You are on page 1of 1

PAGLILINIS NG KAPALIGIRAN

NARRATOR (T): Isang umaga sa Baranggay Sampaguita mayroong magkakaibigan na nag – uusap usap…
ASHLEY: Halika!
EDMARK: Bakit?
TIFFANY: Maglilinis tayo upang makatulong sa mga kapitbahay at barangay
EDMARK: Anong oras?
ASHLEY: Alas siyete ng umaga
EDMARK: Sige!
ASHLEY: Ngunit tawagin muna natin si Lito para masabi natin sa kanya
EDMARK, TIFFANY AND ASHLEY: Lito!!!
ARON DALE: Bakit?
EDMARK: Maglilinis tayo
ARON DALE: Para saan?
TIFFANY: Upang makatulong sa Baranggay
ARON DALE: Kailan?
EDMARK: Alas siyete ng umaga
ARON DALE: Sige!
ASHLEY: Tara?
ARON DALE, ASHLEY, EDMARK AND TIFFANY: At diyan na po nagtatapos an gaming dula – dulaan,
nawa’y nasiyahan kayo!
ARON DALE: Ang aking natutunan ay magtulungan
EDMARK: Ang aking natutunan ay magkaisa
ASHLEY: Ang aking natutunan ay magbayanihan
TIFFANY: At ang aking natutunan ay importanteng maging malinis ang kapaligiran upang makaiwas sa sakit

MAGPAKILALA:
TIFFANY: Ako bilang si Eunice
EDMARK: Ako bilang Mark
ARON DALE: Ako bilang Tito
ASHLEY: Ako bilang Rose
LAHAT: Maraming Salamat!