine.dolnet.mfa. Rein Irving. The Free Press.. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Βιβλιογραφία κεφαλαίου [1] Παπαθανασίου Β.. 13/1/2001.Δ. Κυδωνιάτης Γ. Πανεπιστήμιο του Strathclyde. Πανεπιστημιακές σημειώσεις μαθήματος “Οργάνωση και Διοίκηση Δομικών Επιχειρήσεων”. Καλαφακάκου Ρία. «Διοίκηση & Διαχείριση Τεχνικών Έργων». Θεσσαλονίκη. Φωτιάδης Γ.gr/article. http://tovima. Περιοδικό “Επιστημονικό Μάρκετινγκ”.asp?catid=4668&subid=2&PubID=16618&word=%E5%EE %F9%F3%F4%F1%DD%F6%E5%E9%E1 (Οκτώβριος.Π. Γλασκόβη. 2007) [6] Συνέντευξη Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Αγγλία.uk/Departments/CBE/CPD%20Seminar%20Series/Past%20Seminars/ Handouts%20for%20Past%20Seminars/10%20June%202004/Presentation. http://news.gr/Articles/el- GR/120307_H1440. 12/3/2007. www. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. 2007) [7] Μπήτρος Κ. “Marketing Places”.Π.pdf (Οκτώβριος. Αθήνα. 11/01/2004.ac. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α. Φαίδων & Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ. 2007) [9] Σακελλάριος Νίκος. Θεσσαλονίκη. “Το αίνιγμα της επιχειρηματικότητας”. “Strategic Marketing for Construction Businesses”. Σακκάς Γιώργος.mfa. 1993 [5] Jukes Brian. New York.. “Tο marketing μπορεί να οδηγήσει την εθνική εξωστρέφεια”.. 2006 – 2007 [4] Kotler Philip.htm (Οκτώβριος.gr/www. Donald. McDevitt Paul.. www.Θ. Haider H. “ Ανοιχτό MBA – Τα μυστικά της διοίκησης επιχειρήσεων”. Μιχάλης. Ελληνικά Γράμματα.Θ.imerisia.Γ. Πανεπιστημιακές σημειώσεις μαθήματος “Διοίκηση & Διαχείριση Έργων στο Διεθνές Περιβάλλον”. 2007) [8] Χασάπης Ξ. Ευριπίδη Στυλιανίδη.

2007) [14] “Ενίσχυση της εξωστρέφειας με 190 δράσεις το 2007”. 16/9/2005. ΚΑΛΗΜΕΡΑ.aspx?id=500566&nt=103 (Οκτώβριος. “Ρόλος του μάρκετινγκ είναι να καθοδηγεί το παιχνίδι”. 22/2/2007.gr/_NEA/cat_news/PREVIEW_newS_KALIMERA.kerdos. 2007) 62    . http://bizwriter. “Όροι ταυτόσημοι. www.kerdos. www. Bizwriter.gr/default. www.kathimerini.asp?news_data_id =92289 (Οκτώβριος.com/2005/05/27/diethnes-marketing (Οκτώβριος. 2007) [15] “Διεθνές Μάρκετινγκ”. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό [10] “Συνταγή εξωστρέφειας από τεχνικές”. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.kalimera. http://news. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. ΚΕΡΔΟΣ ON LINE.wordpress. 2007) [11] Λεμπέση Μαίρη. το μάρκετινγκ και η ανταγωνιστικότητα”. ΚΕΡΔΟΣ ON LINE. http://news.gr/default.aspx?id=344274&nt=103 (Οκτώβριος.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_644214_22/04/2007_224 275 (Οκτώβριος.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_915475_26/04/2003_615 92 (Οκτώβριος. 2007) [12] Δαμουλιάνου Χριστίνα. 2007) [13] “Κράτος και επιχειρήσεις δεν αναγνωρίζουν τον ρόλο του μάρκετινγκ”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ .

.

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις μπορούν να συνεπάγονται είτε την αγορά υφιστάμενων επιχειρήσεων είτε την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων (και ονομάζονται «εκ του μηδενός» επενδύσεις). Η υπερπόντια επέκταση συνοδεύεται συχνά από συγχωνεύσεις. 65    . καθώς και οι συμμαχίες. οι άμεσες ξένες επενδύσεις. 1997). οι συγχωνεύσεις και παρόμοια επιχειρηματικά εγχειρήματα                                                              5 Sylvia Ostry. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 3. στην παραγωγή η σε άλλους τομείς σε μια άλλη οικονομία• αυτού του είδους οι επενδύσεις μπορεί να πραγματοποιηθούν στον τομέα των υπηρεσιών. Ενώ ο στόχος των επενδύσεων χαρτοφυλακίου είναι να επιτύχουν οικονομική απόδοση επί της επένδυσης. Ορισμένοι σχολιαστές πιστεύουν ότι η πολυεθνική επιχείρηση έχει απελευθερωθεί από την οικονομία προέλευσης της και ότι έχει καταστεί μια ισχυρή ανεξάρτητη δύναμη που επηρεάζει αποφασιστικά τις διεθνείς οικονομικές αλλά και πολιτικές σχέσεις. της βιομηχανικής παραγωγής ή των εμπορευμάτων. το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται απλώς σε μια εταιρεία συγκεκριμένης εθνικότητας στην οποία ανήκουν μερικώς ή πλήρως θυγατρικές σε μία τουλάχιστον άλλη εθνική οικονομία.1 Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις στην εποχή της παγκοσμιοποίησης 3. Αυτού του είδους οι εταιρείες επεκτείνονται στο εξωτερικό κυρίως μέσω των άμεσων ξένων επενδύσεων.1. The Alliance Revolution: The New Shape of Business Rivalry (Cambridge: Harvard University Press. Αν και υπάρχουν πολλοί πιο τεχνικοί ορισμοί μιας πολυεθνικής εταιρείας. A New Regime for Foreign Direct Investment (Washington. εξαγορές ή συμμαχίες με εταιρείες άλλων εθνικοτήτων 6 . 1996). οι γνώμες διίστανται σημαντικά όσον αφορά στη σημασία που έχει για τις εγχώριες και τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις η παγκοσμιοποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. D. 6 Benjamin Gomes-Casseres. σκοπός των οποίων ναι να επιτύχουν μερικό ή πλήρη έλεγχο στο μάρκετινγκ. Εντούτοις. Δεκάδες χιλιάδες πολυεθνικές επιχειρήσεις με πολυάριθμες θυγατρικές επιδίδονται σε επιχειρηματικές δραστηριότητες σε ολόκληρο τον κόσμο.: Group of Thirty. σ.1 Γενικά Η σπουδαιότητα των πολυεθνικών επιχειρήσεων είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της παγκοσμιοποίησης της διεθνούς οικονομίας 5 .C. Άλλοι απορρίπτουν αυτή τη θέση και πιστεύουν ότι η πολυεθνική επιχείρηση παραμένει ένα δημιούργημα της οικονομίας προέλευσής της. 5.

Ακολουθώντας το παράδειγμα που έδωσε ο Alfred Chandler στις κλασικές συνεισφορές του στις σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων 8 . Στο βιβλίο του Competitive Advantage of Nations (1990) και σε πολλά άλλα συγγράμματα του ο Porter υποστηρίζει ότι η πολυεθνική επιχείρηση έχει εισέλθει σε μια εποχή στρατηγικού μάνατζμεντ 7 . 8 Chandler. 1990). Η μεμονωμένη εταιρεία πρέπει να αποφασίσει με ποιες και πόσες από αυτές τις δραστηριότητες επιθυμεί να ασχοληθεί και σε ποιες τοποθεσίες σε ολόκληρο τον κόσμο.2 Η στρατηγική θεωρία του Porter Μια άλλη αξιόλογη ερμηνεία της πολυεθνικής επιχείρησης προέκυψε από τις έρευνες του Michael Porter στη Σχολή Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ. 3. ο Porter ακολουθεί τον ορισμό των εγγενών πλεονεκτημάτων των πολυεθνικών εταιρειών της εκλεκτικιστικής θεωρίας 9 . Michael E. μια πολυεθνική μπορεί να επιτελεί τις δραστηριότητές της στην πιο αποδοτική για κάθε συγκεκριμένη δραστηριότητα περιοχή του κόσμου.1. Strategy and Structure 9 Η εκλεκτικιστική θεωρία της πολυεθνικής επιχείρησης. μας προσφέρει σημαντικές γνώσεις σχετικά με την πολυεθνική επιχείρηση. 66    . Σε αντίθεση με μια εγχώρια εταιρεία. Ο Porter υποθέτει αξιωματικά ότι οι διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες χαρακτηρίζονται από μια «αλυσίδα αξιών» δραστηριοτήτων που κυμαίνονται από την εξαγωγή της πρώτης ύλης έως την παραγωγή και το μάρκετινγκ. ο Porter υποστηρίζει ότι η στρατηγική της εταιρείας καθορίζει τη δομή και την τοποθεσία των οικονομικών της δραστηριοτήτων σε ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία. The Competitive Advantage of Nations (New York: Free Press. καθώς δίνει έμφαση στην τεχνολογία ως παράγοντα για την ανάπτυξη της πολυεθνικής επιχείρησης. Αυτές οι αποφάσεις με τη σειρά τους εξαρτώνται από τη συνολική ανταγωνιστική στρατηγική της εταιρείας. Στην ανάπτυξη της θεωρίας του στρατηγικού μάνατζμεντ. Το συντριπτικό όμως πλεονέκτημα της πολυεθνικής επιχείρησης έναντι των εγχώριων εταιρειών. που ανέπτυξαν ο Dunning και η Σχολή του Ρίντιγκ (που ονομάστηκε έτσι από το Πανεπιστήμιο του Ρίντιγκ στην Αγγλία). είναι ότι παρέχει πρόσβαση σε μια μεγάλη σειρά πιθανών στρατηγικών μέσω των οποίων μπορεί να «συνδεθεί και να αντλήσει οφέλη από την αλυσίδα των αξιών». σύμφωνα με τον Porter. Επειδή η εταιρεία ακολουθεί τη στρατηγική της και                                                              7 Οι αναφορές στον Porter σε αυτό το κεφάλαιο βασίζονται στο βιβλίο του. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό αποτελούν συνήθως μέρος μιας διεθνούς επιχειρηματικής στρατηγικής για την καθιέρωση σε μια άλλη οικονομία. Porter.

ο Γκρεγκ Μάνκιου του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ θεωρεί ότι «το off shoring (μεταφορά δραστηριοτήτων σε χώρες φθηνότερου κόστους) στον κλάδο υπηρεσιών συνάδει με τις ιδέες περί ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που εξέφρασαν οι Άνταμ Σμιθ και Ντέιβιντ Ρικάρντο». Ακόμα και σήμερα. η πολυεθνική επιχείρηση μπορεί να καταστεί κυρίαρχη τόσο επί των εγχώριων όσο και επί των διεθνών ανταγωνιστών της.. 11 Τάσιος Π. της δομής και των δραστηριοτήτων μιας εταιρείας απέχει πολύ από εκείνη του μοντέλου του κύκλου ενός προϊόντος του Vernon 10 ή ακόμη και από εκείνη της εκλεκτικιστικής θεωρίας του Dunning (υποσημείωση 9). οι οποίοι μετρούν κέρδη και ζημιές. Στους μηχανισμούς αυτούς περιλαμβάνονται όχι μόνο οι άμεσες ξένες επενδύσεις. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό ολοκληρώνει τις δραστηριότητες της πέραν των εθνικών συνόρων. για παράδειγμα. παραμένοντας πάντως αισιόδοξοι ότι παραδοσιακά πρότυπα εμπορίου μπορούν να ισχύουν σε κάθε περίπτωση. Αυτές οι επιχειρηματικές δραστηριότητες δημιουργούν διεθνή συμπλέγματα ή δίκτυα εταιρικών σχέσεων με τη μητρική πολυεθνική επιχείρηση στην οικονομία προέλευσης της.                                                              10 Η ουσία της θεωρίας του κύκλου ενός προϊόντος του Vernon. Αυτές οι διεθνικές εταιρείες έχουν καταστεί παγκόσμιοι θεσμοί που συντονίζουν τις οικονομικές δραστηριότητες που βρίσκονται εγκαταστημένες σε πολλές χώρες. ήταν ότι κάθε προϊόν ακολουθεί έναν κύκλο ζωής περνώντας από την καινοτομία στην ωρίμανση. ωστόσο κατά τον Θ. πολλοί αναλυτές προτιμούν να χρησιμοποιούν τον όρο «διεθνική» παρά «πολυεθνική» επιχείρηση.3 Οι εκπατρισμένοι μάνατζερ Η παγκοσμιοποίηση είναι μεν εντυπωσιακή λέξη.τι έχουν ακόμη και οι μεγαλύτερες εγχώριες εταιρείες. Παγκοσμιοποίηση – Αποφενάκιση. 3. Το φαινόμενο έχει απασχολήσει πολύ τους κορυφαίους οικονομολόγους. η εξάντληση των εξαρτημάτων παραγωγής και η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης τεχνολογιών. Εκδόσεις Ψυχογιός. Η ουσία του στρατηγικού μάνατζμεντ είναι ότι η διεθνική εταιρεία έχει στη διάθεση της πιο εκτεταμένες επιλογές και τεχνικές απ' ό. Μέσω των σύγχρονων επικοινωνιακών τεχνολογιών και του μονοπωλίου των πηγών της πληροφόρησης. αλλά και οι στρατηγικές συμμαχίες. όπως τη διατύπωσε στο βιβλίο του Sovereignty at Bay (1971). Τάσιο (καθηγητής ΕΜΠ) χρειάζεται αποφενάκιση 11 και ως ιδέα είναι παλιά.1. στην παρακμή και τέλος στην αχρηστία. Θεοδόσιος. 2005 67    . Είναι περιττό να πούμε ότι αυτή η περιγραφή της στρατηγικής.

δουλεύοντας τα τελευταία τρία χρόνια σε κράτη της Βαλκανικής. επιτρέπουν στους expatriate managers αφενός να αντιλαμβάνονται πλήρως την πολιτική και τις προτεραιότητες που τίθενται σε κεντρικό επίπεδο και αφετέρου να επιστρέφουν τη σωστή και φιλτραρισμένη ανάδραση σχετικά με τα τεκταινόμενα στην περιοχή της αρμοδιότητας τους. ενώ η κινητικότητα του «καταναλωτή» θεωρείται πρακτικά ανύπαρκτη. δεν είναι εφικτό δηλαδή να ακολουθηθούν άλλες πιο απλές και σχετικά λιγότερο ριψοκίνδυνες μέθοδοι εισόδου στις διεθνείς αγορές [εξαγωγική δράση. Σύμφωνα με δηλώσεις Ελλήνων μηχανικών. 68    . εξαγωγές με διαμεσολαβητές. με αποτέλεσμα να απαιτείται υποχρεωτικά η εγκατάσταση της παραγωγικής διαδικασίας στο χώρο του πελάτη. βασική παράμετρος που καθορίζει την πορεία και το μέλλον των κατασκευαστικών επιχειρήσεων. ο κατασκευαστικός κλάδος κατατάσσεται στην κατηγορία εκείνη των υπηρεσιών.). υπεργολαβική εκχώρηση αρμοδιοτήτων. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Πολλές τελευταίες εξελίξεις ιδιαιτέρως στον χρηματοπιστωτικό τομέα. οι οποίοι απέκτησαν μεγάλη πείρα. είναι η βελτιστοποίηση της άμεσης αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ της μητρικής εταιρείας και της επιχειρηματικής παρουσίας στην αλλοδαπή. αναλαμβάνοντας την όλη οργάνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις ξένες αγορές. όπου η κινητικότητα του «παραγωγού» είναι η μέγιστη δυνατή. τα οποία προέρχονται από τη χώρα της μητρικής επιχείρησης και εγκαθίστανται στο εξωτερικό (expatriate managers). είναι η ανάδειξη της σπουδαιότητας των ανθρώπινων πόρων στην υλοποίηση της στρατηγικής εξωστρέφειας. Στο σύγχρονο τοπίο που διαμορφώνεται. κοινοπραξία.]. Ένα από τα σημαντικά στοιχεία που εξασφαλίζουν οι expatriate managers.Α. με έμφαση στα στελέχη πρώτης γραμμής (fast track). εξαγορά υφιστάμενου σχήματος κλπ. Το πλεονέκτημα αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι κοινές πολιτιστικές και εταιρικές καταβολές. δικαιόχρηση (franchising) κλπ. Ευρώπης με πρωτοπόρο τον τραπεζικό τομέα και οπωσδήποτε τον κατασκευαστικό. το ιδιαίτερο αυτό χαρακτηριστικό αντιμετωπίζεται μόνο με στρατηγικές υψηλού βαθμού δέσμευσης εκ μέρους της κατασκευαστικής επιχείρησης (άμεση επένδυση και ίδρυση θυγατρικής εταιρείας. Στο πεδίο της διεθνοποιημένης δραστηριότητας. Με άλλα λόγια το πρόβλημα της αδιαιρετότητας (inseparability) του κύκλου παραγωγής – κατανάλωσης δεν μπορεί να αρθεί. αποδεικνύουν ότι η ελληνική οικονομία διεθνοποιείται και θα επωφεληθεί από την προβλεπόμενη ανάπτυξη των χωρών της Ν. παραγωγή κατόπιν αδείας (licensing).

χρειάζονται πολλές φορές τη συνδρομή ειδικών εμπειρογνωμόνων. οικονομική συμπεριφορά (διάρθρωση και τάση εξέλιξης ΑΕΠ. 2. επιχειρηματικό περιβάλλον (νομικό πλαίσιο. ιστορική παράδοση. Σε μικρό-οικονομικό (κλαδικό) επίπεδο. απαιτούν επιμελή συλλογή πρωτογενών και δευτερογενών πληροφοριών. πολιτική ατμόσφαιρα (σταθερότητα. στους παρακάτω άξονες: 1. χρηματο-πιστωτικό σύστημα.λπ. ταξική διαστρωμάτωση.). ορισμένα εκ των οποίων αναφέρονται επιγραμματικά στη συνέχεια: • Πλήρης εμπέδωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει όλες τις συνιστώσες της δραστηριότητας του τοπικού κατασκευαστικού κλάδου. • Λεπτομερής καταγραφή του υφιστάμενου μηχανισμού προσφοράς (ανταγωνισμός από άλλες τοπικές ομοειδείς επιχειρήσεις.λπ. ποσοστό ανεργίας. και 4.λπ. Όλα αυτά προφανώς δεν επιτυγχάνονται από τη μια στιγμή στην άλλη. τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι πολλά και αλληλοσυνδεόμενα. φάση πολιτικού κύκλου. σε ένα επικίνδυνο «παιχνίδι» με απρόβλεπτες συνέπειες. ισχυροί και ανερχόμενοι παράγοντες. πορεία συναλλαγματικής ισοτιμίας. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Αν εξετάσει κάποιος τις διαθέσιμες πιθανές εναλλακτικές λύσεις (κατά κόρον χρήση ενδιάμεσων συμβούλων ή αποκλειστική αξιοποίηση εγχώριου δυναμικού). αλλά κυρίως προϋποθέτουν την ταχύτατη κοινωνικοποίηση (socializing) του expatriate manager στον ευρύτερο περίγυρο. κοινωνικο-πολιτιστική φυσιογνωμία (αξίες. παρουσία πολυεθνικών 69    .). • Αποκρυστάλλωση όλων των σημείων που περιέχονται στις πάσης φύσεως συμβατικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται. 3. θα πρέπει να λάβει υπόψη του πολύ σοβαρά ότι σε πολλές ξένες αγορές δεν είναι καθόλου εύκολη η εξεύρεση εξειδικευμένου προσωπικού.). γραφειοκρατικές επιπλοκές. ενώ παραμονεύουν και σε αρκετές περιπτώσεις σοβαροί κίνδυνοι μετατροπής του «στοιχήματος» της επιχειρηματικής εξάπλωσης σε νέες αγορές.). επίπεδο διαφθοράς κ. φορολογικό και τελωνειακό καθεστώς. θρησκευτικές πεποιθήσεις κ. Ο expatriate manager θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να ανιχνεύσει συστηματικά και να εμβαθύνει όπου και όσο χρειάζεται.λπ. ασφάλιση επενδυτικών αγαθών κ. επίπεδο πληθωρισμού κ. εργατική νομοθεσία.

διαμονή.λπ. μηχανολογικός εξοπλισμός. αυτοχρηματοδότηση. μετακινήσεις κ.λπ. αποτελούν στη σημερινή εποχή αποκλειστικά και μόνον αποδεικτικά θητείας και όχι τεκμήρια επάρκειας. συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα κ. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό ομίλων κλπ.) και ζήτησης (ιδιωτικές επενδύσεις. Επίσης. Η εμπειρία ωστόσο στη λήψη αποφάσεων είναι σίγουρα κάτι εντελώς διαφορετικό. ενταγμένο κυρίως στη σφαίρα της «κοινής λογικής». στην οποία προκρίθηκε και μεσουράνησε η στρατηγική της «υπερ-ειδίκευσης». διανοητικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των εγχώριων ανθρώπινων πόρων. κατά συνέπεια μετρά όλο και περισσότερο η γενική και όχι η ειδική συγκρότηση του κάθε στελέχους (έχουμε εισέλθει στη λεγόμενη εποχή της «μεταειδίκευσης»). ως προς τα διάφορα τεχνικά αντικείμενα. Απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας είναι η μεγάλη προσπάθεια είναι η μεγάλη προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί για την εκμάθηση της τοπικής ξένης γλώσσας. εξειδικευμένοι υπεργολάβοι. συγχρηματοδότηση έργων και διεθνείς οργανισμούς και δωρητές. στην περίπτωση των expatriate managers ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η ικανότητα χειρισμού του μείζονος ζητήματος της δια-πολιτιστικής προσαρμογής (cross-cultural adaptability). με απόλυτο σεβασμό στα βιολογικά. Στην περίπτωση των σύγχρονων expatriate managers του κατασκευαστικού κλάδου είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επανέλθει πανηγυρικά στο προσκήνιο το πρότυπο του «πολυμήχανου Οδυσσέα». Πέραν των γενικών προσωπικών χαρακτηριστικών τα οποία πρέπει να διαθέτουν όλοι οι επιτελικοί ανθρώπινοι πόροι μιας ανταγωνιστικής κατασκευαστικής επιχείρησης. κάτι που είχε προκλητικότατα απαξιωθεί στην απελθούσα περίοδο της βιομηχανική επανάστασης. ενώ σίγουροι παράγοντες αποτυχίας είναι 70    . δεν έχει πλέον (σχεδόν) καμία σημασία ο παραδοσιακός ορισμός τους αλλά κυρίως η κατανόηση των ιδιοτήτων τους.) • Εξαντλητική έρευνα αγοράς τοπικών – παραγωγικών συντελεστών (ανειδίκευτο προσωπικό. συμβουλευτικές και μελετητικές υπηρεσίες κ. προμηθευτές πρώτων υλών.) • Προσαρμογή των μεθόδων και τεχνικών παραγωγής στις υφιστάμενες συνθήκες (κλίμα.λπ. διατροφή. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι διάφοροι ακαδημαϊκοί τίτλοι (και τίτλοι γενικώς).) • Ευέλικτη εφαρμογή διοικητικής πολιτικής. όπου περιλαμβάνονται και οι επιμέρους δεξιότητες της πολιτιστικής εξοικείωσης (cultural familiarity) και της δια-πολιτιστικής διαπραγμάτευσης (cross-cultural negotiation).

στη 71    . • Το ετήσιο κόστος αποτυχημένων επιλογών στην περίπτωση των expatriate managers για τις αμερικάνικες επιχειρήσεις υπερβαίνει τα 2. • Ο κυριότερος λόγος πρόωρων επιστροφών αφορά στην αδυναμία διευθέτησης των διαφόρων οικογενειακών υποχρεώσεων (επαγγελματική προοπτική συζύγου στο ενδεχόμενο της μετάβασης στην ξένη χώρα. με αποτέλεσμα ένα ποσοστό της τάξης του 54% να δηλώνει ότι οι αποδοχές δεν είναι ικανοποιητικές σε σχέση με το παραγόμενο έργο. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό ο εθνοκεντρισμός και η εμμονή στα λεγόμενα κριτήρια αυτό-αναφοράς (self- reference criteria). θα πρέπει οι οικονομικές απολαβές του expatriate manager να καλύπτουν όλες εκείνες τις συνιστώσες. έξοδα διαμονής. λαμβανομένου υπόψη ότι ενδέχεται κατά το διάστημα της απουσίας τους στο εξωτερικό αφενός να μην είναι σε θέση να παρακολουθούν τις διάφορες εξελίξεις που συμβαίνουν και αφετέρου να απολέσουν τις επαγγελματικές και κοινωνικές τους επαφές ("out of sight out of mind"). θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί εκ των προτέρων η πορεία εξέλιξης (career path) του συγκεκριμένου στελέχους. Ορισμένα στοιχεία που πρέπει να αξιολογηθούν για το σχεδιασμό ενός κατάλληλου και ελκυστικού πακέτου κινήτρων και πολιτικής για την προσέλκυση των καλύτερων expatriate managers είναι τα εξής: • Έχει υπολογισθεί ότι ο μέσος χρόνος παραμονής σε μια ξένη χώρα δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 2 χρόνια.λπ. δολάρια. ώστε να είναι σε θέση να επιτελεί το καθήκον του με όρεξη και ενδιαφέρον (βασικός μισθός. Στο θέμα του επαναπατρισμού. βοήθημα εξομάλυνσης κόστους ζωής. Με βάση τα παραπάνω. δαπάνες μετεγκατάστασης. επίδομα παραμονής στο εξωτερικό. μαθήματα εκμάθησης ξένης γλώσσας. • Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά την παρουσία τους στο εξωτερικό είναι πάντα πολύ περισσότερες από αυτές που έχουν προβλεφθεί τόσο από την πλευρά της επιχείρησης όσο και από τους ίδιους. έξοδα μετακίνησης από/προς τη μητρική χώρα σε τακτική βάση.5 δις. αποζημίωση απώλειας εργασίας συζύγου κλπ.). βιβλιογραφία εξοικείωσης με το περιβάλλον της ξένης χώρας.) • Οι expatriate managers έχουν σε μεγάλο ποσοστό ανασφάλεια για την επαγγελματική τους επανένταξη (repatriation) μετά την επιστροφή τους. ανατροφή και εκπαίδευση παιδιών κ. επίδομα εκπαίδευσης παιδιών.

στο Μπουένος Άιρες κ. τα οποία λαμβάνοντας και την κατάλληλη εκπαίδευση θα αποτελέσουν τους διεθνοποιημένους ηγέτες που θα εξασφαλίσουν την ευημερία της εταιρείας στο μέλλον».λπ. Η διαπίστωση αυτή από τη μία πλευρά πρέπει να οδηγήσει τα ανταγωνιστικά στελέχη στο να αμιλλώνται για την ανάληψη τέτοιων θέσεων εργασίας. Ο επόμενος επικεφαλής της εταιρείας θα πρέπει να είναι κάποιος που έχει εργαστεί στη Βομβάη. Στο σύνθετο και απαιτητικό λειτουργικό περιβάλλον του κατασκευαστικού κλάδου. οι expatriate managers έρχονται να συνεισφέρουν τα μέγιστα στο νευραλγικό τομέα της εξωστρεφούς ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Στην πλευρά των επιχειρήσεων. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό βάση της θετικής λογικής ότι η εμπειρία της παραμονής στο εξωτερικό όχι μόνο δεν αποτελεί εμπόδιο αλλά είναι και προαπαιτούμενο για την οποιαδήποτε επαγγελματική πρόοδο και ανέλιξη. Η δική μου καριέρα ήταν αποκλειστικά εντός των ΗΠΑ. πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου της “General Electric”: «Ο Jack Welch του μέλλοντος δεν μπορεί να είναι σαν εμένα. στο Χονγκ Κονγκ. Θα πρέπει να στέλνουμε στο εξωτερικό τα καλύτερα και πιο λαμπρά στελέχη μας. 72    . γνωρίζοντας ότι οι αναμφισβήτητες δυσκολίες μιας τέτοιας απόφασης ενισχύουν σε μεγάλο βαθμό την επαγγελματική τους υπόσταση. αρκεί μόνο να υπενθυμιστούν τα λόγια του Jack Welch.

που είναι ένα τμήμα της στρατηγικής διοίκησης (Παπαδάκης Β. δημιουργία εναλλακτικών στρατηγικών. Είναι χρήσιμο να επισημανθεί ότι το κείμενο που ακολουθεί δεν εξαντλεί το θέμα του στρατηγικού προγραμματισμού. στο πρόβλημα της κατανομής των πόρων. η οποία περιλαμβάνει και την εφαρμογή του στρατηγικού προγράμματος και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. & Schendel D. Σε αυτό το κεφάλαιο μελετάται η διαδικασία του στρατηγικού προγραμματισμού. Η κατανομή πόρων και η αξιολόγηση απόδοσης αναφέρονται στην υλοποίηση του στρατηγικού προγράμματος και στη σύγκριση των αποτελεσμάτων με τους στόχους που είχαν τεθεί.2.2. χωρίς βέβαια κάνει χρήση ποσοτικών τεχνικών οικονομικής ανάλυσης ή τεχνικών της επιχειρησιακής έρευνας. 1962. δεδομένων των ευκαιριών και των απειλών του περιβάλλοντος και των διαθέσιμων πόρων και δυνατοτήτων του οργανισμού ή της επιχείρησης (Chandler A. γενικά. ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος. 1999). καθορισμό ετήσιων στόχων.1 Γενικά Η στρατηγική. 1978). ή μια επιχείρηση. οι οποίες χρησιμοποιούνται. Hofer C. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 3. Αποτελεί ένα εισαγωγικό κείμενο το οποίο παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο στρατηγικού προγραμματισμού. περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ένας οργανισμός. 3. επιδιώκει τους στόχους του. για παράδειγμα. καθορισμό μακροπρόθεσμων στόχων.2 Στρατηγικός προγραμματισμός – Στρατηγικό μάνατζμεντ 3. 73    .W. αξιολόγηση της εσωτερικής κατάστασης.2 Η διαδικασία του στρατηγικού προγραμματισμού Η διαδικασία του στρατηγικού προγραμματισμού περιλαμβάνει τις φάσεις: διατύπωση της αποστολής της επιχείρησης.

74    . Η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος έχει ακριβώς αυτό το σκοπό. και μάλιστα. η διατύπωση: «Να είμαστε η καλύτερη και η πιο επιτυχημένη επιχείρηση στον κλάδο των κατασκευών» θα μπορούσε να είναι μια δήλωση αποστολής για μια τεχνική εταιρεία. λόγω και των αυξανόμενων ρυθμών με τους οποίους συντελούνται οι αλλαγές στους διάφορους τομείς του εξωτερικού περιβάλλοντος. βέβαια. Οι συνεχείς αλλαγές στις καταναλωτικές τάσεις. Αυτό είναι σωστό. στις χρηματοοικονομικές συνθήκες (επιτόκια. Αυτό συνεπάγεται τη συνεχή ανάλυση του.4 Ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος Η επιτυχία στην επίτευξη των στόχων μιας επιχείρησης είναι συνάρτηση των δυνατοτήτων της και των σχέσεων που αναπτύσσει με το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί (Duncan R. για παράδειγμα.».3 Καθορισμός της αποστολής της επιχείρησης Κάθε επιχείρηση είναι αναγκαίο να καθορίσει την αποστολή της. αλλά το μεγάλο ερώτημα παραμένει πάντοτε όταν προσπαθούμε να εξειδικεύσουμε τον τρόπο που η εν λόγω μεγιστοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί για μια συγκεκριμένη επιχείρηση. ορίζει το στόχο ύπαρξης της επιχείρησης και απαντάει στο βασικό ερώτημα: «Ποιος είναι ο λόγος για την επιχειρηματική δραστηριότητα στην οποία συμμετέχουμε. η μεγιστοποίηση του κέρδους. όπως χρησιμοποιείται στο στρατηγικό προγραμματισμό. Σε αυτό το σημείο πρέπει να γίνει μια διευκρίνιση. 1986). Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 3. Θα υποστήριζε κάποιος.K. στη θέση μιας επιχείρησης σε σχέση με τους ανταγωνιστές της είναι χαρακτηριστικά του δυναμικού χαρακτήρα του εξωτερικού περιβάλλοντος. η έννοια της μεγιστοποίησης του κέρδους θεωρείται μια έννοια . ότι η αποστολή κάθε επιχείρησης είναι το κέρδος. ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Έτσι. Πώς αυτό μεταφράζεται σε μια σειρά από στόχους και πολιτικές αναλύεται στη συνέχεια. Να διαπιστώσει το είδος και την ένταση της επίδρασης στη συγκεκριμένη επιχείρηση (Fahey L. εξαγορές. 3.2. Έτσι. στο θεσμικό πλαίσιο. 1972). συγχωνεύσεις κτλ.2. όχι χωρίς άδικο. όπως αποδεικνύει η οικονομική θεωρία. Η αυξανόμενη επίδραση του εξωτερικού περιβάλλοντος στις σύγχρονες επιχειρήσεις έχει αναλυθεί αρκετά. & Narayanan V. διαφορετικός για κάθε επιχείρηση. Ο βαθμός επιρροής είναι.).οδηγός και λιγότερο μια συγκεκριμένη διαδικασία που μπορεί να ακολουθήσει κάθε επιχείρηση. Η έννοια της αποστολής.

Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό

Η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος αποσκοπεί στη συγκέντρωση
εκείνων των σχετικών πληροφοριών μελλοντικού χαρακτήρα οι οποίες δίνουν τη
δυνατότητα σε μια επιχείρηση να εκτιμήσει τις επιδράσεις των αλλαγών στη
λειτουργία της και προετοιμάσει την προσαρμογή της (Glew M., Watts M. & Wells
R. 1979). Από όλα όσα συμβαίνουν στο εξωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης θα
πρέπει να αξιολογηθούν και να συγκεντρωθούν μόνο όσες πληροφορίες την αφορούν.
Συνήθως αυτό περιλαμβάνει:
• Τον ορισμό των ορίων του περιβάλλοντος και των σχετικών τμημάτων του.
• Την εξασφάλιση ότι οι πληροφορίες που αφορούν το συγκεκριμένο περιβάλλον
είναι διαθέσιμες.
• Την επεξεργασία της πληροφορίας ώστε να είναι διαθέσιμη για τον
προγραμματισμό.

Οι επιδράσεις που δέχεται η επιχείρηση μπορούν να ταξινομηθούν στις εξής
κατηγορίες:
1. Τεχνολογικές
2. Οικονομικές
3. Κοινωνικές
4. Πολιτικές

Οι προηγούμενες κατηγορίες αντιστοιχούν σε τμήματα του περιβάλλοντος από
τα οποία και προέρχονται οι αντίστοιχες επιδράσεις. Ο γεωγραφικός προσδιορισμός
των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται μια επιχείρηση μας δίνει μια πρώτη εικόνα
για το είδος και την ένταση της επίδρασης που ασκείται στην επιχείρηση από το
συγκεκριμένο περιβάλλον. Ας εξετάσουμε τις κατηγορίες αναλυτικά:

1. Το τεχνολογικό περιβάλλον: Η τεχνολογία αναφέρεται στα μέσα που
επιλέγονται για την εκτέλεση μιας εργασίας. Η εξέλιξη της έχει επηρεάσει κάθε
λειτουργία και τμήμα της σύγχρονης επιχείρησης.
2. Το οικονομικό περιβάλλον: Οι μεταβολές στην οικονομία σε διεθνές, εθνικό
και τοπικό επίπεδο συνδέονται μεταξύ τους με διάφορους τρόπους, αλλά είναι
απαραίτητο να κάνουμε διαφορετική αξιολόγηση για τις επιδράσεις που μπορεί να
υπάρχουν σε μια επιχείρηση. Αυτό εξαρτάται από τη σκοπιμότητα της ανάλυσης. Για

75 
 

Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό

παράδειγμα, οι τοπικές συνθήκες μιας περιοχής μπορεί να οξύνουν ή να μειώσουν τις
επιδράσεις των εθνικών τάσεων στην οικονομία. Παρ' όλο που μια οικονομία σε
εθνικό επίπεδο μπορεί να βρίσκεται σε φάση σταθεροποίησης, υπάρχουν περιοχές οι
οποίες έχουν υποστεί το φαινόμενο της αποβιομηχάνισης, με μείωση της
απασχόλησης. Αυτό σημαίνει ότι το διαθέσιμο εισόδημα στην περιοχή είναι
μειωμένο, επομένως η ζήτηση προϊόντων ή υπηρεσιών θα παρουσιάσει μείωση. Οι
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή είναι αναγκασμένες, εκ των
πραγμάτων, να επανεξετάσουν τις στρατηγικές τους που αφορούν τις πωλήσεις, τη
διαφήμιση κτλ., για να αντιμετωπίσουν την περίπτωση της μειωμένης ζήτησης.
3. Το κοινωνικό περιβάλλον: Η δομή της κοινωνίας και οι μεταβολές που
συντελούνται σε αυτήν επηρεάζουν όλες τις επιχειρήσεις. Οι μεταβολές των τάσεων
στη συμπεριφορά των καταναλωτών δημιουργούν ευκαιρίες και απειλές για κάθε
επιχείρηση. Η διαρκώς αυξανόμενη ευαισθησία των καταναλωτών για την προστασία
του περιβάλλοντος πιέζει τις επιχειρήσεις στην επιλογή στρατηγικών προς αυτή την
κατεύθυνση, κυρίως με την αύξηση της χρήσης υλικών τα οποία είναι δυνατόν να
ανακυκλωθούν. Αυτές οι επιλογές διατυπώνονται συχνά και στην αποστολή της
επιχείρησης.
4. Το πολιτικό περιβάλλον: Το πολιτικό περιβάλλον αντικατοπτρίζει τους
ισχύοντες και μελλοντικούς περιορισμούς με τους οποίους λειτουργεί μια επιχείρηση.
Αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να πάρουν τη μορφή των νόμων που επιτρέπουν ή
απαγορεύουν κάποιες δραστηριότητες, των κανονισμών και των διατάξεων που
προκύπτουν από τη νομοθεσία για τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Η ρύθμιση ή
απορύθμιση των αγορών, οι αποφάσεις για αποκρατικοποιήσεις, οι πολιτικές
αποφάσεις για την έναρξη κατασκευής ενός μεγάλου έργου, η διεκδίκηση και
ανάληψη αθλητικών αγώνων παγκοσμίου εμβέλειας είναι μερικά χαρακτηριστικά
παραδείγματα για τις προοπτικές που παρουσιάζονται για τις επιχειρήσεις. Ένα άλλο
παράδειγμα επίδρασης της μεταβολής του πολιτικού περιβάλλοντος είναι η βελτίωση
των πολιτικών σχέσεων Ανατολής - Δύσης. Αυτό οδήγησε τις κυβερνήσεις της Δύσης
στην περικοπή των αμυντικών δαπανών τους, με συνέπεια την επιτάχυνση της
αναδιάρθρωσης της αμυντικής βιομηχανίας, που είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια
χιλιάδων θέσεων εργασίας. Η πολιτική αστάθεια που μπορεί να επικρατεί σε
ορισμένα κράτη πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τις επιχειρήσεις όταν
επεξεργάζονται τα σχέδια τους για επέκταση των δραστηριοτήτων τους στις χώρες
αυτές.
76 
 

Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό

3.2.5 Αξιολόγηση της εσωτερικής κατάστασης

Ένα άλλο σημαντικό σημείο αφετηρίας για τη διατύπωση ενός στρατηγικού
προγράμματος είναι να γνωρίζει η εταιρεία τις δικές της δυνάμεις ή ισχυρά σημεία
και τις δικές της αδυναμίες ή ασθενή σημεία (Grant R.M. 1998). Στο πλαίσιο του
στρατηγικού προγραμματισμού, είναι αυτά τα ισχυρά και ασθενή σημεία τα οποία
είναι σημαντικά σε όρους περιβάλλοντος - αυτά τα οποία είναι ενδιαφέροντα και
σημαντικά. Η ανάλυση των ισχυρών και ασθενών σημείων και η σύγκριση τους με τις
απειλές και τις ευκαιρίες είναι σημαντική για το σχηματισμό της στρατηγικής της
εταιρείας. Μια τέτοια ανάλυση ονομάζεται «ανάλυση SWOT» (Strengths,
Weaknesses, Opportunities, Threats - Δυνάμεις, Αδυναμίες, Ευκαιρίες, Απειλές). Η
ανάλυση αυτή μπορεί να προσφέρει μια απάντηση στο πώς η εταιρεία θα μπορούσε
να χρησιμοποιήσει τα ισχυρά της σημεία για να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες και πώς
θα μπορούσε συστηματικά να βελτιώσει τις αδυναμίες της για να μειώσει τις απειλές
του περιβάλλοντος (Jacobs T., Shepherd J., Johnson G. 1998). Στο πλαίσιο της
ανάλυσης SWOT τίθενται τα εξής ερωτήματα:
• Ποια είναι τα ισχυρά σημεία της επιχείρησης, ποια πρέπει να διατηρήσει, ποια
σημεία πρέπει να ενισχύσει και πώς;
• Ποια είναι τα ασθενή σημεία της επιχείρησης, ποια σημεία πρέπει να βελτιώσει
και πώς;
• Ποιες είναι οι ευκαιρίες του περιβάλλοντος για την επιχείρηση, ποιες ευκαιρίες
πρέπει να εκμεταλλευτεί και πώς;
• Ποιες είναι οι απειλές του περιβάλλοντος για την επιχείρηση, ποιες απειλές να
εξαλείψει, ποιες απειλές να προσαρμόσει και πώς;

3.2.5.1 Προετοιμασία της ανάλυσης SWOT
 
Οι ερωτήσεις που παρουσιάζονται στη συνέχεια μας δίνουν ένα πλαίσιο για να
επιχειρήσουμε την εσωτερική αξιολόγηση των δυνάμεων και αδυναμιών της
επιχείρησης. Αναφέρονται στις βασικές λειτουργίες που επιτελούνται στο εσωτερικό
της επιχείρησης, οι οποίες είναι το μάνατζμεντ, το μάρκετινγκ, η χρηματοοικονομική
λειτουργία, η παραγωγή, η έρευνα και ανάπτυξη και τα πληροφορικά συστήματα της
διοίκησης (David F. 1995, Rue L. & Holland Ph. 1989). Οι ερωτήσεις δεν εξαντλούν
όλες τις πιθανές περιπτώσεις. Όμως μπορούν να αποτελέσουν έναν οδηγό για

77 
 

Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό

εσωτερική αξιολόγηση. Αρνητική απάντηση σε κάποια ερώτηση σημαίνει πιθανή
αδυναμία, η στρατηγική σημασία της οποίας εξαρτάται από τη συγκεκριμένη
επιχείρηση. Κατά τον ίδιο τρόπο, θετική απάντηση σημαίνει την ύπαρξη δύναμης, η
στρατηγική εκμετάλλευση της οποίας εξαρτάται από την αξιολογούμενη επιχείρηση.

Μάνατζμεντ
• Χρησιμοποιεί η επιχείρηση έννοιες στρατηγικού μάνατζμεντ;
• Είναι οι στόχοι της επιχείρησης μετρήσιμοι και κατανοητοί;
• Κάνουν προγραμματισμό τα στελέχη σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης;
• Υπάρχει εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων;
• Είναι η οργανωτική δομή της επιχείρησης κατάλληλη;
• Υπάρχει σαφής περιγραφή θέσεων εργασίας;
• Υπάρχει ηθικό ακμαιότατο στους εργαζομένους;
• Είναι χαμηλή η εναλλαγή του προσωπικού;
• Οι μηχανισμοί ελέγχου και τα συστήματα κινήτρων είναι αποτελεσματικά;

Μάρκετινγκ
• Έχουν τμηματοποιηθεί αποτελεσματικά οι αγορές;
• Είναι η επιχείρηση καλά τοποθετημένη σε σχέση με τους ανταγωνιστές;
• Αυξάνεται το μερίδιο της αγοράς της επιχείρησης;
• Τα υπάρχοντα δίκτυα διανομής είναι αξιόπιστα και συμφέροντα;
• Έχει η επιχείρηση αποτελεσματική οργάνωση πωλήσεων;
• Πραγματοποιεί η επιχείρηση έρευνες αγοράς;
• Η ποιότητα του προϊόντος και η εξυπηρέτηση των πελατών είναι καλή;
• Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της επιχείρησης τιμολογούνται κατάλληλα;
• Έχει η επιχείρηση μια αποτελεσματική στρατηγική προώθησης, διαφήμισης και
δημοσιότητας;
• Είναι ο σχεδιασμός και ο προϋπολογισμός του μάρκετινγκ αποτελεσματικοί;
• Τα στελέχη του μάρκετινγκ έχουν επαρκή εμπειρία και εκπαίδευση;

Χρηματοοικονομικά
• Που είναι η επιχείρηση χρηματοοικονομικά δυνατή και ασθενής, όπως
προκύπτει από την ανάλυση των χρηματοοικονομικών δεικτών;

78 
 

Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό

• Μπορεί η επιχείρηση να επιτύχει τον απαιτούμενο βραχυπρόθεσμο δανεισμό;
• Μπορεί να επιτύχει τον απαιτούμενο μακροπρόθεσμο δανεισμό;
• Έχει ικανοποιητικό κεφάλαιο κίνησης;
• Είναι οι διαδικασίες προϋπολογισμού αποτελεσματικές;
• Οι πολιτικές διανομής μερίσματος είναι λογικές;
• Έχει η επιχείρηση καλές σχέσεις με τους επενδυτές και τους μετόχους;
• Είναι τα στελέχη των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με επαρκείς γνώσεις και
εμπειρία;

Παραγωγή
• Είναι οι προμηθευτές αξιόπιστοι και λογικοί;
• Είναι οι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός και τα γραφεία σε καλή κατάσταση;
• Είναι αποτελεσματικές οι πολιτικές και οι διαδικασίες ελέγχου των
αποθεμάτων;
• Είναι αποτελεσματικές οι πολιτικές και οι διαδικασίες ελέγχου ποιότητας:
• Είναι οι εγκαταστάσεις, οι πόροι και οι αγορές στρατηγικά τοποθετημένες;
• Έχει η επιχείρηση τεχνολογικές δυνατότητες;

Έρευνα και Ανάπτυξη
• Υπάρχουν εγκαταστάσεις για έρευνα και ανάπτυξη; Είναι επαρκείς;
• Εάν χρησιμοποιούνται άλλες εταιρείες για έρευνα και ανάπτυξη, είναι
συμφέρουσες;
• Το προσωπικό της έρευνας και ανάπτυξης είναι εξειδικευμένο;
• Οι πόροι για έρευνα και ανάπτυξη είναι αποτελεσματικά κατανεμημένοι;
• Είναι τα συστήματα υπολογιστών και πληροφορικής κατάλληλα;
• Υπάρχει αποτελεσματική επικοινωνία ανάμεσα στα διάφορα τμήματα και το
Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης;
• Είναι τα τρέχοντα προϊόντα τεχνολογικά ανταγωνιστικά;

Πληροφορικά συστήματα
• Χρησιμοποιούν μέσα στην επιχείρηση όλοι οι μάνατζερ το πληροφορικό
σύστημα για να παίρνουν αποφάσεις;
• Υπάρχει θέση υπευθύνου του πληροφορικού συστήματος;

79 
 

Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό

• Ενημερώνεται το σύστημα συνεχώς με νέα δεδομένα;
• Οι μάνατζερ από τα διάφορα τμήματα στέλνουν την ανάλογη πληροφορία;
• Υπάρχουν αποτελεσματικοί κωδικοί εισόδου στο σύστημα;
• Τα στελέχη του στρατηγικού σχεδιασμού είναι ενήμερα για τα πληροφορικά
συστήματα των αντιπάλων;
• Είναι φιλικό στο χρήστη το σύστημα;
• Αντιλαμβάνονται όλοι οι χρήστες του πληροφορικού συστήματος τα
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που μπορεί να προσφέρει στην επιχείρηση;
• Γίνονται σεμινάρια εκπαίδευσης για τους χρήστες του πληροφορικού
συστήματος;
• Το πληροφορικό σύστημα της επιχείρησης βελτιώνεται συνεχώς σε
περιεχόμενα και φιλικότητα προς το χρήστη;

3.2.5.2 Η χρήση του πίνακα της ανάλυσης SWOT
 
Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που
παρουσιαστήκαν στην προηγούμενη παράγραφο και αναφέρονται στη λειτουργία της
επιχείρησης μπορούν να ταξινομηθούν στις γενικές κατηγορίες: Δυνάμεις,
Αδυναμίες, Ευκαιρίες και Απειλές και να εμφανιστούν στις αντίστοιχες θέσεις του
πίνακα της ανάλυσης SWOT.

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Καταγράψτε Δυνάμεις Καταγράψτε Ευκαιρίες
… …

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ
Καταγράψτε Αδυναμίες Καταγράψτε απειλές
… …

80 
 

Ο χρονικός ορίζοντας στον οποίο αναφέρονται πρέπει να είναι σαφής.2. Οι στόχοι πρέπει να είναι μετρήσιμοι. Οι μακροπρόθεσμοι στρατηγικοί στόχοι μπορεί να τεθούν σε επίπεδο επιχείρησης.2. στρατηγικού χαρακτήρα με χρονικό βάθος 3-5 ετών.6 Καθορισμός μακροπρόθεσμων στόχων Σε αυτό το στάδιο του στρατηγικού προγραμματισμού. Στρατηγικές Ανάπτυξης i. υλοποιήσιμοι. Συνδυασμός Στρατηγικών Παρακάτω παρουσιάζεται ένα παράδειγμα εναλλακτικής στρατηγικής. έχοντας ξεκαθαρίσει την αποστολή της επιχείρησης και πραγματοποιήσει τη σχετική ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος και την αξιολόγηση της εσωτερικής κατάστασης της επιχείρησης. Στρατηγικές Ολοκλήρωσης ii. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 3. ιεραρχημένοι. 1. Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι.7 Δημιουργία εναλλακτικών στρατηγικών Ο σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι η δημιουργία εναλλακτικών στρατηγικών για υλοποίηση των μακροπρόθεσμων στόχων της επιχείρησης. Στρατηγική: Κοινοπραξία (Joint venture) Δημοφιλής στρατηγική προσωρινής συνεργασίας δύο ή περισσότερων εταιρειών που σκοπεύουν να επωφεληθούν μιας ευκαιρίας. David F. πρέπει να ικανοποιούν ορισμένα κριτήρια τα οποία πληρούν όλες οι κατηγορίες των στόχων (βραχυπρόθεσμοι. διευθύνσεων επιχείρησης και λειτουργικών τμημάτων της. Οι στρατηγικές τις οποίες μπορεί να επιλέξει μια επιχείρηση ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες (Παπαδάκης Β. 3. όταν: 81    . 1999. & Holland Ph. τον κίνδυνο της νέας δραστηριότητας. Αμυντικές Στρατηγικές 3. άμεσοι). επιμερίζοντας μεταξύ τους. Επεκτατικές Στρατηγικές iii. 1995. σαφείς. Μειώνουν. 1989). πρέπει να ορίσουμε τους μακροπρόθεσμους στόχους και τις στρατηγικές για την υλοποίηση τους. Rue L. Στρατηγικές Διαφοροποίησης 2.

Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό • Μια ιδιωτική επιχείρηση συμπράττει σε κοινοπραξία με μια δημόσια επιχείρηση. Ο στρατηγικός προγραμματισμός θα καταλήξει σε ένα σαφώς καθορισμένο σχέδιο για διοικητική δράση σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης.8 Καθορισμός των ετήσιων στόχων Η επόμενη φάση είναι ο καθορισμός ετήσιων στόχων. 3.2. • Η ανάληψη ενός έργου που είναι προοπτικά κερδοφόρο απαιτεί κεφάλαια και την ανάληψη κινδύνων. & Glueck W. διότι: a) εκφράζουν τη βάση για την κατανομή των πόρων της επιχείρησης. • Δύο ή περισσότερες μικρές επιχειρήσεις έχουν προβλήματα ανταγωνισμού με μια μεγάλη επιχείρηση. • Υπάρχει ανάγκη εισαγωγής νέας τεχνολογίας σε σύντομο χρονικό διάστημα. δεν εγγυάται και την επιτυχημένη εφαρμογή τους. Ο καθορισμός βραχυπρόθεσμων. 1983). Οι ετήσιοι στόχοι είναι ουσιαστικοί για την εφαρμογή της στρατηγικής. δηλαδή η διατύπωση της αποστολής. η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος. η ανάλυση της εσωτερικής κατάστασης και η επιλογή κάποιων στρατηγικών. Είναι πάντοτε πιο δύσκολο να κάνει κάποιος κάτι από το να δηλώνει τι πρόκειται να κάνει. Η ενεργός συμμετοχή στον καθορισμό των ετήσιων στόχων οδηγεί σε αποδοχή και δέσμευση για την υλοποίηση τους (Bedeian A. η οποία εμπλέκει άμεσα όλα τα στελέχη της επιχείρησης. Για παράδειγμα. Η μέχρι τώρα επιτυχημένη διαδικασία του στρατηγικού προγραμματισμού.G. b) είναι ένας αρχικός μηχανισμός αξιολόγησης των στελεχών. Το όφελος προκύπτει από το συνδυασμό ενός σφιχτού μάνατζμεντ (ιδιωτικό) με τις δυνατότητες χρηματοδότησης (δημόσιο). ετήσιων στόχων είναι μια αποκεντρωμένη διαδικασία. οι περιπτώσεις των μεγάλων έργων στη χώρα μας. ουσιαστικά η εφαρμογή της στρατηγικής. c) είναι σημαντικότατο εργαλείο για έλεγχο της προόδου προς την υλοποίηση των μακροπρόθεσμων στόχων και 82    . συνήθως. • Οι διαφορετικές ικανότητες δύο επιχειρήσεων συμπληρώνουν η μια την άλλη με επιτυχία. Αποκτά έτσι την εποπτεία του τοπικού μάνατζμεντ και μειώνει τους κινδύνους απαλλοτρίωσης και ενοχλήσεων από την τοπική εξουσία. • Μια επιχείρηση δημιουργεί μεικτή επιχείρηση σε άλλη χώρα σε συνεργασία με μια τοπική επιχείρηση.F.

Αρκετές φορές. Ο στρατηγικός προγραμματισμός επιτρέπει στην κατανομή των πόρων να είναι σύμφωνη με τους καθιερωμένους ετήσιους στόχους. Ένας αριθμός παραγόντων επηρεάζει αρνητικά την κατανομή των πόρων. οι ανθρώπινοι πόροι και οι τεχνολογικοί πόροι.2. Αυτοί οι πόροι είναι οι χρηματοοικονομικοί πόροι. οι ασαφείς στόχοι στρατηγικής. στα χαμηλότερα ιεραρχικά επίπεδα υπάρχει έλλειψη συστηματικής σκέψης και αντιμετώπισης των κατανεμηθέντων πόρων και των στρατηγικών της επιχείρησης. Πολιτικούς με την έννοια της επιρροής που ασκούν οι διάφορες ομάδες συμφερόντων που ενεργοποιούνται στο πλαίσιο μιας επιχείρησης. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό d) καθορίζουν οργανωτικές προτεραιότητες και προτεραιότητες μονάδων και τμημάτων. Στις επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζεται στρατηγικός προγραμματισμός η κατανομή των πόρων βασίζεται συχνά σε πολιτικούς ή προσωπικούς παράγοντες (David F. Τέτοιοι παράγοντες είναι η υπερπροστασία των πόρων.9 Η κατανομή των πόρων Η κατανομή των πόρων της επιχείρησης είναι μια σημαντική λειτουργία της Διοίκησης. ομάδες πελατών και προϊόντων. Η πραγματική αξία όποιου προγράμματος κατανομής των πόρων βρίσκεται στο αποτέλεσμα της επίτευξης των στόχων της επιχείρησης. Ο στρατηγικός προγραμματισμός μερικές φορές αναφέρεται ως διαδικασία κατανομής πόρων 83    . 1995). δε σημαίνει ότι οι στρατηγικές θα εφαρμοστούν με επιτυχία. γεωγραφική περιοχή. η μεγάλη έμφαση που δίνεται στα βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά κριτήρια. ανάπτυξης και μεριδίου της αγοράς κατά υποκλάδο δραστηριότητας. Οι ετήσιοι στόχοι συνήθως εκφράζονται με όρους κερδοφορίας. Κατανέμοντας τους πόρους μεταξύ των μονάδων και των τμημάτων. Σημαντική προσπάθεια πρέπει να καταβάλλεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι ετήσιοι στόχοι είναι συνεπείς με τους μακροπρόθεσμους στόχους και στηρίζουν τις στρατηγικές για την υλοποίηση τους. 3. η έλλειψη διάθεσης για ανάληψη κινδύνων και η έλλειψη επαρκούς γνώσης. Όλες οι επιχειρήσεις έχουν στη διάθεση τους τουλάχιστον τέσσερις κατηγορίες πόρων οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επιτευχθούν οι επιθυμητοί στόχοι. οι φυσικοί πόροι. οι οργανωτικές πολιτικές. γιατί επιτρέπει την εκτέλεση της στρατηγικής.

Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 3. αξιολογώντας τα δεδομένα. οπότε τελειώνει ουσιαστικά και η διαδικασία του στρατηγικού προγραμματισμού. Το επόμενο βήμα είναι η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος και η εκτίμηση των επιδράσεων στις λειτουργίες της επιχείρησης. καθορίζονται οι μακροπρόθεσμοι στόχοι. Ακολουθεί η αξιολόγηση της εσωτερικής κατάστασης με τη βοήθεια της ανάλυσης SWOT.10 Σύνοψη Ο στρατηγικός προγραμματισμός της επιχείρησης αρχίζει με την διατύπωση της αποστολής της επιχείρησης ή με τη διακρίβωση της. Από ένα σύνολο στρατηγικών επιλογών. Η υλοποίηση του προγράμματος και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ανήκει στην ευρύτερη διαδικασία της στρατηγικής. λαμβάνοντας υπόψη και την ανάλυση SWOT. Τα προβλήματα που -ενδεχομένως- εμφανιστούν στην κατανομή των πόρων για την υλοποίηση των ετήσιων στόχων είναι το επόμενο βήμα στην όλη διαδικασία.2. 84    . Σε αυτή τη φάση έχει διαμορφωθεί ένα στρατηγικό πρόγραμμα. Στο διάγραμμα της ανάλυσης SWOT γίνεται μια σύνθεση των δυνατοτήτων της επιχείρησης για αξιοποίηση των ευκαιριών του εξωτερικού περιβάλλοντος. μπορεί να επιλέξει κάποια ή κάποιες από αυτές. η επιχείρηση. Για να συγκεκριμενοποιηθούν οι δυνατότητες επιλογών. αν έχουν υπάρξει αλλαγές από την τελευταία αναθεώρηση της.

Η έντονη ανταγωνιστικότητα που χαρακτηρίζει το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον συνδυαζόμενη με την τήρηση των προθεσμιών και τη μείωση του κόστους. Προ λίγων ετών η ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών ήταν κυρίως μια υποκειμενική ιδιότητα. αφού αναγνωρίζεται ο πλέον δυναμικός παράγοντας για τη δημιουργία ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών και αναφέρεται ότι η λέξη "ποιότητα" καθαυτή. το στρατιωτικό υλικό και τα διάφορα συστήματα ασφαλείας. δεν υπάρχει πάντοτε σαφής και συγκεκριμένη διαδικασία μέτρησης της ποιότητας. όπως τα διαστημικά σκάφη. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 3. Στις περιπτώσεις των τεχνικών έργων η ποιότητα μπορούμε να πούμε ότι διασφαλίζεται με την πιστή τήρηση των προδιαγραφών και των προβλεπόμενων 85    . οδηγεί πολλές φορές σε προϊόντα ή υπηρεσίες «κατώτερης ποιότητας» που δεν ικανοποιούν τις προσδοκίες και τις ανάγκες του τελικού χρήστη.3 Διασφάλιση ποιότητας 3. ενώ καθιερώνεται ως βασικό κριτήριο καταναλωτικής και επιχειρηματικής συμπεριφοράς. έχει χρησιμοποιηθεί περισσότερο τα δέκα τελευταία χρόνια από ότι τους προηγούμενους δέκα αιώνες. αλλά στην διερεύνηση και αποσαφήνιση για το τι καθιστά τον χρήστη ενός προϊόντος ή υπηρεσίας ικανοποιημένο.1 Γενικά Η «ποιότητα» (quality) αποτελεί ένα συγκριτικό πλεονέκτημα κάθε επιχείρησης (κατασκευαστικής ή υπηρεσιών) στο τοπικό και το ευρύτερο ανταγωνιστικό περιβάλλον. αφού είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί. Παρόλο όμως που θεωρείται ως επιθυμητός στόχος για τον κατασκευαστή και τους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών. Στη συνέχεια. Η σημασία της ποιότητας για τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης ή τεχνικής εταιρείας αυξάνεται με το χρόνο. Οι πρώτες προσπάθειες για την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας προήλθαν από την απαίτηση για ασφάλεια και αξιοπιστία που χρειάζονται σε προϊόντα. η ανάγκη για παραγωγή προϊόντων ικανοποιητικής στάθμης αναγνωρίσθηκε από τις βιομηχανικές και κατασκευαστικές επιχειρήσεις για την ικανοποίηση των πελατών τους και μέσου αυτής για την αύξηση των κερδών τους.3. Η κατανόηση του όρου της ποιότητας δεν πρέπει να βασίζεται στη γνώση κάποιων από τους ορισμούς που κατά καιρούς έχουν δοθεί.

της κατασκευής.Ο. μπορούμε να πούμε ότι η ποιότητα αφορά: ƒ Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας τα οποία πρέπει να ικανοποιούν ή να ξεπερνούν τις προσδοκίες του τελικού χρήστη. ƒ Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας να ικανοποιούν ορισμένες προδιαγραφές. ƒ Το σύνολο των ιδιοτήτων και στοιχείων του μάρκετινγκ. ενδεδειγμένος. Οι επιχειρήσεις σχεδόν στο σύνολο τους βρίσκονται σε μια ατελείωτη προσπάθεια να βρούνε τρόπους βελτίωσης των 86    .χ. συνεπώς να μεγιστοποιείς την αποτελεσματικότητα. Κατά το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛ. ανάλογα με την έμφαση που επιδιώκεται να δοθούν σε κάποια από τις διαστάσεις της ποιότητας.Τ. Επιπροσθέτως. Στο πλαίσιο όμως της διασφάλισης ποιότητας η έννοια αυτή έχει ένα ακριβή ορισμό. ƒ Καταλληλότητα του προϊόντος ή της κατασκευής για χρήση. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό ποιοτικών δεσμεύσεων της σύμβασης. της παραγωγής και της συντήρησης μέσου των οποίων ένα προϊόν ή υπηρεσία να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του χρήστη. Η εξειδίκευση σήμερα σε θέματα ποιότητας είναι κάτι περισσότερο από εμφανής και οι εξελίξεις στο χώρο ραγδαίες. Η προσέγγιση της έννοιας απαιτεί να αναφέρουμε μερικούς από αυτούς. Ετυμολογικά η λέξη ποιότητα σημαίνει: η φύση. του καταναλωτή). Συνοπτικά. ποιότητα είναι το σύνολο των χαρακτηριστι- κών μιας οντότητας (ενός προϊόντος ή υπηρεσίας) που της αποδίδουν την ικανότητα να ικανοποιεί εκφρασμένες και συνεπαγόμενες ανάγκες του χρήστη (π. ƒ Το να κάνεις κάτι σωστά με την πρώτη φορά και κάθε φορά και να ελαχιστοποιείς το συνολικό χρόνο απασχόλησης για την παραγωγή ενός προϊόντος. ƒ Κάθε δραστηριότητα που ικανοποιεί δεδομένες ή συναγόμενες ανάγκες και απαιτήσεις του πελάτη. ευέλικτος και αποτελεσματικός τρόπος διοίκησης μιας επιχείρησης. η εσωτερική κατάσταση ή η υπόσταση προσώπου ή πράγματος σε σχέση με την αξία του. Οι ορισμοί που κατά καιρούς έχουν δοθεί για την ποιότητα είναι αρκετοί και ποικίλουν. αναφέρουμε ότι ποιότητα είναι: ƒ Ο πιο σύγχρονος. για την καλύτερη ανταπόκριση στις απαιτήσεις του κυρίου των έργων και των χρηστών του. ƒ Το να πληρώνεις την πραγματική αξία του προϊόντος που παίρνεις. ΕΝ ISO 8402: 1996.

οι επανακατεργασίες και οι παρεξηγήσεις. Διευκρινίζεται ότι η έννοια της ποιότητας δεν περιορίζεται μόνο στην τεχνολογία και ως προϊόν δεν εννοείται μόνο κάτι υλικό. Ενώ πριν από μερικές δεκαετίες η βιωσιμότητα μιας επιχείρησης στηριζόταν στην εξασφάλιση χαμηλού κόστους παραγωγής. Οι εταιρείες που πραγματικά προσπαθούν να αυξήσουν το μερίδιο τους στην αγορά. αλλά προϊόν μπορεί να είναι και ένα έργο. οι προσπάθειες στρέφονταν αποκλειστικά προς τα εκεί και η ποιότητα να αποτελούσε απλώς ένα βοηθητικό επιχείρημα. ενώ η κακή ποιότητα προσβάλλει τη φήμη της επιχείρησης και συνεπώς επηρεάζει το μερίδιο της στην αγορά. που υπερκαλύπτει την υπάρχουσα ζήτηση. Σε ένα οργανισμό ποιότητας όταν κάτι γίνεται σωστά με την πρώτη φορά. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό προϊόντων τους. τείνουν να εκλείψουν οι περιττοί έλεγχοι. χρησιμοποιώντας κάθε δυνατό εργαλείο που μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της γνώσης με απώτερο σκοπό να αποκομίσουν οφέλη αυτές. Η «εισβολή» της ποιότητας στη ζωή μας (κυρίως στις οργανωμένες κοινωνίες) οφείλεται στην εμφάνιση μιας πληθώρας προσφερομένων αγαθών και υπηρεσιών. σήμερα η εικόνα έχει μεταβληθεί. 87    . Βρισκόμαστε σε μια αποφασιστική καμπή στην εξέλιξη των μεθόδων παραγωγής και μάλλον σύντομα δεν θα έχει καμία έννοια η προσπάθεια για επίτευξη χαμηλού κόστους. έχουν στραφεί κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ολοκληρωτικά προς την ποιότητα. θα προ- κληθεί μεγάλη οικονομική επιβάρυνση. οδήγησε στην ανάπτυξη ενός ολόκληρου μηχανισμού και μιας νέας φιλοσοφίας γύρω από την εργασία. με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός πολύ έντονου ανταγωνισμού. αν δεν έχει εξασφαλισθεί και πιστοποιηθεί η επαρκής κάλυψη των αντίστοιχων απαιτήσεων για ποιότητα. αφού η έλλειψη της θα συνεπάγεται το αποκλεισμό από την αγορά. δηλαδή της παραγωγής κακής ποιότητας προϊόντων. αλλά κυρίως να ικανοποιήσουν τους τελικούς αποδέκτες των προϊόντων τους. Η ανάγκη αυτή. δηλαδή τους πελάτες τους και τους χρήστες των προϊόντων. μερικές φορές πιο σημαντική και από την απόκτηση υπερσύγχρονου εξοπλισμού. Δικαιολογημένη άλλωστε είναι η άποψη ότι οι δαπάνες για τη διασφάλιση της ποιότητας αποτελούν μια από τις πιο επικερδείς επενδύσεις. μια υπηρεσία ή και ένα δικαίωμα (διανόημα). Στην αντίθετη περίπτωση.

αφού τις διαφοροποιεί στο πεδίο αγοράς. καθώς επίσης στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της οικονομικής ευρωστίας της επιχείρησης. • Αντικειμενική αποτίμηση των διαδικασιών της επιχείρησης από εξωτερικούς ειδικούς.εγγραφή τους στα ISO 9000. οι επιχειρήσεις με σύστημα διασφάλισης ποιότητας πιστοποιημένο / εγγεγραμμένο κατά ISO 9000 απολαμβάνουν ευδιάκριτο πλεονέκτημα ανταγωνιστικότητας έναντι των επιχειρήσεων που δεν έχουν αυτή την ιδιότητα.2 Λόγοι που επιβάλλουν την εφαρμογή του συστήματος διασφάλισης ποιότητας στις τεχνικές εταιρείες Τα πλεονεκτήματα από τη εγκατάσταση και την πιστοποίηση / εγγραφή στη σειρά ISO 9000 12 (προδιαγραφές διοίκησης ποιότητας και διασφάλισης ποιότητας) των τεχνικών εταιρειών είναι πολλά. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 3.) εξέδωσε τα πρότυπα (standards) που σχετίζονται με τη Διασφάλιση Ποιότητα.                                                              12 Το 1987 ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (International Standardization Organization – I. τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων. • Δυνατότητα για καλύτερη εισχώρηση στις αγορές. • Η αποσαφήνιση των λειτουργιών. διαδικασία που οδηγεί στην πειθαρχία και ευνοεί τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των διεργασιών. Η εγγραφή στα πρότυπα ISO μπορεί να λειτουργήσει ως υποκατάστατο των πολλαπλών ελέγχων με παράλληλη μείωση του κόστους και του χρόνου που απαιτούν οι έλεγχοι αυτοί. αφού πολλοί δημόσιοι φορείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν θεσπίσει ως προαπαίτηση για την ανάληψη δημοσίων έργων από τις τεχνικές εταιρείες την πιστοποίηση . αφού επιβάλλεται από τα πρότυπα ISO ο σαφής καθορισμός του τρόπου ελέγχου των εργασιών τις οποίες εκτελούν οι εργαζόμενοι. Συγχρόνως.3. Κατ' επέκταση. Μπορούν να αναφερθούν ως πιο σημαντικά τα εξής: • Η βελτίωση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των εταιρειών. • Παρέχεται η δυνατότητα για ελάττωση των ανεξάρτητων εξετάσεων (audits) στις οποίες υποχρεώνονται πολλές φορές οι εταιρείες από τους πελάτες τους.O. τη γνωστή σήμερα σειρά με την ονομασία ISO 9000 88    .S. παρέχεται η δυνατότητα για βελτίωση του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών μέσω της αποσαφήνισης των διεργασιών.

