You are on page 1of 17

Formularul nr.

OC-2
Aprbat prin ordinul ministrului finanțelor
nr.216 din 28.12.2015
SUCCES SRL
(denumirea autorității/institutiei bugetare)

COD FISCAL
1003600076588

DISPOZITIE DE PLATĂ nr. 10

Data intocmirii Cont corespondent Suma


28.10.2017 531 4889,78

A elibera Gribiș Victoria


În baza Lista de plată a salariilor nr 10
Suma pentru plată Patru mii opt sute optzeci și nouă lei-78 bani
(in litere)

______________________________________________________________________________________________________________

Anexa:
_________________________________________________________________________________________________________

Conducător _______________________ Contabil-sef


______________________________
(semnătura) (semnătura)

Date suplimentare ale beneficiarului sumei:


Actul de intentitate_________________________nr. _______________________
seria_________________________________________

emis de _______________________________________________________________________________________________________

la “_____”______________________________20___

Am primit suma de: Patru mii opt sute optzeci și nouă lei-78 bani
________________________________________________________ ___________________________________________
(semnătura)
A plătit casierul _____________________________
(semnătura)
Formularul nr. OC-2
Aprbat prin ordinul ministrului finanțelor
nr.216 din 28.12.2015
SUCCES SRL
(denumirea autorității/institutiei bugetare)

COD FISCAL
1003600076588

DISPOZITIE DE PLATĂ nr. 11

Data intocmirii Cont corespondent Suma


28.10.2017 531 4889,78

A elibera Voloșciuc Ina


În baza Lista de plată a salariilor nr 10
Suma pentru plată Patru mii opt sute optzeci și nouă lei-78 bani
(in litere)

______________________________________________________________________________________________________________

Anexa:
_________________________________________________________________________________________________________

Conducător _______________________ Contabil-sef


______________________________
(semnătura) (semnătura)

Date suplimentare ale beneficiarului sumei:


Actul de intentitate_________________________nr. _______________________
seria_________________________________________

emis de _______________________________________________________________________________________________________

la “_____”______________________________20___

Am primit suma de: Patru mii opt sute optzeci și nouă lei-78 bani
________________________________________________________ ___________________________________________
(semnătura)
A plătit casierul _____________________________
(semnătura)
Formularul nr. OC-2
Aprbat prin ordinul ministrului finanțelor
nr.216 din 28.12.2015
SUCCES SRL
(denumirea autorității/institutiei bugetare)

COD FISCAL
1003600076588

DISPOZITIE DE PLATĂ nr. 12

Data intocmirii Cont corespondent Suma


28.10.2017 531 4889,78

A elibera Gîncu Geta


În baza Lista de plată a salariilor nr 10
Suma pentru plată Patru mii opt sute optzeci și nouă lei-78 bani
(in litere)

______________________________________________________________________________________________________________

Anexa:
_________________________________________________________________________________________________________

Conducător _______________________ Contabil-sef


______________________________
(semnătura) (semnătura)

Date suplimentare ale beneficiarului sumei:


Actul de intentitate_________________________nr. _______________________
seria_________________________________________

emis de _______________________________________________________________________________________________________

la “_____”______________________________20___

Am primit suma de: Patru mii opt sute optzeci și nouă lei-78 bani
________________________________________________________ ___________________________________________
(semnătura)
A plătit casierul _____________________________
(semnătura)
Formularul nr. OC-2
Aprbat prin ordinul ministrului finanțelor
nr.216 din 28.12.2015
SUCCES SRL
(denumirea autorității/institutiei bugetare)

COD FISCAL
1003600076588

DISPOZITIE DE PLATĂ nr. 13

Data intocmirii Cont corespondent Suma


28.10.2017 531 4889,78

A elibera Varatic Claudia


În baza Lista de plată a salariilor nr 10
Suma pentru plată Patru mii opt sute optzeci și nouă lei-78 bani
(in litere)

______________________________________________________________________________________________________________

Anexa:
_________________________________________________________________________________________________________

Conducător _______________________ Contabil-sef


______________________________
(semnătura) (semnătura)

Date suplimentare ale beneficiarului sumei:


Actul de intentitate_________________________nr. _______________________
seria_________________________________________

emis de _______________________________________________________________________________________________________

la “_____”______________________________20___

Am primit suma de: Patru mii opt sute optzeci și nouă lei-78 bani
________________________________________________________ ___________________________________________
(semnătura)
A plătit casierul _____________________________
(semnătura)
Formularul nr. OC-2
Aprbat prin ordinul ministrului finanțelor
nr.216 din 28.12.2015
SUCCES SRL
(denumirea autorității/institutiei bugetare)

