UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ
CONSILIUL PROFESORAL

GHID INFORMATIV PENTRU STUDENŢI 2008 - 2009

Editura universitară „Ion Mincu” Bucureşti, 2008

Bucureşti 2008 - 2009

1

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ

Str. Academiei 18-20 cod 010014 Bucureşti - ROMÂNIA Telefon: 021/307.71.33 021/315.54.82 021/307.71.93; Fax: 021/312.39.54

2

Bucureşti 2008 - 2009

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ

Dragi cititori, studenţi ai universităţii noastre, Când veţi răsfoi aceste pagini, trebuie să ştiţi că ele sunt, cumva, epura a ceea ce a însemnat mai bine de un secol de şcoală românească de arhitectură; sunt esenţa îndelung distilată a unei experienţe paidetice care s-a vertebrat în aceleaşi ritmuri cu însăşi identitatea naţională a culturii române şi, mai mult decât atât, sunt răspunsul pe care noi, dascălii voştri de astăzi, am izbutit să îl formulăm la întrebările din ce în ce mai complicate pe care lumea contemporană le ridică în faţa arhitectului. Astfel va trebui să le priviţi şi abia atunci veţi începe să înţelegeţi poate, că aţi intrat în lumea precis circumscrisă a unei elite profesionale căreia îi este dat să alcătuiască chipurile mereu reînnoite ale acestei lumi, chipuri a căror întruchipare înseamnă mersul înainte al societăţii, o mare împlinire pentru noi dar şi o imensă responsabilitate. Vă dorim aşadar, ca în acest cadru academic, aşa cum se află configurat în ghidul din faţa voastră, să încercaţi să pătrundeţi sensurile adânci ale faptului de a face arhitectură astăzi, aici şi oriunde în lume, să vă definiţi propria dimensiune profesională şi să vă cultivaţi forţa de a răspunde misiunii grele şi splendide pe care v-aţi asumat-o.
Prof.dr.arh. Emil Barbu Popescu PREŞEDINTELE UNIVERSITĂŢII DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM «ION MINCU» Prof.dr.arh. Ştefan Scafa-Udrişte RECTORUL UNIVERSITĂŢII DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM «ION MINCU»

Bucureşti 2008 - 2009

3

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ
CUPRINS 1. Preambul ...........................................................................................................................................6 2. Date generale privind organizarea Universităţii de Arhitectură şi Urbanism şi a Facultăţii de Arhitectură ................................................................................................7 3. Drepturi şi obligaţii ale studenţilor 3.1. Drepturi .............................................................................................................................9 3.2. Obligaţii ..........................................................................................................................10 3.3. Disciplina universitară.....................................................................................................10 3.4. Burse ...............................................................................................................................10 3.5. Taxe .................................................................................................................................11 3.6. Cămin ..............................................................................................................................12 3.7. Club A .............................................................................................................................12 3.8. Dotări...............................................................................................................................12 3.9. Reprezentarea studenţilor în Senat şi Consiliul Profesoral..............................................12 4. Biblioteca UAUIM ..........................................................................................................................13 5. Muzeul UAUIM ..............................................................................................................................13 6. Editura universitară “Ion Mincu” ....................................................................................................13 7. Participarea la procesul de învăţământ 7.1. Înscrierea .........................................................................................................................14 7.2. Exmatricularea ................................................................................................................14 7.3. Reînmatricularea .............................................................................................................15 7.4. Întrerupere de studii ........................................................................................................15 7.5. Prelungire medicală a studiilor .......................................................................................15 7.6. Recunoaşterea studiilor ...................................................................................................16 7.7. Regulament privind echivalarea studiilor pentru studenţii care provin din alte facultăţi de arhitectură din ţară şi din străinătate..........................................................18 7.8. Încheierea anului universitar ..........................................................................................22 7.9. A doua specializare ........................................................................................................22 8. Activitatea didactică .......................................................................................................................22 8.1. Plan învăţământ - Facultatea de Arhitectură...................................................................22 a. Studii cu licenţă şi master integrat - 6 ani.............................................................24 b. Studii de lungă durată - 6 ani................................................................................27
4
Bucureşti 2008 - 2009

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ
c. Studii cu licenţă - 3 ani..........................................................................................30 8.2. Regulament de evaluare si promovare.........................................................................................33 8.3. Evaluare şi notare - reglementări de jurizare pe tipuri de activităţi.............................................34 8.4. Condiţii de promovare..................................................................................................................35 8.5. Graficele activităţii didactice pe ani de studii...............................................................................43 8.6. Structura anului universitar ..........................................................................................................59 9. Discipline la alegere ........................................................................................................................62 10. Practica profesională - regulament ................................................................................................68 11. Examenul de diplomă ....................................................................................................................71

12. EXAMENUL DE LICENŢĂ – REGULAMENT............................................................86
Anexe: 1. Regulament de evaluare proiecte an I.................................................................................88 2. Regulament de evaluare proiecte ani II, III........................................................................91 3. Regulament de evaluare proiecte ani IV,V.........................................................................94 4. Regulament de evaluare proiecte Studiul Formei ..............................................................97 13. Regulament privind ocuparea locurilor finanţate de la buget şi a locurilor cu taxă de studiu..98

Bucureşti 2008 - 2009

5

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ
1. PREAMBUL
În baza Legii învăţământului şi a Cartei Universitare în Universitatea de Arhitectură şi Urbanism funcţionează în cursul anului universitar 2008-2009 1 - FACULTATEA DE ARHITECTURĂ 2 - Facultatea de arhitectură de interior 3 - Facultatea de urbanism 4 - Şcoala de studii avansate: studii aprofundate, master, studii academice postuniversitare şi studii doctorale Începând cu anul universitar 2005/2006 în Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” se desfăşoară un program educaţional sub formă de două etape - licenţă şi master, urmate de studii doctorale, în concordanţă cu noile prevederi ale Comunităţii Europene conform acordului de la Bologna. Studiile de lungă/scurtă durată începute anterior vor continua până la încheierea ciclului respectiv de învăţământ. Prezentul ghid se adresează în special studenţilor FACULTĂŢII DE ARHITECTURĂ. În completarea prevederilor acestei sinteze, ce vizează în principal activitatea didactică, mai sunt în vigoare următoarele reglementări, privind probleme specifice: 1. Regulament de admitere 2. Regulament de echivalări de studii 3. Regulament de funcţionare al laboratorului de informatică 4. Regulament de funcţionare a bibliotecii 5. Regulament de funcţionare a arhivei de fond documentar-metodologic 6. Regulament pentru acordarea burselor şi priorităţilor în selecţionarea cadrelor didactice sau studenţilor în vederea unor stagii în străinătate - care rezultă din convenţii încheiate în numele U.A.U.I.M. 7. Regulament de cămin. Aceste regulamente sunt publicate anual. De asemenea pot apare reglementări, hotărâri, precizări suplimentare ale Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, ale Universităţii sau Facultăţii (departamente şi catedre) - care vor fi afişate în avizierele anilor, catedrelor şi ale conducerii - considerânduse astfel că au fost oficial comunicate tuturor celor interesaţi. Studenţii sunt deci rugaţi să urmărească personal, cu atenţie, aceste aviziere întrucât NU vor putea în nici un caz invoca necunoaşterea unui anunţ făcut public, sau a unei hotărâri despre care «nu au auzit».