                                                             13 Ως συγχρηματοδοτούμενα δημόσια έργα ορίζουμε τα έργα των οποίων η κατασκευή πραγματοποιείται με τη συμμετοχή στη χρηματοδότηση τους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. η κυριότητα του έργου μεταφέρεται στον Κύριο του Έργου (ΚτΕ).αξιολόγηση των βελτιώσεων. Η υποχρεωτική συντήρηση του έργου για ένα σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα από τον ανάδοχο. εφόσον τα έσοδα από την εκμετάλλευση του έργου πραγματοποιηθούν νωρίτερα. εγκατάσταση και εξυπηρέτηση). με όρους. ώστε να ελαχιστοποιείται το κόστος συντήρησης και να μεγιστοποιείται το τελικό κέρδος του αναδόχου. Η αντιστοίχηση των προτύπων και των κατηγοριών των κατασκευαστικών εταιρειών φαίνονται παρακάτω πίνακα. 89    . Το σύστημα δεν πρέπει να δημιουργήσει γραφειοκρατικό βάρος στην επιχείρηση. αλλά να επιτρέπει την έγκαιρη διάγνωση των προβλημάτων στις διεργασίες. ταχεία βελτίωση των διεργασιών και αποτίμηση . Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Ο κλάδος των κατασκευών έχει τη δυνατότητα πολλαπλών ωφελειών με την ορθή εφαρμογή συστήματος ποιότητας με βάση τα πρότυπα ISO. Μετά την παρέλευση του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος (περίοδος παραχώρησης). ISO 9002 (συστήματα ποιότητας – υπόδειγμα για τη διασφάλιση ποιότητας στην παραγωγή και εγκατάσταση) και σε κάποιες περιπτώσεις κατά ISO 9003 (συστήματα ποιότητας – υπόδειγμα για τη διασφάλιση ποιότητας στην τελική επιθεώρηση και δοκιμή). δεν θα πρέπει να παραληφθεί η αναφορά για τη σημασία της ποιότητας στα συγχρηματοδοτούμενα έργα ή έργα που εκτελούνται με συμβάσεις παραχώρησης 13 . επιβάλει την κατασκευή ποιοτικών έργων και την επιδίωξη εξασφάλισης της βέλτιστης ποιότητας. παραγωγή. στη διάρκεια του οποίου τα έσοδα λειτουργίας του έργου θα καλύψουν το κεφάλαιο της ιδιωτικής συμμετοχής και τη συμφωνημένη απόδοση του.3 Ιδιαιτερότητες εφαρμογής των προτύπων ISO 9000 στις τεχνικές εταιρείες Τα πρότυπα ISO 9000 έχουν αναγνωρισθεί στον κλάδο των κατασκευών ως μέσο που θα υποστηρίξει την προσπάθεια για την διασφάλιση της ποιότητας. Τέλος. 3.3. ενώ πιθανόν να προβλέπεται στη σύμβαση η ταχύτερη επιστροφή του έργου. Ως αντάλλαγμα για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην υλοποίηση ενός δημόσιου (ή ιδιωτικού έργου) του παραχωρείται το δικαίωμα εκμετάλλευσης του έργου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. προϋποθέσεις και δικαιώματα που αναφέρονται στην εκάστοτε σύμβαση παραχώρησης. Οι πιστοποιήσεις γίνονται κατά κύριο λόγο με βάση τα πρότυπα ISO 9001 (συστήματα ποιότητας – υπόδειγμα για τη διασφάλιση ποιότητας στο σχεδιασμό / ανάπτυξη.

90    . μεγάλη διαφοροποίηση και ακινησία. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Πίνακας 1: Αντιστοίχηση προτύπων κατασκευαστικών εταιρειών Τύπος επιχείρησης Επιλογή προτύπου Μελετητικές ISO 9001 Εργοληπτικές ISO 9002 Μελετητικές / επίβλεψη έργου ISO 9001 Μελετητικές / εργοληπτικές ISO 9001 Διάφοροι υπεργολάβοι ISO 9002 / ISO 9003 Προμηθευτές εξοπλισμού ISO 9001 / ISO 9003 Πηγή: [3] Ανάλογα με τη δραστηριότητα κάθε κατασκευαστικής επιχείρησης πρέπει να επιλέγεται το ανάλογο πρότυπο. με διαφορές οι οποίες εστιάζονται στα εξής σημεία: Τα παραγόμενα προϊόντα των κατασκευαστικών εταιρειών παρουσιάζουν τα εξής χαρακτηριστικά: • Είναι εξειδικευμένα για συγκεκριμένες χρήσεις και έχουν μεγάλη διαφοροποίηση. • Οι δυνατότητες επισκευής για την επαναχρησιμοποίηση τους είναι μεγάλες ακόμα και ύστερα από μακροχρόνια χρήση. • Η αγορά τους πραγματοποιείται πριν από την κατασκευή τους. Ο κατασκευαστικός κλάδος διαφέρει από τους άλλους παραγωγικούς κλάδους. τα βασικά τους χαρακτηριστικά είναι τα εξής: • Δεν είναι δυνατή η μόνιμη εγκατάσταση των προϊόντων (τεχνικά έργα) όπως συμβαίνει με τις «στεγασμένες» επιχειρήσεις. • Τα προϊόντα χαρακτηρίζονται από μοναδικότητα. • Οι συντελεστές παραγωγής είναι διαφορετικοί από έργο σε έργο. • Έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και οι επενδύσεις δεσμεύονται για μεγάλο χρονικό διάστημα. στις οποίες η παραγωγής γίνεται σε μόνιμο χώρο (εργοστάσια). • Δεν παράγονται σε σταθερές και ομοιόμορφες συνθήκες και δεν είναι επαναλαμβανόμενα. Αποτέλεσμα αυτών είναι ο περιορισμός των μεθοδολογιών τυποποίησης και ορθολογικοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας και περιορίζονται οι δυνατότητες για χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού και προηγμένης τεχνολογίας. Αναφορικά με τους τεχνολογικούς και τους οργανωτικούς περιορισμούς.

μηχανολογικά. Τις δραστηριότητες (π. ¾ Ποιοτικό έλεγχο όλων των παραπάνω. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Στις τεχνικές εταιρείες η αποσαφήνιση του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας πρέπει να περιλαμβάνει: 1. που αποβλέπουν στη δημιουργία μηχανισμού συνεχούς ελέγχου των δραστηριοτήτων κάθε εταιρείας. κ. Τα παραρτήματα. 2. Κάθε τεχνική εταιρεία θα πρέπει να κατασκευάζει έργα τα οποία θα συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές και να παραδίδονται στις χρονικές προθεσμίες που προσδιορίσθηκαν στη φάση του σχεδιασμού τους.) 3.χ. Οι υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουν στους πελάτες τους οι τεχνικές εταιρείες είναι συνήθως: ¾ Διαχείριση έργων (project management) ¾ Κατασκευές. 91    . τα γραφεία της περιοχής και τις αντιπροσωπείες. Η φύση και τα χαρακτηριστικά των παραγόμενων προϊόντων επηρεάζουν καθοριστικά τη δομή και τη λειτουργία κάθε επιχείρησης και όπως έχει αναφερθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο είναι διαφορετική από τη λειτουργία μιας βιομηχανικής επιχείρησης. Η αλληλεπίδραση του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας με τις λειτουργίες της εταιρείας φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα. Το μέγεθος των συμβολαίων στο οποίο θα ισχύει το σύστημα. έργα πολιτικού μηχανικού. Κατά συνέπεια το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας μιας τεχνικής εταιρείας πρέπει να απεικονίζει τις ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από τη φύση και τα χαρακτηριστικά των «προϊόντων» τους.λπ. Οι ιδιαιτερότητες και η διαφορετική φύση των εργασιών των τεχνικών εταιρειών δημιουργούν ένα διαφορετικό πλαίσιο Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας. ¾ Προμήθειες. ¾ Διαχείριση υπεργολάβων. ¾ Παράδοση του έργου στον Ιδιοκτήτη του. Τις γεωγραφικές ενότητες που καλύπτει. 4.

Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Διάγραμμα 2: Η αλληλεπίδραση συστήματος διασφάλισης ποιότητας με τη λειτουργία της εταιρείας Πηγή: [2] 92    .

Π. Ποιότητα. Πανεπιστημιακές σημειώσεις μαθήματος “Διασφάλιση Ποιότητας”. Αγγλία. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Α. “Οδηγός Βασικών Γνώσεων στη Διοίκηση Έργων”. Πανεπιστημιακές σημειώσεις μαθήματος “Διαχείριση Δομικών Έργων”. “Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Έργων”. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Α. «Διοίκηση & Διαχείριση Τεχνικών Έργων». “Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία – Δ’ Έκδοση”.Θ. Δημήτρης. 2005 [2] Πολύζος Σεραφείμ. Παπασωτηρίου. 2006 – 2007 [7] Αγγελίδης Δημοσθένης. Θεσσαλονίκη.strath. McDevitt Paul. Κωστούρος Ι. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Βιβλιογραφία κεφαλαίου [1] Gilpin Robert. Μαρία. “Διαχείριση Έργων: Βασική προϋπόθεση στρατηγικής ανάπτυξης”. «Διοίκηση & Διαχείριση Τεχνικών Έργων». 2003 [5] Νανιόπουλος Αριστοτέλης.ac. 2001 [4] Κορρές Γ. 2007) [11] Δρυμούσης Χρήστος. Αθήνα.. 2006 [3] Αγγελίδης Κ. Πάτρα. 2006 [10] Jukes Brian. Πανεπιστημιακές σημειώσεις μαθήματος “Στρατηγικός Σχεδιασμός”. www.Θ.Π. “ISO 9000 στις Τεχνικές Εταιρείες”. Θεσσαλονίκη.. «Διοίκηση & Διαχείριση Τεχνικών Έργων». Θεσσαλονίκη. 2006 – 2007 [8] Αγγελίδης Δημοσθένης. Γλασκόβη. Δημοσθένης.uk/Departments/CBE/CPD%20Seminar%20Series/Past%20Seminars/ Handouts%20for%20Past%20Seminars/10%20June%202004/Presentation. University Studio Press. “Strategic Marketing for Construction Businesses”. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Α. Γούτσος Σ. Πανεπιστήμιο του Strathclyde. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Α. 2006 – 2007 [6] Τέγος Ιωάννης. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Αθήνα.Π.Θ. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.Θ. «Διοίκηση & Διαχείριση Τεχνικών Έργων». Θεσσαλονίκη.pdf (Οκτώβριος. Μάρτιος – Απρίλιος 2005 93    . Κιρκινέζου Κ.Π. “Προγραμματισμός & Οργάνωση των Έργων”.. Πανεπιστημιακές σημειώσεις μαθήματος “Διοίκηση & Διαχείριση Έργων στο Διεθνές Περιβάλλον”. Τζιόλα. 2006 – 2007 [9] Εμίρης Μ.

.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ .ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ.

.

17. (ή Gross Domestic Product .1.Ε. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 4.1 Το τοπίο της παγκόσμιας κατασκευαστικής αγοράς 4.Α.2001. Με άλλα λόγια το Α.7% πιστοποιώντας έτσι τη μεγάλη συμβολή του κατασκευαστικού κλάδου στη συνολική ανάπτυξη της χώρας.4% τη χρονική περίοδο 1995 . 97    .1.Π.Ε. Τα τελευταία χρόνια το συγκεκριμένο ποσοστό συμμετοχής βρίσκεται σε ανοδική πορεία. Το 2004 το ποσοστό έφτασε το 20. Στη χώρα μας είναι ένας από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας και συνδέεται στενά με την οικονομική της ανάπτυξη.1 Ελλάδα   Ο κατασκευαστικός κλάδος αποτελεί τον μεγαλύτερο βιομηχανικό κλάδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.Π. συμμετέχοντας στη διαμόρφωση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος 14 (ΑΕΠ) με ποσοστό που κυμάνθηκε μεταξύ 11. Γράφημα 1: Συμμετοχή κατασκευών στο ΑΕΠ της χώρας (%) Πηγή: [27]                                                              14 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν .1 Η διεθνής κατασκευαστική αγορά 4. παρουσιάζοντας σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης.9% .1.GDP) είναι το Προϊόν ή Εισόδημα που αποκτούν οι κάτοικοι μιας χώρας ανεξάρτητα του σε ποια χώρα το αποκτούν. μετρά τη συνολική αξία όλων των τελικών αγαθών (υλικών και άυλων) που αποκτούν οι κάτοικοι μιας χώρας σε διάστημα ενός έτους.

1 - 1996 5. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) το σύνολο της εγχώριας κατασκευαστικής δραστηριότητας σε τρέχουσες τιμές ανήλθε σε 14.93 2003 13. ανεξάρτητα του γεγονότος ότι αντιμετωπίζει σοβαρά και χρονίζοντα διαρθρωτικά προβλήματα. σημειώνοντας ΜΕΡΜ 13. με σημείο καμπής το έτος 1999.48 2001 10.3%. ενώ την επόμενη περίοδο μέχρι και το 2004 μεγεθύνεται μεν.2 11. Ενδεικτικό της εξέλιξης αυτής είναι η σημαντική και αυξανόμενη συνεισφορά του 98    .4 16.56 Πηγή: [85] Παρατηρείται ότι από το 1995 μέχρι το 1999 το συνολικό κατασκευαστικό προϊόν μεγεθύνεται με διαρκώς αυξανόμενους ρυθμούς. πετυχαίνοντας ΜΕΡΜ 11. ο κατασκευαστικός κλάδος παραμένει ένας από τους ταχέως αναπτυσσόμενους και σημαντικότερους της ελληνικής οικονομίας.5 1998 7.48 2004 14.67 2000 9.7 15.6 9.9 δις ευρώ το 2004. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι καθ΄ όλη τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας ο εγχώριος κλάδος πετυχαίνει συνεχώς ψηλό ρυθμό ανάπτυξης.3%. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη του συνολικού προϊόντος του κλάδου κατά την τελευταία δεκαετία 1995.9 12.2004. Πρέπει όμως να σημειωθεί. σημειώνοντας μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής (ΜΕΡΜ) 12. ότι παρά τον επιβραδυνόμενο ρυθμό εξέλιξης του συνολικού προϊόντος. Πίνακας 2: Διαχρονική εξέλιξη Συνολικού Προϊόντος Κατασκευαστικού Κλάδου Έτος Αξία προϊόντος Ετήσια μεταβολή (δις ευρώ) % 1995 5.37 2002 12.1 δις ευρώ το 1995.2 14. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δύο διαφορετικά μοτίβα ανάπτυξης στο ρυθμό αύξησης του προϊόντος. αλλά με ολοένα χαμηλότερους ρυθμούς.9 9.29 1999 8. από 5.9 δις ευρώ το 2004. τριπλασιάζοντας σχεδόν το μέγεθός του σε απόλυτες τιμές.8 1997 6.6 11. σε 14.3 12.6%.

πρέπει να εκμεταλλευτούν τις νέες μορφές συγχρηματοδότησης έργων. οι κατασκευαστικές εταιρείες πρέπει να αξιοποιήσουν κατάλληλα την υψηλή τεχνογνωσία και τις ικανότητες που έχουν αποκτήσει. Οι οικονομικές αλλαγές πραγματοποιούνται γρηγορότερα από ποτέ. αφού ώθησε τους βασικούς κλάδους παραγωγής δομικών υλικών (τσιμέντο.1.1. υπάρχει περισσότερος ανταγωνισμός σε όλους τους τομείς σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες.2 Η παγκόσμια ανάπτυξη και η κατασκευαστική βιομηχανία   Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (IMF) η παγκόσμια αύξηση του ΑΕΠ κυμάνθηκε στο +4. χάλυβας.1 τρις.Α. οι φραγμοί εισόδου έχουν πλέον γίνει χαμηλότεροι. 4. Άλλωστε.3 Οι κύριες δυνάμεις αλλαγής στην κατασκευαστική βιομηχανία   Σήμερα.3% το 2005.6%. Επίσης.1. CIS (Commonwealth of Independent States – χώρες της πρώην ΕΣΣΔ) και στην αναπτυσσόμενη Ασία. Μέσω του ρυθμού αύξησης μπορούμε να δούμε σε ποιες χώρες δημιουργούνται ευκαιρίες. Έτσι. Έτσι η πραγματική συνεισφορά του κατασκευαστικού τομέα στη διαμόρφωση του ΑΕΠ έχει εκτιμηθεί ότι είναι σχεδόν διπλάσια από την άμεση συνεισφορά του.ά. ώστε να διεκδικήσουν έργα σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.1. ενώ στις αναδυόμενες οικονομίες της Αφρικής. έτοιμο σκυρόδεμα. λόγω της παγκοσμιοποίησης. καθώς αύξηση ή μείωση του ΑΕΠ επηρεάζει αντίστοιχα και τον κατασκευαστικό κλάδο. περισσότερο από το 50% της παγκόσμιας κατασκευαστικής παραγωγής (δηλαδή περισσότερο από 2 τρις. δολάρια Η. πλινθοκεραμοποιία κ. Στις ανεπτυγμένες χώρες η αύξηση ήταν της τάξης του +2.3%. 4. Η παγκόσμια κατασκευαστική παραγωγή ξεπέρασε τα 4. Αύξηση του παγκόσμιου ΑΕΠ συνεπάγεται και μεγαλύτερη ευημερία. ανά έτος) βρίσκεται στον αναπτυσσόμενο κόσμο.Π. Μέσης Ανατολής. όπου υπεύθυνος για την χρηματοδότηση                                                              15 Πολύ σημαντική είναι και η έμμεση συνεισφορά του κατασκευαστικού κλάδου στη διαμόρφωση του ΑΕΠ. 99    . Μελετώντας επομένως τα παραπάνω νούμερα διαπιστώνουμε ότι οι παγκόσμιες αναδυόμενες αγορές εμφανίζουν σημαντικές ευκαιρίες για τις κατασκευαστικές εταιρείες. αλουμίνιο. η αύξηση ήταν στο +6.) σε μια γενικευμένη τάση μεγέθυνσης των παραγωγικών τους δυνατοτήτων ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στην αυξημένη ζήτηση των προϊόντων που προκάλεσε η συνεχιζόμενη διεύρυνση των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων. Εξαιτίας της. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό κλάδου στη διαμόρφωση του συνολικού ΑΕΠ κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας 15 .

ότι συνεχώς δημιουργούνται ανάγκες στέγασης και υποδομής. Ο εθνικισμός παραμένει πάντα ζωντανός και υγιής. Αυτή είναι η πιο συνήθης μέθοδος συμμετοχής στις επενδύσεις υποδομής.1. Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη της χρηματοδότησης. Οι εταιρείες προσπαθούν να μειώσουν όλο και περισσότερο το κόστος. Το ρίσκο ανάληψης τέτοιων έργων είναι φυσικά τεράστιο. Η συμφόρηση στους δρόμους των πόλεων είναι πλέον κάτι το συνηθισμένο με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ανάγκες για νέους τύπους μεταφοράς.Newly Industrialized Countries) αγορές. αλλά το «κομμάτι» του καθενός γίνεται μικρότερο. ΒΟΤ 16 ).4 Νέα δεδομένα για την κατασκευή   Στην εποχή μας ο κόσμος έχει πλέον συρρικνωθεί. Είναι γεγονός. αναμένοντας όλο και περισσότερα από αυτές. Μελετώντας όλα τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ανάγκη περισσότερης εξειδίκευσης.Advanced Industrialized Countries) και αναπτυσσόμενες – αναδυόμενες (NIC . αφού ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνει καθημερινά κατά 220.000 περίπου. Γενικά. Οι αγορές πολώνονται σε ανεπτυγμένες (AIC . θα πρέπει να απομακρυνθεί από τις ανταγωνιστικές προσφορές και τις συγκρούσεις. Η σύγχρονη εποχή επιβάλλει μεγαλύτερες απαιτήσεις ασφάλειας στην κατασκευή των έργων (είτε λόγω ανθρώπινων είτε λόγω φυσικών παραγόντων). Κλείνοντας. δημιουργίας και λειτουργίας του έργου για μια καθορισμένη χρονική περίοδο. καθώς δεν υπάρχει πλέον χώρος για το «γενικό». Τα τεχνολογικά άλματα που πραγματοποιούνται στις αναδυόμενες αγορές έχει ως                                                              16 Build – Operate – Transfer (Κατασκευή – Λειτουργία – Μεταβίβαση). υπάρχουν λίγοι φραγμοί στην είσοδο στις κατασκευές. επαρκή για την αποπληρωμή ου κεφαλαίου και την αποκόμιση του απαιτούμενου κέρδους. εκτός από τα υψηλής τεχνολογίας μεγάλα έργα (mega-projects) όπου και απαιτείται μεγαλύτερη ειδίκευση. θα μπορούσαμε να πούμε ότι για να επιβιώσει μια κατασκευαστική εταιρεία σήμερα. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό – λειτουργία είναι ο ιδιώτης και όχι το δημόσιο (π. Δημιουργούνται έτσι νέοι τύποι απασχόλησης και οργανωτικών δομών.χ. 4. 100    . Επίσης λόγω της αυξανόμενης σημασίας των περιβαλλοντικών θεμάτων. αφού μεταφέρεται από το δημόσιο στον ιδιώτη. Οι συνεργασίες και συμμαχίες αποτελούν πλέον μονόδρομο για την ανάπτυξη και την μακροβιότητα της στο χώρο των κατασκευών. αφού οι προσδοκίες των πελατών έχουν αλλάξει. Η «πίτα» της κατασκευής έχει γίνει μεγαλύτερη.1. υπάρχει και συνεχόμενη αύξηση των ομάδων πίεσης.

Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό αποτέλεσμα οι συγκεκριμένες χώρες να απαιτούν την τελευταία τεχνολογία σαν ζήτημα αρχής. Η ευρωπαϊκή αγορά θα οδηγείται σε αυξανόμενο ανταγωνισμό σε μια συρρικνούμενη κατασκευαστική πίτα. σχετικά με το μέλλον της διεθνούς κατασκευαστικής αγοράς ανά γεωγραφικό τομέα. ¾ Ωκεανία: Μπορεί να επωφεληθεί από την γρήγορη ανάπτυξη στην Ασία. Μολονότι θα χρειαστεί να αναδιαρθρώσουν το φυσικό τους κεφάλαιο και ιδιαίτερα την υποδομή. Η συναλλαγματική κρίση στην Νοτιοανατολική Ασία θα τροχοπεδήσει αυτή την αύξηση μόνο για μερικά χρόνια. ¾ Ασία: Θα παραμείνει μεγάλη και θα συνεχίσει να αυξάνει με υγιή ρυθμό. ¾ Νότιος Αμερική: Εφόσον διοχετευθούν βορειοαμερικανικά κεφάλαια μπορεί να αναπτυχθεί. 4. μεγάλο μέρος του κεφαλαίου που απαιτείται είναι ήδη εκεί. η μελλοντική ναυαρχίδα της Ασιατικής οικονομίας.5 Το μέλλον της διεθνούς κατασκευαστικής αγοράς Το Μάιο του 2001 πραγματοποιήθηκε μια έρευνα της ECERU (European Construction Economics Research Unit). για σημαντική περίοδο μπορεί να επωφεληθεί από ευρωπαϊκούς πόρους που αναμένονται στα επόμενα χρόνια. ¾ Βόρειος Αμερική: Στο μακρό χρονικό διάστημα η Βόρειος Αμερική θα ακολουθήσει την Ευρώπη. Η χώρα που αξίζει ιδιαίτερης προσοχής είναι η Κίνα.1. Εδώ θα υπάρξει μια αυξημένη ικανότητα και επιθυμία για επενδύσεις σε ένα ευρύ φάσμα κατασκευών ιδιαίτερα υποδομής. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται παρακάτω: ¾ Δυτική Ευρώπη: Η αγορά θα συνεχίσει να είναι μεγάλη αλλά επίσης να φθίνει. 101    . ¾ Αφρική: Η αφρικανική αγορά θα παραμείνει λιμνάζουσα. ¾ Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη: Θα αναπτυχθούν τελικά αλλά θα παραμείνουν μάλλον μικρές σε παγκοσμιοποιημένους όρους. για λογαριασμό του πανεπιστημίου του Reading στην Αγγλία.1.

φυσικό αέριο. κλπ. • Βαριά μηχανική (heavy engineering): πετρέλαιο. o Στοχεύουν κύρια σε επενδύσεις στην υποδομή και σε μελέτες που απαιτούν ιδιαίτερη τεχνογνωσία.1. εργοστάσια παραγωγής ενέργειας. o Πχ.Π. η βοήθεια των Η.Α. επεξεργασίας νερού. Διεθνής Τράπεζα. κατοικίας.2. πετροχημικά. Κυριαρχούν οι ιδιωτικές επενδύσεις. • Πολιτικού μηχανικού: Λιμάνια. αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων κλπ. Η χώρα επιλογής δραστηριοποίησης για την ανάληψη διεθνών έργων.Ε. οδοί. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 4. o Η διεθνής τράπεζα επενδύει κύρια στην Λατινική Αμερική και στην Ανατολική Ασία και κύρια επίσης σε έργα συγκοινωνιακά. γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο οι συνέπειες να αποδειχθούν ολέθριες και καταστρεπτικές για την εταιρεία.1. δεν πρέπει να είναι σε καμιά περίπτωση λανθασμένη. ¾ Τύποι έργων ανάλογα με το περιεχόμενό τους: • Κτιριακά: Βιομηχανικά. δημοσίου τομέα. 4. πχ. 102    . εμπορικά. αποτελεί κρίσιμη επιλογή και αποτελείται από αρκετούς παράγοντες. Ε.2 Σε ποιες χώρες πηγαίνει συνήθως κάποιος για διεθνή έργα Η χώρα που θα επιλέξει μια κατασκευαστική εταιρεία για «να πάει». συνήθως επικεντρώνεται σε έργα στρατιωτικώς αμυντικά. Όλα τα ενεργειακά έργα είναι τεχνολογικής έντασης.1 Τύποι έργων   Τα έργα διακρίνονται ανάλογα με το περιεχόμενο τους και ανάλογα με τον τρόπο χρηματοδότησης.2. Η βοήθεια της Ιαπωνίας στην Ινδονησία. ¾ Τύποι έργων ανάλογα με τον τρόπο χρηματοδότησης: • Σχεδιαζόμενα και χρηματοδοτούμενα τοπικά: Δημόσιος και ιδιωτικός τομέας • Έργα που είναι αποτέλεσμα συμφωνιών για βοήθεια.2 Η προσέγγιση των διεθνών αγορών 4. ανάλυση ρίσκου.1.

Ας μην ξεχνάμε ότι σε ένα τέτοιο έργο ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος αφού πλέον ξεφεύγουμε από το τοπικό επίπεδο και περνάμε στο διεθνές.. αξιοπιστία και έγκαιρη παράδοση. σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία. • Προσφορά της καλύτερης τεχνικής λύσης και της πιο προηγμένης τεχνολογίας ή διάθεση αποκλειστικής πατενταρισμένης τεχνολογίας πχ. 103    . σταθμοί παραγωγής ατομικής ενέργειας. οι ισπανικές εταιρείες προτιμούν τη Νότιο Αμερική.2. η Φιλανδία στη Ρωσία. Επίσης επιλέγονται χώρες όπου προκηρύσσονται έργα διεθνών οργανισμών ή βοήθειας ξένων κυβερνήσεων. Η χρηματοδότηση των έργων αποτελεί μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και αναπτυσσόμενη περιοχή.1. πχ. Σημαντικό παράγοντα αποτελεί η πολιτική σταθερότητα. Τέλος. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Σε γενικές γραμμές. η κατασκευαστική εταιρεία πρέπει να κάνει τις κατάλληλες κινήσεις ώστε να είναι σε θέση να διεκδικήσει ένα διεθνές έργο. η Τουρκία στη Μέση Ανατολή. όπου υπάρχουν πολιτισμικές σχέσεις. είναι αυτονόητο ότι οι χώρες όπου η εταιρεία διατηρεί τοπικές σχέσεις αποτελούν πρώτη προτεραιότητα για την επιλογή «εξόδου». η οποία είναι προϋπόθεση για την πρόταση εκπόνησης έργων ξένων κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη Γαλλία. επιλέγονται χώρες όπου υπάρχει εξοικείωση με την τοπική γλώσσα. πχ. χώρες της Κοινοπολιτείας και όπου υπάρχουν θρησκευτικές σχέσεις.3 Πώς κερδίζονται τα διεθνή έργα Αφού γίνει επιλογή της χώρας «εξόδου». οι οποίες εστιάζουν σε ανεπτυγμένες οικονομίες μάλλον παρά σε αναπτυσσόμενες λόγω ρίσκου. εργοστάσια αφαλάτωσης • Ύπαρξη καλής φήμης για ποιότητα. 4. Λιθουανία κλπ. η Ολλανδία στο Ηνωμένο Βασίλειο. όπου οι «αντίπαλοι» μας μπορεί να είναι κατασκευαστικοί κολοσσοί που δραστηριοποιούνται σε όλο τον κόσμο. στη Γερμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο (οι μεγαλύτερες κατασκευαστικές δυνάμεις). πχ. οι Σκανδιναβικές χώρες πηγαίνουν στην Εσθονία. οι Πορτογάλοι στη Νότιο Αμερική. Χαρακτηριστικά παραδείγματα των παραπάνω είναι τα ακόλουθα. Τα παρακάτω κριτήρια αποτελούν πλεονέκτημα της εταιρείας στην «κούρσα» διεκδίκησης του έργου: • Ύπαρξη ελκυστικού χρηματοοικονομικού πακέτου για την χρηματοδότηση του έργου.

Πχ. Στρατηγικές συμμαχίες: Δύο ή περισσότεροι εταίροι καταθέτουν διαφορετικά πράγματα. Η κινέζικη κουλτούρα βασίζεται στην εμπιστοσύνη και στις μακροχρόνιες σχέσεις. 5-6 κατασκευαστικές εταιρείες. αεροπορική βιομηχανία. οι Γάλλοι και οι Γερμανοί συνδέουν τα έργα με κάποιο «συγκεκριμένο πακέτο». της κατασκευής και λειτουργίας. φορολογικά κίνητρα.4 Διαχείριση απαιτήσεων (claims) στην κατασκευή τεχνικών έργων Κάθε διεθνής σύμβαση προβλέπει την προσφυγή σε διαιτησία στην περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και αποτυχία φιλικού διακανονισμού. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό • Ύπαρξη μακροχρόνιας σχέσης με τον πελάτη – την ομάδα σχεδίασης που βασίζεται στην εμπιστοσύνη. Η εταιρεία πρέπει να σκεφτεί σοβαρά το ζήτημα του BOT και των εγγυήσεων. ƒ Ύπαρξη προσφοράς κάποιου «συγκεκριμένου πακέτου» μεταφοράς τεχνολογίας για το έργο. δεν υπάρχουν φραγμοί στην είσοδο. του σχεδιασμού. πχ.. στην Ε. πχ. ƒ Συμμετοχή σε κοινοπραξία (joint venture . ƒ Ύπαρξη περιουσίας στη χώρα και εξοικείωση με την τοπική αγορά είτε μέσω ενός περιφερειακού γραφείου. Η Διεθνής Τράπεζα απαιτεί να υπάρχει λόγος μεταφοράς τεχνολογίας. 104    .Ε. εξαγωγικές εγγυήσεις. αλλά στην Άπω Ανατολή δεν δέχονται ξένους αν δεν υπάρχει 51% συμμετοχή από ντόπιους.Π. ƒ Ύπαρξη κάποιας «σκιώδης» επιχορήγησης από τη χώρα προέλευσης. Διαφορές των προηγουμένων JV: Οι εταίροι μοιράζονται τα ρίσκα του έργου.JV) με μία ισχυρή ομάδα η οποία έχει ντόπιες διασυνδέσεις.2. ούτε στις Η. είτε μέσω ενός ντόπιου εταίρου.και ευτυχώς από μία άποψη . πχ.1.Α. ƒ Ύπαρξη μακροχρόνιας στρατηγικής συμμαχίας με εταιρείες εντός και εκτός του κατασκευαστικού τομέα. κανάλι της Μάγχης. 4. Δυστυχώς . ƒ Κατανόηση της αγοράς του BOT και αποτελεσματικότητα στις φάσεις της χρηματοδότησης.η προσφυγή σε διαιτησία είναι αρκετά σπάνια.

προτού τα μέρη αποδυθούν σε μια τέτοια περιπέτεια. Είναι ένα εγχείρημα επίπονο και με αβέβαιη έκβαση. Η FIDIC (International Federation of Consulting Engineers – Διεθνής Ομοσπονδία Συμβούλων Μηχανικών) ιδρύθηκε το 1913 και απαρτίζεται από 74 συνδέσμους – μέλη που εκπροσωπούν πάνω από 1 εκατομμύριο επαγγελματίες. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Υπάρχουν πολλές αναφορές στο θέμα της διαιτησίας. Είναι γεγονός πάντως ότι στην κατασκευαστική βιομηχανία επικρατεί κάποια δυσπιστία μεταξύ των συμβαλλομένων. Η διατάραξη της ομαλής προγραμματισμένης ροής των εργασιών από ενέργειες ή παραλείψεις του Εργοδότη που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου και οι οποίες εκτός από την αναπόφευκτη καθυστέρηση των εργασιών. από τις οποίες οι περισσότερες όμως προέρχονται κυρίως από νομικούς ή ειδικούς συμβούλους (experts). Έχει υιοθετηθεί από τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (International Bank for Reconstruction and Development – IBRD) και η υιοθέτηση του τίθεται ως όρος για τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων. να εξαντλήσουν κάθε μέσο που έχουν στα χέρια τους ώστε να επιτύχουν ένα φιλικό διακανονισμό. . τις οποίες αυτός δεν μπορούσε να είχε προβλέψει. δημιουργούν πρόσθετες δαπάνες στον Ανάδοχο. τις οποίες αυτός δεν μπορούσε να είχε προβλέψει. Η προσφυγή πάντως σε διαιτησία είναι μία χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία με πολλαπλές παγίδες και θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια ώστε να αποφεύγεται. Χρησιμοποιείται σε πάρα πολλές χώρες και έχει μεταφραστεί σε 12 γλώσσες. Τα κύρια στοιχεία που αποτελούν την αιτία των περισσότερων διεκδικήσεων σε ένα μεγάλο κατασκευαστικό έργο.] αν οι πελάτες της φέρονταν δίκαια και αυτή                                                              17 Πρόκειται για τυποποιημένο διεθνές συμβόλαιο. Η ανάγκη προσφυγής σε διεθνή διαιτησία μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με μία σωστή σύμβαση (όπως χρήση διεθνούς σύμβασης τεχνικού έργου με προδιαγραφές FIDIC 17 ) και μία σωστή και αυστηρή διαχείριση του έργου από όλα τα μέρη.. όμως. Ο Latham (1993) δίνει το παράδειγμα μιας μεγάλης κατασκευαστικής εταιρείας: «[. των ιδίων των εναγόντων ή των εναγόμενων υπάρχει ελάχιστη μεταφορά της εμπειρίας που αποκτήσανε από μία διαιτησία και μάλιστα διεθνή με βάση ξένο δικονομικό δίκαιο (Procedural Law) και τους Διεθνείς Διαιτητικούς Κανόνες (International Arbitration Rules). είναι: . Η πρόσθετη προσπάθεια για ανάκτηση των καθυστερήσεων που επιβλήθηκαν στον Ανάδοχο από τους παραπάνω λόγους με εφαρμογή μέτρων επιτάχυνσης των εργασιών και οι συνεπακόλουθες πρόσθετες δαπάνες για τον Ανάδοχο. Από τη μεριά. Συνιστάται. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιείται ευρύτατα. 105    ..

μόνιμοι υπάλληλοι. Και όπως ανέφερε ο R. Η έννοια «εργατικό δυναμικό» περιλαμβάνει: o Κοινωνικά χαρακτηριστικά: ηλικία. μερικής απασχόλησης. την οργάνωση. την λειτουργία. 4. φύλο. περιφερειακές. Trust and Money. αυτοαπασχολούμενοι o Πηγές πρόσληψης: εσωτερικές. (December 1993). (May 2003). τον τίτλο επαγγέλματος                                                              18 Sir Michael Latham. εξωτερικές. εργασιακό περιβάλλον. εθνικότητα. οργάνωση εταιρείας. φυλετικός διαχωρισμός o Είδος σύμβασης: ολικής απασχόλησης.1. Εργατικό Δυναμικό. The SCL Delay and disruption protocol. τότε η εταιρεία θα ανταποκρίνονταν κατάλληλα και θα έδινε στον πελάτη της μια καλή συμφωνία» 18 . προσωρινοί υπάλληλοι. Η μελέτη της εργασιακής κουλτούρας σε διάφορα επίπεδα είναι απαραίτητη για τη συγκροτημένη επιχειρησιακή δράση.2. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό είχε τη δυνατότητα εύλογου οφέλους. Όταν μία κατασκευαστική εταιρεία αναλάβει την εκτέλεση ενός έργου σε κάποια άλλη χώρα.Athens 106    . την κατηγορία επαγγέλματος. εθνικές. διεθνείς o Αριθμό εργαζομένων ανάλογα με: τον τομέα αγοράς. 1. Appleton (2003) σε μία παρουσίαση του: « Η αλληλοκατανόηση και η κοινή αντίληψη των προβλημάτων είναι θεμελιώδεις για την αποφυγή των οποιωνδήποτε διαφωνιών.5 Εργασιακές κουλτούρες Ο όρος εργασιακές κουλτούρες αναφέρεται στους εργαζόμενους και περιλαμβάνει τα εξής κύρια χαρακτηριστικά στοιχεία: εργατικό δυναμικό. Interim Report of the Joint Government/Industry Review of Procurement and Contractual Arrangements in the UK Construction Industry 19 Roy Appleton. αναγκαστικά θα χρησιμοποιήσει εργατικό δυναμικό της χώρας δραστηριοποίησης. Επομένως είναι επιβεβλημένη η μελέτη της εργασιακής κουλτούρας ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα και παρεξηγήσεις μεταξύ της εταιρείας και των ντόπιων εργαζομένων. Seminar “Efficient resolution of construction disputes” Shadbolt & Associates . εργασιακές συνθήκες και εργασιακές σχέσεις. HMSO. τοπικές. Καμία διαφωνία δεν μπορεί να λυθεί αν ο Ανάδοχος νομίζει ότι ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ) προσπαθεί να υποτιμήσει τις προσπάθειες του και να καρπωθεί οφέλη δωρεάν ή αν ο ΚτΕ νομίζει ότι ο Ανάδοχος προσπαθεί να αυξήσει υπέρμετρα τα δικά του οφέλη» 19 .

Οργάνωση Εργασίας. δονήσεις. εκπαίδευση. Στις «εργασιακές συνθήκες» περιλαμβάνονται τα εξής: o Ώρες εργασίας: βασικές ώρες. σκοπιμότητα/χαρακτήρας. Εργασιακές συνθήκες. σκόνη. επικοινωνία 107    . εκπαίδευση. εργασία σε ομάδα. Την «οργάνωση εργασίας» συνθέτουν: o Συστήματα εργασίας: αυτόνομο. σωματεία. αξιολόγηση. διαφοροποιήσεις. αριθμός εργαζομένων. προσανατολισμός 3. σύστημα με βάρδιες. έλεγχος διαδικασίας o Φυσικές συνθήκες: θερμότητα. τεχνολογία o Οργανωτικές κουλτούρες: στάσεις. παροχές στέγασης ή και φοίτησης. πιστεύω. αναδραστικό. φως. συντάξεις. συμπληρωματική πληρωμή. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 2. ελεγχόμενο. επίλυση διαφορών. μυρωδιά. υποθέσεις. Τα κύρια χαρακτηριστικά του «εργασιακού περιβάλλοντος» είναι: o Υγεία και ασφάλεια: κίνδυνοι. ώρες εργασίας ετησίως o Σύστημα πληρωμής: βασικός μισθός. προσόντα. υπερωρίες. Εργασιακές σχέσεις. συμμόρφωση / πειθαρχία o Καθεστώς πρόνοιας: επίδομα ασθενείας. ιεραρχία. εργασιακό περιεχόμενο o Οργανωτικές δομές: μέγεθος. άγχος. μορφή. πνευματική εργασία. επιτηρούμενο o Λειτουργική ευελιξία: επίπεδα ικανοτήτων. Στις «εργασιακές σχέσεις» εξετάζονται τα ακόλουθα: o Σύλλογοι εργαζομένων: σωματεία. τάσεις. κινητικότητα 4. οικονομικά κίνητρα. τύπος διαδικασίας. καιρός. συμβούλιο εργασίας. ευελιξία o Ανθρώπινος παράγοντας στην εργασία: εργονομία. Εργασιακό περιβάλλον. διαχείριση υγείας και ασφάλειας o Τεχνολογικά χαρακτηριστικά: επίπεδο αυτοματισμού. θόρυβος. επιμερισμός ηγεσίας. χειρωνακτική εργασία. φροντίδα για τα παιδιά 5. προνόμια οικονομικής φύσης o Διαδικασίας απασχόλησης: ίσες ευκαιρίες. ενιαίος διακανονισμός o Διαβούλευση με εργαζομένους: κοινές διαβουλεύσεις. ευέλικτο σύστημα εργασίας. αξίες. αντιπροσώπευση o Διάρθρωση συλλογικών διαπραγματεύσεων: κλίμακες.

ά. τράπεζες. Η διαφοροποίηση της αγοράς γίνεται λόγω πηγών χρηματοδότησης. Εξωτερικών.3 Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση στη διεθνή κατασκευαστική αγορά Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η κατασκευαστική αγορά διακρίνεται σε εσωτερική (Εθνική & Τοπική) και εξωτερική (Βαλκάνια. Τα σφάλματα των ελληνικών εταιρειών που επιχείρησαν εισαγωγή στη διεθνή αγορά ήταν άγνοια. Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Υποδομών. διάφορα αναπτυξιακά ταμεία. EIB (European Investment Bank). όπως: χρηματοδοτικές πηγές [EBRD (European Bank for Reconstruction and Development). Τα κύρια χαρακτηριστικά και επιθυμητές ιδιότητες τους είναι τα ακόλουθα: 9 Ενημέρωση / εκτίμηση. Ανάπτυξης. Αυτά θα πρέπει να εξαλειφθούν. συνεχής και επιμελής στα δρώμενα που επηρεάζουν το έργο 9 Κατανόηση και προσαρμογή στις παραμέτρους του περιβάλλοντος του έργου 9 Ηγετική συμπεριφορά με αφοσίωση και συνέπεια στην αποστολή 9 Συνεργασία με καλή και εποικοδομητική διάθεση προς τους ντόπιους και αλλοδαπούς παράγοντες του έργου 9 Εργασία ως επιχειρηματίας / επενδυτής 9 Συνεχής εφαρμογή παραμέτρων 4P (§2.ά. Οικονομικών.1. πολιτικής κατάστασης. διεθνείς οργανισμοί. Ο μάνατζερ – μηχανικός. Τα άτομα που θα χρησιμοποιούνται επιβάλλεται να είναι υπεύθυνα και κατάλληλα προετοιμασμένα.1. κ. νομικών και οικονομικών πλαισίων. θα πρέπει να ανατρέχει σε πηγές πληροφοριών για τεχνικά έργα. Μέση Ανατολή. απεργίες. διαδικασιών.ά. αδικαιολόγητες / εσκεμμένες απουσίες. μεγέθους αγοράς κ. θα πρέπει να είναι σε θέση να μελετήσει – ερευνήσει τα παραπάνω στοιχεία ώστε να αποφύγει ανεπιθύμητες συνέπειες. κρατικές πηγές (Υπουργεία Δημοσίων Έργων. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό o Εργασιακές συγκρούσεις: αντίλογος.ά.) και τέλος να διατηρεί προσωπικές ή εταιρικές επαφές (σχέσεις) ώστε να ενημερώνεται συνεχώς για νέα διεθνή έργα. Επίσης. θρησκευτικών και κοινωνικών κανόνων. ηθών και εθίμων.). αφέλεια. κ.1) 108    . ποσοστό προσλαμβανομένων ή απερχόμενων υπαλλήλων στο σύνολο του απασχολούμενου προσωπικού 4. Περιφερειών.]. επιπέδου τεχνολογίας και ανάπτυξης. επιπολαιότητα και υπεροψία.

Ένα κτήριο αποσβένεται σε 21 έτη πράγμα που σημαίνει ότι μετά από αυτά μπορεί να καταστραφεί. Η ασφάλεια αποτελεί επίσης είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα.1 Συνοπτικό προφίλ κατασκευαστικού τομέα των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας Η ωριμότητα και η εμπειρία στις διεθνείς αγορές χαρακτηρίζει τον κατασκευαστικό τομέα των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας. Ακόμα. Οι αλλαγές στα έργα πραγματοποιούνται με μικρή ευελιξία. Ιδιαίτερο στοιχείο αποτελεί ότι στις ΗΠΑ κατασκευάζουν για απόθεμα ενώ σε άλλες χώρες κατασκευάζουν για το έργο. καθώς και την προτυποποίηση – τμηματοποίηση – μηχανοποίηση της αγοράς. δύο από τις από τις μεγαλύτερες χώρες όσον αφορά την κατασκευαστική παραγωγή. Το εργοτάξιο χαρακτηρίζεται από μειωμένη παραγωγικότητα. Η νομοθεσία για την πυρασφάλεια γίνεται ολοένα πιο αυστηρή με εξειδικευμένη νομοθεσία. Η μελέτη τους μπορεί να μας βοηθήσει στην απόκτηση χρήσιμων χαρακτηριστικών. SWOT (§3.1. Ισχύουν διαφορετικά πρότυπα. Η αγορά των ΗΠΑ χαρακτηρίζεται από την εξάρτηση που υπάρχει στην έγκαιρη παράδοση των υλικών.4 Παραδείγματα από συνοπτικά προφίλ ώριμων διεθνών αγορών 4.5) 9 Ικανότητα αντίληψης. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 9 Συνεχής εκτίμηση εσωτερικών και εξωτερικών παραμέτρων.1. κριτήρια και τεχνικές στις διάφορες κατηγορίες κεφαλαίου. ο βαθμός χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι υψηλός. Υπάρχει γενικώς μια τάση μείωσης του κόστους παραγωγής. στην προσπάθεια βελτίωση μας.4. 109    . Επίσης υπάρχουν αυξημένες απαιτήσεις προσβασιμότητας (ADA: Americans with Disabilities Act). επέμβασης και προσαρμογής με εφαρμογή της γνώσης 9 Θέληση για εργασία στη διεθνή αγορά 9 Πρέπει να αισθάνεται ως πρεσβευτής της χώρας του και της εταιρείας του 9 Ιδιοσυγκρασία / προσωπικότητα αυτονομίας και πρωτοβουλίας με ευθύνη και αφοσίωση στην εκτέλεση σκοπού / έργου 9 Πρέπει να καλλιεργεί τοπικές σχέσεις για μελλοντική συμμετοχή σε έργα (marketing) 4.2. Η προκατασκευή γίνεται κατά κύριο λόγο εκτός εργοταξίου.

υψηλή τεχνολογία και τη νοοτροπία να παραδίδουν κάτι στην ώρα του.4. Το μέγεθος των δημοσίων έργων που αναλαμβάνουν οι εταιρείες έχει σχέση με τα έσοδα τους. οι δικηγορικές δαπάνες είναι μεγάλες. Η εφαρμογή του D&B (Design & Built: μελέτη – κατασκευή) είναι παντού και ο λόγος είναι ότι ο κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για όλα. Η απασχόληση είναι διά βίου (μόνιμη). 4. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Παρατηρείται αυξανόμενη διείσδυση των ξένων εργολάβων στην εσωτερική αγορά. Στο ζήτημα της επίλυσης διαφορών. Στο σχεδιασμό αφιερώνεται πάρα πολύς χρόνος. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με συναίνεση και διαβούλευση. Διακρίνεται για τον μακροχρόνιο σχεδιασμό. Η Ιαπωνία είναι μία χώρα με μεγάλη σεισμικότητα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα δίκτυα κοινής ωφέλειας να τοποθετούνται πάνω από το έδαφος και όλα τα κτίρια να κατασκευάζονται πλαισιωτά. Η Shimizu είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες της χώρας (12. Η παραγωγή εξαρτάται από την ηλικία. Στην Ιαπωνία υπάρχουν 6 μεγάλες εταιρείες. υπάρχει ανάπτυξη συμβολαίων εργαζομένων που δεν ανήκουν σε συνδικάτα. τα γνωστά σε όλους συνδικάτα βρίσκονται σε πτώση. Υπάρχει μεγάλη εργασιακή ασφάλεια και σεβασμός στην ομαδική εργασία και στην αφοσίωση της ομάδος.2 Οι μεγάλες ευρωπαϊκές κατασκευαστικές εταιρείες Οι μεγαλύτερες και πανίσχυρες σήμερα κατασκευαστικές εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης διέγνωσαν έγκαιρα τις κυκλικές διακυμάνσεις που 110    . Τέλος. Οι εργαζόμενοι φορούν φόρμα της εταιρείας και συμμετέχουν σε κοινωνικές δραστηριότητες της.1. Το κόστος γης είναι πολύ υψηλό. αξίζει να αναφερθεί ότι 400 εργαζόμενοι έχουν διδακτορικό. Η αγορά της Ιαπωνίας χαρακτηρίζεται από την υψηλή ποιότητα. Τέλος. τα χρόνια προϋπηρεσίας και την αρχαιότητα. Πλέον. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι υπάρχει ισχυρή ταύτιση των εργαζομένων με την εταιρεία Shimizu. το μεγάλο σεβασμό στους πελάτες και τη σφυρηλάτηση επιχειρηματικών επαφών μέσω ανθρώπινων σχέσεων.000 άτομα προσωπικό με έσοδα 17 δις). Όσον αφορά τους απασχολούμενους παρατηρούνται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. Γενικά η κερδοφορία παραμένει χαμηλή. Η διείσδυση των Ιαπώνων στην Αμερικάνικη αγορά είναι υψηλή. μετά από συμφωνία. Όσων αφορά τις διεθνείς αγορές υπάρχει απώλεια ανταγωνιστικότητας.

περιβάλλον. πέραν της κατασκευής μεγάλων έργων. ενώ ανάλογα έσοδα έχει και από τον τομέα των οδικών έργων στον οποίο εκτός της κατασκευής ασχολείται με τη συντήρηση. αφού ασχολείται πλέον και με τη διαχείριση των έργων αυτών. «ακουμπούν» σήμερα και την ελληνική αγορά και καθώς στις αρχές του 21ου αιώνα είναι μάλλον επικίνδυνο να επιχειρηθεί μια νέα ανακάλυψη του «τροχού». ¾ Vinci: H γαλλική εταιρεία ιδρύθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και τα πρώτα μεγάλα έργα που κατασκεύασε ήταν το αποχετευτικό δίκτυο της Mασσαλίας. έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε πού δραστηριοποιούνται σήμερα (πέραν των δημοσίων έργων) οι μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες της Ευρώπης. εξοπλισμό διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και συστημάτων φωτεινών σηματοδοτών για εταιρείες και ΟΤΑ. ανάπτυξη ακινήτων κ. δραστηριοποιείται στον τομέα των παραχωρήσεων (οδικά δίκτυα. αλλά ταυτόχρονα η δημιουργία επενδυτικών ευκαιριών σε νέους κλάδους (παραχωρήσεις. αεροδρόμια. στο χώρο του facilities management (διαχείριση έργων).).) σε συνδυασμό με την ανάγκη χρηματοδότησης των έργων αυτών από ιδιώτες. γέφυρες κ. τομείς στους οποίους διαθέτει σήμερα μεγάλη εμπειρία.λπ. Παράλληλα έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της στον τομέα των τηλεπικοινωνιών όπου συμμετέχει σε δίκτυο 111    . Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό παρατηρούνται στον κατασκευαστικό κλάδο και από τα μέσα της δεκαετίας του ’90 αποφάσισαν τη διασπορά των δραστηριοτήτων τους σε κλάδους συγγενείς ή μη με τον αμιγώς κατασκευαστικό και πλέον ένα σημαντικό μέρος του κύκλου εργασιών τους να προέρχεται από τις δραστηριότητες αυτές. Από τις δραστηριότητες αυτές συγκεντρώνει περίπου το 30% του κύκλου εργασιών της.λπ. Οι εξελίξεις αυτές. parking. εργοστάσια παραγωγής ενέργειας και δίκτυα διανομής. αλλά και η απελευθέρωση ή ιδιωτικοποίηση άλλων αγορών όπως των τηλεπικοινωνιών ή της ενέργειας. με τη συνήθη καθυστέρηση. Σήμερα. στην ενέργεια και την πληροφορική με την κατασκευή υποδομών. την εκμετάλλευση λατομείων και ανακύκλωσης των σχετικών υλικών. βελτιστοποίηση συστημάτων. ¾ Bouygues: H γαλλική Bouygues ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’50 με αρχική δραστηριότητα την κατασκευή κυρίως ενεργειακών έργων και την ανάπτυξη ακινήτων. καθώς και με τη δημιουργία συστημάτων μείωσης του θορύβου. Οι αιτίες που οδήγησαν στην εξέλιξη αυτή ήταν η διαφαινόμενη μείωση του κατασκευαστικού αντικειμένου στα δημόσια έργα των χωρών τους.

ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη (Πολωνία. Σήμερα έχει επεκταθεί στους τομείς των παραχωρήσεων (δρόμοι. στην Ασία και σε χώρες του Ειρηνικού με τη λειτουργία ορυχείων και τις τηλεπικοινωνίες. των παραχωρήσεων (λειτουργεί και εκμεταλλεύεται οδικά δίκτυα. κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών. συντήρηση κτιριακών συγκροτημάτων. ενώ στην κατοχή της έχει και το γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό TF1 από τον οποίο καλύπτει το 11. Ουγγαρία. ¾ Ferrovial: H δεύτερη μεγάλη ισπανική εταιρεία ιδρύθηκε τη δεκαετία του ’50 και αρχικά δραστηριοποιήθηκε στην κατασκευή σιδηροδρομικών δικτύων. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό κινητής τηλεφωνίας και της αποφέρει το 13. αεροδρόμια. παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Σήμερα από την κατασκευαστική του δραστηριότητα ο όμιλος Dragados αποσπά το 53% των εσόδων του αφού έχει επεκταθεί στους τομείς των υπηρεσιών (διαχείριση αποβλήτων. διαφήμιση σε μεταφορικά μέσα κ. ¾ Grupo Dragados: H ισπανική εταιρεία ιδρύθηκε τη δεκαετία του ’40 με κύρια δραστηριότητα την κατασκευή φραγμάτων και λιμενικών έργων.). Λουξεμβούργο. Ελλάδα) δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη έργων real estate και υποδομών καθώς και στον τομέα του facility και asset management. ενώ στην Αυστραλία με έργα περιβαλλοντικής διαχείρισης.7% του συνολικού της τζίρου. καθώς και από τον τομέα της επεξεργασίας υδάτων. H Hochtief σήμερα συνεχίζει να κατασκευάζει κυρίως μεγάλα εμπορικά κέντρα.2% του ετήσιου τζίρου της. της βιομηχανίας (κατασκευή και συντήρηση κτιρίων. υγρών αποβλήτων και απορριμμάτων. οι οποίες (εντός Γερμανίας) της αποφέρουν πλέον μόλις το 15.).λπ. την ανάπτυξη και διαχείριση μεγάλης έκτασης ακινήτων. διοίκηση λιμανιών και logistics. Τα υπόλοιπα έσοδα της εταιρείας προέρχονται από τον τομέα των υπηρεσιών (μονώσεις. γέφυρες και αεροδρόμια) και της διαχείρισης ακινήτων. ειδικές κατασκευές στη βιομηχανία. τον Καναδά και τη Βραζιλία ασχολείται με την κατασκευή και τη διαχείριση έργων. της 112    .75 του κύκλου εργασιών της. τηλεπικοινωνιακών δικτύων κ. parking). ¾ Hochtief: H γερμανική εταιρεία ιδρύθηκε το 1875 με αποκλειστικά εγχώρια δραστηριότητα στις κατασκευές. αθλητικές εγκαταστάσεις και ξενοδοχεία (κυρίως στη Γερμανία). και facilities management στο χώρο του real estate). Ταυτόχρονα στις HΠA.λπ. ¾ Bilfinger Berger: H άλλη ισχυρή γερμανική εταιρεία ιδρύθηκε το 1880 και σήμερα καλύπτει το 79% του κύκλου εργασιών της από το χώρο των κατασκευών με κύρια δραστηριοποίηση τον τομέα των υποδομών και των κτιριακών έργων.

της ενέργειας. των παραχωρήσεων. παροχή ύδατος.Engil: O πορτογαλικός όμιλος απέκτησε τη σημερινή του μορφή το 1999 όταν συγχωνεύτηκαν η Mota και η Engil. υπηρεσίες αποχέτευσης κ. από τα οποία και σήμερα αποσπά το 87% των εσόδων της. Τα τελευταία χρόνια έχει επεκταθεί στους τομείς της παραγωγής ενέργειας. των περιβαλλοντικών έργων (αποκομιδή και επεξεργασία αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων). επεξεργασία αποβλήτων) και τη διαχείριση ακινήτων.B2B): Το ηλεκτρονικό εμπόριο επιτρέπει σε επιχειρήσεις να βελτιώσουν τη μεταξύ τους συνεργασία. O όμιλος σήμερα έχει επεκταθεί στο χώρο των βιομηχανικών και μεταλλικών κατασκευών. της ανάπτυξης ακινήτων. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό διαχείρισης ακινήτων.                                                              20 Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (Business-to-Business . καθώς και των νέων τεχνολογιών όπου έχει δημιουργήσει ένα B2B portal 20 . ¾ Somague SGPS: H πορτογαλική εταιρεία ιδρύθηκε το 1947 με κύριο αντικείμενο την κατασκευή μεγάλων δημοσίων έργων. του real estate και των παραχωρήσεων καθώς συμμετέχει σε εταιρείες που λειτουργούν και εκμεταλλεύονται δρόμους. αθλητικές εγκαταστάσεις. ¾ Mota. της διαχείρισης αποβλήτων. ¾ Impregilo: H ιταλική εταιρεία ιδρύθηκε στις αρχές του 20ού αιώνα. με κύρια ενασχόληση την κατασκευή μεγάλων έργων υποδομής.) και των τηλεπικοινωνιών όπου συμμετέχει ως επενδυτής. τη δημιουργία και εγκατάσταση περιβαλλοντικών συστημάτων (αφαλάτωσης και επεξεργασίας υδάτων. την ταχύτερη αποστολή των προμηθειών και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο του επιπέδου αποθεμάτων 113    . αποκομιδή απορριμμάτων. της παροχής ύδατος.λπ. στον τομέα των παραχωρήσεων (οδοί. των οποίων η αρχική δραστηριότητα περιορίζονταν στον τομέα των δημοσίων έργων και της εκμετάλλευσης ξυλείας (η πρώτη) και στην κατασκευή μικρών οικιστικών έργων η δεύτερη. H Impregilo δραστηριοποιείται ακόμη στα οικοδομικά έργα. παροχή ύδατος. του τουρισμού. αεροδρόμια. απλοποιώντας τις διαδικασίες και το κόστος των προμηθειών. λιμάνια και αεροδρόμια. τα οποία της αποφέρουν σήμερα λιγότερο από το 50% των εσόδων της. σιδηροδρομικές γραμμές. καθαρισμοί οδών. των υπηρεσιών (facility management. επεξεργασίας στερεών αποβλήτων). συντήρηση κτιρίων.

Το μοντέλο ανάπτυξης του ελληνικού κατασκευαστικού κλάδου στηρίζεται όλο και περισσότερο στην συσσωρευμένη τεχνογνωσία που αποκόμισε από την εκτέλεση μεγάλων έργων υποδομών και λιγότερο στο κεφάλαιο. Ο ελληνικός κατασκευαστικός κλάδος έχει πλέον αποκτήσει ωριμότητα. καθώς και η αδυναμία υλοποίησης του προγραμματισμού σχετικά με τις συμβάσεις παραχώρησης κάποιων έργων. τα αυτοχρηματοδοτούμενα έργα. δυσχεραίνουν τις προοπτικές της ελληνικής κατασκευαστικής αγοράς. σε συνδυασμό με τη μη δημοπράτηση νέων έργων. οι καθοριστικοί άξονες ανάπτυξης 21 δεν φαίνεται να έχουν τη δυνατότητα αναστροφής του επιχειρηματικού κλίματος που έχει διαμορφωθεί στον κλάδο. αναπτυξιακά έργα που εντάσσονται στο Γ΄ ΚΠΣ. οι καθυστερήσεις στην αποπληρωμή ήδη εκτελεσμένων ολυμπιακών και άλλων έργων από το Δημόσιο. επενδύσεις στον τομέα της ανάπτυξης ακινήτων 114    . Η ωριμότητα του κλάδου προήλθε ως αποτέλεσμα της εντατικοποίησης του ανταγωνισμού και του κορεσμού της εγχώριας κατασκευαστικής αγοράς. λόγω του χαμηλού βαθμού ωριμότητάς τους. λόγω της επικείμενης τότε αλλαγής του θεσμικού πλαισίου παραγωγής δημοσίων έργων. Ο αριθμός και ο όγκος των έργων που εκτελέστηκαν και εκτελούνται είναι. Η συσσώρευση τεχνογνωσίας και η δυναμική των ελληνικών κατασκευαστικών επιχειρήσεων που                                                              21 Έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη. οι Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). οδήγησαν στη δραματική μείωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας. Η εμπλοκή μεγάλου αριθμού δημοσίων έργων και λοιπών έργων υποδομής του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Γ΄ ΚΠΣ). Η κατασκευαστική αγορά πλέον κινείται σε ταχύτητες καθώς δημιουργήθηκαν εταιρικά σχήματα-όμιλοι με μεγάλους κύκλους εργασιών και την δυνατότητα ικανοποιητικής δραστηριοποίησης στην εγχώρια και διεθνή αγορά.2. Επιπρόσθετα. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 4. όπως και η περιστολή κατά 32% του προϋπολογισμού για Δημόσιες Επενδύσεις. πρωτοφανής. Ωστόσο. για τα ελληνικά δεδομένα.2 Η ελληνική κατασκευαστική βιομηχανία στο διεθνή χώρο 4.1 Ο ελληνικός κατασκευαστικός κλάδος και η ανάγκη για εξωστρέφεια Η κατάσταση που δημιουργήθηκε στην εγχώρια κατασκευαστική αγορά την μεταολυμπιακή περίοδο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως γόνιμη για την ανάπτυξη του κλάδου.

• Τη συστηματική και ρεαλιστική μελέτη των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν σε αυτές τις χώρες που ελκύουν επιχειρηματικό ενδιαφέρον για τις ελληνικές τεχνικές εταιρείες. Ως εκ τούτου. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό επιτεύχθηκε τα τελευταία χρόνια με την κατασκευή μεγάλων έργων. ώστε να γίνουν απόλυτα κατανοητές οι τοπικές συνθήκες των εκεί υπαρχόντων 115    .). με κύριο στόχο τη διείσδυση στις επενδύσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στις χώρες αυτές. Η ανάπτυξη του ελληνικού κατασκευαστικού κλάδου φαίνεται ότι δεν μπορεί να συντηρηθεί με την εκτέλεση έργων μόνο στην ελληνική επικράτεια αλλά περνάει μέσα από την επέκταση των δραστηριοτήτων στο διεθνή χώρο.2.Ισραήλ . 4. αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία. Οι βασικότερες προϋποθέσεις για την επιτυχία αυτών των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων είναι το κατάλληλο μάρκετινγκ και η παραγωγή των τεχνικών έργων με όρους ολικής ποιότητας. τις χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ και τις παρευξείνιες. στις οποίες υπάρχει η δυνατότητα και η διάθεση διείσδυσης για την ανάληψη τεχνικών έργων.Αίγυπτος κλπ. κατά τρόπο που να μπορεί στο άμεσο μέλλον να διεκδικεί με αξιώσεις σημαντικά έργα στο διεθνή χώρο. Εμιράτα κλπ. της Ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου (Λίβανος . Η προοπτική λοιπόν για τις ελληνικές τεχνικές εταιρείες σε αυτή την νέα τάξη πραγμάτων θα πρέπει να είναι η συγκρότηση ενός ισχυρού και ανταγωνιστικού επιχειρηματικού πλαισίου. ελληνικό παραγωγικό δυναμικό στον τομέα των έργων να μετεξελιχθεί. Αναλυτικότερα η επιτυχία ή η αποτυχία της επέκτασης των τεχνικών - κατασκευαστικών εταιρειών σε αγορές εκτός Ελλάδας εξαρτάται από: • Τη μελέτη σε βάθος των υπαρχόντων πολιτικών συστημάτων και των ιδιαιτεροτήτων που υφίστανται στις χώρες.) και της Μέσης Ανατολής (Σαουδική Αραβία.2 Προοπτικές και προϋποθέσεις επιτυχούς δραστηριοποίησης στο εξωτερικό Οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες μπορούν να επεκταθούν οργανωμένα και συστηματικά στους γεωγραφικούς χώρους της Βαλκανικής.Παλαιστίνη . την οποία και πρέπει να εκμεταλλευτεί η ελληνική κατασκευαστική βιομηχανία. • Πολλές και συνεχόμενες επισκέψεις και επαφές σε αυτές τις χώρες. πλέον. ώστε το αυξημένο. πρέπει να διοχετευτεί προς την αγορά.

στις οποίες υπάρχει το επιχειρηματικό ενδιαφέρον διείσδυσης από πλευράς τεχνικών εταιρειών. Εξαιρετικά σημαντικό ρόλο για την ανάληψη τεχνικών έργων στο εξωτερικό έχει το όνομα – φήμη της κατασκευαστικής εταιρείας. Στο «βοήθημα» αυτό θα καταγράφονται οι πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες κάθε χώρας. οι ασφαλιστικές συνθήκες του εργατοτεχνικού προσωπικού. επαρκής κύριος και βοηθητικός μηχανολογικός εξοπλισμός κλπ. το σύστημα εκτελέσεως των τεχνικών έργων. Επίσης να ερευνηθεί εκτενώς το υπάρχον πλαίσιο που διέπει τις σχέσεις των χωρών. η χρηματοοικονομική της ευρωστία (ίδια κεφάλαια. • Ενασχόληση κατάλληλα εξειδικευμένων ανθρώπων με τα ισχύοντα νομικά πλαίσια που διέπουν τις κατασκευές σε αυτές τις αγορές. ώστε να είναι επιτυχής η όλη επιχειρηματική δραστηριότητα. οι δυνατότητες της πάσης φύσεως χρηματοδότησης. Η παροχή πολιτικής υποστήριξης στα πλαίσια των διακρατικών επαφών θα καταστήσουν το κράτος ισχυρό φορέα μάρκετινγκ στην δραστηριότητα των ελληνικών τεχνικών εταιρειών. ώστε να αντιμετωπιστούν τα όποια θέματα προκύψουν στο μέλλον (για παράδειγμα η κρατική αρωγή στην προσπάθεια διεκδίκησης αποζημιώσεων από έργα που ήδη έχουν εκτελεστεί σε τρίτες χώρες βάσει συμβάσεων και δεν έχουν αποπληρωθεί). η σωστή και αποτελεσματική της οργάνωση. με σκοπό την σωστά προετοιμασμένη και οργανωμένη δραστηριοποίησή τους στις χώρες αυτές. τους δασμούς και γενικότερα τα ισχύοντα φορολογικά δεδομένα που επικρατούν σε αυτές. Το ΙΟΚ προτίθεται να μελετήσει τις συνθήκες εκτελέσεως των έργων στις βαλκανικές και τις παρα-ευξίνειες χώρες. • Ύπαρξη πολιτικής κάλυψης από την χώρα στην οποία εδρεύει η τεχνική εταιρεία (Ελλάδα). η κατάσταση των υποδομών της. η αξιολόγηση της επικινδυνότητας των επενδύσεων και κάθε άλλη πληροφορία που θα είναι χρήσιμη για κάθε ενδιαφερόμενο να εκτελέσει έργα σ’ αυτήν. την εργατική νομοθεσία. με σκοπό να συντάξει για κάθε μια απ’ αυτές ένα «βοήθημα» για τις ενδιαφερόμενες για «εξωστρέφεια» κατασκευαστικές επιχειρήσεις. εξεύρεσης υλικών και πρώτων υλών για τις ανάγκες των τεχνικών έργων. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό κατασκευαστικών αγορών και να κατανοηθούν οι ενδεχόμενες ιδιαιτερότητες.). το φορολογικό της καθεστώς. με την Ελλάδα. • Ανάλογη έρευνα αγοράς. για να γίνουν πλήρως κατανοητά στις ελληνικές εταιρείες τα δεδομένα χρηματοδότησης. ώστε να αντιμετωπίσει τυχόν 116    . την ασφάλιση των έργων.

οργάνωση. Τέλος. δομής και οργάνωσης 117    . ενώ αντίθετα υπάρχει άφθονο και φθηνό εργατικό δυναμικό καθώς και χαμηλής ικανότητας τεχνικό προσωπικό. από τις ελληνικές εταιρείες αφού υπάρχει το πλεονέκτημα της εμπειρίας στον χώρο στο παρελθόν με την συμμετοχή σε πολλά τεχνικά έργα. η οποία και λείπει από αυτές τις χώρες. Στις χώρες που προαναφέρθηκαν απουσιάζει το εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό. θα πρέπει οι ελληνικές τεχνικές εταιρείες να προωθήσουν και την διοίκηση και διαχείριση των έργων (project management). σε τέτοιας μορφής έργα η κατασκευάστρια εταιρεία θα πρέπει να έχει την συνεργασία των αντίστοιχων υπουργείων Εξωτερικών και Εθνικής Οικονομίας των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται. ώστε να υπάρχει πάντα σωστή και έγκαιρη πληροφόρηση. Το όλο κλίμα φαίνεται θετικό και υπάρχουν πολλές και επιτυχημένες συνεργασίες που να δικαιολογούν την προσδοκία των ελληνικών εταιρειών ότι θα συμμετάσχουν σαν υπεργολάβοι σε πολλά από τα μεγάλα τεχνικά έργα που θα αναλάβουν οι μεγάλες ξένες εταιρείες σε αυτές τις χώρες. ¾ Πλεονεκτήματα: 9 Η γεωγραφική εγγύτητα και πολιτισμική συνάφεια 9 Η τεχνογνωσία και διαχειριστική ικανότητα 9 Κατανόηση των διαδικασιών του συστήματος μέσω της υλοποίησης του Γ΄ΚΠΣ στην Ελλάδα 9 Γνώση του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων σε μια αναπτυσσόμενη οικονομία 9 Μικρότερο κόστος που εμφανίζουν οι ελληνικές εταιρείες σε σχέση με τις μεγάλες ευρωπαϊκές ¾ Μειονεκτήματα: 9 Μέσο μέγεθος που υπολείπεται εκείνο μεγάλων ευρωπαϊκών εταιρειών 9 Υστέρηση σε ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά που αφορούν το επίπεδο χρηματοοικονομικής διάρθρωσης. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό προβλήματα μέχρι να εδραιωθεί και να επιβληθεί σε αυτήν την νέα αγορά. Εκτός από την απευθείας ανάληψη τεχνικών έργων στο εξωτερικό είναι ευνοϊκές οι προοπτικές και η ανάληψη υπεργολαβιών. Επίσης. ειδικά στις χώρες της Μέσης Ανατολής. Επίσης. σε περιπτώσεις μεγάλων τεχνικών έργων υψηλού προϋπολογισμού. παρατίθενται μερικά από τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των εταιρειών του ελληνικού κατασκευαστικού κλάδου για τον προσανατολισμό της επιχειρηματικότητας του προς την εξωστρέφεια.

