You are on page 1of 3

CARTA GANTT PROGRAM DENGUE PATROL

SK WANGSA MAJU SEKSYEN 2

Program Denggi Patrol 2018


PROGRAM/ AKTIVITI/ JAN FEB MAR APR MAY JUN JLY OGS SEP OKT NOV DIS
TINDAKAN
Perjumpaan dengan
Guru Besar dan PKHEM
Mesyuarat
menubuhkan AJK dan
merancang aktiviti
Menyediakan
kertas kerja
program
Pemilihan dan
Latihan Murid Seni
Persembahan
Pelancaran
Program Dengue
Patrol
Menjawab Kuiz
Kemaskini media
sosial
Persiapan sebelum
aktiviti
Pengisian / Ceramah /
Pameran Tayangan
mengenai denggi
Gotong – royong
perdana
Program bersama
komuniti
Laporan program
CARTA GANTT PROGRAM PELAN TAKTIKAL

Program 3k Mencegah Pembiakan Aedes Dan Demam Denggi


BULAN
Perkara
Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Unit kesihatan

denggi

1. Mesyuarat x

2. Taklimat
x

3. Pemeriksaan
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
mingguan

4. Laporan
x x x x x x x x x x x
bulanan

5. Mengadakan
sudut x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
kesihatan

6. menampal
poster di x x x
dalam kelas
BULAN
Perkara
Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

7. gotong
x x x
royong

8. Pengisian
/Ceramah /
Tayangan x
mengenai
denggi

ctmarsalleh@yahoo.com