You are on page 1of 2

Zaman Paleotitik

Ciri-Ciri Keterangan
Tempat Kediaman  Tinggal di dalam gua dan lubang bawah tanah
 Berlindung di bawah pokok
 Tempat berlindung diperbuat daripada ranting kayu

Kepercayaan  Animisme
 Mempercayai objek di sekeliling mereka seperti pokok ,batu, bukit,
laut dan sungai mempunyai kuasa
 Mempercayai objek di sekeliling mereka seperti pokok ,batu, bukit,
laut dan sungai mempunyai kuasa

Zaman Mesolitik

Ciri-Ciri Keterangan

Tempat Kediaman  Gua dan lubang bawah tanah
 Tumpuan penempatan di pinggir sungai dan laut untuk
mendapatkan bekalan air dan makanan

Kepercayaan  Animisme
 Percaya setiap benda di sekeliling mereka mempunyai kuasa yang
mampu menentukan kehidupan manusia

tanah liat dan kayu Kepercayaan  Menyembah kuasa alam  Binaan khusus dibina untuk menjalankan upacara ritual . Zaman Neolitik Ciri-Ciri Keterangan Tempat Kediaman  Tinggal di kawasan lapang dan hidup menetap  Membina rumah dengan menggunakan batu.tanah liat dan kayu Kepercayaan  Mengamalkan pengebumian mayat dengan mayat diurus dengan teliti ditanam dengan sempurna  Melakukan upacara keagamaan bagi mewujudkan hubungan baik dengan kuasa alam  Amalan penyembahan dilakukan  Percaya kepada kehidupan selepas kematian Zaman Logam Ciri-Ciri Keterangan Tempat Kediaman  Menetap di lembah sungai persisiran pantai dan tanah tinggi  Membentuk petempatan yang lebih baik dan tersusun  Rumah dibina daripada batu.