οικονομολόγοι. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 4. λειτουργία. σχεδιασμός από την προμελέτη έως την οριστική μελέτη και τα σχέδια εφαρμογής. δομικών υλικών. • Έρευνα τοπικής αγοράς για ζητήματα ζήτησης έργου. θα επιχειρήσουμε να δώσουμε τις κατευθυντήριες γραμμές στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης των ελληνικών εταιρειών.2. αναλυτές κτλ. • Συμμετοχή σε τοπικές – διεθνείς εκθέσεις. ακίνητα. συνέδρια. • Ύπαρξη πολιτικής κάλυψης από την χώρα που εδρεύει η εταιρεία (Ελλάδα) • Ανάπτυξη συστήματος διαρκούς επιμόρφωσης για την κατάλληλη προετοιμασία στελεχών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. καθώς και τα βήματα που απαιτούνται ώστε να γίνει η προετοιμασία της εξόδου. συναφών υπηρεσιών. • Μελέτη του υφιστάμενου πολιτικού. Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω. • Προώθηση επίσημων αποστολών και επισκέψεων. προσφοράς ανθρώπινου δυναμικού. Το κράτος πρέπει να λειτουργεί ως φορέας μάρκετινγκ. νομικοί. 118    . Οι κύριες δράσεις για την προετοιμασία της «εξόδου» είναι: • Εντοπισμός αγορών – στόχων.3 Η έξοδος των ελληνικών εταιρειών.) 9 Στρατηγική ανάπτυξης συνεργασιών με ξένους κατασκευαστικούς οίκους 9 Επέκταση σε νέα επιχειρηματικά πεδία (πχ. κατασκευή. συντήρηση. φορολογικού πλαισίου της εργασιακής κουλτούρας και παρακολούθηση της εξέλιξης του. ενέργεια) που μπορούν να ανοίξουν νέες αγορές ή να δημιουργήσουν συνέργειες. οικονομικού. Νομοτέλεια και ευκαιρία. εκμετάλλευση 9 Επιλογή υψηλής στάθμης στελεχιακού δυναμικού πολλαπλών ειδικοτήτων (μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων. Η στρατηγική ανάπτυξης των ελληνικών εταιρειών θα πρέπει να επικεντρωθεί: 9 Στην παραγωγή ποιοτικών έργων με το χαμηλότερο δυνατό κόστος 9 Στην προώθηση – υιοθέτηση – ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και καινοτόμων λύσεων στην κατασκευή 9 Στην εφαρμογή εξελιγμένων συστημάτων σε όλη την αλυσίδα παραγωγής: o Σύλληψη.

Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό • Διασφάλιση ενίσχυση. καθώς και στα προβλήματα που συναντώνται κατά την παραγωγή έργων στο εξωτερικό. Η ανάληψη πρωτοβουλιών και κινδύνων από τους επιχειρούντες στο εξωτερικό και η επιτυχής (ή τουλάχιστον επί ίσοις όροις) αντιμετώπιση των ανταγωνισμών απαιτούν στήριξη τουλάχιστον ανάλογη εκείνης που παρέχουν άλλες χώρες. • Κύριες περιοχές – στόχοι: Ο χώρες του Περσικού Κόλπου. η Κίνα. 119    . διαμόρφωση καλής εικόνας των ελλήνων κατασκευαστών. ανάλογου μεγέθους και ανάπτυξης με εκείνη της χώρας μας. η ύπαρξη πολιτικής κάλυψης από την χώρα στην οποία εδρεύει η τεχνική εταιρεία (Ελλάδα) είναι αναγκαία ώστε να αντιμετωπιστούν τα όποια θέματα προκύψουν στο μέλλον. Ανατολή. η παροχή πολιτικής υποστήριξης στα πλαίσια των διακρατικών επαφών θα καταστήσουν το κράτος ισχυρό φορέα μάρκετινγκ στην δραστηριότητα των ελληνικών τεχνικών εταιρειών. η ΝΑ Ευρώπη και η Μ. Τα συγκεκριμένα θέματα αναλύονται παρακάτω και παρουσιάζονται οι τρόποι στήριξης και προβολής της Ελλάδας στο διεθνές περιβάλλον. Επίσης. Τρόποι στήριξης της «εξόδου» από το ΤΕΕ: • Συμμετοχή του τεχνικού κόσμου της χώρας (και του ΤΕΕ) στην προετοιμασία και πραγματοποίηση των κυβερνητικών και επιχειρηματικών αποστολών του Υπουργείου Εξωτερικών. Προετοιμασία της «εξόδου»: • Απαιτείται να ιεραρχηθούν προτεραιότητες και στόχοι κατά γεωγραφική περιοχή και κατά τομέα δραστηριότητας. Στις προηγούμενες παραγράφους αναφερθήκαμε στην ανάγκη στήριξης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) και των κρατικών φορέων. • Συνεννοήσεις και συμφωνίες (με το ΤΕΕ) για εισαγωγή συναφών ενοτήτων στα προγράμματα επιμόρφωσης της Διπλωματικής Ακαδημίας και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. • Ενημέρωση – εξοικείωση των στελεχών του Υπουργείου Εξωτερικών σε θέματα που αναφέρονται στη φύση και τις ιδιαιτερότητες του τεχνικού έργου. Όπως αναφέρθηκε.

Το 2000 τέθηκε σε ισχύ το προεδρικό διάταγμα με θέμα «Οργάνωση.) με χώρες που δεν έχουν τέτοιες συμβάσεις. το συντονισμό. African Development Bank και άλλες ομοειδείς περιφερειακές. • Σε συνεργασία ΤΕΕ – Υπουργείου Εξωτερικών προώθηση της πρωτοβουλίας του ΤΕΕ για ενδυνάμωση και διεύρυνση των δραστηριοτήτων της Τράπεζας Εμπορίου και της Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου. στελέχωση και λειτουργία της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) του Υπουργείου Εξωτερικών». την επίβλεψη και την προώθηση δράσεων επείγουσας ανθρωπιστικής και επισιτιστικής βοήθειας. Απαιτούμενη στήριξη από μέρους των κρατικών φορέων: • Συνεχής και οργανωμένη ενημέρωση και εξοικείωση όλων των στελεχών του Υπουργείου Εξωτερικών με τις έννοιες και τη σημασία της επιχειρηματικότητας. • Εισδοχή της Ελλάδας στις Τράπεζες Asia Development Bank. • Περαιτέρω εξειδίκευση ομάδων στελεχών της Πρεσβείας μας (σε χώρες μεγάλου ενδιαφέροντος) σε θέματα έργων υποδομής. • Αποκατάσταση απευθείας επικοινωνίας του ΤΕΕ με τα αρμόδια στελέχη των Πρεσβειών. τεχνικής συνεργασίας. κλπ. στελεχών σε Πρεσβείες μεγάλου ενδιαφέροντος. • Έκδοση εγχειριδίου για θέματα κατασκευών στο εξωτερικό για χρήση των στελεχών του Υπουργείου Εξωτερικών και του ΟΠΕ. με τα ανωτέρω.                                                              22 H Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) ή “Hellenic International Development Co-operation Department” ή “HELLENIC AID” ιδρύθηκε το 1999. προστασίας περιβάλλοντος. Πανεπιστήμια. Πρόκειται για τη νεότερη Γενική Διεύθυνση του ΥΠΕΞ. 120    . • Ουσιαστική αύξηση του αριθμού των σχετικών. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό • Συνεργασία με τον Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) για την από κοινού οργάνωση εξειδικευμένων επιχειρηματικών αποστολών στο εξωτερικό. ΜΚΟ ή άλλους φορείς. καθώς και με τη διαδικασία παραγωγής του "προϊόντος" τεχνικό έργο (project). • Αναμόρφωση των κανονισμών χρηματοδότησης από τους πόρους της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) 22 . • Υπογραφή των Συμβάσεων διμερούς συνεργασίας (αποφυγής διπλής φορολογίας κλπ. καθώς και βοήθειας για την αναδιάρθρωση και αποκατάσταση υποδομών των αναπτυσσομένων χωρών που υλοποιούνται από Υπουργεία. με κύρια ευθύνη της την εποπτεία.

Ν. Ρωσία. • Διοργάνωση Road shows 27 σε αγορές ελληνικού ενδιαφέροντος. • Παρουσίαση της πρωτοβουλίας στις αγορές – στόχους. αγοραστές.6). Οι αγορές – στόχοι που έχουν επιλεγεί είναι ΗΠΑ. 121    . Παράδειγμα: Αγορές Μ. Ευρώπη και Μέση Ανατολή 26 Ελληνικός όμιλος έρευνας. • Δημιουργία ελληνικού ηλεκτρονικού Directory υλικών. αρχιτέκτονες και γραφεία μελετών με στόχο να προτιμήσουν ελληνικά προϊόντα.2).                                                              23 Η πρωτοβουλία «Kerasma» εκφράζει το όραμα να γνωρίσει όλος ο κόσμος τον πλούτο της ελληνικής γαστρονομίας και διατροφής 24 Πρωτοβουλία για την προώθηση των κλάδων των κατασκευών. ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ (§6. εξοπλισμού και των συναφών υπηρεσιών που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2007.15) • Επαφές με σημαντικούς μετόχους. Παράδειγμα: Η Citigroup οργάνωσε στις αρχές του 2007 το “Greek Construction Day” στο Λονδίνο με συμμετοχή των εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ (§6. 25 Ελληνικός όμιλος παραγωγής και διακίνησης τσιμέντου ο οποίος δραστηριοποιείται σε ΗΠΑ. • Διαφημιστική καμπάνια – Ενέργειες προβολής και διαφήμισης των ελληνικών προϊόντων.19) και ΜΗΧΑΝΙΚΗ (§6. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Δράσεις διεθνοποίησης του Οργανισμού Προώθησης Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) για τις κατασκευές και τα δομικά υλικά: • Δημιουργία ελληνικού εμπορικού σήματος (brand name). Η επιχειρηματική αποστολή αποβλέπει στη καλλιέργεια σχέσεων και επαφών με εισαγωγικούς οίκους και δίκτυα διανομής.Α. • Διοργάνωση κλαδικών επιχειρηματικών αποστολών. Ευρωπαϊκή Ένωση. • Λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου. ευρύτερη περιοχή της Κίνας. εξειδίκευση του made in Greece για τον κλάδο των κατασκευών και των δομικών υλικών. J&P-ΑΒΑΞ (§6. όπως το kerasma 23 για τον κλάδο των τροφίμων. Ινδία. δομικών υλικών. • Αναβαθμισμένη παρουσία σε διεθνείς εκθέσεις δομικών υλικών. Παράδειγμα: "Greek Building Materials" και "Greek Building Services" 24 • Δημιουργία δικτύων (clusters) επιχειρηματιών μεγάλου μεγέθους οι οποίοι θα αποτελέσουν «άγκυρες» για να τραβήξουν μικρότερες εταιρείες σε διεθνείς συμφωνίες. Ανατολής με την ΤΙΤΑΝ 25 και ΑΛΟΥΜΥΛ 26 • Δημιουργία ειδικού παρατηρητηρίου διεθνών διαγωνισμών για τις αγορές προτεραιότητας. ανάπτυξης και παραγωγής προϊόντων διέλασης αλουμινίου ο οποίος δραστηριοποιείται σε 45 χώρες σε όλο τον κόσμο 27 Η διοργάνωση Road Show Ελληνικών Επιχειρηματιών γίνεται στο πλαίσιο προγραμμάτων με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και τη στήριξη των ελληνικών εμπορικοοικονομικών συμφερόντων σε αγορές – στόχους. αραβικές χώρες και Βαλκάνια.

Σημειώνεται ότι το Ντουμπάι. αλλά και τη δημιουργία νέων εταιριών. στην μεταποίηση. δολ. Η πρωτοτυπία λοιπόν αυτής της κατασκευαστικής άνθισης.). έγκειται στο γεγονός ότι δεν κατασκευάζονται μόνο υποδομές όπως δρόμοι.6 δισ.). το πιο διάσημο από τα εμιράτα. Δολαρίων. το μεγαλύτερο σύμπλεγμα τεχνητών νησιών (στο σχήμα του παγκόσμιου χάρτη) και το υψηλότερο ξενοδοχείο του κόσμου.2. Με τον τρόπο αυτό παραδοσιακές πετρελαϊκές οικονομίες όπως αυτών των χωρών της περιοχής του κόλπου. το Ιράν (96. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι μία περιοχή που χαρακτηρίζεται από ραγδαία ανάπτυξη [είναι μία από τις πιο δυναμικές οικονομίες της περιοχής με το δεύτερο υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στον αραβικό κόσμο (22. δολάρια)]. ενώ ταυτόχρονα βρίσκονται σε εξέλιξη ορισμένα από τα πιο εντυπωσιακά σχέδια στον κόσμο. ήδη φιλοξενεί τη μεγαλύτερη τεχνητή μαρίνα του κόσμου. το Ομάν (33 δισ. δολ. σήμερα. Αυτό είχε και ως αποτέλεσμα την έλευση νέων παικτών στο χώρο κυρίως από την Κίνα καθώς και από άλλα κράτη.4. ΗΠΑ). εξειδικευμένη εργασία και κατασκευαστές υπερβαίνει την οποιαδήποτε προσφορά. Υπάρχουν μάλιστα περιπτώσεις που η έντονη ζήτηση για οικοδομικά υλικά.000 χιλ.4 δισ. δολαρίων ΗΠΑ. ενώ στο σύνολο του κόλπου εκτελούνταν έργα αξίας περί το 1 τρις. στο εμπόριο και στις υπηρεσίες γενικότερα.5 δισ.4 δισ.1 δισ.). Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι οι τρέχουσες υλοποιήσεις έργων στο Ντουμπάι. το Ιράκ (27. ρίχνουν το βάρος της ανάπτυξής τους στον τουρισμό.1 Μέση Ανατολή Κατασκευαστικός πυρετός επικρατεί σήμερα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και κυρίως στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.) και το Μπαχρέιν (27. λιμάνια κτλ. ξενοδοχεία και λοιπές εγκαταστάσεις σε μια προσπάθεια απεξάρτησης της οικονομίας από τα πετρελαϊκά έσοδα. Τα σημαντικότερα έργα ανάλογα με το ύψος τους αφορούν στα ΗΑΕ (294. συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνθήκες έντονης έλλειψης. ενώ ήδη έχει ξεκινήσει και η ανέγερση του υψηλότερου κτιρίου του 122    .). το Κουβέιτ (211. αγγίζουν το ποσό των 100 δις.2. νέα νησιά.5 δισ. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 4. Το 2006 στα επτά Εμιράτα βρίσκονταν υπό εξέλιξη έργα ύψους 300 δις.2 δισ. αλλά τεράστια θεματικά και οικιστικά πάρκα. τη Σ. το Κατάρ (114.).4 Συνοπτικά στοιχεία για κύριες περιοχές – στόχους 4.). Αραβία (201.

Ε. ή έχει προβεί σε κοινοπραξία με τοπική εταιρία. 123    . από το οποίο ευκατάστατοι τουρίστες θα αναχωρούν για υποτροχιακές εκδρομές. ενός συγκροτήματος πολυτελών κατοικιών. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό κόσμου.. δολ. Παράλληλα. η εταιρεία που έστειλε τους πρώτους τουρίστες στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Ο κατασκευαστικός τομέας δείχνει να προωθείται στην παρούσα κατάσταση από την ιδιωτική πρωτοβουλία σε αντίθεση με προγενέστερες περιόδους όπου τον τόνο έδινε ο δημόσιος τομέας με την κατασκευή υποδομών. συνολικός προϋπολογισμός έργου 20 δις. ανακοίνωσε τα σχέδιά της για τη δημιουργία διαστημικού κέντρου στο Ρας Αλ-Καϊμά. Οι διαδικασίες ανάθεσης μελετών και έργων ακολουθούν τις διεθνείς πρακτικές είτε πρόκειται για δημόσια είτε για ιδιωτικά έργα.Α. προϋπολογισμός 1 δις. • Το “Big Ben” του Ντουμπάι. η Space Adventures. ήρθε να προστεθεί πρόσφατα και ένα ακόμα πιο εντυπωσιακό σχέδιο. προϋπολογισμός 500 εκ. Στη χώρα λειτουργούν περί τις 16. καθώς το 2001 ανήλθε σε 6. Τα μεγάλα έργα που «τρέχουν» στην περιοχή της Μέσης Ανατολής είναι τα παρακάτω: • Η “Blue City” του Ομάν.000 εργάτες. Τέλος. Εκτός από το Επιμελητήριο του Άμπου Ντάμπι. στον κατασκευαστικό πυρετό που επικρατεί στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. • Η “Economic City” στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας. συνολικός προϋπολογισμός έργου 26. δολ. που απασχολούν 340. υπάρχει σημαντικός αριθμός εταιρειών που ασχολούνται με την συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών δημοπρασιών του κατασκευαστικού τομέα Λόγω του μεγάλου όγκου των υπό κατασκευή έργων. Χαρακτηριστικά. Μεγάλη επίσης είναι η συμβολή της κατασκευαστικής δραστηριότητας στο ΑΕΠ.000 κατασκευαστικές εταιρείες. πρέπει να σημειωθεί όμως ότι μία ξένων συμφερόντων εταιρία μπορεί να συμμετάσχει σε μειοδοτικό διαγωνισμό μόνο εφόσον διαθέτει θυγατρική εταιρία στα Η. • Ο οικισμός “Wave” στο Ομάν. προϋπολογισμός 70 εκ.8%. • Υποθαλάσσιο ξενοδοχείο στο Ντουμπάι. στο βορειότερο από τα επτά εμιράτα.6 δις. οι εταιρείες αυτές έναντι ετήσιας αμοιβής παρέχουν σε μηνιαία ή και εβδομαδιαία βάση όλες τις σχετικές πληροφορίες για τα υπό δημοπράτηση έργα. δολ. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι θα αποκτήσουν και διαστημοδρόμιο. δολ. δολ.

στο Κουβέιτ και στη Λιβύη ενώ κάποιοι άλλοι βρίσκονται σε αναζήτηση είτε μόνοι τους είτε σε συνεργασία με ντόπιους εργολάβους. διαμορφώνουν νέες προβλήτες και λιμάνια.000 γερανοί «εργάζονται» στο μικρό σε έκταση Κατάρ σε εργοτάξια που ανεγείρουν εκατοντάδες ουρανοξύστες. Έτσι. λόγω της βομβιστικής επίθεσης στο αεροσκάφος της Παναμέρικαν.η ελληνική συμμετοχή στον τομέα των κατασκευών. δολ. καθώς και η δυνατότητα επαναλειτουργίας του αεροπορικού διάδρομου μεταξύ των δύο χωρών). ανοίγει μία νέα 124    . Ζητούμενοι και οι μεμονωμένοι διπλωματούχοι μηχανικοί. 30 και πλέον κρατών. έχει διατυπωθεί το αίτημα για κατασκευαστικές επιχειρήσεις. Νέο πεδίο δραστηριότητας ανοίγεται για τους έλληνες κατασκευαστές προκειμένου να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στην Λιβύη. το Κουβέιτ. «κτίζουν» νέα διυλιστήρια. Ζητούμενη -και στις τρεις χώρες. το Ομάν. Σε όλη αυτή την κοσμογονία έχουν θέση οι ελληνικές επιχειρήσεις. για παράδειγμα. Δεν επαρκούν όσες έχουν έρθει. η ανάγκη για την υλοποίηση μιας σειράς έργων υποδομής στη χώρα αυτή. Ήδη όλο και περισσότεροι Έλληνες κατασκευαστές δραστηριοποιούνται πλέον στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. μετά από περίπου 14 χρόνια οικονομικής και πολιτικής απομόνωσης. Κάπου 4.επεκτείνονται και αναβαθμίζονται. τα οικοδομικά υλικά και το τσιμέντο. Να σημειωθεί ότι η «επανάκαμψη» της Λιβύης στη διεθνή κοινότητα. ενώ άλλες -υπάρχουσες πόλεις. τεχνολογικά ινστιτούτα και εργαστήρια. οι οποίοι αναζητούν νέες αγορές εκτός των ελληνικών συνόρων. Τα μεγάλα έργα της Μέσης Ανατολής αποτελούν πλέον στόχο των ελληνικών κατασκευαστικών ομίλων. μετά τις πρόσφατες συζητήσεις ανάμεσα στις δύο χώρες για συνεργασία στους τομείς τηλεπικοινωνιών και αερομεταφορών (όπως η υποθαλάσσια καλωδίωση μεταξύ Κρήτης και Λιβύης. έχει ειπωθεί από αρμόδιους παράγοντες. Στο Κατάρ. Στις αρμόδιες υπηρεσίες τη Σαουδικής Αραβίας βρίσκονται αυτήν την περίοδο 1. προϋπολογισμός 33 δις. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό • Το «Παγκόσμιο Κεντρικό Αεροδρόμιο του Ντουμπάι». να εργαστούν στο σχεδιασμό και στη διοίκηση έργων και υπηρεσιών. που έχουν υποβληθεί από επιχειρήσεις.860 προτάσεις οικονομικής και τεχνολογικής συνεργασίας. πανεπιστήμια. στο Κατάρ. γίνεται μετά την άρση του εμπάργκο που της είχε επιβληθεί το από το 1989. απλώνουν χιλιόμετρα νέων αγωγών. Μια σειρά από μεγάλες νέες πόλεις «στήνονται» στη Σαουδική Αραβία.

Η ΑΚΤΩΡ (§6. Είναι άλλωστε ενδεικτικό το γεγονός ότι την προοπτική αυτή έχουν από καιρό διαβλέψει ελληνικές τεχνικές εταιρείες.] όπως η Αρχιρόδον (§5.2). οι οποίες έχουν ιδρύσει το τελευταίο διάστημα θυγατρικές εταιρίες προκειμένου να αναλάβουν την κατασκευή έργων υποδομής στη χώρα αυτή.1) [ΕΔΟΚ-ΕΤΕΡ (§5. Σχεδόν κανένας δεν έχει ιδρύσει θυγατρική. παρά τη θετική αντιμετώπιση που συναντούν οι ελληνικές επιχειρήσεις στην περιοχή. Σκαπανέας (§5. σε 30 χρόνια κατεδαφίζονται και στη θέση τους χτίζονται καινούργια • Η υποχρέωση για τοπικό εταίρο (σπόνσορα): ƒ Οι ξένες εταιρείες υποχρεούνται να έχουν τοπικό εταίρο (σπόνσορα). Με την εξαίρεση εταιρειών που παρέμειναν στον κόλπο.5). οι εγχώριοι εργολήπτες δεν βρίσκονται στην περιοχή. Ο σπόνσορας ελέγχει το 51% της κοινής εταιρείας ανεξάρτητα από το ποσό που συνεισφέρει στο μετοχικό κεφάλαιο. ƒ Οποιοσδήποτε κάτοικος των Εμιράτων μπορεί να είναι σπόνσορας μέχρι και τεσσάρων ξένων ομίλων. μετά την κατάρρευση των ελληνικών κολοσσών της δεκαετίας του ‘70 (§5. εκτελούν κάποιες συμβάσεις. • Τα περισσότερα κτίρια στα Εμιράτα.3.2). Δεν υπάρχει φόρος εισοδήματος και κερδών.5). Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό αγορά για τους μεγάλους κατασκευαστικούς ομίλους της χώρας μας.3. • Κάθε ξένη εταιρεία στήνει γραφεία και αδειοδοτείται σε 24 ώρες. το Μπαχρέιν και άλλες χώρες της περιοχής.3. ούτε ΦΠΑ.6) και η J&P (§6. ενώ αρκετές είναι εκείνες που προετοιμάζουν με προσεκτικά βήματα τη διείσδυση τους σε αυτή. κάποιοι άλλοι όπως η ΑΘΗΝΑ (§6. Τα κίνητρα που προσφέρουν οι αρχές των ΗΑΕ για την εγκατάσταση των ξένων επιχειρήσεων θεωρούνται εξαιρετικά ελκυστικά: • Οι ξένες εταιρείες που εγκαθίστανται στα Εμιράτα δεν υποβάλλονται σε κανενός είδους φορολογία (με εξαίρεση των τραπεζών και των πετρελαϊκών εταιρειών).6) λειτουργεί γραφεία στο Ομάν και έχει αναλάβει έργο στα Εμιράτα. αναμένεται κατασκευαστική έκρηξη και στην Iορδανία και οι ελληνικές κατασκευαστικές ετοιμάζονται να προωθήσουν μεγάλα projects. Μετά το Ντουμπάι. 125    . έχουν ημερομηνία λήξης. • Έχουν δικαίωμα ελεύθερου επαναπατρισμού του υπενδεδυμένου κεφαλαίου και των κερδών. το Ομάν. κ.λπ.

η Ελλάδα διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα στις αγορές των Βαλκανίων.4.Ε. Ευρωπαίοι και Τούρκοι εργολάβοι παίρνουν τα φιλέτα. την ανάπτυξη μεγάλων projects (οικιστικά. εν όψει της ένταξής της στην Ε. μέσω κυρίως της εξαγοράς άλλων τοπικών μονάδων. Αναμφίβολα. έργων. δεύτερον για λόγους ευκολότερης συνεννόησης και παράδοσης και τρίτον γιατί ήδη έχουν πραγματοποιηθεί οι πρώτες επενδύσεις ελληνικών επιχειρήσεων. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό ƒ Τοπικός εταίρος της εταιρείας Ανάπλαση Σύμβουλοι Μηχανικοί που ίδρυσε πρόσφατα θυγατρική εταιρεία στα εμιράτα είναι ο Σείχης Talib bin Saqr Al Quassimi ƒ Οι σπόνσορες έχουν προκαθορισμένη προμήθεια ανάλογα με τις συμβάσεις που αναλάμβανει η εταιρεία στην οποία συμμετέχουν. H αγορά κατασκευών της Ρουμανίας ήταν η πρώτη που προσέλκυσε το ενδιαφέρον των ελληνικών τεχνικών εταιρειών. τουριστικά). οι ελληνικές τεχνικές εταιρίες ανακαλύπτουν στην περιοχή νέες ευκαιρίες για την πραγματοποίηση μεγάλων έργων (έργα υποδομής. Ιδίως μετά την ολοκλήρωση των ολυμπιακών έργων. Οι εισηγμένες κατασκευαστικές επιχειρήσεις ανακοινώνουν την ανάληψη μικρών.5 δισ. εργασίας και την ραγδαία ανάπτυξη των υπό ένταξη στη ΕΕ οικονομιών. παραχώρησης και περιβάλλοντος).2. εμπορικά. ευρώ. ο οποίος τα τελευταία χρόνια μεταβάλλεται με ταχύτατους ρυθμούς και οι αλλαγές που συντελούνται και που βρίσκονται σε συνεχή εξέλιξη προκαλούν σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές ανακατατάξεις σε αυτές.2 Ευρώπη Η ανάπτυξη του ελληνικού κατασκευαστικού κλάδου φαίνεται ότι δεν μπορεί να συντηρηθεί με την εκτέλεση έργων μόνο στην ελληνική επικράτεια αλλά περνάει μέσα από την επέκταση των δραστηριοτήτων τους στην ευρωπαϊκή αγορά. Οι ελληνικές κατασκευαστικές καλούνται να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τις χαμηλές τιμές γης. 4. Τους 8 126    . Χαρακτηριστικό μέγεθος της ανάπτυξης της χώρας αποτελεί το γεγονός ότι από το 2006 έως το 2007 δημοπρατήθηκαν έργα προϋπολογισμού άνω του 1. η Βαλκανική και οι παρευξείνιες χώρες είναι ένας όμορος γεωγραφικός χώρος. Η κατάσταση αυτή στρέφει το επενδυτικό ενδιαφέρον αρκετών ελληνικών επιχειρήσεων προς τις χώρες αυτές. αλλά τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα ήταν πενιχρά. πρώτον για λόγους γειτνίασης. Ειδικότερα. οδικών κυρίως. την ίδια στιγμή που Αμερικανοί.

Όλα τα παραπάνω μοντέλα αναφέρονται στο παρόν σαν έργα παραχώρησης.000 σπίτια. Συναφείς τίτλοι είναι τα Concessions. Στον κλάδο των ιδιωτικών έργων και ακινήτων μόνο για το 2004. δεδομένου ότι πολλές μεγάλες ευρωπαϊκές αλυσίδες λιανεμπορίου έχουν ήδη διεισδύσει στην ρουμανική αγορά. O συνολικός αριθμός των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά ξεπερνά τις 15. ανατέθηκε προ διετίας σε κοινοπραξία της αμερικανικής Bechtel με τουρκικό όμιλο. Αυτή η κατάσταση τείνει πλέον να αλλάξει με την δυναμική είσοδο των ελληνικών εταιρειών στην περιοχή. Οι ρυθμοί αύξησης της κατασκευαστικής αγοράς «τρέχουν» με ποσοστό άνω του 9% σε ετήσια βάση.3%. Operate and Transfer). ο κλάδος των κατασκευών παρουσίασε ρυθμό ανάπτυξης 117. τα οδικά έργα αντιστοιχούν στο μεγαλύτερο όγκο και ακολουθούν τα έργα κοινής ωφέλειας και τα λιμενικά. Η συνολική κατασκευαστική αγορά στη Ρουμανία αντιστοιχεί σε 5. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό πρώτους μήνες του 2006. Finance and Operate). Ένα από τα μεγαλύτερα οδικά έργα που προκηρύχθηκαν τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Σημειωτέον ότι στη Ρουμανία ο νόμος για συγχρηματοδοτούμενα έργα υφίσταται ήδη από το 2002 και ήδη υλοποιούνται έργα ΡΡΡ (Public Private Partnership δηλαδή Δημόσιος – Ιδιωτικός Συνεταιρισμός) 28 για την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου στην περιοχή της Τρανσυλβανίας και του αυτοκινητοδρόμου Βουκουρεστίου . ενώ μεγάλη ανάπτυξη παρουσιάζει ο κλάδος των γραφείων και των εμπορικών κέντρων. τα επίσημα στοιχεία αναφέρουν ότι κατασκευάσθηκαν πάνω από 30. Στον τομέα των δημοσίων έργων. Built.Μπρασόφ. η Bechtel και η γαλλική Vinci. με τη μέθοδο της συγχρηματοδότησης. ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση. Η ρουμανική κυβέρνηση έχει δεχθεί ουκ ολίγες κριτικές ακόμη και από αξιωματούχους της ΕΕ για τη διαφάνεια όσον αφορά τις διαδικασίες δημοπράτησης των δημοσίων έργων και ήδη έχει λάβει μέτρα μέσω ενός ηλεκτρονικού συστήματος.                                                              28 Μέθοδος αυτοχρηματοδότησης έργων στην οποία το κράτος διατηρεί μεν μετοχική συμμετοχή αλλά παραχωρεί την διαχείριση του έργου στους ιδιώτες εταίρους. PFI (Private Finance Initiative). 127    . Οι ευρωπαϊκές εταιρείες με την ισχυρότερη παρουσία στη χώρα είναι η Strabag.27 δισ.000. BOT (Built. ωστόσο μόνο 180 απασχολούν πάνω από 250 εργαζομένους. ευρώ. Γι’ αυτό οι επιχειρήσεις είτε αυτόνομα είτε μέσω στρατηγικών συμμαχιών κάνουν εμφανή την παρουσία τους. ενώ ο κλάδος αντιστοιχεί σε ποσοστό άνω του 9% του ΑΕΠ. DBFO (Design.

ευρώ αντιστοιχεί η κατασκευαστική αγορά στην Κροατία. όπου η έλλειψη διαφάνειας και η διαφθορά είναι οι δύο σημαντικότεροι ανασταλτικοί παράγοντες για τη δραστηριοποίηση ξένων εταιρειών. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Εικόνα 5: Η διείσδυση των ελληνικών επιχειρήσεων στη Ρουμανία (Απρίλιος 2007) Πηγή: [66] Σαφώς λιγότερο αναπτυγμένη είναι η κατασκευαστική αγορά στη Βουλγαρία. ενώ ανύπαρκτη είναι προς το παρόν η αγορά των συγχρηματοδοτούμενων έργων. Μεγαλύτερη βάση έχει δώσει η κυβέρνηση στον τομέα των οδικών έργων.7 δισ. το 2007. όσο και άλλοι διεθνείς οργανισμοί φαίνονται πρόθυμοι να χρηματοδοτήσουν έργα παραχωρήσεων στη βουλγαρική αγορά. που συμμετέχει με 10% στο ΑΕΠ. Οι υποδομές στη Βουλγαρία απέχουν κατά πολύ από τις προδιαγραφές που θέτει η ΕΕ. δε θα ισχύει για πολύ δεδομένου ότι. Στα 2. Τα περισσότερα έργα στην περιοχή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 128    .4 δισ. η Strabag και η γαλλική Bouygues γνωστές και οι τρείς στη χώρα μας λόγω του ενδιαφέροντος που έχουν εκδηλώσει για τα οδικά συγχρηματοδοτούμενα έργα. τόσο η Παγκόσμια Τράπεζα. Κάτι ωστόσο το οποίο. Η κατασκευαστική αγορά εκεί αντιστοιχεί σε 2. ενώ οι σημαντικότεροι «παίκτες» από τους διεθνείς κατασκευαστές είναι η Bechtel. ευρώ με ρυθμούς ανάπτυξης που «τρέχουν» με 18% και 12% συμμετοχή στο ΑΕΠ. πάντως η γειτονική μας χώρα έχει λαμβάνειν σημαντικά κεφάλαια από την ΕΕ με την ένταξή της.

η κατασκευαστική αγορά αντιστοιχεί σε 10. με 8. Βέβαια τα τελευταία χρόνια η Σερβία κάνει σημαντικές προσπάθειες για τη βελτίωση του επιπέδου της στα αναφερόμενα πεδία.5% συμμετοχή στο ΑΕΠ της χώρας. έλλειψη υποδομής.9 δισ.λπ.9 δισ. Τα νέα πεδία ενδιαφέροντος για έργα ΡΡΡ στη χώρα είναι πέραν των οδικών. ενώ η Κροατία έχει κάνει βήματα και στον τομέα των παραχωρήσεων κυρίως στα οδικά έργα. νομική αβεβαιότητα. Την περίοδο αυτή στη Σερβία βρίσκονται σε εξέλιξη μία σειρά από σημαντικά κατασκευαστικά έργα. λιμάνια. Η νέα νομοθεσία για τα έργα παραχώρησης τέθηκε σε ισχύ από τις αρχές του 2006 και από τα πρώτα έργα που θα υλοποιηθούν είναι στρατιωτικά νοσοκομεία. κατασκευής πανεπιστημίων. Από τους διεθνείς κατασκευαστές με τη μεγαλύτερη παρουσία στην αγορά είναι η Skanska και η Strabag. προβλήματα με την εφαρμογή των νόμων. τα τελευταία τέσσερα χρόνια οι ελληνικές επενδύσεις στη χώρα έχουν αγγίξει το 1 δισ. Ο τομέας των δημοσίων έργων. Στην Ουγγαρία. Στην Κεντρική Ευρώπη και συγκεκριμένα στη Δημοκρατία της Τσεχίας. τμήμα του περιφερειακού της Πράγας κ. σπίτια δεύτερης κατοικίας για συνταξιούχους. Όσον αφορά τη Σερβία. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. το σύνολο της κατασκευαστικής αγοράς αντιστοιχεί σε 6. δολάρια. Οι δυσκολίες όμως είναι χαρακτηριστικές για όλες τις μεταβατικές χώρες: πολύ γραφειοκρατία. ευρώ. φυλακών. με το ενδιαφέρον τους να βαίνει αυξανόμενο δεδομένου ότι ο κατασκευαστικός κλάδος «τρέχει» στη Τσεχική Δημοκρατία με ρυθμούς άνω του 10%. Στις περιπτώσεις χρηματοδότησης των έργων από διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς ή συγχρηματοδότησης από τους οργανισμούς αυτούς και την σερβική πλευρά 129    . σιδηροδρομικά έργα και φυλακές. με συμμετοχή 12% στο ΑΕΠ. Η ουγγρική κυβέρνηση προωθεί το τελευταίο διάστημα τα έργα παραχωρήσεων προκειμένου να μειώσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού και έχει δημιουργήσει μια ειδική διακυβερνητική Επιτροπή με στόχο την υλοποίηση έργων παραχώρησης στους τομείς των αυτοκινητοδρόμων. αεροδρόμια. ευρώ. διάφορα πολιτιστικά έργα αλλά και της σιδηροδρομικής γραμμής που συνδέει το κέντρο της Βουδαπέστης με το αεροδρόμιο. άλλα προγραμματίζονται βραχυπρόθεσμα και άλλα σχεδιάζονται μακροπρόθεσμα. ενώ οι ετήσιοι ρυθμοί αύξησης υπολογίζονται στο 8%. Η συνήθης πρακτική που ακολουθείται στις διαδικασίες ανάθεσης μελετών και έργων λαμβάνει σοβαρά υπόψη το κριτήριο της πηγής χρηματοδότησης. των υποδομών και των κατασκευών αναπτύσσεται με ιδιαίτερα ταχείς ρυθμούς.

πολιτική και οικονομική κρίση. ατελούς εισαγωγής παγίων περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν μέρος της αρχικής επένδυσης. Στη Ρωσία υπάρχει πρόθεση συνεργασίας για δίκτυα διανομής ενέργειας ή σε ιδιωτικά προγράμματα για τις ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες. η Αλβανία αναδύεται ως μία χώρα. η κτήση των οποίων είναι αποτέλεσμα επανεπένδυσης των κερδών των κερδών της εταιρείας. Άλλα επενδυτικά κίνητρα αφορούν στο δικαίωμα ατελούς εισαγωγής παγίων περιουσιακών στοιχείων (εξοπλισμού) της εταιρείας ως μέρος της αρχικής επένδυσης (εξαιρούνται τα οχήματα και οι μηχανές τυχερών παιγνίων). Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό διεξάγεται δημόσιος διεθνής διαγωνισμός. Τα σημαντικότερα επενδυτικά κίνητρα απορρέουν από το φορολογικό καθεστώς για τις ξένες επενδύσεις. Στην Αλβανία. Συμβόλαια που αναφέρονταν σε ευρύτατο φάσμα έργων. Στις περιπτώσεις χρηματοδότησης των έργων από τον σερβικό προϋπολογισμό είναι δυνατόν να διεξάγεται δημόσιος διεθνής διαγωνισμός. Μετά από μία οξύτατη κοινωνική. Τα χρήματα δεν λείπουν από τα διάφορα κοινοτικά προγράμματα. όμως στην πράξη προτιμούνται σερβικές εταιρείες. Σε διάστημα εννιά μηνών. σύμφωνα με τον νόμο περί δημοσίων προμηθειών. την περίοδο του 1998. καθώς το σύνολο των έργων περνάει κυρίως στα χέρια Τουρκικών εταιρειών. το μεγαλύτερο τμήμα του οποίου είναι σε κακή κατάσταση και χρήζει ανακατασκευής. που προέκυψαν από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. από εμπορικά κέντρα. στον κατασκευαστικό τομέα οι ελληνικές εταιρείες κατέχουν το 30 – 40% της εγχώριας αγοράς. H χώρα έχει ένα υποτυπώδες οδικό δίκτυο. που η συνολική αξία τους ξεπερνούσε τα 14 δισεκατομμύρια δολάρια. νοσοκομεία. Η διεκδίκηση έργων αποτελεί ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα για τις ελληνικές τεχνικές εταιρείες. περίπου 50 συμβόλαια. το οποίο θεωρείται από τα ευνοϊκότερα. με σφοδρή επιθυμία ανάκτησης εμπιστοσύνης για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας. η τουρκική κατασκευαστική βιομηχανία κυοφόρησε και τελικά εκμαίευσε από τη Ρωσία και τα άλλα κράτη. Περαιτέρω. Για να διασχίσει κανείς μια απόσταση 3 χιλιομέτρων πρέπει να ταξιδεύει τρεις και τρισήμισι ώρες. εάν η διαφορά τιμής μεταξύ ξένης και εγχώριας επιχείρησης είναι περισσότερη από 20 % προτιμάται η εγχώρια επιχείρηση. ενώ στο νότο το οδικό δίκτυο είναι σχεδόν ανύπαρκτο. υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το ύψος της αρχικής επένδυσης και ότι η εισαγωγή τους γίνεται εντός διετίας από την ημερομηνία καταγραφής της επένδυσης και τέλος η ατελής εισαγωγή περιουσιακών στοιχείων. 130    .

έδειξαν ότι είναι διατεθειμένοι να ρισκάρουν. στηρίζεται δε και ενισχύεται μονίμως από τις τουρκικές κυβερνήσεις.3 Έρευνα για τη στάση των καταναλωτών στις χώρες της Ν. υπερδιπλάσιο ποσοστό θετικής γνώμης από τα αντίστοιχα της Τουρκίας. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό εργοστάσια. Ανατολής απέναντι στα ελληνικά προϊόντα και επιχειρήσεις Το 2006 η εταιρεία δημοσκοπήσεων ΚΑΠΑ Research πραγματοποίησε μία έρευνα τάσεων αγοράς σε 12 χώρες. Σουδάν.από αυξημένο ρίσκο. Από την άλλη πλευρά. οι ευρωπαϊκές και αμερικανικές επιχειρήσεις θέλουν να εξασφαλίσουν πιστωτικές εγγυήσεις 4. Ξεπερνά μάλιστα και 131    . Ευρώπης και Μ.4. Σαουδικής Αραβίας. Σερβίας/ Μαυροβουνίου. ΠΓΔΜ.2. περιοχή στην οποία τα τελευταία χρόνια λόγω της μεγάλης ανόδου της τιμής του πετρελαίου έχουν συσσωρευτεί τεράστια διαθέσιμα κεφάλαια. Συνήθως. που δραστηριοποιείται στη Ρωσία . Στην έρευνα συμμετείχαν 7. Οι κάτοικοι των χωρών αυτών θέλουν να αναπτυχθούν περαιτέρω οι οικονομικές σχέσεις και εμπιστεύονται τα προϊόντα μας. ΗΑΕ.700 νοικοκυριά και πραγματοποιήθηκε στις πρωτεύουσες της Αιγύπτου. Συγκεντρώνουν. Βουλγαρίας Ρουμανίας. Αλβανίας. Κύπρου και Ελλάδας. Οι συμφωνίες αυτές ήταν απότοκες μιας πολύχρονης. Οι κάτοικοι της νοτιοανατολικής Ευρώπης εμπιστεύονται τα ελληνικά προϊόντα περισσότερο και από αυτά υπερδυνάμεων όπως οι ΗΠΑ και η Ρωσία. μάλιστα.Α. Πρόκειται για χώρες που βλέπουν θετικά την είσοδο ξένων εταιρειών και όπου ήδη η ελληνική παρουσία είναι έντονη. Η έρευνα έδειξε ότι η χώρα μας συγκεντρώνει υψηλότατα ποσοστά θετικής γνώμης στα Βαλκάνια και συγχρόνως αποτελεί κορυφαία επιλογή για την ανάπτυξη στενότερων οικονομικών σχέσεων με τις αραβικές χώρες. Οι Τούρκοι. αφού οι χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης χαρακτηρίζονται . επίμονης και συνεπούς άσκησης επιχειρηματικής πολιτικής.όπως άλλωστε απέδειξε και η πρόσφατη οικονομική κρίση στη Ρωσία . η Ελλάδα είναι η χώρα που προτιμάται περισσότερο για ανάπτυξη στενότερων οικονομικών και εμπορικών θέσεων. έως και διυλιστήρια και γεωτρήσεις. όπως αναφέρεται σε δήλωση ενός υψηλόβαθμου στελέχους τουρκικής κατασκευαστικής εταιρείας. Και αυτό είναι επόμενο. στον αραβικό κόσμο. που αναλαμβάνεται μεν από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Τουρκίας. Έτσι ανοίγονται νέοι ορίζοντες για τις ελληνικές επιχειρήσεις σε τεράστιες αγορές οι οποίες μέχρι σήμερα παρέμεναν ανεκμετάλλευτες.

Η καλή εικόνα της Ελλάδας στις αραβικές χώρες δεν περιορίζεται στην Αίγυπτο.6% των ερωτηθέντων στα ΗΑΕ. Η έρευνα δείχνει ότι η χώρα μας χαίρει μεγάλης εκτίμησης μεταξύ των κρατών από τις ακτές της Βορείου Αφρικής έως τη Μέση Ανατολή λόγω των δεσμών που έχουν σφυρηλατηθεί στο βωμό της ιστορίας. η αξία του διμερούς εμπορίου μεταξύ Ελλάδας και αραβικών χωρών διπλασιάστηκε την τελευταία οκταετία ανερχόμενη από 2. Πρόκειται για μια τεράστια «προίκα» για τις ελληνικές εταιρείες. το 70. την Αίγυπτο και το Σουδάν. οι κάτοικοι των χωρών αυτών διατυπώνουν θετική γνώμη για τη χώρα μας. όπως όμως επισημαίνεται. το 78. στην Αίγυπτο το 76. οι ελληνικές εξαγωγές προς τις αραβικές χώρες αυξήθηκαν κατά σχεδόν διπλάσιο ρυθμό σε σχέση με την αύξηση του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών.1% στη Σ. τη Σαουδική Αραβία. Την ίδια περίοδο. της κοινής νοοτροπίας αλλά και της στάσης που κράτησε η Ελλάδα μετά τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου (φιλικές κυβερνήσεις που εκτιμούν την συνολική στάση της Ελλάδας. η χώρας μας είναι δεύτερη πιο προτιμητέα χώρα για την ανάπτυξη στενότερων οικονομικών και εμπορικών σχέσεων με ποσοστό 65. ευρώ το 1997 σε 4 δισ. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία της έρευνας. Η επίδοση αυτή είναι ιδιαίτερα θετική.3% στο Σουδάν και το 72. καθώς στην ευρύτερη περιοχή Μέσης Ανατολής και Βορείου Αφρικής καταγράφεται η μεγαλύτερη αύξηση στις ελληνικές εξαγωγές σε ποσοστό που υπερβαίνει το 30%. Η Ελλάδα αποτελεί «πύλη» εισόδου στην Ευρώπη και μια από τις χώρες που κατέχουν τις υψηλότερες θέσεις στο «ισοζύγιο φήμης» μεταξύ των αραβικών χωρών για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Σε ποσοστά που υπερβαίνουν το 70%. Αραβία. μάλιστα. επειδή διαφοροποιείται από τη δυτική μισαλλοδοξία και υπεροψία σε κορυφαία πολιτικά γεγονότα). η Ινδία και οι ΗΠΑ.4% στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) και τρίτη στη Σαουδική Αραβία με ποσοστό 51%. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. παρότι η παρουσία ελληνικών επιχειρήσεων δεν είναι ακόμα τόσο έντονη. Ήδη. καθώς άλλη μια φορά αφήνει πίσω της χώρες όπως η Γερμανία.1 δισ. 132    . Ίδια εικόνα εμφανίζεται και το 2005. απαιτείται ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια προκειμένου να μετουσιωθεί σε όφελος για τις ελληνικές επιχειρήσεις και την οικονομία. η Κίνα.6% έχει θετική γνώμη για την Ελλάδα. ευρώ το 2004. η χώρα μας βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της σχετικής κατάταξης. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό σε αυτό το επίπεδο οικονομικούς κολοσσούς όπως η Ιαπωνία. η Γερμανία και οι ΗΠΑ. Από όσους ερωτήθηκαν.

το λιανεμπόριο. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Εντυπωσιακό είναι ότι η Ελλάδα αποτελεί στο σύνολο των ερωτηθέντων την πρώτη επιλογή με ποσοστό 61.3%).2%). Τέλος. είναι όπως προκύπτει τομείς στους οποίους αναμένεται μεγάλη ανάπτυξη. τα αγροτικά προϊόντα. οι αραβικές αγορές αναδεικνύονται ως αγορές με τεράστιες προοπτικές για τις ελληνικές επιχειρήσεις. η χώρα μας είναι η πρώτη πιο προτιμητέα χώρα. «Πρωταθλητής» αναδεικνύεται ο τουρισμός όπου με ποσοστό 71% οι ερωτηθέντες στην έρευνα εκτιμούν πως θα γνωρίσει σημαντική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. η προσπάθεια δραστηριοποίησης στην Κίνα αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για τις ελληνικές τεχνικές εταιρείες.2. η 133    . η Ιαπωνία (45.5%) και οι ΗΠΑ (32. Όταν αναφερόμαστε στην Κίνα. οι τηλεπικοινωνίες. η ενέργεια και οι κατασκευές. Κάτι που σημαίνει ότι δημιουργείται σημαντική ευκαιρία για τα ελληνικά προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν υψηλή ποιότητα και να διασφαλίσουν λόγω της εγγύτητας των αγορών αυτών ανταγωνιστικές τιμές.7%). σε ορισμένες χώρες όπως η Αίγυπτος. Τέσσερις πόλεις της Κίνας (διοικητικά υπάγονται απευθείας στην Κεντρική Κυβέρνηση) έχουν συνολικό πληθυσμό πάνω από 90 εκατομμύρια.3%).4 Κίνα Λόγω σημασίας (ταχύτατη ανάπτυξη της χώρας) και συγκυρίας (διάδοση Αθήνας και Πεκίνου στη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων). αναφερόμαστε σε μεγέθη που είναι εκτός των τάξεων μεγέθους που μας είναι οικεία στον ελληνικό και στον ευρωπαϊκό χώρο.1% για να αναπτύξει η χώρα τους στενότερες οικονομικές και εμπορικές σχέσεις. Το Πεκίνο. Οι αραβικές χώρες επιθυμούν να έρθουν πιο κοντά με την Ελλάδα περισσότερο από υπερδυνάμεις της οικονομίας όπως η Κίνα (58. η έρευνα αναδεικνύει την σημασία της ποιότητας και των ανταγωνιστικών τιμών που οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι λείπουν από τις χώρες τους.4%). 4.1%) και η ενέργεια (45. η Γερμανία (44. Ακολουθούν το λιανεμπόριο (51. Τομείς όπως ο τουρισμός. οι τραπεζικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες. η Ιταλία (39. Ένα άλλο στοιχείο που φαίνεται από την έρευνα είναι ότι σε μια εποχή που ο ανταγωνισμός και η παραγωγική διαδικασία πλήττεται ανελέητα από τις πιέσεις της ασιατικής παραγωγής. Μάλιστα.4. κάτι που δείχνει τις μεγάλες προοπτικές που διαθέτουν όσες ελληνικές επιχειρήσεις αποφασίσουν να δραστηριοποιηθούν εκεί.

ώστε να μπορούν να οργανωθούν σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Ι.000. Επίσης είναι εμφανής η ανισοκατανομή του εισοδήματος. παραγωγής υλικών κλπ.                                                              29 To ΤΕΕ από την ίδρυσή του διοργανώνει σε πανελλαδικό επίπεδο σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης με σκοπό την επιμόρφωση των μελών του και την ενημέρωση τους για τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα είναι 1.Ε. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό πρωτεύουσα. ιδιοκτησίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.ΕΚ. ΗΠΑ. ειδικό φορέα.ΕΚ. ενώ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μία αναπτυξιακή περιοχή του Tianjin (πόλης 11.Μ.).Μ. Αν η προσπάθεια προσέγγισης της κινεζικής αγοράς γίνει τώρα.) • Οργάνωση.Ε. Τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης υλοποιούνται από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Ι.Ε. 134    . Τ.) • Ενημέρωση των ελληνικών φορέων (Μελετητών.) 29 προγράμματα Τεχνικής Βοήθειας (σεμινάρια κλπ. Το εξωτερικό εμπόριο έχει τριπλασιαστεί (σε αξία εξαγωγών και εισαγωγών) σε σχέση με το 1995 και έχει εικοσαπλασιαστεί σε σχέση με το 1985. η Κίνα χαρακτηρίζεται από την ραγδαία ανάπτυξη της. οργανωμένη. Α. με 15 εκατομμύρια είναι η τρίτη κατά σειρά μεγέθους. ΗΠΑ.Ε. Τα άμεσα βήματα που πρέπει να γίνουν είναι: • Ανάκτηση (μέσω κυρίως των ελληνικών αρχών στην Κίνα) και επικοινωνία με τους κατάλληλους φορείς στην Κίνα. Η παρούσα χρονική περίοδος ευνοεί μια προσπάθεια για τη δραστηριοποίηση των Ελλήνων Τεχνικών στην Κίνα. από κοινού με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και τον ΟΠΕ ειδικής αποστολής στην Κίνα για συστηματική εξέταση των σχεδίων συνεργασίας.Ε.000. μπορούμε να μιλάμε γα αμοιβαία επωφελή συνεργασία. Αυτήν την περίοδο (την μεταξύ των δύο Ολυμπιάδων. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω. ΝΑ του Πεκίνου) είναι 24. • Συνεργασία με ελληνικά Ιδρύματα (κυρίως Πανεπιστήμια).100 δολ. συνεχής και συνεπής. Είναι ακόμα σε εξέλιξη η γρήγορη ανάπτυξη της χώρας αυτής και προσφέρονται ακόμη πεδία και ευκαιρίες δράσης που βεβαίως σταδιακά μειώνονται.000 δολ. 2004 και 2008) υπάρχει μια συναισθηματική αλλά και πρακτική προσέγγιση των Κινέζων με τη χώρα μας για τη μετάδοση εμπειριών και πρακτικών χειρισμού θεμάτων ετοιμασίας και οργάνωσης των Αγώνων. Τ. Κατασκευαστών.Ε.Ε.

της Κίνας για την περίοδο 2006-2010 και προβλέπει την ανάδειξη του Δήμου Tianjin σε οικονομικό κέντρο της Βόρειας Κίνας με αναβαθμισμένες υποδομές και υπηρεσίες είναι χαρακτηριστικό του μεγέθους ανάπτυξης. Στόχος είναι έως το 2010 να μπορεί να διαχειρίζεται ετησίως 10. ασφάλισης παραγωγής και λειτουργίας των έργων). • Ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων μεταξύ των δύο χωρών για ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε συγκεκριμένα θέματα (Έλληνες στην Κίνα.Ε. Κινέζοι για επιμόρφωση στην Ελλάδα) • Από κοινού οργάνωση εκθέσεων και συναφών εκδηλώσεων με θέμα την αρχαία και σύγχρονη τεχνολογία (Ελλάδας και Κίνας) στο πλαίσιο του έτους Ελλάδα στην Κίνα. βελτίωση των μέσων μαζικής μεταφοράς 135    . Το ΤΕΕ σχεδιάζει δράσεις σε σχέση με την Κίνα.λπ. Ανάπλαση του λιμανιού με επενδύσεις ύψους 3. Το 11ο Πενταετές Πρόγραμμα που έθεσε η Λ.67 δις ευρώ. Οι ελληνικοί κατασκευαστικοί φορείς θα μπορούσαν να εξετάσουν τη σκοπιμότητα συνεργασίας με αντίστοιχους κινέζικους με κύριους στόχους και κίνητρα τη μεγέθυνση τους και τη μείωση του κόστους παραγωγής και πεδία δραστηριοποίησης την ίδια την Κίνα. TEU's 2. προσθήκη 4 γραμμών μετρό. η εγκατάσταση στις ειδικές αναπτυξιακές περιοχές (προσφέρονται οικονομικά κίνητρα. χρηματοδότησης.7 εκ. για εγκατάσταση μονάδων παραγωγής δομικών υλικών ή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας) και τέλος η συνεργασία στον κατασκευαστικό τομέα. Για την υλοποίηση του Προγράμματος έχουν εγκριθεί 60 projects τα οποία έχουν ως στόχο τα εξής: 1. κατασκευή δρόμων. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Μία πρώτη εκτίμηση για τα πρόσφορα πεδία ενεργοποίησης των Ελλήνων τεχνικών σε συνεργασία με τους Κινέζους. αποτελούν η τεχνική βοήθεια (πεδίο μετάδοσης τεχνογνωσίας στις νέες μεθόδους και διαδικασίες σχεδιασμού. όπως: • Επιχειρηματική αποστολή τεχνικών στην Κίνα • Συνεργασία με ομόλογους φορείς της Κίνας στο πλαίσιο προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ε.Δ. την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Κεντρικής – Δυτικής Ασίας και (υπό ορισμένες προϋποθέσεις) την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανάπλαση αεροδρομίου. επέκταση σιδηροδρομικών γραμμών. δασμολογικά κ. φορολογικά.

ά. με τους επικεφαλής της διοίκησης να εκτιμούν ότι θα χρειαστούν αρκετοί τόνοι κατασκευαστικών υλικών. είναι παράλληλα ένα απέραντο εργοτάξιο διαφόρων κατασκευών όπως αυτοκινητόδρομοι. λιμάνια. Oι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες μπορούν να παίξουν ρόλο στη μακρινή χώρα. Περιβαλλοντικά έργα (φυσικό αέριο. με την Ιταλία. το Νότιο Σουδάν έχει ξεκινήσει την ανοικοδόμηση γραφείων. υδροδότηση. διαχείριση αποβλήτων κ. σπιτιών και δρόμων. Σήμερα. Οι χώρες της Νοτίου Αφρικής έχουν επίσης ανάγκη από σχεδίαση και κατασκευή έργων υποδομής. Αναλυτές και παράγοντες του κατασκευαστικού 136    . ο συγκεκριμένος τομέας «μονοπωλείται» από τουρκικές. οικιστικές κατασκευές κ. σιδηρόδρομοι.4. Η Ινδία έχει έλλειψη σύγχρονων υποδομών. Κατασκευαστική εταιρεία από χώρα του Περσικού Κόλπου φέρεται να προσβλέπει στην αξιοποίηση της λωρίδας της Γάζας που αναμένεται να εγκαταλείψουν οι Ισραηλινοί. Πέρα από τις μεγάλες επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζει στον τομέα των πετρελαιοειδών. Ανάπτυξη του Ποταμού Haihe σε εμπορικό κέντρο του Δήμου. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 3. καλώντας έμμεσα τις ξένες εταιρείες να επενδύσουν στη χώρα. Μετά από δύο σχεδόν δεκαετίες εμφυλίου πολέμου και αμέλειας από πλευράς των αρχών. ρουμανικές και ρωσικές τεχνικές εταιρίες. υπό μορφή κυρίως joint ventures.α. Στο Πακιστάν οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες προσανατολίζονται στη συμμετοχή τους σε μεγάλα προγράμματα ανασυγκρότησης που έχει εξαγγείλει η πακιστανική κυβέρνηση. Ιαπωνία. «πράσινα» εργοστάσια.) 4. με αποτέλεσμα να έχει εκτιναχθεί η ζήτηση κατασκευαστικών υλικών στην περιοχή το τελευταίο διάστημα. 4.2. γερμανικές. γέφυρες. Για την κατασκευή των παραπάνω έργων ο Δήμος του Tianjin έχει ήδη συνάψει συνεργασίες. Η νέα διοίκηση του Νοτίου Σουδάν θα πρέπει να χτίσει γραφεία και σπίτια σε 11 πόλεις στην περιοχή.ά.5 Λοιπές χώρες Το Καζακστάν αποτελεί μία χώρα με μελλοντικές προοπτικές δραστηριοποίησης. Αυστραλία κ. όπως αυτοκινητοδρόμων και αεροδρομίων κι έχει θέσει σε εφαρμογή ένα ευρύ πρόγραμμα για την ανάπτυξή τους.

το πρόγραμμα του υπουργείου Άρδευσης. Τα έργα αυτά έχουν βοηθήσει όχι μόνον στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.). μεσοπρόθεσμα. Η Τυνησία θεωρείται η πλέον αναπτυγμένη χώρα της Β. για την προσεχή πενταετία προβλέπει μία σειρά έργων συνολικού κόστους 2 δισ. Στον τομέα των μεταφορών κυρίως (υπό την μορφή συμβάσεων τύπου ΒΟΤ). η συμμετοχή υπό μορφή υπεργολαβιών στα μεγάλα έργα υποδομής. Η κατασκευαστική δραστηριότητα στην περιοχή εκτιμάται πως θα συμβάλλει στη μείωση της βίας και των συγκρούσεων ενώ τη Γάζα αναμένεται να προτιμήσουν για κατοικία τα πιο εύπορα κοινωνικά στρώματα έναντι της Δυτικής Οχθης. θα υπάρξει αυξημένη ζήτηση για βιολογικό εξοπλισμό και γενικότερα σε έργα διαχείρισης των υδάτων και αποβλήτων. όπως ενδεικτικά: Η κατασκευή δύο αυτοκινητόδρομων με διόδια. την Ε. ώστε να καλυφτεί αντίστοιχο έλλειμμα σε υπόγεια ύδατα. κ. ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών αναγκών της χώρας. Στο Λίβανο. ευρώ. θεωρείται ότι πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα για τον ελληνικό κατασκευαστικό τομέα. ευνοώντας εισαγωγές πλήθους οικοδομικών υλικών (μάρμαρα. επέκταση και ανακαίνιση των λιμένων (Λατάκιας και Ταρτούς). αλλά και την Δύση γενικότερα. δολ. Αφρικής και έχει πολύ καλές οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με τις χώρες της ευρύτερης περιοχής.Νότου που θα συνδέει την Τουρκία με την Ιορδανία και Δύσης . των αεροδρομίων και του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας. Στη Μαλαισία υπάρχουν δυνατότητες για την ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων με τη μορφή αναλήψεως έργων από ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες. Σημαντικός αριθμός μεγάλων έργων που προτείνονται μέσω διαγωνισμών. Κατά την τελευταία δεκαπενταετία έχουν γίνει πολλά έργα υποδομής που πραγματικά έχουν αλλάξει την όψη της χώρας. Τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει η Γάζα φέρεται να ορέγονται κατασκευαστικές εταιρείες από το Μπαχρέιν. Ο κατασκευαστικός τομέας παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη στη Συρία. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό κλάδου εκτιμούν πως η αξία της περιοχής ανέρχεται σε 1 δισ. που προγραμματίζονται για το προσεχές μέλλον. αλλά έχουν λειτουργήσει καταλυτικά και για την προσέλκυση των ξένων 137    .. σωλήνες. καθώς και ο εκσυγχρονισμός. το Κατάρ. χρωστικές ύλες. Στον τομέα άρδευσης.ά.Ε. για κατασκευή φραγμάτων. σύρματα.Ανατολής που θα συνδέει το λιμάνι της Ταρτούς με το Ιράκ. καναλιών και σταθμών άντλησης ύδατος καθώς και εφαρμογή νέων μεθόδων άρδευσης. τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ. στους κεντρικούς άξονες: Βορρά . για την εξοικονόμηση 40% περίπου της κατανάλωσης. καλώδια.

0%. το σύστημα ανάθεσης κατασκευής των γίνεται όπως και διεθνώς μέσω ανακοίνωσης Διεθνών Διαγωνισμών (Appels d’ Offres). γεφυρών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην βελτίωση του οδικού δικτύου. Στην Αλγερία προγραμματίζονται ο αυτοκινητόδρομος Ανατολής . κατασκευές αποχετευτικών δικτύων. αλλά και περιφερειακών δρόμων που θα συνδέουν πόλεις της ενδοχώρας με κύριες οδούς και αρτηρίες. η κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Βορρά . Η αναμόρφωση και ο εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας αποτελεί μια ακόμα υψίστης σημασίας προτεραιότητα.1-9. έργων για την διαχείριση των υδάτων. κυρίως στους τομείς τουρισμού και βιομηχανίας. Μεταξύ των εξαγγελθεισών επιδιώξεων της κυβερνητικής πολιτικής περιλαμβάνεται η κατασκευή μεγάλων και μικρότερων αυτοκινητοδρόμων σε όλη την επικράτεια της χώρας. που θα είναι πενταετούς διαρκείας. η οποία για αρκετά χρόνια αναπτύσσεται με ρυθμούς που κυμαίνονται από 4. τίθενται υψηλοί στόχοι. έργα ανασυγκρότησης των ζημιών του σεισμού του 2001.000 κατοικιών χαμηλού κόστους. η αναμόρφωση του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας.216 χλμ. έργα σε οκτώ αεροδρόμια και η κατασκευή της νέας πόλης Sidi Abdellah για 200. Το ΧΙ Σχέδιο Ανάπτυξης που αρχίζει το 2007 και τελειώνει το 2011. Διαχείριση απορριμμάτων. μήκους 1. σχολικών κτιρίων. αναμένεται να δώσει λύσεις σε πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η περιφέρεια. Παρουσιάζεται ενδιαφέρον σε τομείς όπως: Υδάτινοι πόροι. η κατασκευή κοντέινερ τέρμιναλ στο λιμάνι του Αλγερίου. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό επενδύσεων. αλλά και του επιβατικού κοινού. Με το ΧΙ Αναπτυξιακό Σχέδιο της χώρας.000 κατοίκους. νοσοκομειακών μονάδων κλπ. Συντήρηση διατηρητέων κτιρίων. στα πλαίσια μιας γενικότερης προσπάθειας για την αναβάθμιση των υποδομών της χώρας. Ακολούθως δε και ως συνήθως ανακοινώνονται δια του τύπου Διεθνείς ή Εθνικοί Μειοδοτικοί Διαγωνισμοί (Appels d’Offres).Δύσης. σε συνεργασία με Αιγυπτιακές εταιρείες.Νότου.000. λιμενικά έργα. Ο ελληνικός κατασκευαστικός και μελετητικός τομέας μελετάει τις προοπτικές δραστηριοποίησης στην Αίγυπτο ή σε γειτονικές χώρες. πράγμα που έχει συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη της οικονομίας. Όσον αφορά τα δημόσια έργα στην Τυνησία. με σπουδαία σημασία τόσο για την διακίνηση των αγαθών και πρώτων υλών. Η Αίγυπτος ενδιαφέρεται για συνεργασία 138    . η κατασκευή 1.. λιμένων. ενώ θα συνεχιστεί με εντατικότερους ρυθμούς η ασφαλτόστρωση των οδών τόσο στα μεγάλα αστικά κέντρα όσο και στην περιφέρεια. καθώς επίσης κατασκευή διυλιστηρίου. Προστασία περιβάλλοντος και Σεισμική προστασία.

γιατί ενδιαφέρονται πρωταρχικά για την μεγιστοποίηση των υφιστάμενων πόρων τους. Η συνεργασία δεν χρειάζεται να είναι μόνο οικονομική αλλά μπορεί να είναι και τεχνική. σε μεταφορά τεχνογνωσίας αλλά και σε συνεργασίες με ελληνικές επιχειρήσεις. 139    . Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό στον οικοδομικό τομέα.

.

2007) [12] Βικιπαίδεια – Η ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια. Κατάρ.. http://el.E. 2007) [8] ICAP A.gr (Οκτώβριος. Τζιόλα. Μπαχρέιν”. www. ΚΑΛΗΜΕΡΑ. ΙΟΚ.icap. 2006 [2] Νανιόπουλος Αριστοτέλης.wikipedia.Ε. 2007) [11] Wikipedia – The free encyclopedia.mfa.gr/_NEA/cat_news/PREVIEW_newS_KALIMERA.gr/www. Ελληνική Πρεσβεία Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.pdf (Ιανουάριος. 31/3/2006.gr/el-GR (Οκτώβριος. www. 2007) [9] Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ).asp?news_data_id =118080&category_id=64 (Ιανουάριος. .gr/diplwmatikes/Pagioula.gr/article. www.aueb.wikipedia.iok. Σαββιδη «Η αναγκαιότητα της άρσης των δυσχερειών για την εξωστρέφεια του κλάδου κατασκευών. www.ergotaxiaka.org (Οκτώβριος.Εταιρεία Οικονομικών Πληροφοριών. Απαιτούμενη μεθοδολογία και προγραμματισμός.gov. Θεσσαλονίκη.iok.Α. 2007) [10] Υπουργείο Εξωτερικών. 2007) [5] “Ημερίδα: Το επιχειρηματικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στον κλάδο των κατασκευών μετά το 2004.kalimera.ypex. www. 2006 – 2007 [3] “Μεταολυμπιακή… κατάθλιψη”. Εκδόσεων και Συμβούλων Επιχειρήσεων. http://en.htm (Ιανουάριος. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. www.gr (Οκτώβριος. «Διοίκηση & Διαχείριση Τεχνικών Έργων». 2007) [7] “Οι κατασκευές στη Μέση Ανατολή”. Πανεπιστημιακές σημειώσεις μαθήματος “Διοίκηση & Διαχείριση Έργων στο Διεθνές Περιβάλλον”. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Α. 2007) [6] Καλογήρου Π. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη «∆ιοίκηση Υπηρεσιών» για Στελέχη του Τµήµατος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.»”. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Βιβλιογραφία κεφαλαίου [1] Πολύζος Σεραφείμ. 2007) [4] “Ετήσια Έκθεση Οικονομικής Καταστάσεως και Διμερών Δραστηριοτήτων Έτους 2005 στα Η.org (Οκτώβριος. Θεσσαλονίκη.Π. www. www.php?ID=34 (Ιανουάριος. Κ. 2007) 141    .Θ.acci. Διπλωματική Εργασία: “Η επιχειρηματικότητα στον ελληνικό κατασκευαστικό τομέα – Η περίπτωση της Arcon Constructions”. “Προγραμματισμός & Οργάνωση των Έργων”.msmpart.gr/mprogrammae.ppt (Ιανουάριος..gr/reports/emirates2005. Ομιλία κ.

