You are on page 1of 1

Nenten Sujati

Dinane wengi
Pedidi, ngrasayang manah ring hati

Sepi
Punika sane rasayang jani
Peteng gumi tanpa matan ai
Sekadi dammar sane nenten nyunarin hati

Dini
Mamargi nuju genah sane becik
Nanging
Ten wenten sane ledang nerima
Ten wenten sane satya masawitra

Munyi manis stata kemikan