You are on page 1of 2

AMALI LATIHAN AEROBIK & ANAEROBIK

Ahli Kumpulan: Mohd Syazwan Afifi Bin Suhaidi
Darren Damu Anak Usah
Eve Michellie Junius

BAHAGIAN AKTIVITI LATIHAN CATATAN
PERMULAAN 1. Warming up menggunakan speed ladder. Alatan
(WARMING UP)  Pelajar dibahagikan kepada dua kumpulan  Speed ladder
lelaki dan perempuan.
 Pelajar melompat dengan kedua-dua belah
kaki pada setiap petak.
 Seterusnya ulang lakuan dengan melompat
menggunakan satu kaki dan gaya bebas.
 Aktiviti dilakukan selama 2 minit.

2. Regangan badan secara dinamik.

 Kepala
 Tangan
 Kaki

 Pelajar melakukan regangan dengan kiraan
8.
LATIHAN KAEDAH LATIHAN PLIOMETRIK Alatan
ANAEROBIK 3 unit Marker, speed
ladder,
- Moving jump lunges using speed
ladder
- Knee tuck jumps
- Moving power jacks

 2 sets, 60 secs per activity,
10 secs rest between activities,
20 min rest between sets
 Intensity : medium

 Setelah tiba di kon B. pelajar mempunyai 10 saat masa rehat sebelum memulakan larian semula.kon  Pelajar mulakan larian dari kon B. PENUTUP Cooling down Regangan dilakukan pada bahagian:  Kepala  Tangan  Kaki *pelajar menarik nafas sebanyak 3 kali. AMALI LATIHAN AEROBIK & ANAEROBIK Ahli Kumpulan: Mohd Syazwan Afifi Bin Suhaidi Darren Damu Anak Usah Eve Michellie Junius LATIHAN YO-YO INTERMITTENT RECOVERY TEST Alatan AEROBIK LEVEL 1 Speaker.  Hanya dua kesalahan sahaja dibenarkan iaitu apabila pelaar gagal tiba di mana- mana kon selepas bunyi audio.  Apabila diarahkan oleh audio. Pelajar melakukan regangan dalam kiraan 4 . pelajar akan lari ke kon C dan kembali semula ke kon B.