You are on page 1of 4

NAČRT AKTIVNOSTI DRUŠTVA "VILKO MAZI" V LETU 2018

SPOŠTOVANI: članice, člani, uporabniki, naši prijatelji in simpatizerji.

V novem letu 2018 vam želimo zdravja, sreče, uspehov, veselja in veliko govornih užitkov.

URADNE URE:

vsak torek od 14-17h v sobi št. 3 II nadstropje

v stavbi časopisne hiše DELO Slovenčeva cesta 19a, Ljubljana

ostale aktivnosti Društva se izvajajo po sprejetem programu

Telefon: 059 023749 in Mobitel: 064 265 959

e-pošta: vlasta.podbreznik@guest.arnes.si

Spletna stran: www.drustvo-vilko-mazi.si

Vaše želje, prošnje, predloge in pripravljenost za aktivno delo v društvu lahko sporočite na e-pošto.

SKOZI VSE LETO BOMO NUDILI SVETOVANJE, STROKOVNO POMOČ OSEBAM Z GOVORNOJEZIKOVNIMI
MOTNJAMI, NJIHOVIM SVOJCEM IN DRUGIM. ORGANIZIRALI IN IZVAJALI BOMO RAZLIČNA PREDAVANJA,
DELAVNICE, VAJE GOVORA, SOCIALIZACIJE IN OBNAŠANJA V NARAVNEM OKOLJU.

TAKO ŠIRIMO ZNANJE O NAŠI DOMOVINI IN SOSEDNJIH DEŽELAH. Z DRUŽENJEM PREMAGUJEJO STRAH PRED
MNOŽICO IN JAVNIM NASTOPANJEM (NPR. V VLOGI TURISTIČNEGA VODIČA UTRJUJEJO SVOJO SAMOZAVEST,
SAMOSPOŠTOVANJE IN SVOJE GOVORNE SPOSOBNOSTI). NASTOPI SO DOKUMENTIRANI S KAMERO
(KAR OMOGOČA SUBJEKTIVNO IN OBJEKTIVNO ANALIZO NASTOPOV).

ORGANIZIRALI IN IZVEDLI BOMO MLADINSKI TABOR, REDNO SE BODO SESTAJALE SKUPINE ZA SAMOPOMOČ,
PERMANENTNO BOMO SKRBELI ZA OZAVEŠČANJE IN INFORMIRANJE ŠIRŠE JAVNOSTI O PROBLEMATIKI OSEB
Z GOVORNO-JEZIKOVNIMI MOTNJAMI

Komisija za vaje govora in obnašanja v naravnem okolju predlaga sledeče:

UDELEŽENCI SE MORAJO PRAVOČASNO PRIJAVITI

(VSAJ 30 DNI PRED ODHODOM).

VSAKO SPREMEMBO NAČRTA BOMO PRAVOČASNO SPOROČILI.

Natisnili smo 11. št. revije POVEJ

ČLANARINA za leto 2018 znaša € 20,00.
Št. Dne Aktivnosti Cilj
1 09.01.2018 Skupina za samopomoč dela vsak delovni torek Utrjevanje naučenih tehnik
od 13-17 ure in vsako delovno sredo in četrtek govora, branja, obnavljanja in
od 9-13 spontanega govora – pomoč
strokovnega mentorja
2 16.01.2018 Predavanje-okrogla miza Nastopanje pred poslušalci-
poljubna tema
3 30.01.2018 Predavanje-okrogla miza Poljubna tema-nastop
obravnavanca 3. stopnje th
4 06.02.2018 Skupina za samopomoč dela vsak delovni torek Utrjevanje naučenih tehnik
od 13-17 ure in vsako delovno sredo in četrtek govora, branja, obnavljanja in
od 9-13 spontanega govora – pomoč
strokovnega mentorja
5 22.02.2018 Občni zbor društva na Slovenčevi 19a, Ljubljana. Potrditev in sprejem finančnega
Članski sestanek, poročila za leto 2017, sprejem in delovnega poročila
delovnega in finančnega načrta za leto 2018.
6 28.02.2018 Napisano in poslano poročilo za FIHO Opravljanje obveznosti društva
7 03.03.2018 Vaje govora v naravnem okolju Druženje, socialne veščine,
Pohod 'Jurčičeva pot' od Višnje Gore do Muljave utrjevanje psihofizične kondicije

