You are on page 1of 10

РАДНА НЕДЕЉА ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА У 2017-2018.

ШК
МЕСЕЦ

ПРВИ КВАРТАЛ ДАТУМ


1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 3-1 3-2 3-3
1.9.2017.
4.9.2017.
5.9.2017.
1.
6.9.2017.
7.9.2017.
8.9.2017.
9/11/2017 МАТ
9/12/2017 МАТ МАТ
СЕПТЕМБАР

2. 9/13/2017
9/14/2017
9/15/2017
18.9.2017.
9/19/2017
3. 9/20/2017 МАТ
9/21/2017 МАТ
9/22/2017
25.9.2017.
9/26/2017 РГИМ ОЕТ1
4. 9/27/2017
9/28/2017
9/29/2017 ОЕТ ИТМ
10/2/2017
10/3/2017
5. 10/4/2017
10/5/2017
10/6/2017 ОЕТ2 ОЕТ
10/9/2017
10/10/2017 ОЕТ1
6. 10/11/2017 СРП
10/12/2017 СРП
10/13/2017 ОЕТ СРП СРП ИСБЛ ДН
ОКТОБАР

10/16/2017
10/17/2017 РГИМ ФИЗ СРП
7. 10/18/2017 МАТ
10/19/2017 ФИЗ ОАД
10/20/2017
ОКТОБ
10/23/2017 ОЕТ2 МАТ ФИЗ
10/24/2017 ФИЗ МАТ МАТ МАТ ММС
8. 10/25/2017 ОЕТ ИНСТ
10/26/2017 ОЕТ
10/27/2017 МАТ ФИЗ
ПОЧЕТАК 2. КВАРТАЛА
10/30/2017 ФИЗ ФИЗ ФИЗ ФИЗ МАТ МАТ МАТ
10/31/2017 МАТ ОЕТ1
9 11/1/2017 МАТ ОЕТ ГРАФ ГРАФ
11/2/2017 ИКТ ГРАФ ГРАФ СРП СРП РМИК

11/3/2017 ОЕТ МАТ


6.11.2017.
7.11.2017. Т ЦРТТ ЦРТ
10 8.11.2017. ОЕТ Т ЦРТТ ЦРТ ППР
9.11.2017. ППР
10.11.2017. ИСТ
13.11.2017. ФИЗ ОВТ МАТ МАТ
НОВЕМБАР

14.11.2017. ФИЗ ЕЛЕК


11 15.11.2017. РИИ ОЕТ ОЕТ2 ИСТ ИСТ МАТ
16.11.2017. ИСТ ИСТ ИСТ ИСТ
17.11.2017. ОЕТ ОЕТ РГМ ИСТ ОЕТ ОЕТ МАТ ОЕТ ММС МАТ
20.11.2017. МАТ МАТ ГЕО ГЕО ГЕО
21.11.2017. ФИЗ ФИЗ
12 22.11.2017. ОЕТ
23.11.2017. ПВ ОЕТ
24.11.2017. ФИЗ ЕЛЕК ЕЛЕК
27.11.2017. ФИЗ ОЕТ2 МАТ СРП МАТ
28.11.2017. СРП
13 29.11.2017. МАТ МАТ ИНСТ СОЦ СРП
30.11.2017. ХЕМ ХЕМ ХЕМ ХЕМ ЕЛЕК
1.12.2017. СРП ОЕТ1 СРП СРП ОЕТ
4.12.2017. ГЕО МАТ ДН ОЕТ МАТ
5.12.2017. МАТ РРИМ ОЕТ МАТ
14 6.12.2017. ОЕТ ОЕТ ОЕТ ОЕТ
7.12.2017. ИСТ МАТ ЕНГ МАТ ИСТ СРП СРП ОА ЕНГ
8.12.2017. СРП ИСТ ИСТ ЕНГ МАТ ИСТ ЕНГ ЕНГ МАТ МАТ ЕНГ ЕНГ ММС
ДЕЦЕМБАР