(ΙΕΚΕΜ).gr/portal/page/portal/IEKEM_TEE (Οκτώβριος. www. «Διοίκηση & Διαχείριση Τεχνικών Έργων». Αθήνα. Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιριών Η’ Τάξης. Greek Business Channel. 2007) 142    .mfa..56:8080/keta_kemak/articles/article. www.Θ. Αθήνα. www.Π.Ε. 2007) [16] Kerasma – Greek Mediterranean Gastronomy.ypex. 2007) [21] Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ). 2007) [23] Χρυσικόπουλος Νίκος. Αθήνα.gr (Οκτώβριος.jsp?page=36&id=18545 (Οκτώβριος. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό [13] International Monetary Fund (IMF) – Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. 2005 [29] International Federation of Consulting Engineers (FIDIC) – Διεθνής Ομοσπονδία Συμβούλων Μηχανικών. Προπομπός.gr (Οκτώβριος. http://portal. “Project Management – Η Ελληνική Εμπειρία”. 2004 [26] Πανεπιστημιακές σημειώσεις μαθήματος “Οργάνωση & Διοίκηση Εργοληπτικών Επιχειρήσεων & Εργοταξίων”. 2007) [18] Όμιλος Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ.gr/el-GR/Hellenic+AID/IDAS+Role/ (Οκτώβριος. 26/04/2006.Π.gr (Οκτώβριος. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ. από το μεσοπόλεμο στο 2000)”. http://62. Συρακούλης Ι. 2007) [19] Alumil – Συστήματα Αλουμινίου.Κ.org (Οκτώβριος. www.Ε. www.imf. www. www. 2007) [15] Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ). 2007) [20] Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Μελών Τ.jsp?context=103&categoryid=21 69&articleid=2469 (Οκτώβριος. www.gr/news. 2006 – 2007 [27] “ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ – Ο ελληνικός κατασκευαστικός κλάδος (Οδοιπορικό. Έκθεση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.103. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Α. Θεσσαλονίκη.com (Οκτώβριος. www. 2007) [17] Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ).fidic.com (Οκτώβριος.tee.kerasma. 2007) [24] “Δημοφιλή τα ελληνικά αγαθά στην ΝΑ Ευρώπη”.gr (Οκτώβριος.acci. (Επιστημονική επιμέλεια).titan. www.hepo.gr (Οκτώβριος. 2007) [14] Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ). 2007) [22] Η Ελλάδα συναντά την Ιαπωνία.greece-japan.org (Οκτώβριος.gbc.gov.39. 23/03/2006. 2002 [28] Υψηλάντης Γ.tee.alumil. www.gr/www. 2007) [25] “Συμπράξεις Δημοσίου –Ιδιωτικού Τομέα”. “Πουλάει πολύ το όνομα Ελλάδα”.

asp?news_data_id =107837&news_category_id=&category_id=62 (Οκτώβριος.php?e=B&f=14396&m=D11&aa=1 (Οκτώβριος. 2007) [36] Τσιούφος Δημήτρης. “Citigroup: Οργανώνει “Greek Construction Day” στο Λονδίνο”. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό [30] Σύνδεσμος Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ). www.gr/_NEA/cat_news/PREVIEW_newS_KALIMERA. 10/1/2007. www. Πανεπιστημιακές σημειώσεις. 2007) [34] “«Πίτα» 1. στη Ρουμανία”. “Αεροδρόμιο μεγαλύτερο από τη. Οδυσσέας.gr/Article. Πανεπιστήμιο Κύπρου [33] Βουδικλάρης Θεόδωρος.asp?catid=4668&subid=2&PubID=87162&word=%EA%E1 %F4%E1%F3%EA%E5%F5%E1%F3%F4%E9%EA%DD%F2 (Οκτώβριος. 2007) [31] International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) – Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. 2007) [40] “Ανεκμετάλλευτες οι ευκαιρίες στην αγορά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων”. ΤΑ ΝΕΑ online.segm.kalimera. “«Ασθενεί» το σύστημα παραγωγής έργων”. www. 2007) 143    .gr/print_article.asp?news_data_id =36988&news_category_id=&category_id=62 (Οκτώβριος. 5/1/2006. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος. ΚΑΛΗΜΕΡΑ.5 δισ.org (Οκτώβριος..kerdos. 20/2/2005. http://tovima. ΚΕΡΔΟΣ ON LINE. ΚΑΛΗΜΕΡΑ. Σαντορίνη!”. www.gr/article. 2007) [38] “«Αναθερμαίνεται» η αγορά της Λιβύης”.aspx?d=20060902&nid=4482925 (Οκτώβριος. www. 2007) [39] Λάμπρου Κωνσταντίνος. 2007) [32] Μιχαηλίδης Φ.aspx?id=341413&nt=103 (Οκτώβριος. 2007) [35] Χαραλαμπίδου Βάσω. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ONLINE.gr/default.php?ID=50 (Οκτώβριος.gr/news. “Οι Έλληνες εργολάβοι «κτίζουν» το μέλλον τους”..gr (Οκτώβριος. “H άνοδος και η πτώση των εργολάβων”. 24/8/2004. Το ΒΗΜΑ online.worldbank.imerisia. “Συμβάσεις και το δίκαιο των συμβάσεων”. www. www.asp?details=223367 (Οκτώβριος.gr/article. www. www. 2007) [37] Βραδέλης Στέλιος.capital.tanea.kalimera.gr/_NEA/cat_news/PREVIEW_newS_KALIMERA. Capital.ergotaxiaka. 25/4/2003.dolnet.

gr/online/online_hprint?q=%EA%E1%F4%E1%F3%EA%E5%F5%E1%F 3%F4%E9%EA%DD%F2&a=&id=21446636 (Οκτώβριος. από τη Ρωσία με αγάπη”.. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. “Επενδύουμε 8.aspx?id=419300&nt=103 (Οκτώβριος.gr/online/online_hprint?q=%EA%E1%F4%E1%F3%EA%E5%F5%E1%F 3%F4%E9%EA%DD%F2&a=&id=49516748 (Οκτώβριος.gr/_NEA/cat_news/PREVIEW_newS_KALIMERA.gr/default. 11/10/2006. 2007) [43] Βότσης Γιώργος.5 δισ.Δ.kerdos.aspx?id=244761&nt=103 (Οκτώβριος. www. 2007) [46] “Γιατί οι επιχειρηματίες ψηφίζουν Σερβία”. 8/8/2005.asp?catid=4668&subid=2&PubID=151724&word=%EA%E1 %F4%E1%F3%EA%E5%F5%E1%F3%F4%E9%EA%DD%F2 (Οκτώβριος. www.kerdos. 2007) [47] “Δουλειές στην Ινδία”.enet. http://news.ethnos.aspx?id=477389&nt=103 (Οκτώβριος. www. 2007) [49] Κανελλής Σ.kerdos.8% εμφάνισε τον Αύγουστο η κατασκευαστική δραστηριότητα στη Ρουμανία”.aspx?d=20070217&nid=3436870 (Οκτώβριος. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ. www.gr/Article. www.gr/article. Παπούλιας”. ΚΑΛΗΜΕΡΑ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ. www.kathimerini. ΕΘΝΟΣ ON LINE. www. 30/9/2005. 17/5/2006.asp?catid=5349&subid=2&PubID=71805&word=%EA%E1% F4%E1%F3%EA%E5%F5%E1%F3%F4%E9%EA%DD%F2 (Οκτώβριος. 4/12/2006. “Επιχειρηματικές συμφωνίες. 2007) [48] “ΕΒΕΘ: Ευκαιρίες ανάπτυξης συνεργασιών με νοτιοαφρικανικές επιχειρήσεις”.gr/default. 2007) [50] Παπαδοσηφάκη Εύη.imerisia. ΚΕΡΔΟΣ ON LINE. “Bαλκάνια: Το «Ελντοράντο» των ελληνικών επιχειρήσεων”.. 17/1/2007. www.kalimera.enet. δολάρια σε εννιά γειτονικές χώρες”. 30/12/2004.gr/article. “Άνοιξε δρόμους προς τους Άραβες ο Κάρ. ΚΕΡΔΟΣ ON LINE. ΚΕΡΔΟΣ ON LINE. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό [41] “Άνοδο 19. 2007) [45] Κοτόφωλος Γιάννης. 2007) [44] Παγώνη Λένα.asp?news_data_id =87274&news_category_id=&category_id=62 (Οκτώβριος. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ONLINE.tanea. 2007) [42] “Άνοιγμα στην αγορά του Καζακστάν”. www. ΤΑ ΝΕΑ online. 2007) 144    . “Αποστολή για επιχειρήσεις”.gr/default..gr/4dcgi/_w_articles_economy_817443_14/10/2003_80386 (Οκτώβριος.

gr/news.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_529775_26/01/2006_171 269 (Οκτώβριος. 30/4/2006. 2007) [59] “ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”.capital. 2007) [52] Νιφόρος Θάνος. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ONLINE. 2007) [53] “Ισχυρή ζήτηση κατασκευών στο Σουδάν”. “Κατασκευαστική έκρηξη ενός τρισ. www. 28/6/2005.gr/_NEA/cat_news/PREVIEW_newS_KALIMERA. ΚΑΛΗΜΕΡΑ.gr/ecportal. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό [51] Σούκη Στεφανία. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. 2007) [58] “Προσελκύουν τις ελληνικές κατασκευαστικές τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα στα Eμιράτα”. 1/11/2004. 2007) [57] “Νέοι δρόμοι ανάπτυξης για το ελληνικό επιχειρείν στα αραβικά κράτη”. κατασκευές. Capital.kerdos.knowhow. Επιστημονικό Μάρκετινγκ. www. www. 2007) [61] Καννέλης Βασίλης. ΚΑΛΗΜΕΡΑ. 2007) [56] Κόλλιας Φώτης. ΕΛΛΗΝΟΚΙΝΕΖΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ.kathimerini. 2/7/2007.htm#subject31 (Οκτώβριος. ΚΕΡΔΟΣ ON LINE.asp?details=321914 (Οκτώβριος. “H ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα”.pcci.gr/NewsDocument.morax. www. www.gr/default.gr/default. http://news.asp?news_data_id =82390&news_category_id=&category_id=62 (Οκτώβριος. www. τουρισμό”.aspx?id=315989&nt=103 (Οκτώβριος. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. knowhow.kerdos.kalimera. δολαρίων στο Περσικό”. Τεύχος Ιουνίου 2005. ΚΕΡΔΟΣ ON LINE. 145    . 2007) [55] “Κατασκευαστικές ευκαιρίες στη Γάζα”. http://news. 2/8/2006.gr/_NEA/cat_news/PREVIEW_newS_KALIMERA.php?article_id=769 (Οκτώβριος. 2007) [54] “Καινοτόμος πρωτοβουλία από ΟΠΕ και ΥΠΟΙΚ για τον κλάδο των κατασκευών”. 2007) [60] “Σημαντικός εμπορικός εταίρος της χώρας μας η Συρία”.asp?news_data_id =48228&news_category_id=&category_id=62 (Οκτώβριος.gr/article_show. “EΡΕΥΝΑ: Πού κοιτάζουν οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές”.kalimera. 13/12/2006. “Συνεργασία Ελλάδας-Ιορδανίας σε ενέργεια.kathimerini. www. www.aspx?id=311353&nt=103 (Οκτώβριος.asp?id=33573&nt=105 (Οκτώβριος.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_100054_02/07/2006_189 581 (Οκτώβριος.

tee.aspx?d=20070428&nid=4604382 (Οκτώβριος.htm (Οκτώβριος. 22/2/2007.gr/www.kerdos.tee. 17/1/2006. “Σε «εξωτικούς» προορισμούς οι κατασκευαστικές”. Γεώργιος.asp?catid=4666&subid=2&PubID=271160&word=%EA%E1 %F4%E1%F3%EA%E5%F5%E1%F3%F4%E9%EA%DD%F2 (Οκτώβριος.mfa. 2007) [70] Καραλής Π. Ευριπίδη Στυλιανίδη στον Flash.aspx?id=487297&nt=103 (Οκτώβριος.gr/default.gr/www.imerisia. www. ΚΕΡΔΟΣ ON LINE. 2007) [64] Χαραλαμπίδου Βάσω.kerdos.kerdos. 2007) [69] “Δεκαπέντε αναγκαίες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων”.gr/portal/page/portal/TEE/report2004-06/exostrefeia/exwstrefeia- paremvaseis (Οκτώβριος.gov.gr/Article.php?e=B&f=14873&m=D10&aa=1 (Οκτώβριος.gr/portal/page/portal/TEE/report2004-06/exostrefeia/exwstrefeia- paremvaseis (Οκτώβριος.seve. Το ΒΗΜΑ online. 24/9/2006. 2007) [67] “Ενίσχυση της εξωστρέφειας με 190 δράσεις το 2007”. “«Αμόκ» για μπίζνες στο Βουκουρέστι”. 2007) [65] Συνέντευξη Υφυπουργού Εξωτερικών κ. 22/5/2006. Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ.gr/documents/meletes_erevnes/ΛΙΒΑΝΟΣ.gr/Articles/el-GR/17. www.ypex. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό www. www. www.gov.01. ΚΕΡΔΟΣ ON LINE.mfa.htm (Οκτώβριος. 2007) [66] Πεφάνης Δημήτρης.doc (Οκτώβριος.gr/print_article. 2007) [62] Ημερίδα "Οικονομικές προκλήσεις και επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Μέση Ανατολή".tanea. http://portal.gr/el-GR/Policy/Geographic+Regions/Asia- Oceania/Bilateral+Relations/Malaysia/MALAYSIA. Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ. “Έχουν παρελθόν αλλά και μέλλον οι ελληνικές επιχειρήσεις στον αραβικό κόσμο”.ypex. 2007) [63] Μαλαισία.aspx?id=500566&nt=103 (Οκτώβριος.2006_E1321. www.dolnet. 2007) [68] “Δυναμικότερη εξωστρέφεια το 2007”. www.gr/default. Υπόμνημα του ΤΕΕ προς τον Υφυπουργό Εξωτερικών.aspx?id=468075&nt=103 (Οκτώβριος. Έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών. http://tovima.gr/article. 2007) 146    . www. ΚΕΡΔΟΣ ON LINE. ΤΑ ΝΕΑ online.gr/default. http://portal. 2007) [71] “Η στήριξη του τεχνικού δυναμικού”. 27/3/2006.

2007) [73] Σγούτας Βασίλης. Συνδιοργάνωση Υπουργείου Εξωτερικών – Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. http://portal. 23/6/2006. Συμπεράσματα και διατυπώσεις του 2ου Συνέδριου στα πλαίσια της HELEXPO . www. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό [72] “Επιχειρηματική αποστολή στην Κίνα”.gr/portal/page/portal/TEE/report2004-06/exostrefeia/exwstrefeia- paremvaseis (Οκτώβριος. (Public Private Partnership) στην ανάπτυξη Νέων Τρόπων Χρηματοδότησης έργων υποδομής ή και υπηρεσιών του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα»”. “Επιχειρηματική αποστολή Υπουργείου Εξωτερικών στο Κάιρο και την Αλεξάνδρεια”.gr/portal/page/portal/TEE/report2004-06/exostrefeia/exwstrefeia- paremvaseis (Οκτώβριος. 2007 [79] Grant Thornton. Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ.gr/mprogrammae.htm (Οκτώβριος. 2007) 147    . Σερβία». 2007 [82] “Ημερίδα: Το επιχειρηματικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στον κλάδο των κατασκευών μετά το 2004.P. 2007) [77] “Κοιτάζοντας έξω από τα σύνορα”.tee.tee. 17/4/2006.tee. Γεωργαλλίδη «Ο ρόλος των Μεθόδων P.gr/online/epikaira/1998/2021/ar16a.tee. http://portal. συνθήκες και προβλήματα της δραστηριοποίησης των Ελλήνων Τεχνικών στο εξωτερικό». www.F. http://portal. “International Business Report – Regional Focus on European Business”. 2007) [78] Grant Thornton. Οργάνωση Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. 2007) [74] “Τεχνικά Έργα: Δυνατότητες συνεργασίας στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης”. “Middle East Capital Markets Guide – Overview”. Λιβύη. 7-8/9/1998. (Private Finance Initiative) και P. Ομιλία κ.htm (Οκτώβριος. 13/10/2005 [76] Ημερίδα με θέμα: «Οι συνθήκες ανάπτυξης επαγγελματικών δραστηριοτήτων των Τεχνικών στις χώρες Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. http://portal.tee.ΔΕΘ.P. Σ. Θεσσαλονίκη. 2007 [81] Grant Thornton.I. 2007) [75] Ημερίδα με θέμα: «Αντικείμενο.gr/portal/page/portal/TEE/report2004-06/exostrefeia/exwstrefeia- paremvaseis (Οκτώβριος. “International Business Owners Survey – Focus on China”.iok. 2006.gr/portal/page/portal/INTER_RELATIONS/INT_REL_P/SYNEDRIA _EKDHLWSEIS/Tab5326455 (Οκτώβριος. 2007 [80] Grant Thornton. “International Business Report – Global Overview”. Τυνησία. ΙΟΚ. Αλγερία.

gr/Default. Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ. Έρευνα ICAP & ΙΟΚ 148    .. 2007) [84] “Greek Building Services and Materials”.aspx?cat=4&sub=47 (Οκτώβριος. 13/8/2007 [85] “Ο κλάδος των κατασκευών”. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό [83] “Κατασκευαστικό γλωσσάριο”. J&P-ΑΒΑΞ Α. www.jp- avax.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ .

.

ανεξάρτητα από μέγεθος και πολυπλοκότητα. Η μεγάλη έξοδος των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών 5. ΟΔΩΝ & ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ. επικεφαλής της Υπηρεσίας Συντονισμού Έργων Ανασυγκροτήσεως (ΥΣΕΑ) του Υπουργείου Δημοσίων Έργων. που όμως δρουν αποκλειστικά εκτός Ελλάδας. Διακρίνεται μια ομάδα εταιρειών που ξεχωρίζει και περιλαμβάνει τις ΕΔΟΚ-ΕΤΕΡ. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 5. Το «εργοληπτικό πτυχίο Ε’ Τάξεως έργων ανασυγκροτήσεως» αποσκοπούσε στη δημιουργία κατασκευαστικών φορέων για την εκτέλεση έργων μεγάλης αξίας ή με απαιτήσεις ειδικής εμπειρίας. ΣΚΑΠΑΝΕΥΣ. Οι μεσαίες εργοληπτικές εταιρείες ακολουθούν τον ίδιο δρόμο με σημαντική καθυστέρηση 31 ». ΔΟΜΙΚΗ. εισήγηση στο συνέδριο του ΤΕΕ «Οι κατασκευές στην Ελλάδα» . τη στενότητα κεφαλαίων και μηχανολογικού εξοπλισμού. Το 1949 οι εταιρείες Ε’ Τάξης ήταν 15. Μέσα στη γενική άνοδο του ενεργητικού όλων των εταιρειών Ε' τάξης η «εκτόξευση» των οικονομικών μεγεθών των μεγαλυτέρων από αυτές δημιουργεί τις προϋποθέσεις για το ξεπέρασμα ενός από τους κύριους ανασχετικούς παράγοντες του παρελθόντος. Στις μεγάλες εταιρείες κατατάσσονται επίσης οι ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ. η ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ και η ΒΙΟΚΑΤ) έχουν ήδη δημιουργήσει ανεξάρτητη από της μητρόπολης υποδομή. Σ.Σωματείο Εργαζομένων στον όμιλο εταιριών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (1979) 151    . οι τεχνικές εταιρείες (Α. όπου μερικές απ' αυτές (όπως η ΕΔΟΚ-ΕΤΕΡ.1 Ο δυναμισμός του κλάδου στο απόγειο του Την περίοδο 1965 – 1975 ο κατασκευαστικός κλάδος στην Ελλάδα είχε πλέον ισχυροποιηθεί και πραγματοποιήθηκε αλματώδης αύξηση του αριθμού των τεχνικών εταιρειών. ΑΛΙΑΚΜΩΝ και άλλες.Ε. Οι νέες οικονομικές δυνατότητες που έχουν πλέον οι τεχνικές εταιρείες «συμβάλλουν σε μια νέα εξόρμηση των μεγάλων εργοληπτικών εταιρειών στο χώρο της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. ενώ ιδιαίτερη θέση ανάμεσά τους κατέχουν οι εργοληπτικές εταιρείες Ε' τάξης (η ανώτατη τάξη εκείνη την περίοδο 30 ). Ι.1.1 Περίοδος 1960 – 1980. ΛΑΤΣΗΣ και ΒΙΟΚΑΤ.                                                              30 Ο Κωνσταντίνος Δοξιάδης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ και ακολουθούν οι ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ. ενώ το 1979 ο αριθμός έφτασε τις 78. θεσμοθέτησε το 1949 την ίδρυση των ανώνυμων τεχνικών εταιρειών. 31 «Για τη δομή και το χαρακτήρα των μεγάλων εργοληπτικών εταιριών 5ης Τάξεως». Αξιοσημείωτο είναι ότι το 1974. και ΕΠΕ) ξεπερνούν τις 600. ΤΕΒ. Οι μεγάλες τεχνικές εταιρείες Ε’ τάξης αναλαμβάνουν πλέον κάθε είδους έργο.

ανταποκρίνεται θετικά και με επιτυχία. στο Ιράκ. στη Νιγηρία. Τα έργα που πραγματοποιούνται αυτήν την περίοδο το αποδεικνύουν. Το ελληνικό τεχνικό δυναμικό πραγματοποίησε μια πραγματική κατασκευαστική εποποιία στην Ασία και την Αφρική. στη Σαουδική. Ως διέξοδος πλέον προκρίθηκε η δραστηριότητα στο εξωτερικό. που δημιούργησαν σημαντικές υποδομές για τις χώρες αυτές. Η περίοδος της δικτατορίας βρίσκει τη χώρα απομονωμένη από το εξωτερικό. όπου οι εταιρείες αποκτούν τα απαραίτητα έσοδα για να παραμείνουν βιώσιμες και στην Ελλάδα. Στο Ιράν. για τη στήριξη της εθνικής οικονομίας και την εκτέλεση έργων υποδομής. 152    . Ο κατασκευαστικός κλάδος. Μετά τη μεταπολίτευση και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. εξαιτίας των επενδύσεων που έκαναν για την κατασκευή των. που έχει ήδη κατακτήσει διεθνούς επιπέδου ανταγωνιστικότητα. παρά την ισχυρή συμπαράσταση των κρατών τους και τις σημαντικές υποδομές υποστήριξής τους. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Στο τέλος της δεκαετίας 1960 . Οι κατασκευαστικές εταιρείες άνοιξαν μόνες τους νέους επιχειρηματικούς δρόμους σε αγορές του εξωτερικού.2 Η «εκστρατεία» του τεχνικού κλάδου Οι ελληνικές τεχνικές εταιρείες από τη δεκαετία του 1960.'70. αλλά ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία του 1970 επεκτάθηκαν δυναμικά στο εξωτερικό. η Κυβέρνηση αποφασίζει να διακόψει τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων που βρίσκονταν υπό εκτέλεση (όπως η κατασκευή της Εγνατίας Οδού που ξεκίνησε το 1971 ως συγχρηματοδοτούμενο έργο). όπου άλλες ξένες επιχειρήσεις δεν τολμούσαν ή αποτύγχαναν να δραστηριοποιηθούν. με αποτέλεσμα πολλές εταιρείες να αντιμετωπίσουν προβλήματα. το 1974. 5. Υπολογίζοντας τη μεγάλη επιχειρηματική δύναμη του κατασκευαστικού κλάδου επιλέγει και ωθεί τις τεχνικές εταιρείες να ανοιχτούν προς τις τράπεζες του εξωτερικού και τους παρέχει τις εγγυήσεις που χρειάζονται προκειμένου να πάρουν δάνεια. οι ελληνικές εταιρείες δημιουργούν μια σύγχρονη «Οδύσσεια» του ελληνικού κατασκευαστικού κλάδου. στη Λιβύη μέχρι σήμερα παραμένουν τα έργα των Ελλήνων κατασκευαστών.1. Το καθεστώς πρέπει να προσελκύσει ξένα κεφάλαια. στις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής.

1. Στο τέλος της δεκαετίας. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελούν τα κτίρια που είχαν μελετηθεί και κατασκευαστεί στην Τεχεράνη από τις ελληνικές εταιρείες. λιμάνια. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Η ταχύτατη προσαρμοστικότητα στη νέα τεχνολογία. οι εταιρείες στράφηκαν στις τράπεζες των χωρών όπου εκτελούσαν τα έργα. των «ελληνικών κτιρίων» όπως τα ονομάζουν… 33 5. εκ των ιδρυτών της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ. τα οποία ήταν τα μόνα μεγάλα κτίρια που άντεξαν στο μεγάλο σεισμό. η μηχανική σκέψη. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τα πρώτα έργα σε ξένη εταιρεία στο Ιράκ δόθηκαν στην ελληνική τεχνική εταιρεία ΣΚΑΠΑΝΕΥΣ. βιομηχανικά έργα.3 Δυσκολίες εκτός συνόρων Το ελληνικό κράτος δεν παρείχε καμία υποστήριξη στο άνοιγμα των αγορών στο εξωτερικό. ο κατασκευαστικός κλάδος της χώρας έχει επεκταθεί στα βάθη της Ασίας και της Αφρικής. σήμερα Πρόεδρος της εταιρείας 153    . Επιπλέον. σήραγγες και γέφυρες σε ορεινές περιοχές. Μέχρι σήμερα. περιέχονται στο «χαρτοφυλάκιο» της εμπειρίας του ελληνικού κατασκευαστικού κλάδου στο εξωτερικό. στο Πολυτεχνείο της Τεχεράνης. από οδοποιίες στην έρημο. Οι εταιρείες μόνες τους ανέλαβαν αυτό το εγχείρημα. διδάσκουν τις μελέτες αυτών των κτιρίων. «Οι Έλληνες κατασκευαστές επέδειξαν μια ασύγκριτη ανταγωνιστικότητα σε σχέση με τους κατασκευαστές των άλλων χωρών. σημαντικά κτίρια και μεγάλες αναπτύξεις περιοχών. η μαστοριά και έτσι τα επιτεύγματα της τεχνολογίας και τα εργαλεία τα χρησιμοποιεί περισσότερο αποδοτικά 32 ». αλλά και στα δεδομένα της κάθε χώρας. Στις χώρες όπου δραστηριοποιήθηκαν οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες σύντομα εμφανίστηκαν                                                              32 Παπαμιχαήλ Δημήτρης. στις συνθήκες εργασίας και ζωής. στο μάθημα αντισεισμικού σχεδιασμού. δημιουργώντας υποδομές που μέχρι σήμερα αποτελούν ύψιστα δείγματα της αξίας του ελληνικού κατασκευαστικού δυναμικού. στις συνήθειες και στον πολιτισμό των ανθρώπων αποτέλεσαν σημαντικά πλεονεκτήματα των Ελλήνων στις χώρες που δραστηριοποιήθηκαν. Κάθε είδους έργα. παλαιό στέλεχος της ΕΔΟΚ-ΕΤΕΡ και σήμερα Γενικός Διευθυντής της εταιρείας ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 33 Παπαδόπουλος Π. Καθώς το ελληνικό τραπεζικό σύστημα δεν τους διευκόλυνε στην παροχή των απαραίτητων εγγυητικών επιστολών. καθώς στον Έλληνα ταιριάζει η κατασκευαστική δουλειά. δεν υπήρχε ασφαλιστική κάλυψη..

διεθνείς αποκλεισμοί κ. ενώ αυτοί είχαν επιστρατευτεί ή ήσαν τις περισσότερες ώρες στην αεράμυνα. Οι συναλλασσόμενοι Έλληνες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Κατά τη διάρκεια των αεροπορικών βομβαρδισμών οι τεχνικές εταιρείες συνέχιζαν τα έργα. Το τραπεζικό σύστημα σε αρκετές από αυτές τις χώρες δεν ήταν πάντοτε αξιόπιστο. Τότε έπεσαν αρκετές οβίδες στον οικισμό που είχαμε δημιουργήσει για τους εργαζόμενους».). Όμως είχαμε διαβεβαιώσεις ότι η Πολιτεία θα μας καλύψει». «Αν είχαμε επιλέξει να κάνουμε τα έργα σε συνεργασία με ξένους κατασκευαστές θα είχαμε σωθεί.λπ. αλλά ούτε και η δυνατότητα πολιτικής πίεσης για επίλυση των διαφορών υπέρ των ελληνικών συμφερόντων. Για παράδειγμα όταν άρχισε ο πόλεμος Ιράν . Η σύγκριση με την υποστήριξη που είχαν οι τεχνικές εταιρείες των άλλων χωρών την ίδια περίοδο είναι καταλυτική. Παπαδόπουλος πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ. Σάββατο 6 Αυγούστου 1977) με τίτλο «Νοσεί σοβαρά το τραπεζικό σύστημα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων: Επίσημη προειδοποίηση για τους κατασκευαστές». το οποίο αναφέρει: «Το τραπεζικό σύστημα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αλλά και όλης της περιοχής του Κόλπου. ήσαν υποχρεωμένες να πληρώνουν τους εργαζομένους. νοσεί. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό μεγάλα πολιτικά και οικονομικά προβλήματα (πολυετείς πόλεμοι. επαναστάσεις. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω δυσκολιών είναι η ολοκληρωτική καταστροφή πολλών ισχυρών μέχρι τότε κατασκευαστικών εταιρειών. συχνά με παρόντα τον επικεφαλής τους για την ενθάρρυνση του προσωπικού. Είναι ενδεικτικό ότι το δημοσίευμα του «Ενημερωτικού Δελτίου» του ΤΕΕ (Τεύχος 957. ώστε να μην πληρώνουν αυτοί τα έξοδα αναπτύξεως της περιοχής. Κατά τη διάρκεια του πολέμου.Ιράκ. που δεν είναι οικονομικά υγιείς». Κυρίως θα πρέπει να προσέξουν τις συναλλαγές τους τυχόν με τράπεζες. Ανάλογες συνθήκες κατά τη διάρκεια του πολέμου επικρατούσαν και στην Basrah στο Ιράκ. η κατάσταση ήταν απερίγραπτη. γιατί θα είχαμε ασφαλιστεί στους δικούς τους οργανισμούς. Από την πλευρά της ελληνικής Πολιτείας δεν υπήρχαν ούτε οι μηχανισμοί υποστήριξης. Ο ιδρυτής της ελληνικής εταιρείας Γεώργιος Κωνσταντινίδης θυμάται: «Όταν ξέσπασε ο ιρανο-ιρακινός πόλεμος είχαμε αποπερατώσει το μεγαλύτερο μέρος του έργου (96%) και έτσι προλάβαμε και φύγουμε χωρίς να καταστραφούμε. 154    . δηλώνει σήμερα ο Π. όπου η ΒΙΟΚΑΤ κατασκεύαζε ένα μεγάλο πετροχημικό εργοστάσιο.

Εκεί τελειώσαμε την εργασία κανονικά και οι Ιρακινοί ήταν ευχαριστημένοι. άγνωστα τα μέρη. οι περισσότεροι με τις οικογένειες τους. Για το προσωπικό χτίσαμε και οικισμούς. μεταφορές εκατοντάδων μηχανημάτων. του Αλέκου Λαναρά. Από εκεί και μετά ήταν οι φάσεις της λειτουργίας και της τροφοδοσίας. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 5. μπουλντόζες. καντίνες. άγνωστοι οι άνθρωποι. Σαν ανθρώπους μας αγαπούσαν. όχι σαν υπηκόους.1. γιατί από το 1974 υπήρχε και μποϊκοτάζ στο Ιράκ από τους Δυτικούς. συνεργεία κ. Είναι ενδεικτική η παρακάτω αφήγηση. περίπου 200 σπίτια στην Ουανία και άλλα 50 στο Ικούτ. ένα λιμάνι στα παράλια της Συρίας. στη Μεσόγειο. στο Ιράκ αγοράσαμε μηχανολογικό εξοπλισμό αξίας 30 - 32 εκατομμυρίων δολαρίων. τον Ιανουάριο του ‘74 ξεσπιτωθήκαμε. καντίνες. Πλατφόρμες. Τον μεταφέραμε με φέρι-μποτ από το Βόλο προς την Λατάκεια.ά.000 εργαζομένους. Φορτώνονταν πάλι σε πλατφόρμες για να περάσουν από την Ιορδανία και από εκεί στο Ιράκ. τρόφιμα. Ένας οικισμός με χίλια άτομα ήθελε τη μέριμνα του. οι κατασκευαστικές δυσκολίες και οι διαπραγματεύσεις με τις δημόσιες υπηρεσίες δεν ήσαν τα μόνα προβλήματα που είχαν να αντιμετωπίσουν οι Έλληνες κατασκευαστές στο εξωτερικό. γιατί και εμείς τους συμπεριφερόμασταν καλά. ενός από τους ιδρυτές της ΣΚΑΠΑΝΕΥΣ: «Από εκείνη την εποχή. Στο Ιράκ δημιουργήσαμε δύο μεγάλα εργοτάξια με 1. στο μεγάλο οδικό έργο μήκους 500 χιλιομέτρων που αναλάβαμε το 1975.4 Μια χαρακτηριστική ιστορία των δυσκολιών από Ιράν και Ιράκ Το μέγεθος. αφού πηγαινοερχόμασταν στο Ιράκ. Εκτός από τον εξοπλισμό που μεταφέραμε. Στα μέρη αυτά το 50% των προβλημάτων ήταν διοικητικής μερίμνης και όχι τεχνικά. Τροφοδοσία. βοηθητικούς χώρους. Εκεί υπήρχαν διαφορετικές δυσκολίες. Αυτό το έργο 155    . Ανάλογες αγωνιώδεις προσπάθειες υποστήριξης χρειάστηκαν και στην Περσία. Πώς να μεταφέρεις τον εξοπλισμό στο Ιράκ. άγνωστες οι υπηρεσίες. γκρέιντερ. γερανοί. με δύο δημοτικά σχολεία. όπως φαίνεται ότι είχαν άλλοι ξένοι. Αλλά αναπτύξαμε μεγάλη δραστηριότητα. Οι πολιτικές όμως αναταραχές και οι πόλεμοι δημιούργησαν αξεπέραστα προβλήματα. μαγείρους. Η υποστήριξη των εργοταξίων και του προσωπικού και η διοικητική μέριμνα αποτελούσαν επίσης σημαντικότατα προβλήματα και αιτούσαν επίπονες προσπάθειες από τα στελέχη των τεχνικών εταιρειών. Δεν είχαμε αποικιοκρατική νοοτροπία δηλαδή.

έτσι ήταν και με την εμφάνιση του Χομεϊνί εκεί. Οι αεροπορικές συγκοινωνίες τότε δε λειτουργούσαν εύρυθμα. Καταλύθηκε η επίσημη Κυβέρνηση της χώρας. Η επικοινωνία εντός της Περσίας είχε δυσκολέψει. Ισπαχάν. Ήταν μία χώρα σε κατάσταση πολέμου και οι ελλείψεις μεγάλωσαν. μεσολάβησαν Πρεσβευτές. την άνοιξη. Αυτό δυσκόλεψε ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Το Σεπτέμβριο του ‘80 κηρύσσεται ο πόλεμος Ιράν – Ιράκ. Μας κάλεσαν και μας είπαν πρέπει να ξαναγυρίσετε. αφού είδαμε ότι δε γινόταν αλλιώς. Ο αντίκτυπος του πολέμου στο Ιράκ ήταν πολύ χειρότερος διότι τα αρδευτικά δίκτυα που κάναμε εμείς εκεί ήταν στα ανατολικά σύνορα. Καμία διακοσαριά μόνο εργαζόμενοι. Ανταλλακτικά δε βρίσκαμε και έπρεπε να μας στείλουν από την Ελλάδα. Υπουργεία. Αυτό λοιπόν μας έκανε. Εκεί στήσαμε 4 εργοτάξια.47 εκατομμύρια δολάρια. χάσαμε λεφτά και υπό τέτοιες συνθήκες δεν μπορείς να εκτελέσεις έργο οργανωμένα.000 ή 3. δεν πρέπει να χαλάσουμε τις σχέσεις μας με τον Χομεϊνί. στο τέλος του Δεκεμβρίου του '79. Εκεί κυβερνούσαν οι τοπικοί φύλαρχοι. Υπουργοί Εξωτερικών. Ταλαιπωρηθήκαμε αφάνταστα. Η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού. Αλλά το ‘79. Στις περιοχές αυτές που είναι μακριά από την πόλη δε φθάνει η κρατική εξουσία. όπου γίνονταν οι 156    . αλλά άγριο σαν έρημος. παίρναμε Αστυνομία. αλλά τι βροχή! Είναι σαν να βγαίνει ένας καταρράκτης από τον ουρανό και να τα παρασύρει όλα. Ήταν μία αγανάκτηση! Ακόμα και για να πάμε χρήματα από το ένα εργοτάξιο στο άλλο. που αγοράσαμε για την Περσία είχε φθάσει στα 46 . Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό έγινε από το ‘75 μέχρι το ‘79. έτσι έπρεπε να γίνει. Μέχρι και καύσιμα δεν είχαμε. Κάθε 100 χιλιόμετρα ήταν και ένα εργοτάξιο με 50-60 σπίτια για το προσωπικό. που ο δρόμος ήταν πάλι ο ίδιος.τι λέγανε. προκατασκευασμένα. Να μεταφέρεις μηχανήματα πάλι από την Ελλάδα μέσω του Ιράκ. Το υπόλοιπο τμήμα της Περσίας προς Πακιστάν είναι πεδινό. Είχαμε κατασκευάσει σχεδόν το 70% του έργου. Όπως συμβαίνει με τους μουλάδες στο Αφγανιστάν. στην περιοχή του παλιού Βελουχιστάν. Πάλι ταλαιπωρία. Κυβερνούσαν και έκαναν ό. για να φθάσουμε στο Ανατολικό Ιράν.000 χιλιομέτρων.τι ήθελαν και νόμιζαν ότι αυτοί εκπροσωπούν το θεό και ό. Πώς να επικοινωνήσεις με το Υπουργείο στην Τεχεράνη σε απόσταση 2. Οι συνθήκες ήταν άθλιες. Εκεί άρχισε η ταλαιπωρία. Έτσι το καλοκαίρι του 79 ξαναγυρίσαμε. να φύγουμε. Βγαίναμε από το Ιράκ γα να μπούμε στο Ιράν και περνούσαμε τις οροσειρές του Δυτικού Ιράν για να βγούμε στην Τεχεράνη. Το Δεκέμβριο του '78 έγινε η επανάσταση του Χομεϊνί και διώξανε το Σάχη. Εκεί μπορεί να κάνει κάθε δύο χρόνια μία βροχή.

μόνο εργαζομένους και συνεχίσαμε να δουλεύουμε. καταγεγραμμένο. τους ντόπιους εργολάβους και τελειώσανε το υπόλοιπο 10 – 15% του έργου που απέμενε να γίνει». Πακιστάν και γυρίσαμε στην Ελλάδα. 157    . δεν υπήρχε τίποτα. Το πλεονέκτημα ήταν ότι εκεί κόντευε να τελειώσει το έργο. Το Δεκέμβριο του ‘80 δεν αντέξαμε. και όπως ήμασταν στο Σαχεντάν δεν υπήρχε χρηματοδότηση. Αλλά και εδώ μας είπανε. Μάθαμε ότι το Υπουργείο Μεταφορών του Ιράν. καμιά διακοσαριά άτομα και μέσα σε μία νύχτα πήγαμε στο Καράτσι. Αλλά βέβαια παρέμεινε και ολόκληρος ο εξοπλισμός. μην εγκαταλείπετε. Και έτσι αφήσαμε και εκεί 150 ανθρώπους. Πήγαμε στην Αστυνομία και τους είπαμε εδώ είναι τα μηχανήματα. τα πήρε τα μηχανήματα μας και τα έδωσε στους επόμενους. μείνετε εκεί. τους μαζέψαμε όλους. Έκτοτε στην Περσία δεν ξαναπήγαμε. Καράτσι. δηλαδή με τάξη και συνεννόηση. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό εχθροπραξίες. Τα μηχανήματα τα φωτογραφίσαμε και τα εγκαταλείψαμε και αυτά. Όταν δούμε ότι βελτιωθούν οι συνθήκες. δεν μπορούσαμε να λειτουργήσουμε σε τίποτα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε και αυτά τα βαριά μηχανήματα δε μετακινούνται. Έτσι τους τον αφήσαμε όλο τον εξοπλισμό. εκατοντάδες μηχανημάτων. Και έτσι φύγαμε όλοι διά της Κουέρτα. για να μη χαλάσουμε τις σχέσεις μας.. διότι ένα από τα εργοτάξια μας ήταν στην περιοχή του πολέμου. ξαναρχόμαστε.. Φύγαμε το Σεπτέμβριο του ‘80 από το Ιράκ.

• Γκαμπόν . Η κατασκευή του λιμανιού της Βεγγάζης (1961 – 1966) είναι έργο των εταιρειών ΟΔΩΝ & ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ και ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ. αξίας 20 εκατ. . από την ΕΔΟΚ-ΕΤΕΡ.1 Αφρική • Λιβύη . που δημιούργησαν γι’ αυτόν τον σκοπό την κοινοπραξία ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ. . από την ΕΔΟΚ-ΕΤΕΡ (όπως δρόμος N’ Zogomitang – N’ Toum (1974 – 1978)). αξίας 4 εκατ. δολαρίων.2. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 5. Η τελευταία μετέπειτα συνέχισε την πορεία της ως ανεξάρτητη εταιρεία και δραστηριοποιείται μέχρι σήμερα με έδρα στο εξωτερικό. Αυτοκινητόδρομος Balmayo – Sagmelima από την ΕΔΟΚ-ΕΤΕΡ σε συνεργασία με την ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ. . δολαρίων. Κατασκευή του αεροδρομίου της Βεγγάζης από την ΟΔΩΝ & ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ. Οδικά έργα. .2 Παρουσίαση σημαντικών έργων των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών ανά χώρα 5. Κατασκευή έργου στην έρημο της Σαχάρας (1981) από την ΣΚΑΠΑΝΕΥΣ σε συνεργασία με την ΕΔΟΚ-ΕΤΕΡ. Κατασκευή οδού Limbe Idenau από την ΕΔΟΚ-ΕΤΕΡ σε συνεργασία με την ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ. • Καμερούν . Αρδευτικά έργα. Κατασκευή θερμοηλεκτρικού έργου (1967) με συμμετοχή της ΕΔΟΚ-ΕΤΕΡ. • Μάλι . 158    .

από την ΕΔΟΚ-ΕΤΕΡ. Μεγάλο έργο παροχής νερού (1977). Οδικό έργο (δεκαετία 1970) από την ΑΤΕ ΔΟΜΙΚΗ. δολαρίων. . • Συρία . δολαρίων. αξίας 70 εκατ. Διάφορα οδικά έργα (1974). . 159    .2 Μέση Ανατολή • Λίβανος . Κατασκευή του λιμανιού της Βηρυτού (1962 – 1969) από την ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ. από την ΕΔΟΚ-ΕΤΕΡ. Υλοποίηση μεγάλου κτιριακού έργου σε σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας (1977) από την ΕΔΟΚ-ΕΤΕΡ. Αρδευτικό έργο (μέσα δεκαετίας 1970) από την ΕΔΟΚ-ΕΤΕΡ σε συνεργασία με τον μόνιμο εταίρο στη χώρα. δολαρίων. . με συμμετοχή της ΕΔΟΚ-ΕΤΕΡ. Συστήματα επεξεργασίας υδάτων στην Τζέντα (1966 – 1973) από την ΒΙΟΚΑΤ. αξίας περίπου 100 εκατ. τον όμιλο MANDILAS LTD. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό • Νιγηρία . Το έργο εξασφάλισε την άρδευση 670 τετραγωνικών χιλιομέτρων και αποτέλεσε μεγάλο γεγονός για τη μακρινή αυτή χώρα της Αφρικής. . Οδικά έργα (1975). Οδικό έργο (δεκαετία 1970) από την ΑΤΕ ΔΟΜΙΚΗ. Δύο μεγάλα έργα σηράγγων (1973). από την ΕΔΟΚ- ΕΤΕΡ. αξίας 8 εκατ. Έργα αφαλάτωσης νερού και αγωγοί στο Ριάντ (1966 – 1973) από την ΒΙΟΚΑΤ. . 5. δολαρίων.2. • Σαουδική Αραβία . . . αξίας άνω των 100 εκατ.

Μια σειρά οδικά έργα. Σχεδιασμός και κατασκευή με τη μέθοδο «turn key» από τη ΒΙΟΚΑΤ. κατασκευάστηκαν κτίρια 17. . Bani Saad – Gazail Taif. Το εργοστάσιο αφαλάτωσης που κατασκευάστηκε στην πόλη Shuaiba από τη ΒΙΟΚΑΤ αποτελούσε τότε το μεγαλύτερο του είδους του σε παγκόσμια κλίμακα. . Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό . Medinah – Jubail Al Sinaiyah). κατασκευάστηκε από τη ΒΙΟΚΑΤ. . Κατασκευή του αεροδρομίου της πόλης Riyadh από την ΟΔΩΝ & ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ. τεράστιο έργο στο οποίο απασχολήθηκαν 500 Έλληνες.μ. Διάφορα μεγάλα σχεδιασμένα έργα αγωγών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων. .700 τ. υλοποιεί από το 1974 και μετά η ΟΔΩΝ & ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (Umm Lajj – Al Wajh (1974 – 1976). Κατασκευή του λιμανιού της Τζέντα από την ΟΔΩΝ & ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ. Επίσης. Κατασκευή του λιμανιού της πόλης Yambu από την ΟΔΩΝ & ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ. Κατασκευή του λιμανιού της πόλης Dammam από την ΟΔΩΝ & ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ. Κατασκευή του λιμανιού της πόλης Jubail από την ΟΔΩΝ & ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ. αξίας μεγαλύτερης από 150 εκατ. . δολάρια. Το πετροχημικό εργοστάσιο στη Basrah. Σχεδιασμός και κατασκευή με τη μέθοδο «turn key 34 » από τη ΒΙΟΚΑΤ.                                                              34 «με το κλειδί στο χέρι» .έργο που παραδίδεται πλήρως εξοπλισμένο και έτοιμο να λειτουργήσει άμεσα 160    . Διάφορα μεγάλα σχεδιασμένα έργα αγωγών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Jedah – Mecca. για καταλύματα εργαζομένων του εργοταξίου και εργοστάσιο προκατασκευής σωλήνων. • Κουβέιτ . • Ιράκ . . Κατασκευή του λιμανιού της πόλης Gizan από την ΟΔΩΝ & ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ. 500 Ινδοί και 500 γηγενείς και που αποπερατώθηκε κατά τη διάρκεια του ιρανο-ιρακινού πολέμου. . . δυναμικότητας 90 τόνων ανά εβδομάδα.

του Τίγρη και του Ευφράτη. Πολυτελές ξενοδοχείο «Babylon» στο κέντρο της Βαγδάτης από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ. από την ΕΛΛΗΝΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ. Κατασκευή 6. Κατασκευή διαφόρων πετρελαϊκών μονάδων από τη ΒΙΟΚΑΤ. Ήταν ένα γιγάντιο έργο συνένωσης των δύο μεγάλων ποταμών της χώρας. Μεγάλο έργο οδοποιίας. . Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό . Αρδευτικά έργα στην πόλη Abu Ghraib από την ΟΔΩΝ & ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ. προϋπολογισμού περί τα 160 – 170 εκατομμύρια δολάρια. . Αυτοκινητόδρομος Baquba – Khanagin – ιρανικά σύνορα (1975). . . Κατασκευή και οργάνωση εργοστασίου παραγωγής σωλήνων στην Τεχεράνη (γύρω στο 1960) από την ΑΤΕ ΔΟΜΙΚΗ. . . Συγκρότημα γεφυρών και έργων οδοποιίας στην Baquba από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ. με σκοπό τη δημιουργία μιας εύφορης πεδιάδας μεταξύ τους. Συγκρότημα πολυκαταστημάτων . ..000 πολυτελών διαμερισμάτων με όλα τα συναφή έργα στην Τεχεράνη (1974) από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ. Αγωγός πετρελαίου Ιράκ – Τουρκίας από τη ΒΙΟΚΑΤ. μήκους άνω των 500 χλμ. Αρδευτικά δίκτυα (1973). .. από τη ΣΚΑΠΑΝΕΥΣ. 161    . . Κτίριο του Υπουργείου Εξωτερικών από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ. αξίας 180 εκατομμυρίων δολαρίων. • Ιράν . μήκους 114 χλμ. από τη ΣΚΑΠΑΝΕΥΣ. με κατεύθυνση παράλληλη με τα ανατολικά σύνορα προς Πακιστάν και Αφγανιστάν (1974).πολυκατοικιών και πάρκινγκ του δήμου Βαγδάτης από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ. .

Ένα τεράστιο νούμερο ακόμα και για τα σημερινά δεδομένα. Δηλαδή λόγος 3 προς 1 υπέρ της απασχόλησης στο εξωτερικό.500 άτομα στο εξωτερικό έναντι μόνο 1. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι εταιρείες απασχολούσαν 4. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα κυριότερα έργα των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό το έτος 1976. καθώς και στοιχεία απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού. μαζί με συγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία. από περίπου 15 ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες. έργα συνολικής αξίας 150 δισεκατομμυρίων δραχμών. 162    . Τα παραπάνω νούμερα δείχνουν το μέγεθος της διείσδυσης των ελληνικών τεχνικών εταιρειών στις χώρες του εξωτερικού. Παρατηρούμε ότι εκείνη την περίοδο κατασκευάζονταν σε Μέση Ανατολή και Αφρική.500 ατόμων στην Ελλάδα.

600 20 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΚΑΠΑΝΕΥΣ 6.000 ΕΜΙΡΑΤΑ ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ 7.800 200 50 ΛΙΒΥΗ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 2. ΕΡΓΑ ΟΔΩΝ & 600 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ 36.600 350 150 ΙΡΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 30. εξωτερικό Ελλάδα δρχ.600 250 50 ΙΡΑΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 16.000 1.500 300 100 ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ – 800 6.000 1.700 4.000 100 20 ΣΚΑΠΑΝΕΥΣ 3. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Πίνακας 3: Πίνακας κυριότερων έργων ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό το 1976 35 Απασχολούμενο ελληνικό προσωπικό Αξία Αξία ανά έργων χώρα Στο Στην Κράτος Εταιρεία (σε εκατ.100 80 20 ΓΕΝ.000 50 30 ΜΕΤΩΝ 300 52.000 50 30 ΚΑΜΕΡΟΥΝ ΕΔΟΚ-ΕΤΕΡ 1.500 1.000 4.) ΝΙΓΗΡΙΑ ΕΔΟΚ-ΕΤΕΡ 10.300 500 300 εταιρείες (κατ’ εκτίμηση) Σύνολο 150. εισήγηση στη συνδιάσκεψη «Επιχειρήσεις στην Αθήνα».000 30 ΚΟΛΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΗ 300 20 10 ΚΟΥΒΕΪΤ ΕΔΟΚ – ΔΟΜΙΚΑ 2. Τεύχος 898.000 700 50 ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΕΔΟΚ-ΕΤΕΡ 10.000 19.000 200 50 ΗΡΑΚΛΗΣ 1.) δρχ.000 600 100 ΑΡΑΒΙΑ ΘΑΛΗΣ 2.000 100 30 ΞΕΚΤΕ 1.000 10.000 36. 19-6-1976 163    .000 100 20 ΠΕΡΣΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 4.000 200 50 ΣΥΡΙΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ 700 3.000 1.500 300 50 ΑΛΕΜΑΤ 2. (σε εκατ.600 80 70 ΤΕΧΝΙΚΗ 140.000 50 30 ΕΤΕ 1. Δελτίο ΤΕΕ.000 11.500 Πηγή: [1]                                                              35 Κουλουμπής Ευάγγελος.000 270 140 ΓΚΑΜΠΟΝ ΕΔΟΚ-ΕΤΕΡ 1. «Το ελληνικό κατασκευαστικό δυναμικό στο διεθνή στίβο».200 Έργα εκτελούμενα από μικρότερες ή άλλες 9.

Επίσης εξέδιδε το περιοδικό «Διεθνής Τεχνικαί Πληροφορίαι» για την ενημέρωση πάνω στις διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις και συμμετείχε σε διεθνή προγράμματα ανταλλαγής στελεχών. ήταν από τους ιδρυτές του Συνδέσμου Ανωνύμων Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ) το 1965 και διετέλεσαν πρόεδροι στα πρώτα διοικητικά συμβούλια. 164    .3 Παρουσίαση των εταιρειών της περιόδου 1960 – 1980 5. Η εταιρεία συντηρούσε πλούσια βιβλιοθήκη με ξένη βιβλιογραφία. Διέθετε δύο εργοστασιακούς χώρους για την παραγωγή προεντεταμένων σωλήνων στην Οινόη Αττικής και για την κατασκευή προκατασκευασμένων και προεντεταμένων δομικών στοιχείων στη Θεσσαλονίκη. Η ΔΟΜΙΚΗ χαρακτηριζόταν για την υψηλή τεχνογνωσία της. από τα ισχυρά ονόματα στο χώρο των κατασκευών. με συνεργάτες τον Σπύρο Γεωργόπουλο και τον Ζαχαρία Αργυρόπουλο. τη μεγάλη υποστήριξη που παρείχε στους εργαζομένους της. στο οποίο επιχειρούσε να περιγράψει το όραμα του για την ανάπτυξη της χώρας. Ο Κ. Το 1952 εισήλθε στην εταιρεία ο Κωνσταντίνος Κρανιώτης. Οι Κρανιώτης και Καπασακάλης. Κρανιώτης διακρινόταν για το υψηλό επίπεδο των γνώσεών του. Η εταιρεία ιδρύθηκε από τους αδελφούς Αργυρόπουλους και στη συνέχεια ανέλαβε ο Παναγιώτης Καπασακάλης. αλλά και τις καινοτόμες ιδέες που διέκριναν τα ηγετικά στελέχη της. Σε κάθε έργο της οργάνωνε αντίστοιχο εργαστήριο ελέγχου ποιότητας.3.1 ΑΤΕ ΔΟΜΙΚΗ Η ΔΟΜΙΚΗ είναι μία μεγάλη τεχνική εταιρεία η οποία τη δεκαετία του ‘6Ο βρισκόταν στην πρώτη γραμμή. Καπασακάλης αμέσως μετά την απελευθέρωση είχε συγγράψει το βιβλίο «Κοιτάζοντας μπροστά». για τη δυνατότητα να διαχειρίζεται την τεχνική και επιχειρηματική γνώση και να την κάνει πράξη. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Π. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 5.

όταν ανέλαβε τα έργα οδοποιίας στον 'Έβρο. πρώτων υλών και ανταλλακτικών στους τόπους εκτέλεσης ανά τον κόσμο.Ε. αυτοκινητόδρομους. πολιτικού μηχανικού και βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Εισήλθε στο Πολυτεχνείο σε ηλικία μόλις 15 χρόνων και πήρε το πτυχίο του ως μηχανικός στα 19 του. οι οποίες είχαν ιδρυθεί αρκετά χρόνια νωρίτερα. Οι θυγατρικές εταιρείες του ομίλου κάλυπταν μια σειρά διαφορετικών.2 ΕΔΟΚ-ΕΤΕΡ Η ΕΔΟΚ-ΕΤΕΡ ήταν μια εταιρεία που άφησε ιστορία και σηματοδότησε τα τεχνικά έργα μιας ολόκληρης εποχής. Ο Διον. διέθετε αεροπλάνα και η MORNOS SHIPPING A. χαλύβδινους αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης. Το 1956 άρχισε να αναδεικνύεται δυναμικά. Η AFREK Α. όπως κατασκευή ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων σε όλη την Ελλάδα. αλλά συναφών αντικειμένων.Ε. VIPROSOL και ΙΜΑS παρήγαγαν η κάθε μία αποκλειστικά προϊόντα τσιμέντου. Το μέγεθος και η φήμη της συνέθεταν ένα θρύλο.. Την τελική της επιχειρηματική μορφή ωστόσο έλαβε το 1957 μετά τη συνένωση των εταιρειών ΕΔΟΚ και ΕΤΕΡ. αρδευτικά και αμυντικά έργα. γεωλογικές. σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η ΕΔΟΚ-ΕΤΕΡ είχε από τα χρόνια εκείνα πετύχει την οριζόντια και κάθετη επέκταση της. Η ΓΕΩΕΡΕΥΝΑ Α. Σωτηριάδης) ξεπερνούσε την εποχή του. φράγματα. καθώς. προεντεταμένους αγωγούς και βιομηχανικούς ιμάντες μεταφοράς. ιδρύθηκε με στόχο την παραγωγή και εγκατάσταση προκατασκευασμένων στοιχείων δόμησης. ενώ το επιχειρηματικό πνεύμα των ιδρυτών της εταιρείας (Διον. ήταν υπεύθυνη για την πραγματοποίηση μιας σειράς τουριστικών έργων. Κλαυδιανός και Ν. Κλαυδιανός χαρακτηρίζεται απ' όσους τον έζησαν ως μεγάλη μορφή και η εταιρεία του ήταν κατά γενική ομολογία «σχολή» για τους μηχανικούς. έρευνες. ως γόνος ευκατάστατης οικογένειας. ένα στόλο 11 καραβιών για τη μεταφορά εξοπλισμού.E.Ε. και η ΥΔΡΟΕΡΕΥΝΑ ειδικεύονταν Σε γεωφυσικές.Ε. τοπογραφικές μελέτες. Η ΕΔΟΚ-ΕΤΕΡ εκτέλεσε κάθε είδους έργα. Η ΕΛΕΤΕ Α. Οι εταιρείες ΑΜΙΑΝΤΙΤ.3. 165    . αξιοποίησε τη δυνατότητα που υπήρχε παλαιότερα να παρακολουθείς ιδιωτικά μαθήματα κατ' οίκον κα να επιταχύνεις τις σπουδές στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο. ΒΙΜΕΤ. η ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Α. Η ΠΡΟΔΟΜΗ Α. στις θεμελιώσεις και τους ελέγχους φορτίων ή στις υδρολογικές και γεωτεχνικές μελέτες αντίστοιχα. συστήματα τηλεπικοινωνιών.Ε. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 5.

Κλαυδιανού δεν ήταν ανάλογο της μεγάλης του πορείας. Ωστόσο. ούτε της προσφοράς του στον κατασκευαστικό κλάδο και συνολικά στη χώρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο «Αριστοτέλης Ωνάσης των Κατασκευών» πέρασε τις τελευταίες μέρες του στο νοσοκομείο με έξοδα φίλων του. Ο Διον. Το διορατικό επιχειρηματικό πνεύμα των ιδρυτών της διαφαίνεται και από το γεγονός ότι η εταιρεία συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων στην Ελλάδα. που προχώρησαν στην πλήρη μηχανοργάνωση τους. με αποκορύφωμα τις ταραχές σε Ιράν και Ιράκ.. η Νιγηρία.. Ν. Το Καμερούν. τον συμπληρώνει στη διοίκηση της εταιρείας. και τελικά την οδήγησαν στη χρεοκοπία. αλλά και παγκοσμίως. με υψηλό δείκτη νοημοσύνης. Ήταν άνθρωπος της περισυλλογής. ιδιαίτερα αποφασιστικός. χωρίς έργο και χωρίς προοπτική. Ο στενός του συνεργάτης. η Συρία συγκαταλέγονται μεταξύ των χωρών όπου πραγματοποίησε μεγάλα και σημαντικά τεχνικά έργα. 166    . Ειδικότερα στη Νιγηρία συνεργάστηκε με τον όμιλο ΜΑΝΔΗΛΑ. τη μόνη επιχείρηση στον κόσμο που θυμίζει την κραταιά ΕΔΟΚ-ΕΤΕΡ. συμπεριλαμβάνοντας την επιχείρηση EDOK-ETER MANDILAS. η Σαουδική Αραβία. του προβληματισμού και του σχεδιασμού. της συναίνεσης και των συμφωνιών. «Χαλκέντερο» τον ονομάζουν αυτοί που τον γνώρισαν. ορθολογισμό και «στόφα επιχειρηματία». ήδη από την εποχή των υπολογιστών με τις κάρτες. από αυτούς οι οποίοι «κοιμούνται με ένα πρόβλημα και ξυπνάνε με τη λύση». Ένας άνθρωπος αντοχής. η Γκαμπόν. στις δημόσιες σχέσεις και τις διαπραγματεύσεις. Κλαυδιανός ήταν δεσπόζουσα φυσιογνωμία. παράλληλα με τη δυσπιστία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος έβγαλαν την ΕΔΟΚ-ΕΤΕΡ στο περιθώριο των κατασκευαστικών δρώμενων. Μια σειρά παράγοντες. Το τέλος του Διον. ο οποίος δεσπόζει στη χώρα και σήμερα έχει μεταβληθεί σε κολοσσιαίο γκρουπ επιχειρήσεων με την ονομασία MANDILAS GROUP. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Η γεωγραφική εξάπλωση της εταιρείας είναι εντυπωσιακή. Σωτηριάδης της ΕΤΕΡ. Αυτά τα χαρακτηριστικά του τον έκαναν να «βλέπει πολύ πιο μπροστά από την εποχή του». ακολούθησαν δύσκολα χρόνια και ο «γίγαντας» κλονίστηκε.

αφού προηγουμένως οι ιδρυτές της είχαν εκτελέσει (από το 1954) σημαντικά ιδιωτικά και δημόσια έργα. Η έγκαιρη και έντεχνη κατασκευή του έργου επιτρέπει στην εταιρεία να αναλάβει πλήθος άλλων έργων στη συγκεκριμένη χώρα. αυτός που εφηύρε το «τρία Π» και το καθιέρωσε στην αγορά.3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ οφείλει το ψευδώνυμο της (τα 3Π) στους ιδρυτές της (αχώριστους από τα φοιτητικά τους χρόνια . προάστιο πολυτελών κατοικιών της Τεχεράνης. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 5. την κατασκευή αυτοκινητόδρομου στο Ιράκ. η οποία ανέλαβε την κατασκευή πολυτελών διαμερισμάτων στο Φαραζάν. Συστάθηκε το 1961. 167    . Το 1977 βρισκόταν στην 75η θέση της κατάταξης των Τεχνικών Εταιριών στην Ευρώπη. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ συνεργάζεται με εταιρείες του εξωτερικού. ενώ η δραστηριότητα της στο Ιράν (Τεχεράνη) και στο Ιράκ αναγνωρίζεται μέχρι σήμερα. Κλαυδιανός της ΕΔΟΚ-ΕΤΕΡ. Στο Ιράν. Παρασκευόπουλο και τον Γ.Ιράκ. Ο «νονός» όμως. Με τη θυγατρική της ΡΑΝΑΜΕRΙCΑΝ. τον Π.απόφοιτοι του ΕΜΠ το 1952 - αδιάλειπτους συνεργάτες). Παπαδόπουλο. τον Δ.3. ύστερα από διεθνή διαγωνισμό. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ αποτελεί μια ακόμη εταιρεία που έφθασε στο απόγειο της και στη συνέχεια έχασε σχεδόν τα πάντα από τον πόλεμο Ιράν . την ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL ΗΟΤΕL CΟRPΟRΑΤΙΟΝ συνιδρύουν δυο φορείς τεχνικών έργων τουρισμού: την INTERCONTINENTAL ATHENS και την INTERCONTINENTAL CRETE. ήταν ο Διον. σε συνεργασία με την ιρανική τράπεζα OMRAN και τη LARSEN & NIELSEN ίδρυσε την ΟΜRΑΝ ΤΕCHLAR CONSTRUCTION CΟΜΡΑΝΥ. Το 1993 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ιδρύει τη βιομηχανική εταιρεία ΗΕLΑRCΟ για την κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών προϊόντων οικοδομικών έργων. Το 1975 αναλαμβάνει. Παπαθανασόπουλο.

Η αποφασιστικότητα. άφησε δε τη σφραγίδα της ισχυρής προσωπικότητας του στα δημόσια έργα. τους συνεργάτες του. Η φθίνουσα πορεία άρχισε το 1974 λόγω της κατάρρευσης των τιμών του πετρελαίου.Ε. έχει εκτελέσει πληθώρα μεγάλων έργων υποδομής στη χώρα μας και το εξωτερικό.Ε. Η ΟΔΩΝ & ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ υπήρξε μεταξύ των πιο σημαντικών τεχνικών εταιρειών της χώρας. Ο Χαρίλαος Γκορίτσας. πρεσβεύει το «πρώτα η καλή δουλειά και μετά το κέρδος». έως το 1973 που πέθανε. Η αποφασιστικότητα του φάνηκε όταν το 1971 ανετράπη από τον Καντάφι ο βασιλιάς της Λιβύης.4 ΟΔΩΝ & ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Η ΟΔΩΝ & ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Α. όπου και εργάσθηκε επιτυχώς εκτελώντας σειρά μεγάλων έργων. διακρίνεται για την κατασκευαστική του ικανότητα.Ε. Αποθνήσκει το έτος 1953. ακούραστος και εργατικός. Ο Θεόδωρος Κωνσταντόπουλος διετέλεσε πρόεδρος της ΟΔΩΝ & ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Α. ήταν ιδιαίτερα απαιτητικός με το προσωπικό. Ιδρύθηκε το 1929 από τον Θεόδωρο Κωνσταντόπουλο και τον Αναστάσιο Παντελεάκη. φόρτωσε το 80% του εξοπλισμού του κα τον μετέφερε σε ασφαλή περιοχή. στους οποίους όμως συμπαραστεκόταν πλήρως. η τεχνογνωσία και η μεθοδικότητα του Θεοδ. Ο Αναστάσιος Παντελεάκης διακρίνεται για το σώφρον του χαρακτήρα του. Την ίδια χρονιά πέθανε και ο ιδρυτής της εταιρείας. οι οποίοι συμμετέχουν με ποσοστό 50% μέχρι την αποχώρηση του Ευάγγελου Γκορίτσα το 1966 και τη δημιουργία της ΤΕΓΚ Α. Κωνσταντόπουλος μαζί με τον Κωνσταντίνο Καρπίδα. Κωνσταντόπουλου είναι αξιομνημόνευτες. Ιδεολόγος κατασκευαστής. Από το 1946 οι δύο ιδρυτές συνεταιρίζονται με τους Χαρίλαο και Ευάγγελο Γκορίτσα. πάντα μετρημένος και ενήμερος. Ο Ευάγγελος Γκορίτσας χαρακτηρίζεται από την οξύνοια και την εντιμότητα του και από την αγάπη του για την κατασκευαστική δημιουργία. οι οποίες πρωτοστάτησαν την εποχή 1950 – 1970. Είχε άμεση επαφή με τα έργα. Το 1965 ο Θεοδ.3. 168    . η εργατικότητα. ίδρυσε την εταιρεία ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ. το λιμάνι της Βηρυτού και μετά από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 εγκαταστάθηκε μονίμως στη Μέση Ανατολή. η οποία κατασκεύασε μεταξύ άλλων το λιμάνι της Βεγγάζης. Μέσα σε μια νύχτα οδήγησε τα πλοία που είχε υπό την ιδιοκτησία του στα παράλια της Λιβύης. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 5. που είχε την εταιρεία ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ.

Ο Ευάγγελος Γκορίτσας. Κωνσταντόπουλο. πρόεδρος της εταιρείας διετέλεσε ο γαμπρός του Δημήτρης Περρωτής. Στη συνέχεια η εταιρεία πέρασε στον Ίωνα Παράσχη (ιδρυτής της εταιρείας ΣΚΑΠΑΝΕΥΣ). συνεχίζοντας την κατασκευαστική του δραστηριότητα. Μερικά από τα μεγαλύτερα έργα της περιόδου 1950 – 1970 φέρουν τη σφραγίδα της ΟΔΩΝ & ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ.. 169    . ιδρύει την ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Μετά τον Θεοδ.Ε. εκτελώντας σπουδαία και μεγάλα έργα. με την αποχώρηση του το 1966 από την ΟΔΩΝ & ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ.

Ιράκ δημιούργησε προβλήματα κα στο έργο της στο Ιράκ. Από το 1963 και μετά είχε σημαντικότατη ανάπτυξη. Καββαδάς απεβίωσε το 1979 και σε αυτό συνετέλεσαν τα προβλήματα που αντιμετώπισε η ΣΚΑΠΑΝΕΥΣ. Ο Ίωνας Παράσχης. ενώ παράλληλα. Μικρότερη συμμετοχή στην εταιρεία είχε και ο Ν. Ο Ν.1960 εκτέλεσε έργα κατασκευής αεροδρομίων και οδοποιίας. η εταιρεία αναγκάστηκε να εγκαταλείψει στις δύο χώρες εξοπλισμό αξίας άνω των 800.3. Υπήρξε θύμα της επανάστασης των μουλάδων κα του Αγιατολάχ Χομεϊνί στο Ιράν.000 δολαρίων. Το 1965 λειτουργούσε ταυτόχρονα 10 περίπου μεγάλα εργοτάξια. ο πόλεμος που ξέσπασε μεταξύ Ιράν . 170    . με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στην πτώχευση. ένας δημιουργικός μηχανικός. Καββαδάς. Μουστρουφή ίδρυσαν στη συνέχεια την ΙΡΙΣ ΑΤΕ.5 ΣΚΑΠΑΝΕΥΣ Η ΣΚΑΠΑΝΕΥΣ (πτυχίο Ε' Τάξης) ήταν μια από τις μεγαλύτερες τεχνικές εταιρείες που ανέδειξε η Ελλάδα. με σημαντικότατο μηχανολογικό εξοπλισμό. Το διάστημα 1953 . με πολλά έργα σε όλη την Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1962 από τους Ίωνα Παράσχη και Αλέκο Λαναρά. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 5. Εκτός από τα έργα που δεν πληρώθηκαν. μαζί με τον Αλέκο Λαναρά που «αλώνισε» την Ασία και τον Δ. οι οποίοι διέθεταν κατασκευαστική εμπειρία από το 1953. Η ΣΚΑΠΑΝΕΥΣ «έπεσε έξω» εξαιτίας της άτυχης συγκυρίας των πολέμων.

6 171    . κεφάλαιο 6. §6.Ε.Τ.. §6. η οποία εδρεύει στην Ολλανδία. ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ: Για πληροφορίες δείτε το ιστορικό της εταιρείας ΑΘΗΝΑ Α..Τ. ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ: Για πληροφορίες δείτε το ιστορικό της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Α. §6.Ε. την εταιρεία συμμετοχών του ελληνικού κατασκευαστικού ομίλου..5.Τ. .Ε.3. κεφάλαιο 6.5 . κεφάλαιο 6. §6. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 5. κεφάλαιο 6. κεφάλαιο 6..Ε.17 . ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ: Για πληροφορίες δείτε το ιστορικό της εταιρείας ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α. ΜΕΤΩΝ: Για πληροφορίες δείτε τη δομή του ομίλου ΑΕΓΕΚ Α.. Το 2001 η ολλανδική εταιρεία BOSCALIS απέκτησε συμμετοχή 30% στο μετοχικό κεφάλαιο της Archirodon Group NV. ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Για πληροφορίες δείτε το ιστορικό της εταιρείας ΑΘΗΝΑ Α.4 .Ε.6 Υπόλοιπες εταιρείες . §6.

