You are on page 1of 19

CURS 11

SISTEME MARIME
NECONVENŢIONALE
Evaluarea forţelor şi
momentelor induse în
corpul navei
Formularea problemei
Una din problemele importante o constituie evaluarea
forţelor şi momentelor dinamice induse in corpul navei
datorate mişcărilor ca urmare a acţiunii în principal al
valurilor.
În general calculele se realizează pentru 18 secţiuni
de-a lungul navei, pentru o gamă de unghiuri de
incidenţă şi o gamă de frecvenţe ale valului.
Este important de subliniat că, de foarte multe ori,
aceste tipuri de forţe şi momente sunt practic
confundate cu forţele şi momentele date de acţiunea
valului, adică cu problema difracţiei.
În fapt este vorba de evaluarea forţelor şi momentelor
dinamice induse in corpul navei datorate acceleraţiilor
induse de mişcările navei în ipoteza acţiunii forţelor
externe asupra solidului rigid. Prin urmare,
principalele etape se referă la:
- Stabilirea caracteristicilor valurilor pentru locaţia în
care urmează să fie amplasată structura. Va trebui
subliniat existenţa principiului valului de proiectare,
specific industriei offshore;
- Definirea cazurilor de încărcare şi a caracteristicilor
inerţiale corespunzătoare ale structurii plutitoare;
acestea sunt esenţiale în studiul dinamicii definind
perioadele proprii de oscilaţiilor pentru mişcările
simetrice (heave, roll şi pitch);
- Fiecare caz de încărcare înseamnă evaluarea
distribuţiei de mase la bordul structurii plutitoare,
fiind identificate cazurile care pot să apară pe
parcursul exploatării. Este practic diagrama
crenelată care, pentru cazul navelor poate fi
aproximată pe baza volumului semnificativ de date
existente, dar care este dificil de evaluat în cazul
structurilor offshore (neconvenţionale) fiind
necesară o continuă supraveghere a maselor
ambarcate la bordul navei;
- Determinarea fazelor mişcărilor şi a mişcărilor navei
(RAO’s -Response Amplitude Operators) prin
rezolvarea problemei radiaţiei (A şi B) şi respectiv
problema difracţiei (forţe şi momente de excitaţie);
- Determinarea forţelor şi momentelor secţionale care
reprezintă datele de intrare pentru evaluarea stărilor
de tensiune în elementele structurale.
- Este important de subliniat că aceste forţele şi
momentele, astfel determinate, sunt componentele
datorate acţiunii valurilor.
- Valoarea totală a solicitărilor reprezintă suma
componentelor din val şi a solicitărilor în apa calmă
datorate distribuţiei de mase şi respectiv a
distribuţiei forţelor de flotabilitate. Acestea din urmă
(forţele tăietoare şi momentele încovoietoare) sunt
determinate în cadrul documentului Stability
Manual. Valorile maxime trebuiesc comparate cu
valorile admisibile impuse de societăţile de
clasificare).
Scema pentru identificarea mişcărilor navei

- Surge motions, RAO’s as function of heading angles;


- Sway motions, RAO’s as function of heading angles;
- Heave motions, RAO’s as function of heading angles;
- Roll motions, RAO’s as function of heading angles;
- Pitch motions, RAO’s as function of heading angles;
- Yaw motions, RAO’s as function of heading angles.
Bazat pe informaţiile despre condiţiile pe locaţie, în
acest caz al regimului valurilor, pot fi evaluate valorile
maxime ale amplitudinilor mişcărilor. Aceasta este o
procedură directă şi se bazează pe ipoteza
dependenţei lineare a amplitudinilor mişcărilor în
raport cu amplitudinea valurilor. Trebuie remarcat că
valorile maxime nu apar simultan ci pentru frecvenţe
şi unghiuri de incidenţă diferite.

O a doua posibilitate de analiză este cea constând în


evaluarea mărimilor statistice bazat pe abordarea
formulării spectrale.
Definirea sistemului de axe pentru sarcinile
dinamice secţionale din val (sensul positiv)

- Amplitude of horizontal share force, FY;