6

Bucureşti 2008 - 2009

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism «ION MINCU» pregăteşte studenţi în următoarele tipuri de învăţământ : • Facultatea de arhitectură: * studii cu licenţă şi master integrat. 3 ani . SANDU .1.arh.Prorector cu probleme studenţeşti .Cancelar – prof. Rodica CRIŞAN .Prodecan Facultatea de Arhitectură .dr. Ştefan SCAFA UDRIŞTE .prof. Nicolae LASCU .dr.prof.având în atribuţii problemele socialstudenţeşti Bucureşti 2008 .conf.dr. organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ în Facultatea de urbanism . Florin Biciuşcă . 6 ani . organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ în facultatea de arhitectură de interior .dr. Zeno BOGDĂNESCU având în atribuţii conţinutul.arh. Dan ŞERBAN .valabil pentru anul I-II-III * studii de lungă durată. organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ la specializarea Conservare şi Restaurare de arhitectură . 6 ani .arh.ce are în atribuţii conţinutul.arh.dr.arh.dr. Conservare şi Restaurare de Arhitectură 180 credite.prof.dr.Decan Facultatea de Arhitectură de Interior . Emil Barbu POPESCU. Alexandru M.prof.Prorector cu probleme profesionale .prof. Nicolae GRAMA .dr.prof.prof. organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ în facultatea de arhitectură .arh.având în atribuţii problemele socialstudenţeşti .dr.arh.arh.Decan Facultatea de Urbanism .UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ 2. DATE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA UNIVERSITĂŢII ŞI A FACULTĂŢII DE ARHITECTURĂ ▪ 2.dr.valabil pentru anii III-III ( an I si II . iar la nivelul facultăţilor şi colegiului .arh.arh. Mariana EFTENIE.valabil pentru anii IV-V-VI * studii cu licenţă.prof. 360 credite. Preşedintele Universităţii este prof.2.Prodecan Facultatea de Urbanism . Conducerea operativă este asigurată de: .Rector .2009 7 .Prodecan . Conducerea Universităţii revine SENATULUI. Iulius IONESCU .Decan Facultatea de Arhitectură .Sibiu) • Facultatea de arhitectură de interior cu secţiile Arhitectura de Interior şi Design: • Facultatea de urbanism cu secţiile de Urbanism şi Peisagistică: • Şcoala de studii avansate şi Şcoala de studii doctorale ▪ 2.arh.având în atribuţii conţinutul.Consiliilor Profesorale.dr.având în atribuţii conţinutul.

Catedra de proiectare an II .şef catedră: conf.arh. Mircea OCHINCIUC 1.arh. Adrian SPIRESCU B.şef catedră: conf. Cătălin SÂRBU D. Alexandru VASILIU 3.Director: prof.arh.dr.şef catedră: conf. Departamentul Sinteză de Proiectare: 1.arh.dr.2009 .4.arh. Catedra de conservare şi restaurare . Lucia Emilia Vlad . Anca BRĂTULEANU 1.dr.având în atribuţii conţinutul.Director Şcoala de Studii Avansate .dr.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ .secretar şef facultate de arhitectură . Departamentul de proiectare şi planificare urbană şi regională 1.arh. Catedra de planificare şi dezvoltare urbană şi teritorială .şef catedră: conf. Georgică MITRACHE .dr.Director: prof. Tomniţa FLORESCU ▪ 2.funcţionar superior.dr.şef catedră: conf.şef catedră: prof. Florin MACHEDON .3.Şef catedră: conf.secretar şef universitate .şef catedră: prof. Catedra de Proiectare de interior şi design . Doina NICOLAE G.şef catedră: conf. organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ la Şcoala de studii doctorale. ▪ 2. Mihaela CRITICOS 2.Director: prof. Catedra de proiectare an V C. Departamentul Bazele Proiectării: .dr. Daniela RĂDULESCU.arh. Radu PANĂ F. Catedra de proiectare an IV 2. Catedra de istoria şi teoria arhitecturii . Catedra de Studiul Formei şi ambient .şef catedră: conf.arh.dr.arh. Catedra de proiectare an III . Tiberiu FLORESCU .dr.şef catedră: conf. pe următoarele domenii de specialitate: A.arh. licenţiat în Relaţii publice şi Comunicare: Crina Coliban 8 Bucureşti 2008 . Conducerea şi coordonarea activităţii secretariatelor este asigurată de: .dr.arh. Departamentul de Istorie-Teoria arhitecturii şi Conservarea patrimoniului .arh. Catedra de ştiinţe tehnice . Cătălin BERZA 2.dr. Catedra de proiectare urbană şi peisagistică 2.şef catedră: prof.ing.arh.arh.ANDRONIC .dr. Catedra de proiectare an I .dr. Mihai COCHECI .arh.arh. Cadrele didactice sunt organizate în 3 departamente şi 12 catedre.Director: prof.dr.dr.dr. Sergiu NISTOR E.dr.arh.prof. Hanna DERER .

Crina Coliban .secretar studenţi străini: Mihai Bălăşoiu .Studii cu licenţă şi master integrat .anii I-II . în limita unei sume stabilite anual. biblioteca.departamentul Bazele Proiectării . Să fie cazaţi în cămine (în limita locurilor disponibile) şi să ia masa contra cost la cantina universităţii.anii III .Arhitectură . datele şi condiţiile de solicitare stabilite de Ministerul Educaţiei.Nicoleta Băicoianu . Să aleagă şi să fie aleşi ca reprezentanţi ai studenţilor în senat şi consiliile profesorale. Să se organizeze în asociaţii sau sindicate studenţeşti cu sau fără personalitate juridică. staţiuni de odihnă şi recreere (criteriile de atribuire a burselor.Adrian Vlădău .Studii de lungă durată . Să folosească sălile de cursuri/seminarii şi atelierele. d.catedra Studiul Formei şi Ambient Arhitectural . Să beneficieze de burse şi alte forme de sprijin material. f. Să procure din magazinul deschis la parterul institutului.Lucian Voichescu . Să semnaleze conducerii universităţii sau facultăţii orice aspect privind activitatea didactică sau administrativă. Cercetării şi Tineretului . i.catedra de Urbanism . Să participe la activitatea ştiinţifică. primind răspuns în cel mai scurt termen posibil. Să beneficieze de asistenţă medicală gratuită.Adriana Drancă .anii IV .Arhitectură . b.Corina Sultănoiu .Cornel Dima . g. DREPTURI: a.Studii cu licenţă .Mihaela Zărioiu .Gina Barbu .Arhitectură .anul I . materiale. sala de sport.catedra de Ştiinţe Tehnice . în cadrul Centrului de cercetare. precum şi de bilete cu preţ redus şi gratuite pentru tabere.departamentul Sinteza Proiectării .anii V-VI . scule şi echipament specific la preţuri calculate preferenţial.Studii de lungă durată . h.vor fi făcute publice).anii II-III .2009 9 .catedra de Istoria-Teoria Arhitecturii şi Conservarea Patrimoniului . e. Bucureşti 2008 .Adriana Drancă .Viorica Gănţoi . expertiză şi consulting.1.Conservare şi restaurare de arhitectură .UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ Componenţa serviciului Secretariat: . de proiectare şi cercetare împreună cu cadrele didactice. c.Studii cu licenţă şi master integrat . proiectare.Ionescu Victorela 3. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII ALE STUDENŢILOR 3.

