You are on page 1of 1

JUDUL

LEGENDA

PETA + DELINIASI

NAMA KELOMPOK +
ANGGOTA

PENAMPANG
Boleh lebih dari satu ( bila kurang space lampirkan
dibelakang (buat rapi)