You are on page 1of 4

Gebodsborden

Verbodsborden
Waarschuwingsborden
Reddingstekens
Een veiligheidsbril Verboden voor
Haspel/brandslang Verboden te roken
dragen voetgangers

Verboden
Veiligheidshand- Veilgheidsschoenen
met water te Geen drinkwater
schoenen dragen dragen
blussen

Gehoor-
Veiligheidshelm Vuur, open vlam, Gevaar voor
bescherming
dragen roken verboden elektrische spanning
dragen
Plaats en richting
Gevaar Bijtende stoffen Brandblusapparaat
van de uitgang

Plaats en richting
Ontvlambaar Hangende lassen Te volgen richting van de
nooduitgang