COD FISCAL
1003600076588

DISPOZITIE DE PLATĂ nr. 14

Data intocmirii Cont corespondent Suma


28.10.2017 531 4889,78

A elibera Moroșan Inessa


În baza Lista de plată a salariilor nr 10
Suma pentru plată Patru mii opt sute optzeci și nouă lei-78 bani
(in litere)

______________________________________________________________________________________________________________

Anexa:
_________________________________________________________________________________________________________

Conducător _______________________ Contabil-sef


______________________________
(semnătura) (semnătura)

Date suplimentare ale beneficiarului sumei:


Actul de intentitate_________________________nr. _______________________
seria_________________________________________

emis de _______________________________________________________________________________________________________

la “_____”______________________________20___

Am primit suma de: Patru mii opt sute optzeci și nouă lei-78 bani
________________________________________________________ ___________________________________________
(semnătura)
A plătit casierul _____________________________
(semnătura)
Formularul nr. OC-2
Aprbat prin ordinul ministrului finanțelor
nr.216 din 28.12.2015
SUCCES SRL
(denumirea autorității/institutiei bugetare)

COD FISCAL
1003600076588

DISPOZITIE DE PLATĂ nr. 15

Data intocmirii Cont corespondent Suma


28.10.2017 531 8177,65

A elibera Sîrbu Adelina


În baza Lista de plată a salariilor nr 10
Suma pentru plată Opt mii o sută șaptezeci și șapte lei-65 bani
(in litere)

______________________________________________________________________________________________________________

Anexa:
_________________________________________________________________________________________________________

Conducător _______________________ Contabil-sef


______________________________
(semnătura) (semnătura)

Date suplimentare ale beneficiarului sumei:


Actul de intentitate_________________________nr. _______________________
seria_________________________________________

emis de _______________________________________________________________________________________________________

la “_____”______________________________20___

Am primit suma de: Opt mii o sută șaptezeci și șapte lei-65 bani
________________________________________________________ ___________________________________________
(semnătura)
A plătit casierul _____________________________
(semnătura)
Formularul nr. OC-2
Aprbat prin ordinul ministrului finanțelor
nr.216 din 28.12.2015
SUCCES SRL
(denumirea autorității/institutiei bugetare)

COD FISCAL
1003600076588

DISPOZITIE DE PLATĂ nr. 16

Data intocmirii Cont corespondent Suma


28.10.2017 531 5609

A elibera Vlas Sanda


În baza Lista de plată a salariilor nr 10
Suma pentru plată Cinci mii șase sute nouă lei-00 bani
(in litere)

______________________________________________________________________________________________________________

Anexa:
_________________________________________________________________________________________________________

Conducător _______________________ Contabil-sef


______________________________
(semnătura) (semnătura)

Date suplimentare ale beneficiarului sumei:


Actul de intentitate_________________________nr. _______________________
seria_________________________________________

emis de _______________________________________________________________________________________________________

la “_____”______________________________20___

Am primit suma de: Cinci mii șase sute nouă lei-00 bani
________________________________________________________ ___________________________________________
(semnătura)
A plătit casierul _____________________________
(semnătura)
Formularul nr. OC-2
Aprbat prin ordinul ministrului finanțelor
nr.216 din 28.12.2015
SUCCES SRL
(denumirea autorității/institutiei bugetare)

COD FISCAL
1003600076588

DISPOZITIE DE PLATĂ nr. 17

Data intocmirii Cont corespondent Suma


28.10.2017 531 6879,05

A elibera Miron Maria


În baza Lista de plată a salariilor nr 10
Suma pentru plată Șase mii opt sute șaptezeci și nouă lei-05 bani
(in litere)

______________________________________________________________________________________________________________

Anexa:
_________________________________________________________________________________________________________

Conducător _______________________ Contabil-sef


______________________________
(semnătura) (semnătura)

Date suplimentare ale beneficiarului sumei:


Actul de intentitate_________________________nr. _______________________
seria_________________________________________

emis de _______________________________________________________________________________________________________

la “_____”______________________________20___

Am primit suma de: Șase mii opt sute șaptezeci și nouă lei-05 bani
________________________________________________________ ___________________________________________
(semnătura)
A plătit casierul _____________________________
(semnătura)
Formularul nr. OC-2
Aprbat prin ordinul ministrului finanțelor
nr.216 din 28.12.2015
SUCCES SRL
(denumirea autorității/institutiei bugetare)

COD FISCAL
1003600076588

DISPOZITIE DE PLATĂ nr. 18

Data intocmirii Cont corespondent Suma


28.10.2017 531 4287,98

A elibera Stînca Stanislav


În baza Lista de plată a salariilor nr 10
Suma pentru plată Patru mii două sute optzeci și șapte lei-98 bani
(in litere)