8 06.03.2018 Predavanje-okrogla miza Dobro obnašanje in medsebojni odnosi
Skupina za samopomoč dela vsak delovni torek Utrjevanje naučenih tehnik
od 13-17 ure in vsako delovno sredo in četrtek govora, branja, obnavljanja in
od 9-13 v Ljubljani spontanega govora – pomoč
strokovnega mentorja
9 13-14.03.2018 RETORIKA (13 in 14.03.2018). Odprava strahu pred govorom
Tečaj besedne in nebesedne komunikacije – in javnim nastopanjem,
Vlasta Podbrežnik, Maja Štebih , Neva Ribnikar; učinkovite tehnike in veščine za
Dušica Kunaver; AV snemanje: Ilija Antolović dober govorni nastop pred
publiko, AV snemanje,
subjektivna in objektivna ocena
nastopov
10 03.04.2018 AV snemanje Utrjevanje naučenih tehnik
Skupina za samopomoč dela vsak delovni torek govora, branja, obnavljanja in
od 13-17 ure in vsako delovno sredo in četrtek spontanega govora – pomoč
od 9-13 v Ljubljani strokovnega mentorja
11 10.04.2018 Predavanje-okrogla miza Poljubna tema
05.05.2018 KOSTANJEVICA Širjenje znanja o naši
festival vrtnic-rožni vrt domovini, nastopi pred
mikrofonom in kamero,
BURBONK premagovanje strahu pred
govorom in množico
poslušalcev
12 08.05.2018 AV snemanje Utrjevanje naučenih tehnik
Skupina za samopomoč dela vsak delovni torek govora, branja, obnavljanja in
od 13-17 ure in vsako delovno sredo in četrtek spontanega govora – pomoč
od 9-13 v Ljubljani strokovnega mentorja
13 23.05-27.05.2018 Utrjevanje tehnik govora branja,
Vaje govora v naravnem okolju obnavljanja spontanega govora, skrb za
TABORJENJE- ANKARAN psihofizično kondicijo in bioritem,
odprava strahu pred govorom in
23.05 - 27.05.2018 druženjem, učinkovito javno
nastopanje, AV snemanje, subjektivna in
objektivna ocena nastopov

14 05.06.2018 Predavanje-okrogla miza Poljubna tema
Skupina za samopomoč dela vsak delovni torek Utrjevanje naučenih tehnik
od 13-17 ure in vsako delovno sredo in četrtek govora, branja…
od 9-13 v Ljubljani
15 07.06.2018 Vaje govora v naravnem okolju Skrb za psihofizično kondicijo,
Tradicionalni pohod – Šmarna Gora druženje in utrjevanje tehnik
govora v naravnem okolju
16 09.06.2018 Vaje govora v naravnem okolju Širjenje znanja izven domovine,
ZAGREB nastopi pred mikrofonom in
Obisk društva Hinko Freud v Zagrebu – izmenjava kamero, premagovanje strahu
izkušenj in strokovno sodelovanje pred govorom in množico
poslušalcev
17 16.06.2018 VRBA-BLED-BLEJSKA BOBRAVA Širjenje znanja o naši
-RADOVLJICA domovini, nastopi pred
mikrofonom in kamero,
premagovanje strahu pred
govorom in množico
poslušalcev
18 30.06.2018 DANES SMO MLADI 31 LET Zaznamovanje obletnice
Zaključni sestanek: Izvršnega odbora, ustanovitve Društva 30.6.1987
strokovnega in nadzornega odbora.
19 04.07.2018 Rojstni dan Vilka Mazija Ohranjanje spomina na starosto
slovenske logopedije
20 do 04.09.2018 Stalne naloge društva (individualne aktivnosti in Utrjevanje naučenih veščin in
delo po navodilih strokovnega vodstva). govornih tehnik
21 11.09.2018 Predavanje: Spoznavanje nerazvozlanih
Skupina za samopomoč dela vsak delovni torek od skrivnosti tega sveta
13-17 ure in vsako delovno sredo in četrtek od 9-13 v Utrjevanje naučenih tehnik
Ljubljani govora, branja…
22 13.09.2018 Vaje govora v naravnem okolju Širjenja znanja o živalih, vaje
pohod v živalski vrt (od 16-19 ure) branja in nastopi pred kamero
23 29.09.2018 Vaje govora v naravnem okolju Širjenje znanja o naši
domovini, nastopi pred
BRASLOVČE-RIMSKA NEKROPOLA-ŽALEC mikrofonom in kamero,
premagovanje strahu pred
govorom in množico
poslušalcev
24 02.10.2018 AV snemanje
Skupina za samopomoč dela vsak delovni torek Utrjevanje naučenih tehnik
od 13-17 ure in vsako delovno sredo in četrtek govora, branja…
od 9-13 v Ljubljani

Predavanje-okrogla miza Poljubna tema
25 19.10.2018 FIHO sestanek razna obvestila, poročila o delu in Načrtovanje, pisanje in
sredstvih pošiljanje načrta, prošenj itd.
26 22.10.2018 Mednarodni dan ozaveščanja o jecljanju Ozaveščanje širše javnosti o
problematiki oseb z GJM
27 27.10.2018 Vaje govora v naravnem okolju Širjenje znanja o naši
domovini, nastopi pred
SVIŠČAKI-SNEŽNIK mikrofonom in kamero,
premagovanje strahu pred
govorom in množico
poslušalcev
28 13.11.2018 Skupina za samopomoč dela vsak delovni torek Utrjevanje naučenih tehnik
od 13-17 ure in vsako delovno sredo in četrtek govora, branja…
od 9-13 v Ljubljani
Predavanje-okrogla miza Poljubna tema
29 24.11.2018 Vaje govora v naravnem okolju Skrb za kulturno udejstvovanje
glasbeni koncert – Opera-gledališče Ljubljana in izobraževanje
30 05.12.2018 Predavanje-okrogla miza Poljubna tema
Skupina za samopomoč dela vsak delovni torek
od 13-17 ure in vsako delovno sredo in četrtek Utrjevanje naučenih tehnik
od 9-13 v Ljubljani govora, branja…
31 11.12.2018 Vaje govora v naravnem okolju Širjenje znanja o prestolnici,
Ogled novoletne Ljubljane spoznavanje njenih kulturnih
znamenitosti

Programe in delovanje sofinancira FIHO. Stališča Društva »Vilko Mazi« ne izražajo stališč FIHO.