You are on page 1of 8

Elicoptere

Date de intrare (zbor cu inaintare):

- masa elicopterului:

- greutatea pe unitatea de lungime a palei:

- momentul de inertie al palei:

- momentul static al palei:

- coarda palei echivalente:

- raza rotorului:

- turatia rotorului:

- numarul de pale:

- excentricitatea rotorului:

- coeficientul de soliditate:

- rezistenta la portanta nula a momentului palei:

- coeficientul de portanta derivat in functie de

- numarul Mach critic al profilului:

- coeficientul rezistentelor pasive:

- panta traiectoriei:

- altitudinea de zbor:

- puterea disponibila:

- incidenta critica:

Rezolvare :

M 520kg

 3.46 kg ρ l m 2  105.1kg m  J 0 S 0

3.46 kg
ρ l
m
2

105.1kg m
J 0
S 0  35kgm
c  0.2m
R  4.5m
2
π
Ω 360

min
n 
2

e 0.92

Ω 360  min n  2 e   0 . 9 2 n 

nc

σ



πR

C x0 0.003

C z α

M cr 1.2

f 0.16

γ 0deg



0.11deg

1

H  0m N d  100mhp
H  0m
N d  100mhp

α cr 20deg

C zmax  1.7

Ω

37.699 ra

s

σ 0.028

C z α 6.303 r

N d 73549.87

Pentru studiul performantelor se foloseste metoda puterilor necesare si disponibile.

Calculul puterii necesare

Variatia densitatii cu altitudinea:

ρ

0



1.225

kg

3

m

- denstitatea aerului la altitudinea de zbor:

- aria rotorului:

ρ (z)  ρ  

0

1 0.0000226

z

m

4.225

ρ ρ (H)

ρ   ρ ( H )
 

ρ 1.225

A π R



A π R  

2

e

A 58.528

- numarul lui Lock:

- incidenta rotorului:

α 0deg

γ

C

T

- coeficientul de tractiune:

C N (V)



Vcos( α )

μ

RΩ

C

pm

3C T

1

σ

1

3

2

2

μ

C x

C x0

1

C

2

pm

C H

σ C μ

x

2

α 1 α

ε 1

ε 10 8

while

Vcos( α )

μ

RΩ

C pm

C

x

C

3C T

1

σ 3

1

2

2

μ

x0

1

C pm

2

α 1

μ 2 f

C H



C

T

γ

λ 1

λ

μ α

1

C T

4μ

γ λ 1  λ  μ  α 1  C T 4  μ

while

eroare 1

eroare 10 8



2Mg

ρ

(RΩ)

2 A

C T

L



C cρ R 4

z

α

J

0

C

T

4.943 10 3

γ L 6.025

 μ  α λ 2 1  2 2 4  λ  μ
μ  α
λ 2
1 
2
2
4
λ
 μ
1
λ 2 λ 1
eroare 
λ
2
λ 1 λ 2
λ
2
C
3
T
λ
θ 
3
σ 
C
2
z α
1
 μ 2
2
γ
gS  0
L
2
4
θ  1  μ
 λ
a 0
8
3
J
Ω 2
0
8
μ
a 
( θ  0.75 λ)
1 2
3
μ
1
2
4
μ
a
b 1 
0
3
2
μ
1
2
2
2
C
x  μ
θ
a
3 λ 
a
μ
θ  λ μ
1
1
a 0
a 1
a 0 b 1
C
 σ
C H
z
α
C
2
3
4
4
6
z α 2
μ 2 f 
C
H
α

 γ
2
C
T
α 2 α 1
ε 
α
2
α 1 α 2
2
2
2
2
2
2
2
C
b
μ 
a
0.75 a
0.25
b
λ  μ
x
1
μ
θ  λ
λ 2 a 1
1
0
1
1
C
 σ
C N
z
α
C
4
3
2
8
4
z α
- calculam puterea necesara:
ρ
km
km
N(V) 
(R Ω) 3
AC
(V)
N 100 
  180.219 mhp
N 80
7.464 10 4
W
N
2
hr
hr

- puterea disponibila

N d  100 mhp - Metoda Pn-Pd km km x  5  10
N
d  100 mhp
- Metoda Pn-Pd
km
km
x

5

10

100 km
hr
hr
hr
200
180.219
150
N(x)
mhp
100
N .d
mhp
50
36.66
0
0
20
40
60
80
100
5
x3.6
100
v
 60 km
hr
 root N()v  N v
V z
d
79.507 km
V z
hr

- verificarea incadrarii in limitele de functionare normale ale rotorului:

V z cos( α )

μ 

RΩ

g p  M  π  R 2 6p 1 test1 R Ω 
g
p

M
π  R 2
6p
1
test1 R Ω

test1  1
ρ  σ 
2
C zmax
13 μ 3 μ  
2 μ 3
z
m
a(z)

1.4287 288.15 0.0065
m
s
M cr
test2 R Ω a(H)

test2  1
1 μ

d

ad 1

5W

kg

3

m

m

2

3

a 1

a 0 b 1 μ

2