PROIECT DE LECŢIE

1. Date generale: Data: Institutor: Unitatea de învăţământ: Clasa: I Obiectul: Matematică Unitatea de învăţare: „Numerele naturale de la 0 la 10” Subiectul: Numărul şi cifra 5 Tipul lecţiei: Formare de priceperi şi deprinderi Durata: 45′

2. Scopul: Familiarizarea cu numărul şi cifra 5 3. Obiective cadru şi de referinţă: 1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii 1.1. să înţeleagă sistemul zecimal de formare a numerelor, utilizând obiecte pentru justificări 1.2. să scrie, să citească, să compare şi să ordoneze numerele naturale de la 0 la 100 2. Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme 2.3. să sesizeze asocierea dintre elementele a două grupe de obiecte, desene sau numere mai mici ca 30, pe baza unor criterii date să continue modele repetitive reprezentate prin obiecte, desene sau numere mai mici decât zece 3. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic 4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate 4.2. să conştientizeze utilitatea matematicii în viaţa cotidiană 4. Obiective operaţionale: O1: Să formeze mulţimi de obiecte, în baza unei sarcini date O2: Să reprezinte mulţimi prin desene sau semne grafice O3: Să conştientizeze numărul 5 ca simbol al mulţimii cu cinci elemente O4: Să scrie corect cifra 5 O5: Să dobândească algoritmi de compunere/descompunere a numărului 5 O6: Să compare mulţimi, prin corespondenţa între elementele componente O7: Să integreze numerele studiate în şirul numerelor naturale, numărând crescător şi descrescător Notă: 1. Toate obiectivele enumerate demonstrează existenţa unei strânse interdependenţe. Obiectivele cadru se referă la formarea unor capacităţi specifice disciplinei pe parcursul a patru ani de studiu. Obiectivele de referinţă urmăresc achiziţia de cunoştinţe şi de capacităţi în timp de un an. Obiectivele operaţionale precizează

Programul de formare a învăţătorilor institutorilor/învăţătorilor debutanţi şi necalificaţi din judeţul Sibiu, noiembrie 2009, formatori : prof. Diana Bucuţă, inspector de specialitate ISJ Sibiu, prof. Camelia Virca, inst. Camelia Ciora, inst. Mirela Mihăiloaie, inst. Viora Rozorea, inst. Inke Tordai

caietele – auxiliar pentru matematică. Metode de învăţământ. Ilarion N. Câte îmi mai trebuie ca să am două? exerciţiul material concret frontal observarea sistematică a comportamen- Programul de formare a învăţătorilor institutorilor/învăţătorilor debutanţi şi necalificaţi din judeţul Sibiu. Aramis. formatori : prof. Braşov. noiembrie 2009. Curriculum pentru clasele I-II. 5. Dacă lângă el mai vin doi. Inke Tordai . fişe de lucru. 6. Bucureşti. conform cerinţelor precizate în derularea activităţii. Bucureşti 2000 Chiran R. beţişoare. jetoane cu cifrele 0 – 5. Strategia didactică: Mijloace didactice: planşa cu cifra 5. Ed. Ghidul învăţătorului. Surse informaţionale: Ghidul programului de informare/formare a institutorilor/învăţătorilor. ÎNTR-UN PROIECT DIDACTIC SE MENŢIONEAZĂ EXCLUSIV OBIECTIVELE OPERAŢIONALE! ÎN PROIECTUL DE FAŢĂ S-A DORIT PUNCTAREA CORELAŢIEI OC-OR-OO! 2. însoţită de observaţiile şi sugestiile corespunzătoare. Paralela 45. inst. inst. Metodica predării – învăţării matematicii la ciclul primar. Desfăşurarea activităţii Etapele lecţiei Obiective operaţionale Momentul organizatoric Reactualizarea cunoştinţelor dobândite anterior O1 Strategia didactică Conţinut esenţial Metode conversaţia Mijloace Forme de organizare a activităţii frontal Metode de evaluare formativă crearea condiţiilor necesare pentru desfăşurarea eficientă a lecţiei de matematică Verificarea temei de casă... Matematică clasa I. Viora Rozorea. jocul didactic Forme de organizare a activităţii: frontal. Metodica predării matematicii. 1998 Roşu M. E D P. Matematică – manual pentru clasa I. All. explicaţia.„Am o carte. prof. Begu C. 2001 Neacşu I. planşe pentru „Poveste cu pitici” şi „Poveşti matematice”.performanţa sau capacitatea de care va fi capabil elevul după parcurgerea unei activităţi. inst. Bucureşti 2003 Cârjan F. Diana Bucuţă. Sarcinile de lucru pentru fişa de muncă independentă vor fi ilustrate după creativitatea fiecărui învăţător. Mirela Mihăiloaie. Exerciţii de construire a unor mulţimi pe baza materialului concret: . Camelia Ciora. Camelia Virca. demonstraţia. procedee: conversaţia. individual. Dumitru A. Ed. Bucureşti 2005 7.. ÎN MOD UZUAL.„Un copil vine la tablă.... tabla cu figurine magnetice. inst. exerciţiul. câţi elevi conversaţia sunt în faţa clasei?” explicaţia . observaţia. inspector de specialitate ISJ Sibiu. Ed..