11.12.2017. ЕНГ ФИЗ СРП МАТ СРП ЕНГ ППР ЕНГ ЕНГ
12.12.2017. ЕНГ ФИЗ
15 13.12.2017. СРП СРП ОЕТ ЕНГ СРП МАТ
14.12.2017. ИКТ ОЕТ СРП ППР РМ ЕЛЕК
15.12.2017. ЕНГ МАТ ЕНГ ИСТ ИСТ МАТ
18.12.2017. ФИЗ ФИЗ ФИЗ ФИЗ
19.12.2017.

16
ДЕЦ
20.12.2017.
21.12.2017.
16 22.12.2017.
ПОЧЕТАК 3. КВАРТАЛА
10.01.2018.
11.01.2018.
12.01.2018.
15.01.2018.
16.01.2018.
17 17.01.2018.
ЈАНУАР

18.01.2018.
19.01.2018.
22.01.2018.
23.01.2018. ФИЗ ФИЗ ФИЗ
18 24.01.2018.
25.01.2018.
26.01.2018. ФИЗ
29.01.2018. МАТ ОЕТ
30.01.2018. ТЦ ТЦ
19 31.01.2018. ОЕТ ТЦ ТЦ
01.02.2018.
02.02.2018. ИСТ ИСТ ИСТ ИНСТ
5.02.2018. ИСТ СРП ОЕТ ОЕТ
6.02.2018. МАТ ММС ЕЛ
20 7.02.2018. СРП ОЕТ СОЦ
8.02.2018. ОЕТ ОЕТ
9.02.2018. ЕЛ
12.02.2018.
ФЕБРУАР

СРП СРП ЕНГ ЕНГ


21 13.02.2018. ХЕМ ХЕМ ХЕМ ОЕТ ФИЗ ОЕТ
14.02.2018. ОЕТ МАТ ЕНГ
19.02.2018. ГЕО ФИЗ ГЕО ГЕО ГЕО ОЕТ
20.02.2018. МАТ ИСТ ИСТ СРП ФИЗ
22 21.02.2018. ОЕТ АТ
22.02.2018. МЕР
23.02.2018. ИСТ ИСТ СРП СРП
26.02.2018. ФИЗ ФИЗ ГЕО ГЕО СРП МАТ
27.02.2018. ОЕТ
23 28.02.2018. СРП СРП СРП ОЕТ
01.03.2018. Г
02.03.2018. ФИЗ СРП
5.03.2018. ФИЗ СРП МАТ
6.03.2018. МАТ
24 7.03.2018. МАТ СРП ИНСТ
АРТ
24
8.03.2018. ОЕТ ОЕТ
9.03.2018. ММС
12.03.2018. СРП СРП ОЕТ
МАРТ

13.03.2018. МАТ ФИЗ ОЕТ ФИЗ


14.03.2018. ОЕТ ОЕТ ОЕТ СРП ОЕТ СРП
25
15.03.2018.
16.03.2018. ОЕТ МАТ
ПОЧЕТАК 4. КВАРТАЛА
19.03.2018. ФИЗ
20.03.2018. СРП СРП
26 21.03.2018. ФИЗ СРП
22.03.2018. СРП СРП
23.03.2018. СРП МАТ
26.03.2018. ОЕТ
27.03.2018. ОЕТ
27
28.03.2018.
29.03.2018. СРП СРП
9.04.2018.
10.04.2018. ОЕТ
28 11.04.2018. ОЕТ ОЕТ ОЕТ ИНСТ
12.04.2018. ОЕТ ОЕТ МЕР
13.04.2018.
АПРИЛ