Κατά τη δεκαετία του ‘6Ο ένα 30% της δραστηριότητας του ΓΡΑΦΕΙΟΥ πραγματωνόταν στην Ελλάδα και το υπόλοιπο εκτός συνόρων. η τότε Κυβέρνηση τον τοποθέτησε επικεφαλής στην Υπηρεσία Συντονισμού Έργων Ανασυγκροτήσεως. στο πλαίσιο του διεθνούς Συνεδρίου Πολεοδόμων.000 δολ. άρχισε με επιτυχία την καριέρα του. Η Ισλαμαμπάντ με τους 600.000 δολ. όπως το Waterfront. Δοξιάδη. όπου σύμφωνα με μαρτυρίες. Πήγε στην Αυστραλία. Ο Δοξιάδης χαρακτηρίζεται δίκαια από τους Έλληνες μηχανικούς ως ο «τεχνικός Οδυσσέας» της Ελλάδας. Άλλα σημαντικά έργα έχουν εκτελεστεί στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας Ριάντ και σε διάφορες πόλεις σε όλο τον κόσμο. Μέχρι σήμερα το ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ έχει πραγματοποιήσει έργα σε περισσότερες από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο. η οποία..). και έργα σε προάστια του Ντένβερ.000 κατοίκους. είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο. Μέχρι σήμερα ο οργανισμός που 172    .000. γεγονός που τον οδήγησε στο εξωτερικό. που έγινε στο Πεκίνο το 2000. το 1956. από τα οποία τα 42. Στη συνέχεια. Από τα πιο σημαντικά έργα του είναι η πρωτεύουσα του Πακιστάν.3. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 5. συνέχισε τις σπουδές του στο εξωτερικό.000. Ιδρύθηκε το 1951 από το διεθνούς φήμης πολεοδόμο Κ. ίδρυσε το ομώνυμο ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ. μια αλλαγή Κυβέρνησης τον απέλυσε. γύρισε στην Αθήνα και έχοντας καταφέρει να δημιουργήσει μια καλή οικονομική επιφάνεια. Μετά τα γεγονότα της κατοχής και του εμφυλίου. γιατί έχουν ακολουθηθεί πλήρως οι αρχές του σωστού συγκοινωνιακού σχεδιασμού (ιεράρχηση δρόμων κ. που δε θα έχει ποτέ κυκλοφοριακό πρόβλημα. Απόφοιτος του Βαρβακείου. η Ισλαμαμπάντ.7 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ Το ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ έμελλε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον οργανισμό να μεταδώσει το μήνυμα του ελληνικού τεχνικού δυναμικού σε όλα σχεδόν τα μήκη και τα πλάτη της υφηλίου.λπ. χαρακτηρίστηκε ως το καλύτερο παράδειγμα ανάπτυξης πόλης. Στη συνέχεια. μετά το 1973. Μέχρι το 1976 είχε αναλάβει μελέτες και επιβλέψεις στο εξωτερικό ύψους 104. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται μεγάλα έργα στην Αμερική. Με την έναρξη του πολέμου της Κορέας διακόπηκαν από την αυστραλιανή Κυβέρνηση τα έργα και οι αντίστοιχες μελέτες για τις οποίες είχε προσληφθεί. η «βιτρίνα» της Ουάσινγκτον.

για δύο πόλεις (500. Δοξιάδης εξακολουθεί να έχει την ευθύνη για τη συντήρηση και τον έλεγχο ποιότητας αυτοκινητόδρομων της Σαουδικής Αραβίας.000 χλμ. Στην Ινδονησία έχει εκπονήσει μελέτες σε σημαντική αστική οδοποιία. κοντά στο Agadir στο Μαρόκο (1977 – 1981) 173    . ενώ έχει αναπτύξει και εγκαταστήσει το σύστημα διασφάλισης ποιότητας του Υπουργείου Δημοσίων Έργων. μελέτη και επίβλεψη των έργων (1963 – 1965) • Μελέτη αποκατάστασης των Σκοπίων μετά την καταστροφή τους από το σεισμό (1964) • Σχέδιο Μητροπολιτικής Περιοχής και Ανάπτυξης της Σαϊγκόν στο πλαίσιο επείγοντος προγράμματος στέγασης προσφύγων • Ρυθμιστικό σχέδιο ανάπτυξης της Πανεπιστημιούπολη του Lyallpur στο Δυτικό Πακιστάν (1965) • Ρυθμιστικό σχέδιο της Πανεπιστημιούπολης Rensselaer Polytechnic Institute.000 κατοίκων. 25. του Master Plan της Lusaka και άλλων έργων στη Ζάμπια (1968 – 1971) • Συγκρότημα κτιρίων διοικητικού κέντρου της πόλης Malden στη Μασαχουσέτη (1970) • Δημιουργία πρότυπης περιοχής στην ευρύτερη περιοχή του Λάγος στη Νιγηρία (1974 – 1975) • Δημιουργία υποδομών για την πόλη Founty. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό ίδρυσε ο Κ. στη Νέα Υόρκη. όπου χρησιμοποιήθηκε μαθηματικό μοντέλο και ηλεκτρονικός διερευνητής για την αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων (1968) • Επίβλεψη έργων της βιομηχανικής πόλης Kafue. Troy. στο Δυτικό Πακιστάν και στην Tema της Γκάνα (1957 – 1962) • Νοσοκομειακά συγκροτήματα στην Γκάνα (1962) • Οικισμός και εκπαιδευτικά κτίρια στη Λιβύη (1963) • Σχεδιασμός 5ετούς Προγράμματος Οικιστικής Ανάπτυξης στο Δυτικό Πακιστάν. Σημαντικότερα έργα Μεταξύ των έργων του ΓΡΑΦΕΙΟΥ καταγράφονται τα εξής: • Σχεδιασμός του 5ετούς Προγράμματος Οικιστικής Ανάπτυξης στο Ιράκ (1956) • Σχεδιασμός του Προγράμματος Οικιστικής Ανάπτυξης του Λιβάνου (1958) • Οικιστικά προγράμματα στο Κorangi.000 και 35. ανισόπεδους κόμβους.000 κατοίκων). μήκους 11.

174    . Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό • Επίβλεψη προγράμματος κατασκευής 200 κτιρίων σούπερ μάρκετ στη Λιβύη (1981 – 1982) • Κτίρια γραφείων και συγκροτήματα κατοικιών για την Εθνική Εταιρία Πετρελαίων της Σαουδικής Αραβίας • Τρεις Κοινότητες στη νέα βιομηχανική πόλη Yanbu της Σαουδικής Αραβίας.

7 εκατ.. δολ. Τη δεκαετία του ‘70 ο συνολικός όγκος των νέων συμβάσεων εκτέλεσης έργων στο διεθνή χώρο από τις ελληνικές τεχνικές εταιρείες ανερχόταν σε 1. δραχμών στο εσωτερικό (αρδευτικά.1 δισ.37%) και 1.) και ήταν αποτέλεσμα της αλματώδους ανάπτυξής τους την περίοδο της Δικτατορίας και της αντίστοιχης ανεπάρκειας της εσωτερικής βαριάς κατασκευής. δραχμών στο Ιράκ. και το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής του ελληνικού τεχνικού κεφαλαίου στη διεθνή κατασκευαστική αγορά στο 2. δολαρίων της ΕΔΟΚ-ΕΤΕΡ. Οι αιτίες ήταν πολλές. ΕΔΟΚ-ΕΤΕΡ. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ κ.). Ιράκ.4 εκατ.906. δολ. Η διείσδυση των κατασκευαστικών εταιρειών στην περιοχή εντάθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (Ιράν. Αντίθετα. χτίζοντας ισχυρούς δεσμούς με τις αραβικές χώρες.ά. ΣΚΑΠΑΝΕΥΣ. σε σύνολο εκτελούμενων έργων ύψους 545 εκ. η ελληνική αγορά αντιπροσώπευε μόνο 24 εκ. Το 1978 υπολογίζεται ότι η συναλλαγματική εισροή στην Ελλάδα μόνο από μισθούς εργαζομένων της ΣΚΑΠΑΝΕΥΣ ήταν περίπου 25 εκ.54%. έτσι ώστε στα 1984 να έχουμε όγκο συμβάσεων εξωτερικού 430.4 Συμπεράσματα – Παρατηρήσεις Οι σχέσεις των Ελλήνων κατασκευαστών με τον αραβικό κόσμο και την περιοχή της Μέσης Ανατολής χρονολογούνται από τις δεκαετίες του '60 και του '70. Λιβύη κ. μεσουράνησαν.58% στη διεθνή αγορά) για τον ίδιο χρόνο.0 εκατ. Μεταξύ άλλων ήταν ο σκληρός ανταγωνισμός που αντιμετώπισαν στις αγορές του εξωτερικού (κυρίως από ασιατικά και ευρωπαϊκά τεχνικά συγκροτήματα). και ποσοστό συμμετοχής 0. τα ανταγωνιστικά προς τα ελληνικά. με τεχνικά έργα αξία 8. Σαουδική Αραβία.ά. τα δεύτερα (ποσοστό συμμετοχής 1. χωματουργικά κ.1 εκατ.ά. δολάρια.01%. όπως οι ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ.269. Στο διάστημα αυτό μεγάλες και μικρές τεχνικές εταιρείες. δολ. δολάρια τον χρόνο. κατάφερε να εξασφαλίσει διαχρονική παρουσία.5 δισ. δολ. Το 1981. Όμως στην πενταετία 1979-84 πέφτουν σημαντικά και οι δύο δείκτες. είχε ταυτόχρονα έργα αξίας 7. Την ίδια περίοδο η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ.378. τουρκικά και γιουγκοσλαβικά τεχνικά συγκροτήματα διατηρούν τις θέσεις τους στη μεσανατολική βορειοαφρικανική αγορά με συμβάσεις 1. τα πρώτα για το 1984 (ποσοστό συμμετοχής 2. Μόνο μία από τις κατασκευαστικές εταιρίες της εποχής. η ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ. Βέβαια η πτώση των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών είχε ήδη αρχίσει. η ανεπαρκής 175    .

Ίωνα Παράσχη: «Η περίπτωση της εταιρίας ΣΚΑΠΑΝΕΑΣ πρέπει να δώσει στην Ελληνική Κυβέρνηση την αφορμή για οργάνωση των μηχανισμών προστασίας των ελληνικών επιχειρήσεων που αποφασίζουν να δραστηριοποιηθούν στο εξωτερικό. 176    . αλλά και ο δυσβάσταχτος τρόπος χρηματοδότησής τους από το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα (το 1981 οι υποχρεώσεις των τεχνικών εταιρειών προς την Εθνική Τράπεζα έφταναν τις 30 δισ. ώστε να προστατεύονται από τέτοια γεγονότα. δραχμές). Χαρακτηριστική είναι η δήλωση – προτροπή του ιδρυτή της εταιρείας ΣΚΑΠΑΝΕΥΣ. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό ασφαλιστική τους κάλυψη έναντι των πολιτικών κινδύνων. Εκείνο που κυρίως απουσίαζε από την επιθετική διείσδυση των εταιρειών στο εξωτερικό ήταν η πολιτική στήριξη. που προφανώς δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν με τις δικές τους δυνάμεις». που θα τις υποβοηθούσε με διακρατικές συμφωνίες και θα τις εξασφάλιζε έναντι των πολιτικών και εμπορικών κινδύνων.

Αυτοκινητόδρομος Umm Lajj – Al Wajh. 177    . από το μεσοπόλεμο στο 2000)” [1]. Γέφυρα στη Σαουδική Αραβία.5 Φωτογραφικό υλικό από έργα της περιόδου 1960 – 1980 Οι φωτογραφίες παρατίθενται από το βιβλίο “ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ – Ο ελληνικός κατασκευαστικός κλάδος (Οδοιπορικό. Το έργο κατασκευάστηκε στο διάστημα 1974 – 1978. 1974 – 1976 (Αρχείο ΟΔΩΝ & ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ) Μηχανήματα της ΕΔΟΚ-ΕΤΕΡ σε έργα στο δρόμο N’ Zogomitang – N’ Toum στην Γκαμπόν. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 5.

Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Ανατινάξεις βράχων για τη διαμόρφωση οδού κοντά στο Biljurshi στη Σαουδική Αραβία. φωτογραφία Ευριπίδη Ι. (Αρχείο ΒΙΟΚΑΤ) 178    . (Αρχείο ΕΔΟΚ-ΕΤΕΡ. Καπασακάλη) Το μεγαλύτερο στην εποχή του εργοστάσιο αφαλάτωσης στη Shuaiba – Κουβέιτ (μία από τις τέσσερις μονάδες). μέσα δεκαετίας 1970.

Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Κτιριακά έργα στο λιμάνι της Τζέντα. (Αρχείο ΟΔΩΝ & ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ) Εργοτάξια κατασκευής της οδού Balmayo – Sagmelima στο Καμερούν. (Αρχείο ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ) 179    .

(Αρχείο ΕΔΟΚ-ΕΤΕΡ) 180    . Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Ξενοδοχείο «Babylon» στο Ιράκ. (Αρχείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ) Αρδευτικό έργο (στα μέσα της δεκαετίας 1970) της ΕΔΟΚ-ΕΤΕΡ στη Νιγηρία σε συνεργασία με το μόνιμο εταίρο στη χώρα. τον όμιλο MANDILAS LTD.

(Αρχείο ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ) 181    . Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Κατασκευή 6. (Αρχείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ) Κατασκευή οδού Limbe Idenau στο Καμερούν.000 διαμερισμάτων στο Φαραζάν (Ιράν) από την κοινοπραξία OMRAN TECHLAR.

(Αρχείο ΒΙΟΚΑΤ) Πολεοδομική μελέτη νέας πόλης στην Ινδονησία. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Εργοτάξιο στην Basrah. (Αρχείο ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ) 182    .

183    . Ισλαμαμπάντ. (Αρχείο ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ) Ένα από τα σημαντικότερα έργα του ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΟΞΙΑΔΗ αποτελεί η πόλη – πρότυπο Ισλαμαμπάντ. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Η πρωτεύουσα του Πακιστάν.

.

”.gr/texnikoi_cgi-bin/neadetails. ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΙ.asp?id=605 (Οκτώβριος.Π. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Α. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Βιβλιογραφία κεφαλαίου [1] “ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ – Ο ελληνικός κατασκευαστικός κλάδος (Οδοιπορικό. 2007) [4] Ταρπάγκος Ανέστης. από το μεσοπόλεμο στο 2000)”.htm (Οκτώβριος.texnikoi. 2007) [3] “Η Blue City στο Ομάν από την ΑΚΤΩΡ”.theseis. www. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ on-line.dir/keimena/economy/fin5. “Η βιομηχανία Τεχνικών Κατασκευών (1951 – 1984)”. Πανεπιστημιακές σημειώσεις μαθήματος “Διοίκηση & Διαχείριση Έργων στο Διεθνές Περιβάλλον”. 20/2/2001. «Διοίκηση & Διαχείριση Τεχνικών Έργων». Αθήνα. Θεσσαλονίκη. 20/2/2006. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. “Σε στρατηγική συμμαχία με το ολλανδικό κατασκευαστικό γκρουπ Boscalis προχώρησε ο όμιλος Αρχιρόδον. Ηλεκτρονικό Μουσείο Πολιτικού Μηχανικού. http://doc.org/E/2001/01-02- 20.hri. 2006 – 2007 [6] “Ιστορικό Πολιτικού Μηχανικού”.htm (Οκτώβριος. Θέσεις. Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιριών Η’ Τάξης. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 185    .com/1-75/theseis/t18/t18f/ibiomixania. 2007) [5] Νανιόπουλος Αριστοτέλης. www. 2002 [2] Λάμπρου Κωνσταντίνος.Θ.

.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ ΣΗΜΕΡΑ .

.

η μητρική INTRACOM επέκτεινε τις δραστηριότητές της στον τομέα παραγωγής ηλεκτρονικών μονάδων και ιδιαίτερα τηλεπικοινωνιακού υλικού. των οποίων η εγκατάσταση έγινε σε συνεργασία με την κατασκευαστική εταιρεία ΙNTΡΑΚΑΤ που ιδρύθηκε το 1992.1 INTRAKAT Α. κατασκευαστική εταιρεία του ομίλου των εταιρειών INTRACOM. Το 1994 η διοίκηση της INTRACOM αποφασίζοντας να δημιουργήσει μία ισχυρή κατασκευαστική εταιρεία με διευρυμένο πεδίο δραστηριοτήτων. Η δραστηριότητα στον εν λόγω τομέα συνεχίστηκε σε ολόκληρη τη δεκαετία του '80. Η INTRAKAT επέκτεινε τις δραστηριότητες και σε άλλους τομείς. Η πολύχρονη και πολύπλευρη εμπειρία που απέκτησε η INTRAKAT από την εκτέλεση σύνθετων έργων πολιτικού μηχανικού και έργων Η/Μ. η οποία είχε ήδη αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στα τηλεπικοινωνιακά έργα. με την συγχώνευση δημιουργήθηκε μία κατασκευαστική εταιρεία με υψηλή εμπειρία στην εκτέλεση δύο σημαντικών κατηγοριών έργων: ενεργειακά και τηλεπικοινωνιακά. είχαν ήδη προηγηθεί πάνω από 10 χρόνια κατασκευαστικής εμπειρίας. εξασφάλισε την συμμετοχή της στην υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής. Παράλληλα. Έτσι. 189    . Παρουσίαση εταιρείας Ιστορικό 'Όταν το 1987 ιδρύθηκε η INTRACOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ. αφού η μητρική INTRACOM από την ίδρυσή της (τη δεκαετία του '70) συμμετείχε στην εκτέλεση σημαντικών έργων ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα. Τον Δεκέμβριο του 2005 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση από την INTRAKAT της εταιρείας μεταλλικών κατασκευών INTRAMET. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 6. αναλαμβάνοντας και φέρνοντας εις πέρας ένα μεγάλο πλήθος σύνθετων και απαιτητικών έργων. προχώρησε στην εξαγορά από την INTRACOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ του 100% των μετοχών της εταιρείας ΙNTΡΑΚΑΤ.Ε. όπως τα έργα πολιτικού μηχανικού.

η ενέργεια και το περιβάλλον αποτελεί στρατηγικό στόχο της εταιρείας. συνεχίζει να υπάρχει για τις εταιρείες της μεγαλύτερης 7ης τάξης.                                                              36 Στις αρχές του 2003 καταργήθηκε η παλαιά Η' τάξη και μετατράπηκε σε 7η τάξη (η ανώτερη τάξη εργοληπτικού πτυχίου). Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Δομή ομίλου Ανταποκρινόμενη δυναμικά στις προκλήσεις του νέου διεθνοποιημένου επιχειρηματικού περιβάλλοντος της κατασκευαστικής αγοράς και στην προσπάθεια για ισχυροποίηση των ανταγωνιστικών της πλεονεκτημάτων. όπως είναι τα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Η εταιρεία κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 6ης τάξης 36 . η INTRAKAT αναπροσάρμοσε την οργανωτική της δομή με στόχο τόσο την ανάπτυξή της σε ευρύτερες κατασκευαστικές δραστηριότητες στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα όσο και την εντατικοποίηση της διείσδυσης σε αγορές του εξωτερικού. αλλά με την ονομασία Σύνδεσμος Εταιρειών Ανωτέρας Τάξης (ΣΤΕΑΤ). Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Η' Τάξης (ΣΤΕΗΤ). Το νέο ευέλικτο οργανωτικό σχήμα. 190    . ενισχύει τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης της εταιρείας με τη δημιουργία τριών αυτόνομων επιχειρησιακών μονάδων: • Κατασκευών • Τηλεπικοινωνιών • Μεταλλικών Κατασκευών Η δραστηριοποίηση στα νέα αναπτυσσόμενα και νευραλγικά πεδία.

αντιλαμβανόμενη τις προοπτικές στο χώρο των Βαλκανίων και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες. Παράλληλα ίδρυσε υποκαταστήματα στο Κόσσοβο. ανέπτυξε διευρυμένο δίκτυο θυγατρικών εταιρειών και συμμετοχών. αποτελούν ισχυρό πόλο έλξης επενδυτικών και κατασκευαστικών δραστηριοτήτων. Επίσης από το 2005 διατηρεί υποκατάστημα στην Τρίπολη της Λιβύης προσβλέποντας στις προοπτικές που θα προκύψουν από την απελευθέρωση της τοπικής αγοράς. Η INTRAKAT και γενικότερα ο όμιλος INTRACOM έχοντας μακρόχρονη παρουσία στον χώρο των Βαλκανίων μέσω 191    . της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Οι αγορές του εξωτερικού ιδιαίτερα στον χώρο των Βαλκανίων. στην Αρμενία όπου και εκτελεί έργα εξειδίκευσης της. από τα τέλη της δεκαετίας του 90.E. Έχοντας ως βασικό πόλο την έντονα αναπτυσσομένη αγορά της Ρουμανίας. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Οργανόγραμμα 1: Δομή ομίλου INTRAKAT A. Πηγή: [1] Διεθνής παρουσία Η εταιρεία. η εταιρεία στοχεύει στην διεκδίκηση σημαντικού μεριδίου της κατασκευαστικής αγοράς της χώρας.

στο εξωτερικό και μέσω των θυγατρικών εταιρειών της. όσο και για τη δραστηριοποίηση σε νέες αγορές στη Μέση Ανατολή. αλλά και ενδυναμώνεται το δίκτυο των τοπικών συνεργιών. εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας και οικοδομικά έργα με την θυγατρική εταιρεία ΙNTRACOM CONSTRUCT. συνέπεια και σταθερότητα της ελληνικής επιχειρηματικής παρουσίας. προχωρoύν σε συνεργασίες με στόχο την μεγαλύτερη διείσδυση στις αγορές. την ανάπτυξη real estate και τα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Η δημιουργία της ΙΝΤRAKAT ROMANIA SRL θα αποφέρει σημαντικά οφέλη που προκύπτουν από την εξαγωγή και αξιοποίηση της ελληνικής κατασκευαστικής εμπειρίας και τη δημιουργία όρων ισότιμου ανταγωνισμού με μεγάλα ονόματα της διεθνούς κατασκευαστικής αγοράς. Η INTRAKAT συμμετέχει στην INTRAKAT ROMANIA SRL με ποσοστό 100%. 192    . καθίσταται γόνιμο το πεδίο για τη διαμόρφωση στρατηγικών συνεργασιών τόσο με ελληνικές εταιρείες. Το 2004 ιδρύεται η INTRAKAT ROMANIA SRL με βασικό στόχο την δυναμική είσοδο σε δημόσια και ιδιωτικά έργα με έμφαση στα έργα υποδομών. κεφαλαιοποιώντας την ισχυρή εταιρική φήμη. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό θυγατρικών και συμμετοχών. αποτελεί για την ΙΝΤRΑΚΑΤ προνομιακό πεδίο για την ανάπτυξη ολοκληρωμένης δραστηριότητας σε όλους τους τομείς της κατασκευής. με στόχο την υλοποίηση ενός μακροπρόθεσμου σχεδιασμού στην αγορά της Ρουμανίας. Ευρώπη • Ρουμανία Η δυναμική και αναπτυσσόμενη αγορά της χώρας ενόψει και της ένταξης στην Ε. τα οικοδομικά έργα. Παράλληλα. αποβλέπει στην ανάπτυξη νέων στρατηγικών συνεργασιών τόσο για την ενδυνάμωση της θέσης της στις Βαλκανικές χώρες. Από το 2000 η INTRAKAT δραστηριοποιείται έντονα κυρίως σε τηλεπικοινωνιακά έργα. Παράλληλα.Ε. όσο και με μεγάλους διεθνείς ομίλους.

Σύμβαση ύψους 2. Στις εγκαταστάσεις. με την κατασκευή δρόμων. ο σχεδιασμός και η εκτέλεση τεχνικών έργων στους τομείς: ¾ Οικοδομικών έργων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ¾ Έργων υψηλής τεχνολογίας ¾ Έργων Φυσικού Αερίου ¾ Βιομηχανικών και Ενεργειακών εγκαταστάσεων ¾ Ηλεκτρολογικών. ηλεκτρονικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων ¾ Συστημάτων και Δικτύων πληροφορικής ¾ Έργων Περιβάλλοντος Η INTRAKAT κατείχε το 55% της εταιρείας.Ε. θα γίνει διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου συνολικής επιφανείας 4. • Αλβανία Κύριο αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας από το 2001 είναι η επίβλεψη. 2. Παράλληλα. γραφεία και αποθήκες. Σχεδιασμός και κατασκευή συστήματος διαχείρισης φωτεινών σηματοδοτών στο Δήμο Τιράνων.000 τ. όπου ο κατασκευαστικός κλάδος παρουσιάζει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης. έργα «turn key» για τις εταιρείες VODAFONE και AMC (COSMOTE). πάρκινγκ και χώρων διακίνησης φορτηγών. 193    . ευρώ. Σημαντικά έργα: 1.37 εκατ. επιφανείας 5. προβλέπεται να κατασκευαστούν χώροι παραγωγής. (θυγατρική της Αργώ Α.A. στη Ρουμανία. το οποίο μεταβίβασε στην INTRACOM TELECOM τον Ιούνιο 2006. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Έργα: ¾ Κατασκευή νέας βιομηχανικής μονάδας παραγωγής στην περιοχή Μπερτσένι Βουκουρεστίου.μ. Η σύμβαση αυτή εντάσσεται στο στρατηγικό σχεδιασμό της Intrakat για διεύρυνση των δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό μέσω των θυγατρικών εταιρειών της στα Βαλκάνια.. με την εταιρεία "Argo Rom Plastics" S.A.μ. Η σύμβαση αφορά στην κατασκευή των νέων βιομηχανικών εγκαταστάσεων παραγωγής πλαστικών υλικών συσκευασίας της "Argo Rom Plastics" S.600 τ.). Κατασκευή δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

υψηλής τεχνολογίας και πληροφορικής και τεχνικών έργων. μεταβίβασε στην INTRACOM TELECOM το σύνολο της συμμετοχής της. • Βουλγαρία Η INTRACOM BULGARIA ιδρύθηκε το 1995. μεταβίβασε στην INTRACOM TELECOM το σύνολο της συμμετοχής της. ο σχεδιασμός. ο σχεδιασμός. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 3. Σημαντικά έργα που έχουν ολοκληρωθεί είναι: ¾ Καλωδιακή σύνδεση Sofia – Petrich με Οπτικές Ίνες ¾ Σύστημα παρακολούθησης CCS7 ¾ Σύστημα διαχείρισης και συντονισμού κυκλοφορίας (RTTMS) • Σκόπια Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2002 και δραστηριοποιείται στους τομείς τηλεπικοινωνιών. η διαχείριση και η παράδοση "turn key" έργων στους τομείς τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής ενώ παράλληλα παρέχει συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες προκειμένου να εξασφαλίσει την επιτυχημένη λειτουργία των έργων. Κατασκευή και Συντήρηση του Δικτύου GSM mobile της COSMOFON ¾ Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Υπουργείου Δικαιοσύνης Σκοπίων 194    . Η INTRAKAT συμμετείχε με ποσοστό 30% στην εταιρεία. η κατασκευή. Ανακαίνιση Αστυνομικών Σταθμών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Βασικό αντικείμενο της "INTRACOM Ltd Skopje" είναι η έρευνα. Τον Ιούνιο 2006. Έργα: ¾ Ανάπτυξη. Η INTRAKAT συμμετείχε με ποσοστό 30% στην εταιρεία. Τον Ιούνιο 2006. η κατασκευή και διαχείριση έργων στους τομείς τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής ενώ παράλληλα παρέχει συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες προκειμένου να εξασφαλίσει την επιτυχημένη λειτουργία των έργων. Οι βασικές δραστηριότητές της είναι η έρευνα.

• Αρμενία Στην Αρμενία η INTRAKAT δραστηριοποιείται μέσω του υποκαταστήματος της που συστάθηκε το 2005 για την κάλυψη των απαιτήσεων του έργου «Κατασκευή Σταθμών Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας». Η ένταξη της Λιβύης στην παγκόσμια ελεύθερη αγορά. καθώς και οι ανάγκες για μεγάλα έργα υποδομής προσφέρουν γόνιμο επιχειρηματικό περιβάλλον για την ανάπτυξη κατασκευαστικών δραστηριοτήτων τα επόμενα χρόνια. Ήδη η INTRAKAT εκτελεί μέσω της θυγατρικής της το έργο «Κατασκευή Οπτικού Δικτύου 72 km». η Intrakat ολοκλήρωσε το καλοκαίρι του 2007 την ίδρυση υποκαταστήματός της στη Συρία. ο σημαντικός φυσικός πλούτος. 195    . με έδρα την Δαμασκό. Μέση Ανατολή • Συρία Στα πλαίσια ανάπτυξης και επέκτασης των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό. Αφρική • Λιβύη Το υποκατάστημα που συστάθηκε το 2005 στη Λιβύη στοχεύει στην έντονη δραστηριοποίηση της εταιρείας στην μελλοντικά αναπτυσσόμενη αγορά της χώρας. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό ¾ Προμήθεια και συντήρηση Τερματικών ISDN και εκπαίδευση προσωπικού για λογαριασμό της μεγαλύτερης εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας της χώρας • Κόσσοβο Το υποκατάστημα συστάθηκε το 2005 με στόχο την δραστηριοποίηση στην κατασκευαστική αγορά του Κοσσόβου.

J&P (ΕΛΛΑΣ) Α.Τ.2 J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. Τα κατασκευαστικά έργα μεσαίου και μικρότερου προϋπολογισμού εκτελούνται από την ΕΤΕΘ ΑΕ και την ΠΡΟΕΤ ΑΕ. η ΕΤΕΘ ΑΕ προσφέρει στρατηγικό πλεονέκτημα για την περαιτέρω διείσδυση του 196    . καθώς και σε ιδιωτικά έργα. . αποτελεσματική λειτουργική οργάνωση και υψηλή φερεγγυότητα λόγω της πραγματοποίησης ολοένα και μεγαλύτερων και τεχνικά σύνθετων έργων. ενέργειας και πετροχημικών στις τοπικές αγορές της Μέσης Ανατολής.. Η εταιρία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη και έχει μακρά παράδοση στην κατασκευαστική ιστορία της χώρας. Παρουσίαση εταιρείας Ιστορικό Η J&P-ΑΒΑΞ Α. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 6. τον τοπικό κατασκευαστικό βραχίονα του διεθνούς ομίλου "Ιωάννου και Παρασκευαΐδης" (J&P Group).Ε. Δομή ομίλου Η μητρική εταιρεία J&P-ΑΒΑΞ διαθέτει το ανώτατο εργοληπτικό πτυχίο δημοσίων έργων που προβλέπεται (7ης τάξης) με αποτέλεσμα να είναι σε θέση να συμμετάσχει αυτόνομα στην διεκδίκηση δημόσιων έργων με απεριόριστο προϋπολογισμό. της Βόρειας Αφρικής. Με έδρα την Θεσσαλονίκη και σημαντικό μερίδιο αγοράς στην Βόρεια Ελλάδα.Ε.Ε.Ε. Τον Απρίλιο του 2000. της Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων. προχώρησε σε στρατηγική και μετοχική συνεργασία με την ΕΤΕΘ Α. ο Όμιλος των εταιρειών ΑΒΑΞ Α. προχώρησε σε στρατηγική και μετοχική συνεργασία με την J&P (ΕΛΛΑΣ) Α. Τον Ιούνιο του 1999 η ΑΒΑΞ Α.Ε.Τ. οι οποίες ελέγχονται μετοχικά κατά 100% από την μητρική εταιρεία και διαθέτουν πτυχία 6ης και 4ης τάξης αντίστοιχα. Ο Όμιλος J&P διαθέτει μακρά εμπειρία σε έργα πολιτικού μηχανικού. προέκυψε από την συνένωση τριών μεγάλων κατασκευαστικών επιχειρήσεων της χώρας μας η οποία πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις το 1999 και το 2000 ενόψει των αυξανόμενων απαιτήσεων για ισχυρή κεφαλαιακή βάση.Ε. με έντονη δραστηριοποίηση σε ολόκληρη τη Μακεδονία.

Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Ομίλου στην βόρεια περιφέρεια της χώρας μας και την προωθούμενη επέκταση στα Βαλκάνια. Βόρεια Αφρική) σε συνεργασία με τον Όμιλο J&P και άλλους ισχυρούς διεθνείς εταίρους. έχει αναλάβει έργα σε Μέση Ανατολή και Αφρική και συμμετέχει σε αυτοχρηματοδοτούμενα έργα υποδομής και ανοικοδόμησης γειτονικών χωρών και περιοχών (Ανατολική & ΝΑ Ευρώπη.E. υπάρχει κοινοπρακτική δράση των εταιρειών του Ομίλου δεδομένης της τεχνογνωσίας και της εξειδίκευσής τους. Οργανόγραμμα 2: Δομή ομίλου J&P-ΑΒΑΞ A.Ε. Μέση Ανατολή. Πηγή: [3] Διεθνής παρουσία Η J&P-ΑΒΑΞ Α. 197    . Σε πολλά έργα.

θύρες και υαλοστάσια. συμπεριλαμβανομένης της Σήραγγας Δικτύων που ενώνει το Νοσοκομείο με το Κεντρικό Συγκρότημα Παραγωγής Ενέργειας. ανισόπεδες και υπόγειες διαβάσεις. τις χωματουργικές εργασίες και τις κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα. Κατασκευή έργου στο τεχνητό νησί Περλ Η εταιρεία έχει αναλάβει την κατασκευή έργου στο τεχνητό νησί Περλ του Κατάρ. 198    . πεζογέφυρες. Η παρούσα σύμβαση έρχεται σε συνέχεια της σύμβασης αξίας 239 εκατ. Το έργο της κατασκευής του νοσοκομείου σε επίπεδο κλειστού κελύφους περιλαμβάνει τις εκσκαφές. την αντικεραυνική προστασία και τις εξωτερικές τοιχοδομές. Ο υπόγειος οβάλ σταθμός αυτοκινήτων έχει χωρητικότητα 556 θέσεων και θα κατασκευαστεί μέσα στον ελλειπτικό ανισόπεδο κόμβο που κατασκευάζεται μπροστά από το Νοσοκομείο. τα δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων. γέφυρες. καλύψεις. λυμάτων και άρδευσης και τα έργα πολιτικού μηχανικού για το σύστημα τηλεπικοινωνιών. Ο όμιλος συμμετέχει σε κοινοπραξία η οποία ανέλαβε από την Κυβέρνηση του Κατάρ την κατασκευή των κτιρίων ενός νοσοκομείου και ενός υπογείου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων ενόψει της ετοιμασίας της χώρας για την τέλεση των Πανασιατικών Αγώνων του 2006. ευρώ που έχει υπογράψει η κοινοπραξία J&P (Overseas) / J&P-ΑΒΑΞ από τον Φεβρουάριο του 2006 και συνεχίζει να εκτελεί. Η σύμβαση έχει υπογραφεί μεταξύ της United Development Company και της κοινοπραξίας Joannou & Paraskevaides (Overseas) Ltd / J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ. ευρώ. για την κατασκευή όλων των έργων υποδομής του Pearl. τις μονώσεις οροφών. στην οποία η J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ μετέχει με ποσοστό 25%. που περιλαμβάνουν δρόμους. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Μέση Ανατολή • Κατάρ Νοσοκομείο & Σταθμός Αυτοκινήτων (Doha) Ανέγερση νοσοκομείου σε επίπεδο κλειστού κελύφους και συνδεδεμένου υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων για τις ανάγκες της τέλεσης των Πανασιατικών αγώνων του 2006. υαλοπετάσματα. τον οδοφωτισμό και την οδοσήμανση. προϋπολογισμού 325 εκατ.

000 τ.000 πολυτελείς βίλες.500 τ.100 τμ. από όπου το νησί έλκει και την ονομασία του και σε απόσταση 20 χλμ. εργαστήρια. μονοκατοικίες και διαμερίσματα. καθώς και υπόγειους χώρους στάθμευσης περίπου 122. Η συμφωνία έχει υπογραφεί μεταξύ της κυβέρνησης του Κατάρ και της εταιρείας Joannou & Paraskevaides (Overseas) Ltd. συνολικής επιφάνειας 56. Στον τομέα Qanat Quartier: 32 κτιρίων μεικτών χρήσεων με πλατείες. 11. 188 τριώροφων κατοικιών τριών βασικών τύπων με θεματικό αρχιτεκτονικό πρότυπο την Βενετία. συνολικής δόμησης περίπου 270. H United Development Company (UDC). καταστήματα και εστιατόρια σε δέκα χωριστές θεματικές περιοχές.100 τμ η κάθε μία και συνολικής επιφάνειας 23. βόρεια της πρωτεύουσας Ντόχα. Περιλαμβάνεται η κατασκευή βοηθητικών κτιρίων (αποθήκες. αναπτύσσει ήδη στο νησί το μεγαλύτερο και πολυτελέστερο θέρετρο του Κόλπου. Central και East La Plage και Bahri: κατασκευή 31 επαύλεων με ρωμανικό αρχιτεκτονικό.000 κατοίκους. Στους τομείς West. που σε πλήρη ανάπτυξη θα περιλαμβάνει τρία πολυτελή ξενοδοχεία 5 αστέρων 800 κλινών συνολικά.065 κατοικίες ενός έως τεσσάρων υπνοδωματίων και θεματικό αρχιτεκτονικό πρότυπο την Βενετία. σχολεία. Οι προαναφερθείσες δύο συμβάσεις αποτελούν μέρος της ανάπτυξης αυτής. κτίριο 199    . Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η μελέτη και κατασκευή μέρους των οικιστικών εγκαταστάσεων του νησιού και συγκεκριμένα: . Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή ενός νέου νοσοκομείου με 6 ορόφους συνολικής έκτασης 88.000 τ.μ.000 τμ. η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρία αξιοποίησης ακινήτων του Κατάρ. τρεις μαρίνες για 700 σκάφη συνολικά. Το Pearl είναι ένα τεχνητό νησί με έκταση 400 εκταρίων δημιουργημένο σε απόσταση 350 μέτρα από την ανατολική ακτή του Κατάρ σε μία περιοχή γνωστή από παλιά στους αλιείς μαργαριταριών. που θα στεγάσουν συνολικά 40.. εμπορικούς χώρους και 1. εμβαδού μεταξύ 500 και 1.μ. συνολικού προϋπολογισμού 220 εκατ. .μ. σε 30 τομείς. Κατασκευή νοσοκομείου Η εταιρεία έχει αναλάβει την κατασκευή του έργου "Construction of Al Wakra Hospital For Hammad Medical Corporation". κτίριο επεξεργασίας ιατρικών αποβλήτων. ευρώ με συμμετοχή κατά 25%.

μηχανολογικού κέντρου & εργαστηρίου και κεντρικού κτιρίου γραφείων με χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων για την αεροπορική εταιρία Emirates στο αεροδρόμιο του Dubai. J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε.Ε.000 τ. Επέκταση. το ελικοπτεροδρόμιο. και J&P (Overseas). Ειδικότερα. και κεντρικό κτίριο γραφείων με συγκρότημα χώρων στάθμευσης συνολικής έκτασης περίπου 110. H σύμβαση είναι τύπου ΒΟΤ (αυτοχρηματοδοτούμενο) με διάρκεια 25 χρόνια. η οδοποιΐα.μ. τα φυλάκια κλπ. NOOR Financial Investment Co. Το έργο εκτελείται σε κοινοπραξία με συγγενή εταιρία του ομίλου J&P Overseas Ltd και περιλαμβάνει την κατασκευή υποστέγων και τεχνικών εγκαταστάσεων για τη μηχανολογική συστήρηση του αεροπορικού στόλου της Emirates στο διεθνές αεροδρόμιο του Dubai. Αναμόρφωση και Εκσυγχρονισμό του Διεθνούς Αεροδρομίου Queen Alia έχει υπογράψει η κυβέρνηση της Ιορδανίας με το Aeroports de Paris Consortium των εταιρειών J&P (Overseas).300 τμ. EDGO Investment Holdings Ltd (Ιορδανία) και Aeroports De Paris Management (Γαλλία) η οποία θα αναλάβει την λειτουργία του αεροδρομίου. Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται σε 430 εκατ. Συντήρηση.μ. κέντρο μηχανολογικών εγκαταστάσεων και εργαστήριο έκτασης 135.. • Ντουμπάι Τεχνική Βάση Emirates Κατασκευή υπόστεγων συντήρησης αεροσκαφών. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και υδατοδεξαμενή) συνολικής έκτασης 15. Περιλαμβάνονται επίσης η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. (Αμπού Ντάμπι). (Κουβέιτ). κατασκευάζονται 8 υπόστεγα συντήρησης αεροσκαφών συνολικής έκτασης 120. με 200    .. Abu Dhabi Investment Co. ευρώ περίπου και θα εκτελεστούν εξ’ ολοκλήρου από τις J&P-ΑΒΑΞ Α.000 τμ. • Ιορδανία Κατασκευή και διαχείριση επιβατικού τερματικού σταθμού στο Αμάν Σύμβαση για την Λειτουργία.μ. οι περιφράξεις.000 τ.000 τ. και σταθμός αυτοκινήτων με 4 ορόφους εκτάσεως 25.

Η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός του Αεροδρομίου περιλαμβάνουν και την κατασκευή ενός νέου Τερματικού Σταθμού (Terminal) σε μελέτη του διεθνούς φήμης αρχιτεκτονικού γραφείου Foster and Partners. 32 χλμ. τότε η J&P Overseas θα παραχωρήσει ποσοστό στην ελληνική θυγατρική της. Στο διαγωνισμό συμμετέχει μέσω κοινοπραξίας η μητρική J&P Overseas λόγω της πολυετούς δραστηριότητας και των σχέσεων που έχει αναπτύξει στην περιοχή. νότια του Αμμάν.Ε. δηλαδή θα έχει τριπλάσια δυνατότητα από την σημερινή. εκτάσεως 100. η οποία εξάλλου έχει την κατάλληλη τεχνογνωσία στην κατασκευή τέτοιου είδους έργων. σε δεύτερη φάση. την ανάληψη μεγάλου ενεργειακού έργου. ενώ. Το Διεθνές Αεροδρόμιο Queen Alia βρίσκεται στην περιοχή Zizya. ως το 2010. δολαρίων (1. ευρώ) και περιλαμβάνει την κατασκευή θερμοηλεκτρικού σταθμού ισχύος 2.000 τμ. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό συμμετοχή 50% εκάστη. 201    . το αεροδρόμιο να εξυπηρετεί 9 εκατομμύρια επιβάτες το χρόνο. και J&P (Overseas). Ωστόσο. σε περίπτωση που το κοινοπρακτικό της σχήμα καταφέρει να αναλάβει το έργο. μετέχουν με ποσοστό 10% εκάστη και στην σύμβαση παραχώρησης. να εξυπηρετεί 12 εκατομμύρια επιβάτες το χρόνο. Το έργο έχει προϋπολογισμό της τάξεως του 1. • Σαουδική Αραβία Κατασκευή θερμοηλεκτρικού σταθμού και μονάδας αφαλάτωσης Ο όμιλος της J&P-ΑΒΑΞ διεκδικεί μέσω κοινοπρακτικών σχημάτων όπου συμμετέχει και η μητρική J&P Overseas. Αξίζει να σημειωθεί πως το ενεργειακό έργο στη Σαουδική Αραβία διεκδικούν επίσης κοινοπραξίες στις οποίες μετέχουν οι οίκοι Siemens και Mitsubisi. Οι δύο εταιρείες J&P-ΑΒΑΞ Α. Αυτή τη στιγμή ο κύριος του έργου βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις ενδιαφερόμενες κατασκευαστικές κοινοπραξίες και εκτιμάται πως εντός του 2007 θα έχει γίνει η ανάθεσή του.3 δισ. ώστε σε πρώτη φάση.8 δισ. πρωτεύουσας της Ιορδανίας.000 MW και μονάδα αφαλάτωσης για λογαριασμό μεγάλης βιομηχανίας παραγωγής προϊόντων αλουμινίου.

Αφρικής με την συνεργασία του βασικού μετόχου J&P Overseas. • Λιβύη Το ενδεχόμενο επέκτασης στη χώρα αυτή εξετάζει η εταιρεία. Αυτοκινητόδρομος Addis Ababa-Jima Αποκατάσταση αυτοκινητοδρόμου συνολικού μήκους 342 χλμ Το έργο εκτελείται για λογαριασμό του Ταμείου Οδοποιίας της Αιθιοπίας και αφορά στην αποκατάσταση αυτοκινητοδρόμου συνολικού μήκους 342 χλμ. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Αφρική • Αιθιοπία Αυτοκινητόδρομος Addis Ababa-Modjo-Awassa Αποκατάσταση αυτοκινητοδρόμου συνολικού μήκους 265 χλμ Το έργο εκτελείται για λογαριασμό του Ταμείου Οδοποιίας της Αιθιοπίας και αφορά στην αποκατάσταση αυτοκινητοδρόμου συνολικού μήκους 265 χλμ. Αυτοκινητόδρομος Addis Ababa-Dessie-Woldiya Αποκατάσταση αυτοκινητοδρόμου συνολικού μήκους 189 χλμ Το έργο εκτελείται για λογαριασμό του Ταμείου Οδοποιίας της Αιθιοπίας και αφορά στην αποκατάσταση αυτοκινητοδρόμου συνολικού μήκους 189 χλμ. που διαθέτει τεχνογνωσία και εξοικείωση με τις αγορές του εξωτερικού. Ευρώπη • Αλβανία Ανακατασκευή του δρόμου Αργυρόκαστρο – Τεπελένι Η εταιρεία έχει αναλάβει την κατασκευή του έργου "CONSTRUCTION OF THE GJIROKASTER – TEPELENE SECTION OF THE NORTH SOUTH 202    . η οποία προωθεί την συμμετοχή της σε αυτοχρηματοδοτούμενα έργα υποδομής της Β.

• Πολωνία Κατασκευή οδού παράκαμψης της πόλης Miedzyrzec Podlaski Η εταιρεία έχει αναλάβει την κατασκευή του έργου ”Construction of Miedzyrzec Podlaski bypass in the route of national road No 19 Bialystok - Miedzyrzec Podlaski – Lublin Contract No 607”. προϋπολογισμού 18. ανά κατεύθυνση και συνολικού πλάτους 10μ.5 χλμ.7 εκατ. Αντικείμενο του έργου είναι η ανακατασκευή του δρόμου Αργυρόκαστρο – Τεπελένι από την Χ. τον οδοφωτισμό και την ανακατασκευή των δικτύων ηλεκτρισμού. ύδρευσης. Αντικείμενο του έργου είναι η καθαίρεση. ALBANIA". με διαπλάτυνση του υφιστάμενου δρόμου και μετατροπή του σε αυτοκινητόδρομο δύο λωρίδων και μία λωρίδα έκτακτης ανάγκης. αερίου. η 203    . τηλεπικοινωνιών. Ποδοσφαιρικά γήπεδα Η εταιρεία έχει αναλάβει την αναβάθμιση 10 ποδοσφαιρικών γηπέδων σε όλη τη χώρα. οχετούς αποχέτευσης ομβρίων και κανάλια άρδευσης και ανακατασκευή δύο γεφυρών μήκους 36 μ. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό CORRIDOR. 7+000 έως την Χ. Το έργο περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ομβρίων. Το έργο περιλαμβάνει χωματουργικές εργασίες.6 χιλιομέτρων με προδιαγραφές αυτοκινητοδρόμου.Θ. ευρώ. αντίστοιχα. αλλά και άλλες εγκαταστάσεις παραπλεύρως της διερχόμενης σιδηροδρομικής γραμμής. δύο γεφυρών πάνω από τον ποταμό Krzna Pólnocna και όλων των καθέτων οδών και των οδών πρόσβασης. καθώς και η κατασκευή πέντε άνω διαβάσεων. Πανεπιστημιακό διδακτήριο Η εταιρεία έχει αναλάβει την κατασκευή του Πανεπιστημιακού διδακτηρίου της πόλης Γκλίβιτσε. και 15 μ. με προϋπολογισμό 13. ευρώ.Θ. Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή οδού παράκαμψης της πόλης Międzyrzec Podlaski πλάτους 11 μέτρων και συνολικού μήκους 6. 22+500 μήκους 15. διαπλατυνόμενης σε διπλό αυτοκινητόδρομο στην περιοχή δύο κόμβων. Gjirokaster and Tepelene District.7 εκατ. ασφαλτικά και οδοστρωσία. προϋπολογισμού 16. «Renovation Post – Industrial area Nowe Gliwice».6 εκ.

περίπου. Αξίζει να σημειωθεί πως σε περίπτωση που το έργο καταλήξει στη δική της κοινοπραξία. και η μετατροπή τους σε εκπαιδευτική ζώνη και Πανεπιστήμιο. Η τοποθεσία του έργου είναι στην νότια Πολωνία. πάνω από λίμνη. ισχύος 420 MW. Το έργο έχει προϋπολογισμό περί τα 300 εκατ. οδοφωτισμό και κατασκευή και ανακατασκευή των δικτύων κοινής ωφέλειας • Ουγγαρία Κατασκευή θερμοηλεκτρικού εργοστασίου Ο όμιλος της J&P-ΑΒΑΞ διεκδικεί μέσω κοινοπρακτικών σχημάτων όπου συμμετέχει και η μητρική J&P Overseas. Η J&P-ΑΒΑΞ επιχειρεί να εισέλθει στην αγορά της Ουγγαρίας. Αντικείμενο του έργου είναι η πλήρης κατασκευή τμήματος του Αυτοκινητόδρομου Α1 σε μήκος 15. κοντά στην πόλη του Gliwice. η εκ νέου ανέγερση και ο εκμοντερνισμός τεσσάρων βιομηχανικών εγκαταστάσεων στο χώρο που βρισκόταν το ανθρακωρυχείο του Γκλιβίτσε. 15 γέφυρες μία εκ των οποίων 824 μ. διεκδικώντας την ανάληψη του έργου κατασκευής μεγάλου θερμοηλεκτρικού εργοστασίου. 18 τεχνικά οχετών.5 εκατ. την ανάληψη μεγάλου ενεργειακού έργου. 3 ανισόπεδους κόμβους. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό αποσυναρμολόγιση. ευρώ και η εισηγμένη συμμετέχει στο σχετικό διαγωνισμό μέσω κοινοπραξίας. Περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή 25 χλμ. το οποίο έκλεισε. δύο χώροι ανάπαυσης αυτοκινητιστών. παράπλευρων οδών. μήκους εκ των οποίων τα 500 μ. συνολικού προϋπολογισμού με 213. Ανακατασκευή αυτοκινητοδρόμου Η εταιρεία έχει αναλάβει την κατασκευή του έργου ”Construction of Motorway A1 Section Sosnica-Belki ”. με διατομή αυτοκινητόδρομου ανεξαρτήτων κλάδων με τρεις λωρίδες συν μία λωρίδα έκτακτης ανάγκης ανά κατεύθυνση. κοντά στα σύνορα με την Αυστρία. 204    . ευρώ. η J&P-ΑΒΑΞ θα παραχωρήσει με τη σειρά της ποσοστό στη μητρική επιχείρηση. στη δυτική περιοχή της χώρας.4 χλμ.

14).520 κατοίκων και θα επεξεργάζεται λύματα 30. Μελέτη και κατασκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της πόλης του Blagoevgrad.7 εκατ.12). ευρώ. ¾ Αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης στα βόρεια προάστια του Βουκουρεστίου αξίας 2.000 κυβικών μέτρων την ημέρα. δρχ. • Κόσσοβο ¾ Προσωρινός χώρος διαμονής των ειρηνευτικών δυνάμεων. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΤΕ (§6. προϋπολογισμού 7.3 εκατ. ευρώ. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό • Βουλγαρία ¾ Έργο διαχείρισης αποβλήτων σε συνεργασία με τη ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ (§6. 205    . προϋπολογισμού 5 δισ. προϋπολογισμού 5. ευρώ. • Ρουμανία ¾ Αποχετευτικό έργο σε κοινοπραξία με την ΕΔΡΑΣΗ – Χ.6 εκατ. Πρόκειται για σημαντικό έργο που θα εξυπηρετεί πληθυσμό 87.

τόσο με διεθνείς. επένδυση και διαχείριση ακινήτων στην Ελλάδα και στη Νοτιανατολική Ευρώπη. η διοίκηση της LAMDA Development στοχεύει στη συνέχιση και ενδυνάμωση των στρατηγικών συνεργασιών της. Sonae Sierra. H εταιρεία διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στον κλάδο των μεγάλων εμπορικών και ψυχαγωγικών κέντρων στην Ελλάδα και έχει διαφοροποιηθεί με επιτυχία σε οικιστικές αναπτύξεις καθώς και σε αναπτύξεις κτιρίων γραφείων. 206    .2) και ΓΕΚ (§6. Παρουσίαση εταιρείας Η LAMDA Development είναι εταιρεία συμμετοχών και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη. Παράλληλα. ECE. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 6.19). όσο και με ελληνικούς ομίλους.Ε. J&P Avax (§6.3 LAMDA DEVELOPMENT Α. Δομή ομίλου Η εταιρεία είναι μέλος του Ομίλου Λάτση και διατηρεί στρατηγικές συμμαχίες με διεθνής και ελληνικές εταιρείες μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται οι HSBC.

Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Οργανόγραμμα 3: Δομή ομίλου LAMDA DEVELOPMENT A. Το 2007 στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση του δικτύου της στη Ρουμανία. Πηγή: [4] Διεθνής παρουσία Η LAMDA Development δραστηριοποιείται κυρίως στην νότιο-ανατολική Ευρώπη.E. 207    .

Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό

Βουλγαρία και Σερβία με σκοπό την επιδίωξη νέων συμφωνιών για αναπτύξεις
συγκροτημάτων κατοικιών, γραφείων και εμπορικών κέντρων, καθώς και
δραστηριοποίηση σε νέες χώρες όπως Ρωσία, Ουκρανία, Τουρκία και Πολωνία.
Συνολικά, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη νοτιοανατολική Ευρώπη, η εταιρεία
εξετάζει τις προοπτικές μιας σειράς αναπτύξεων με στόχο την επένδυση συνολικά
τουλάχιστον €400 εκατομμυρίων μέχρι το τέλος του 2008.
Η παρούσα οικονομική θέση της εταιρείας της επιτρέπει να προβεί σε σύνολο
επενδύσεων €700 εκατομμυρίων. Η μέση στοχευόμενη απόδοση είναι της τάξης του
30%.

Ευρώπη

• Ρουμανία

Κτίριο Logistics
Το οικόπεδο, το οποίο αναπτύσσεται από την εταιρεία Robies Services Ltd
(90% θυγατρική της LAMDA Development) βρίσκεται στο 23ο χιλιόμετρο του άξονα
Βουκουρέστι – Πιτέστι. Η συγκεκριμένη περιοχή αναπτύσσεται ραγδαία και
συγκεντρώνει τα μεγαλύτερα έργα αποθηκευτικών χώρων (logistics) ξεπερνώντας,
στην παρούσα φάση, τα 400.000 τ.μ. ενοικιάσιμων χώρων. Στο οικόπεδο θα
ανεγερθούν αποθηκευτικοί χώροι 47.500 τ.μ., σύμφωνα με τους υφιστάμενους όρους
δόμησης του οικοπέδου.
Το συνολικό κόστος του έργου αναμένεται να ανέλθει σε €23 εκατομμύρια και
η επένδυση θα ολοκληρωθεί το 2009.

Κτίριο Γραφείων
Η εταιρεία LAMDA Med (40% LAMDA Development) αναπτύσσει πολυτελές
κτίριο γραφείων, συνολικής επιφάνειας 6.700 τ.μ., δομημένο σε οκτώ ορόφους. Το
οικόπεδο επιφάνειας 1.050 τ.μ. βρίσκεται σε υψηλής προβολής σημείο, πάνω στον
κεντρικό οδικό άξονα που συνδέει το κέντρο του Βουκουρεστίου με το αεροδρόμιο.
Το κτίριο θα διαθέτει όλες τις σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές καθώς και θέσεις
στάθμευσης σε δύο υπόγεια επίπεδα επιφάνειας 2.000 τ.μ.

208 
 

Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό

Το συνολικό κόστος του έργου θα ανέλθει στα €5,2 εκατομμύρια. Το κτίριο
βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του
2008.

Lake View Condominium (συγκρότημα κατοικιών)
Συγκρότημα κατοικιών στο Βουκουρέστι (Ρουμανία) 93 πολυτελών κατοικιών
23.300 τ.μ. ανωδομής, το οποίο αναπτύχθηκε σε οικόπεδο 9.000 τ.μ.. Οι πωλήσεις
των διαμερισμάτων ολοκληρώθηκαν το 2004.
Το συγκρότημα αναπτύχθηκε από την εταιρεία LAMDA Olympic SRL (50%
συμμετοχή LAMDA Development, Τεχνική Ολυμπιακή (§6.20)).

• Βουλγαρία

Εμπορική Ανάπτυξη – Κτίριο Γραφείων
Η εταιρεία GLS OOD (50% συμμετοχή LAMDA Development, ΓΕΚ (§6.19))
κατέχει οικόπεδο έκτασης 13.500 τ.μ. στη Σόφια και συγκεκριμένα στο δακτύλιο της
πόλης, όπου θα αναπτύξει εμπορικούς χώρους και χώρους γραφείων 19.000 τ.μ.
Το κόστος επένδυσης αναμένεται να ξεπεράσει τα €15 εκατομμύρια. Η
επένδυση θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2008, ενώ έχει ήδη εκδοθεί άδεια
κατασκευής.

Οικιστική Ανάπτυξη
Η LAMDA Development Sofia EOOD (100% θυγατρική της LAMDA
Development), έχει στην ιδιοκτησία της οικόπεδο 11.000 τ.μ. στη Σόφια, σε ένα από
τα προάστια της πόλης, στα οποία πρόσφατα έχουν επικεντρωθεί οι οικιστικές
αναπτύξεις υψηλού επιπέδου. Στο οικόπεδο αυτό, η εταιρεία θα αναπτύξει πολυτελείς
κατοικίες 8.000 τ.μ.
Το συνολικό κόστος επένδυσης θα ανέλθει στα €10 εκατομμύρια. Το έργο
βρίσκεται στο στάδιο του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και αναμένεται να
ολοκληρωθεί το 2009.

Κτίριο Γραφείων
Η εταιρεία TIHI Ltd (100% θυγατρική της LAMDA Development) έχει στην
κατοχή της οικόπεδο 6,3 στρεμμάτων στη Σόφια Βουλγαρίας, το οποίο έχει πρόσοψη
209 
 

Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό

σε δύο κεντρικές αρτηρίες και βρίσκεται 1,5 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης. Στο
οικόπεδο θα ανεγερθεί κτίριο γραφείων καθώς και εμπορικοί χώροι στο ισόγειο,
συνολικής επιφάνειας 30.000 τ.μ. περίπου.
Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε €13 εκατομμύρια ενώ η συνολική
επένδυση αναμένεται να ξεπεράσει τα €30 εκατομμύρια. Η επένδυση αναμένεται να
ολοκληρωθεί το 2009.

• Σερβία

Οικιστική Ανάπτυξη
Η LAMDA Development DOO Beograd (100% θυγατρική της LAMDA
Development) έχει στην ιδιοκτησία της οικόπεδο 3.000 τ.μ. στο Βελιγράδι και
συγκεκριμένα στην περιοχή Vracar, μια περιοχή αναβαθμισμένων οικιστικών
αναπτύξεων. Στο οικόπεδο αυτό, η εταιρεία θα αναπτύξει οικιστικό συγκρότημα
11.000 τ.μ.
Το κόστος επένδυσης ανέρχεται στα €15 εκατομμύρια. Το έργο αναμένεται να
ολοκληρωθεί στα μέσα του 2009.

• Μαυροβούνιο

Οικόπεδο
Η LAMDA Development Montenegro D.O.O (100% θυγατρική της LAMDA
Development) έχει στην ιδιοκτησία της οικόπεδο 10.500 τ.μ. στο Μαυροβούνιο στην
πόλη Βudva στο οποίο θα αναπτύξει πολυτελές συγκρότημα παραθεριστικών
κατοικιών. Το οικόπεδο έχει θέα στο νησί Sveti Stefan, το οποίο αναμένεται να
αποτελέσει τουριστικό θέρετρο πολυτελών προδιαγραφών.
Στην ίδια περιοχή έχουν ήδη ανακοινωθεί αντίστοιχες αναπτύξεις που θα
περιλαμβάνουν ξενοδοχειακά συγκροτήματα, μαρίνα, καθώς και παραθεριστικές
κατοικίες από Άγγλους και Ρώσους επενδυτές, καθώς και από το AMAN Resort.
Το κόστος απόκτησης της γης ανήλθε στα €3,7 εκατομμύρια. Το κόστος
επένδυσης αναμένεται να ανέλθει στα €16 εκατομμύρια.

210 
 

Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό

6.4 ΑΕΓΕΚ Α.Ε.

Παρουσίαση εταιρείας

Ιστορικό
Η πλήρης επωνυμία της εταιρείας είναι «ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
και ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1949 και από τότε μέχρι
σήμερα, δραστηριοποιείται στην εκτέλεση παντός είδους κατασκευαστικών έργων,
δημόσιων και ιδιωτικών στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και την ανάληψη
οποιασδήποτε δραστηριότητας σχετιζόμενης με το ευρύτερο κατασκευαστικό
αντικείμενο.
Την περίοδο 1950 – 1992 η ΑΕΓΕΚ συμμετείχε ουσιαστικά στο Πρόγραμμα
Ανασυγκρότησης της Μεταπολεμικής Ελλάδας για την επανόρθωση των επιπτώσεων
του πολέμου και την ανανέωση των υποδομών της χώρας.

Δομή ομίλου
Σήμερα με την εφαρμογή του νέου αναπτυξιακού νόμου για τις
κατασκευαστικές εταιρείες και την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγχωνεύσεων, η
ΑΕΓΕΚ και οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχει, απέκτησαν συνολικά 4 πτυχία της
νέας ανώτερης και ανώτατης τάξης. Συγκεκριμένα, οι εταιρίες ΑΕΓΕΚ και
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΤΕ μετά από επανάκριση του αρμοδίου Υπουργείου, απέκτησαν
εργοληπτικά πτυχία της νέας ανώτατης (7ης) τάξης ενώ η ΕΚΤΕΡ ΑΕ της αμέσως
προηγούμενης (6ης) τάξης. Τέλος, το πτυχίο 6ης τάξης έχει αποκτήσει και η ΜΕΤΩΝ
ΑΕ.
Δημιουργήθηκαν κατ’ αυτόν τον τρόπο, τέσσερις ισχυροί και αυτόνομοι
κατασκευαστικοί πόλοι ενισχυμένοι τόσο σε επίπεδο παραγωγικών συντελεστών όσο
και ανθρωπίνων πόρων. Οι πόλοι αυτοί πλαισιώνονται από ήδη υπάρχουσες
εξειδικευμένες εταιρίες, συνθέτοντας ένα άκρως δυναμικό και ανταγωνιστικό πλέγμα
εταιριών που αποτελεί τον Όμιλο Επιχειρήσεων ΑΕΓΕΚ. Η εξέλιξη αυτή είναι πολύ
σημαντική για την εταιρία διότι με την απόκτηση των νέων πτυχίων και την
παραπάνω εταιρική διάρθρωση δύναται να διεκδικεί έργα όλων ειδών, κατηγοριών
και βαθμίδων προϋπολογισμού.

211 
 

Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό

Διεθνής παρουσία

Η εταιρεία στην προσπάθειά της να επεκταθεί πέρα από τα στενά όρια της
εγχώριας αγοράς προετοιμάζεται μεθοδικά για την μετά το Γ΄ΚΠΣ περίοδο,
ισχυροποιώντας τη θέση της και ενισχύοντας την παρουσία της στη Βαλκανική μέσω
της AEGEF GRUP SRL στο Βουκουρέστι (το ποσοστό της ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ανέρχεται
στο 50%).
Εκτός από τα σημαντικά έργα που ήδη έχει αναλάβει εξετάζονται
ενδιαφέρουσες προσφορές προς την εταιρεία για νέα έργα εξωτερικού.
Προτεραιότητα δίδεται σε χώρες που ήδη υπάρχουν έργα (Ρουμανία, Αλβανία,
Σκόπια), αλλά και στις υπόλοιπες Βαλκανικές χώρες καθώς και σε χώρες του πρώην
Ανατολικού μπλοκ.

212 
 

Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό

Ευρώπη

• Ρουμανία

ΑΞΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΝΤΟΜΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛ.
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ
ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟΥ (Μαζί με ΑΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
παράταση) (Συν συμβάσεων
έργου)
Το έργο περιλαμβάνει την
ανακατασκευή και Κοινοπραξία
Διαπλάτυνση και βελτίωση Κοινοπραξία
αποπεράτωση του δρόμου ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 10/2002
της οδού που συνδέει την ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ (50%)
Timisoara - Lugoj μήκους 50 (50%) έως 31.544.671,26 €
πόλη TIMISOARA με την KONOIKE (Japan)
χλμ. και την κατασκευή 10 KONOIKE (Japan) 12/2006
πόλη LUGOJ ΑΕΓΕΚ
γεφυρών καθώς και την ΑΕΓΕΚ
κατασκευή 3 νέων γεφυρών
Αντικείμενο του έργου είναι η
ανακατασκευή και διαπλάτυνση
οδικού έργου μήκους 30,028
χλμ, παράλληλα με την
επέκταση κατά 5 χλμ του
υφιστάμενου οδικού δικτύου.
Ανακατασκευή και Κοινοπραξία Κοινοπραξία
Στις εργασίες περιλαμβάνεται ολοκλήρωση
διαπλάτυνση οδικού έργου ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 14.140.790,45 €
επίσης η ανακατασκευή και 12/2007
στην πόλη CLUJ ΑΕΓΕΚ ΑΕΓΕΚ
διαπλάτυνση των 10
υφιστάμενων γεφυρών, η
ανακατασκευή και επέκταση του
δικτύου αντιπλημμυρικών έργων
του εν λόγω οδικού τμήματος
και λοιπές εργασίες
Ανάπτυξη τουριστικών Κοινοπραξία Κοινοπραξία
ολοκλήρωση
υποδομών στην πόλη ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 15.303.017,83 €
06/2005
LUNA ΑΕΓΕΚ ΑΕΓΕΚ

213 
 

5 χλμ.502.654.847.140.96 € επεξεργασίας που θα CALAFAT 06/2006 συνοδεύονται από μια εγκατάσταση διαχείρισης αποβλήτων δυναμικότητας 9.530 μέτρων.08 € πόλη CALAFAT και έναν κύριο αποστραγγιστικό 06/2006 αγωγό που θα οδηγεί στον ποταμό Δούναβη.172. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Το έργο αφορά την κατασκευή 12.070 μέτρων. Τέλος αφορά την κατασκευή νέου οδικού άξονα.203 κυβικών μέτρων/ημέρα Το έργο αφορά την κατασκευή νέου αποχετευτικού δικτύου 12. καθώς και την κατασκευή νέου αποστραγγιστικού δικτύου μήκους περίπου 3. το οποίο θα αποτελείται από Αποχετευτικό Δίκτυο στην αποστραγγιστικά φρεάτια καθώς ολοκλήρωση ΑΕΓΕΚ ΑΕΓΕΚ 2. ο οποίος θα συνδέει την βιομηχανική αυτή περιοχή με τη νέα υπό κατασκευή γέφυρα 214    .32 € πόλης TIMISOARA συμπεριλαμβάνει κατασκευή KONOIKE( Japan) KONOIKE (Japan) 12/2006 ανισόπεδων κόμβων και ΑΕΓΕΚ ΑΕΓΕΚ σιδηροδρομικών γεφυρών Αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη και κατασκευή δικτύου Αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης με αγωγούς και ολοκλήρωση ύδρευσης της πόλης ΑΕΓΕΚ ΑΕΓΕΚ 6. μήκους 1. Η μονάδα αυτή θα περιέχει Μονάδα επεξεργασίας μηχανικά και βιολογικά στάδια λυμάτων στην πόλη ΑΕΓΕΚ ΑΕΓΕΚ ολοκλήρωση 2.30 € αντλιοστάσια και σύστημα 12/2006 MOTCA ελέγχου τύπου SCADA στην πόλη Motca Το έργο αφορά την παροχή και εγκατάσταση μιας νέας μονάδας επεξεργασίας λυμάτων.6 χιλιομέτρων.345. του βορείου τμήματος Κοινοπραξία Κοινοπραξία 10/2002 Οδικός δακτύλιος της οδικής δακτυλίου της πόλης και ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ έως 16.750.371.

Το ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ (50%) έως 21. (50%) ΑΤΤΙΚΑΤ (50%) 05/2002 και έχει δύο λωρίδες. στην Κοινοπραξία Κοινοπραξία 04/2002 Βελτίωση της οδού Εθνική οδό που συνδέει το ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ έως 1. Στις εργασίες ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 11. σε πέντε από τις 215    .686.732 χλμ από επτά σε Κοινοπραξία Κοινοπραξία Οδού. στην Εθνική οδό Βουκουρεστίου – Ιασίου και περιλαμβάνει την επισκευή μιας Κοινοπραξία Κοινοπραξία 04/2002 Βελτίωση της οδού γέφυρας εννέα ανοιγμάτων ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ έως 3.61 € έργου στην πόλη RHEGIN 10/2003 ΑΕΓΕΚ ΑΕΓΕΚ Το έργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την ανακατασκευή 39 χλμ. στο τμήμα δέκα μέτρα.235.386. Το έργο ΑΤΤΙΚΑΤ (50%) επίσης περιλαμβάνει την κατασκευή γεφυρών καθώς και άλλες τεχνικές εργασίες Αφορά τη βελτίωση της οδού BUZAU – FOCSANI.278 € BUZAU – FOCSANI Βουκουρέστι με το Ιάσιο και ΑΕΓΕΚ ΑΕΓΕΚ 12/2004 μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την επισκευή γεφυρών Αφορά επίσης στη βελτίωση της οδού BUZAU – FOCSANI.278 € Caransebes .812 € Βουκουρέστι .Lugoj επίσης συμπεριλαμβάνεται η ΑΕΓΕΚ ΑΕΓΕΚ αποκατάσταση έξι υπαρχουσών γεφυρών.514. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Κοινοπραξία Κοινοπραξία Ανακατασκευή οδικού ολοκλήρωση ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 3.855 € BUZAU – FOCSANI πάνω από τον ποταμό BUZAU ΑΕΓΕΚ ΑΕΓΕΚ 12/2004 και την κατασκευή μιας ανισόπεδης γέφυρας πέντε ανοιγμάτων πάνω από την υφιστάμενη Εθνική οδό και τη σιδηροδρομική γραμμή Αντικείμενο του έργου είναι η διαπλάτυνση του τμήματος Ανακατασκευή Εθνικής μήκους 43.028. της Ανακατασκευή δρόμου Εθνικής Οδού DN 2 που συνδέει Κοινοπραξία Κοινοπραξία 09/1999 στην Εθνική Οδό το Βουκουρέστι με το Ιάσιο.Ιάσιο συνολικό της μήκος είναι 12 μ.817.

Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό οποίες προβλέπεται να γίνει πλήρης ανακατασκευή. Bucarest Corporate Bucarest Corporate Center Center Srl Srl Aνέγερση 16ώροφου κτιρίου συμμετοχή EKTER Ανέγερση κτιρίου συμμετοχή EKTER ROM. ανακατασκευή και επέκταση οχετών.000 τ. ΔΙΕΚΑΤ ΔΙΕΚΑΤ (§6. ALPHA (§6. εργασίες προσωρινής και μόνιμης σήμανσης Ανέγερση στο κέντρο του Βουκουρεστίου κτιρίου Ανέγερση κτιρίου AEGEK ROM πολλαπλών χρήσεων .122 € πόλη BUSTENI ΑΕΓΕΚ ΑΕΓΕΚ 216    .000 τ.18 AEGEK ROM 20.10).000. 14. (ύψος επένδυσης) 17.000.000 € πολλαπλών χρήσεων στο (θυγατρική ορόφων (το Millenium Business (θυγατρική ΑΕΓΕΚ) (ύψος επένδυσης) Βουκουρέστι ΑΕΓΕΚ) Center).000 € γραφείων συνολικής επιφανείας ROM-θυγατρική γραφείων στο Βουκουρέστι θυγατρική ΑΕΓΕΚ.10). ΑΕΓΕΚ. συνολικής επιφανείας 25.254.μ. ALPHA BANK BANK Βελτίωση της οδού προς το Κοινοπραξία Κοινοπραξία χιονοδρομικό κέντρο στην ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 5.μ. κατασκευή ρείθρων και αποχετευτικών τάφρων.