Să cunoască şi să respecte regulamentele universităţii şi facultăţii de arhitectură.M. în funcţie de media generală şi/sau de situaţia materială a solicitanţilor (studenţilor).2.2009 . Studentul sau studenţii din vina cărora s-a produs degradarea sau distrugerea vor fi obligaţi la repararea prejudiciului sau la plata reparaţiei. de merit şi burse sociale. în conformitate cu regulamentele ce se emite anual de către Ministerului Educaţiei. mustrare 3. Sancţiunile sunt: 1. cu susţinere financiară din partea unor sponsori.M. Să îndeplinească în bune condiţiuni şi la timp obligaţiile prevăzute în curriculă. 3. Este posibilă de asemenea sancţionarea cu amenzi în cazurile în care au fost aduse prejudicii materiale.U. e. Sancţiunile 2-4 se înscriu în foaia matricolă a studentului. Să procure cu preţ redus abonamente şi bilete de transport pe calea ferată în condiţiile stabilite de organismele în drept.I. De asemenea. OBLIGAŢII a. excursii şi deplasări documentare oferite de fundaţii. regulamentul de ordine interioară şi să aibă o comportare civilizată cu colegii. afectând după caz participarea studentului în selecţionări şi concursuri.3. Bursele se acordă semestrial. 10 Bucureşti 2008 .I. Să beneficieze de burse de studii. BURSE Studenţii admişi în Universitate pot primi burse de studii.4. b. Cercetării şi Tineretului şi Senatul U. 3. Datele până la care se pot depune dosarele pentru burse sociale se vor afişa din timp în incinta U. exmatriculare din institut pe o durată determinată 4. organisme internaţionale sau societăţi.în caz că se constată că s-a contravenit demnităţii sau onoarei instituţiei universitare.A. cu aprobarea Consiliului Profesoral al Facultăţii se acordă burse de merit pe diferite domenii şi discipline. în condiţiile stabilite de donatori în consens cu Universitatea. Să respecte programele şi orarele universităţii şi ale diferitelor activităţi specifice. d. exmatriculare definitivă din universitate.A. Să asigure păstrarea în bună stare a localurilor şi inventarului universităţii. c. avertisment 2. Să respecte normele de disciplină universitară.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ j.chiar nesancţionate de legi . 3. DISCIPLINĂ UNIVERSITARĂ Jurisdicţia disciplinară asupra studenţilor revine SENATULUI şi RECTORULUI şi se extinde şi asupra unor fapte făcute în afara localurilor Universităţii . personalul didactic şi administrativ. k.U.

32 RON pentru taxa anuală de studiu de 1700 RON .47 RON pentru taxa anuală de studiu de 2100 RON .locuri nebugetate.pentru anii II-VI .1900 RON .UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ 3.taxă de studiu anul I . de Arhit.100 RON .înmatriculare . TAXE Având în vedere prevederile Legii învăţământului privind dreptul instituţiilor de învăţământ de a introduce taxe administrative precum şi faptul că o serie de activităţi didactice sau de secretariat nu sunt cuprinse în normele de lucru.înscriere concurs admitere studii cu licenţă şi master integrat .3000 RON . Plata acestei contribuţii se efectuează pe parcursul semestrului I.Fac. specializarea Arhitectură . specializ.15 RON . Evidenţa plăţilor intră în atribuţia catedrei care organizează excursia.Fac.50 RON .reînmatriculare .150 RON . suma de 30 EURO (echivalentul în lei la cursul zilei).28 RON Cuantumul taxelor se stabileşte anual prin hotărârea Biroului Senatului.taxă susţinere diplomă într-o sesiune ulterioară celor două programate consecutiv (de drept) contravaloarea creditelor aferente .100 RON .adeverinţă şcolaritate .programe analitice . . specializ. .locuri nebugetate. .locuri nebugetate. se decide introducerea următoarelor taxe administrative: .locuri nebugetate.10 RON .pentru anii II-III .adeverinţe simple 3 RON . de Arhit.2800 RON .confirmări diplome şi foi matricole . Conservare şi Restaurare de arhitectură .1700 RON .150 RON .carnet de student duplicat .35 RON pentru taxa anuală de studiu de 1900 RON . specializarea Arhitectură .Fac.100 RON . de Arhit.2009 11 . Notă: Studenţii anului IV vor avea de plătit.înscriere concurs admitere studii cu licenţă . de Arhit. Bucureşti 2008 .Fac.5. .valoarea unui credit: pentru taxa anuală de studiu de 3000 RON . Conservare şi Restaurare de arhitectură .50 RON pentru taxa anuală de studiu de 2800 RON . pentru excursia de studii din anul IV.taxă de studii anul I .

35 locuri cu acces parţial restricţionat din cauza stării fizice a structurii clădirii acest cămin mai găzduieşte la parter o policlinică studenţească. o librărie.I.14. în limita locurilor. beneficiază de cazare gratuită.A. 12 Bucureşti 2008 . «Clubul A» a fost fondat în 1969 din iniţiativa studentului arhitect Emil Barbu Popescu şi îşi desfăşoară activitatea în str. cu o capacitate de 495 locuri (băieţi şi fete). CĂMIN Universitatea de Arhitectură şi Urbanism are în administrare două cămine: căminul din B-dul Lacul Tei. un centru de plotare-copiere al UAUIM şi un serviciu de copiere. anul de studii care nu a organizat alegeri rămâne fără reprezentant în Senat şi consiliul profesoral. aprobat de Senatul U. 3. Reprezentanţii (câte unul pentru fiecare an de studiu . intră în componenţa Biroului Executiv al Senatului. De asemeni.M. CLUB A Cel mai important club studenţesc din ţară. o papetărie. plus sala de sport a UAUIM nou renovată şi utilată pentru a face faţă competiţiilor sportive universitare. admişi pe locuri subvenţionate.facultate şi licenţă .6. Bursierii statului român şi copiii de cadre didactice.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ 3. REPREZENTAREA STUDENŢILOR ÎN SENATUL UNIVERSITĂŢII ŞI CONSILIUL PROFESORAL AL FACULTĂŢII DE ARHITECTURĂ În conformitate cu Carta Universitară studenţii pot reprezenta 1/5 din numărul total al membrilor Senatului şi Consiliului Profesoral.. DOTĂRI În subsolul universităţii se află un bufet-restaurant pentru studenţi şi cadre didactice. 160 RON/pat pentru studenţii admişi pe locurile cu taxă.9.2009 .7. 3. Universitatea are un restaurant-cantină unde se poate servi masa în condiţii excelente şi la preţuri convenabile. Cazarea se face fără excepţii în camere de 5 locuri. Pentru anul universitar 2008-2009 taxa este de 90 RON/pat pentru studenţii admişi pe locurile subvenţionate. în condiţiile fixate prin Regulamentul de funcţionare al căminului. în cadrul unor adunări anunţate public cu minim o săptămână înainte.cu o capacitate de cca.cu excepţia anului I) vor fi aleşi la începutul fiecărui an până la 22 octombrie. în Piaţa Rosetti. pentru anul universitar în curs. După această dată.8.U. pe toată perioada anului universitar. Admiterea în cămin se face pe bază de cerere. 3. membru al Senatului. Un reprezentant al studenţilor. căminul de fete din B-dul Carol . cu excepţia vacanţelor. cu plata unei taxe lunare. Blănari nr.

periodice. 952 lucrări ştiinţifice ale cadrelor didactice şi studenţilor. specializate pentru fondul de carte şi. 108 titluri cursuri (20.M.803 volume) periodice. documente de arhitectură românească. În Biblioteca UAUIM au acces: personalul didactic. 1.000 publicaţii de specialitate. din care 536 titluri (51. acte emise de autorităţi cu privire la învăţământul de arhitectură.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ 4. doctoranzii şi ceilalţi angajaţi ai universităţii. sinteze documentare).M. activitatea studenţilor . Muzeul UAUIM. studenţii.A.000 STAS-uri). Activitatea Bibliotecii se desfăşoară în cadrul structurii care cuprinde Biroul de Prelucrare a Publicaţiilor şi Sectorul de Relaţii cu Publicul. breviare. BIBLIOTECA U. precum şi două săli de lectură.I.). dischete. fragmente de ornamente şi feronerie recuperate din demolările anilor 1980 etc. 6. Bucureşti 2008 . 5. promovând valorile arhitecturii româneşti şi universale. În colecţia Bibliotecii se regăseşte un valoros fond de carte veche.A.I.arhitecţi (cataloage de proiecte.616 vo-lume). fondată în 1912 prin donaţiile profesorilor Şcoalei Superioare de Arhitectură.U. CD-uri şi alte unităţi de înregistrare cu materiale specifice. precum şi diferite alte exponate legate de evoluţia arhitecturii . diferite documente ale Şcolii Superioare de Arhitectură. precum şi specialişti din alte domenii de activitate. o bogată colecţie de normative (incluzând peste 6. înfiinţat în anul 1982.U. Evidenţa şi circulaţia fondului de publicaţii achiziţionate după 1990 sunt informatizate. EDITURA UNIVERSITARĂ „ION MINCU” Editura UAUIM. monografii. proiecte ale studenţilor şcolii etc. 245 teze de doctorat. Acesta are în componenţă secţia de Împrumut pentru cursuri şi literatură beletristică. contribuind astfel la diversitatea şi consolidarea pregătirii studenţilor şi a cadrelor didactice.2009 13 . respectiv. Muzeul îşi propune să devină un spaţiu-reper pentru fenomenul arhitectural românesc şi mondial. lucrări ştiinţifice etc. MUZEUL U. editura îşi propune să-şi extindă activitatea. etalează obiecte şi documente reprezentative pentru învăţământul românesc de arhitectură (diplomele primilor arhitecţi români. traduceri.machete ale unor monumente şi construcţii celebre. Eliberarea publicaţiilor în sălile de lectură se face numai în baza permisului de acces. fondată în 1990. vizat pe anul în curs. lucrări de arhitectură şi urbanism (teze de doctorat.). În perspectivă. legislaţie de specialitate etc. participând la târguri de carte interne şi internaţionale.). o parte semnificativă a procesului de învăţământ care va permite studenţilor-arhitecţi o altfel de întâlnire cu profesia.875 dicţionare. cuprinde circa 200. Biblioteca UAUIM. publică lucrări grupate în categorii tematice care privesc: activitatea didactică (cursuri.