______________________________________________________________________________________________________________

Anexa:
_________________________________________________________________________________________________________

Conducător _______________________ Contabil-sef


______________________________
(semnătura) (semnătura)

Date suplimentare ale beneficiarului sumei:


Actul de intentitate_________________________nr. _______________________
seria_________________________________________

emis de _______________________________________________________________________________________________________

la “_____”______________________________20___

Am primit suma de: Patru mii două sute optzeci și șapte lei-98 bani
________________________________________________________ ___________________________________________
(semnătura)
A plătit casierul _____________________________
(semnătura)
Formularul nr. OC-2
Aprbat prin ordinul ministrului finanțelor
nr.216 din 28.12.2015
SUCCES SRL
(denumirea autorității/institutiei bugetare)

COD FISCAL
1003600076588

DISPOZITIE DE PLATĂ nr. 19

Data intocmirii Cont corespondent Suma


28.10.2017 531 4287,98

A elibera Melenciuc Marin


În baza Lista de plată a salariilor nr 10
Suma pentru plată Patru mii două sute optzeci și șapte lei-98 bani
(in litere)

______________________________________________________________________________________________________________

Anexa:
_________________________________________________________________________________________________________

Conducător _______________________ Contabil-sef


______________________________
(semnătura) (semnătura)

Date suplimentare ale beneficiarului sumei:


Actul de intentitate_________________________nr. _______________________
seria_________________________________________

emis de _______________________________________________________________________________________________________

la “_____”______________________________20___

Am primit suma de: Patru mii două sute optzeci și șapte lei-98 bani
________________________________________________________ ___________________________________________
(semnătura)
A plătit casierul _____________________________
(semnătura)
Formularul nr. OC-2
Aprbat prin ordinul ministrului finanțelor
nr.216 din 28.12.2015
SUCCES SRL
(denumirea autorității/institutiei bugetare)

COD FISCAL
1003600076588

DISPOZITIE DE PLATĂ nr. 20

Data intocmirii Cont corespondent Suma


28.10.2017 531 4287,98

A elibera Valuța Mirela


În baza Lista de plată a salariilor nr 10
Suma pentru plată Patru mii două sute optzeci și șapte lei-98 bani
(in litere)

______________________________________________________________________________________________________________

Anexa:
_________________________________________________________________________________________________________

Conducător _______________________ Contabil-sef


______________________________
(semnătura) (semnătura)

Date suplimentare ale beneficiarului sumei:


Actul de intentitate_________________________nr. _______________________
seria_________________________________________

emis de _______________________________________________________________________________________________________

la “_____”______________________________20___

Am primit suma de: Patru mii două sute optzeci și șapte lei-98 bani
________________________________________________________ ___________________________________________
(semnătura)
A plătit casierul _____________________________
(semnătura)
Formularul nr. OC-2
Aprbat prin ordinul ministrului finanțelor
nr.216 din 28.12.2015
SUCCES SRL
(denumirea autorității/institutiei bugetare)

COD FISCAL
1003600076588

DISPOZITIE DE PLATĂ nr. 21

Data intocmirii Cont corespondent Suma


28.10.2017 531 13851,10

A elibera Știrbu Cristna


În baza Lista de plată a salariilor nr 10
Suma pentru plată Treisprezece mii opt sute cinzeci și unu lei-10 bani
(in litere)

______________________________________________________________________________________________________________

Anexa:
_________________________________________________________________________________________________________

Conducător _______________________ Contabil-sef


______________________________
(semnătura) (semnătura)

Date suplimentare ale beneficiarului sumei:


Actul de intentitate_________________________nr. _______________________
seria_________________________________________

emis de _______________________________________________________________________________________________________

la “_____”______________________________20___

Am primit suma de: Treisprezece mii opt sute cinzeci și unu lei-10 bani
________________________________________________________ ___________________________________________
(semnătura)
A plătit casierul _____________________________
(semnătura)
Formularul nr. OC-2
Aprbat prin ordinul ministrului finanțelor
nr.216 din 28.12.2015
SUCCES SRL
(denumirea autorității/institutiei bugetare)

COD FISCAL
1003600076588

DISPOZITIE DE PLATĂ nr. 22

Data intocmirii Cont corespondent Suma


28.10.2017 531 4141,20

A elibera Hreapco Stepan


În baza Lista de plată a salariilor nr 10
Suma pentru plată Patru mii o sută patruzeci și unu lei-20 bani
(in litere)

______________________________________________________________________________________________________________

Anexa:
_________________________________________________________________________________________________________

Conducător _______________________ Contabil-sef


______________________________
(semnătura) (semnătura)

Date suplimentare ale beneficiarului sumei:


Actul de intentitate_________________________nr. _______________________
seria_________________________________________

emis de _______________________________________________________________________________________________________

la “_____”______________________________20___

Am primit suma de: Patru mii o sută patruzeci și unu lei-20 bani
________________________________________________________ ___________________________________________
(semnătura)
A plătit casierul _____________________________
(semnătura)
Formularul nr. OC-2
Aprbat prin ordinul ministrului finanțelor
nr.216 din 28.12.2015
SUCCES SRL
(denumirea autorității/institutiei bugetare)

COD FISCAL
1003600076588

DISPOZITIE DE PLATĂ nr. 23

Data intocmirii Cont corespondent Suma


28.10.2017 531 4287,98

A elibera Morozova Tatiana


În baza Lista de plată a salariilor nr 10
Suma pentru plată Patru mii două sute optzeci și șapte lei-98 bani
(in litere)

______________________________________________________________________________________________________________

Anexa:
_________________________________________________________________________________________________________

Conducător _______________________ Contabil-sef


______________________________
(semnătura) (semnătura)

Date suplimentare ale beneficiarului sumei:


Actul de intentitate_________________________nr. _______________________
seria_________________________________________

emis de _______________________________________________________________________________________________________

la “_____”______________________________20___

Am primit suma de: Patru mii două sute optzeci și șapte lei-98 bani
________________________________________________________ ___________________________________________
(semnătura)
A plătit casierul _____________________________
(semnătura)
Formularul nr. OC-2
Aprbat prin ordinul ministrului finanțelor
nr.216 din 28.12.2015
SUCCES SRL
(denumirea autorității/institutiei bugetare)

COD FISCAL
1003600076588

DISPOZITIE DE PLATĂ nr. 24

Data intocmirii Cont corespondent Suma


28.10.2017 531 5095,27

A elibera Ghimbaș Victor


În baza Lista de plată a salariilor nr 10
Suma pentru plată Cinci mii nouăzeci și cinci lei-27 bani
(in litere)

______________________________________________________________________________________________________________

Anexa:
_________________________________________________________________________________________________________

Conducător _______________________ Contabil-sef


______________________________
(semnătura) (semnătura)

Date suplimentare ale beneficiarului sumei:


Actul de intentitate_________________________nr. _______________________
seria_________________________________________

emis de _______________________________________________________________________________________________________

la “_____”______________________________20___

Am primit suma de: Cinci mii nouăzeci și cinci lei-27 bani


________________________________________________________ ___________________________________________
(semnătura)
A plătit casierul _____________________________
(semnătura)
Formularul nr. OC-2
Aprbat prin ordinul ministrului finanțelor
nr.216 din 28.12.2015
SUCCES SRL
(denumirea autorității/institutiei bugetare)

COD FISCAL
1003600076588

DISPOZITIE DE PLATĂ nr. 2

Data intocmirii Cont corespondent Suma


13.10.2017 226 15960

A elibera Ghimbaș Victor


În baza Procurării materiei prime de la furnizor
Suma pentru plată Cincisprezece mii nouă sute șaizeci lei -00 bani
(in litere)

______________________________________________________________________________________________________________

Anexa:
_________________________________________________________________________________________________________

Conducător _______________________ Contabil-sef ______________________________


(semnătura) (semnătura)

Date suplimentare ale beneficiarului sumei:


Actul de intentitate_________________________nr. _______________________
seria_________________________________________

emis de _______________________________________________________________________________________________________

la “_____”______________________________20___

Am primit suma de: Cincisprezece mii nouă sute șaizeci lei -00 bani
________________________________________________________ ___________________________________________
(semnătura)
A plătit casierul _____________________________
(semnătura)
Formularul nr. OC-2
Aprbat prin ordinul ministrului finanțelor
nr.216 din 28.12.2015
SUCCES SRL
(denumirea autorității/institutiei bugetare)

COD FISCAL
1003600076588

DISPOZITIE DE PLATĂ nr. 25

Data intocmirii Cont corespondent Suma


28.10.2017 531 1165,29

A elibera Tînevschi Dan


În baza Lista de plată a salariilor nr 10
Suma pentru plată O mie o sută șaizeci și cinci lei-29 bani
(in litere)

______________________________________________________________________________________________________________

Anexa:
_________________________________________________________________________________________________________

Conducător _______________________ Contabil-sef


______________________________
(semnătura) (semnătura)

Date suplimentare ale beneficiarului sumei:


Actul de intentitate_________________________nr. _______________________
seria_________________________________________

emis de _______________________________________________________________________________________________________

la “_____”______________________________20___

Am primit suma de: O mie o sută șaizeci și cinci lei-29 bani


________________________________________________________ ___________________________________________
(semnătura)
A plătit casierul _____________________________
(semnătura)