You are on page 1of 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 3

Tarikh
Kelas
Masa
Tema Hidup Positif
Tajuk Buang yang keruh ambil yang jernih
Standard Kandungan 2.3
Standard Pembelajaran 2.3.1, 2.3.2
Pada akhir pengajaran, murid dapat:
1. Menyatakan konflik yang berlaku antara adik beradik dan rakan
Objektif Pembelajaran
sebaya.
2. Menyatakan cara menangani konflik.

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan


kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Sesi soal jawab: i) Menyatakan konflik yang berlaku antara
adik beradik dan rakan sebaya. ii) Menyatakan cara menangani
Aktiviti
konflik.
3. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreatif dan Inovatif


BBM Buku teks, buku latihan/buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
Refleksi
dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………….........................................