* Înscrierea la studii .aprobarea Biroului Consiliului Profesoral sau Senatului (situaţii excepţionale). în mod firesc ea conduce la influenţarea nivelului notării finale. FRECVENŢA .1. Nerespectarea obligaţiilor anterioare conduce la nepromovarea verificării respective. * Înscrierea la diplomă se efectuează până la data de 30 oct. .PARTICIPAREA LA PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT În învăţământul de arhitectură.2009 . 2008. schimbări în program.în urma neînscrierii la studii în anul universitar respectiv până în data de 10 oct. . participarea studentului la activitatea didactică pe parcursul acesteia. Pentru studenţii cu taxă se adaugă contractul financiar.în urma retragerii de la studii. se face în perioada 01-10 oct. EXMATRICULAREA (scoaterea din evidenţă) Decizia privind exmatricularea este de competenţa Biroului Executiv al Senatului. iar pentru anul I. 2008. sau atunci când este cazul . 2008.în anul universitar.un carnet de student.2. * Înscrierea la refacerea disciplinelor din sem.-03 martie 2009. Prezenţa la toate activităţile didactice este obligatorie. . ▪7.în urma refacerii unui an de studii de 2 ori (refacerea anului de studii înseamnă neîndeplinirea condiţiilor de promovare prevăzute în regulament şi nu implică prelungirea medicală sau întreruperea de şcolaritate).UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ 7.II se efectuează în perioada 18 febr. ▪ 7. În cadrul sistemului de credite. * Înscrierea la refacerea disciplinelor din sem. * Înscrierea la disciplinele opţionale se efectuează în perioada 01-24 oct.. Este obligatorie prezentarea carnetului de student şi a buletinului de identitate la examene. este parte din notarea finală. 2008. Depunerea cererii anuale de înscriere implică acceptarea şi respectarea tuturor regulamentelor de funcţionare ale facultăţii. precum şi prezentarea la examene în zilele şi orele fixate şi anunţate oficial. prezentarea cu altă grupă) este necesară o aprobare din partea Decanatului cu un aviz de principiu din partea titularului disciplinei. Carnetul de student serveşte ca şi act de identitate studenţească. frecvenţa este o condiţie necesară formaţiei.în urma transferului la o altă facultate de profil 14 Bucureşti 2008 . aşa cum este obligatorie predarea tuturor lucrărilor şi proiectelor de orice fel. în baza rezultatelor concursului de admitere. În urma înscrierii la studii în anul I. la propunerea Decanatului şi se impune în următoarele situaţii: . Pentru toate situaţiile individuale speciale (amânări personale.I se efectuează în perioada 10-12 oct. Secretariatul eliberează fiecărui student . ÎNSCRIEREA Înscrierea studenţilor în fiecare an de studiu se face la cererea lor în baza unei cereri-tip şi cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

Întreruperea de studii se acordă numai de 2 ori pe parcursul şcolarităţii. . (inclusiv fraudă şi furt intelectual) Notă: . ÎNTRERUPEREA DE STUDII Întreruperea de studii se aprobă de către Decanat la cerere. Reînmatricularea după exmatricularea din alte motive decât retragerea: reprezintă un caz special care necesită considerarea atentă a motivaţiei şi nu poate fi solicitată decât după trecerea a minimum un an de la emiterea deciziei de exmatriculare şi în condiţia de a nu depăşi 3 ani calendaristici de la emiterea deciziei de exmatriculare. la propunerea decanatului. studentul va solicita retragerea.(începând cu anul universitar 2008-2009) absent pe linie . A.din motive disciplinare grave.5. exceptarea de la această prevedere anterioară.4. pe durata studiilor. Motivarea absenţelor: Cererea de motivare a absenţelor se va depune la Secretariatul Decanatului Facultăţii de Arhitectură în termen de 7 zile de la încetarea perioadei de absenţă motivată. REÎNMATRICULAREA Reînmatricularea se aprobă de către Biroul Executiv al Senatului la propunerea Decanatului în baza unei cereri scrise.2009 15 . ▪7. după caz. În cazul renunţării la studii sau a unei întreruperi mai mari de 4 semestre consecutive. Prelungirea medicală se acordă numai de 2 ori pe parcursul şcolarităţii şi nu poate avea o durată mai mare de 4 semestre consecutive.în urma lipsei totală de activitate şcolară . ▪7. A.3. . PRELUNGIREA MEDICALĂ A STUDIILOR Prelungirea medicală a unui an de studii se aprobă de către Biroul Executiv al Senatului.Exmatricularea pe motive disciplinare excepţional de grave este definitivă.A doua exmatriculare este considerată exmatriculare definitivă.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ . Reînmatricularea după retragere: 1. Întreruperea şcolarităţii atrage după sine păstrarea în dosarul studentului a diplomelor şcolare pe baza cărora s-a făcut admiterea. nu poate avea o durată mai mare de 4 semestre pe durata studiilor. având anexate certificatele medicale Bucureşti 2008 . B. în baza unei cereri scrise însoţite de certificate medicale vizate (cu minim 60 de zile motivate). 2. Reînmatricularea se poate face numai la începutul unui nou an universitar şi numai atunci când inactivitatea şcolară nu a depăşit 3 ani calendaristici. ▪7.Exmatricularea în anul I atrage după sine participarea la un nou concurs de admitere. Biroul Executiv al Senatului poate hotărî.