două mâini. luna.„Vecinii lui 2. comparare.) . inst. cei trei purceluşi. l-am - tului elevului probă orală conversaţia exerciţiul exerciţiul conversaţia jocul didactic tabla magnetică jetoane cu cifrele învăţate explicaţia exerciţiul conversaţia planşa suport şi pitici din hârtie frontal observarea sistematică a comportamentului elevului Programul de formare a învăţătorilor institutorilor/învăţătorilor debutanţi şi necalificaţi din judeţul Sibiu.) . un pas înapoi” .. Mirela Mihăiloaie. prof. într-o poieniţă din pădure îşi are căsuţa un pitic foarte prietenos. câte flori sunt în buchetul meu?” .„Aşezaţi-vă în ordine crescătoare.) ..” .„Numerele pare să-şi dea mâna” „Poveste cu pitici” : (pe măsură ce apar în poveste.” . astfel încât la final avem o imagine completă a „unei mulţimi cu 5 elemente”) „Undeva. inst. piticii din hârtie sunt lipiţi pe planşa suport.„Ce sunt trei?” (iezii caprei din poveste..” .„Ce pot fi patru?” (picioarele unei mese. De fiecare dată se asociază mulţimea cu cifra corespunzătoare. 3. Exerciţii de numărare. unui scaun. formatori : prof.) Exerciţii de raportare cantitate – număr – cifră: . Camelia Virca.) .. roţile unei maşini.„Aşezaţi-vă în ordine descrescătoare. Inke Tordai .„Numărul cuprins între 2 şi patru stă ghemuit. 2.O1 O1 O6 Captarea atenţiei O3 „Dacă am primit câte o floare de la trei copii.„Ce poate fi numai unul/una?” (soarele. Camelia Ciora. 4 .. două picioare. pietricele . inst. inspector de specialitate ISJ Sibiu. două aripi.. . un pas înainte.se construiesc pe tabla magnetică mulţimi cu un anumit număr de elemente (de la 1 la 4)... inst..„Ce pot fi multe.„Ce pot fi numai doi?” (doi ochi. Viora Rozorea.„Câte creioane îmi trebuie lângă cele două ca să am în total patru?” Exerciţii de selectare din mediul înconjurător a unor mulţimi: . firele de iarbă... Diana Bucuţă. foarte multe?” (posibil: stelele. frunzele.„Cel mai mic număr din acest şir. noiembrie 2009. Vă întrebaţi cum am aflat eu asta? Odată. ordonare: „Jocul numerelor” – patru copii cu cartonaşe: 1..„Cel mai mare număr din acest şir ridică mâna” .” . pământul.

Se ridică încă patru fete.Alte variante asemănătoare construite pe tabla magnetică de către copii. Acesta locuia într-o ciupercă din apropiere. Mare veselie era în poieniţă. Şi-au făcut chiar trompete din tulpini de păpădie..Anunţarea temei noi şi a obiectivelor urmărite Dirijarea învăţării O1 O3 O2 văzut.. Diana Bucuţă. În total sunt . Reprezentarea simbolică a mulţimii care are 5 elemente şi corelarea ei cu cifra 5. prof. Este completă o mulţime cu 5 elemente? .. inst. Comunicarea rezultatelor care se aşteaptă de la elevi la sfârşitul activităţii. Activitate independentă Sarcina 1 . formatori : prof. inst. s-au şi apucat să danseze împreună. Chiar atunci au apărut doi pitici călare pe melci. Arată cam aşa…(1) . inst. care cântau şi râdeau cât îi ţinea gura.3 beţişoare şi încă 2.Am 5 creioane.(5) . ce credeţi ? Purtat de un fluturaş. unde apare cifra de tipar şi de mână. (+1) câţi pitici s-au adunat ? (4) Dar. Mirela Mihăiloaie.câte beţişoare mai puneţi lângă 2 ca să aveţi 5? . Acum în poieniţă se mirau uitându-se unul la altul 5 pitici. Viora Rozorea. (+2) Cum s-au văzut. Exerciţii practice de construire a unor mulţimi cu 5 elemente: .4 beţişoare şi încă 1. În total sunt . a apărut zâmbind. Şi toată gălăgia a ajuns la urechile celui mai bătrân pitic.(5) . inspector de specialitate ISJ Sibiu.. Inke Tordai . încât şi ceilalţi când l-au văzut s-au liniştit. Repede a venit şi el în poieniţă. cel mai visător pitic. Numărul şi cifra 5 Se prezintă planşa model. Camelia Virca.În desenul alăturat. inst. Camelia Ciora.1 băiat se ridică în picioare.” Precizarea temei lecţiei noi. L-am şi auzit cum se plângea că îi este urât singur şi ar dori prieteni. Era atât de tăcut cu gândul la cine ştie ce poveste. colorează cu galben din întreaga explicaţia planşa model frontal explicaţia conversaţia exerciţiul material concret frontal observarea sistematică a comportamentului elevului tabla magnetică conversaţia fişa de lucru individual probă scrisă Programul de formare a învăţătorilor institutorilor/învăţătorilor debutanţi şi necalificaţi din judeţul Sibiu. noiembrie 2009. În total câţi copii sunt ? .