- Amplitude of vertical share force, FZ;
- Amplitude of torsional moment, MX;
- Amplitude of the vertical bending moment, MY;
- Amplitude of the horizontal bending moment, MZ.
Este practic evaluat raportul între momentul
încovoietor maxim calculat potrivit regulilor societăţii
de clasificare şi amplitudinea determinată prin calcul
potrivit procedurii expuse anterior la care se adaugă
valorile corespunzătoare în apă calmă, în arc sau
cotra-arc (hogging şi sagging) calculate pentru fiecare
caz de ăncărcare analizat.
În cazul practic analizat raportul între valoarea
308,950 kNm (pentru sagging) şi valoarea maximă
determinată prin calcul direct (68,680 kNm)
conduce la o amplitudine a valului de cca 4.5 m.
În consecinţă înălţimea maximă a valului este de H =
9 m. Totuşi aceste valori trebuiesc comparate cu
datele de pe locaţie, în principal adâncimea apei.
Exemplu practic (2) – cazul unităţilor tip FPSO
(Floating Production Storage Offloading)
Trebuiesc considerate câteva elemente tipice
pentru cazul FPSO:
- Considerarea cu prioritate a factorilor de mediu
(val, curenţi şi vânt specifici locaţiei;
- Definirea sistemului de menţinere pe locaţie
care poate avea diverse alternative plecînd de la
ancorarea multiplă pâna la definirea locului de
amplasare a sistemului de ancorare cu turret;
- Construcţie nouă sau conversia unei nave
existente (soluţia cea mai ieftină în anumite
condiţii);
- Analiza costurilor pentru variantele propuse.
Ca şi în cazul precedent se utilizează “design wave
method” care rezultă în urma analizei informaţiilor
despre regimul valurilor (METOCEAN) de pe locaţie.
Aplicaţia se referă la studiul conversiei unei nave
existente de tip VLCC în FPSO.

Tprincipalele caracteristici sunt:


Lungimea între perpendiculare 308 m;
Lăţimea (moulded) 60 m.
Viteza, v=0.

Evaluările au fost realizate pentru două pescaje


corespunzând pentru 2 cazuri de încărcare:
- Loading case L013, T = 19.332 m şi = 292704.1 t, şi,

- Loading case L019, T = 22.235 m şi = 343034.9 t.


Pentru cele două cazuri de încărcare au fost utilizate
distribuţiile de mase precum şi datele privind
caracteristicile sectoriale pentru cuplele considerate în
calcul.
Calculul maximului forţelor verticale tăietoare şi respectiv
a momentelor încovoietoare, pentru cele 2 cazuri de
încărcare, au fost realizate având în vedere condiţiile de
mediu pe locaţie (Metocean) utilizând principiul valului de
proiectare.
Valorile extreme ale parametrilor valurilor, funcţie de
direcţia de propagare, sunt prezentate în tabelul următor.
Se poate observa că, practic, cele mai severe condiţii
corespund direcţiei SW pentru 100 years return period,
înălţimea maximă a valului fiind HMAX = 14.53 m pentru
care perioada este de THMAX = 14.99 s.
Forțele tăietoare verticale și momentele încovoietoare datorate valului
au fost calculate pentru 18 secțiuni pe lungimea corpului navei. Au fost
calculați operatorii amplitudinilor de răspuns pentru o gamă de
perioade de val cuprinsă între 4 s și 24 s. Pentru fiecare secțiune au fost
determinate amplitudinile maxime ale forțelor tăietoare și ale
momentelor încovoietoare.
Rezultate

(non
Calculele au fost realizate pentru cazul valurilor frontale
(head sea) care corespund unghiului de incidenţă de 180 de
grade şi viteză nulă.
Intr – o primă etapă sunt calculate forţelor şi momentele
de excitaţie (problema difracţiei) care induc mişcările
navei. Forţele şi momentele de difracţie sunt prezentate în
Figura 1 (surge force), Figura 2 (heave force) and Figura 3
(pitch moment). Reprezentarea este făcută
pentru funcţiile de răspuns
adimensionale
dimensional frequency response functions).
Mişcările induse (surge, heave şi pitch) sunt reprezentate
în Figura 4 (surge), Figura 5 (heave) şi Figura 6 (pitch).
Forţele tăietoare verticale şi momentele încovoietoare
datorate valului au fost calculate pentru 18 secţiuni pe
lungimea corpului navei. Pentru fiecare secţiune au
fost calculate RAO’s pentru o gamă de perioade de val
cuprinsă între 4 s şi 24.3 s, corespunzând unui număr
de 23 de rapoarte λ/L , corespunzând unui interval între
0.1 – 3.0.
Pentru fiecare secţiune au fost determinate
amplitudinele maxime ale forţelor tăietoare şi ale
momentelor încovoietoare şi sunt prezentate în Tabelul
2 pentru cazul de încărcare L013 şi în Tabelul 3 pentru
cazul de încărcare L019. Reprezentarea grafică a
Este important de subliniat că valorile maxime se
obţin, după cum era de aşteptat, pentru perioade ale
valului apropiate de frecvenţa proprie de tangaj, T
~ 15 s, care corespunde unui raport între lungimea
valului şi lungimea navei de aproximativ 0.9 < λ/L <
1.1. Trebuie de asemenea remarcat faptul că
perioada de val corespunzând valului maxim este
de cca. 14.99 s şi, în consecinţă,
sunt de aşteptat efecte dinamice importante.