în baza unei cereri. atelierul de arhitectură va evalua nivelul cunoştinţelor dobândite pe parcursul studiului la proiectul/faza/tema de arhitectură şi va nota în consecinţă. Recunoaşterea creditelor se va opera la nivelul filelor de discipline (vezi tabelul) pentru anul universitar în care se procedează la echivalare. recunoaşterea creditelor se va opera la propunerea coordonator. B. În cazul absentării sub 50 % din totalul orelor prevăzute de programa analitică. motivarea absenţelor. studentul se va înscrie pentru a reface proiectul/faza/tema de arhitectură în anul universitar următor la data planificării acesteia. disciplină. având anexat certificatul medical. motivate medical. condiţiile specifice de examinare/notare pe parcurs şi finală etc. C. În sesiune. studenţii pot solicita prezentarea pentru examinare cu o altă grupă în cadrul aceleiaşi sesiuni. În cazul absentării peste 50 % din totalul orelor prevăzute în programa analitică. Detaliile specifice fiecărei discipline sunt cuprinse în regulamentele de promovare elaborate de fiecare titular la începutul semestrului (număr de absenţe nemotivate admise. 2. RECUNOAŞTEREA STUDIILOR În sistemul de credite. seminarii şi lucrări practice este obligatorie. 16 Bucureşti 2008 . prelungirii medicale sau întreruperii unui an de studiu. Pentru celelalte discipline .2009 . · Pentru celelalte cazuri.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ justificative. se va proceda la recunoaşterea creditelor obţinute astfel: 1. filă. 2. Certificatele medicale servesc doar motivării absenţelor şi nu intră ca argument în calculul creditelor restante.6. Procedura de recunoaştere a studiilor: · înregistrarea notelor şi creditelor aferente se operează direct de către secretariatul facultăţii în baza cataloagelor. motivate medical. notele obţinute îşi păstrează valabilitatea numai pentru ultimii 3 ani universitari consecutiv şi numai în măsura regăsirii disciplinelor respective (sau a unora echivalente) în planul de învăţământ al anului de studii din anul universitar în care se procedează la echivalare şi pe baza programelor analitice. numai pentru disciplinele care se menţin şi care au acelaşi număr de credite aferent. Absenţe la disciplina PROIECTARE: 1.).absenţe la examenele din timpul sesiunii de evaluare: 1. la cerere. recunoaşterea studiilor se face în următoarele condiţii: · în cazul refacerii. ▪7. Prezenţa la cursuri. studenţii au obligaţia să îşi cunoască situaţia şcolară la completarea fişei de înscriere la studii şi vor depune la Decanat cereri de recunoaştere a notelor (creditelor) pentru disciplinele ale căror credite s-au modificat. vizate de Cabinetul medical al UAUIM. fără taxă.

precum şi media semestrială/anuală.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ 2. diferenţele şi recunoaşterea de note şi credite.comisia SOCRATES va preciza disciplinele.2009 17 . dacă unele discipline lipsesc sau altele la care s-au obţinut creditele. responsabilul acesteia are obligaţia să facă toate precizările necesare pentru întocmirea evidenţei şi a foii matricole: . Bucureşti 2008 . evidenţa documentelor originale. 5.decizie Rector pe baza propunerilor comisiei de resort cu precizările: disciplinele.prin decizia Rectorului.se precizează: anul de înmatriculare. minimum 2/3 din studii (4 ani universitari) se vor efectua obligatoriu în UAUIM. b) pe cont propriu . · în cazul transferului de la facultăţi similare de stat .disciplinele recunoscute . · în cazul obţinerii unor burse în străinătate: a) prin programul SOCRATES .discipline diferenţă – nominalizarea acestora. dar au un conţinut didactic complet diferit şi nu se poate proceda la echivalare. notele şi creditele recunoscute. se precizează că în această situaţie se impune ca minim 3 ani de învăţământ să fie efectuaţi la Facultatea de Arhitectură în UAUIM. · în cazul plecării la burse în străinătate se atrage atenţia că: pentru obţinerea diplomei UAUIM. se vor preciza disciplinele diferenţă. În toate cazurile de mai sus. 3. 4. Centralizarea situaţiei şcolare privind recunoaşterea creditelor va fi efectuată la nivelul facultăţii cu avizul Decanatului .secretariat. în urma analizei situaţiei şcolare la nivel de filă. detaliată.disciplinele echivalate cu precizarea numărului de credite şi a notelor propuse . în măsura în care disciplinele respective (sau a unor echivalente) se regăsesc în planul de învăţământ. este în răspunderea Biroului SOCRATES. modul de calcul al mediei semestriale/anuale. În cazul în care au fost obţinute toate creditele aferente unei file de disciplină recunoaşterea acestora va fi integrală. recunoaşterea acestora va putea fi în totalitate sau parţială. notele şi creditele recunoscute. În cazul când au fost obţinute parţial creditele aferente unei file de disciplină. pe baza propunerilor comisiei de resort .

preşedintelui Comisiei de Echivalări. precum şi din străinătate. conform regulamentului de înscriere la UAUIM. de ore alocat/disciplină. Studenţi care provin din facultăţi din străinătate şi care vor să continue studiile pentru o perioadă de timp în UAUIM. Studenţi provenind din Facultăţi de Arhitectură din România (Timişoara. unde depune cu nr. precum şi planul de învăţământ corespunzător (curricula) din UAUIM. Studenţi din UAUIM care au studiat pentru o perioadă limitată de timp în centre universitare din străinătate. de înregistrare dosarul cuprinzând documentele necesare solicitării transferului: . Predarea dosarelor către Comisia de Echivalări se face exclusiv prin Registratură. notele (calificativele) obţinute. (În conformitate cu regulamentul UAUIM) 3.regimul de taxă în facultatea de provenienţă. cu avizul de principiu privind transferul. cu profile compatibile.2009 . 5. TIPURILE DE MODALITĂŢI DE MOBILITATE CARE NECESITĂ ECHIVALAREA STUDIILOR DE CĂTRE COMISIA DE ECHIVALĂRI SUNT URMĂTOARELE: 1. de către secretariatul Universităţii. .diploma de bacalaureat în original. . Iaşi.Cerere. Studenţi în anul I de studii. nr. 18 Bucureşti 2008 . Studenţi care cer transferul între facultăţi din cadrul UAUIM 4.foaia matricolă cuprinzând: disciplinele. ca urmare a întreruperii la cerere a studiilor în cadrul Universităţii.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ 7. REGULAMENT PRIVIND ECHIVALAREA STUDIILOR PENTRU STUDENŢII CARE PROVIN DIN ALTE FACULTĂŢI DE ARHITECTURĂ DIN ŢARĂ ŞI DIN STRĂINĂTATE Regulamentul prevede stabilirea unor criterii privind echivalarea studiilor astfel încât să se permită omogenizarea profilului academic pentru studenţii care vin prin transfer din alte Facultăţi de Arhitectură de stat din ţară. . pentru studenţii din UAUIM care sunt implicaţi în procesul dinamic de mobilitate (altul decât cel prin Programul ERASMUS). Oradea) 2. al celor două instituţii de învăţământ implicate. Studentul solicitant accesează exclusiv secretariatul UAUIM. urmând a fi supuşi echivalării. . METODOLOGIE Cererile de echivalare pot fi depuse exclusiv până la data de 20 septembrie ale anului în curs. proveniţi din facultăţi de stat din România.7. Cluj.fişele de curs din curricula facultăţii de provenienţă pentru anii de studii.

urmează ca acestea să fie transformate în note. În afara informaţiilor privind statutul transferului.) urmând a fi frecventate în paralel cu activitatea curentă a anului în curs.) echivalate. În condiţiile în care evaluarea la facultăţile de provenienţă este făcută în calificative sau punctaje. un document care nu poate fi obiectul unor negocieri/observaţii ulterioare. CALENDAR Accesarea Comisiei de Echivalări de către studenţii solicitanţi va fi programată conform unui orar afişat în prealabil pentru perioada 20 sep-08 oct. atelier.conţinutul comparabil al activităţilor didactice prin compararea curriculelor corespunzătoare anilor de studii supuşi procesului de echivalare. atelier.nr de credite ECTS (Sistem European de Credite Transferabile)*(l). Dosarele vor fi prezentate Biroului de Senat.şefi de catedre/sau departament.alocate disciplinelor obligatorii. 20 credite. opţionale şi facultative.25 ore activitate didactică/săpt) .arhitectură/proiectare. Nr. activităţi (cursuri. practică etc. în faţa căruia vor fi aduse şi supuse discuţiei şi situaţiile având probleme particulare. astfel încât pentru fiecare domeniu . practica etc. Tot în această perioadă şi conform programului. activităţi (cursuri. inclusiv stagiile de practică. acestea pot fi recuperate pe parcursul a doi ani universitari consecutivi cu condiţia ca la sfârşitul primului an universitar să rămână o diferenţă de max. Echivalarea se face pentru fiecare activitate didactică în parte (nu global). b. Bucureşti 2008 . Data de finalizare a dosarelor este 08 octombrie.*(3). . (*mai puţin valabil pentru solicitări de transfer în anii terminali).2009 19 . Rezoluţia confirmată de către Biroul de Senat este adusă la cunoştinţa studenţilor solicitanţi prin secretariat. . Fişa de echivalare cuprinde:: a. (30 credite. un membru al Comisiei de Echivalări este disponibil pentru consultări privind aspecte legate de problematica în cauză./sem şi 60 credite/an universitar.activităţi urmând a fi desfăşurate în paralel cu activitatea anului universitar în care studentul va fi înmatriculat este de 20 credite (conform Regulament UAUIM). aceasta devenind. COMPONENŢA ŞI ATRIBUŢIILE COMISIEI DE ECHIVALĂRI Comisia de echivalări este alcătuită din preşedinte şi câte un reprezentant al fiecărui departament/facultate din UAUIM . prin luarea la cunoştinţă cu semnătură. în conformitate cu regulamentul UAUIM. nr. la Biroul Prodecanat al Facultăţii de Arhitectură./anul în curs. În cazul în care rezultă ca diferenţe un număr mai mare de 20 credite. maxim de credite acceptat ca fiind posibil a fi considerat ca diferenţă . credite. anul în curs. nr.*(2).UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ CRITERIILE LUATE ÎN CONSIDERAŢIE SUNT: . credite.

