You are on page 1of 2

Terima kasih telah mengisi BORANG MAKLUM BALAS KEHADIRAN MAJLIS KOMENSMEN

INSTITUT AMINUDDIN BAKI KE-19


Inilah tanggapan Anda:
BORANG MAKLUM BALAS KEHADIRAN MAJLIS KOMENSMEN INSTITUT AMINUDDIN BAKI
KE-19
Isi borang maklum balas kehadiran komensmen sebelum atau pada 2 Mac 2018.

Selepas isi dan hantar borang maklum balas kehadiran, satu salinan borang ini akan diemel kepada alamat emel
graduan (email address).

Alamat email *

smlctz@gmail.com

1. NAMA PENUH (HURUF BESAR) *

SALIKIN BIN M LANI

2. NO. KAD PENGENALAN (TANPA SEMPANG) *

680516015599

3. AMBILAN (KOHORT) *

AMBILAN 2

4. IAB (KAMPUS) *

IABBE

i. IABBE (Kumpulan)

SRBE4

ii. IABGH (Kumpulan)

iii. IABUT (Kumpulan)

iv. IABSB (Kumpulan)

v. IABSW (Kumpulan)
5. NO. TELEFON BIMBIT *

0136947642

6. NO. TELEFON PEJABAT *

069727937

7. ALAMAT PEJABAT TERKINI *

SEKOLAH KEBANGSAAN GERSEK, JKR 1240, JALAN TAMBAK, 84700 GERSIK, TANGKAK,
JOHOR DARUL TAKZIM.

8. PENGESAHAN KEHADIRAN KOMENSMEN *

 HADIR
 TIDAK HADIR