You are on page 1of 1

Czasowniki nieregularne (irregular verbs) - poziom podstawowy

LP Bezokolicznik Past tense Past participle Tłumaczenie


1 be /bi/ was/were /łoz/łer/ been /biin/ być
2 become /byKam/ became /byKejm/ become /byKam/ stać się
3 begin /byGin/ began /byGen/ begun /byGan/ zacząć
4 break /brejk/ broke /brołk/ broken /brołken/ łamać
5 bite /bajt/ bit /byt/ bitten /bytn/ gryźć
6 bring /bryń/ brought /brot/ brought /brot/ przynosić
7 build /byld/ built /bylt/ built /bylt/ budować
8 buy /baj/ bought /bot/ bought /bot/ kupować
9 catch /kecz/ caught /kot/ caught /kot/ łapać
10 choose /czułz/ chose /czołz/ chosen /czołzen/ wybierać
11 come /kam/ came /kejm/ come /kam/ przychodzić
12 cost /kost/ cost /kost/ cost /kost/ kosztować
13 cut /kat/ cut /kat/ cut /kat/ ciąć
14 do /du/ did /dyd/ done /dan/ robić
15 draw /dżro/ drew /dżru/ drawn /dżron/ rysować
16 drink /dżrynk/ drank /dżrenk/ drunk /dżrank/ pić
17 drive /dżrajw/ drove /dżrołw/ driven /dżrywn/ jechać
18 eat /iit/ ate /et/ejt/ eaten /iitn/ jeść
19 fall /fol/ fell /fel/ fallen /folen/ upadać
20 feel /fiil/ felt /felt/ felt /felt/ czuć
21 fight /fajt/ fought /fot/ fought /fot/ walczyć
22 find /fajnd/ found /faund/ found /faund/ znaleźć
23 fly /flaj/ flew /flu/ flown /flołn/ lecieć
24 forget /forGet/ forgot /forGot/ forgotten /forGotn/ zapominać
25 get /get/ got /got/ got /got/ dostać
26 give /gyw/ gave /gejw/ given /gywn/ dawać
27 go /goł/ went /łent/ gone /gon/ iść
28 have /hew/ had /hed/ had /hed/ mieć
29 hear /hiir/ heard /herd/ heard /herd/ słyszeć
30 hide /hajd/ hid /hyd/ hidden /hydn/ ukrywać
31 hit /hyt/ hit /hyt/ hit /hyt/ uderzać
32 hurt /hert/ hurt /hert/ hurt /hert/ ranić
33 keep /kiip/ kept /kept/ kept /kept/ trzymać
34 know /noł/ knew /nju/ known /nołn/ znać
35 learn /lern/ learnt /lernt/ learnt /lernt/ uczyć się
36 leave /liiw/ left /left/ left /left/ opuszczać
37 let /let/ let /let/ let /let/ pozwalać
38 lose /luuz/ lost /lost/ lost /lost/ gubić
39 make /mejk/ made /mejd/ made /mejd/ produkować
40 mean /miin/ meant /ment/ meant /ment/ znaczyć
41 meet /miit/ met /met/ met /met/ spotykać
42 put /put/ put /put/ put /put/ kłaść
43 read /riid/ read /red/ read /red/ czytać
44 ride /rajd/ rode /rołd/ ridden /rydn/ jeździć (na rowerze)
45 ring /ryń// rang /ren/ rung /ran/ dzwonić
46 run /ran/ ran /ren/ run /ran/ biec
47 see /sii/ saw /so/ seen /siin/ widzieć
48 sell /sel/ sold /sołld/ sold /sołld/ sprzedawać
49 send /send/ sent /sent/ sent /sent/ wysyłać
50 show /szoł/ showed /szołd/ shown /szołn/ pokazywać
51 sing /syń/ sang /sen/ sung /san/ śpiewać
52 sit /syt/ sat /sat/ sat /sat/ siedzieć
53 speak /spiik/ spoke /społk/ spoken /społken/ mówić
54 spend /spend/ spent /spent/ spent /spent/ wydawać, spędzać
55 stand /stend/ stood /stud/ stood /stud/ stać
56 steal /stiil/ stole /stołl/ stolen /stołlen/ krasć
57 swim /słym/ swam /słem/ swum /słam/ pływać
58 take /tejk/ took /tuk/ taken /tejken/ brać
59 teach /tiicz/ taught /tot/ taught /tot/ uczyć kogoś
60 tell /tel/ told /tołld/ told /tołld/ mówić
61 think /fynk/ thought /fot/ thought /fot/ myśleć
62 throw /froł/ threw /fru/ thrown /frołn/ rzucać
63 understand /anderStend/ understood /anderStud/ understood /anderStud/ rozumieć
64 wear /łer/ wore /łor/ worn /łorn/ nosić
65 win /łyn/ won /łan/ won /łan/ wygrywać
66 write /rajt/ wrote /rołt/ written /rytn/ pisać