precum şi între instituţii similare din ţară şi din străinătate.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ştiinţe teoretice. l si 2 al aceluiaşi Ordin. care stipulează faptul că "fiecare instituţie de învăţământ superior elaborează propriul regulament pentru transferul creditelor între facultăţile instituţiei. Membrii comisiei sunt nominalizaţi de către Senatul Universităţii. *2. 20 Bucureşti 2008 .2009 . OBSERVAŢII ŞI NOTE *1 Conform Ordinului nr. Conform Art. analiza dosarelor să fie făcută de către un cadru didactic direct implicat în procesul de învăţământ al departamentului/facultăţii respective.2(1). 5 pct. potrivit deciziei fiecărei instituţii de învăţământ superior. ştiinţe tehnice. articolul 2(2). iar Comisia este direct subordonată Prorectorului cu probleme profesionale. UAUIM a adoptat printr-o Hotărâre de Senat ca transformarea calificativelor /punctajelor să se opereze după algoritmul următor: Calificativ A B C D E F Nota 10 9 7-8 6 5 4 Conform pct. 2(3). 2(2). *3. Art 1.*3 si ordinului mai sus evocat.3617/2005 privind aplicarea generalizată a Sistemului European de Credite Transferabile. Lucrarea de licenţă/disertaţie de masterat poate fi apreciată separat cu un număr de până la 10 credite. În conformitate cu acelaşi Ordin. acestea se adaugă după caz. 2(5).CREDITE. la cele 60 credite/an universitar. ne vom referi la ECTS (European Credit Transfer System) prin nominalizarea convenţională . 2(4). urbanism.

SEF CAT.2009 21 .p 2.2 4.5 11.6 T P 20. SEF CAT. 5.4 6. 4.3 I 22p+1pr 10+6p 12 9 - II 22p+1pr 5+6p 11 6 9 - III 24p 4+2p 6 2+3p 12+2p+1pr 4 IV 25p 2 4+1pr 2+2p 4+2p 8+6p 4 V 28p 4 1pr 7+2p 4+3p 8+3p VI - % 22. DUPĂ CAZ RESPONSABIL PRACTICA 60 60 60 60 60 TOTAL CREDITE 68p+2pr 53p 21+14p 37+1pr 2p 2+4p+1pr 19+7p 2 4 21pr 31 60 44+11p+1pr 20+3p 21 31 360 8.8 1.6 17. 6.4 18.1 6.0 4. 7. 3. SEF DEP. DIPLOMA PREDIPLOMA TOTAL CREDITE COORDONATOR CREDITE SEF DEP.3 12. Crt.3 6. 10.3 LEGENDA : p = proiectare pr = practic pu = proiect urbanism Bucureşti 2008 .UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ Nr.4 1. 1.1 6.6 13.0 U 2. 9. SEF CAT. 2. SEF CAT. SEF CAT. FILE DISCIPLINE BAZELE PROIECTĂRII SINTEZA PROIECTARE STUDIUL FORMEI SI AMBIENT ISTORIE TEORIE RESTAURARE CONSERVARE URBANISM PEISAGISTICA ŞTIINŢE TEHNICE OPŢIONALE PRACTICA PROF. 8.1 7.2 11.4 2.

. 22 Bucureşti 2008 ... va fi declarat PROMOVAT cu media . Cel care are aprobare pentru prelungire medicală de şcolaritate va fi declarat cu prelungire medicală de şcolaritate conf. conform procedurii aprobate pentru cazurile de transfer. Deciziei nr. conform procedurii aprobate de Biroul Executiv al Senatului pentru cazurile de burse în străinătate la propunerea comisiei de resort a Senatului sau a propunerii comisiei SOCRATES.aprobării nr.nr.. 2.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ▪ 7.../...... Media anuală se calculează astfel: 1... se vor lua în consideraţie la calculul mediei semestriale/anuale notele cele mai mari obţinute la disciplinele ce figurează în planul de învăţământ pentru anul de studii/anul universitar/semestrul în cauză şi conform numărului obligatoriu de discipline opţionale stabilit în vederea promovării.... conf...2009 ..aprobării nr./.. Studentul care este exmatriculat va fi declarat Exmatriculat conf. Studentul care se încadrează în reglementările specifice sistemului de credite privind promovarea va fi declarat.. . va fi declarat cu întrerupere de studii 1 an/1 sem. conform regulamentului de promovare.... studentul care este integralist.. 3.. Studentul care are aprobare pentru întrerupere de studii 1 an/1 sem.... A DOUA SPECIALIZARE Se va consulta Regulamentul în vigoare privind admiterea în învăţământul superior în UAUIM../... ▪ 7.9. ÎNCHEIEREA ANULUI UNIVERSITAR ŞI CALCULUL MEDIEI La sfârşitul anului universitar...cu situaţie neîncheiată .. credite restante sau cu situaţie neîncheiată ... 4.........repetent. în funcţie de caz: .8..... la propunerea comisiei de resort a Senatului... în cazul în care studentul obţine note de promovare la mai multe cursuri opţionale într-un semestru.

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT .se procură de către studenţi. în cadrul formaţiei de bază studenţii putând opta pentru parcursuri didactice orientate către aspecte particulare ale profesiei de arhitect: tehnologie arhitecturală. Atelierele de proiectare asigură locuri de lucru pentru toţi studenţii.cu excepţia planşetelor . Această orientare preferenţială a studiilor se realizează prin intermediul disciplinelor la alegere propuse de curiculă. care să-i garanteze o gestionare corectă şi eficientă a timpului dedicat studiilor universitare. unele având caracterul de lucrări practice. ACTIVITATEA DIDACTICĂ ▪ 8. 50% din totalul orelor didactice prevăzute. urbanism. în facultate sunt prevăzute 28-30 ore didactice pe săptămână în sistemul de credite. Învăţământul de arhitectură are caracter deschis. Bucureşti 2008 .2009 23 . Ca atare se recomandă ca fiecare student să-şi stabilească UN PLAN DE STUDII PLURI-ANUAL în raport cu obiectivele. restaurare. sau sub forma activităţii de proiectare cu caracter de sinteză sau pe specialităţi.Facultatea de arhitectură Învăţământul se desfăşoară în baza curriculei specifice pentru fiecare formă de studiu. Pentru pregătirea profesională. aceasta din urmă reprezentând cca. înclinaţiile şi opţiunile personale. Materialele şi ustensilele necesare studiului individual şi redactării proiectelor . Sistemul de evaluare şi promovare pe bază de credite transferabile (ECTS) precum şi componenta opţională a parcursului educaţional (cca 18% din totalul orelor didactice) impun ca studentul să fie un factor activ în cadrul procesului de învăţământ. arhitectură de interior.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ 8. însoţite de seminarii pe grupe de studenţi.1. sub formă de cursuri pentru studenţii întregului an sau pe serii.