СРП СРП ОЕТ


16.04.2018.
17.04.2018. ФИЗ ФИЗ
29 18.04.2018. ЕНГ
19.04.2018.
20.04.2018. ЕНГ ЕНГ
23.04.2018. ФИЗ ФИЗ ФИЗ
24.04.2018. МАТ ОЕТ
30 25.04.2018. ОЕТ СРП ВЕТ ОЕТ
26.04.2018. СРП ФИЗ СРП СРП
27.04.2018. ФИЗ
3.05.2018. СРП
4.05.2018. ОЕТ
понедељак 5.05.2018.
7.05.2018. АИС СРП
8.05.2018. ОЕТ ОЕТ
31 9.05.2018. ОЕТ ФИЗ СРП
10.05.2018.
11.05.2018. СРП МАТ
14.05.2018. МАТ
15.05.2018. ОЕТ
32 16.05.2018.
МАЈ

ИНСТ СРП
МАЈ 32
17.05.2018. ЕНГ
18.05.2018. ОЕТ СРП СРП СРП СРП СРП
21.05.2018. СРП
22.05.2018. ММС
33 23.05.2018. СРП МАТ ОЕТ ОЕТ МАТ СРП
24.05.2018. СРП СРП СРП ОЕТ
25.05.2018. МАТ СРП МАТ ЕНГ ЕНГ ЕНГ ЕНГ
28.05.2018. СРП
29.05.2018. ОЕТ ОЕТ СРП
34 30.05.2018. МАТ ОЕТ МАТ ФИЗ
31.05.2018. МАТ
1.06.2018. СРП СРП ИНСТ
4.06.2018. ЕНГ ЕНГ
5.06.2018. МАТ ОЕТ
35 6.06.2018. ОЕТ ОЕТ ЕНГ ОЕТ
7.06.2018.
8.06.2018. ЕНГ ЕНГ ОЕТ
ЈУН

11.06.2018. ОЕТ СРП


12.06.2018. ФИЗ ОЕТ ФИЗ ФИЗ
36 13.06.2018. МАТ СРП
14.06.2018. СРП ФИЗ ОЕТ
15.06.2018. СРП
18.06.2018.
37
19.06.2018.
20.06.2018
21.06.2018
НАЊА У 2017-2018. ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ

3-4 3-5 3-6 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6

МАТ

МАТ

МАТ
МАТ

МАТ
МАТ
МАТ
МАТ СРП
СРП РИИ СРП
СРП
ФИЗ ПАИВТ
ИЛМ МАТ
ОПС

ПОКР ПОКР

СРП
СРП СРП СРП
МАТ РМ
ПОСР

ПАИВТ

СОЦ

СОЦ МАТ

МАТ
ИПМ ЕЛ ЕНЕН ЕЛ ЕП

СРП СРП МАТ


МАТ
СОЦ ПАИВТ
ПОКР
ОПС СОЦ ПОСТР
СРП СРП СРП СРП
СРП
ЕНГ ЕНГ ЕНГ
ИЛМ ЕНГ МАТ СРП
ЕНГ ЕНГ ЕНГ ЕНГ МАТ
МАТ СРП ЕНГ
МАТ ПОСР СРП СРП
СРП
ФИЗ ЕП
МАТ ФИЗ
РМ
СРП
СРП

ИНСТ
ОБР
СОЦ СОЦ
СРП
СРП СРП
ПАИВТ СРП
СРП СРП СРП
МАТ СРП СРП
СРП

СРП
СРП

ЕР
МАТ
ЕНГ ЕНГ ЕНГ
СРП
МАТ
СРП
СРП ФИЗ
СРП СРП
МАТ
СРП СРП

ФИЗ
МАТ

СРП
СРП СРП СРП

ПАИВТ

МАТ

СРП
СРП
ЕНГ СРП СРП СРП СРП
ЕНГ ЕНГ

СРП
МАТ СРП
СРП СРП

СРП

МАТ

МАТ СРП
ЕНГ
СРП

СРП СРП
ЕНГ
МАТ
МАТ

СРП СРП

МАТ