You are on page 1of 8

1.

Utilitatea totală (UT) este maximă atunci când:
a) UmgA=UmgB;
b) UmgA/PB=UmgB/PA;
c) UmgA/PA=UmgB/PB;
d) UmgB/UmgA=PA/PB.
2. Funcţia utilităţii totale a unui individ este UT=53QX (Qx este cantitatea
consumată din bunul X). Utilitatea marginală (Umg) a bunului X este:
a) 2;
b) 3;
c) 4;
d) 5.

3.Cererea pentru reviste are un coeficient de elasticitate în raport cu preţul
(KeC/P) de 1,25. Dacă preţul revistelor (P) creşte cu 10%, atunci cantitatea cerută
(QC):
a) scade cu 8%;
b) creşte cu 8%;
c) scade cu 12,5%;
d) creşte cu 12,5%.

4. Nu reprezintă capital tehnic:
a) maşinile;
b) utilajele;
c) materiile prime;
d) abilitatea întreprinzătorului.
5. Reprezintă un element de capital circulant:
a) clădirile;
b) calculatoarele de proces;

d) ajutoarele de stat. 7..m.m 8. b) 125. Volumul producţiei (Q) unei firme cu 125 de salariaţi (L) este de 2500 de produse.c) materiile prime. b) 7 milioane u. iar modificarea CFM este mai mare decât modificarea CVM. valoarea de achiziţie a utilajului a fost egală cu: a) 6 milioane u.m.5 milioane u. Dacă costul variabil al unei firme creşte mai mult decât creşte producţia. d)întotdeauna rămâne constant 10. Factorul activ şi determinant al producţiei este: a) capitalul. din valoarea investiţiei. Pe termen scurt. atunci când costul variabil total creşte mai rapid decât producţia: a) costul fix mediu rămâne constant. . b) scade. 6. c) este nul. costul total mediu: a) creşte.m. Rata anuală de amortizare (Ra) a unui utilaj este egală cu 20%. Dacă după 4 ani firma a recuperat 6 milioane u. c) 7.m. d) maşinile. c) 50. c) munca. b) natura... d)75 9. d) 8 milioane u. Câţi salariaţi trebuie să mai angajeze această firmă pentru a-şi dubla producţia în condiţiile creşterii productivităţii medii a muncii (WL) cu 25%? a) 25.

Costul marginal al celei de-a 22 unităţi produse este. d) motivaţia obiectivă a posesorilor capitalurilor pentru a le pune în funcţiune.m.m. atunci costul total (CT). La o rată a profitului. iar nivelul producţiei (Q) la care profitul (Pr) este nul 50 bucăţi.. de 10%. calculată la costurile totale (Rpr/CT). La o societate comercială.m.b) costul variabil mediu scade. 0. Diferenţa dintre încasările totale şi costurile totale reprezintă: a) profitul brut. Profitul reprezintă: a) excedentul costurilor totale faţă de încasări. 13. c) 2000. costul variabil mediu (CVM) este de 20 u. 0. în u. 40. c) 1280. c) costul variabil mediu rămâne constant. o cifră de afaceri (CA) de 400 milioane u.m.m. 80.m. a asigurat firmei un profit (Pr) de: . c) diferenţa între încasările totale şi cheltuielile cu materiile prime. b) 180. 0. La o producţie (Q) de 21 unităţi. Când producţia este de 23 de unităţi. creşte sau rămâne constant. d) costul total mediu scade. 60.m.. c) profitul net. b) 3000. 0. b) rata profitului.: a) 280. 11. b) venitul factorului muncă. costul total (CT) este de 1000 u. 15. 25. d)1180 12. d) supraprofitul 14. costul total este de 1280 u. costul total mediu (CTM) şi profitul total sunt: a) 1250. iar costul marginal (Cmg) este de 100 u. Dacă preţul unitar (P) este egal cu 40 u. d) 2000.

Pe piaţa de monopol: a) preţul este controlat de consumator.63 milioane u. b) atomicitatea cererii şi a ofertei.. 17.a) 363.m. Oferta în funcţie de preţ este: a) elastică.. b) pozitivă. c) fiecare producător are o forţă economică ridicată pe piaţă.m. c) puţini cumpărători cu forţă economică ridicată.63 milioane u. b) preţul este impus de producător. cantitatea oferită (Qof) scade cu 30%. b) inelastică. Nu reprezintă trăsătură a pieţei cu concurenţă monopolistică: a) diferenţierea bunurilor. c) 76.m. Între salariul real şi nivelul preţurilor bunurilor de consum există o relaţie: a) directă. 16. . d) atomicitatea cererii 18. În condiţiile scăderii preţului (P) cu 20%. b) fiecare producător poate influenţa condiţiile pieţei. d)posibilităţi multiple de alegere pentru consumatori 19.43 milioane u. c) preţul pieţei determină întotdeauna obţinerea de profit. Nu reprezintă trăsătură a pieţei cu concurenţă de tip oligopol: a) puţini ofertanţi cu forţă economică ridicată. d)există un singur producător şi un singur consumator 20..m. d) perfect elastică.36 milioane u. b) 36. d) 46. c) cu elasticitate unitară.

b) numai un serviciu. Atunci când salariul nominal creşte mai mult decât creşte salariul real. Productivitatea globală a factorilor de producţie se calculează: a) numai în expresie fizică. d) un bun destinat vânzării-cumpărării pe piaţă. naturală. d) inversă. b) numai ca mărime marginală.c) de egalitate. c) se produc cu costuri de oportunitate zero. c) scad în acelaşi ritm cu salariul real.Bunurile economice: a) sunt un dar al economiei de piaţă. b) reduce costul mediu de producţie. . c) orice bun care se consumă. d) cresc mai puţin decât salariul nominal. 21. 22. Pentru firmă. 23. preţurile bunurilor de consum: a) scad. creşterea productivităţii factorilor de producţie: a) măreşte costul marginal. satisfac mai bine trebuinţele atunci când sunt produse în cadrul specializării şi schimbului 24. d) presupune creşterea costului total. b) cresc în acelaşi ritm cu salariul real. b) se obţin doar în economia naturală. 25. Bunul economic marfă este: a) numai un bun material. c) dezavantajează întreprinderea prin reducerea preţurilor de vânzare.

c) durata unei rotaţii a capitalului folosit şi profit. 26. Atunci când CmgCVM: a) CVM scade. dacă modificarea absolută a CFM este -10. b) CF scade. b) scade. d) viteza de rotaţie şi profit. c) CVM = constant. c) nu se modifică. O relaţie de acelaşi sens există între: a) rata profitului la cost şi costul de producţie. c) costul total mediu creşte. d) numai ca mărime medie. atunci când costul variabil creşte în acelaşi ritm cu producţia: a) costul variabil mediu scade. b) costul mediu şi profitul mediu. Pe termen scurt. . d)costul total mediu scade 28. b) costul fix mediu rămâne constant. atunci producţia: a) creşte.c) ca mărime medie şi marginală. d)creşte. Pe termen scurt. d)CVM creşte 29. cu o rată crescătoare 27.

.

..