T Evoluţia fenomenului arhitectural (1) 9. S. S. I. în arhitectura contemporană 8. B. B. Simbol Catedră Discipline 2008 .M. I. ore Sem. S.II/III.P. Cat.F. Introducere în filosofie 12. I.F.Zahariade Hanna Derer Mihaela Criticos Catedră Ştefan Vianu Mircea Crişan Anca Vitcu Crenguţa Bratu Mihaela Georgescu Catedră Catedră 1.A.respins) . Bazele Proiectării – An I Cat. S. S. I. Reprezentări geometrice 7.I. V I. 2s 2s 30 30 11 11 3 3 1 2 3 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 Admis/respins 30 30 * Promovarea pe bază de calificative (admis . IV S. crt. Grafică 3D 5.A.P. Educaţie fizică * TOTAL ORE OBLIGATORII TOTAL CREDITE DISCIPLINE OBLIGATORII 10 p 10 p 3p 3p 1l 2l 2 c/1 l 2 c/1 l 1 c/1 l 1 c/1 s 1 c/1 s 2s 2s 2c 2 c/1 s 1 c/1 s 1 c/1 s 2c 2 s`pt. Geometria formelor arhitecturale 6. S. Studiul Formei şi ambient arhitectural Cat. Sinteză de Proiectare – An V Cat.F. S.T.A.T.F.P. Introd. S. S. Urbanism B. Sinteză de Proiectare – An IV Cat.2009 .F. Bazele Proiectării – An II/III Cat.nu se consideră la medie Simboluri catedre: B.T. U.T.T Limbaj arhitectural (1) 10. I.A. 1 Sem.F. Statica formelor construite 13.P. 1.T. 2 Titular Catedră Catedră Catedră Catedră Iulius Ionescu Iulius Ionescu A.T Limbi străine 11. Istoria şi Teoria arhitecturii Cat.P.A. 1 Sem.P. 2 anul I Total 280 84 14 28 42 42 28 28 28 56 28 42 28 28 28 28 56 868 (sem. S. Introducere în grafica PC-ului 4.T Materiale de construcţii 15. I Aplicaţii practice 17.2009 Nr. Ştiinţe Tehnice 24 Bucureşti 2008 . S. Reprezentări (1+2) 3.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ Studii de licenţă şi master integrat – 6 ani Plan învăţământ Nr. 2) Credite Sem. S. I.A.T Matematică 14. Cat. I Proiectare de arhitectură 2.T Rezistenţa materialelor 16.T.

Sinteză de Proiectare – An IV Cat. S.T Educaţie fizică * 16. 3 Sem. Simbol Catedră Discipline 2008 . U.T. 4 anul II (sem. Iordăchescu M. ore Sem. Cat. U. Structuri din zidărie şi beton armat (1) 14. 3. Construcţii din zidărie şi beton armat 15. 30 30 11 11 3 3 4 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 Admis/respins 1 30 30 * Promovarea pe bază de calificative (admis .T Arhitectură – locuire . Analiza morfo-tipologică urbană 9.T. I.Crişan Rodica Crişan Catedră Catedră B. S. Cat. II Proiectare de arhitectură S.2009 25 . S.nu se consideră la medie Simboluri catedre: B. crt. I. I. Aplicaţii practice TOTAL ORE OBLIGATORII TOTAL CREDITE DISCIPLINE OBLIGATORII 10 p 10 p 3p 3p 2 c/1 l 1l 2c 1 c/1 s 2 c/1 l 2s 2s 2c 2c 2c 1 c/1 l 1 c/1 s 2c 2 c/1 l 2s 2s 2 săpt. 4 Titular Catedră Catedră Iulius Ionescu Iulius Ionescu Hanna Derer Mihaela Criticos Ana Maria Zahariade Catedră Constantin Enache Sorin Vasilescu Doina Cristea Rodica Crişan A. 2.T Istoria arhitecturii moderne 10. Studiul formei (1+2) S.T Evoluţia fenomenului arhitectural (2) 5. Perspectivă SFA Modelare 3D 4.II/III.oraş 7. Urbanism B.P.respins) . 3. 1. Structuri simple din lemn şi oţel 13. I. V I. 3 Sem.P.P. S. IV S. I. Ştiinţe Tehnice Bucureşti 2008 .T Limbaj arhitectural (2) 6.T. Istoria şi Teoria arhitecturii Cat.P. Sinteză de Proiectare – An V Cat.II. B.T Limbi străine 8.I.A.F. Bazele Proiectării – An I Cat.P. S.F.A. Studiul Formei şi ambient arhitectural Cat. I. Elemente de mediu în urbanism 11.T.A. S. 4) Credite Total 280 84 42 14 28 28 42 56 28 28 28 28 28 28 42 56 28 868 Sem.P. Construcţii din lemn şi oţel 12.F. S.2009 Nr.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ Studii de licenţă şi master integrat – 6 ani Plan învăţământ Nr. Bazele Proiectării – An II/III Cat.T.T. U.

9. S.T I. Simbol Catedră B.Marcu Sorin Vasilescu Mircea Crişan A.T S. 6 8p 3p 2c anul III (sem.Sandu Constantin Enache Ana Maria Dabija George Stoican D.F. U.P.A.T S. 5 12 2 1 1 2 2 3 3 2 2 Sem. Cat. S. U. S. 18.F. ore Total 266 42 28 14 14 28 28 28 28 28 28 84 28 28 28 28 28 28 28 56 812 30 30 Credite Sem. 4.II/III. 7. 11. 3.lotizare Doctrină urbanistică Tehnica proiectării urbane Finisaje (1+2) Instalaţii – echipare Structuri din zidărie şi beton armat (2) Comunicări vizuale Proiect structuri de rezistenţă Aplicaţii practice Curs la alegere Curs la alegere Discipline facultative (limbi străine) * 2008 .T S.P.respins) .T. III S. crt. 5 11 p 2p 1c 1l 1 c/1 s Sem. S.Proiect mobilier Mobilier – tehnologie CAAD Arhitectura tradiţională în România Sec. Bazele Proiectării – An II/III Cat. IV S. 17. S.context . 10. Studiul Formei şi ambient arhitectural Cat. Disc.P. 1. III B.T. 13. 15. Urbanism B. 6 9 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 Titular Catedră Catedră Dan Vucicovici Dan Vucicovici Catedră Anca Brătuleanu Nicolae Lascu & Anca Brătuleanu Ana Maria Zahariade Catedră Alexandru M. 8.F. S.T.peisaj Proiect urbanism .I. 14. XIX într-o perspectivă europeană Arhitectură . Simboluri catedre: B.A.PUD Mobilier – tehnologie . Sinteză de Proiectare – An V Cat.T.A. Istoria şi Teoria arhitecturii Cat.T I.A.2009 .F.nu se consideră la medie Notă: Stabilirea cursurilor la alegere pentru fiecare an de studiu se va face conform „Regulamentului privind desfăşurarea cursurilor la alegere”. Ştiinţe Tehnice 26 Bucureşti 2008 .T U.P. 16. S. S. 2c 2c 1 c/1 s 28 1 c/1 s 28 TOTAL ORE OBLIGATORII TOTAL CREDITE * Promovarea pe bază de calificative (admis .P. 20.M.Mortu DISCIPLINE OBLIGATORII 1 c/1 l 2p 2c 2c 2 c/1 l 2 c/1 l 1 c / 1l 1 c/1 l 2c 2p 2 săpt.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ Studii de licenţă şi master integrat – 6 ani Plan învăţământ Nr. 2.A. U.F. 6) Nr. Sinteză de Proiectare – An IV Cat. V I. 12. 5 6. 5.2009 Sem. 19. I. Bazele Proiectării – An I Cat. Discipline Proiectare de arhitectură Proiect urbanism . facult Cat.P.

