You are on page 1of 3

LAPORAN PELAKSANAAN LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN

FAMILIARISATION OF COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF
REFERENCE (CEFR)
PERINGKAT SEKOLAH KEBANGSAAN LONG GANG, BELAGA

Bil. Perkara Maklumat

1 Tajuk Program / Latihan Dalam Perkhidmatan Pelaksanaan Cascade
Training Bagi Program Usahasama Kementerian
Aktiviti
Pendidikan Malaysia (KPM) dan Cambridge
English (CE)

2 Objektif Program 1. Menyebarluaskan kepada Pentadbir dan
Guru-guru mengenai pelaksanaan CEFR di
seluruh negara.

2. Memberi maklumat mengenai CEFR secara
khusus kepada guru-guru Bahasa Inggeris di
sekolah.

3 Matlamat 1. Memperkenalkan konsep utama CEFR dalam
pendidikan Bahasa Inggeris kepada semua
guru.

2. Memperkenalkan 6 aras dalam CEFR.

3. Memberikan kesedaran mengenai
perkembangan pembelajaran Bahasa Inggeris
di negara kita.

4. Mendedahkan kepentingan 4 konstruk utama
dalam CEFR.

5. Mendedahkan guru kepada skala kemahiran
komunikasi Bahasa Inggeris yang digunakan di
dalam CEFR.

Pendedahan khusus kepada guru-guru Bahasa Inggeris. Memastikan guru-guru Bahasa Inggeris familiar ataupun tahu mengenai CEFR. Ucapan dan hal-hal lain oleh pentadbir.Menghadiri kursus CEFR di IPG Kampus Miri (14/11/2016 - 18/11/2016) 7 Tentatif 21. 2. 4 Tarikh 1.2016 1.11. Memastikan pentadbir dan semua guru familiar ataupun tahu mengenai CEFR. Ketibaan guru-guru Bahasa Inggeris. Pendedahan khusus CEFR kepada guru-guru 3. 7(b) 23. ‘Round table’ 8 Tindakan Susulan 1.Pendedahan kepada Pentadbir dan semua guru secara umum. Pengenalan kepada CEFR oleh penyampai. Selepas LADAP 2. 3. 21/11/2016 . 4 .11.2016 1. 5 Tempat Bilik Mesyuarat SK Long Gang. 23/11/2016 . Belaga 6 Maklumat Program 1) Penyertaan Guru-guru SK Long Gang. Belaga 6(a) 6(b) 2) Bilangan Guru yang 42 orang termasuk pentadbir Terlibat 3) Penyampai En Mohd Arif Aizuddin Bin Rosli (Guru 6(c) Penyelaras CEFR Peringkat Sekolah) . Ketibaan para guru. 2. 7(a) 2.

..... Disediakan Oleh...... dan tujuan CEFR dilaksanakan di semua sekolah di seluruh negara. Belaga .... 6 skala pemarkahan CEFR.. konstruk utama CEFR.. ….... (MOHD ARIF AIZUDDIN BIN ROSLI) Penyelaras CEFR SK Long Gang..………………………….