You are on page 1of 2

I PRZEGLĄD PIEŚNI I POEZJI PASYJNEJ -

MOKRELIPIE 2018

Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Znalezienia Krzyża


Świętego w Mokremlipiu Starostwo

Powiatowe w Zamościu
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego

„Mokrelipie”
Z wielką radością pragniemy zaprosić zespoły śpiewacze i chóralne do wzięcia
udziału w I edycji Przeglądu Pieśni i Poezji Pasyjnej - MOKRELIPIE 2018’, który
odbędzie się 18 marca 2018 r. o godz. 15.00 w kościele p.w. Znalezienia Krzyża
Świętego w Mokremlipiu.
Tradycja muzyczna kościoła stanowi skarbiec nieocenionej wartości wybijający się
ponad inne sztuki. Pięknym zwyczajem jest wykonywanie w okresie Wielkiego Postu
(a zwłaszcza w Niedzielę Palmową) utworów pasyjnych. Pragniemy, aby wszystkie
zespoły i chóry wymieniły swoje doświadczenia i podnosiły swój poziom twórczy o
przeznaczeniu liturgicznym.
Materiały informacyjne, regulamin Przeglądu oraz kartę zgłoszenia można uzyskać
na stronie: http://mokrelipie.blogspot.com/, które należy przesłać pocztą (liczy się
data stempla pocztowego) lub na adres e-mail organizatorów
do 15 marca 2018 r.
W imieniu organizatorów
DYREKTOR ORGANIZACYJNY
Ks. Jarosław Nowak
Adres do korespondencji: Parafia p.w. Znalezienia Krzyża Świętego w Mokremlipiu,
Mokrelipie 98 , 22-463 Radecznica. Z dopiskiem ,,PASYJNE’’
e-mail: mokrelipie@interia.eu tel.84 681 80 63 lub/i +48 505 118 213