You are on page 1of 3

UCAPAN PERASMIAN PROGRAM PELANCARAN KELAB STEM

+
SMK BANDAR PUCHONG JAYA (A)

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam Sejahtera dan Salam Satu Malaysia .
Yang dihormati;
Puan Sharipah Noor bt Abas, Penolong Kanan Pentadbiran,
Puan Hajah Hapizah binti Abdullah, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Puan Hajah Fazida bt Faiz, Penolong Kanan Kokurikulum
Barisan Guru Kanan Mata Pelajaran,
Guru-guru dan murid-murid yang disayangi.

Alhamdullilah, saya bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan izin dan
rahmatNya kita dapat bertemu pada pagi yang indah ini. Pada hari ini, kita
bertuah kerana Guru-guru Penasihat Kelab Stem+ dengan murid-murid
SMKBPJA telah berkolaborasi dengan sepenuh hati untuk melancarkan Kelab
STEM+ SMK BANDAR PUCHONG JAYA (A) yang mana ia merupakan
sebuah kelab baharu sejak 2017 dan kita bertuah kerana telah dipilih oleh Jabatan
Pelajaran Selangor sebagai salah sebuah dari dua buah sekolah di negeri
Selangor yang menjadi perintis Kelab STEM+.
Hadirin yang dihormati;
STEM akronim kepada Science Technology Engineering & Mathematics
merupakan usaha Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) yang melaksanakan
pelbagai strategi untuk memberi kefahaman dan kesedaran kepada guru, ibu bapa,
pelajar dan semua pihak yang berkepentingan tentang betapa pentingnya
pendidikan Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM) dalam
memacu agenda transformasi pendidikan negara abad ke-21.
Timbalan Menteri Pendidikan 1, Dato’ P. Kamalanathan berkata pendidikan STEM adalah penting untuk
kita mempersiapkan pelajar menjadi pekerja berkemahiran tinggi sebagaimana yang diperlukan industri.

Oleh itu. ujian. Anda telah membuktikan bahawa daya usaha gigih dan semangat bekerjasama bagai aur dengan tebing antara guru-guru dengan murid-murid boleh membawa kejayaan yang hebat. terokailah ilmu pengetahuan dengan budaya membaca dan layarilah VLE FROG untuk pembelajaran yang lebih efektif dan menyeronokkan. Sebagai contoh. Tahniah cikgu ucapkan!. Kesimpulannya. Malah pihak ibu bapa juga boleh melihat pencapaian anak- anak masing-masing menerusi aplikasi ini. Sepanjang tahun lepas. Anugerah ini merupakan satu kejayaan yang bermakna dan boleh dibanggakan oleh semua warga SMKBPJ(A). dan menyemak tugasan secara maya. Selaras dengan hasrat Kementerian Pelajaran menjayakan 6 Aspirasi Murid iaitu salah satunya adalah pengetahuan dan mencapai Anjakan yang Ke-7 iaitu memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Rentetan itu.Para hadirin yang dihormati. penggunaan VLE-Frog amat membanggakan sehingga sekolah kita telah dipilih untuk menerima Anugerah Khas VLE-Frog 2017 pada 7 Mac depan. persekitaran Pembelajaran Maya Frog atau lebih dikenali sebagai VLE Frog iaitu satu sistem pembelajaran dunia dengan mengintegrasikan konsep pendidikan konvensional dengan kaedah maya. guru- guru dapat memberi tugasan. Realitinya. Hadirin sekalian. sementara murid-murid pula dapat menghantar tugasan serta menyemak markah menerusi VLE Frog. pendidikan boleh dilaksanakan di mana-mana jua melalui VLE Frog yang berasaskan Cloud. pihak sekolah telah mengorak langkah dengan cuba untuk mengoptimumkan penggunakan ICT dalam PdPc di sekolah ini. diharapkan kita akan terus mengekalkan pencapaian terbaik ini dengan mengekalkan kedudukan tempat pertama untuk tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. . Sehubungan dengan itu.

Sebelum saya mengakhiri ucapan ini. saya merasmikan Program Nilam dan VLE Frog 2018. tidak lupa juga. saya ingin merakamkan ucapan terima kasih dan tahniah kepada Jawatankuasa Pengelola Program NILAM dan VLE FROG 2018 atas usaha untuk menjayakan majlis pada hari ini. Sekian. dengan lafaz Bismilahirrahmanirrahim. terima kasih.Hadirin sekalian. Akhir kata. .