323..3 εκατομμύρια μ3 217    . Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Μέση Ανατολή • Ιορδανία ΑΞΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛ.638.442 € πόλη WALA αντερείσματα από χωμάτινα HIDROGRADNJ 02/2003 υλικά εν επιχώσει και με A χωρητικότητα ταμιευτήρα 9. σε Κοινοπραξία 01/1999 Κατασκευή φράγματος στην υψόμετρο 520 μ. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟΥ Σ (Μαζί με ΑΠΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ παράταση) (Συν συμβάσεων έργου) Σκοπός αυτού του φράγματος είναι η άρδευση της γύρω Κοινοπραξία 01/1999 Κατασκευή φράγματος στην περιοχής με τη συλλογή υδάτων AEΓEK AEΓEK έως 51. με AEΓEK AEΓEK έως 31.341 € πόλη MUJIB από 2 μεγάλους χείμαρρους οι HIDROGRADNJ 11/2003 οποίοι συμβάλλουν σε αυτό το A σημείο Κατασκευή ενός φράγματος από κυλινδρούμενο σκυρόδεμα συνολικού ύψους 47 μ.

Τ. Στο διάστημα 1983 μέχρι σήμερα ανέπτυξε δραστηριότητα στην κατασκευή έργων υποδομής όπως λιμάνια. Α.Ε. στην Μέση Ανατολή.Ε. και ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ Α. Αυτή η επαγγελματική παρουσία έχει επιτρέψει στην εταιρεία να αποκτήσει ευρύ φάσμα εμπειριών και επιδεξιοτήτων και άριστη φήμη διεθνώς και παράλληλα της έχει επιτρέψει να συσσωρεύσει πολύ ικανά και αξιόπιστα στελέχη και να δημιουργήσει ένα πλούσιο πελατολόγιο στο διεθνή χώρο.5 ΑΘΗΝΑ Α. οι μέτοχοι των εταιρειών Ο∆ΩΝ ΚΑΙ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Α.Τ. βιολογικοί καθαρισμοί και βιομηχανικά – ενεργειακά. 218    .Τ. Το 1983 η ΑΡΧΙΡΟ∆ΟΝ Α.Ε. Δομή ομίλου Η εταιρεία ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ διαθέτει το ανώτατο εργοληπτικό πτυχίο δημοσίων έργων που προβλέπεται (7ης τάξης) με αποτέλεσμα να είναι σε θέση να συμμετάσχει αυτόνομα στην διεκδίκηση δημόσιων έργων με απεριόριστο προϋπολογισμό. & Τ. στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την περίοδο 1978 – 1982 η εταιρεία δραστηριοποιήθηκε στην κατασκευή μεγάλων αθλητικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων.Ε. ίδρυσαν την «ΑΡΧΙΡΟ∆ΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.Τ.Ε.Β. νοσοκομεία.Ε.Ε. Η εταιρεία έχει εκτελέσει έργα για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Το 2003 η εταιρεία μετονομάσθηκε σε ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ.Τ.Β. μετονομάσθηκε σε ΑΘΗΝΑ Α. όπως και για τις κυβερνήσεις της Σαουδικής Αραβίας και των Ενωμένων Αραβικών Εμιράτων. καθώς και σε ιδιωτικά έργα. Διεθνής παρουσία Η ΑΘΗΝΑ ΑTΕ έχει μία δυναμική παρουσία στην διεθνή αγορά ιδιωτικών και δημόσιων τεχνικών έργων από τις αρχές της δεκαετίας του 1970. στα Βαλκάνια. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 6. στην Βόρεια Αφρική. Παρουσίαση εταιρείας Ιστορικό Το 1966.

MAJED ΚΤΙΡΙΟΥ AL MAZAL ABDULLAH 6/2006 – 3/2008 US$ 8.000 ΣΤΗ SHARJAH ALOHALE ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 9/2006 – 10/2008 US$ 31.700.000 DHABI MUSSAFAH ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1993 – 1995 US$ 4.500.000 ΕΜΙΡΑΤΟ FUJAIRAH 219    .200.700.000 SHARJAH FAKKAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΣΤΟ ABU 11/2000 – 1/2004 US$ 33.500.000 DIBBA ΕΜΙΡΑΤΟ FUJAIRAH ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΟ AJMAN 1994 – 1996 US$ 8.000.000 ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΣΤΟ ΕΜΙΡΑΤΟ FUJAIRAH ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ MR.000 SHARJAH KHOR FAKKAN ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ 12/2006 – 12/2008 US$ 50.900.000 DIBBA & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΜΙΡΑΤΟ FUJAIRAH ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ 1994 – 1995 US$ 2.000.000 SHARJAH SHARJAH ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΑΝΙΟΥ KHOR.000 ΣΤΟ ΑΜΠΟΥ TAMOUH ΝΤΑΜΠΙ – ΦΑΣΗ 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ 2/2005 – 2/2006 US$ 19.900.000. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Μέση Ανατολή • Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΞΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΣΤΟ 10/2004 – 6/2006 US$ 62.000. 1976 – 1978 US$ 46.000 ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ KALBA ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ 1975 – 1986 US$ 180.000 KHOR FAKKAN – SHARJAH ΦΑΣΗ 2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 7/2006 – 6/2008 US$ 40.000 ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟ ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΣΙΟΥ AL REEM ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 11/2006 – 12/2007 US$ 18.000.200.000 ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ MALL ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ 6/2003 – 6/2005 US$ 8.000.

000 DROBETA TURNU SEVERIN.000.000 ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ AL KHAN ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗ 6/1997 – 5/2001 2.000.000 JEDDAH . Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤO 1997 – 1999 US$ 4.68 δις δρχ. SHARJAH ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 4. 220    .600.000 € RAK ΟΔΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗ 7.000.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΕΚΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 3/2005 – 12/2006 US$ 25.500.500.000 ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ – ΦΑΣΗ 1 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ DN 6 ΤΜΗΜΑ CRAIOVA - 2003 – 2005 US$ 25. δρχ.000 DHAID ΕΜΙΡΑΤΟ FUJAIRAH ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ 10/2003 – 2/2005 US$ 3.000 € ΣΑΡΖΑ • Σαουδική Αραβία ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΞΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 1981 – 1984 US$ 380.600.000.000 ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ CONSTANZA KAI ΝΟΤΙΑΣ EFORIE ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ 5/2005 – 4/2008 US$ 10. ΜΗΚΟΥΣ 30 χλμ.000 ΣΤΑΘΜΟΥ CONSTANZA ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 12/2006 – 7/2009 US$ 120.400. SHARJAH ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ 10/2000 – 12/2001 450 εκατ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 1981 – 1985 US$ 335.000.MECCAH ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΡΟΜΟΣ ΒANI SA'D .000 GAZAIL TAIF ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ευρώπη • Ρουμανία ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΛΕΤΗ .

DURRES Αφρική • Λιβύη ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΣΤΑ 4/2000 – 12/2001 1.000 ΤΙΡΑΝΩΝ .300. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό ΕΠΙΣΚΕΥΗ .000 ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΔΟΥΝΑΒΗ • Γεωργία ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚH ΣΙΔΗΡ/ΚΟΥ ΕΝΩΣΗ / ΠΟΡΘΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 2/1998 – 5/1999 US$ 4.900.4 δις δρχ.300.000 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΜΕΛΕΤΗ .000.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ US$ 21.000 2004 – 2007 ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ROSIORI ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ CORABIA 2003 – 2004 US$ 2.000.000 ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΡΟΤΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ • Αλβανία ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 9/2003 – 9/2007 US$ 33.ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 1997 – 2000 US$ 4. ΣΟΥΣΑ 221    .

Ε. να δραστηριοποιηθεί σε έργα τεχνολογικής πρωτοπορίας. Η ιστορική εμπειρία της εταιρείας ανάγεται πια στα πρώτα έργα ανασυγκρότησης της δεκαετίας του '50. καθώς και σε ιδιωτικά έργα. Δομή ομίλου Η εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ διαθέτει το ανώτατο εργοληπτικό πτυχίο δημοσίων έργων που προβλέπεται (7ης τάξης) με αποτέλεσμα να είναι σε θέση να συμμετάσχει αυτόνομα στην διεκδίκηση δημόσιων έργων με απεριόριστο προϋπολογισμό. Κύριος μέτοχος της εταιρείας είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α. Η δεκαετία του '80 έδωσε την ευκαιρία στο κατασκευαστικό δυναμικό. 222    .Ε. φορέας του οποίου είναι σήμερα η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 6. απόφαση η οποία υλοποιήθηκε το 2002. Παρουσίαση εταιρείας Ιστορικό Η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ιδρύθηκε το 1954 και μετατράπηκε σε Α.Ε. Το 1998 η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ αποφάσισε την απορρόφηση των κατασκευαστικών κλάδων των εταιριών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ και ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ. στα βασικά έργα οδοποιίας και εγγείων βελτιώσεων των δεκαετιών του '60 και του '70 και στα μεγάλα κτιριακά έργα του ιδιωτικού τομέα των εν λόγω περιόδων.Τ.6 ΑΚΤΩΡ Α. το 1977.Ε. με ποσοστό 100%. με την δημιουργία του ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.

Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Οργανόγραμμα 4: Δομή ομίλου ΑΚΤΩΡ A.Τ.E. Πηγή: [7] 223    .

Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Οργανόγραμμα 5: Δομή ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ A.E. Πηγή: [8] 224    .

η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ επεκτείνει την ισχυρή παρουσία της στην εγχώρια αγορά. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για να δυναμώσεις στο εξωτερικό πρέπει να πάρεις έργα. Φανταστείτε. Με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τη συσσωρευμένη εμπειρία δυναμικής συμμετοχής στην εκτέλεση τόσο των κυριότερων έργων υποδομής όσο και των μεγάλων ιδιωτικών έργων στην Ελλάδα. Ντουμπάι. παράλληλα.                                                              37 «…ο λόγος που καθυστερήσαμε να πάμε στο εξωτερικό ήταν επειδή είχαμε μεγάλο όγκο εργασιών στην Ελλάδα και είχαμε και την ευθύνη ως Έλληνες κατασκευαστές να ανταποκριθούμε και να συνεισφέρουμε στην Ολυμπιάδα.» Συνέντευξη του κ. η ισχυρή παρουσία της στην Ελλάδα είχε άμεσο αντίκτυπο και εκτός των συνόρων. Αν εκείνη τη χρονική συγκυρία αποφασίζαμε να πάμε στο εξωτερικό. με τη δουλειά που είχαμε εδώ να έπρεπε να πάμε και στο εξωτερικό. 225    . η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ έχει αναλάβει και εκτελεί σημαντικά έργα. Στο πλαίσιο της στρατηγικής της εταιρείας. τώρα που πάμε στο εξωτερικό έχουμε να διαφημίσουμε ένα πολύ καλό όνομα στο εσωτερικό. για επέκταση στη διεθνή αγορά. οι προσπάθειες εδραίωσής της στο εξωτερικό και ανάδειξής της σε "regional player" έχουν ήδη αρχίσει να αποδίδουν σταδιακά καρπούς με την ανάληψη έργων υποδομής στη ΝΑ Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Διεθνής παρουσία Αν και η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ άργησε σε σχέση με τις υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στο εξωτερικό 37 . Ευρώ. θα ήταν ένα μεγάλο λάθος. ενώ. Άμπου Ντάμπι. το οποίο όμως προϋποθέτει ότι θα έχεις δύναμη και στο εσωτερικό. Άλλωστε. συνολικού προϋπολογισμού 170 εκατ. προέδρου της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ. Η ΑΚΤΩΡ έχει ιδρύσει θυγατρικές εταιρείες σε Ρουμανία. Αυτό θα ήταν ένα τεράστιο λάθος. Κούτρα. Ιταλία. Σαουδική Αραβία και στο Ομάν. τόσο στο χώρο της Μέσης Ανατολής όσο και στην Ευρώπη. θα έπρεπε να πάμε εμείς εκεί για να δημιουργήσουμε τη νέα εταιρεία. Διότι για να πάμε καλά. λοιπόν. Η τροφοδότηση μιας εταιρείας από έργα του εσωτερικού είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να μεγαλώσει το πεδίο της στο εξωτερικό. Μέση Ανατολή • Κουβέιτ Η AΚΤΩΡ ΑΤΕ συμμετέχει σε δύο έργα στο Κουβέιτ μέσω κοινοπραξιών.

Ανακατασκευή . σήμανση.L. 1 ισόπεδου και 2 ανισόπεδων κόμβων II. η διάρκεια του οποίου είναι 46 μήνες. Συγκεκριμένα εκτελούνται ήδη οι απαραίτητες εργασίες για την κατασκευή: I. 132 & 300 KV) και Τηλεφώνων στη περιοχή. III. Αγωγών ομβρίων και ακαθάρτων μεταξύ των οποίων και 1.200 m. 3 γέφυρες Άνω Διαβάσεων συνολικού μήκους 1. jahra gate roundabout .Κ.Ω. κ. 3 πεζογεφυρών IV. συνίσταται στην κατασκευή: I.000 m2 εκ των οποίων: a. 226    .L.85 km.L. bridges. Ηλεκτρικού (11. 7 οδογεφυρών συνολικού εμβαδού 3. αφορά στην κατασκευή τμήματος του 5ου Ring Road στο Κουβέιτ.). 2 υπογειοποιημένων τμημάτων συνολικού μήκους 1.Package 1 (RA 106)".ανακατασκευή της υφιστάμενης οδού επί μήκους 3.(Kuwait).290 m.αποκατάσταση όλων των υφιστάμενων αγωγών Ύδρευσης. ήτοι στη διαπλάτυνση . Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 1η Περιφερειακή Οδός Η εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ σε κοινοπραξία με την εταιρία Copri Enterprises W. II. IV. V. 2 κυρίως υπόγειων διαβάσεων συνολικού μήκους 1. 10 οδικών γεφυρών συνολικού εμβαδού 18. sewer and other services for completion of first ring road. Πρόκειται για τη κατασκευή της πρώτης (από τις 3 φάσεις) του 1ου "κλειστού τύπου" Ring Road στο Ιστορικό Κέντρο του Κουβέιτ.300 m III.400 m2.500 m Micro Tunneling. Το έργο.800 m2 Η όλη εργολαβία ολοκληρώνεται με την εκτέλεση των σχετικών εργασιών μετατοπίσεων των υφιστάμενων δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.λπ. μήκους 4. b. 33. 5η Περιφερειακή Οδός Το έργο. 7 γέφυρες Κάτω Διαβάσεων συνολικού εμβαδού 6.5 km. drainage. το οποίο εκτελείται σε συνεργασία με την εταιρεία Copri Enterprises W. φωτισμός. . (Kuwait) έχει αναλάβει την κατασκευή του έργου "Construction and maintenance of roads. 3 γεφυρών Διαβάσεων Αγωγών Κοινής Ωφέλειας και 4 γεφυρών Διαβάσεων Πεζών συνολικού μήκους 470 m. που προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων του Κουβέιτ.L.) καθώς και των απαραίτητων εργασιών ολοκλήρωσης της νέας οδού (αποχέτευση ομβρίων.

καθώς και υπόγειο χώρο στάθμευσης 200 περίπου θέσεων. συνολικής επιφάνειας περίπου 64. ισόγειο και 40 όροφοι). JLT-PH1-G1JUMEIRA LAKE TOWER.000m2. περάτωση και συντήρηση ενός πύργου γραφείων (13 ορόφων) και ενός πύργου κατοικιών (30 ορόφων) με κοινό υπόγειο. εγκατάσταση.000 κατοίκους. Στο αντικείμενο εργασιών της Al Ahmadiah Aktor εντάσσονται και Η/Μ εργασίες. συνολικής επιφάνειας περίπου 100. εγκατάσταση. A-002-002. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό • Ντουμπάι Δίδυμοι πύργοι Al Sofouh Το έργο που υλοποιείται για λογαριασμό του Mohammad Abdulla Ali Gergawi βρίσκεται στο οικόπεδο αρ. περάτωση και αποκατάσταση τυχόν ατελειών στην κατασκευή ισογείου και δεκαώροφου κτιρίου .000 κυβικών μέτρων λυμάτων ανά ημέρα.000m2. Al Sofouh Dubai και αφορά στην κατασκευή. δοκιμή. 227    . Η συνολική επιφάνεια δόμησης ανέρχεται σε 44. τελική παράδοση και περάτωση όλων των Η/Μ εργασιών. περιλαμβάνει την εκτέλεση. Dubai Healthcare City Το έργο. τελική παράδοση και περάτωση όλων των Η/Μ εργασιών. Το αντικείμενο εργασίας της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ περιλαμβάνει την προμήθεια. κοινό ισόγειο και τρεις κοινούς ορόφους πάνω από το ισόγειο. Dubai και αφορά στην κατασκευή. το οποίο εκτελείται για λογαριασμό της Welcare World Health Systems. Το αντικείμενο εργασίας της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ περιλαμβάνει την προμήθεια.000. Βιολογικός καθαρισμός Η εταιρεία έχει αναλάβει την κατασκευή και λειτουργία μονάδας βιολογικού καθαρισμού στο Jebel Ali του Ντουμπάι για 1. H μονάδα αυτή είναι η μεγαλύτερη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Νοσοκομείο. περάτωση και συντήρηση ενός πύργου (4 υπόγεια. δυναμικότητας επεξεργασίας 300. Πύργος Arch Το έργο υλοποιείται στο οικόπεδο αρ.600 m2. δοκιμή.

το οποίο αναλαμβάνουν οι δύο εταιρείες. Η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ είναι leader στην ανωτέρω Κοινοπραξία με ποσοστό συμμετοχής 40%. Το έργο αυτό. δολαρίων. είναι συνολικού προϋπολογισμού 2 δισ. Η πρώτη φάση του έργου. ενώ η αμερικάνικη εταιρία Bechtel έχει αναλάβει την εκπροσώπηση του πελάτη στο πλαίσιο συμβάσεως EPCM (engineering. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό • Κατάρ Εγκαταστάσεις Αεροπορικής Υποστήριξης Η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ανέλαβε στο Κατάρ σε κοινοπραξία με την τοπική εταιρεία Al Darwish Engineering. Αναθέτουσα αρχή είναι η Επιτροπή Συντονισμού του Νέου Αεροδρομίου της Doha (NDIA Steering Committee). για την θεμελίωση ενός πύργου γραφείων ύψους 29 ορόφων και ενός πύργου κατοικιών ύψους 40 ορόφων. 228    . προεντεταμένων αγκυρίων συνολικού μήκους 2 km καθώς και πασσάλων εφελκυσμού και θλίψης συνολικού μήκους 5 km. έχει εξασφαλίσει η τεχνική εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ σε συνεργασία με τον κατασκευαστικό κολοσσό ΕΝΚΑ του Τούρκου επιχειρηματία Τάρα. • Ομάν Blue City Συμμετοχή σε ένα από τα μεγαλύτερα έργα στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Τα ποσοστά συμμετοχής είναι 50% για την ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και 50% για την ENKA. Η διάρκεια κατασκευής του έργου ήταν 5 μήνες και κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου με ίδια μέσα και προσωπικό. συνολικού προϋπολογισμού 20 δισ. δολαρίων. Το έργο θα ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2008. procurement and construction management). ύψους 199 εκ. δολαρίων. Δίδυμοι πύργοι Al Fardan Πρόκειται για κατασκευή διαφραγματικού τοίχου από αλληλοτεμνόμενους πασσάλους συνολικού μήκους 10 km. την εταιρία Cybarco της Κύπρου και την ιταλική Cimolai τη μελέτη – κατασκευή των εγκαταστάσεων αεροπορικής υποστήριξης (Airline Support Facilities) του νέου αεροδρομίου της Doha. το οποίο είναι μακράν το μεγαλύτερο που έχει πάρει εδώ και χρόνια ελληνική τεχνική εταιρία στο εξωτερικό.

500 εργαζομένους. σε παραλιακή ζώνη ιδιαίτερου φυσικού κάλους. καθώς και ένα ακόμη γήπεδο γκολφ το οποίο θα βρίσκεται κοντά στην ακτή και θα είναι το πρώτο που δημιουργείται κοντά σε παραλία της Μέσης Ανατολής. και θα φιλοξενεί περίπου 250. οι οποίες θα βρίσκονται 30 μόλις λεπτά από διεθνές αεροδρόμιο της χώρας. ιδιωτικές πλαζ.5 τετραγωνικών χιλιομέτρων. όπως επίσης και διαμερίσματα που θα χτιστούν δίπλα στο γήπεδο γκολφ. καθώς και μια τριγωνική χερσόνησος. 229    . Η πόλη Blue City θα αναπτυχθεί στην περιοχή Al Sawadi σε απόσταση 100 χιλιομέτρων βορείως του Muscat και 70 χιλιομέτρων βορείως του διεθνούς αεροδρομίου. Η πρώτη φάση του έργου αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2006 και εκτιμάται πως θα ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί το 2012. με διάρκεια 25 ετών. Συγκεκριμένα θα κατασκευαστούν τρία ξενοδοχεία πέντε αστέρων. αναζωογόνησης και θεραπείας. Η πρώτη φάση του έργου αφορά έκταση 5. καθώς και εγκαταστάσεις αθλητισμού. Το έργο σχεδιάστηκε με βάση τις αυστηρές περιβαλλοντολογικές προδιαγραφές του Ομάν. • Άμπου Ντάμπι Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ συμμετέχει σε έργο παραχώρησης.200.000 τ. δύο εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στο Άμπου Ντάμπι για 1. H Blue City έχει σχεδιαστεί για να προσελκύσει πάνω από 2 εκατομμύρια τουρίστες ετησίως στις εγκαταστάσεις. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό αφορά στη δημιουργία μιας νέας πόλης στο κράτος του Ομάν.000 κατοίκους. καθώς και ενός μουσείου. τα οποία θα διαθέτουν 200 δωμάτια το καθένα. Θα απασχολήσει δε περί τους 6.000 κατοίκους. Σημειώνεται πως η επένδυση περιλαμβάνει 10 φάσεις με συνολική χρονική διάρκεια κατασκευής δεκαπέντε χρόνια.700. μαρίνες.μ. Το έργο περιλαμβάνει ακόμη τη δημιουργία ενός χωριού με 5. Επίσης έχει προβλεφθεί η κατασκευή πολυτελούς ξενοδοχείου με γήπεδο γκολφ 18 οπών. θα έχει συνολική δόμηση 1.200 κατοικίες και βίλες. της Blue City. Επίσης στην πρώτη φάση κατασκευής του έργου περιλαμβάνεται η κατασκευή ενός αμφιθέατρου.

000m2. συνολική επιφάνεια 1300 m2 ƒ Βιομηχανικό πάρκο (βιομηχανικοί χώροι και γραφεία μικρής κλίμακας): 8 ίδια κτίρια ενός ορόφου συνολικής επιφάνειας 4200 m2 ƒ Κτιριακές εγκαταστάσεις για τα παραπάνω ƒ Εξωτερικά δίκτυα (Ύδρευσης. Ομβρίων. αποστράγγιση. Ηλεκτρολογικό.Suceava Το έργο αποτελείται από τα ακόλουθα: ƒ Κεντρικό εκθεσιακό περίπτερο (Γραφεία. Φωτισμού. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Ευρώπη • Ρουμανία Ανακατασκευή . καθώς και έργα υποδομής στον περιβάλλοντα χώρο συνολικής επιφάνειας 12. συνολικής επιφάνειας 516 m2 ƒ Concrete Access road συνολικού μήκους 170 m ƒ Concrete Internal Alleys.500m2. σταθμοί λεωφορείων.000m2. εκθεσιακοί και συνεδριακοί χώροι): 2 όροφοι. Αποχέτευσης. διασταυρώσεις κ. χώροι αναψυχής): 2 όροφοι.λπ. εκθεσιακοί χώροι. Τηλεφωνικό. Εγκαταστάσεις εταιρείας Inform Lykos Μελέτη και κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων της εταιρίας Inform Lykos στο Βουκουρέστι. Θέρμανσης. Το έργο περιλαμβάνει την ανέγερση ενός βιομηχανικού κτιρίου (τυπογραφείο). οδόστρωμα.διαπλάτυνση δρόμου Το έργο αφορά στην αναβάθμιση του δρόμου DN17 Bistrita Nasaud / Suceava County Limit έως Iacobeni. συνολικής επιφάνειας 4000 m2 ƒ Δεξαμενή νερού: 275 m3 ƒ Δεξαμενή Υδροσυλλογής: 300 m3 230    . χωματουργικά. συνολική επιφάνεια 4100 m2 ƒ Εμπορικό κέντρο (Γραφεία. συνεδριακοί χώροι. ανέγερση κτιρίου γραφείων συνολικής επιφάνειας 3. συνολικής επιφάνειας 10. Οικονομικό κέντρο Bucovina . Συστημάτων Ασφαλείας) ƒ Concrete exposition terrace. και περιλαμβάνει: προστασία και μετεγκατάσταση παροχών υπηρεσιών. χώροι στάθμευσης. παράπλευρους δρόμους.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος ISPA κατά 54.625 ευρώ έχει υπογράψει η εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ σε κοινοπραξία με την ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ (§6.93% και από κρατικά κεφάλαια κατά 3. όπως οι γαλλικές εταιρείες OTV (όμιλος Veolia) και Degremont (όμιλος SUEZ). Το ύψος της δαπάνης των έργων της φάσης II υπολογίζεται σε περίπου 160. Η εκτέλεση της σύμβασης ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2007 και θα ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα 36 μηνών στο οποίο περιλαμβάνεται και η 5μηνη δοκιμαστική λειτουργία.000 ευρώ. η οποία περιλαμβάνει και εγκατάσταση μονάδας καύσης της παραγόμενης ιλύος. καθώς και τα αντίστοιχα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης των γειτονικών της Glina δήμων Manolache και Catelu. από την EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) κατά 11.5) στη Ρουμανία.000. Το έργο θα εξυπηρετεί 2. οι γερμανικές Bilfinger Berger και WTE. οι αυστριακές Alpine Mayreder και Strabag και η ιταλική ΤΜΕ. Ανάδοχος του έργου η κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ .533.48%.ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ με ποσοστά συμμετοχής 50% έκαστη. Η ανάληψη του έργου έγινε μετά από συμμετοχή σε διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό στον οποίο έλαβαν μέρος οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρείες στον τομέα κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. Στα πλαίσια της ίδιας σύμβασης η κοινοπραξία θα κατασκευάσει το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης του δήμου της Glina (στα διοικητικά όρια του οποίου βρίσκεται η εγκατάσταση επεξεργασίας των λυμάτων της πόλης του Βουκουρεστίου).97%.000.000 κατοίκους και αποτελεί το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο που θα έχει εκτελεσθεί στην Ρουμανία και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη.62%. 231    . Η σύμβαση αφορά στην κατασκευή βιολογικού καθαρισμού της πόλης του Βουκουρεστίου Ρουμανίας. Να σημειωθεί ότι τόσο ο σχεδιασμός όσο και η κατασκευή του έργου θα γίνει αποκλειστικά με τεχνογνωσία των εταιρειών ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ. Με την ολοκλήρωση της φάσης Ι θα ακολουθήσει η εκτέλεση της φάσης II του έργου. από την EIB κατά 29. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό ƒ Φυλάκιο εισόδου Βιολογικός καθαρισμός Βουκουρεστίου Σύμβαση έργου ύψους 83.

Συνεργασία μεταξύ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και Gazprom Στην υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας έχει προχωρήσει η εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ με τον Όμιλο της Gazprom για την κατασκευή του αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη. ευρώ. με προϋπολογισμό που υπερβαίνει το 1 δισ. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό • Βουλγαρία Προβλήτα εταιρείας Lukoil Η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ διατηρεί φιλικές σχέσεις με τον ρωσικό ενεργειακό κολοσσό Lukoil. 232    . για λογαριασμό του οποίου κατασκευάζει αυτή την περίοδο μια προβλήτα των εγκαταστάσεων του ρωσικού ομίλου που διαθέτει στο λιμάνι Μπουργκάς της Βουλγαρίας. καθώς και για άλλα έργα ανά τον κόσμο.

Στο διάστημα 1980 . στην Κύπρο.Τ.Τ.) ιδρύθηκε το 1980.Ε. των Παρευξείνιων χωρών.1985. Σήμερα συνεχίζει τη δυναμική της πορεία με την κατασκευή μεγάλων έργων.λπ. όπως βιομηχανικές περιοχές.ΚΑΤ Α.Ε.Τ.Ε αναπτύχθηκε δυναμικά με την κατασκευή έργων οδοποιίας. (ΑΤΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ . Παράλληλα επέκτεινε τη δραστηριότητά της στον τομέα των ιδιωτικών και οικοδομικών έργων. Μέση Ανατολή) λαμβάνοντας μέρος σε διαγωνισμούς κατασκευής αυτοκινητόδρομων στη Βουλγαρία. η ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ. Δομή ομίλου Η εταιρεία κατέχει πτυχίο 7ης τάξης για όλες τις κατηγορίες έργων (ανώτατη τάξη για την Ελλάδα) με το οποίο μπορεί να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς και στην εκτέλεση έργων οποιουδήποτε ύψους και αντικειμένου που προκηρύσσουν το Δημόσιο και μεγάλοι οργανισμοί. εγγειοβελτιωτικών έργων καθώς και υλοποίηση έργων στον ΟΣΕ. η εταιρεία ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα στην κατασκευή των μεγάλων έργων υποδομής της περιόδου αυτής.1993. Παρουσίαση εταιρείας Ιστορικό Η ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α. Η δραστηριότητα της ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ. αποχετευτικά έργα και μεγάλα έργα οδοποιίας.Ε έθεσε τις βάσεις για διεύρυνση των εργασιών της στο εξωτερικό (κυρίως στο χώρο των Βαλκανίων. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 6.Ε.7 ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α. 233    .ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΤΤΙ . Στο διάστημα 1986 .Τ. καλύπτει όλους τους τομείς δραστηριότητας των μεγάλων έργων υποδομής καθώς και ιδιωτικών έργων.Ε. Διεθνής παρουσία Στο διάστημα 1994 -1998.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ . η ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α. στη ΔΕΗ κ.

Ευρώπη • Ρουμανία ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ανακατασκευή & National αποκατάσταση του Administration αυτοκινητόδρομου GH. Λιβύη.λπ. αποτελεί στρατηγικό στόχο της εταιρείας. of Roads 1999 .2002 50 % DOJA-FITIPESTI K. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Η ανάληψη και κατασκευή ιδιωτικών και δημοσίων έργων πάσης φύσεως εκτός των συνόρων της Ελλάδας (κυρίως στην Σαουδική Αραβία. Ministry of στο BACAU Transport Μέση Ανατολή • Κουβέιτ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κατασκευή 411 Housing 1998 . Νιγηρία κ.P.2001 100 % Κατοικιών Authority Κατασκευή 121 Housing 1997 .2000 100 % Κατοικιών Authority 234    .).2000 100 % Κατοικιών Authority Κατασκευή 203 Housing 1997 .

Ε. ένα για λογαριασμό ρουμάνου ιδιώτη και ένα ως επένδυση της ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ ¾ Μελέτη και κατασκευή του έργου επέκτασης και αναδιαρρύθμισης των βιομηχανικών εγκαταστάσεων της εταιρίας Pepsico International στο Βουκουρέστι. Ευρώπη • Ρουμανία ¾ Αποπεράτωση κτιρίου γραφείων (συνολικής επιφάνειας 7. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 6.500 τ. Παρουσίαση εταιρείας Η ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.) στο Βουκουρέστι για λογαριασμό της τοπικής εταιρίας LOI Srl. Ειδικεύεται σε έργα του ιδιωτικού τομέα και διαθέτει μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στην κατασκευή: ¾ Βιομηχανικών μονάδων ¾ Κτιρίων γραφείων – καταστημάτων ¾ Αποθηκών – Κέντρων διανομής ¾ Διαρρυθμίσεων εσωτερικών χώρων ¾ Κατοικιών Διεθνής παρουσία Η εταιρεία εκτελεί έργα στην Ρουμανία από το 2000 μέσω της 100% θυγατρικής της ACHILLEUS CONSTRUCTIONS ROMANIA S.L.μ.Ε. ¾ Κατασκευή κτιρίου γραφείων για λογαριασμό της εταιρείας Αφοί Κωνσταντακάτου ΑΕ ¾ Δύο έργα ανάπτυξης οικιστικών συγκροτημάτων.R. 235    . δραστηριοποιείται στην κατασκευή κτιριακών και τεχνικών έργων εδώ και 30 χρόνια.8 ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.

Μέση Ανατολή • Αμπού Ντάμπι Κεντρικά Γραφεία Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου του Abu Dhabi Όνομα Πελάτη: ABU DHABI – NATIONAL OIL COMPANY (ADNOC) Συμμετοχή Εταιρίας: 100% Περιγραφή Έργου: Ένα 14όροφο κτίριο ύψους 60 μ. Η ΒΙΟΤΕΡ είναι μία από τις παλαιότερες Τεχνικές .Έργα υποδομής). Παρουσίαση εταιρείας Ιστορικό Η ΒΙΟΤΕΡ Α. που αποτελείται από: . τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Διεθνής παρουσία Η παρουσία της εταιρείας στο διεθνή χώρο είναι περιορισμένη. Δομή ομίλου Η εταιρεία ΒΙΟΤΕΡ διαθέτει το ανώτατο εργοληπτικό πτυχίο δημοσίων έργων που προβλέπεται (7ης τάξης) με αποτέλεσμα να είναι σε θέση να συμμετάσχει αυτόνομα στην διεκδίκηση δημόσιων έργων με απεριόριστο προϋπολογισμό. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ) ιδρύθηκε το 1961. Γίνονται προσπάθειες επέκτασης των δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό με ανάληψη έργων στα Βαλκάνια. που ασχολείται κυρίως με την εκτέλεση μεγάλων δημοσίων και ιδιωτικών έργων (Βιομηχανικά . όπου η επικείμενη ανασυγκρότηση τους θα δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις και προοπτικές για την έξοδο της εταιρείας. καθώς και σε ιδιωτικά έργα.Ε.Ε. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 6.Κτιριακά .Κατασκευαστικές εταιρείες.9 ΒΙΟΤΕΡ Α. Ημιυπόγειο όροφο 236    .

Κόστος Έργου: $ 6. Βρίσκεται δε στις βιομηχανικές περιοχές MUSHAFA του ABU DHABI. με αρχιτεκτονικό σχεδιασμό απόλυτα προσαρμοσμένο στο περιβάλλον του. 1ο όροφο . Όγκος κτιρίου 108.000 Ημερομηνία Αποπεράτωσης: 12/1980 237    . Κτιριακό Συγκρότημα Γραφείων και Εργαστηρίων της SCHLUMBERGER Όνομα Πελάτη: SCHLUMBERGER Συμμετοχή Εταιρίας: 100% Περιγραφή Έργου: Το συγκρότημα συντίθεται από κτίρια γραφείων.660 Ημερομηνία Αποπεράτωσης: 03/1979 Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Έργου: Το κτίριο είναι από τα πρώτα πολυώροφα κτίρια του ABU DHABI. 10 τυπικούς ορόφους . Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό .000 μ³.800 μ² και η συνολική επιφάνεια 26. κτίρια εργαστηρίων και συνεργείων. Η κάλυψη ανά όροφο είναι 1. Κόστος Έργου: DHS 52.000 μ².000. Ισόγειο όροφο . Όλα τα υποστυλώματα του κτιρίου είναι σιδηρά από κυλοδοκούς RHS.389. 2ο όροφο . .

Τ. κατέχει πτυχίο 6ης τάξης.Ε. Τηλεπικοινωνιακά Έργα . εκτελεί κάθε μορφής και τύπου έργων στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα. Ηλεκτρομηχανολογικών και Βιομηχανικών – Ενεργειακών. Έργα Υποδομής Πληροφορικής .Τ. τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Αποθήκευση και Διανομή Καυσίμων . Ραβδόγραμμα 1: Κατανομή προσωπικού του ομίλου ΔΙΕΚΑΤ Α.10 ΔΙΕΚΑΤ Α.Ε. Η κατανομή του προσωπικού του ομίλου ΔΙΕΚΑΤ αναλύεται στο παρακάτω σχήμα. Από την ίδρυση της μέχρι και σήμερα. Πηγή: [21] 238    . Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 6. Δομή ομίλου Η ΔΙΕΚΑΤ και οι θυγατρικές της εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό απασχολούνται με την εκτέλεση ιδιωτικών και δημοσίων έργων. κυρίως Οικοδομικών.Τ. όπως: .Ε. καθώς και με έργα που ξεφεύγουν από τις κλασικές κατασκευαστικές δραστηριότητες και απαιτούν ιδιαίτερη τεχνογνωσία. Παρουσίαση εταιρείας Ιστορικό Η εταιρεία ΔΙΕΚΑΤ ιδρύθηκε το 1976. Ενεργειακά Έργα Η θυγατρική εταιρεία ΔΙΕΚΑΤ – ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.

Τ. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Οργανόγραμμα 6: Δομή ομίλου ΔΙΕΚΑΤ A.E. Πηγή: [21]   239    .

α. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1999 MISRFONE (VODAFONE EGYPT) KAI MTX 240    . κ. η διοίκηση του επιδιώκει συνεργασία με καταξιωμένες ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες. Μέση Ανατολή • Κατάρ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΌ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2006 ΦΥΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (PSS) ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ 15ων ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ. καθώς και εξειδικευμένες εταιρείες του εξωτερικού με άμεσο στόχο τη συμμετοχή της σε μεγάλα αναπτυξιακά έργα. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Διεθνής παρουσία Στρατηγικός στόχος της εταιρείας αποτελεί η ανάπτυξή της σε αγορές του εξωτερικού στις οποίες ακόμη δεν δραστηριοποιείται και η περαιτέρω επέκτασή της σε αγορές του εξωτερικού στις οποίες ήδη δραστηριοποιείται (Ρουμανία. Βουλγαρία. Η ΔΙΕΚΑΤ έχει ιδρύσει θυγατρικές εταιρείες σε Ρουμανία. DOHA 2006 Αφρική • Αίγυπτος ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗ AΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ. FYROM και Αγγλία.). Αλβανία. Αλβανία. Στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού για τη μελλοντική ανάπτυξη του ομίλου.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΝΤΕ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΌ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2007 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ (ISSSS) HYATT REGENCY CASINO ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2005 ΚΑΤΑΣΕΥΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2005 ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ (Μ. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Ευρώπη • Αγγλία ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΛΑΔΟΣ 2004 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΤΟ PORTLAND ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ • Αλβανία ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Σε εξέλιξη (VODAFONE ALBANIA) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Σε εξέλιξη (VODAFONE ALBANIA) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ 2007 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2007 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ.Τ.Τ.Χ) ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ VODAFONE ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2005 PETCOR INTL. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2004 LOULIS ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2003 DIEKAT ALBANIA HEADQUARTERS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2003 ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΩΝ 2002 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ ΚΑΤΑΣΕΥΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2001 ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ (Μ.Χ) ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ 241    .

A. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2002 NORDULUI ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2002 ΘΕΡΜΑΣΗΣ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2002 ARAD ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2002 TIMISOARA ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ INSCUT S.ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2001 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2001 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2001 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2001 242    .LAKE VIEW. ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ HALL ΤΗΣ ICME ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2001 GSM NETWORK (COSMOROM) ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2001 ΚΑΤΑΣΤΑΜΗΤΑΤΑ EVEREST .PIATRA ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2005 NEAMT ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΟΤΟPENI ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2005 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ .ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2005 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ BANCPOST ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2004 PIATRA NEAMT ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2003 ΚΕΝΤΡΑ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2003 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ PRAKTIKER ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2003 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ DOMO ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2003 ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ . Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό • Ρουμανία ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ (COSMOTE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Σε εξέλιξη ROMANIA) ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ CLUJ-NAPOCA ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2008 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ IASI ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2008 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ EXALCO ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2007 ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2007 TOPOLOVENI VISION .ΚΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2007 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΚΤΙΡΙΟΥ “A” ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2007 BUILDING D+P+5E (CEASORNICULUI) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ D+P+5E (REGINA MARIA) ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2007 ΑΝΑΣΤΥΛΩΣΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ «AGAPIA» ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2007 ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ PAPASTRATOS CO ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2007 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2005 ΑΠΟΘΗΚΗ CODLEA. BRASOV ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2005 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2005 INFRASTRUCTURE MODERNIZATION – AMARA ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2005 LAKE ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2005 TELEAJEN ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΝΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2005 BACAU ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ .

ARAD ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ INTRAROM ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΜΒΑΔΟΥ 580 ΤΜ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 12.850 ΤΜ. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2000 TICHINDEAL .400 ΤΜ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2000 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 2. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ALPHA BANK ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2000 ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ INTERAMERICAN ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1999 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ DANONE MILK ΦΑΣΗ Ι. ΙΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1999 ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ BUFTEA ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1999 ΑΠΟΘΗΚΗ ATLAS 1&2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1998 BCR BRASOV ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1997 APIMONDIA ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1997 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ NEOSET ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1997 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ HYUNDAI ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1996 243    .

υπεραγορών τροφίμων. που πρόκειται να στεγάσει τα Υπουργεία της Κεντρικής Κυβέρνησης (Council of Ministers) της Βοσνίας Ερζεγοβίνης.Ε. αθλητικών εγκαταστάσεων.000 Ευρώ και συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από την Ελληνική Κυβέρνηση στα πλαίσια του προγράμματος του ΕΣΟΑΒ. όπως επίσης έργων ηλεκτρομηχανολογικών. έργων υποδομής. με πτυχίο έκτης τάξης και δραστηριοποιείται κύρια στην κατασκευή οικοδομικών και έργων οικιστικής ανάπτυξης. τραπεζών.500m². αποτελεί σήμερα μία από τις μεγαλύτερες τεχνικές εταιρείες στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας. αεροδρομίων και λιμενικών. αναπαλαίωσης και αποκατάστασης κτιρίων. Διεθνής παρουσία Ευρώπη • Βοσνία Ανακατασκευή και αποκατάσταση του κτιρίου των θεσμών στο Σεράγεβο Μέχρι το Μάιο του 2007 θα ολοκληρωθεί το "Κτίριο Φιλίας μεταξύ Ελλάδος και Βοσνίας-Ερζεγοβίνης" στο Σαράγεβο. Παρουσίαση εταιρείας Η ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.11 ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 6. έχει προϋπολογισμό 16.Ε. ενεργειακών και πρατηρίων καυσίμων. Το κτίριο έχει πάρει ήδη την τελική του μορφή εξωτερικά και σύμφωνα με την καθολική άποψη των κατοίκων της πόλης του Σαράγεβο αποτελεί ένα κόσμημα που τους "έχτισαν οι Έλληνες".000. 244    . Το κτίριο επιφάνειας 12. γεφυροποιίας και οδοποιίας.

Παράλληλα. μέσα από τη συμμετοχή της σε δυναμικά κατασκευαστικά σχήματα. η ΕΔΡΑΣΗ δραστηριοποιείται και σε αγορές εκτός Ελλάδας. ΨΑΛΛΙΔΑΣ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α. Δομή ομίλου Βασισμένη στην εμπειρία και την επιμέρους δυναμική των θυγατρικών της εταιρειών. Η εταιρεία έχει στόχο να 245    . έχοντας αντιμετωπίσει με επιτυχία πολλά έργα με σύνθετες κατασκευαστικές απαιτήσεις. η οποία είναι η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία του Κουβέιτ και με 49% η ΕΔΡΑΣΗ-Χ. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 6. αντίστοιχα.Τ. τη REDRA Construct Grup και την EDRASIS Middle East. Για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες.Ε. συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου.Ε. έχει πρόσβαση σε όλες τις νέες τάξεις πτυχίων και παρέχει ολοκληρωμένες κατασκευαστικές λύσεις.). Παρουσίαση εταιρείας Ιστορικό Η ΕΔΡΑΣΗ ιδρύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 50. Στη θυγατρική του Κουβέιτ συμμετέχουν με 51% η AHMADIAH CONTRACTING & TRADING Co. και μετονομάστηκε σε ΕΔΡΑΣΗ – Χ. η ΕΔΡΑΣΗ έχει συνεχή και συνεπή παρουσία στα μεγαλύτερα έργα της χώρας μας. που δραστηριοποιούνται στις αγορές της Ρουμανίας και του Κουβέιτ. Το 2004 η ΕΔΡΑΣΗ ίδρυσε δύο δυναμικές εταιρείες με διεθνή προσανατολισμό. Το 1974 η ατομική επιχείρηση μετετράπη σε Ε. Στην περιοχή του Λιβάνου έχει ολοκληρώσει σημαντικά γεωτεχνικά έργα. Διεθνής παρουσία Από το 1995. Η μητρική εταιρεία κατέχει πτυχίο 6ης τάξης. Το 1981 η εταιρεία μετετράπη σε Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Τ.Ε. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α. έχει αναπτύξει κατασκευαστική δραστηριότητα στην Κροατία και την Αλβανία. σε όλη την Ευρώπη.12 ΕΔΡΑΣΗ – Χ.Ε. Χάρις στην τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει και τις πρωτοποριακές μεθόδους και τεχνικές που εφαρμόζει στα ειδικά έργα.

Η εκτεταμένη εμπειρία των διεθνών συνεργασιών με εταιρείες όπως VINCI.000 ευρώ Περίοδος κατασκευής: Ιούνιος '07 . όσο και στην ευρύτερη περιοχή του Αραβικού Κόλπου. Kuwait Beach House . BOUYGUES.100. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό δραστηριοποιηθεί σε ειδικά τεχνικά έργα στο Κουβέιτ αλλά και στις γειτονικές Αραβικές χώρες που υπάρχει πολύ μεγάλο αντικείμενο στον τομέα αυτό.000 ευρώ Περίοδος κατασκευής: Ιούνιος '07 .Ιούλιος '07 2.Massila Έργα αντιστήριξης και θεμελίωσης πολυώροφου κτηρίου Προϋπολογισμός: 250. είναι ισχυρή προοπτική για την επιτυχημένη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της τόσο στην Κεντρική & Νοτιοανατολική Ευρώπη.Σεπτέμβριος '07 3. Κατασκευή πασσάλων εφελκυσμού για την έκθεση αυτοκινήτων GMC της εταιρείας Behbehani Προϋπολογισμός: 230. με την επωνυμία EDRASIS Grecia Sucursala Romania. Μέση Ανατολή • Λίβανος ¾ Κατασκευής υπόγειων γκαράζ στο κέντρο της Βηρυτού • Κουβέιτ 1.000 ευρώ 246    . HOCHTIEF. Πρόσφατα. ιδρύοντας μία ακόμη εταιρεία στην περιοχή. ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την παρουσία της στη ρουμανική αγορά. VEOLIA και η μέχρι σήμερα σταθερή συμμετοχή της εταιρείας σε σημαντικά τεχνικά έργα του εξωτερικού. Κατασκευή φρεατίων και μικροσηράγγων του δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή Khiran Εργοδότης: Ahmadia Προϋπολογισμός: 4.

Εργασίες αντιστήριξης πρανούς και θεμελίωσης με φρεατοπασσάλους ανεγειρόμενου πύργου 75 ορόφων σε οικόπεδο 40 στρεμμάτων Εργοδότης: Al Shalia S.100.000 ευρώ 8. κατόπιν διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού που προκήρυξε ο δήμος Βουκουρεστίου.000 ευρώ 7. Συγκεκριμένα.550.000 ευρώ 6. Θεμελίωση πολυόροφου κτηρίου με φρεατοπασσάλους Εργοδότης: United Towers Real Estate S. ευρώ. Θεμελίωση κτηρίου με προκατασκευασμένους πασσάλους Εργοδότης: Alghanim & Sons Co Προϋπολογισμός: 1. Εκσκαφή και αντιστήριξη των νέων κτηρίων του Tennis Complex Εργοδότης: Ahmadiah Construction Co Προϋπολογισμός: 850. η εταιρεία ανακηρύχθηκε ανάδοχος για το έργο «Κατασκευή 247    . ύψους 4. Κατασκευή πασσάλων θεμελίωσης και αποχετευτικά έργα στην περιοχή Egaila Εργοδότης: Kharafi Προϋπολογισμός: 1.000 ευρώ 5. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 4.000 ευρώ 9. Θεμελίωση πύργου ύψους 60 μ.400.000 ευρώ Ευρώπη • Ρουμανία Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Βουκουρεστίου Η εταιρεία έχει αναλάβει την εκτέλεση έργου στη Ρουμανία. Προϋπολογισμός: 2. στην περιοχή της Hamra Εργοδότης: Ahmadiah Construction Co Προϋπολογισμός: 1.A.A. Προϋπολογισμός: 910.800.4 εκατ.

Το αντικείμενο της εργολαβίας είναι η υπόγεια κατασκευή αποχετευτικού αγωγού ωφέλιμης διατομής 7. για νέο κτίριο γραφείων στο Βουκουρέστι. Εργοδότης: Αnchor Group (Τουρκία) Προϋπολογισμός: 3.000 ευρώ. Εργασίες αντιστήριξης με πασσάλους για την κατασκευή κτιρίου γραφείων στην Pipera. Περίοδος κατασκευής: Ιούλιος '07 . Εργοδότης: Saint Gobain Glass Romania Συμβατικός Προϋπολογισμός: 3. Περίοδος κατασκευής: Ιούλιος '07 . Αποχετευτικό έργο Κατασκευή αποχετευτικού έργου σε κοινοπραξία με την J&P-ΑΒΑΞ (§6.Φεβρουάριος '08 3. Εργοδότης: Multigalaxy (Ισραήλ) Προϋπολογισμός: 280.100μ. Λοιπά έργα 1.Δεκέμβριος '07 Η εταιρεία ήταν ο Γενικός Εργολάβος Θεμελιώσεων και στην 1η φάση των εργασιών.500.0m2 και συνολικού μήκους 1.065. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό αποχετευτικού δικτύου Βουκουρεστίου με μέθοδο υπόγειας διάνοιξης».2).2η φάση εργασιών.Αύγουστος '07 4.6 εκατ. Πρόκειται για το δεύτερο έργο κατασκευής αγωγού με υπόγεια διάνοιξη που κατασκευάζει η ΕΔΡΑΣΗ για τον δήμο Βουκουρεστίου. Βουκουρέστι. Περίοδος κατασκευής: Ιούνιος '07 . Θεμελίωση νέων εγκαταστάσεων στο εργοστάσιο της Saint Gobain στο Calarasi .000 ευρώ. Κατασκευή πασσάλων θεμελίωσης για το νέο εμπορικό κέντρο Sun Plaza στο Βουκουρέστι Εργοδότης: Key Plan (Τουρκία) 248    .000 ευρώ. ευρώ. 2. Εργασίες θεμελίωσης με πασσάλους και αντιστήριξης με διαφράγματα. προϋπολογισμού 5.

200. Περίοδος κατασκευής: Δεκέμβριος '06 .000 ευρώ 6. Εργοδότης: STRABAG (Αυστρία). Εργασίες θεμελίωσης Νέόυ Εμπορικού Κέντρου (MALL) στο Βουκουρέστι.000 Euro.000.500.000 Euro. Περίοδος κατασκευής: Δεκέμβριος '06 . Συμβατικός Προϋπολογισμός: 2. Κατασκευή πασσάλων για την θεμελίωση 7 πύργων της ASMITA στο Βουκουρέστι. Προϋπολογισμός: 2.000. Εργοδότης: HOLCIM (Ελβετία). Επέκταση της αρχικής σύμβασης για την κατασκευή πασσάλων θεμελίωσης στο εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου της ελβετικής πολυεθνικής HOLCIM. Κατασκευή Διαφραγμάτων για την Αντιστήριξη της εκσκαφής σε υπό κατασκευή κτήριο στο Βουκουρέστι.Μάρτιος '07 8.000 Euro. Περίοδος κατασκευής: Δεκέμβριος '06 . Μέλος του ομίλου εταιρειών IVECO (Ιταλία). Αντιστηρίξεις με πασσάλους και αγκύρια σε οικόπεδο στο Βουκουρέστι Εργοδότης: Ozer (Τουρκία) Προϋπολογισμός: 480. Περίοδος κατασκευής: Ιούλιος '07 -Αύγουστος '07 5.Μάρτιος '07 7. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Προϋπολογισμός: 185. Προϋπολογισμός: 1. Εργοδότης: Cotroceni Park (Ισραήλ).000 Euro. Περίοδος κατασκευής: Δεκέμβριος '06 . Εργοδότης: CEFIN Real Estate.Μάρτιος '07 Η εταιρεία ήταν ο Γενικός Εργολάβος Θεμελιώσεων και στην 1η φάση των εργασιών με προϋπολογισμό 1.000 ευρώ 10. Κατασκευή διαφραγμάτων και πασσάλων αντιστήριξης σε οικόπεδο στο Βουκουρέστι 249    . Προϋπολογισμός: 3.000 ευρώ.000.Απρίλιος '07 9.

000 ευρώ 14. Βουκουρέστι Κατασκευή διαφραγματικών τοίχων Εργοδότης: Strabag AGE Προϋπολογισμός: 400.000 ευρώ 15. Εργασίες θεμελίωσης με χαλικοπασσάλους Εργοδότης: Martifer Construct Προϋπολογισμός: 550.E. Αντιστήριξη . Cortina Residence 2η φάση Εκσκαφές.Δεκέμβριος '06 12.Δεκέμβριος '06 11.000 ευρώ Περίοδος κατασκευής: Οκτώβριος '06 .700. μεταλλικές αντιστηρίξεις κατασκευή πασσάλων και πλάκας θεμελίωσης Εργοδότης: Cefin A.000 ευρώ 13.000 ευρώ 250    . Προϋπολογισμός: 800.000 ευρώ Περίοδος κατασκευής: Οκτώβριος '06 . Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Εργοδότης: B&A Contructii (Τουρκία) Προϋπολογισμός: 250. Κατασκευή πασσάλων θεμελίωσης στο Calarasi Εργοδότης: Criomec Galati (Ρουμανία) Προϋπολογισμός: 230.E. Real Estate Προϋπολογισμός: 4.Θεμελίωση σε πασσάλους κτηρίου στην οδό Marasesti στο Βουκουρέστι Εργοδότης: ADO S. Metropolis Center.A Προϋπολογισμός: 200.000 ευρώ 16. Αντιστήριξη οικοπέδου στο Βουκουρέστι Κατασκευή διαφραγματικών τοίχων Εργοδότης: AVIV A.

Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 6. Hunedoara και Botosani. Παράλληλα.13 ΕΜΠΕΔΟΣ Α. Ευρώπη • Ρουμανία Η εταιρεία έχει αναλάβει την εκτέλεση τριών έργων ύδρευσης στη Ρουμανία. η οποία διεκδικεί με αξιώσεις δημόσια έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ έχοντας μειοδοτήσει σε κάποια από αυτά. Τα έργα αφορούν στην κατασκευή δικτύων νερού. 251    .Ε. Διεθνής παρουσία Στην συστηματική δραστηριοποίηση της στο εξωτερικό στοχεύει η διοίκηση του ΕΜΠΕΔΟΥ. Ήδη η εταιρεία έχει ιδρύσει θυγατρική εταιρεία στη Ρουμανία. αντλιοστασίων στις πόλεις Alba. έχει προχωρήσει στην ίδρυση θυγατρικής εταιρείας στη Βουλγαρία με στόχο την ανάπτυξη των εργασιών της στην συγκεκριμένη αγορά. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 18 εκατομμύρια ευρώ.

η μεγαλύτερη εταιρία του κλάδου στη Βόρεια Ελλάδα και στις πέντε πρώτες στη χώρα. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 6. Μέσα στην τελευταία πενταετία η εταιρία έχει σχεδιάσει τη μετεξέλιξή της σε έναν δυναμικό όμιλο πέρα από τις κατασκευές. την ενέργεια.E.Ε. καθώς και σε ιδιωτικά έργα.Ε. τα Βαλκάνια και την Γερμανία. Είναι η μοναδική εργοληπτική εταιρεία 7ης τάξης με έδρα εκτός Αθηνών.) του ΥΠΕΧΩΔΕ με αποτέλεσμα να είναι σε θέση να συμμετάσχει αυτόνομα στην διεκδίκηση δημόσιων έργων με απεριόριστο προϋπολογισμό. Πηγή: [23] 252    . στην Ελλάδα. Ειδικότερα ο όμιλος σήμερα αποτελείται από ένα δίκτυο 26 εταιρειών στις κατασκευές. Από το 1991 είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Θεμελιώσεων (EFFC).14 ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.ΕΠ. Οργανόγραμμα 7: Δομή ομίλου ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ A. Δομή ομίλου Η εταιρεία κατέχει το ανώτατο εργοληπτικό πτυχίο (7ης τάξης) του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ. τον τουρισμό. την ανάπτυξη ακινήτων. Παρουσίαση εταιρείας Ιστορικό Η ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ιδρύθηκε το 1976 και έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Ξεκίνησε με έργα ειδικών γεωκατασκευών και σήμερα θεωρείται μια από τις τρεις καλύτερες τοπικές εξειδικευμένες εταιρείες και η μοναδική ιδιωτική. Αλβανία (με γραφεία).) και έχει σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό. ήδη από το 1995 η εταιρεία θεώρησε ότι έχει μεγάλο επιχειρηματικό ενδιαφέρον στη Βαλκανική αγορά και για το λόγο αυτό ξεκίνησε έρευνα για περαιτέρω δραστηριοποίησή της.λπ.8 εκατ. δραστηριοποιείται ήδη στη Ρουμανία (με δύο κατασκευαστικές). ενώ συνεργάζεται και με μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες όπως η Bouygues. ενώ έχει συνάψει συνεργασίες με τοπικές εταιρίες σε FYROM & Σερβία. παράκτιας πόλης 100. ευρώ 253    . ¾ Βιολογικός καθαρισμός λυμάτων της περιοχής βόρειας Εforie. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Διεθνής παρουσία Με δεδομένα τη γειτνίαση και την κοινή παράδοση. Βουλγαρία και Τουρκία. DAEWOO κ. Διεθνώς. μηχανικό εξοπλισμό και ακίνητα.000 κατοίκων νοτίως της Κωνστάτζας. αποχετευτικά έργα κ. Η έλλειψη υποδομής και η χρηματοδότηση από Κοινοτικά και άλλα κονδύλια δημιουργούν ελκυστικό περιβάλλον επέκτασης. υδραυλικά. Είναι εταιρεία με ειδίκευση σε έργα υποδομών (δρόμοι. της SOCED. την TEROM THEMELIODOMI Srl με στόχο την έναρξη δραστηριοποίησης κυρίως στα ιδιωτικά έργα. Γερμανία (στον τομέα επεξεργασίας αέριων ρύπων). προϋπολογισμού 10. τοπικής κατασκευαστικής εταιρείας. Ilbau. Στα μέσα το Οκτωβρίου 2000 η TEROM THEMELIODOMI προχώρησε σε εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου μεγάλης.λπ. Ευρώπη • Ρουμανία Στη χώρα αυτή η ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ίδρυσε το 1997 τη θυγατρική της κατά 100%. χωρίς βέβαια να θεωρείται εύκολη και άμεση η δυνατότητα διείσδυσης.

000 κατοίκων.3 εκατ. για την διερεύνηση περαιτέρω δραστηριοποίησης στη χώρα αυτή. • Βουλγαρία Η ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ άρχισε να ενδιαφέρεται για τη γειτονική αυτή χώρα τα τελευταία χρόνια. και την Παγκόσμια Τράπεζα. Μελέτη και κατασκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της πόλης του Blagoevgrad.Ε. ¾ Έργο διαχείρισης αποβλήτων σε συνεργασία με τη J&P-ΑΒΑΞ (§6. που χρηματοδοτούνται από την Ε. ευρώ. • FYROM Στη FYROM μέσα στο 2003 ιδρύθηκε η θυγατρική εταιρεία ''VARDAR CONSTRUCTION'' (ποσοστό συμμετοχής 100%) η οποία αναλαμβάνει ως υπεργολάβος της ROEDINGER S.5 εκατ. συνολικού προϋπολογισμού 28. προϋπολογισμού 7.A.000 κυβικών μέτρων την ημέρα. καθώς φαίνεται να υπάρχει έντονη κινητικότητα κυρίως σε έργα υποδομών. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό ¾ Βιολογικός καθαρισμός του κυρίως πολεοδομικού συγκροτήματος της Κωνστάντζας.520 κατοίκων και θα επεξεργάζεται λύματα 30. • Αλβανία Στην Αλβανία η ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ξεκίνησε την δραστηριότητα της μέσα στο 2000 αναλαμβάνοντας οικοδομικά έργα και έργα οδοποιίας στα σύνορα με την Ελλάδα. τελικού προϋπολογισμού 5 εκ.2). δυναμικότητας 255. Πρόκειται για σημαντικό έργο που θα εξυπηρετεί πληθυσμό 87. ευρώ. Παράλληλα εγκατέστησε γραφείο στα Τίρανα. (Ελβετίας) την κατασκευή του έργου της μονάδας βιολογικού καθαρισμού του Κουμάνοβο. ευρώ. 254    . Στις αρχές του 2001 ιδρύθηκε η EXANDAS Sofia που είναι εταιρεία συμβούλων και δραστηριοποιείται κυρίως σε έργα project management (διαχείρισης έργων) στη χώρα αυτή.

κατέχει δεσπόζουσα θέση όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη ευρύτερα. προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού εγκαταστάσεων επεξεργασίας αέριων ρύπων σε βιομηχανικές μονάδες. με την οποία έχει ήδη συμμετάσχει κοινοπρακτικά σε δημοπρασίες στη Ρουμανία. 255    . σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τη θυγατρική της επιχείρηση στην Τουρκία. Η εταιρεία συμμετείχε στην εκπόνηση μελέτης για την αποκατάσταση κτιρίων των περιοχών της Τουρκίας. Η εξαγορά αυτή συμπληρώνει το φάσμα δραστηριότητας της ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ στον τομέα της κατασκευής και διαχείρισης περιβαλλοντικών έργων στον οποίο η εταιρία με βάση την υψηλής στάθμης τεχνογνωσία της. έπειτα από συνομιλίες με το Οικουμενικό Πατριαρχείο παρείχε βοήθεια στην αποκατάσταση μνημείων. στην Τένεδο. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό • Γερμανία Τον Οκτώβριο του 2002 η ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ εξαγόρασε το 65% της THOLANDER Ablufttechnik GMBH με έδρα το Viernheim της Γερμανίας.Ε. όπως με ο Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. που έπληξε ο σεισμός του 1999. τουρισμό και ενέργεια. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα των συστημάτων και προϊόντων απόσμησης και πιο συγκεκριμένα ασχολείται με τη μελέτη. Στις αρχές του 2001 ιδρύθηκε η θυγατρική EXANTAS Istanbul με κύριο στόχο τη συνεργασία με τοπικούς φορείς σε αναπτυξιακά προγράμματα επιδοτούμενα από την Ε. η εταιρεία προχώρησε και στην κατασκευή νέων κτιρίων στις πληγείσες από τον σεισμό περιοχές και παράλληλα. «Εξάντας Ιstanbul». Σήμερα η εταιρία συνεργάζεται με την κατασκευαστική εταιρία του Ομίλου ΕΝΚΑ. • Τουρκία Από τις αρχές του 2000 η ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ξεκίνησε επαφές με μεγάλες τούρκικες εταιρείες για συνεργασία κυρίως στα Βαλκάνια και την Τουρκία. ενώ μελετά και άλλα projects στις Βαλκανικές χώρες και στην Τουρκία. Ακόμη. σε κατασκευές.

σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Επιπλέον μέσω της κατά 100% θυγατρικής της ΘOΛOΣ A. Το αντικείμενο εργασιών της ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ αφορά στην κατασκευή μεγάλων τεχνικών έργων . έχει αποκτήσει και δεύτερο πτυχίο 6ης τάξης που.E. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 6. σήραγγες. Δομή ομίλου Οι τομείς στους οποίους ο όμιλος ΜΗΧΑΝΙΚΗ εστιάζει το ενδιαφέρον του είναι οι κατασκευές.οικοδομικά έργα. αεροδρόμια και λιμένες . έργα οδοποιίας.8 εκατ. Η εταιρεία κατέχει εργοληπτικό πτυχίο ανώτατης τάξης (7ης τάξης). η ανάπτυξη ακινήτων – εκμεταλλεύσεις και η ενέργεια. Παρουσίαση εταιρείας Ιστορικό Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1974 και ξεκίνησε τη δραστηριοποίηση της σε δημόσια και ιδιωτικά έργα. 256    .Ε. της σωληνουργίας. ευρώ και χωρίς ανώτατο όριο. Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ διαθέτει σήμερα τέσσερα εργοστάσια και αρκετές θυγατρικές επιχειρήσεις και καλύπτει αφενός ένα ευρύ φάσμα κατασκευών δημόσιων και ιδιωτικών έργων και αφετέρου έχει σημαντική παρουσία στους κλάδους της ενέργειας. των ακινήτων. της δίνουν τη δυνατότητα να αναλαμβάνει δημόσια έργα από 8.15 ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α. της ξυλείας και του μαρμάρου. σε συνδυασμό. γέφυρες.

Παράλληλα η διοίκηση της εταιρείας εξετάζει τη δραστηριοποίηση της και σε άλλες χώρες που ευρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης. 257    . Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Οργανόγραμμα 8: Δομή ομίλου ΜΗΧΑΝΙΚΗ A.E. και MHΧANIKH OYKPANIA. ώστε να εκμεταλλευτεί έγκαιρα τη σχετική δυναμική.E. η εταιρεία έχει περιορισμένη παρουσία. ενώ το 2000 έγινε η ίδρυση της εταιρείας MHΧANIKH ΣKOΠIA A.E. Πηγή: [24] Διεθνής παρουσία Στο εξωτερικό η ΜΗΧΑΝΙΚΗ έχει σημαντική παρουσία και αυξανόμενη δραστηριότητα στις γοργά αναπτυσσόμενες περιφερειακές αγορές που εμφανίζουν σημαντικές ευκαιρίες στην ανάπτυξη ακινήτων. όσον αφορά την ανάληψη έργων στον κατασκευαστικό τομέα στο διεθνές περιβάλλον. Επίσης έχει ιδρύσει θυγατρικές εταιρείες σε Αίγυπτο και Ρωσία. Το 1995 πραγματοποιήθηκε η ίδρυση των εταιρειών MHΧANIKH BOYΛΓAPIA A. η Ουκρανία και η Ρωσία. Βέβαια. Τέτοιες αγορές είναι η Βουλγαρία.

000 τ. αθλητικές εγκαταστάσεις και πάρκα.ΚΟ. 258    . και συνολικού προϋπολογισμού 150 εκατ. Επίσης η εταιρεία έχει στην κατοχή της οικόπεδο στα περίχωρα της Μόσχας στο οποίο σχεδιάζει κτιριακό συγκρότημα γραφείων και κατοικιών.000 τ. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Ευρώπη • Σερβία ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (1) ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ.ΔΥ.87 εκ.2 0. ΣΤΟ UROSEVAC ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1.ΔΥ. ευρώ. € 2002 ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΣΤΡ/ΔΟ ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ ΣΤΟ UROSEVAC ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ (2) ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 1. (2) ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. € 2000 ΕΛ. € 2000 ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛ.56 εκ. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της ελληνικής εισηγμένης.60 εκ.μ. Σημειώνεται ότι ο οικισμός θα ονομαστεί «Ελλάδα».. (1) ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1.ΚΟ. € 1999 – 2000 ΕΛ. παιδικό σταθμό. ΣΤΟ UROSEVAC ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟΥ • Ρωσία Η εταιρεία έχει αγοράσει οικοπέδο 700 στρεμμάτων στη νότια περιοχή της Μόσχας.ΚΟ. εμβαδού 157. σχολείο. με εμπορικό κέντρο. κέντρο υγείας.47 εκ.ΔΥ.μ. Η τελική επιλογή της οικοδομικής και αρχιτεκτονικής λύσης θα γίνει κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού. στην περιοχή θα αναπτυχθεί και θα εκμεταλλευθεί αυτόνομος σύγχρονος οικισμός άνω των 700. εκκλησία. ΣΤΟ UROSEVAC ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΨΜ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΝΟ.

.μ. επιφανείας 4.μ. Του κτιρίου διαμερισμάτων "ΗΡΑ" στην περιοχή Λομπάνοβο του Χίμκι.μ.μ.000 τ.500 τ.μ. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 1) Συντάσσονται οι οριστικές μελέτες του κτιριακού συγκροτήματος "Αλέξανδρος" στη Μόσχα.. Το 99% των γραφείων και καταστημάτων έχει πωληθεί. συνολικής επιφάνειας 30. του κτιρίου διαμερισμάτων "ΑΦΡΟΔΙΤΗ" στην περιοχή Ιβάκινο του Χίμκι. η ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ρωσίας εκτελεί τις απαιτούμενες προμελέτες για την αρχιτεκτονική οριστικοποίηση συγκροτήματος γραφείων και διαμερισμάτων συνολικού εμβαδού 48.500 τ. Το πρώτο βρίσκεται στην περιοχή Darnitsa στο οποίο θα ανεγείρει κτήρια συνολικής επιφάνειας περί των 37. αναμένεται να ξεκινήσουν σε δύο νέα οικιστικά έργα οι εργασίες κατασκευής: a..μ. 2) Έπειτα από την οριστική κατοχύρωση του οικοπέδου 6. προϋπολογισμού US$ 22 εκατ. • Ουκρανία Η εταιρεία έχει εξασφαλίσει τρία στρατηγικής σημασίας οικόπεδα στη χώρα.8 εκατ.000 τ. περίπου με χώρους γραφείων και πολυτελών κατοικιών και τέλος στην περιοχή Boritsev Tok στο οποίο θα ανεγερθεί πολυτελές κτήριο 5. στην περιοχή Taganka στο ιστορικό κέντρο της Μόσχας. αντιστοίχως. 259    . εντός του 2007.μ.μ. για εμπορική χρήση.. Παράλληλα. και b. συνολικής επιφάνειας 12. Οι εργασίες κατασκευής του "Business and Hotel Complex" των 157... προϋπολογισμού US$ 13. 1) Στην Οδησσό της Ουκρανίας λειτουργεί από το φθινόπωρο του 2004 το Εμπορικό Κέντρο "Αθηνά".000 τ.900 τ. 26.μ. για τα οποία θα υποβληθούν μελέτες για οικιστική και εμπορική ανάπτυξη.μ. ξεκίνησαν το πρώτο εξάμηνο του 2007.000 τ.000 τ. πολυκαταστημάτων και γραφείων.700 τ.μ.300 τ. συνολικής επιφάνειας 22.μ. Το δεύτερο βρίσκεται στην περιοχή Sirets και προβλέπεται η κατασκευή επιφάνειας 30.000 τ.340 τ. Περιλαμβάνει 162 χώρους καταστημάτων. Προβλεπόμενος χρόνος εκκίνησης κατασκευαστικών εργασιών είναι το 1ο εξάμηνο του 2008. και 2. Περαιτέρω η εταιρεία προχώρησε στην αγορά τριών ακόμη οικοπέδων στην περιοχή του Χίμκι.

