You are on page 1of 3

SJK(T) LADANG JENDARATA BHG 2,

36009 TELUK INTAN, PERAK.

SENARAI KANDUNGAN FAIL UTAMA -PANITIA BAHASA TAMIL

BIL KANDUNGAN

1 REKOD PEMANTAUAN

2 VISI DAN MISI

3 SURAT PERLANTIKAN

4 TAKWIM

5 CARTA ORGANISASI

6 BIODATA GURU

7 JADUAL WAKTU

8 NOTIS PANGGILAN MESYUARAT

9 MINIT MESYUARAT

10 PROGRAM PENINGKATAN

11 PELAN STRATEGIK

12 PELAN TAKTIKAL

13 PELAN OPERASI

14 KERTAS KERJA PROGRAM

15 LAPORAN PROGRAM

16 KEWANGAN

17 SENARAI BAHAN RUJUKAN

18 JADUAL PENCERAPAN

19 ANALISIS PEPERIKSAAN SEKOLAH

20 ANALISIS PEPERIKSAAN UPSR

21 PANITIA DAERAH

22 SURAT DAN PEKELILING

23 PELBAGAI
SJK(T) LADANG JENDARATA BHG 2,
36009 TELUK INTAN, PERAK.

REKOD PEMANTAUAN FAIL UTAMA -PANITIA BAHASA TAMIL

BIL KANDUNGAN TANDAKAN (/) ATAU (X)

1 VISI DAN MISI

2 SURAT PERLANTIKAN

3 TAKWIM

4 CARTA ORGANISASI

5 BIODATA GURU

6 JADUAL WAKTU

7 NOTIS PANGGILAN MESYUARAT

8 MINIT MESYUARAT

9 PROGRAM PENINGKATAN

10 PELAN STRATEGIK

11 PELAN TAKTIKAL

12 PELAN OPERASI

13 KERTAS KERJA PROGRAM

14 LAPORAN PROGRAM

15 KEWANGAN

16 SENARAI BAHAN RUJUKAN

17 JADUAL PENCERAPAN

18 ANALISIS PEPERIKSAAN SEKOLAH

19 ANALISIS PEPERIKSAAN UPSR

20 PANITIA DAERAH

21 SURAT DAN PEKELILING

22 PELBAGAI

KOMEN :

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

DISEMAK OLEH,

….……………………