You are on page 1of 8

SMK BENONI PAPAR

SABAH

Nama : ...................................................................... Tingkatan : .......................

UJIAN 1
TINGKATAN 1
ASAS SAINS KOMPUTER
Mac
2018
1 jam Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Tulis nama dan tingkatan anda pada ruang yang disediakan.
2. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang jawapan yang disediakan dalam kertas
soalan ini.
3. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan kepada pengawas peperiksaan pada akhir
peperiksaan.

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA
NAMA PEMERIKSA :

SOALAN MARKAH PENUH MARKAH
DIPEROLEH
1 3
2 4
3 10
4 4
5 3
6 6
7 2
8 2
9 6
JUMLAH 40

Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak

ASK @ 2018 Hak Cipta SMKB-CCA

Lengkapkan maksud pemikiran komputasional di bawah dengan betul. Sediakan satu model penyelesaian Kenal pasti corak yang sama masalah Masalah dipecahkan Perkara tidak penting ditinggalkan [ 4 markah ] ASK @ 2018 Hak Cipta SMKB-CCA . (a) __________________________________________ (b) __________________________________________ (c) __________________________________________ [ 3 markah ] 2.1. (a) Pemikiran komputasional ialah satu proses pemikiran bagi tujuan _____________________ (b) oleh manusia sendiri berbantukan ________________ atau kedua-duanya sekali dengan (c) menggunakan konsep ___________________________. Lengkapkan proses pemikiran komputasional mengikut susunan yang betul di dalam kotak yang disediakan.

Cinderella mempunyai dua orang kakak tiri manakala Bawang Merah mempunyai seorang kakak tiri. 8. watak utama dilayan dengan buruk oleh keluarga tiri. Tetapi. Rumus matematik untuk mencari luas segi empat tepat ialah panjang darab lebar. 2. Dalam kedua-dua cerita Cinderella dan Bawang Putih Bawang Merah. Diego Costa sedang menjawab soalan peperiksaan Bahasa Inggeris. Komputer polis boleh mengesan penjenayah dengan menggunakan sistem yang mengenal pasti cap jari. 3. 7. Sebelum membuat karangan. Suraya merangka karangannya dahulu untuk setiap perenggan. 5.3. Dia membaca petikan yang panjang dan ASK @ 2018 Hak Cipta SMKB-CCA . Cikgu memberikan tugas melabel bahagian-bahagian pokok. 1 Pernyataan Teknik 1. 4. 6. Dalam peta. bentuk muka bumi yang penting sahaja ditunjukkan. Nyatakan teknik pemikiran komputasional yang sesuai untuk setiap pernyataan berikut. Cikgu Razali mengajar cara membuat rumusan daripada petikan yang panjang.

Kelas 1 Ibnu Khaldun hendak merancang membeli barang bagi majlis perpisahan guru kelas mereka. Rakesh hanya membaca bahagian sinopsis sahaja untuk mendapatkan isi pentingnya. 7 10 13 16 9 12 18 11 20 13 16 19 22 ASK @ 2018 Hak Cipta SMKB-CCA . 9. menggariskan isi penting sahaja. [ 10 markah ] 2 4. Ketika membaca buku cerita. Isikan tempat kosong dengan nombor yang betul. Senaraikan 4 teknik yang digunakan dalam pemikiran komputasional. (a) __________________________________________________ (b) __________________________________________________ (c) __________________________________________________ (d) __________________________________________________ [ 4 markah ] 5. 10.

ASK @ 2018 Hak Cipta SMKB-CCA . 47 KG 35 KG 21 KG 26 KG 50 KG 31 KG Jawapan : 3 [ 6 markah ] 7. [ 3 markah ] 6. Rajah di bawah menunjukkan enam orang pelajar yang mempunyai berat badan yang berbeza di sebuah kelas. Lengkapkan pola corak pada rajah di bawah. Susun berat badan pelajar mengikut urutan menaik dengan menunjukkan langkah-langkah susunan tersebut.

Kumpulan Pengakap KRS Pandu PBSM PKBM Puteri Puteri Islam Ahli 18 12 14 16 18 12 (orang) ASK @ 2018 Hak Cipta SMKB-CCA . Lengkapkan pola corak pada rajah di bawah. Jawapan : [ 2 markah ] 8. 4 Jawapan : [ 2 markah ] 9. Terdapat beberapa kumpulan yang akan mengambil bahagian seperti dalam jadual di bawah. Anda dilantik sebagai ketua rombongan bagi satu penjelajahan hutan.

Tunjukkan bagaimana anda menyelesaikan masalah ini. Setiap kem dapat memuatkan 30 peserta. Jawapan : 5 - - - - - - - - - [ 6 markah ] ASK @ 2018 Hak Cipta SMKB-CCA . Setiap kumpulan mestilah ditempatkan dalam kem yang sama. Peserta akan ditempatkan di tiga buah kem yang berbeza.

SALLEH) GURU ASAS SAINS KOMPUTER 6 1 ASK @ 2018 Hak Cipta SMKB-CCA . MOHD NOR AKMAL B. KERTAS SOALAN TAMAT - Disediakan oleh : ………………………………………………………. . (EN.