Η έκταση αυτή προορίζεται για οικιστική ανάπτυξη κύριας κατοικίας σε μέσου και ανωτέρου επιπέδου κοινωνικά στρώματα.. που αφορούν συνολική επιφάνεια 22. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 2) Στην Ουκρανική πρωτεύουσα. δολάρια.μ.μ. Η έκταση αυτή βρίσκεται στις αμφιθεατρικές πλαγιές του όρους Βίτοσα στην Σόφια και συγκεκριμένα στο προάστιο Γκέρμαν. και χώρους γραφείων 2.000 τ. Θα αποτελείται από 28 κτίρια.180 τ.μ. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 250 εκατ.μ.μ. 4) Οικιστικό και Ψυχαγωγικό Πάρκο «Δελφίνια» στην Οδησσό. που θα καταλαμβάνουν συνολική δομήσιμη επιφάνεια 202. η εταιρεία έχει ξεκινήσει την κατασκευή του συγκροτήματος καταστημάτων. Πάνω από το εμπορικό κέντρο θα ανεγερθούν δύο πύργοι.000 τ. • Βουλγαρία Η εταιρεία έχει στην κατοχή της οικόπεδο συνολικής έκτασης 71 στρεμμάτων. 3) Η εταιρεία προχωράει βάση προγράμματος με τις οριστικές μελέτες του πρότυπου οικιστικού της έργου Odessa Dream που βρίσκεται στα παράλια της Οδησσού. Η κατασκευή του σκελετού του πρώτου κτιρίου των 11 ορόφων έχει ολοκληρωθεί ενώ από τα 198 συνολικά διαμερίσματα του έργου τα 31 έχουν ήδη προπωληθεί. συνολικής επιφάνειας 50. τόσο για την υψηλή του λειτουργικότητα όσο και για την πρωτοποριακή του αρχιτεκτονική και το δυναμικό του σχεδιασμό.μ.000 τ. Πρόκειται για ένα πρότυπο μικτό συγκρότημα στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας το οποίο καταλαμβάνει έκταση 200 στρεμμάτων.μ.900 τ.180 τ. με 198 διαμερίσματα επιφάνειας από 60 έως 120 τ. Οι χώροι στάθμευσης στο ισόγειο και το υπόγειο καλύπτουν επιφάνεια 7. Κίεβο. Το συγκρότημα καταλαμβάνει έκταση 200 στρεμμάτων και η συνολική δομήσιμη επιφάνεια είναι 202. Η άδεια κατασκευής λήφθηκε τον Ιούνιο του 2007. συνολικής επιφάνειας 6. 260    . γραφείων και κατοικιών "Άρτεμις".500 τ. θα περιλαμβάνει δύο ορόφους με εμπορικά καταστήματα και χώρους εστίασης. Το κτιριακό συγκρότημα που θα ανεγερθεί σε οικόπεδο έκτασης 7.μ.μ. 6 και 20 ορόφων αντίστοιχα.000 τ. Το συγκρότημα «Άρτεμις» επιδιώκεται να αποτελέσει ορόσημο στην ευρύτερη περιοχή.

το Νοέμβριο του 1991 δημιούργησε ξεχωριστό κλάδο βιομηχανικής παραγωγής και εμπορίας ετοίμου σκυροδέματος στην ευρύτερη περιοχή των Πατρών. Δομή εταιρείας Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό και στο βιομηχανικό κλάδο. Στον κατασκευαστικό κλάδο ασχολείται κυρίως με έργα οδοποιίας.16 ΜΟΧΛΟΣ Α. δραστηριοποιήθηκε στον κλάδο των δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από το 1989. ιδρύθηκε το 1973 με έδρα την Πάτρα ως τεχνική εταιρεία και δραστηριότητες τη βιομηχανία και εμπορία σκυροδέματος.Ε.Ε. 261    . Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 6. υδραυλικά & αρδευτικά και κτιριακές κατασκευές. Στο διάστημα 1973-1989 η δραστηριότητα της εταιρείας ήταν καθαρά εμπορική. Η ΜΟΧΛΟΣ κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξεως και αποτελεί τον κύριο κατασκευαστικό βραχίονα του ομίλου Τεχνική Ολυμπιακή (§6. ενώ στο βιομηχανικό με την παρασκευή και εμπορία σκυροδέματος.20). Επιπλέον. Παρουσίαση εταιρείας Ιστορικό Η εταιρεία ΜΟΧΛΟΣ Α. Με την δραστηριοποίηση της εταιρείας στον κατασκευαστικό κλάδο επιδιώχθηκε η δημιουργία μιας δυναμικής εργοληπτικής εταιρείας η οποία θα αναλαμβάνει την εκτέλεση έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συμμετέχει στην κατασκευή μεγάλων αναπτυξιακών έργων τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. ιδιαίτερα στον νομό Αχαΐας.

Σκοπός της εταιρίας είναι η πραγματοποίηση έργων πολιτικού μηχανικού για την οικοδόμηση παντός είδους κτιρίων. γίνονται προσπάθειες να επικεντρώσει τις δραστηριότητες της στην ανάπτυξη αστικών ακινήτων (real estate) και σε όλο το φάσμα των σχετικών δραστηριοτήτων (αγορά. Επίσης. 262    . Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Οργανόγραμμα 9: Δομή εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ A. διαχείριση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων στο εξωτερικό). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε έργα υποστηριζόμενα από την Ε. Το 1997 αποφασίστηκε η ίδρυση της θυγατρικής εταιρίας στη Ρουμανία EUROROM CONSTRUCTII 97-SRL στην οποία η ΜΟΧΛΟΣ συμμετέχει στο μετοχικό της κεφάλαιο κατά 100%.Ε.E. αξιοποίηση. Πηγή: [25] Διεθνής παρουσία Στρατηγικός στόχος της εταιρείας είναι να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και στον ευρύτερο χώρο της Βαλκανικής (μέσω θυγατρικών & συνεργασιών) αναλαμβάνοντας τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά έργα. τα οποία διαθέτουν μικρότερο ρίσκο καθώς και αυτοχρηματοδοτούμενα έργα πάσης φύσεως στο εξωτερικό.

Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό

Ευρώπη

• Ρουμανία

Κατασκευή συγκροτήματος πολυτελών διαμερισμάτων
Το 2004 ολοκληρώθηκε η κατασκευή ενός συγκροτήματος 95 πολυτελών
διαμερισμάτων συνολικού εμβαδού 30.000 τ.μ. Το συγκρότημα βρίσκεται σε μια
ιδιαίτερα αναπτυσσόμενη οικιστική περιοχή της Ρουμανικής πρωτεύουσας, δίπλα στη
λίμνη Herastau. Το έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον για το έργο είχε ως αποτέλεσμα
την πώληση όλων, των διαμερισμάτων.
Για το έργο αυτό ο Όμιλος της Τεχνικής Ολυμπιακής συνεργάστηκε με την
εταιρία Lamda Development (§6.3) του ομίλου Λάτση συστήνοντας την κοινή
εταιρεία Lamda Olympic στην οποία συμμετέχουν με ποσοστό 50% ο καθένας.

Κατασκευή συγκροτήματος κατοικιών
Το υποκατάστημα της Μοχλός Α.Ε. στην Ρουμανία έχει ήδη υπογράψει
σύμβαση με την εταιρεία GREENLAKE DΕVΕLΟΡΜΕΝΤ S.R.L. για την α’ φάση
ανάπτυξης και αξιοποίησης ενός ιδιαίτερα προνομιακού οικοπέδου στη λίμνη Grivita
στα προάστια του Βουκουρεστίου. Η οικιστική πρόταση περιλαμβάνει ένα
συγκρότημα μονοκατοικιών και διαμερισμάτων σε τέσσερα κτίρια, συνολικής
δομήσιμης επιφάνειας 35.000 τ.μ. Εκτός αυτών περιλαμβάνει ακόμη αθλητικές
εγκαταστάσεις, γυμναστήριο, παιδικό σταθμό, εστιατόριο, mini market κ.λπ.
Επίσης αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή της β’ φάσης
του έργου ύψους 56 εκατ. ευρώ.
Τη διοίκηση και τη διαχείριση του έργου καθώς και τις πωλήσεις και την
προώθησή τους έχει αναλάβει η κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.,
EUROROM CONSTRUTII 97 SRL.

Αναβάθμιση του οδικού τμήματος
Αναβάθμιση του οδικού τμήματος IACOBENI – SADOVA στη βόρεια
Ρουμανία προϋπολογισμού 35 εκατ. ευρώ. Η κατασκευή ξεκίνησε το 2005 και
αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2007.

263 
 

Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό

Αναβάθμιση του οδικού άξονα
Ανακατασκευή αυτοκινητοδρόμου μήκους 45 χλμ. του οδικού άξονα του
τμήματος CALAFAT – DROBETA TURM - SEVERIN στην νοτιοδυτική Ρουμανία
προϋπολογισμού 27,6 εκατ. ευρώ.

Επέκταση λιμανιού
Επέκταση του λιμανιού της Κωστάντζας (Costanza Port) στην Ρουμανία
προϋπολογισμού 18 εκατ. ευρώ.

Μέση Ανατολή

Άνοιγμα στην αγορά της Μέσης Ανατολής επιχειρεί η ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ, στο
πλαίσιο της ενίσχυσης της παρουσίας του εκτός ελληνικών συνόρων. Ειδικότερα,
όσον αφορά στη συμμετοχή του ομίλου στην κατασκευή έργων στη Μέση Ανατολή,
ο όμιλος πρόσφατα έχει συμμετάσχει - με τη συνεργασία και τοπικών εταιρειών - σε
διαγωνισμούς προεπιλογής στο Κατάρ για την κατασκευή έργων υποδομής
προϋπολογιζόμενης αξίας του 1 δισ. ευρώ και στο Κουβέιτ για την κατασκευή
κατοικιών δομημένης επιφάνειας περίπου 100.000 τ.μ., προϋπολογιζόμενης αξίας
άνω των 120 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, ήδη εξετάζεται η μελλοντική επέκταση στα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στη Λιβύη.

264 
 

Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό

6.17 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Παρουσίαση εταιρείας

Ιστορικό
H ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1960 και από τότε έως σήμερα
δραστηριοποιείται στο χώρο των δημοσίων και των ιδιωτικών έργων, έχοντας
σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία σε κάθε είδους έργα, με έμφαση στα μεγάλα
έργα οδοποιίας, γεφυροποιίας, σηράγγων και οικοδομικών κατασκευών.
Οι σημαντικές χρονιές στην εξέλιξη της εταιρείας είναι οι παρακάτω:
1960: Γίνεται σύσταση της εταιρείας με την επωνυμία "ΕΡΓΟΔΟΜΗ Α.Ε."
1961: Η επωνυμία της εταιρείας αλλάζει από "ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΑΕ" σε
"ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε."
1979: Ιδρύεται η εταιρεία Κ.Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
2002: Στρατηγική συγχώνευση με την Κ.Ι.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Δομή ομίλου
Το νέο σχήμα της μεγαλύτερης και ισχυρότερης ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
προέκυψε από την συγχώνευση των Παντεχνική Α.Ε. και Κ. Ι. Σαραντόπουλος Α.Ε.,
καθώς και άλλων μικρότερων εταιρειών. H εταιρεία κατέχει εργοληπτικό πτυχίο
ανώτατης (7ης) τάξης του ΜΕΕΠ.
Ο όμιλος ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες μελέτης,
οργάνωσης, κατασκευής, χρηματοδότησης λειτουργίας και εκμετάλλευσης έργων,
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ειδικότερα η εταιρεία προσφέρει (σε συνεργασία
και με τις θυγατρικές της εταιρίες), υπηρεσίες όπως:
- Κατασκευή και Διαχείριση έργων
- Συγχρηματοδοτούμενα έργα
- Ανάπτυξη και Εκμετάλλευση ακινήτων
- Υπηρεσίες Project Management

265 
 

Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό

Διεθνής παρουσία

Ο όμιλος ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ AE συμμετέχει είτε αυτόνομα ή σαν μέλος
κοινοπραξίας αλλά και μέσω θυγατρικών του εταιρειών, στην εκτέλεση σημαντικών
έργων στο εξωτερικό. Οι κατασκευαστικές της δραστηριότητες αφορούν κυρίως έργα
οδοποιίας.
Η εταιρεία διατηρεί στενές σχέσεις με όλους τους μεγάλους κατασκευαστικούς
ομίλους στο εξωτερικό, με στόχο την από κοινού δραστηριοποίηση στα μεγάλα
συγχρηματοδοτούμενα έργα, αλλά και άλλα αντίστοιχα σε χώρες τις Βαλκανικής και
της Αφρικής.
Οι σημαντικές χρονιές της παρουσίας της στο διεθνές περιβάλλον είναι οι
παρακάτω:
1974: Η εταιρεία επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην Δυτική Αφρική,
αναλαμβάνοντας σε κοινοπραξία με την ΕΔΟΚ-ΕΤΕΡ ΑΕ το πρώτο έργο οδοποιίας
στο Καμερούν. Στη συνέχεια ιδρύεται η EDOK ETER CAMEROUN Α.Ε. με έδρα
και κύρια δραστηριότητα στο Καμερούν
1992: Η Κ.Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. αναλαμβάνει έργα στη Βαλκανική
2000: Αναπτύσσεται δραστηριότητα στη Ρουμανία με τη δημιουργία θυγατρικής
εταιρίας, της "PANTECHNIKI ROMANIA SRL"
Η εμπειρία που έχει αναπτυχθεί στην ευρύτερη Βαλκανική περιοχή και οι
επενδύσεις στην αγορά ακινήτων στη Ρουμανία, αποτελεί μία στερεά βάση για
εξορμήσεις στο εξωτερικό.

Ευρώπη

• Ρουμανία

Κατασκευή δρόμου
Κατασκευή δρόμου Drobeta Turnu Severin – Lugoj στο τμήμα Dosmanea –
Caransebes. Το συμβατικό ποσό ανέρχεται στα 23,38 εκατ. ευρώ. και ημερομηνία
περαίωσης είναι η 10/2007.

266 
 

Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό

Real Estate
Στο ύψος των 70 εκατ. ευρώ θα ανέλθει η επένδυση που θα υλοποιήσουν από
κοινού η ΠANTEXNIKH ΑΕ, το fund ακινήτων ελληνικών κυρίως συμφερόντων
Bluehouse και η εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Βαρσοβίας εταιρεία ανάπτυξης
ακινήτων GTC SA.
Η συμφωνία αφορά την κατασκευή δύο κτιρίων γραφείων υψηλών
προδιαγραφών, συνολικής επιφάνειας 43.000 τ.μ., και με υπόγειο σταθμό
αυτοκινήτων χωρητικότητας 670 θέσεων. Το σύγχρονο αυτό γραφειακό συγκρότημα
θα κατασκευαστεί στα δύο όμορα οικόπεδα έκτασης 14,5 στρεμμάτων στη περιοχή
Piata Presei Libere του Βουκουρεστίου, τα οποία έχει εξασφαλίσει η ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΕ μέσω σύμβασης παραχώρησης με τον δήμο Βουκουρεστίου για χρονικό διάστημα
49 ετών και με δικαίωμα επέκτασης της σύμβασης με τους ίδιους όρους για ακόμη 24
χρόνια. Το ύψος της επένδυσης που θα υλοποιήσει το σχήμα ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ -
GTC SA - BlueHouse θα ανέλθει όπως προαναφέρθηκε στο ποσό των 70 εκατ. ευρώ,
ενώ τα ετήσια έσοδα στην πλήρη ωριμότητα της ανάπτυξης υπολογίζονται στα 8,6
εκατ. ευρώ.

• Αλβανία

Διεθνές αεροδρόμιο Τιράνων
Ανακατασκευή του κυρίως διαδρόμου, διαπλάτυνση και ασφαλτόστρωση του
υπάρχοντος τροχοδρόμου, κατασκευή νέας οδοστρωσίας από σκυρόδεμα του χώρου
στάθμευσης των αεροσκαφών.

Αυτοκινητόδρομος Durres – Roghozine
Κατασκευή τμήματος του άξονα Ανατολής – Δύσης σε μήκος 38 χλμ. με
σημαντικά τεχνικά.

Ανασυγκρότηση της χώρας
Η εταιρεία έχει συμμετάσχει στην ανασυγκρότηση της χώρας με επισκευή /
ενίσχυση κτιρίων, σχολείων, νοσοκομείων, πανεπιστημίων, εκκλησιών και
πρεσβειών.

267 
 

Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό

• Βοσνία - Ερζεγοβίνη

Ανασυγκρότηση της χώρας
Η εταιρεία έχει συμμετάσχει στην ανασυγκρότηση της χώρας με επισκευή /
ενίσχυση κτιρίων, σχολείων, νοσοκομείων, πανεπιστημίων, εκκλησιών και
πρεσβειών.

• FYROM

Ανασυγκρότηση της χώρας
Η εταιρεία έχει συμμετάσχει στην ανασυγκρότηση της χώρας με επισκευή /
ενίσχυση κτιρίων, σχολείων, νοσοκομείων, πανεπιστημίων, εκκλησιών και
πρεσβειών.

Αφρική

• Καμερούν

Κατασκευή δρόμου
Κατασκευή του δρόμου Ayos / Bonis. Τμήμα 1 – Ayos / Abong – Mbang. Το
συμβατικό ποσό ανέρχεται στα 22,3 εκατ. ευρώ και ημερομηνία περαίωσης είναι η
03/2007.

Κατασκευή αυτοκινητοδρόμου
Κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Loum – Nkongsamba – Kekem – Bafang.
Οδοποιία και τεχνικά έργα σε μήκος 115 χλμ.

Κατασκευή αυτοκινητοδρόμου
Κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Melong – Dchang και του οδικού δικτύου
της πόλης Dchang. Οδοποιία και τεχνικά έργα σε μήκος 40 χλμ.

268 
 

269    . Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Μελέτη – κατασκευή γέφυρας Η εταιρεία έχει αναλάβει το έργο μελέτης – κατασκευής της νέας γέφυρας του ποταμού Mungo και των οδών προσπέλασης σ’ αυτή.

Ανακατασκευή δρόμου Ανακατασκευή της Εθνικής Οδού DN66. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 6.Τ.000 ευρώ.8 εκ. Δομή ομίλου Η εταιρεία διαθέτει εργοληπτικό πτυχίο 6ης τάξης και καλύπτει σχεδόν το φάσμα δημοσίων και ιδιωτικών έργων.Ε. 270    . Διεθνής παρουσία Η εταιρεία αναπτύσσει δραστηριότητα στο εξωτερικό και ειδικότερα στην περιοχή των Βαλκανίων (Ρουμανία και Βουλγαρία).Ε. Ευρώπη • Ρουμανία Ανακατασκευή δρόμου Ανακατασκευή της Εθνικής Οδού DN17 ΚΛΟΥΖ / Όρια νομού ΜΠΙΣΤΡΙΤΣΑ ΝΑΣΑΟΥΝΤ – ΜΠΙΣΤΡΙΤΣΑ ΧΙΛ. ευρώ και αφορά την διαπλάτυνση και τον εκσυγχρονισμό δρόμου 25 χιλιομέτρων.18 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α. BARU – HATEG. 6+500 – 58+900. ιδρύθηκε το 1960 ως συνέχεια της 25-ετούς παρουσίας των φορέων της στην αγορά κατασκευής των δημοσίων έργων. Η σύμβαση ανέρχεται στα 14. Το 1998 ιδρύθηκε στη Ρουμανία η θυγατρική εταιρεία με την ονομασία SC PROODEFTIKI CONSTRUCT SRL και το 2003 ιδρύθηκε στη Βουλγαρία η PROODEFTIKI CONSTRUCT EOOD. Παρουσίαση εταιρείας Ιστορικό Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α. προϋπολογισμού 20.3000.Τ.

300. 271    .000 ευρώ.5 εκ.5 χλμ. προϋπολογισμού 10. CRAIOVA – DROBETA. • Αλβανία Κατασκευή τμήματος δρόμου Κατασκευή τμήματος της Εθνικής Οδού Βορρά – Νότου Αργυροκάστρου – Τεπελένι. μήκους 22. Το έργο εκτελείται σε κοινοπραξία με την εταιρεία ΑΘΗΝΑ (§6. • Βουλγαρία Αποκατάσταση τμήματος δρόμου Αποκατάσταση και μερική επανακατασκευή τμήματος του δρόμου RAZLOG – BANSKOGOTSE DELCHEV – SADOVO. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Ανακατασκευή δρόμου Ανακατασκευή της Εθνικής Οδού DN6.300. Η σύμβαση ανέρχεται στα 21. ευρώ και αφορά την διαπλάτυνση και ανακαίνιση δρόμου 30 χιλιομέτρων.5) και το ποσοστό συμμετοχής της ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ είναι 65%. Η χρηματοδότηση του έργου είναι 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνολικού ύψους 19.000 ευρώ.

Η ισχυρή και αποτελεσματική οργανωτική της δομή της εξασφαλίζει κυρίαρχη παρουσία σε σημαντικούς τομείς επιχειρηματικής δράσης. νοσοκομεία. διαθέτει παράλληλα θυγατρικές εταιρίες με εργοληπτικά πτυχία μικρότερης τάξης ώστε να μπορεί να συμμετάσχει σε έργα μικρότερου προϋπολογισμού. αποτέλεσε σημαντικό αναπτυξιακό παράγοντα για την περαιτέρω εξέλιξη της ΤΕΡΝΑ. Δομή ομίλου Η ΤΕΡΝΑ αποτελεί σήμερα την κατασκευαστική και ενεργειακή εταιρεία του ομίλου ΓΕΚ. Από το 1997 παράλληλα με τις κατασκευαστικές της δραστηριότητες. υδροηλεκτρικά έργα. Παρουσίαση εταιρείας Ιστορικό Η ΤΕΡΝΑ ιδρύθηκε το 1972 και από τότε δραστηριοποιείται εντατικά στην ανάληψη και εκτέλεση ενός ευρύτατου φάσματος δημόσιων και ιδιωτικών έργων. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 6. όπως οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα. η ΤΕΡΝΑ έχει αναπτύξει σημαντική παρουσία στον τομέα παραγωγής ενέργειας.εταιρεία με ήδη κυρίαρχη παρουσία στον κλάδο των κατασκευών . λιμάνια. Η συνένωση της. μεγάλου προϋπολογισμού και σύνθετης τεχνογνωσίας. Εκτός του ανώτατου εργοληπτικού πτυχίου 7ης τάξης. καθώς και στον κλάδο της βιομηχανίας. βιομηχανικές εγκαταστάσεις. κ. 272    . μουσεία. το 1999 με την ΓΕΚ Α.και η δημιουργία ενός ισχυρού ομίλου.Ε.19 ΤΕΡΝΑ Α.Ε. κτίρια. φράγματα. .λπ.

Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Οργανόγραμμα 10: Δομή ομίλου ΤΕΡΝΑ A. Πηγή: [28] Οργανόγραμμα 11: Δομή ομίλου ΓΕΚ Πηγή: [29] 273    .E.

274    . Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Διεθνής παρουσία Η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. η εδραίωση στις χώρες όπου ήδη δραστηριοποιείται και τέλος η επέκταση σε νέες χώρες.μ. σταθμών. τροφοδοσίας και ανακατασκευής ορισμένων κτιρίων για 8 σταθμούς. Σχεδιασμός και κατασκευές για την αναβάθμιση / ανακαίνιση έργων πολιτικού μηχανικού και ηλεκτροκίνησης της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Kroumovo και Parvomai για μήκος περίπου 38 χιλιομέτρων. Real estate Στην ιδιοκτησία της εταιρείας είναι οικόπεδο 19 στρεμμάτων στην περιοχή VIDIN στη βορειοδυτική πλευρά της χώρας που αποτελεί το μεγαλύτερο κόμβο για τη Ρουμανία. το οποίο θα αξιοποιηθεί μελλοντικά. το οποίο διαθέτει απευθείας σύνδεση με το σιδηροδρομικό δίκτυο. καθώς και την κατασκευή νέων υποσταθμών στο Kroumovo και Parvomai. Στόχος της αποτελεί η σύναψη στρατηγικών συμμαχιών με εταιρείες στο εξωτερικό. Η εταιρεία προέβη στην αγορά συγκροτήματος αποθηκών στο παραδουνάβιο λιμάνι του ΛΟΜ. Πέραν αυτού. ο όμιλος αναπτύσσει σε οικόπεδο 87 στρεμμάτων περί τα 10. στεγασμένων αποθηκών σε δύο συγκρότημα αποθηκών και κτίριο διοίκησης.000 τ. Στο στάδιο των μελετών βρίσκεται το έργο για την ανάπτυξη 11 κατοικιών στη Σόφια σε ιδιόκτητο επίσης οικόπεδο. Ευρώπη • Βουλγαρία Ηλεκτροκίνηση σιδηροδρομικής γραμμής Ηλεκτροκίνηση σιδηροδρομικής γραμμής Plovdiv-Svilengrad και αναβάθμιση των γραμμών ΙV και IX: έργα πολιτικού μηχανικού και ηλεκτροκίνηση φάσης Α’ / τμήμα Kroumovo-Parvomai. Τα έργα περιλαμβάνουν την αναβάθμιση γραμμών.

δηλαδή απομάκρυνση των γραμμών. άνω και κάτω διαβάσεων κλπ. ειδικών εξαρτημάτων κτλ. ευρώ. με ταυτόχρονη αύξηση της φέρουσας ικανότητας στο επίπεδο της σκάφης του εδάφους.50 m = 71.00μ και ερείσματα 2Χ1μ. κατασκευή κόμβων.Τμήμα 2: Εργασίες υποδομής και ανωδομής για ανοικτές. οχετοί και εργασίες συμπύκνωσης.4 εκατ. Τεχνική Περιγραφή: Οι εργασίες αποκατάστασης από το σταθμό Baneasa στο σταθμό Fundulea αποτελείται από 2 X 35.109 km σιδηροδρομικής γραμμής και περιλαμβάνει: • Πρίσματα επιχώσεων. Κυριότερα έργα: αποχετευτικές εργασίες. Real estate Έκταση 63. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό • Σκόπια Κατασκευή αυτοκινητοδρόμου Κατασκευή αυτοκινητοδρόμου στα Σκόπια . Προϋπολογισμός έργου 48. που υπάρχουν και αντικατάσταση τους με καινούργια υλικά • Συγκεκριμένες εργασίες για την προστασία του περιβάλλοντος. γεφυρών. δηλαδή βελτιστοποίηση της γεωμετρίας της σιδηροδρομικής γραμμής τόσο σε οριζοντιογραφία όσο και σε κατά μήκος και πλάτος τομή.554. Τμήμα Baneasa-Fundulea .Τμήμα Orizari – Saraj. 275    . στρωτήρων. Κατασκευή νέου αυτοκινητοδρόμου με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση (2x10. πρίσματα επιχώσεων. δια μέσου και παράπλευρες γραμμές στους σταθμούς.5 στρεμμάτων στα περίχωρα του Βουκουρεστίου.). • Συμπύκνωση των πρισμάτων επίχωσης και προστασίες πρανών • Οχετοί • Σιδηροδρομική ανωδομή.75μ. Σε αυτή προωθείται η ανάπτυξη βιομηχανικών και αποθηκευτικών χώρων (logistics). ενδιάμεση 4. • Ρουμανία Αποκατάσταση σιδηροδρομικής γραμμής Πλήρης Τίτλος Έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ – ΚΟΣΤΑΝΤΖΑ.

Το έργο περιλαμβάνει όλες τις εργασίες πολιτικού μηχανικού. Το έργο περιλαμβάνει όλες τις εργασίες πολιτικού μηχανικού. Προϋπολογισμός: 44 εκατομμύρια Bahraini Dinars Μελέτη και κατασκευή συγκροτήματος (MARINA WEST DEVELOPMENT) Πελάτης: MARINA WEST REAL ESTATE Co. Η/Μ.λπ. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό • Βουλγαρία Δραστηριοποίηση στο χώρο του real estate. οικοδομικά και τελειώματα. όπως επίσης και μία μαρίνα μικρών σκαφών.WLL Περιγραφή : Το έργο περιλαμβάνει τη Μελέτη & Κατασκευή συγκροτήματος 11 πύργων διαμερισμάτων εκ των οποίων τέσσερις 16 – όροφοι. Υποκάτω της στάθμης των ισογείων.000 τ. θα υπάρχει μία διώροφη κατασκευή που θα εκτείνεται σε όλη την επιφάνεια του οικοπέδου και θα χρησιμοποιηθεί για την στάθμευση των αυτοκινήτων και τις Η/Μ εγκαταστάσεις. με υλοποίηση δύο έργων ανάπτυξης ακινήτων που αφορούν την δημιουργία οικιστικών συγκροτημάτων σε δύο από τα ιδιόκτητα οικόπεδα στη Σόφια. φωτισμοί.μ Μέση Ανατολή • Μπαχρέιν Κατασκευή κατοικιών (RIFA VIEWS DEVELOPMENT) Πελάτης: RIFA VIEW DEVELOPMENT Co.WLL Περιγραφή: Πρόκειται για την κατασκευή 326 διώροφων κατοικιών. Η συνολική επιφάνεια των δύο έργων στην βουλγαρική πρωτεύουσα είναι περίπου 45. μία παραλία και τον περιβάλλοντα χώρο (δρόμοι. οικοδομικά και τελειώματα και περιφράξεις. έξι 18 – όροφοι και ένας 32 – όροφος. Η/Μ. κ.) Προϋπολογισμός: 95 εκατομμύρια Bahrain Dinars 276    .

Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό • Άμπου Ντάμπι Μελέτη και κατασκευή συγκροτήματος (PARK ROTANA MIXED USE DEVELOPMENT) Πελάτης: AL MADA TOURISM INVESTMENT Co. Προϋπολογισμός: 268 εκατομμύρια Qatari Riyals 277    . σε βάθος -10μ. οικοδομικά και τελειώματα και τις εσωτερικές διακοσμήσεις. Το έργο περιλαμβάνει όλες τις εργασίες πολιτικού μηχανικού. μήκους 450μ. Η/Μ.LLC. 250μ και 350μ εκάστη και ένα τούνελ / κάτω διάβαση. Περιγραφή : Πρόκειται για την κατασκευή ενός συγκροτήματος 4 κτιρίων: • 9 – όροφο κτίριο Ξενοδοχείου 5 αστέρων (PARK ROTANA) • 9 – όροφο κτίριο διαμερισμάτων με ξενοδοχειακή εξυπηρέτηση. σήμανσης και φωτισμού. που περιλαμβάνει την κατασκευή 2 γεφυρών. Προϋπολογισμός: 622 εκατομμύρια AED • Κατάρ Κατασκευή οδικού κόμβου (DOHA EXPRESS WAY D-RING ROAD INTERCHANGE) Πελάτης: QATAR PUBLIC WORKS AUTHORITY Περιγραφή : Πρόκειται για οδικό κόμβο. Περιλαμβάνει επίσης εργασίες οδοποιίας. • 9 – όροφο κτίριο γραφείων και • 10 – όροφο κτίριο διαμερισμάτων Στο συγκρότημα περιλαμβάνεται διώροφο υπόγειο για στάθμευση αυτοκινήτων και Η/Μ εγκαταστάσεις. κατασκευής δικτύων.

Παρουσίαση εταιρείας Ιστορικό Τα κυριότερα σημεία του ιστορικού της εταιρείας παρουσιάζονται παρακάτω: 1965: Ιδρύεται η κατασκευαστική εταιρεία ΠΕΛΟΨ.Ε. 1999: Εξαγορά του κατασκευαστικού ομίλου ΜΟΧΛΟΣ Α. .Ε. Δομή ομίλου Ο όμιλος της Τεχνική Ολυμπιακής είναι ένας από τους μεγαλύτερους στην Ελλάδα καθώς και από τους πιο διευρυμένους σε ποικίλους κλάδους επιχειρήσεων. homebuilding. . Ο όμιλος αποτελείται από 31 εταιρείες και δραστηριοποιείται σε 4 χώρες και 2 ηπείρους του κόσμου απασχολώντας πάνω από 3. 1981: Η εταιρεία ΠΕΛΟΨ μετονομάζεται σε ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α. . ενώ έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε όλη την Ελλάδα. 278    . (66. . συγκεντρώνει πλέον την κατασκευαστική δραστηριότητα του ομίλου της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ. αιολική ενέργεια. μαρίνες. σε όλους τους κατασκευαστικούς κλάδους. όπως: .78%) από τον όμιλο ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ. .Ε.Ε.20 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α. ανάπτυξη ακινήτων. παραγωγή οίνου & γεωργικών προϊόντων.000 εργαζομένους. . . 2002: Το επιχειρηματικό σχήμα ΜΟΧΛΟΣ Α. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 6. παραγωγή βιομηχανικών υλικών. κατασκευές. τουρισμός. η μητρική εταιρεία του ομίλου Τεχνικής Ολυμπιακής.

Πηγή: [30] Η κατασκευαστική δραστηριότητα του ομίλου περιλαμβάνει: • Έργα Υποδομής • Κατασκευή Αυτοκινητοδρόμων 279    . Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Οργανόγραμμα 12: Δομή ομίλου ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ A.E.

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ είναι η εταιρεία συμμετοχών. Αποτελεί τον νευραλγικό κόμβο του ομίλου καθώς παρακολουθεί και συντονίζει όλες τις εταιρείες.A. είναι το επίκεντρο της κατασκευαστικής δραστηριότητας του ομίλου.Α. Βαλκανικές χώρες) και στις ΗΠΑ όπου θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους στον κλάδο κατασκευής κατοικιών (Homebuilding). Μέσω της θυγατρικής της εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ αναπτύσσει την κατασκευαστική της δραστηριότητα στο εξωτερικό (§6. Δημόσια και Ιδιωτικά Κτίρια • Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα Η θυγατρική εταιρία ΜΟΧΛΟΣ Α. Inc από την εξαγορά της αμερικανικής εταιρείας κατασκευής κατοικιών Newmark Homes Corp. η εταιρεία συμμετοχών Technical Olympic U. (80%) 2000: Εξαγορά της αμερικανικής εταιρείας Homebuilding Engle Homes Inc. 1999: Ιδρύεται στις Η. 2003: Η Technical Olympic USA συγκαταλέγεται στις 15 μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής σπιτιών στην Αμερική 280    . κάτοχος του ανώτατου πτυχίου 7ης τάξεως στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. Εμπορικά.16).Ε. Διεθνής παρουσία Ο όμιλος είναι από τους πλέον διεθνοποιημένους ανάμεσα στις εταιρείες της χώρας.S. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό • Κατασκευή Αεροδρομίων • Αρδευτικά Έργα • Υδραυλικά Έργα • Αποχετευτικά Έργα • Βιομηχανικά. Δραστηριοποιείται στην Ευρώπη (Ελλάδα. Plc. εξασφαλίζει την οργανική και λειτουργική συνέργια των διαφόρων κλάδων.Π. Σημαντικά ιστορικά στοιχεία είναι τα ακόλουθα: 1997: Ιδρύεται στο Λονδίνο η εταιρία συμμετοχών Technical Olympic UK. καθορίζει και επιβλέπει τους στόχους και τα έργα που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν. στρατηγικό και επιχειρησιακό κέντρο όλων των εταιρειών του ομίλου.

Σήμερα δραστηριοποιείται σε 8 από τις 12 μεγαλύτερες πολιτείες των Η. Οι δραστηριότητές της εντείνονται πλέον σε 14 μητροπολιτικές αγορές.Π. Πηγή: [30] Πιο συγκεκριμένα.Α. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 2005: Εξαγορά μέσω τη θυγατρικής TOUSA της εταιρείας Transeastern Properties. η δραστηριότητα της TOUSA επικεντρώνεται σε αναπτυσσόμενες αγορές οι οποίες χαρακτηρίζονται από υψηλούς ρυθμούς αύξησης του πληθυσμού. Η TOUSA δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό. της απασχόλησης και σχετικά υψηλό εισοδηματικό επίπεδο.Π.Α.Π. από πλευράς αδειών νέων κατοικιών. σε 4 μεγάλες γεωγραφικές περιοχές των Η. Εικόνα 6: Περιοχές δραστηριοποίησης της TOUSA στις Η.Π. που δραστηριοποιείται στη Florida και έχει στην ιδιοκτησία της ή ελέγχει 22. το Τέξας. τις δυτικές Πολιτείες και τον Μέσο Ατλαντικό.000 οικόπεδα σ' όλες τις κύριες αγορές της περιοχής Homebuilding Η Technical Olympic USA Inc.Α. Η εταιρεία διαθέτει εθνική παρουσία και συνεχώς αναπτυσσόμενη γεωγραφική διασπορά. (TOUSA) κατατάσσεται στις 15 ισχυρότερες εταιρείες στον κλάδο του Homebuilding στις Η. την κατασκευή και την πώληση οικογενειακών μονοκατοικιών και συγκροτημάτων κατοικιών υψηλής ποιότητας. Inc. 281    .Α: τη Φλόριντα.

.μ. Επίσης απευθύνεται σε αγοραστές παραθεριστικών κατοικιών όπως και σε συνταξιούχους που επιθυμούν μικρότερα σπίτια σε ήσυχες και απομονωμένες κοινότητες (secluded communities).000 τ. άλλα και σε νέους αγοραστές. συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Απευθύνεται σε αγοραστικό κοινό ιδιαίτερης δυναμικής. και Alliance Insurance και Information Services. γεγονός που επιβεβαιώνει το αυξανόμενο ενδιαφέρον για επενδύσεις στην αγορά ακινήτων της ευρύτερης περιοχής. Το ίδιο μοντέλο θα ακολουθηθεί και για το δεύτερο έργο. Συμπληρωματικά. Gilligan Homes και Trophy Homes. το ύψος του οποίου θα κυμανθεί κοντά στα 40 εκατ. αφορά ένα από τα μεγαλύτερα οικιστικά συγκροτήματα στο Βουκουρέστι. Engle. 282    .Α. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί και με τραπεζικά κεφάλαια. Το συγκρότημα κατοικιών θα είναι συνολικής επιφάνειας 35. και θα κατασκευασθεί σε οικόπεδο 35 στρεμμάτων.Π. η TOUSA παρέχει ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (χρηματοδότησης και ασφάλισης) προς τους πελάτες της και άλλους αγοραστές ακινήτων. ευρώ. συνολικής επιφάνειας 100. Τα πιο σημαντικά brand names που κατασκευάζουν και προωθούν αυτές τις κατοικίες είναι : Newmark. που θα αφορά κοντά στα 900 διαμερίσματα. θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις: Η πρώτη φάση αντιστοιχεί σε 35 εκατ. ευρώ.000 τ. Όσον αφορά το πρώτο έργο. Ευρώπη • Ρουμανία Δύο μεγάλα οικιστικά έργα. κάτω από τα εμπορικά σήματα Universal Land Title.. έχει ξεκινήσει στη Ρουμανία και συγκεκριμένα στο Βουκουρέστι ο όμιλος της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ για λογαριασμό ομάδας επενδυτών. ιδιοκτησίας ομάδας Ελλήνων κυρίως επενδυτών. Η επένδυση. Preferred Home Mortgage. Και τα δύο οικόπεδα έχουν προνομιακές θέσεις κοντά σε λίμνη.μ. κυρίως σε αγοραστές οι οποίοι επιθυμούν να μεταφερθούν σε κατοικίες υψηλότερης ποιότητας (move-up homebuyers) καθώς και σε αυτούς που μετακομίζουν σε άλλες πολιτείες ή πόλεις των Η. το οποίο επίσης ανήκει σε ομάδα επενδυτών. το οποίο θα κατασκευασθεί σε έκταση 107 στρεμμάτων. συνολικού ύψους 140 εκατ. Fedrick Harris Estate Homes.

ειδικά όσον αφορά τις κατοικίες. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Η αγορά της Ρουμανίας. λόγω της συνολικής βελτίωσης της ποιότητας ζωής. 283    . δεδομένου ότι η ζήτηση βαίνει αυξανόμενη. έχει συγκεντρώσει το τελευταίο διάστημα μεγάλο ενδιαφέρον. Για τον λόγο αυτό πολλοί Έλληνες έχουν στραφεί σε αγορές οικοπέδων με στόχο την ανάπτυξη οικιστικών συγκροτημάτων.

.

2007) [10] “Έργο 199 εκ..Ε. ΚΑΛΗΜΕΡΑ. 21/12/2006.php?e=B&f=13761&m=D14&aa=1 (Οκτώβριος. “Νέο τοπίο στον κατασκευαστικό κλάδο”. 17/10/06.gr/articles/113507 (Ιανουάριος.html (Ιανουάριος.asp?news_data_id =139411&category_id=64 (Ιανουάριος. 04-01-2006. www.Ε. 2007) [7] ΑΚΤΩΡ Α.Ε. www. (KΟ)”.express.gr (Οκτώβριος..gr (Οκτώβριος. στο ΚΑΤΑΡ από την ΑΚΤΩΡ”. 12/01/2003. www. www.gr/index. http://tovima. EURO2day.gr (Οκτώβριος.com (Ιανουάριος. 2007) [6] ΑΘΗΝΑ Α. www. 2007) [2] Χαραλαμπίδου Βάσω.E.lamda-development. 2007) [5] ΑΕΓΕΚ Α..Ε.gr/_NEA/cat_news/PREVIEW_newS_KALIMERA. www. 2007) [8] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α..Ε. 05/01/2006.kalimera. ΕΞΠΡΕΣ. 2007) 285    . 2007) [11] “Σύμβαση ΑΚΤΩΡ σε Ρουμανία”. www.Ε. www..php?selida_id=1&article=71654&categ=4&lang_id=1 (Ιανουάριος.. www.asp ?news_data_id=106515&news_category_id=&category_id=64 (Ιανουάριος.gr/xrhmatisthrio/_NEA/cat_news/PREVIEW_newS_xrhmatisthrio.gr (Οκτώβριος..euro2day.net (Οκτώβριος. www. 2007) [12] The Blue City – Sultanate of Oman.almadinaalzarqa.dolnet.athena-sa. 2007) [9] “Άκτορας: Αναλαμβάνει νέο έργο”. www. 23/12/2005.jp-avax. 2007) [4] LAMDA DEVELOPMENT A. 2007) [14] “Έργο της ΑΚΤΩΡ με τον τουρκικό κολοσσό ΕΝΚΑ στο Ομάν ύψους 1. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Βιβλιογραφία κεφαλαίου [1] INTRAKAT A. ΚΑΛΗΜΕΡΑ.gr (Οκτώβριος.aegek.E.Τ. δολ.gr (Οκτώβριος.kalimera.pressreleases.gr/print_article. PressReleases.9 δισ. 2007) [13] “Δελτίο τύπου ΑΚΤΩΡ Α. Δολαρίων”. www.Τ. www.intrakat. Το ΒΗΜΑ onLine.etae. 2007) [3] J&P-ΑΒΑΞ Α.aktor.gr/company/37509903/37680.

in.gr (Οκτώβριος.pantechniki.kerdos.gr (Οκτώβριος..Τ.gr (Οκτώβριος.Τ.. www. “Συνεργασία ΑΚΤΩΡ – ΑΘΗΝΑ για έργο 250 εκατ..michaniki.Ε. ΚΕΡΔΟΣ ON LINE.gr (Οκτώβριος.gr (Οκτώβριος. 2007) [16] Πουλέρες Γ. 2007) [29] ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ.. 27/4/2007.proodeftiki...gek.Ε. www.Τ.com (Οκτώβριος.attikat. 2007) [31] “Intrakat: Ίδρυση υποκαταστήματος στη Συρία”.Ε. www. 2007) [22] ΕΔΡΑΣΗ – Χ. 2007) [27] ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.gr/tools/view_printer. www. www.diekat. 2007) [28] ΤΕΡΝΑ Α.edrasis. www.gr/default.kerdos. 2007) [26] ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.terna. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.techol. ευρώ στη Ρουμανία”.Ε.gr (Οκτώβριος. 20/10/2006. 2007) [30] ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α..Τ. www. ΚΕΡΔΟΣ ON LINE.gr/default.gr/_NEA/cat_news/PREVIEW_newS_KALIMERA. www..kerdos.gr/default. 2007) [20] ΒΙΟΤΕΡ Α. 2007) [21] ΔΙΕΚΑΤ Α.gr (Οκτώβριος. www.aspx?id=583033&nt=103 (Οκτώβριος. 2007) [25] ΜΟΧΛΟΣ Α. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό [15] Λάμπρου Κ. 2007) 286    . 2007) [23] ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α..gr/print_article.Ε.gr (Οκτώβριος. 2007) [24] ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.. http://ta-nea.asp?news_data_id =77400&news_category_id=&category_id=62 (Οκτώβριος. www. 25/6/2007.Ε. ΤΑ ΝΕΑ online..gr (Οκτώβριος. www. Capital. 2007) [17] “Συνεργασία μεταξύ ΑΚΤΩΡ και Gazprom για έργα συνολικού ύψους 1 δισ. www.gr (Οκτώβριος.capital. 2007) [18] ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.themeliodomi.Ε. Φιντικάκης Γ.bioter.aspx?id=573459&nt=103 (Οκτώβριος..asp?lngEntityID=712357&lngDtrID=251 (Ιανουάριος. 2007) [19] ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.gr/news/article.achilleus. www. 25/5/2005.asp?ID=180706 (Ιανουάριος. www.aspx?id=540745&nt=103 (Οκτώβριος. “Άνοιξη στις ελληνορωσικές μπίζνες”.php?e=A&f=18712&m=I07&aa=1 (Ιανουάριος.mochlos. ΚΑΛΗΜΕΡΑ. www.Ε. 10/7/2007. 2007) [32] “Intrakat: Κατασκευαστικό έργο στη Ρουμανία”.Ε. in. Ευρώ”. www.. ΚΕΡΔΟΣ ON LINE.gr (Οκτώβριος..Ε. 2007) [34] “J&P ΑΒΑΞ: Ανέλαβε έργο στην Αλβανία”. www.kalimera. www.. 2007) [33] “J&P AΒΑΞ: Μεγάλο έργο στην Ιορδανία με κοινοπραξία”.dolnet. 05/06/06.Τ.Ε. www.gr (Οκτώβριος.

gr/_NEA/cat_news/PREVIEW_newS_KALIMERA.asp?news_data_id =27408&news_category_id=&category_id=62 (Οκτώβριος.gr/release/112144 (Οκτώβριος. ΚΑΛΗΜΕΡΑ. 2007) [40] “Άβαξ και Έδραση στο Κατάρ”.asp?news_data_id =41397&news_category_id=&category_id=62 (Οκτώβριος.gr/news. ΚΕΡΔΟΣ ON LINE. www.gr/default.asp?details=329886 (Οκτώβριος.kalimera.aspx?id=584225&nt=103 (Οκτώβριος. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό [35] “J&P ΑΒΑΞ: Aνέλαβε νέο έργο”. ΚΑΛΗΜΕΡΑ.gr/_NEA/cat_news/PREVIEW_newS_KALIMERA. 1/2/2007. 2007) [41] “Άβαξ: Επέκταση στη Λιβύη”. ευρώ στην Ιορδανία”.gr/_NEA/cat_news/PREVIEW_newS_KALIMERA. 31/8/2005. ΚΑΛΗΜΕΡΑ.kalimera. www. 2007) [39] “J&P-ΑΒΑΞ: Έργο ύψους 430 εκατ.kalimera.asp?news_data_id =90037&news_category_id=&category_id=62 (Οκτώβριος. ΚΑΛΗΜΕΡΑ.gr/default. 2007) [36] “J&P ΑΒΑΞ: Διεκδικεί δυο ενεργειακά έργα σε Σ.asp?news_data_id =28497&news_category_id=&category_id=62 (Οκτώβριος.asp?news_data_id =106517&news_category_id=&category_id=62 (Οκτώβριος. ΚΕΡΔΟΣ ON LINE. Αραβία και Ουγγαρία”. 20/9/2004. 2007) [38] “J&P-ΑΒΑΞ: Συμμετοχή σε έργο στο Κατάρ”. 2007) 287    . www.gr/_NEA/cat_news/PREVIEW_newS_KALIMERA. 2007) [42] “ΑΕΓΕΚ: Ανάληψη έργου σε Ρουμανία”.asp?news_data_id =55556&news_category_id=&category_id=62 (Οκτώβριος. 11/6/2004. www. ΚΑΛΗΜΕΡΑ.capital. 2007) [43] “Αεγεκ και στη Ρουμανία”.gr/default.aspx?id=553074&nt=103 (Οκτώβριος. ΚΕΡΔΟΣ ON LINE. 21/5/2007. www. www.kalimera. 18/6/2004. 2007) [45] “Ανάληψη τεσσάρων νέων έργων από την ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ”.kerdos. ΚΑΛΗΜΕΡΑ.gr/_NEA/cat_news/PREVIEW_newS_KALIMERA.gr/_NEA/cat_news/PREVIEW_newS_KALIMERA. 6/9/2005.gr/_NEA/cat_news/PREVIEW_newS_KALIMERA. 2007) [46] “Ανοίγει τα πανιά του ο Έμπεδος”.aspx?id=487756&nt=103 (Οκτώβριος.kalimera. 23/12/2005. ΚΑΛΗΜΕΡΑ.epr. 2007) [44] “Αθηνά: Οδικά έργα στα ΗΑΕ”. 12/9/2006. 17/12/2004. ePR. ευρώ στο Κατάρ”.kerdos. www.asp?news_data_id =90813&news_category_id=&category_id=62 (Οκτώβριος. www.kalimera. www. 2007) [37] “J&P-ΑΒΑΞ: Έργο 325 εκατ. Capital. 12/7/2007. 18/7/2007. www.kalimera. www. www.kerdos.

gr/portal/page/portal/INFO_TEE/INFO_2005/2005_10/Tab6187246/0 97620FC6D801F54E0440003BA2D133C (Οκτώβριος. ΚΕΡΔΟΣ ON LINE.asp?news_data_id =147926&news_category_id=&category_id=62 (Οκτώβριος.kalimera.asp?news_data_id =86426&news_category_id=&category_id=62 (Οκτώβριος. Η ΝΑΥΕΜΠΟΡΙΚΗ. Capital. 19/6/2006. ΚΑΛΗΜΕΡΑ.kerdos.aspx?d=20061209&nid=2952912 (Οκτώβριος.gr/Article.kerdos. 4/11/2006. “Διεξόδους εκτός της Ελλάδας αναζητούν οι κατασκευαστικές”. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό [47] “Ανοίγματα στη Μέση Ανατολή και τη Ρουμανία επιχειρεί ο Μοχλός”. Ψαλλίδας: Υπέγραψε τέσσερις νέες συμβάσεις για την κατασκευή ισάριθμων έργων στη Ρουμανία”. κτίρια”.kalimera. ΚΑΛΗΜΕΡΑ. ΚΑΛΗΜΕΡΑ. 2007) [49] “Αποχετευτικό έργο 4. 7/5/2007. 2007) [48] “Από το 1995 στο Λίβανο η Εδραση”. ΚΕΡΔΟΣ ON LINE.gr/default.Ε.aspx?id=434157&nt=103 (Οκτώβριος. www.asp?details=96389 (Οκτώβριος. 1/8/2005. ΚΕΡΔΟΣ ON LINE. http://portal. www. 2007) 288    . 2007) [52] “Βήματα των τεχνικών στο εξωτερικό”. www. 10/1/2006.aspx?id=81479&nt=103 (Οκτώβριος.aspx?id=546011&nt=103 (Οκτώβριος. www.Χ.asp?news_data_id =51056&news_category_id=&category_id=62 (Οκτώβριος.kerdos.gr/_NEA/cat_news/PREVIEW_newS_KALIMERA. 2007) [50] “Αύξηση μκ από Μηχανική Ρωσίας”. 2007) [55] Ηγουμενίδη Τέτη.domotechniki.capital.kalimera.gr/default. ευρώ σε Ρουμανία και Κουβέιτ”. www. www.gr/news.tee.Χ.gr/default.tanea. 2007) [53] “ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ: Άνοιγμα στις αγορές του Αραβικού Κόλπου”.gr/_NEA/cat_news/PREVIEW_newS_KALIMERA. 22/5/2007. 5/7/2007. ευρώ στο Βουκουρέστι”. www. ΤΑ ΝΕΑ online. ΚΕΡΔΟΣ ON LINE. ευρώ σε Ελλάδα και Ρουμανία”.gr/default.4 εκατ.aspx?id=459045&nt=103 (Οκτώβριος.5 εκατ.gr/_NEA/cat_news/PREVIEW_newS_KALIMERA. 2007) [51] “Αχιλλεύς Τεχνική: Ανάληψη 3 έργων 7 εκατ. 2007) [58] “Εδραση . 18/11/2004. 12/12/2006.gr (Οκτώβριος. www.kerdos. www. αγωγοί. Ψαλλίδας: Ανέλαβε έργα 7. λιμάνια. www. 2007) [57] “Εδραση . 2007) [56] ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.kerdos. www.. ΚΕΡΔΟΣ ON LINE. 2007) [54] “Γήπεδα.gr/default.aspx?id=579950&nt=103 (Οκτώβριος.

www.aspx?id=81301&nt=103 (Οκτώβριος. 14/6/2004.gr/_NEA/cat_news/PREVIEW_newS_KALIMERA.asp?news_data_id =21040&news_category_id=&category_id=62 (Οκτώβριος.8 εκατ.kalimera.gr/_NEA/cat_news/PREVIEW_newS_KALIMERA.ethnos. 17/2/2005.kalimera. www.asp?catid=5349&subid=2&pubid=90948 (Οκτώβριος.asp?news_data_id =141253&news_category_id=&category_id=62 (Οκτώβριος. ΚΕΡΔΟΣ ON LINE.kalimera. 2007) [66] “Έργο στην Πολωνία ανέλαβε ο Άβακας”.asp?news_data_id =133159&news_category_id=&category_id=62 (Οκτώβριος. www. www. 2007) [63] “Έργα στη Ρουμανία από Προοδευτική”. ΚΑΛΗΜΕΡΑ. ΚΑΛΗΜΕΡΑ. 2007) [69] “Θεμελιοδομή: Νέα έργα”. 2007) [64] “Έργα της Μηχανικής στην Ουκρανία”. Ψαλλίδας: Ανέλαβε έργα 7. 2007) [62] “Επένδυση 70 εκατ. ΚΑΛΗΜΕΡΑ. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ONLINE. ΚΑΛΗΜΕΡΑ.asp?news_data_id =27493&news_category_id=&category_id=62 (Οκτώβριος. ΚΕΡΔΟΣ ON LINE.gr/_NEA/cat_news/PREVIEW_newS_KALIMERA. 26/4/2007. ΚΕΡΔΟΣ ON LINE.gr/default. www. 20/5/2005. ευρώ για Θεμελιοδομή”.aspx?id=540382&nt=103 (Οκτώβριος.kerdos.gr/default. Κουβέιτ”. 2007) [67] “Έργο του Άβακα στην Πολωνία”.kalimera.gr/_NEA/cat_news/PREVIEW_newS_KALIMERA. ΚΑΛΗΜΕΡΑ. 2007) [61] “Εδραση-Χ.asp?news_data_id =35534&news_category_id=&category_id=62 (Οκτώβριος. 9/1/2006.kerdos. 7/7/2006.kalimera. www. ευρώ της Παντεχνικής στη Ρουμανία”. ΚΑΛΗΜΕΡΑ.9 εκατ. www. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό [59] “Έδραση: Έξι έργα σε Ρουμανία.gr/_NEA/cat_news/PREVIEW_newS_KALIMERA. 27/9/2006.asp?news_data_id =64645&news_category_id=&category_id=62 (Οκτώβριος. ΕΘΝΟΣ ON LINE.aspx?id=361182&nt=103 (Οκτώβριος. www.gr/article. 2007) [65] “Έργο 10. 9/8/2004. www.kerdos. 289    .gr/default.kalimera. 21/4/2004.gr/_NEA/cat_news/PREVIEW_newS_KALIMERA.kalimera. www. 2007) [60] “ΕΔΡΑΣΗ: Νέο έργο στη Ρουμανία”. 2007) [70] “Θεμελιοδομή: Μελέτη αποκατάστασης σεισμόπληκτων κτιρίων στην Τουρκία”. 2007) [68] “Θα κατασκευάσει μονάδα βιολογικού καθαρισμού στο Jebel Ali”. 23/1/2007. ευρώ σε Ρουμανία και Κουβέιτ”. ΚΑΛΗΜΕΡΑ.asp?news_data_id =76740&news_category_id=&category_id=62 (Οκτώβριος. www.gr/_NEA/cat_news/PREVIEW_newS_KALIMERA.

asp?news_data_id =103834&news_category_id=&category_id=62 (Οκτώβριος. ΚΑΛΗΜΕΡΑ. www. Ουκρανία”. www.asp?news_data_id =68013 (Οκτώβριος.14 ευρώ -επέκταση στο εξωτερικό”. 19/3/2007.kalimera. www. 23/2/2007.aspx?id=501452&nt=103 (Οκτώβριος. ΚΕΡΔΟΣ ON LINE. ΚΑΛΗΜΕΡΑ. 12/1/2006.kalimera. 2007) [77] “Μηχανική: Προχωρά σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Μηχανική Ρωσία”. www. ΚΑΛΗΜΕΡΑ.asp?news_data_id =47480&news_category_id=&category_id=62 (Οκτώβριος.gr/default.gr/news.kerdos. ΚΑΛΗΜΕΡΑ.imerisia. www. 2007) [73] Σούκη Στεφανία. www. 2007) [74] “Μειοδότης η Έμπεδος ρουμανικά έργα”.aspx?id=572487&nt=103 (Οκτώβριος.asp?news_data_id =55573&news_category_id=&category_id=62 (Οκτώβριος. 2007) [72] Σούκη Στεφανία.kalimera.gr/default.gr/_NEA/cat_news/PREVIEW_newS_KALIMERA. 2007) [75] “Μηχανική: Αποτελέσματα 2006”.kerdos.gr/_NEA/cat_news/PREVIEW_newS_KALIMERA.gr/news. 2007) [79] “Μηχανική: Το εμπορικό στο Κίεβο”. 22/6/2007. 2007) 290    .aspx?id=307730&nt=103 (Οκτώβριος.kerdos. ΚΕΡΔΟΣ ON LINE. 8/3/2006. 2007) [76] “Μηχανική: Διανομή μερίσματος 0. 26/10/2004.2 εκατ. 17/12/2004. 3/5/2007. 2007) [78] “Μηχανική Ρωσία: Έσοδα $3. Capital. 15/3/2005.gr/article. 14/4/2006. Capital.kerdos.asp?catid=4668&subid=2&PubID=67277&word=%EA%E1 %F4%E1%F3%EA%E5%F5%E1%F3%F4%E9%EA%DD%F2 (Οκτώβριος. www. “Μεγάλο οικιστικό συγκρότημα από τη ΓΕΚ στη Σόφια”. ΚΕΡΔΟΣ ON LINE.aspx?id=82818&nt=103 (Οκτώβριος. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό www.capital. ΚΑΛΗΜΕΡΑ.gr/_NEA/cat_news/PREVIEW_newS_KALIMERA.gr/_NEA/cat_news/PREVIEW_newS_KALIMERA.gr/default.asp?details=288611 (Οκτώβριος.gr/default. 2007) [80] “Μοναδική διέξοδος το εξωτερικό”. www. “Μεγάλα οικιστικά έργα στο Βουκουρέστι για την Τεχνική Ολυμπιακή”.asp?details=262438 (Οκτώβριος. www. 2/12/2005. 2007) [71] “Θεμελιοδομή-J&P: Έργο στη Βουλγαρία”. ΚΕΡΔΟΣ ON LINE.asp?news_data_id =115098&news_category_id=&category_id=62 (Οκτώβριος.kalimera. www.kalimera. www. ευρώ για Έδραση”.43 δισ.gr/_NEA/cat_news/PREVIEW_newS_KALIMERA. από έργα σε Ρωσία. 2007) [81] “Νέα έργα 6.capital.

aspx?d=20000714&nid=4138613 (Οκτώβριος. 2007) [83] “Νέο έργο στα Σκόπια ανέλαβε η Τέρνα”.gr/default. ΤΑ ΝΕΑ online. ευρώ”. www.kerdos. 1/7/2005. ΚΑΛΗΜΕΡΑ. 2007) 291    .aspx?id=219684&nt=103 (Οκτώβριος. 9/3/2006.2 εκατ. www.gr/Article. 17/7/2000. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό [82] “Νέες συμβάσεις σε Ρουμανία και Κουβέιτ ύψους 6.gr/_NEA/cat_news/PREVIEW_newS_KALIMERA. 14/3/2006. 2007) [84] “Ουκρανία και Ρωσία στη φαρέτρα της Μηχανικής”. ΚΕΡΔΟΣ ON LINE.asp?news_data_id =82775&news_category_id=&category_id=62 (Οκτώβριος. 2007) [86] Φιντικάκης Γιώργος.kalimera.gr/_NEA/cat_news/PREVIEW_newS_KALIMERA.kalimera. ΚΑΛΗΜΕΡΑ.tanea. 27/4/2004.aspx?id=246603&nt=103 (Οκτώβριος.kerdos.asp?news_data_id =21332&news_category_id=&category_id=62 (Οκτώβριος. ΚΑΛΗΜΕΡΑ. 2007) [85] “Στη Λιβύη επεκτείνεται η Αθηνά”. www. www. “Ειρηνικοί «κατακτητές»”.gr/default. www.

.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΕΡΑΣΜΑΤΑ .ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ .

.

τη λειτουργική της δομή. τις κυβερνητικές ρυθμίσεις. Η επιχείρηση πρέπει να: • «βλέπει» και να τη «βλέπουν». Τα δυνατά της σημεία και τις αδυναμίες της. τις κοινωνικές ανάγκες και συμβάσεις). Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 7. τη χρηματοοικονομική αγορά. απαιτείται προσεκτική μελέτη του κλάδου. το προσωπικό της.1 Κύρια συμπεράσματα 7. των πολιτικών και των τεχνολογικών παραγόντων (Ανάλυση PEST. αλλά και σε θέματα ηθικής και κοινωνικής ευθύνης.1 Η προσφορά του μάρκετινγκ στην επιχείρηση Ο διαρκής αγώνας μιας επιχείρησης στις μέρες μας είναι μεταξύ των δύο άκρων μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού. τους προμηθευτές της και φυσικά. • είναι ευαίσθητη. Political – Economical – Sociological – Technological) που συνθέτουν το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. όχι μόνο έναντι του κέρδους των μετόχων της. τους πελάτες της (να αναλύει τις ανάγκες τους και να δίνει λύσεις στα προβλήματα τους). • προσφέρει κατάλληλα κανάλια διάθεσης των προϊόντων και υπηρεσιών της. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι: 295    . Οι τομείς στους οποίους μπορεί να εντοπιστούν δυνατά και αδύνατα σημεία αφορούν: • τη χρηματοδότηση. • τη διαχείριση αποθεμάτων και διακίνηση πρώτων υλών. Για να εντοπιστούν οι ευκαιρίες και οι απειλές του περιβάλλοντος. • « βλέπει» τον εαυτό της. την οργάνωση της. • τη διοίκηση ανθρώπινων πόρων. • «βλέπει» τους ανταγωνιστές της. • «βλέπει» το μακροπεριβάλλον της (την οικονομία. τις κύριες δεξιότητες και ικανότητες της. καθώς και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. των οικονομικών. τις ευκαιρίες που της παρουσιάζονται και τις πιθανές απειλές και κινδύνους που την περιτριγυρίζουν. • το υψηλό κόστος συντήρησης των μηχανημάτων.1.

2 Οι εκπατρισμένοι μάνατζερ Ορισμένα στοιχεία που πρέπει να αξιολογηθούν για το σχεδιασμό ενός κατάλληλου και ελκυστικού πακέτου κινήτρων και πολιτικής για την προσέλκυση των καλύτερων expatriate managers είναι τα εξής: • Έχει υπολογισθεί ότι ο μέσος χρόνος παραμονής σε μια ξένη χώρα δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 2 χρόνια. ανατροφή και εκπαίδευση παιδιών κ. • Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά την παρουσία τους στο εξωτερικό είναι πάντα πολύ περισσότερες από αυτές που έχουν προβλεφθεί τόσο από την πλευρά της επιχείρησης όσο και από τους ίδιους. με αποτέλεσμα ένα ποσοστό της τάξης του 54% να δηλώνει ότι οι αποδοχές δεν είναι ικανοποιητικές σε σχέση με το παραγόμενο έργο. • Η μήτρα GRAND: Για να προκύψουν οι κατάλληλες στρατηγικές συνδυάζονται ο ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς και η ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης. 7. των ευκαιριών που πρέπει να αξιοποιηθούν και των απειλών που πρέπει να αποφευχθούν με τη στρατηγική που θα εφαρμόσει η επιχείρηση.λπ. • Ο κυριότερος λόγος πρόωρων επιστροφών αφορά στην αδυναμία διευθέτησης των διαφόρων οικογενειακών υποχρεώσεων (επαγγελματική προοπτική συζύγου στο ενδεχόμενο της μετάβασης στην ξένη χώρα.) • Οι expatriate managers έχουν σε μεγάλο ποσοστό ανασφάλεια για την επαγγελματική τους επανένταξη (repatriation) μετά την επιστροφή τους. ενώ στο 4ο τεταρτημόριο κατέχει ισχυρή θέση σε μια βραδέως αναπτυσσόμενη αγορά. 296    . στο 2ο τεταρτημόριο κατέχει αδύνατη θέση σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό • Το SWOT: Αποτελεί τη συνοπτική παρουσίαση της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος με στόχο τον διαχωρισμό των δυνατών σημείων που πρέπει να ενισχυθούν. Μία επιχείρηση που ανήκει στο 1ο τεταρτημόριο είναι ισχυρή σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά. στο 3ο τεταρτημόριο κατέχει αδύνατη θέση σε μια βραδέως αναπτυσσόμενη αγορά. των αδύνατων σημείων που πρέπει να διορθωθούν. λαμβανομένου υπόψη ότι ενδέχεται κατά το διάστημα της απουσίας τους στο εξωτερικό αφενός να μην είναι σε θέση να παρακολουθούν τις διάφορες εξελίξεις που συμβαίνουν και αφετέρου να απολέσουν τις επαγγελματικές και κοινωνικές τους επαφές.1.

φορολογικό και τελωνειακό καθεστώς.λπ. οι επιχειρήσεις με σύστημα διασφάλισης ποιότητας πιστοποιημένο / εγγεγραμμένο κατά ISO 9000 απολαμβάνουν ευδιάκριτο πλεονέκτημα ανταγωνιστικότητας έναντι των επιχειρήσεων που δεν έχουν αυτή την ιδιότητα. φάση πολιτικού κύκλου. αφού τις διαφοροποιεί στο πεδίο αγοράς. τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.λπ. ποσοστό ανεργίας.). επίπεδο πληθωρισμού κ. επίπεδο διαφθοράς κ. γραφειοκρατικές επιπλοκές. • Παρέχεται η δυνατότητα για ελάττωση των ανεξάρτητων εξετάσεων (audits) στις οποίες υποχρεώνονται πολλές φορές οι εταιρείες από τους πελάτες τους. χρηματο-πιστωτικό σύστημα. 7. ασφάλιση επενδυτικών αγαθών κ.λπ. • Δυνατότητα για καλύτερη εισχώρηση στις αγορές.).3 Διασφάλιση ποιότητας Τα πλεονεκτήματα από τη εγκατάσταση και την πιστοποίηση / εγγραφή στη σειρά ISO 9000 (προδιαγραφές διοίκησης ποιότητας και διασφάλισης ποιότητας) των τεχνικών εταιρειών είναι πολλά.1.εγγραφή τους στα ISO 9000. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Ο expatriate manager θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να ανιχνεύσει συστηματικά και να εμβαθύνει όπου και όσο χρειάζεται.).λπ. • οικονομική συμπεριφορά (διάρθρωση και τάση εξέλιξης ΑΕΠ. ταξική διαστρωμάτωση. πορεία συναλλαγματικής ισοτιμίας.). Κατ' επέκταση. στους παρακάτω άξονες: • πολιτική ατμόσφαιρα (σταθερότητα. διαδικασία που οδηγεί στην πειθαρχία και ευνοεί τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των διεργασιών. καθώς επίσης στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της οικονομικής ευρωστίας της επιχείρησης. αφού πολλοί δημόσιοι φορείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν θεσπίσει ως προαπαίτηση για την ανάληψη δημοσίων έργων από τις τεχνικές εταιρείες την πιστοποίηση . εργατική νομοθεσία. Μπορούν να αναφερθούν ως πιο σημαντικά τα εξής: • Η βελτίωση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των εταιρειών. θρησκευτικές πεποιθήσεις κ. • Αντικειμενική αποτίμηση των διαδικασιών της επιχείρησης από εξωτερικούς ειδικούς. ισχυροί και ανερχόμενοι παράγοντες. Η 297    . ιστορική παράδοση. • επιχειρηματικό περιβάλλον (νομικό πλαίσιο. και • κοινωνικο-πολιτιστική φυσιογνωμία (αξίες.

4 Προοπτικές «εξόδου» Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν ως προς την δυναμική του ελληνικού κατασκευαστικού κλάδου για έξοδο στην διεθνή αγορά είναι: • Η κατάσταση που δημιουργήθηκε στην εγχώρια κατασκευαστική αγορά την μεταολυμπιακή περίοδο δυσχεραίνει τις προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου. όσο και η παρούσα δραστηριοποίηση των ελληνικών κατασκευαστικών επιχειρήσεων στο διεθνή χώρο. • Τόσο η παρελθούσα. 7. πρέπει να βρει διέξοδο διαφυγής προς τη διεθνή αγορά.1. 298    . ¾ Επαρκής και ευέλικτη ασφάλιση των τεχνικών έργων από πολιτικούς κινδύνους. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό εγγραφή στα πρότυπα ISO μπορεί να λειτουργήσει ως υποκατάστατο των πολλαπλών ελέγχων με παράλληλη μείωση του κόστους και του χρόνου που απαιτούν οι έλεγχοι αυτοί. • Η Βαλκανική και οι παρευξείνιες χώρες είναι ένας όμορος γεωγραφικός χώρος. • Η συσσώρευση τεχνογνωσίας και η δυναμική των ελληνικών κατασκευαστικών επιχειρήσεων που επιτεύχθηκε τα τελευταία χρόνια με την κατασκευή μεγάλων έργων. • Η αποσαφήνιση των λειτουργιών. Τα σημαντικότερα εμπόδια στην ανάπτυξη της εξωστρέφειας των ελληνικών κατασκευαστικών επιχειρήσεων είναι: ¾ Καθυστερήσεις και επισφάλεια πληρωμών. ¾ Αδυναμία στήριξης των επιχειρήσεων με εγγυοδοσία. αφού επιβάλλεται από τα πρότυπα ISO ο σαφής καθορισμός του τρόπου ελέγχου των εργασιών τις οποίες εκτελούν οι εργαζόμενοι. παρέχεται η δυνατότητα για βελτίωση του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών μέσω της αποσαφήνισης των διεργασιών. ο οποίος τα τελευταία χρόνια μεταβάλλεται με ταχύτατους ρυθμούς που προκαλούν σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές ανακατατάξεις που ευνοούν επιχειρηματικά ανοίγματα. • Μεγάλες ευκαιρίες εκμετάλλευσης της κατασκευαστικής άνθισης που επικρατεί σήμερα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και κυρίως στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Συγχρόνως. καταδεικνύουν την δυναμική τους θέση για οικοδόμηση αξιόλογης μελλοντικής παρουσίας.