formatori : prof. dacă este cazul.încercări de scriere pe foaie velină . prof. distanţa dintre cifre. inspector de specialitate ISJ Sibiu. inst. Activitate independentă (se continuă fişa de lucru) Sarcina 4 .Completează cu buline pălăriile ciupercilor astfel încât pe fiecare să fie câte 5. învăţătorul verifică şi intervine pentru corectare. alineat.O3 O4 Obţinerea performanţei O5 O7 mulţime de fluturaşi.scrierea cifrei în caietul special. Viora Rozorea.Exerciţii de identificare şi citire a cifrei 5 Sarcina 5 .simularea scrierii cifrei: cu degetul în aer şi apoi pe bancă . inst. reamintirea poziţiei corecte pentru scris . Câte elemente are fiecare din cele două mulţimi ? Cum sunt ele? Sarcina 2 .exerciţii de pregătire: încălzirea muşchilor mâinii. Elevii care au lucrat foarte corect pot scrie un rând folosind creion colorat. După ce a fost scris primul rând. însoţită de explicaţie . Mirela Mihăiloaie.Colorează atâtea casete câte jucării sunt în fiecare imagine.Încercuieşte cu o culoare cel mai mare număr din primul şir Sarcina 7 exerciţiul explicaţia demonstraţia exerciţiul planşa model frontal individual explicaţia exerciţiul fişa de lucru individual observarea sistematică a comportamentului elevului autoevaluare Programul de formare a învăţătorilor institutorilor/învăţătorilor debutanţi şi necalificaţi din judeţul Sibiu. Pentru fiecare fluturaş alege o floare şi colorează cu roşu. Sarcina 3 . inst.Scrierea numărului corespunzător fiecărei mulţimi de obiecte Sarcina 6 . Diana Bucuţă. cu respectarea cerinţelor referitoare la titlu.se observă scrierea în pătrăţel . Camelia Virca. Camelia Ciora. inst.Completează şirurile . numai 5. Inke Tordai . Apoi fiecare continuă încă treipatru rânduri.precizarea elementelor grafice componente . Scrierea cifrei 5: .scrierea model la tablă. noiembrie 2009.

se desenează conturul palmei. (ştampile aplicate reprezentând o mulţime cu 5 elemente) Aprecieri concrete privind participarea elevilor la lecţie. cinci voinici. create de elevi pe baza unor ilustraţii.” (degetele de la o mână) conversaţia jocul didactic probă orală planşe suport frontal Activitate transdisciplinară (sugestie) foi albe.activitatea poate continua în ora de educaţie muzicală cu învăţarea cântecului. exerciţiul „Poveşti matematice”. Mirela Mihăiloaie. explicaţia De colorat desenul care va fi găsit în caiet. împleteşti Şi palate construieşti. Camelia Ciora. Recompense: cinci steluţe pe fişa de lucru. joci mingea. Cât îi vezi de mititei. Faci cu ei tot ce vrei: 1. Câte rândunele sunt în total? • Ana avea 5 baloane. creioane colorate individual observarea sistematică a comportamentului elevului O5 . Câte sunt după ce a mai venit una? • Lângă cele trei rândunele. conversaţia implicarea lor în realizarea sarcinilor. formatori : prof. 2. compune şi descompune numărul 5. din care 2 s-au spart. Comes. Personalizăm fiecare degeţel astfel încât să avem pe foaie cei cinci pitici despre care povestesc versurile. De scris 3 rânduri cu cifra învăţată. vin să se aşeze încă 2. . inst. prof. inspector de specialitate ISJ Sibiu. noiembrie 2009. frontal Tema pentru acasă Încheierea activităţii frontal individual aprecieri recompense Programul de formare a învăţătorilor institutorilor/învăţătorilor debutanţi şi necalificaţi din judeţul Sibiu. conversaţia Scrie variantele observate în tabelele de pe fişă. inst. pe aranjamentul muzical propus de L. pe o ramură. Camelia Virca. 3. Inke Tordai . inst. Diana Bucuţă.- O5 Folosind beţişoare. Câte baloane i-au rămas? Ghicitoare: „Cinci pitici. inst. 4. dacă este completă şi corectă. Viora Rozorea. 5. • Pe un lac erau 4 răţuşte. Scrii.

Viora Rozorea.Programul de formare a învăţătorilor institutorilor/învăţătorilor debutanţi şi necalificaţi din judeţul Sibiu. formatori : prof. inspector de specialitate ISJ Sibiu. Inke Tordai . inst. Mirela Mihăiloaie. Diana Bucuţă. inst. Camelia Virca. inst. prof. inst. Camelia Ciora. noiembrie 2009.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful