You are on page 1of 1

9 BIDANG TUGAS UTAMA GURU BESAR

1. Pengurusan Dan Kepimpinan Organisasi
2. Pengurusan Kurikulum
3. Pengurusan Kokurikulum
4. Pengurusan Hal Ehwal Pelajar
5. Pengurusan Kewangan
6. Pengurusan Pentadbiran Pejabat
7. Pengurusan Persekitaran Dan Kemudahan Fizikal
Sekolah
8. Pengurusan Pembangunan Sumber Manusia
9. Pengurusan Perhubungan Luar