JV) με μία ισχυρή ομάδα η οποία έχει ντόπιες διασυνδέσεις. ευρώ. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας ως προς την έξοδο των ελληνικών επιχειρήσεων είναι: • Η Ελλάδα είναι η πιο ισχυρή οικονομία στην περιοχή και η περιφερειακή επέκταση είναι στρατηγική χωρίς επιστροφή. • Οι ελληνικές άμεσες επενδύσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη έχουν ήδη ξεπεράσει τα 5 δισ. • Προσφορά της καλύτερης τεχνικής λύσης και της πιο προηγμένης τεχνολογίας ή διάθεση αποκλειστικής πατενταρισμένης τεχνολογίας • Ύπαρξη καλής φήμης για ποιότητα. • Όπου προκηρύσσονται έργα διεθνών οργανισμών ή βοήθειας ξένων κυβερνήσεων. Σε ποιες χώρες πηγαίνει συνήθως κάποιος για διεθνή έργα: • Όπου υπάρχει εξοικείωση με την τοπική γλώσσα. προϋπόθεση για την πρόταση εκπόνησης έργων ξένων κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών. • Όπου υπάρχουν πολιτισμικές σχέσεις. • Το υπουργείο Εξωτερικών έχει ανασυντάξει εκ βάθρων τον μηχανισμό άσκησης Οικονομικής Διπλωματίας. ƒ Συμμετοχή σε κοινοπραξία (joint venture . αξιοπιστία και έγκαιρη παράδοση. με ανανεωμένο δυναμισμό. • Όπου υπάρχουν θρησκευτικές σχέσεις. • O Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (OΠE). • Ύπαρξη μακροχρόνιας σχέσης με τον πελάτη – την ομάδα σχεδίασης που βασίζεται στην εμπιστοσύνη. • Όπου υπάρχει πολιτική σταθερότητα. 299    . Πώς κερδίζονται τα διεθνή έργα: • Ύπαρξη ελκυστικού χρηματοοικονομικού πακέτου για την χρηματοδότηση του έργου. τώρα δρα πελατοκεντρικά και πάει κοντά στις επιχειρήσεις. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό ¾ Ασταθές κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον στις εν λόγω χώρες.

Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό ƒ Ύπαρξη μακροχρόνιας στρατηγικής συμμαχίας με εταιρείες εντός και εκτός του κατασκευαστικού τομέα. • Πολλές και συνεχόμενες επισκέψεις και επαφές σε αυτές τις χώρες. είτε μέσω ενός ντόπιου εταίρου. ƒ Ύπαρξη κάποιας «σκιώδης» επιχορήγησης από τη χώρα προέλευσης. την εργατική νομοθεσία. Η επιτυχία ή η αποτυχία της επέκτασης των τεχνικών . της κατασκευής και λειτουργίας. ώστε να είναι επιτυχής η όλη επιχειρηματική δραστηριότητα. με την Ελλάδα. του σχεδιασμού.κατασκευαστικών εταιρειών σε αγορές εκτός Ελλάδας εξαρτάται από: • Τη μελέτη σε βάθος των υπαρχόντων πολιτικών συστημάτων και των ιδιαιτεροτήτων που υφίστανται στις χώρες. στις οποίες υπάρχει η δυνατότητα και η διάθεση διείσδυσης για την ανάληψη τεχνικών έργων. τους δασμούς και γενικότερα τα ισχύοντα φορολογικά δεδομένα που επικρατούν σε αυτές. την ασφάλιση των έργων. εξεύρεσης υλικών και πρώτων υλών για τις ανάγκες των τεχνικών έργων. • Τη συστηματική και ρεαλιστική μελέτη των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν σε αυτές τις χώρες που ελκύουν επιχειρηματικό ενδιαφέρον για τις ελληνικές τεχνικές εταιρείες. ƒ Κατανόηση της αγοράς του BOT και αποτελεσματικότητα στις φάσεις της χρηματοδότησης. ώστε να γίνουν απόλυτα κατανοητές οι τοπικές συνθήκες των εκεί υπαρχόντων κατασκευαστικών αγορών και να κατανοηθούν οι ενδεχόμενες ιδιαιτερότητες. για να γίνουν πλήρως κατανοητά στις ελληνικές εταιρείες τα δεδομένα χρηματοδότησης. • Ενασχόληση κατάλληλα εξειδικευμένων ανθρώπων με τα ισχύοντα νομικά πλαίσια που διέπουν τις κατασκευές σε αυτές τις αγορές. • Ύπαρξη πολιτικής κάλυψης από την χώρα στην οποία εδρεύει η τεχνική εταιρεία (Ελλάδα). στις οποίες υπάρχει το επιχειρηματικό ενδιαφέρον διείσδυσης από πλευράς τεχνικών εταιρειών. • Ανάλογη έρευνα αγοράς. Επίσης να ερευνηθεί εκτενώς το υπάρχον πλαίσιο που διέπει τις σχέσεις των χωρών. ƒ Ύπαρξη περιουσίας στη χώρα και εξοικείωση με την τοπική αγορά είτε μέσω ενός περιφερειακού γραφείου. ƒ Ύπαρξη προσφοράς κάποιου «συγκεκριμένου πακέτου» μεταφοράς τεχνολογίας για το έργο. ώστε να αντιμετωπιστούν τα όποια θέματα προκύψουν στο μέλλον (για 300    .

Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των εταιρειών του ελληνικού κατασκευαστικού κλάδου για τον προσανατολισμό της επιχειρηματικότητας του προς την εξωστρέφεια είναι: ¾ Πλεονεκτήματα: 9 Η γεωγραφική εγγύτητα και πολιτισμική συνάφεια 9 Η τεχνογνωσία και διαχειριστική ικανότητα 9 Κατανόηση των διαδικασιών του συστήματος μέσω της υλοποίησης του Γ΄ΚΠΣ στην Ελλάδα 9 Γνώση του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων σε μια αναπτυσσόμενη οικονομία 9 Μικρότερο κόστος που εμφανίζουν οι ελληνικές εταιρείες σε σχέση με τις μεγάλες ευρωπαϊκές. επαρκής κύριος και βοηθητικός μηχανολογικός εξοπλισμός κλπ. ώστε να υπάρχει πάντα σωστή και έγκαιρη πληροφόρηση.). Η παροχή πολιτικής υποστήριξης στα πλαίσια των διακρατικών επαφών θα καταστήσουν το κράτος ισχυρό φορέα μάρκετινγκ στην δραστηριότητα των ελληνικών τεχνικών εταιρειών. ¾ Μειονεκτήματα: 9 Μέσο μέγεθος που υπολείπεται εκείνο μεγάλων ευρωπαϊκών εταιρειών 9 Υστέρηση σε ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά που αφορούν το επίπεδο χρηματοοικονομικής διάρθρωσης. η σωστή και αποτελεσματική της οργάνωση. • Συνεργασία της εταιρείας με τα αντίστοιχα υπουργεία Εξωτερικών και Εθνικής Οικονομίας των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται. δομής και οργάνωσης. 301    . ώστε να αντιμετωπίσει τυχόν προβλήματα μέχρι να εδραιωθεί και να επιβληθεί σε αυτήν την νέα αγορά. η χρηματοοικονομική της ευρωστία (ίδια κεφάλαια. • Όνομα – φήμη της κατασκευαστικής εταιρείας. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό παράδειγμα η κρατική αρωγή στην προσπάθεια διεκδίκησης αποζημιώσεων από έργα που ήδη έχουν εκτελεστεί σε τρίτες χώρες βάσει συμβάσεων και δεν έχουν αποπληρωθεί). • Προώθηση της διοίκησης και διαχείρισης των έργων (project management) στις χώρες εξόδου.

δίνοντας έμφαση στον σχεδιασμό του.1 Η προσφορά του μάρκετινγκ στην επιχείρηση Τα βασικά στοιχεία του μάρκετινγκ που πρέπει να αξιοποιήσει μια επιχείρηση είναι: • Ανάπτυξη καινοτομίας.λπ. την πραγματοποίηση ερευνών αγοράς. • Υπηρεσιών μάρκετινγκ και εξωστρέφειας: Παροχή στις επιχειρήσεις ενός ευρέος φάσματος συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπαίδευσης που τις βοηθούν να ενισχύσουν την εξωστρέφειά τους και να αναπτύξουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα.στόχους. • Έμφαση σε θέματα εμπιστοσύνης. • Υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων του Διαδικτύου. ικανοποίησης και πιστότητας των πελατών.πελάτη. • Έμφαση σε θέματα προστασίας του καταναλωτή . Το μάρκετινγκ μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του κατασκευαστικού κλάδου μέσω: • Ολοκληρωμένων κλαδικών προγραμμάτων μάρκετινγκ: Δημιουργία ολοκληρωμένων κλαδικών προγραμμάτων προώθησης με το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενιαίας στρατηγικής που συνδέει κάθε δράση. Περιλαμβάνονται συμβουλές για το σχεδιασμό προγραμμάτων εξωστρέφειας. επικοινωνίας με τον πελάτη κ. • Έμφαση στην ανάπτυξη της αξίας της μάρκας «Brand Equity». • Αρμονική συνεργασία των τμημάτων Πωλήσεων και Μάρκετινγκ. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 7.2. δημιουργώντας επώνυμες προσφορές για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς. 302    . τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους και την εξοικείωσή τους με πρακτικές διαπραγμάτευσης. • Έμφαση σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.2 Κύριες προτάσεις 7. • Ανάπτυξη προγραμμάτων Cause-Related Marketing (CRM). • Διαφοροποίηση προϊόντος. παράγει προστιθέμενη αξία για το προϊόν και μεγιστοποιεί τα αποτελέσματα σε επιλεγμένες αγορές . • Ανάπτυξη προγραμμάτων διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων.

να έχει σχεδιαστεί εκ των προτέρων η πορεία εξέλιξης (career path) του συγκεκριμένου στελέχους.) • Ευέλικτη εφαρμογή διοικητικής πολιτικής. έξοδα διαμονής. αποζημίωση απώλειας εργασίας συζύγου κλπ. με απόλυτο σεβασμό στα βιολογικά. δαπάνες μετεγκατάστασης.2 Οι εκπατρισμένοι μάνατζερ Με βάση τα όσα αναλύθηκαν.) • Προσαρμογή των μεθόδων και τεχνικών παραγωγής στις υφιστάμενες συνθήκες (κλίμα. βιβλιογραφία εξοικείωσης με το περιβάλλον της ξένης χώρας. • Αποκρυστάλλωση όλων των σημείων που περιέχονται στις πάσης φύσεως συμβατικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται.). διατροφή. ώστε να είναι σε θέση να επιτελεί το καθήκον του με όρεξη και ενδιαφέρον (βασικός μισθός. διανοητικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των εγχώριων ανθρώπινων πόρων. συμβουλευτικές και μελετητικές υπηρεσίες κ. τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι: • Πλήρης εμπέδωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει όλες τις συνιστώσες της δραστηριότητας του τοπικού κατασκευαστικού κλάδου. επίδομα εκπαίδευσης παιδιών.) και ζήτησης (ιδιωτικές επενδύσεις. βοήθημα εξομάλυνσης κόστους ζωής. συγχρηματοδότηση έργων και διεθνείς οργανισμούς και δωρητές. διαμονή. μηχανολογικός εξοπλισμός.λπ. συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα κ.λπ. μαθήματα εκμάθησης ξένης γλώσσας. 303    . παρουσία πολυεθνικών ομίλων κλπ. αυτοχρηματοδότηση. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 7. μετακινήσεις κ.2.) • Εξαντλητική έρευνα αγοράς τοπικών – παραγωγικών συντελεστών (ανειδίκευτο προσωπικό. στη βάση της θετικής λογικής ότι η εμπειρία της παραμονής στο εξωτερικό όχι μόνο δεν αποτελεί εμπόδιο αλλά είναι και προαπαιτούμενο για την οποιαδήποτε επαγγελματική πρόοδο και ανέλιξη. • Στο θέμα του επαναπατρισμού.λπ. προμηθευτές πρώτων υλών. Σε μικρό-οικονομικό (κλαδικό) επίπεδο. θα πρέπει: • Οι οικονομικές απολαβές του expatriate manager να καλύπτουν όλες εκείνες τις συνιστώσες. • Λεπτομερής καταγραφή του υφιστάμενου μηχανισμού προσφοράς (ανταγωνισμός από άλλες τοπικές ομοειδείς επιχειρήσεις. έξοδα μετακίνησης από/προς τη μητρική χώρα σε τακτική βάση. επίδομα παραμονής στο εξωτερικό. εξειδικευμένοι υπεργολάβοι.

9 Φυσικά.). το «ατομικό» μάρκετινγκ που υλοποιεί κάθε επιχείρηση ξεχωριστά και από μόνη της. η ανάδειξη του «ελληνικού» πρέπει να είναι σύγχρονη και όχι με επανάληψη των εύκολων συμβόλων (μπουζούκι. Απαιτείται ένα νέο μάρκετινγκ. τα γραφεία της περιοχής και τις αντιπροσωπείες. δύο από τα κρισιμότερα εργαλεία για την επιτυχία των επενδύσεων.2. φέτα κ. 9 Το νέο μάρκετινγκ πρέπει να συμπεριλάβει στους στόχους του τη διαβεβαίωση για την ποιοτική υπεροχή της χώρας προέλευσης. 7. • Το μέγεθος των συμβολαίων στο οποίο θα ισχύει το σύστημα. 9 εμπλοκής εξειδικευμένων στελεχών.4 Προοπτικές «εξόδου» Για να υπάρξει προοπτική και ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων στις αγορές – στόχους. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 7.) 304    . ακόμη και να κατευθύνει στρατηγικά.λπ.έμπειρων μηχανικών) και 9 ανάπτυξης δικτύων συνεργασιών με κατασκευαστικές επιχειρήσεις των χωρών αυτών. Για να διαμορφωθούν οι επιβεβλημένες αντιλήψεις στους εταίρους μας στη NA Ευρώπη χρειάζεται η εξωστρέφεια να στηρίζεται στις σύγχρονες πρακτικές μάρκετινγκ και επικοινωνίας.2. 9 αναμόρφωσης του καθεστώτος των εμπορικών ακολούθων των Πρεσβειών (ύπαρξη τεχνικών ακολούθων .3 Διασφάλιση ποιότητας Στις τεχνικές εταιρείες η αποσαφήνιση του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας πρέπει να περιλαμβάνει: • Τις γεωγραφικές ενότητες που καλύπτει. απαιτείται η χάραξη εθνικού σχεδιασμού ενίσχυσης της εξωστρέφειας τους διαμέσου: 9 της διενέργειας μελετών και ερευνών αγοράς. μηχανολογικά. το οποίο να συμπληρώνει. • Τις δραστηριότητες (π.λπ. συλλογικό. • Τα παραρτήματα.χ. κ. έτσι που το κοινό να νιώθει σίγουρο επιλέγοντας ένα ελληνικό προϊόν ή υπηρεσία. 9 δημιουργίας υποκαταστημάτων. έργα πολιτικού μηχανικού.

σχεδιασμός από την προμελέτη έως την οριστική μελέτη και τα σχέδια εφαρμογής. γνωστικά και συμμετοχικά. συναφών υπηρεσιών. λειτουργία. Το κράτος πρέπει να λειτουργεί ως φορέας μάρκετινγκ. 9 Κεντρικό ρόλο θα αποτελέσουν τα ανοίγματα που θα προκαλούν τη συνεύρεση των πιο δυναμικών εκφραστών της επιχειρηματικότητας από τις χώρες της NA Ευρώπης. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 9 Απαιτείται ένα πλέγμα ενεργειών που πάνω απ’ όλα να διέπεται από ειλικρίνεια και διάθεση καλής συνεργασίας με τις χώρες της NA Ευρώπης. Η στρατηγική ανάπτυξης των ελληνικών εταιρειών θα πρέπει να επικεντρωθεί: 9 Στην παραγωγή ποιοτικών έργων με το χαμηλότερο δυνατό κόστος 9 Στην προώθηση – υιοθέτηση – ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και καινοτόμων λύσεων στην κατασκευή 9 Στην εφαρμογή εξελιγμένων συστημάτων σε όλη την αλυσίδα παραγωγής: o Σύλληψη. 9 Οι ενέργειες αυτές θα ενισχύουν τις δραστηριότητες μάρκετινγκ που οι επιχειρήσεις πραγματοποιούν από μόνες τους και γι’ αυτό η κάθε επιχείρηση πρέπει να συνδράμει στην κοινή προσπάθεια υλικά.) 9 Στρατηγική ανάπτυξης συνεργασιών με ξένους κατασκευαστικούς οίκους 9 Επέκταση σε νέα επιχειρηματικά πεδία (πχ. • Προώθηση επίσημων αποστολών και επισκέψεων. εκμετάλλευση 9 Επιλογή υψηλής στάθμης στελεχιακού δυναμικού πολλαπλών ειδικοτήτων (μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων. φορολογικού πλαισίου της εργασιακής κουλτούρας και παρακολούθηση της εξέλιξης του. αναλυτές κτλ. κατασκευή. • Έρευνα τοπικής αγοράς για ζητήματα ζήτησης έργου. οικονομικού. συντήρηση. • Μελέτη του υφιστάμενου πολιτικού. προσφοράς ανθρώπινου δυναμικού. Οι κύριες δράσεις για την προετοιμασία της «εξόδου» είναι: • Εντοπισμός αγορών – στόχων. • Συμμετοχή σε τοπικές – διεθνείς εκθέσεις. δομικών υλικών. νομικοί. ακίνητα. οικονομολόγοι. ενέργεια) που μπορούν να ανοίξουν νέες αγορές ή να δημιουργήσουν συνέργειες. • Ύπαρξη πολιτικής κάλυψης από την χώρα που εδρεύει η εταιρεία (Ελλάδα) 305    . συνέδρια. για εκατέρωθεν προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών και σύναψη νέων επιχειρηματικών συμφωνιών.

• Διασφάλιση ενίσχυση. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό • Ανάπτυξη συστήματος διαρκούς επιμόρφωσης για την κατάλληλη προετοιμασία στελεχών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. • Συνεργασία με τον Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) για την από κοινού οργάνωση εξειδικευμένων επιχειρηματικών αποστολών στο εξωτερικό. Ανατολή. Απαιτούμενη στήριξη από μέρους των κρατικών φορέων: • Συνεχής και οργανωμένη ενημέρωση και εξοικείωση όλων των στελεχών του Υπουργείου Εξωτερικών με τις έννοιες και τη σημασία της επιχειρηματικότητας. καθώς και με τη διαδικασία παραγωγής του "προϊόντος" τεχνικό έργο (project). διαμόρφωση καλής εικόνας των ελλήνων κατασκευαστών. • Συνεννοήσεις και συμφωνίες (με το ΤΕΕ) για εισαγωγή συναφών ενοτήτων στα προγράμματα επιμόρφωσης της Διπλωματικής Ακαδημίας και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Τρόποι στήριξης της «εξόδου» από το ΤΕΕ: • Συμμετοχή του τεχνικού κόσμου της χώρας (και του ΤΕΕ) στην προετοιμασία και πραγματοποίηση των κυβερνητικών και επιχειρηματικών αποστολών του Υπουργείου Εξωτερικών. η ΝΑ Ευρώπη και η Μ. • Έκδοση εγχειριδίου για θέματα κατασκευών στο εξωτερικό για χρήση των στελεχών του Υπουργείου Εξωτερικών και του ΟΠΕ. • Σε συνεργασία ΤΕΕ – Υπουργείου Εξωτερικών προώθηση της πρωτοβουλίας του ΤΕΕ για ενδυνάμωση και διεύρυνση των δραστηριοτήτων της Τράπεζας Εμπορίου και της Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου. • Ενημέρωση – εξοικείωση των στελεχών του Υπουργείου Εξωτερικών σε θέματα που αναφέρονται στη φύση και τις ιδιαιτερότητες του τεχνικού έργου. 306    . η Κίνα. καθώς και στα προβλήματα που συναντώνται κατά την παραγωγή έργων στο εξωτερικό. Προετοιμασία της «εξόδου»: • Απαιτείται να ιεραρχηθούν προτεραιότητες και στόχοι κατά γεωγραφική περιοχή και κατά τομέα δραστηριότητας. • Κύριες περιοχές – στόχοι: Ο χώρες του Περσικού Κόλπου.

κλπ. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό • Περαιτέρω εξειδίκευση ομάδων στελεχών της Πρεσβείας μας (σε χώρες μεγάλου ενδιαφέροντος) σε θέματα έργων υποδομής. • Διοργάνωση κλαδικών επιχειρηματικών αποστολών.) με χώρες που δεν έχουν τέτοιες συμβάσεις. • Επαφές με σημαντικούς μετόχους. • Αναβαθμισμένη παρουσία σε διεθνείς εκθέσεις δομικών υλικών. αγοραστές. • Εισδοχή της Ελλάδας στις Τράπεζες Asia Development Bank. προστασίας περιβάλλοντος. 307    . • Λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου. εξειδίκευση του made in Greece για τον κλάδο των κατασκευών και των δομικών υλικών. • Αναμόρφωση των κανονισμών χρηματοδότησης από τους πόρους της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ). • Ουσιαστική αύξηση του αριθμού των σχετικών. African Development Bank και άλλες ομοειδείς περιφερειακές. με τα ανωτέρω. Δράσεις διεθνοποίησης του Οργανισμού Προώθησης Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) για τις κατασκευές και τα δομικά υλικά: • Δημιουργία ελληνικού εμπορικού σήματος (brand name). • Δημιουργία δικτύων (clusters) επιχειρηματιών μεγάλου μεγέθους οι οποίοι θα αποτελέσουν «άγκυρες» για να τραβήξουν μικρότερες εταιρείες σε διεθνείς συμφωνίες. • Διοργάνωση Road shows σε αγορές ελληνικού ενδιαφέροντος. • Δημιουργία ελληνικού ηλεκτρονικού Directory υλικών. • Παρουσίαση της πρωτοβουλίας στις αγορές – στόχους. • Διαφημιστική καμπάνια – Ενέργειες προβολής και διαφήμισης των ελληνικών προϊόντων. • Αποκατάσταση απευθείας επικοινωνίας του ΤΕΕ με τα αρμόδια στελέχη των Πρεσβειών. • Δημιουργία ειδικού παρατηρητηρίου διεθνών διαγωνισμών για τις αγορές προτεραιότητας. τεχνικής συνεργασίας. αρχιτέκτονες και γραφεία μελετών με στόχο να προτιμήσουν ελληνικά προϊόντα. • Υπογραφή των Συμβάσεων διμερούς συνεργασίας (αποφυγής διπλής φορολογίας κλπ. στελεχών σε Πρεσβείες μεγάλου ενδιαφέροντος.

τράπεζες. o κρατικές πηγές (Υπουργεία Δημοσίων Έργων.ά. 308    . Ανάπτυξης. • Άτομα τα οποία θα ανατρέχουν σε πηγές πληροφοριών για τεχνικά έργα. κ. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Σε επίπεδο εταιρείας θα πρέπει να υπάρχουν: • Κατάλληλο τμήμα παρακολούθησης και οργάνωσης διεθνών έργων. κ. Υποδομών. διάφορα αναπτυξιακά ταμεία.]. Εξωτερικών. όπως: o χρηματοδοτικές πηγές [EBRD (European Bank for Reconstruction and Development).ά. διεθνείς οργανισμοί.). EIB (European Investment Bank). Οικονομικών. • Άτομα τα οποία θα διατηρούν προσωπικές ή εταιρικές επαφές (σχέσεις) ώστε να ενημερώνονται συνεχώς για νέα διεθνή έργα. Περιφερειών.

όπως αγορές – στόχους. Επίσης μπορούν να προκύψουν και κάποια στατιστικά στοιχεία σε ζητήματα όπως λόγοι μη επέκτασης στο εξωτερικό. στρατηγική – οργάνωση της εταιρείας. τομείς δραστηριοποίησης. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό 7. 309    . Οι 20 μεγαλύτερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό υπάρχουν καταγεγραμμένες στην παρούσα διπλωματική. κ. κτλ. Θα μπορούσε να γίνει έρευνα ερωτηματολογίου ή δομημένων συνεντεύξεων με στελέχη κατασκευαστικών εταιρειών οι οποίες είτε δραστηριοποιούνται στο διεθνές περιβάλλον είτε προσβλέπουν – επιθυμούν την επέκταση τους στο εξωτερικό. Από την έρευνα θα προκύψουν συμπεράσματα για το πώς αντιμετωπίζουν οι ίδιες οι εταιρείες σημαντικά ζητήματα που αναλύονται στην παρούσα διπλωματική. τρόποι διεκδίκησης διεθνών έργων.ά. Θα πρέπει επομένως να εντοπιστούν εταιρείες οι οποίες επιδιώκουν την μελλοντική έξοδο τους. με real estate στα Βαλκάνια. 6η και 7η τάξη. Επίσης μπορούν να είναι μικρομεσαίες εταιρείες οι οποίες επιθυμούν να ασχοληθούν πχ.3 Προτάσεις συνέχισης διπλωματικής εργασίας Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία προσφέρει δυνατότητα συνέχισης της σε μελλοντικό στάδιο. Οι εταιρείες αυτές μπορούν να ανήκουν στην 5η.

.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΠΙΛΟΓΟΣ .

.

είτε στον χώρο των μεγάλων επενδύσεων real estate στις αναπτυσσόμενες αγορές της Νέας Ευρώπης. 3.Ε. Είναι ενδεικτικά 313    . ενώ αναθερμαίνεται και το ενδιαφέρον τους για χώρες της Μέσης Ανατολής. 4. πρώτη προσοδοφόρος χώρα είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών της αγοράς. ενέργεια. Υπάρχει μια βαθιά αλληλοεκτίμηση . Τη διεύρυνση της εμπορικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας. Την εξάπλωση των διασυνοριακών επενδύσεων. Οι συνεχείς αλλαγές που συντελούνται στον κοινωνικοπολιτικό χαρακτήρα των παραπάνω χωρών και η προσπάθεια τους να προσεγγίσουν τα οικονομικά δεδομένα και την ποιότητα ζωής στην Ε. 2.ένας αμοιβαίος σεβασμός της πολιτιστικής ταυτότητας και των ιδιαιτεροτήτων του καθενός μας. Οι συνεχείς επενδύσεις που πραγματοποιούνται εκεί. δημιουργεί μια αυξημένη ανάγκη για έργα υποδομής που με τη σειρά της απαιτεί εξαιρετικά υψηλούς ρυθμούς κατασκευαστικής δραστηριότητας για αρκετά χρόνια. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Σχόλια και παρατηρήσεις Μετά από χρόνια παραφιλολογίας και κυρίως εξαιτίας της ανάγκης εξεύρεσης αντικειμένου την δύσκολη περίοδο 2003 – 2006. σε συνδυασμό με την επάρκεια πλούτου που υπάρχει. κάποιοι όμιλοι μπορούν πλέον να μιλάνε για την έναρξη μίας ουσιαστικής δράσης και εκτός συνόρων. έχουν καταστήσει τη χώρα ως το πρώτο στόχο των ελληνικών εταιρειών.).. Η Ελλάδα και ο Αραβικός κόσμος διέπονται από σχέσεις αλληλοσεβασμού και ειλικρινούς φιλίας. ακίνητα κ. Επίσης για τους μεγάλους ομίλους φαίνεται να διαμορφώνονται συνθήκες ουσιαστικού διαχωρισμού δραστηριοτήτων με επέκταση και σε νέους τομείς πέραν των παραδοσιακών εργολαβικών (παραχωρήσεις. Από τις μεγαλύτερες και ελκυστικότερες για τους Έλληνες εργολάβους ξένες αγορές είναι αυτή της Ρουμανίας. Ποτέ στο πρόσφατο παρελθόν δεν είχαν διαμορφωθεί συνθήκες τόσο ώριμες για: 1. Σημαντικό πλεονέκτημα των ελληνικών εταιριών αποτελεί η συσσωρευμένη τεχνογνωσία τους και το σχετικά χαμηλό κόστος απασχόλησης του εργατικού δυναμικού. είτε στο κομμάτι δημόσιων και ιδιωτικών έργων στα Βαλκάνια και την Μέση Ανατολή. Τη διεύρυνση της τουριστικής συνεργασίας μεταξύ μας.ά. Τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ανταλλαγή τεχνολογίας.

την καλύτερη νέα πόλη.Ε. όπως είναι η Γέφυρα Ρίου . αφού το καθένα προσπαθεί να φτιάξει τον καλύτερο δρόμο. που θα κατασκευαστούν σε χώρες της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. όπως η Αδριατική Οδός 38 (η οποία χαρακτηρίζεται ως έργο πνοής) θα φέρει τις ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες στο προσκήνιο της διεκδίκησης μεγάλων έργων στον ευρωπαϊκό χώρο. Επίσης η δημιουργία ζώνης ελεύθερου εμπορίου στα Βαλκάνια και το σχέδιο για την κατασκευή δικτύου σιδηροδρόμων υψηλών προδιαγραφών ανεβάζουν ακόμα                                                              38 Έργο στρατηγικής σημασίας. το Αεροδρόμιο των Σπάτων και η Αττική Οδός. Η δημοπράτηση διεθνών έργων. ενώ αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά την ανάπτυξη τουριστικών υποδομών τόσο στην Αλβανία όσο και στη Δυτ. Μαυροβούνιο και Κροατία και δεν θα είναι μόνο οδικός αλλά και σιδηροδρομικός. καθώς μέχρι το 2007 αναμένεται ανάθεση έργων άνω του 1. στην απέναντι ακτή της Αδριατικής.5 δισ. Ο άξονας θα ξεκινάει από την Ηγουμενίτσα και θα φτάνει στην κεντρική Ευρώπη διασχίζοντας Αλβανία. Έτσι. 314    . Γι’ αυτό.ά. όπως των προαναφερθεισών και την ανάπτυξη των απαραίτητων σχέσεων με τους εντόπιους φορείς. οι ελληνικές εταιρείες διαθέτουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να αποσπάσουν σημαντικό κομμάτι από την πίτα των έργων. Ο επαγγελματισμός. στελεχωμένη με έμπειρο προσωπικό που θα αναλάβει τη συστηματική διερεύνηση των ευκαιριών της αγοράς. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό τα όσα αναφέρει στέλεχος μεγάλου κατασκευαστικού ομίλου: «Μεταξύ των Εμιράτων υπάρχει ένας απίστευτος ανταγωνισμός. Στις προϋποθέσεις αυτές η σημαντικότερη είναι ίσως η τεχνογνωσία που απέκτησαν τα τελευταία χρόνια κατασκευάζοντας μόνες τους ή σε συνεργασία με Ευρωπαίους εταίρους μεγάλα σύνθετα έργα. η συνέπεια και η αυστηρή τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών (κ. Ελλάδα. εν όψει και της ένταξής της στην Ε. Σημειώνεται ότι το σχεδιαζόμενο δίκτυο οδικής και σιδηροδρομικής κάλυψης θα είναι ευθέως ανταγωνιστικό προς την αντίστοιχη Ιταλική «οτοστράτα». Οι ενδιαφερόμενες ελληνικές εταιρείες θα πρέπει να δημιουργήσουν περιφερειακή βάση στα Εμιράτα (θυγατρική ή αντιπροσωπευτικό γραφείο).Αντίρριου. άλλωστε. ευρώ. Η μη τήρησή τους θέτει την εταιρεία εκτός αγοράς για δεκαετίες. ιδιωτικών και δημόσιων. υπάρχει συνεχής ροή κατασκευαστικού αντικειμένου και μάλιστα με ασφαλή και άμεση χρηματοδότηση». οι ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις είτε αυτόνομα είτε μέσω στρατηγικών συμμαχιών κάνουν ολοένα και περισσότερο εμφανή την παρουσία τους εκεί.) κάθε έργου από την ανάδοχο εταιρεία αποτελούν απαράβατους όρους. Δεύτερη χώρα με αξιόλογο κατασκευαστικό αντικείμενο είναι η Ρουμανία. Εκτιμάται ότι παρά τον ισχυρό ανταγωνισμό που υπάρχει στην ευρωπαϊκή κατασκευαστική αγορά.

Tο «δέλεαρ» των περίπου 4. Ο σχεδιασμός αυτός έχει ήδη προκαλέσει το επενδυτικό ενδιαφέρον των ευρωπαϊκών κατασκευαστικών εταιρειών και ιδιαίτερα των ελληνικών. από το σύνολο των έργων ύψους 330 δισ. Στην περιοχή βρίσκονται 3. Χαρακτηριστικής σημασίας είναι το γεγονός ότι σε ελληνικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις αντιστοιχεί το 50% της συνολικής αξίας των έργων υποδομής στην πΓΔΜ. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό περισσότερο τον οικονομικό πυρετό στην περιοχή. με αποτέλεσμα να δημιουργείται ευνοϊκό πεδίο δραστηριοποίησης και για τις επιχειρήσεις παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών. Σήμερα. Πρόκειται κυρίως για έργα σιδηροδρομικών συνδέσεων που θα υλοποιηθούν στην περιοχή. οδικού δικτύου. FYROM. Μόνο στο επίπεδο του εκσυγχρονισμού των οδικών υποδομών. ξεπερνά 315    . οι οποίες πολύ σύντομα προβλέπεται να «δώσουν» στη χώρα μας την πρώτη θέση σε σχέση με την εκτέλεση έργων υποδομής με κοινοτική χρηματοδότηση στη γείτονα. το 2007. Η πρώτη απόπειρα. σε Σερβία. Tις ευκαιρίες που δημιουργούν τα νέα δεδομένα της εισόδου της Bουλγαρίας στην E. κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '90 απέτυχε λόγω των ανώριμων συνθηκών. Το πενταετές πλάνο 2007 – 2011 της SEETO (South Eastern Europe Transport Observatory) καθορίζει και λίστα προτεραιότητας από 34 έργα. στο πλαίσιο της προσαρμογής της τοπικής αγοράς στις κοινοτικές απαιτήσεις.000 χλμ. ευρώ των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών που σχεδιάζονται να υλοποιηθούν στην περιοχή την περίοδο 2007 - 2013. προϋπολογισμού περί τα 2 δισ. η προβλεπόμενη δαπάνη. ενώ ένα μέρος αφορά και οδικά έργα. έως το 2008. το πλάνο προβλέπει την κατασκευή ή ανακατασκευή περισσοτέρων από 2.500 ελληνικές επιχειρήσεις που απασχολούν 64.E.2009 από την ΕΕ.000 εργαζομένους. μέχρι το 2008. ευρώ. που έχουν ισχυρή θέση στην περιοχή. αλλά και των ιδιαίτερα υψηλών προσδοκιών που είχαν δημιουργηθεί τότε. περίπου το 1/10 αφορά άμεσα την Ελλάδα. επιχειρώντας για δεύτερη φορά τη διείσδυσή τους στις αγορές της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων.5 δισ. Το συνολικό επενδεδυμένο ελληνικό κεφάλαιο στα Βαλκάνια σήμερα ξεπερνάει τα 8 δισ. Στο «παιχνίδι» της κατασκευής έργων από τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών σκοπεύουν να εισέλθουν οι Έλληνες κατασκευαστές. ενώ εάν συνυπολογιστούν κι οι επενδύσεις στα λιμάνια και τις άλλες υποδομές της χώρας που χρήζουν βελτίωσης. ευρώ. Βοσνία και Κροατία. γίνεται ακόμη ελκυστικότερο από την ανάπτυξη και της αγοράς ακινήτων της Bουλγαρίας. μπορούν να εκμεταλλευτούν οι ελληνικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις. Μαυροβούνιο. ευρώ που έχουν προβλεφθεί για το διάστημα 2007 . Αλβανία.

σε όλο το σύστημα.. στους μεγαλύτερους ελληνικούς κατασκευαστικούς ομίλους. έχουν καταγραφεί και στον τομέα του φυσικού περιβάλλοντος και της αξιοποίησης των υδάτινων πόρων της χώρας. που βρίσκονται εγκατεστημένες στην ευρύτερη περιοχή της M. Βέβαια στον κατασκευαστικό κλάδο σημαντικότατο ρόλο διαδραματίζουν και τα «πολιτικά παιχνίδια». Μέση Ανατολή). οι οποίες με τη σειρά τους αναζήτησαν υπεργολάβους. ευρώ.5 δισ. αραβικών – ασιατικών. ευρώ μέχρι το 2020. δημιουργεί καινούργιες δυνατότητες και προοπτικές όσον αφορά τη σχέση τους με τους πανίσχυρους διεθνείς κατασκευαστικούς οίκους. τα 12. ευρώ αφορούν έργα για την παραγωγή ενέργειας (δηλαδή τις νέες μονάδες ηλεκτρισμού) και τα 8. ευρώ υποδομές σε δίκτυα μεταφοράς τα οποία βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν την ενιαία βαλκανική αγορά ενέργειας που επιχειρείται να συσταθεί. Παρά το γεγονός ότι για την επιχείρηση ανασυγκρότησης του Ιράκ διατέθηκαν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Η μεγέθυνση των ελληνικών ομίλων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η αγορά ενέργειας στα Βαλκάνια και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Από τις επενδύσεις που χρηματοδοτεί η Ε. Δεδομένου όμως. Οι εξελίξεις στον ελληνικό κατασκευαστικό κλάδο. προσέγγισαν με έντονες επιφυλάξεις το ενδεχόμενο ανάληψης έργων ή έστω κάποιων υπεργολαβιών. έως το 2013. ότι οι πόροι δεν επαρκούν. Σήμερα.Ε. μόνο περί τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ανασυγκρότηση του Ιράκ το 2003. Ανατολής. το 30% των εσόδων τους προέρχεται από έργα στο εξωτερικό. Οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες. Ανάγκες. η οποία ουσιαστικά επιβλήθηκε από την ανάγκη αντιμετώπισης των ξένων ανταγωνιστών τους και την επιδίωξη επέκτασης των εργασιών τους στο εξωτερικό. η νέα «πίτα» μοιράστηκε μεταξύ των αμερικανικών και βρετανικών επιχειρήσεων.5 δισ. στα περίπου 6 δισ. στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης του Ιράκ. απόφαση της τοπικής κυβέρνησης είναι να επενδυθούν στον τομέα αυτό. ευρώ. ακόμη και αμερικανικών κολοσσών που στο εξής δεν αντιμετωπίζουν αρνητικά το ενδεχόμενο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο των μεγάλων –ίσως και των σοβαρών μικρότερων– εταιρειών της χώρας. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό τα 3 δισ. ωστόσο. δεδομένων και των ευκαιριών διείσδυσης των εγχώριων εταιρειών στις κοντινές νέες χρυσοφόρες αγορές της περιοχής (Βαλκάνια. οι οποίες έχουν προϋπολογιστεί. έχουν μεταβάλει τη στάση ευρωπαϊκών. Η ευρύτερη περιοχή υποδέχεται επενδύσεις που στο σύνολό τους υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσουν τα 25 δισ. καθώς αυτές μάλλον δύσκολα θα 316    .

Οι Έλληνες κατασκευαστές. στις οποίες κατέληξαν οι μεγάλες συμβάσεις. Το μόνο συγκριτικό πλεονέκτημα που ενδεχομένως να απέκτησαν κάποιες από τις ελληνικές εταιρείες. Το 2000 οι ελληνικές εταιρείες εκτελούσαν σε χώρες του 317    . αφού οι μεγάλες αμερικανικές ή βρετανικές εταιρείες. το ανταγωνιστικό κόστος και η υψηλή ποιότητα των έργων που μπορούν να εξασφαλίσουν. είτε από το κατασκευαστικό δυναμικό των χωρών της περιοχής. Για να φθάσουμε στο σημερινό επίπεδο χρειάστηκαν προσπάθειες δεκαετιών. ως προς το τι μπορούν να περιμένουν. των οποίων οι επιχειρήσεις είχαν το δικαίωμα να διεκδικήσουν συμβόλαια για την ανασυγκρότηση του Ιράκ.λπ. Οι άλλες χώρες που αποκλείστηκαν ήταν η Γαλλία. σε σχέση άλλες δυτικοευρωπαϊκές. Η Ελλάδα έμεινε εκτός της λίστας των χωρών. τους καθιστά βασική δύναμη και κινητήριο μοχλό της οικονομίας.τι αφορά δε την ανάθεση των υπεργολαβιών. υπεράνθρωποι αγώνες και σημαντικές επενδύσεις. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι ο κατασκευαστικός κλάδος έχει δέσει γερές βάσεις για το μέλλον. «σπάζοντας» τα στενά εθνικά όρια και ανοίγοντας τα φτερά του για τις διεθνείς αγορές. αφού οι εταιρείες αυτές είναι σαφώς φθηνότερες σε σχέση με τις ελληνικές ή τις υπόλοιπες δυτικοευρωπαϊκές. η Ρωσία και ο Καναδάς. Γιουγκοσλαβίας κ. Ο ελληνικός κατασκευαστικός κλάδος παγιώνει τη θέση του ανάμεσα στους διεθνείς κολοσσούς. προκειμένου να μειώσουν σημαντικά το υπεργολαβικό τους κόστος. Ο 21ος αιώνας βρίσκει την ελληνική κατασκευαστική βιομηχανία σε πλήρη ανάπτυξη. Η δοκιμασμένη φερεγγυότητα τους. δηλαδή χώρες που εξέφρασαν την αντίθεσή τους με την επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράκ. κάτι που δεν απέκλεισαν τόσο οι αμερικανικές όσο και οι βρετανικές επιχειρήσεις. που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. η Γερμανία. σχέσεις που μπορούν ενδεχομένως να ματαιώσουν ενέργειες δολιοφθοράς. είναι οι μακροχρόνιες καλές σχέσεις που διατηρούν οι Έλληνες με τον αραβικό κόσμο. προτίμησαν υπεργολάβους είτε από το χώρο των «συμμαχικών» δυνάμεων (Ισπανία. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό αποφάσιζαν να εγκατασταθούν οι ίδιες στο Ιράκ.) τις έκανε ιδιαιτέρως επιφυλακτικές. που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Σε ό. με πείσμα και μέθοδο έκτισαν ένα νέο «προφίλ» που τους επιτρέπει να συνεργάζονται «επί ίσοις όροις» με τους ξένους κατασκευαστικούς ομίλους και χρηματοοικονομικούς φορείς. Πορτογαλία). η εμπειρία που έχουν αποκομίσει οι ελληνικές εταιρείες από ανάλογες περιπτώσεις (ανασυγκρότηση Kουβέιτ. Έχει στέρεα θεμέλια με ευρωπαϊκές πλέον προδιαγραφές.

οι οποίες αντιστοιχούν συνολικά στο 25% της πανευρωπαϊκής κατασκευαστικής δραστηριότητας. κατά τα τελευταία έτη. Το πλέον έγκυρο κλαδικό έντυπο για τον τομέα των κατασκευών στη Γηραιά Ήπειρο δημοσίευσε το 2004 την ετήσια λίστα με τις 100 μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες στην περιοχή. Γαλλική είναι και η δεύτερη θέση που ανήκει στην Bouygues. Επίσης.6) στην 64η θέση. Στη «μεγάλη κατηγορία» των ευρωπαϊκών κατασκευαστικών βρισκόταν ο όμιλος EΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ TEB και AΚΤΩΡ (§6. δρχ. με γνώμονα τις ετήσιες πωλήσεις τους. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό εξωτερικού έργα αξίας 223 δις. για τις 100 μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες της Ευρώπης. Στη λίστα που μέτρησε τους κύκλους εργασιών του 2004.6) στην 71η θέση και η J&P-ABAΞ (§6. έχοντας κερδίσει 22 θέσεις σε σύγκριση με τη λίστα του 2003. Στην κορυφή του καταλόγου παρέμεινε ο γαλλικός κολοσσός Vinci. η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (§6. σύμφωνα με την ετήσια έκθεση «European Powers of Construction» (Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις των κατασκευών) του διεθνούς συμβουλευτικού οίκου Deloitte. 318    . που προσπέρασε τη Σουηδική Skanska. αλλά και το σημαίνοντα ρόλο που διαδραματίζει στο πανευρωπαϊκό και συνεπώς και στο παγκόσμιο γίγνεσθαι καταδεικνύει έρευνα του περιοδικού Construction Europe. στην οποία είχε καταταγεί 86ος.20) στην 29η θέση. Την ταχεία ανάπτυξη του ελληνικού κατασκευαστικού κλάδου. ο όμιλος της EΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗΣ TEB (§6. η Ελλάδα είχε τριπλή εκπροσώπηση στη λίστα. κατατάσσονται τρεις μεγάλες ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες.2) στην 88η θέση.

333 Βέλγιο 3 3 766 Τσεχία 2 2 620 Δανία 3 3 633 Φινλανδία 3 3 1. Εταιρείες – κολοσσοί οδηγήθηκαν στην καταστροφή επειδή υπέπεσαν στο σφάλμα του γιγαντισμού. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Πίνακας 4: Οι 100 κορυφαίες κατασκευαστικές εταιρείες της Ευρώπης (Αριθμός εταιρειών ανά χώρα) Εταιρείες στο TOP 100 2004 2003 Μέσος όρος Εσόδων (εκατ.699 Γαλλία 5 4 7.000 Νορβηγία 1 1 1. κατά τα πρότυπα των αντίστοιχων ομίλων της Ευρώπης. όπως εκείνες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης. Όχι πριν κατορθώσουνε να γίνουνε πραγματικά μεγάλοι. οδηγήθηκε σε αποτυχία (την δεκαετία του ’90). ευρώ) Αυστρία 4 4 2.126 Σουηδία 6 6 3.488 Ελλάδα 3 3 1.743 Γερμανία 10 12 2. Οποιαδήποτε προσπάθεια έγινε να δραστηριοποιηθούν οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες στο εξωτερικό. Οι ελληνικές εταιρείες απέχουν πολύ σε νοοτροπία και οργάνωση από τις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες του εξωτερικού.844 Ελβετία 1 1 848 Ολλανδία 11 12 1. Ακόμη και σε αγορές που θεωρούσαν ως εύκολες.891 Πηγή: [11] Βέβαια. Είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουν όλες οι εταιρείες που προσπαθούν σήμερα να δημιουργήσουν μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Δεν πρόκειται για τυχαίο γεγονός ούτε για προσπάθεια ”υπονόμευσης” των ξένων κατασκευαστών σε βάρος 319    . Το να μεγαλώσουν για να εκμεταλλευτούν μόνο και μόνο τη λαμπρή εποχή των μεγάλων έργων. οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες πρέπει να διδαχθούν από τα λάθη του παρελθόντος.341 Πολωνία 2 0 475 Πορτογαλία 3 3 827 Ισπανία 9 9 3.171 Ουγγαρία 0 1 0 Ιταλία 9 11 1. δεν είναι κάτι που απαραίτητα θα βγει σε καλό.

όπου οι κατασκευαστικές εταιρείες συμμετέχοντας σε ένα ενιαίο μπλοκ δυνάμεων με τα αρμόδια υπουργεία. διαφορετικά νομικά πλαίσια. λαμβάνοντας όμως και υψηλές αποδόσεις. ώστε να περιοριστεί το επιχειρηματικό ρίσκο. Θα πρέπει λοιπόν σε μακροπρόθεσμη βάση να τεθούν όλα αυτά που αναφέρθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια ως άξονες στρατηγικής προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα. θα πρέπει να υπάρξουν και κεφάλαια τα οποία θα είναι προορισμένα να αντιμετωπίσουν πιθανό υψηλό κίνδυνο. Οι ελληνικές τεχνικές εταιρείες παραπονούνται για τη διαχρονική -όπως τη χαρακτηρίζουν.απουσία της πολιτείας από οποιαδήποτε προσπάθεια ενίσχυσης της εξωστρέφειάς τους. η οποία έχει προφανώς να κάνει με το επίπεδο οργάνωσης των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών. Φυσικά. αποτελούν τους καλύτερους πρεσβευτές έξω από τα σύνορα της χώρας τους. η εξωστρέφεια χρειάζεται στήριξη. Σημαντικά όμως είναι τα παράπονα των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών ως προς την στήριξη της Ελληνικής Πολιτείας. κατά τα συνήθη πρότυπα άλλων χωρών. όπως η Παγκόσμια Τράπεζα ή η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Εκτός των άλλων βέβαια. Πολλές εταιρείες προτιμούν τη συμμετοχή τους μόνο σε έργα που έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από διεθνείς οργανισμούς. 320    . Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για χώρες με διαφορετικές γλώσσες. το τραπεζικό σύστημα και θεσμοθετημένους φορείς. όπως επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί το θέμα στο παρελθόν. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό των Ελλήνων. Τα τελευταία χρόνια γίνονται σημαντικές προσπάθειες για την ανατροπή αυτής της κατάστασης. Ο ρόλος του κράτους είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Στην αποτυχία αυτή θα πρέπει να αναγνωριστεί το γεγονός ότι υπάρχει «αχίλλειος πτέρνα».

οι φήμες και το μέλλον”. ΚΑΛΗΜΕΡΑ. η Αδριατική Οδός”. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ONLINE.asp?catid=5347&subid=2&PubID=97730&word=%EA%E1% F4%E1%F3%EA%E5%F5%E1%F3%F4%E9%EA%DD%F2 (Οκτώβριος. Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιριών Η’ Τάξης. www.capital. 7/11/2004.gr/news. “Ποιες ελληνικές κατασκευαστικές βρίσκονται στη Μ. Capital.gr/_NEA/cat_news/PREVIEW_newS_KALIMERA.aspx?d=20040821&nid=4350960 (Οκτώβριος. Capital. ΤΑ ΝΕΑ Online..enet.asp?details=310349 (Οκτώβριος. Αθήνα. 2007) [5] Γαβρινιώτης Φάνης. “Στην παγκόσμια κορυφή ο όμιλος ΕΛ.ethnos. 25/6/2006. 2007) [10] Ρομποτής Κωνσταντίνος. ΤΕΒ και Ακτωρ”. www. www.kathimerini. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Βιβλιογραφία κεφαλαίου [1] “ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ – Ο ελληνικός κατασκευαστικός κλάδος (Οδοιπορικό. 2007) [9] “Σε ‘Έλληνες εργολάβους το 50% των έργων υποδομής της ΠΓΔΜ”. 2007) [6] Λάμπρου Κωνσταντίνος.imerisia.. 321    . Ανατολή”. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ONLINE. “Κατασκευές: Οι ξένοι. 13/4/2003.ΤΕΧ.gr/article. τα σενάρια.capital.asp?catid=4668&subid=2&PubID=95886&word=%EA%E1 %F4%E1%F3%EA%E5%F5%E1%F3%F4%E9%EA%DD%F2 (Οκτώβριος.”. 13/1/2006.gr/online/online_hprint?q=%EA%E1%F4%E1%F3%EA%E5%F5%E1%F 3%F4%E9%EA%DD%F2&a=&id=70728308 (Οκτώβριος. από το μεσοπόλεμο στο 2000)”.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_557232_19/09/2006_198 099 (Οκτώβριος. 2002 [2] “Αγωνία κατασκευαστικών για την «επόμενη ημέρα»”. ΕΘΝΟΣ ON LINE.gr/news. 12/6/2007. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. 2007) [7] “Οι επενδύσεις ελκύουν το ενδιαφέρον κατασκευαστικών ομίλων”. www. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ. www. www. 2007) [3] “Εκτός συνόρων τα μεγάλα έργα”. http://news.asp?news_data_id =108789&news_category_id=&category_id=62 (Οκτώβριος.gr/Article. 2007) [8] Τσιούφος Δημήτρης. “Κατασκευαστικές: Και στο βάθος οι ξένοι. “Έργο πνοής. 2007) [4] Μπάλη Γιάννα. 19/1/2007.gr/article.asp?details=228742 (Οκτώβριος. www.kalimera.tanea.

aspx?id=570263&nt=103 (Οκτώβριος. ΚΕΡΔΟΣ ON LINE. 2007) [14] Σούκη Στεφανία. www.imerisia. www. “Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ. www. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ONLINE.asp?catid=4668&subid=2&PubID=288228&word=%EA%E1 %F4%E1%F3%EA%E5%F5%E1%F3%F4%E9%EA%DD%F2 (Οκτώβριος. www. ΤΑ ΝΕΑ online. ΚΕΡΔΟΣ ON LINE.kerdos. 2007) [12] Φιντικάκης Γιώργος.kerdos. 2007) 322    .enet.euro2day.asp?catid=4666&subid=2&PubID=152418&word=%EA%E1 %F4%E1%F3%EA%E5%F5%E1%F3%F4%E9%EA%DD%F2 (Οκτώβριος.gr/online/online_hprint?q=%EA%E1%F4%E1%F3%EA%E5%F5%E1%F 3%F4%E9%EA%DD%F2&a=&id=56415476 (Οκτώβριος. www. Αλογοσκούφης: Άριστες οι προοπτικές μεγαλύτερης συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και αραβικού κόσμου”. “Εκτός λίστας των ΗΠΑ για έργα στο Ιράκ η Ελλάδα”.asp?catid=4668&subid=2&PubID=146239&word=%E5%EE %F9%F3%F4%F1%DD%F6%E5%E9%E1 (Οκτώβριος.imerisia.imerisia.aspx?d=20000714&nid=4138613 (Οκτώβριος.gr/default. “Στις 100 κορυφαίες τρεις ελληνικές εταιρείες”. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό www. “Ευκαιρίες στη Βουλγαρία για τράπεζες.gr (Οκτώβριος. 2007) [18] Μίχας Τάκης.imerisia.gr/Article. www.gr/article.enet. 20/6/2007.gr/article. 2007) [20] Λιάμης Λεωνίδας. 8/3/2007. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ONLINE. 14/9/2006. 10/3/2006. 17/7/2000. στη Bουλγαρία”. “Βαλκάνια και Τουρκία πυλώνες για την ενέργεια στην Ευρώπη”. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ONLINE. 2007) [19] “Ελληνικές επενδύσεις 1. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ.gr/default. 2007) [16] “Γ.gr/article. 13/6/2007. 2007) [11] Τζέλης Κασσιανός. www. “Ανοίγουν ξανά δρόμους για τα Βαλκάνια οι Έλληνες κατασκευαστές”. “Ειρηνικοί «κατακτητές»”. www.8 δισ. 17/12/2003. καλούν κατασκευαστικές”. 2007) [15] Αγγελής Γ.deloitte.gr/article. 25/6/2006.gr/online/online_hprint?q=%EA%E1%F4%E1%F3%EA%E5%F5%E1%F 3%F4%E9%EA%DD%F2&a=&id=20218260 (Οκτώβριος. 3/6/2005.gr/articles/131905 (Οκτώβριος..tanea.asp?catid=4666&subid=2&PubID=226722&word=%EA%E1 %F4%E1%F3%EA%E5%F5%E1%F3%F4%E9%EA%DD%F2 (Οκτώβριος. www. κατασκευαστικές”. Euro2Day. www. 2007) [17] Κόλλιας Φώτης. 2007) [13] DELOITTE.aspx?id=401714&nt=103 (Οκτώβριος. Βαλκάνια: Έργα 2 δισ.

asp?details=215635 (Οκτώβριος.kerdos. www.gr/_NEA/cat_news/preview_news_KALIMERA. 2007) [23] “Κ. www.kalimera.aspx?id=468074&nt=103 (Οκτώβριος. 2007) [24] “Αντίδοτο….gr/news. παρόν”.iok.gr/default.»”. Κ. ΙΟΚ.. 9/12/2005. www.kalimera. www. Σαββιδη «Η αναγκαιότητα της άρσης των δυσχερειών για την εξωστρέφεια του κλάδου κατασκευών. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό [21] “Η ελληνική παρουσία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα”. www. 21/12/2006. Μητρόπουλος: Το επιχειρείν χρειάζεται εξωστρέφεια”.gr/_NEA/cat_news/PREVIEW_newS_KALIMERA.asp?news_data_id =74808 (Οκτώβριος. Euro2Day. 2007) [26] “Ημερίδα: Το επιχειρηματικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στον κλάδο των κατασκευών μετά το 2004. 6/5/2005. Capital. 17/2/2004.asp?news_data_id=1 04731 (Οκτώβριος. Ομιλία κ.htm (Ιανουάριος. ΚΑΛΗΜΕΡΑ.euro2day. ΚΕΡΔΟΣ ON LINE.gr/mprogrammae. 2007) 323    . ΚΑΛΗΜΕΡΑ. 2007) [22] “Κατασκευαστικές: Ιστορίες από το. 2007) [25] “Ανοίγουν τα… φτερά τους”. www. Απαιτούμενη μεθοδολογία και προγραμματισμός.. η εξωστρέφεια”.capital.gr/articles/46985 (Οκτώβριος.

.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ .

.

Το Κράτος παραχωρεί τα δικαιώματα εκμετάλλευσης σε μία εταιρεία Ειδικού Σκοπού (Α. την ενέργεια. Μία εναλλακτική λύση στο πιο πάνω μοντέλο είναι όταν το Δημόσιο αναλαμβάνει να καταβάλλει στην Εταιρεία σε τακτά χρονικά διαστήματα της περιόδου λειτουργίας του Έργου μισθώματα (availability payments) που αντιστοιχούν: (α) στη δαπάνη μελέτης – κατασκευής. Όλα τα παραπάνω μοντέλα αναφέρονται στο παρόν σαν έργα παραχώρησης. Ο Δημόσιος τομέας μετατρέπεται σε αγοραστή υπηρεσιών π.Ε. την καθαριότητα.) για να κατασκευάσει και να λειτουργήσει το Έργο για μία ορισμένη χρονική περίοδο. όπως τα έργα υποδομής. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια το σύστημα παραχώρησης έχει ήδη εφαρμοστεί σε έργα που έχουν υλοποιηθεί όπως : . Η Εταιρεία στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιεί τα εισοδήματα από την λειτουργία του Έργου για να συντηρεί το Δάνειο και να παρέχει στον επενδυτή μέρισμα. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Π. τις μεταφορές. Built. 327    . Τον αερολιμένα ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ. DBFO (Design. Συναφείς τίτλοι είναι τα Concessions. Operate and Transfer). σχεδίαση. BOT (Built. (β) στη δαπάνη συντήρησης και λειτουργίας του Έργου και (γ) στη δαπάνη εξυπηρέτησης της χρηματοδότησης του Έργου με ίδια και δανειακά κεφάλαια.χ. Τον αυτοκινητόδρομο ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ. χρηματοδότηση. PFI (Private Finance Initiative).1 Περιγραφή των συμβάσεων παραχώρησης Οι κυβερνήσεις και οι Δημόσιοι φορείς έχουν τα τελευταία χρόνια προσπαθήσει να προσελκύσουν τον ιδιωτικό τομέα να συμμετέχει στην ανάπτυξη. Finance and Operate). λειτουργία και διαχείριση μεγάλων δημοσίων έργων σε πολλούς τομείς. Την γέφυρα ΡΙΟΥ – ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκαν και εφαρμόστηκαν διάφορα μοντέλα παραγωγής έργων που εμπίπτουν κάτω από τον τίτλο PPP που είναι το ακρωνύμιο των αγγλικών λέξεων Public Private Partnership δηλαδή Δημόσιος – Ιδιωτικός Συνεταιρισμός. κατασκευή. . Η μέθοδος παραχώρησης τοποθετεί την ευθύνη της χρηματοδότησης της κατασκευής και λειτουργίας του Έργου στον Ιδιωτικό Τομέα. . ο Δημόσιος Τομέας δεν κτίζει γραφεία αλλά αγοράζει ή μισθώνει από τον ιδιωτικό τομέα στεγαστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διαχείρισης και συντήρησης. δημόσια κτίρια κλπ.

προσαρμοσμένος στο σκοπό χρήσης χωρίς περιττά έξοδα και με ιδιαίτερη προσοχή στο κόστος κύκλου ζωής του έργου και την οικονομία στην κατανάλωση ενέργειας. Τους χώρους στάθμευσης ΑΘΗΝΑΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ. νερού κλπ. . Τον Αυτοκινητόδρομο ΙΩΝΙΑ ΟΔΟΣ Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως Η. Πλεονεκτήματα των Έργων Παραχώρησης . Τους χώρους στάθμευσης του ΟΛΠ καθώς και σε έργα που βρίσκονται στο στάδιο δημοπράτησης. . Τον Αυτοκινητόδρομο ΜΑΛΙΑΚΟΣ – ΚΛΕΙΔΙ . Επιτάχυνση παραγωγικών υποδομών : Εφ’ όσον το Κράτος δεν έχει επαρκείς πόρους τότε συνεταιρίζεται με τον ιδιωτικό τομέα για εκτέλεση έργων. Ιρλανδία. Την Υποθαλάσσια Σήραγγα Θεσσαλονίκης . Τον Αυτοκινητόδρομο ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ . Η κατανομή δημοσίων πόρων είναι σε μακροχρόνια βάση και επιτυγχάνεται η μείωση του δημοσίου χρέους και η απελευθέρωση σοβαρών πόρων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Γαλλία. 328    . όπως : . Ιταλία τα έργα παραχώρησης έχουν υποκαταστήσει ένα σημαντικό ποσοστό του τομέα κατασκευών/υπηρεσιών του Δημοσίου τομέα. Επιπρόσθετα ενσωματώνονται οι ανάγκες των υπηρεσιών μέσω σχεδιασμού κατασκευής με αποτέλεσμα την αποδοτικότητα σε χρήση πόρων στη διάρκεια ζωής του Έργου. Τον Αυτοκινητόδρομο ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΤΙΚΗΣ . Χρόνος Κατασκευής : Ο Παραχωρησιούχος έχει το κίνητρο να συμπληρώσει το έργο συντομότερα επειδή από την ολοκλήρωση του Έργου αρχίζει ο χρόνος εκμετάλλευσης. και . Πορτογαλία. Τον Αυτοκινητόδρομο ΑΘΗΝΑ – ΠΑΤΡΑ – ΠΥΡΓΟΣ . Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό . Οποιαδήποτε καθυστέρηση επιβαρύνει το χρηματοδοτικό σχέδιο του Έργου. Βασίλειο. Σχεδιασμός Έργου : Ο σχεδιασμός του έργου είναι πολύ προσεκτικός.

Μειονεκτήματα των Έργων Παραχώρησης Τα έργα Παραχώρησης είναι περίπλοκα. τεχνικοί σύμβουλοι κλπ. μακρύτερης διάρκειας και ανταποδοτικότητας. Δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας : Είναι αποδεδειγμένο ότι τα έργα Παραχώρησης δημιουργούν νέες επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας. . 329    . Κίνητρα για Απόδοση : Σε ορισμένα μοντέλα Παραχώρησης όπως π. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό . Κατανομή Κινδύνων : Στην περίπτωση των Έργων Παραχώρησης ο Παραχωρησιούχος επωμίζεται τους περισσότερους κινδύνους. εμπορικά κατευθυνόμενα. .χ. που απαιτούν εκτεταμένη τεκμηρίωση και διαπραγμάτευση. . Ανταγωνιστικότητα : Ο Παραχωρησιούχος λόγω της διεθνούς εμπειρίας και ενασχόλησης του με χρηματοοικονομικά ιδρύματα έχει υιοθετήσει σύγχρονα χρηματοοικονομικά μοντέλα με εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης. Οι δανειστές αναλαμβάνουν πολυέξοδες τεχνικές. Η λογική και αποδοτική συμβατική δομή με εμπορικά σωστή κατανομή κινδύνων αποτελούν τον αποφασιστικό παράγοντα για την τραπεζική εμπορευσιμότητα του έργου. Εμπλέκονται μελετητές. οικονομικές. χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι. Βασίλειο αναφορικά με έργα που έχουν εκτελεστεί με τη μέθοδο της παραχώρησης αποδεικνύουν ότι στην πλειοψηφία των έργων προκύπτει για το Κράτος οικονομία σε σύγκριση με τα συνήθη δημόσια έργα. Υπερβάσεις κόστους που εμφανίζονται σε δημόσια έργα δεν μπορούν να ισχύσουν. Κόστος : Οι δανειστές το επιβάλλουν και ο Παραχωρησιούχος το αποδέχεται ότι το τελικό κόστος του έργου θα είναι εκείνο του χρηματοοικονομικού μοντέλου. νομικές και φορολογικές μελέτες για να καλύψουν τους κινδύνους και τη βιωσιμότητα του έργου. με μισθώσεις (availability payments) οι πληρωμές προς τον Παραχωρησιούχο είναι συνδεδεμένες με την απόδοση. δικηγόροι. . Ποιότητα Έργου : Έχει αποδειχθεί ότι η ποιότητα του Έργου με το σύστημα Παραχώρησης είναι πολύ καλύτερη από τα συνήθη δημόσια έργα επειδή η ευθύνη συντήρησης είναι του Παραχωρησιούχου ο οποίος έχει κάθε κίνητρο να μειώσει τα έξοδα συντήρησης. . Ανταποδοτικότητα : Εκτεταμένες έρευνες που έχουν γίνει στο Η. .

Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Οι παραπάνω διαδικασίες προϋποθέτουν χρόνο και υψηλές δαπάνες τις οποίες καλείται να καλύψει εξ’ ολοκλήρου ο Προσφοροδότης. Λόγω της πολυπλοκότητας και των δαπανών που απαιτούνται πολύ λίγοι είναι οι Εργολήπτες που μπορούν να ενασχοληθούν με τον τομέα των παραχωρήσεων. Είναι δε ένα μειονέκτημα που θα εμφανιστεί σε έργα μέχρι και 20 εκ. 330    . Ένα άλλο σοβαρό μειονέκτημα είναι η έλλειψη υποδομής από μέρους των κρατικών φορέων να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις των έργων αυτών. ευρώ που μακροχρόνια δεν θα ενδιαφέρουν τους μεγάλους του κλάδου.

ΙΟΚ. Ομιλία κ.iok.P. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Βιβλιογραφία κεφαλαίου [1] “Ημερίδα: Το επιχειρηματικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στον κλάδο των κατασκευών μετά το 2004. Γεωργαλλίδη «Ο ρόλος των Μεθόδων P.I. (Public Private Partnership) στην ανάπτυξη Νέων Τρόπων Χρηματοδότησης έργων υποδομής ή και υπηρεσιών του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα»”.gr/mprogrammae. (Private Finance Initiative) και P. 2007) 331    .F. Σ.htm (Οκτώβριος. www.P.

.

Σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων συνήθως ανακηρύσσεται «προσωρινός ανάδοχος» κάποια εταιρεία ή κοινοπραξία και μόνο όταν κριθούν όλες οι τυχόν ενστάσεις κατά της διαδικασίας ή του προσωρινού αναδόχου μπορεί να θεωρηθεί «οριστικός ανάδοχος». 333    . Συχνά. Η κοινοπραξία αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα αλλά με περιορισμένη διάρκεια ζωής. Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου). προκειμένου να τα διεκδικήσουν με μεγαλύτερες αξιώσεις λόγω της εξειδίκευσης των εταίρων σε κάποια συγκεκριμένα τμήματα ή τεχνικά ζητήματα του έργου και να περιορίσουν τον συνολικό επιχειρηματικό τους κίνδυνο. Αυτοχρηματοδότηση : Η κάλυψη του κόστους κατασκευής ενός έργου από ιδιωτικούς φορείς με ίδιους πόρους και δανειακά κεφάλαια έναντι της παραχώρησης της εκμετάλλευσης του έργου. Ανεκτέλεστο Υπόλοιπο Έργων : Ο όρος αυτός αναφέρεται στην αξία του υπολειπόμενου προς εκτέλεση τμήματος των υπογεγραμμένων συμβάσεων σε μία δεδομένη χρονική στιγμή. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Π. τόση όσο διαρκεί η εκτέλεση του έργου.2 Κατασκευαστικό γλωσσάριο Ανάδοχος : Η εταιρεία ή κοινοπραξία η οποία αναλαμβάνει την εκτέλεση μίας σύμβασης. Παραχώρηση : Σύμβαση παραχώρησης της εκμετάλλευσης ενός έργου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και με προκαθορισμένη τιμολογιακή πολιτική σε ιδιώτες οι οποίοι το κατασκευάζουν με αυτοχρηματοδότηση ή συγχρηματοδότηση (πχ Αττική Οδός. κάποιο από τα μέλη της κοινοπραξίας αναλαμβάνει τον ρόλο του συντονιστή του εκτελούμενου έργου έναντι πρόσθετης αμοιβής. Κύριος του Έργου : Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου εκτελείται κάποιο έργο (πχ η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για ένα δημόσιο έργο αθλητικού χαρακτήρα) Κοινοπραξία : Οι κατασκευαστικές εταιρείες συχνά δημιουργούν κοινοπρακτικά σχήματα με άλλες εταιρείες για την εκτέλεση κάποιου έργου.

Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Συγχρηματοδότηση : Μέθοδος κατασκευής έργων ανάλογη με της αυτοχρηματοδότησης. σωφρονιστικά ιδρύματα. νοσοκομεία. PPP (Public-Private Partnership) : Μέθοδος αυτοχρηματοδότησης έργων στην οποία το κράτος διατηρεί μεν μετοχική συμμετοχή αλλά παραχωρεί την διαχείριση του έργου στους ιδιώτες εταίρους (πχ Αεροδρόμιο Σπάτων) Project Finance : Μέθοδος δανεισμού σύμφωνα με την οποία η εξόφληση του κεφαλαίου δεν ακολουθεί προκαθορισμένη πορεία όπως τα κοινά δάνεια αλλά διασυνδέεται με την απόδοση του έργου. δημόσιες διοικητικές υπηρεσίες κλπ) από ιδιώτες με αυτοχρηματοδότηση βάσει μακροχρόνιας συμφωνίας για μίσθωση αυτών των εγκαταστάσεων από το κράτος. 334    . Στο εξωτερικό η μέθοδος αυτή επεκτείνεται στο στάδιο της λειτουργίας και στην διαχείριση των εγκαταστάσεων αλλά και την διοίκηση του προσωπικού. στην οποία όμως το κράτος συνεισφέρει ένα μέρος του συνολικού κόστους (πχ αναλαμβάνοντας το κόστος απαλλοτριώσεων) προκειμένου να καταστεί οικονομικά βιώσιμο το έργο ή να προσαρμοστούν χαμηλότερα τα τιμολόγια χρήσης. μειώνοντας τον επιχειρηματικό κίνδυνο. PFI (Private Finance Initiatives) : Η πρακτική της κατασκευής δημόσιων κτιρίων (σχολεία.

Ε.jp- avax..aspx?cat=4&sub=47 (Οκτώβριος. 2007) 335    . www. Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές «εξόδου» των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό Βιβλιογραφία κεφαλαίου [1] “Κατασκευαστικό γλωσσάριο”. J&P-ΑΒΑΞ Α.gr/Default.