You are on page 1of 1

izjave GOJKA STOJČEVIĆA alijas Patrijarha Pavla!!!!!

“Biti Srbin znači biti obavezno pravoslavac… Srbin ne može biti ateista… Srbin nekršten ne biva”.
(Patrijarh Pavle, Da nam budu jasnija neka pitanja naše vere, 1998, prema pisanju lista Vreme.)

“Pokrivanje glave je simbol pokornosti žena mužu i crkvi; to je znak vlasti muškaraca nad ženama,
to je princip uzvišenosti i časti”. (Patrijarh Pavle, Da nam budu jasnija neka pitanja naše vere,
Beograd 1998.)

“Nalažući ženama kao obavezu, bez obzira na sve loše osobine muža, da bude poslušna i da mu
čini ustupke, hrišćanstvo vidi u tome sredstvo za ukorenjivanje mira u bračnim odnosima i
ponovno uspostavljanje bračne sreće“.

(Patrijarh Pavle, Da nam budu jasnija neka pitanja naše vere, Beograd 1998.)

“Žene nisu poželjne u crkvi tokom menstruacije, ali savremena higijenska sredstva mogu efikasno
sprečiti da se slučajnim istečenjem krvi hram ne učini nečistim, kao i ublažiti zadah koji isticanjem
krvi nastaje“. ( Patrijarh

Pavle, Da nam budu jasnija neka pitanja naše vere, Beograd 1998.)

“Pravoslavna crkva nije protiv toga da žene nose pantalone zbog prirode posla koji vrše, na
primer, u fabrikama, ili putovanju zimi na konjima, motociklu, skijanju i tako dalje....Crkva je
protiv takvog oblačenja kad je ono

zbog mode i pogrešnog shvatanja jednakosti polova“. (Patrijarh Pavle, Da nam

budu jasnija neka pitanja naše vere, Beograd, 1998.)