Alfabetul grec

Alfabetul grec a fost creat dup modelul alfabetului fenician. Acesta este folosit în limba greac . Alfabetul grec st la originea unor alfabete ce au devenit celebre :
y y y

etrusc, care a dat na tere alfabetului latin ; chirilic ; gotic.

Cuvântul român alfabet provine de la primele dou litere ale alfabetului grec : alpha ( ) i bêta ( ) care la rândul lor provin de la primele dou litere ale alfabetului ebraic, alef i bet.

Liter mare Liter mic

Transcriere classic

Transcriere ne

Denumire

a

a

Alpha

b

v

Bêta

g

g/j

Gamma

d

d

Delta

e

e

Epsilon

w

v

Vau/Digamma

st

st

Stigma

z

z

Dzêta

ê

i

Êta

h

h

Hêta

th

th

Thêta

i

i

Iota

k

k

Kappa

l

l

Lambda

m

m

Mi

n

n

Ni

x/ks

x

Xi

o

o

Omicron

p

p

Pi

s

s

San

sh

sh

Shô

q

q

Qoppa

r

r

Rhô

,

s

s

Sigma

t

t

Tau

y

y

Ypsilon

ph

f

Phi

kh

kh

Khi

ps

ps

Psi

ô

o

Oméga

ss

ss

Sampi/Disigma

Literele grece ti sunt folosite deseori în nota ia tiin ific , mai ales în algebr
y y y y y y y y y y y y

i fizic :

Unghiurile sunt notate cu (theta mic) sau (alpha mic). Litera (delta mare) este folosit pentru a desemna un interval. Literea (epsilon mic) este folosit pentru a desemna valorile neglijabile (cantit i mici). Litera (pi mic) este utilizat în matematic pentru a desemna circumferin a unui cerc cu raza egal cu o unitate (aproximativ 3,1415926536). Litera (oméga mic) desemneaz în fizic viteza unghiular . Litera (oméga mare) este simbolul pentru o unitate în SI(Sistemul international) a rezisten ei electrice, ohmul. Litera (mu mic) este simbolul pentru prefixul SI(Sistemul International) micro care reprezint o milionime dintr-o unitate. Litera (rho mic) este folosit în matematic pentru a indica curbele polare, i în fizic pentru densitate. Litera (chi mic) este utilizat în fizic pentru a desemna un coeficient de compresibilitate (termodinamic i unde) Litera (sigma mare) este utilizat îm matematic pentru a desemna o sum de elemente. Literele grece ti sunt folosite pentru a desemna stelele. Diferitele tipuri de radia ie emis de materialele radioactive sunt notate respectiv , i .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful