You are on page 1of 11

SULIT

*

Nama: .............................................................................................. Kelas : .......................................

PMPPENGAJIANAMTERENGGANUPMPPENGAJIANAMTERENGGANUPMPPENGAJIANAM
PMPPENGAJIANAMTERENGGANUPMPPENGAJIANAMTERENGGANUPMPPENGAJIANAM
PMPPENGAJIANAMTERENGGANUPMPPENGAJIANAMTERENGGANUPMPPENGAJIANAM
PMPPENGAJIANAMTERENGGANUPMPPENGAJIANAMTERENGGANUPMPPENGAJIANAM
PENGAJIAN AM
PMPPENGAJIANAMTERENGGANUPMPPENGAJIANAMTERENGGANUPMPPENGAJIANAM
PMPPENGAJIANAMTERENGGANUPMPPENGAJIANAMTERENGGANUPMPPENGAJIANAM
KERTAS 2
900/2
PMPPENGAJIANAMTERENGGANUPMPPENGAJIANAMTERENGGANUPMPPENGAJIANAM STPM 2017
PMPPENGAJIANAMTERENGGANUPMPPENGAJIANAMTERENGGANUPMPPENGAJIANAM
PMPPENGAJIANAMTERENGGANUPMPPENGAJIANAMTERENGGANUPMPPENGAJIANAM
Satu jam setengah
PMPPENGAJIANAMTERENGGANUPMPPENGAJIANAMTERENGGANUPMPPENGAJIANAM
PMPPENGAJIANAMTERENGGANUPMPPENGAJIANAMTERENGGANUPMPPENGAJIANAM
PMPPENGAJIANAMTERENGGANUPMPPENGAJIANAMTERENGGANUPMPPENGAJIANAM
PMPPENGAJIANAMTERENGGANUPMPPENGAJIANAMTERENGGANUPMPPENGAJIANAM

SET 2
UJIAN PERCUBAAN PENGGAL 2
TAHUN 2017

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)

Arahan kepada calon:

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA
Untuk kegunaan pemeriksa
DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN.
Jawab semua soalan dalam Bahagian A. Tulis jawapan dalam ruang yang Bahagian A
disediakan.
1
Jawab satu soalan sahaja dalam Bahagian B. Anda boleh menjawab semua
soalan tetapi hanya jawapan pertama yang akan diperiksa. 2

Sekiranya bahan yang perlu diperiksa dibuat pada kertas graf pada halaman 9 3
dan 10, halaman berkenaan hendaklah dipisahkan daripada kertas soalan dan
diserahkan bersama-sama dengan kertas jawapan anda. 4

Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian C. Anda boleh menjawab semua
Bahagian B
soalan tetapi hanya jawapan pertama yang akan diperiksa,

Tulis jawapan dalam helaian jawapan yang disediakan. Mulakan setiap Bahagian C
jawapan pada helaian jawapan yang baharu.

Koyakkan muka hadapan kertas ini dan helaian jawapan anda bagi Bahagian
Jumlah
A dan ikatkan bersama-sama dengan helaian jawapan anda bagi Bahagian B
dan Bahagian C.

Kertas soalan ini terdiri daripada 6 halaman bercetak.
© PMP Penganjian Am JPN Terengganu

………………………………………………………………………………………. (b) ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. 4 Huraikan dua usaha kerajaan dalam memperkukuhkan Dasar Perindustrian Negara.. 3 Senaraikan tiga strategi untuk menjayakan Dasar Sains Dan Teknologi Nasional ke-2. 2 SULIT* Bahagian A [15 markah] Jawab semua soalan 1 Senaraikan empat kompenan yang diambil kira dalam Indeks Kualiti Hidup Malaysia (IKHM).. (c) ………………………………………………………………………………………. [3m] (a) ………………………………………………………………………………………… (b) ………………………………………………………………………………………. [4m] (a) ……………………………………………………………………………………… (b) ……………………………………………………………………………………… (c) ………………………………………………………………………………………… (d) ……………………………………………………………………………………… 2 Jelaskan dua nilai yang diterapkan dalam Gagasan 1Malaysia bagi menyatupadukan rakyat. [4m] (a) ………………………………………………………………………………………. [4m] (a) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… (b) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… STPM 900/2 [Lihat sebelah *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.. SULIT* .

Seramai 15 090 orang yang dikesan menagih dadah pada tahun 2012 menggunakan pelbagai cara mengambil dadah. Kebanyakkan penagih dalam sektor ini mudah mendapat bekalan daripada pembekal barang jualan seperti rokok dan tembakau. 2004) STPM 900/2 [Lihat sebelah *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. Sektor kedua tertinggi merekodkan jumlah penagih ialah perkhidmatan dan perkeranian seramai 4415 orang berbanding sektor buruh am dan teknikal yang paling ramai jumlah penagih dadah pada tahun 2012. Sepanjang tahun 2012 seramai 15 090 orang penagih dadah telah direkodkan walaupun berlaku penurunan kes sebanyak 19. Jawapan hendaklah dibuat pada kertas graf. Pihak narkotik amat pakar dalam bidang mengesan penagih dan cara pengambilan dadah. Pekerja industri dan perkilangan mencatatkan 3681 orang penagih dadah atau 24. Walaupun rekod menunjukkan penurunan kes dadah namun ancaman kepada rakyat dan negara mendesak kerajaan meningkatkan usaha membanteras najis dadah.19% penagih dadah menggunakan cara ini dan mengikut kajian yang dijalankan oleh pihak AADK cara ini paling cepat dan berkesan kepada penagih. Sektor jualan dan peruncitan mencatatkan jumlah penagih seramai 2131 orang. 3 SULIT* Bahagian B [20 markah] Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini. Kebanyakan pekerja dalam sektor buruh am dan teknikal adalah pelajar lepasan sekolah yang bermasalah dan menyambung belajar di institut kemahiran terdedah kepada pengaruh rakan. Seramai 1545 orang penagih menggunakan cara suntik untuk mengambil dadah terutama penagih tegar yang mahu cepat rasa kesan dadah. Cara hisap merupakan amalan tradisional dan lazim diamalkan penagih dadah terutama penagih baharu. Berdasarkan maklumat dalam petikan di bawah. Cara ini hanya melibatkan 889 orang penagih pada tahun 2012 dan kebanyakan diamalkan oleh individu yang sering menggunakan cara ini untuk menghilangkan stres atau jiwa tidak tenteram. Sektor buruh am dan teknikal merekodkan jumlah penagih seramai 4509 orang. Malaysia. Kerajaan mengistiharkan Dadah Musuh No 1 negara pada tahun 1983 apabila kegiatan penagihan dadah amat serius dan membahayakan negara. 5. Kementerian Dalam Negeri. Cara pengambilan dadah paling tinggi direkodkan ialah dengan cara hidu dadah.14% berbanding tahun 2011. (sumber: disesuaikan daripada Laporan Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK). Seramai 72. Seramai 1763 orang penagih menghisap dadah cara ini dan sukar dikesan tanpa bukti yang kukuh.39% daripada jumlah keseluruhan penagih dadah pada tahun 2012. sediakan carta yang sesuai untuk menunjukkan jumlah penagih dadah mengikut sektor pekerjaan dan cara pengambilan dadah di Malaysia pada tahun 2012. SULIT* . Sektor pengurusan dan pentadbiran merupakan sektor paling sedikit dan seramai 354 orang penagih dadah direkodkan. Ramai penagih tidak gemar menggunakan cara telan kerana kesannya lambat dan penggunaannya berulang kali dalam tempoh yang singkat.

SULIT* . produk sektor keluaran logam mencatatkan nilai sebanyak RM 2879 juta. pakaian dan keluaran kulit mencatatkan nilai perolehan paling rendah pada tahun 2000 sebanyak RM 2324 juta dan nilai produk ini menurun sedikit kepada RM1818 juta pada tahun 2005. manakala pada tahun 2000 nilai perolehan produk ini sebanyak RM 7417 juta dan bertambah kepada RM 10 667 juta pada tahun 2005. Sektor ini mencatatkan peningkatan nilai perolehan kepada RM 5981 juta pada tahun 2015.2015) STPM 900/2 [Lihat sebelah *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. begitu juga pada tahun 2015 telah meningkat sebanyak RM 125 juta berbanding perolehan pada tahun 2000. Kerajaan telah berjaya mentransformasikan ekonomi negara berasaskan pertanian dan komoditi kepada berasaskan industri. Dalam tempoh menjelang tahun 2020. 2010 dan 2015. Pada tahun 2000. 2005. Pembangunan ekonomi negara dijana oleh beberapa sektor ekonomi utama terutama sektor pembuatan. kerajaan mengkhususkan tumpuan kepada mempertingkat sektor pembuatan ke arah aktiviti yang mempunyai nilai tambah lebih tinggi dan meningkatkan keupayaan dalam penyediaan perkhidmatan berkaitan pembuatan. Sektor elektronik mencatatkan nilai perolehan sebanyak RM 23 043 juta pada tahun 2005 berbanding RM 19 863 juta pada tahun 2000. Pada tahun 2010 mencatatkan nilai sebanyak RM 15 544 juta. Walau bagaimanapun pada tahun 2010 perolehan produk ini telah meningkat kepada RM 2040 juta. Pada tahun 2000 produk kelengkapan pengangkutan dan sebahagian besar pertumbuhannya dijana daripada industri automotif terutama keperluan alat ganti kenderaan. Sektor pembuatan secara umumnya melibatkan barang dan perkhidmatan dan terbahagi kepada berasaskan sumber dan bukan berasaskan sumber. Jabatan Perangkaan Malaysia. (sumber: dipetik dan diubahsuaikan daripada Laporan Unit Perancang Ekonomi. Bagi produk kilang bukan berasaskan sumber dalam sektor pembuatan produk tekstil. manakala nilai perolehan pada tahun 2010 pula mencatatkan sebanyak RM 4189 juta. Permintaan dan kejatuhan harga besi dan keluli mempengaruhi nilai perolehan keluaran logam. Namun. Berdasarkan maklumat dalam petikan di bawah. Produk elektronik pula menyumbang kepada peningkatan nilai perolehan walaupun sektor pembuatan mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2001. Pada tahun 2015 mencatatkan nilai perolehan sebanyak RM 18 044 juta. secara langsung meningkatkan nilai perolehan produk tersebut.KL. sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan aliran peratus perubahan nilai perolehan sektor pembuatan mengikut produk keluaran kilang bukan berasaskan sumber di Malaysia antara tahun 2000. 4 SULIT* 6. Peningkatan nilai ini didorong oleh permintaan yang tinggi dari negara Amerika Syarikat dan Asia Pasifik. Produk ini terus meningkat kepada RM 37 702 juta pada tahun 2015 berbanding RM 33 309 juta pada tahun 2010. pada tahun 2005 mengalami sedikit penurunan nilai perolehan berjumlah RM 4560 juta.

Bincangkan. 7. STPM 900/2 [Lihat sebelah *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. 8. Jelaskan. SULIT* . Inovasi dalam disiplin sains dan teknologi banyak menyumbang kepada kehidupan masyarakat dan Negara dalam pelbagai sektor. 5 SULIT* Bahagian C [ 25 markah ] Pilih satu daripada tajuk di bawah ini dan tulis karangan yang panjangnya antara 300 hingga 350 patah perkataan. pihak kerajaan telah melaksanakan beberapa langkah untuk mengurangkan kesan yang dialami oleh rakyat. Oleh itu. Kenaikan harga minyak mentah dunia secara berterusan meninggalkan kesan kepada kemakmuran dan kesejahteraan negara.

6 SULIT* STPM 900/2 [Lihat sebelah *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT* .

7 SULIT* STPM 900/2 [Lihat sebelah *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT* .

8 SULIT* ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… STPM 900/2 [Lihat sebelah *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT* .

9 SULIT* ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… STPM 900/2 [Lihat sebelah *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT* .

10 SULIT* ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… STPM 900/2 [Lihat sebelah *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT* .

11 SULIT* ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… STPM 900/2 [Lihat sebelah *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT* .