6. 4. 2.Sandu Catedră Angela Filipeanu Augustin Ioan Mihai Opreanu Radu Pană M. S. IV S. Discipline Proiectare de arhitectură Proiect urbanism . 13. IV S.A. Bazele Proiectării – An I Cat.P. 8 9 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 Titular DISCIPLINE OBLIGATORII Catedră Catedră Sorin Vasilescu NicolaeLascu Sergiu Nistor Catedră Alexandru M. 16. 7.2009 Nr. 14. Sinteză de Proiectare – An V Cat. crt.P. Iordăchescu/ R. 7 8p 3p 2c 1 c/1 s Sem. 15.T S. 7. 3.T I.T I. S. Ştiinţe Tehnice Bucureşti 2008 . Bazele Proiectării – An II/III Cat.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ Studii de lungă durată – 6 ani Plan învăţământ Nr. 11. I.P. U.Pană A.T.PUD Arhitectura spaţiului interior Arhitectură modernă şi contemporană în România Protecţia patrimoniului (noţiuni de conservare) Proiect de restaurare Structură urbană Proiect urbanism – partiu urbanistic Peisagistică Concept – limbaj – discurs Fizica construcţiilor (1) Proiect tehnologie arhitecturală (1+2) Fizica construcţiilor (2) Inginerie structurală (1+2) Aplicaţii practice Curs la alegere Curs la alegere Discipline facultative (limbi străine) * 2008 .2009 27 . 2. 9. 17. 5. Studiul Formei şi ambient arhitectural Cat.T I. Cat. ore Sem. Istoria şi Teoria arhitecturii Cat. S. V I. 8.T. 10. IV S.A. U. TOTAL ORE OBLIGATORII TOTAL CREDITE 28 28 812 30 30 Simbol Catedră S.II/III.T. Cat.respins) . 7 9 4 2 2 2 2 2 3 2 2 Sem. 12.T S. I. S.I.Petrovici Catedră 2p 2c 2p 2c 2c 2c 3p 3p 2c 2c 2c 2 s`pt.F.P.P.T. Urbanism B. U. 2c 2c 1 c/1 s 1 c/1 s * Promovarea pe bază de calificative (admis . Simboluri catedre: B. 8 8p 3p 2c anul IV (sem.nu se consideră la medie Notă: Stabilirea cursurilor la alegere pentru fiecare an de studiu se va face conform „Regulamentului privind desfăşurarea cursurilor la alegere”. 8) Credite Total 224 84 28 28 28 28 28 28 28 28 28 84 28 56 28 28 28 56 Sem. 1. 1.T U.P.F.T S.Smigelschi/R. Sinteză de Proiectare –An IV Cat.

S. IV S. Sinteză de Proiectare –An IV Cat. 5.respins) . U.Sandu Catedră Şerban Criveanu Liviu Ianăşi Radu Petrovici M.II/III.P. 14.F. 7.I. Simboluri catedre: B.P. S.2009 . crt. 9 10 9p 9p 2p 3p 1 c/1 s 2c 2 c/1 s 2p 2c 2c 2c 2c 3p 2 săpt 2c 2c 2c 2c 5p 1 c/1 s 1 c/1 s 28 28 anul V (sem. 10) Total 252 70 28 28 42 28 28 28 28 28 42 28 28 28 28 28 70 56 812 Credite Sem. ore Sem.T I.T. Cat. 4. V I. U.P. I. S. 16. 18.T S.Negoescu Catedră DISCIPLI NE LA ALEGERE DISCIPLINE OBLIGATORII Catedre TOTAL ORE OBLIGATORII TOTAL CREDITE * Promovarea pe bază de calificative (admis .T. 12. 9.T Discipline Proiectare de arhitectură (+schiţă) Proiect urbanism . 11. 9.Smigelschi/G. Studiul Formei şi ambient arhitectural Cat.Smigelschi/G. Bazele Proiectării – An I Cat. 10. Sem. 3.A.P. V I.T U. 15. Ştiinţe Tehnice 28 Bucureşti 2008 . Sinteză de Proiectare – An V Cat.P.T. Bazele Proiectării – An II/III Cat. Simbol Catedră S.P.Negoescu M.nu se consideră la medie Notă: Stabilirea cursurilor la alegere pentru fiecare an de studiu se va face conform „Regulamentului privind desfăşurarea cursurilor la alegere”.Vianu Alexandru M. S.PUD Axiologia şi filozofia culturii Estetica şi estetica arhitecturii Compoziţie urbană Proiect peisagistică Drept urbanistic Management urban Structuri performante Proiectare complexă Proiect tehnologie arhitecturală (3) Aplicaţii practice Curs la alegere Curs la alegere Curs la alegere Curs la alegere Proiecte de specialitate la alegere Discipline facultative (limbi străine) * 2008 . 17. 9 10 10 10 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 5 30 30 Titular Catedră Catedră Ştefan Vianu St. Cat. 13. U.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ Studii de lungă durată – 6 ani Plan învăţământ Nr.2009 Nr.T. Sem. 6. V S. Urbanism B. S. 1. U. 8. Istoria şi Teoria arhitecturii Cat. 2.

S. S.P. Bazele Proiectării – An II/III Cat. Sem. Cat. V I.II/III. Sem. 12) Credite Observaţii Sem. 11. 5.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ Studii de lungă durată – 6 ani Plan învăţământ Nr. 4. Studiul Formei şi ambient arhitectural Cat. I. IV S. Ştiinţe Tehnice Bucureşti 2008 . S.T. 11 12 2p 2c 2c 2c 12 săpt Total 28 28 28 28 480 (sem.P. Urbanism B. 1.P. 11 12 2 Catedră 2 G.I. x 28 = 420 Stabilirea cursurilor la alegere pentru fiecare an de studiu se va face conform „Regulamentului privind desfăşurarea cursurilor la alegere”. 5. Cat. Sinteză de Proiectare – An V Cat. Bazele Proiectării – An I Cat. S.T.proba 2 – Proiect de diplomă TOTAL CREDITE AN VI 15 săpt. crt. I. S. Simboluri catedre: B.F.T. ore Sem. Istoria şi Teoria arhitecturii Cat.T. U. I. 3.T.Fuciec 21 29 10 21 Simbol plan înv.A. 2.2009 Disciplina anul VI Nr. VI Proiect restaurări .Ianăşi/Al.P.releveu Eficienţa economică şi socială a investiţiilor Teoria cercetării Managementul proiectării Practic` de proiectare Examen de diplomă proba 1 – Disertaţie+Prediplomă .P. Sinteză de Proiectare – An IV Cat.2009 29 . 2008 .T.Negoescu 2 Augustin Ioan 2 L.

S. Gligor L. 12. 8. Derer H. Urbanism S.P. Turcu D. Kovacs K. I.T.A.I.SIBIU Studii de licenţă – 3 ani Plan învăţământ 2008 . Sinteză de Proiectare – An V S.T. B. I.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ Secţia: CONSERVARE-RESTAURARE .P. I. Introducere în proiectarea de arhitectură Istorie şi teorie Proiectare de arhitectură Reprezentări (1+2) Introducere în grafica PC-ului Geometria formelor arhitecturale Reprezentări geometrice Introducere în teoria contemporană a arhitecturii Elemente de limbaj arhitectural Evoluţia fenomenului arhitectural(1) Materiale de construcţii Statica formelor construite Rezistenţa materialelor Istoria tehnicilor de construcţie Matematică Limbi străine Practică Educaţie fizică 11 p 3p 2 c/1 l 1 c/1 l - 11 p 3p 1l 2 c/1 l 1 c/ 1 l 308 84 14 42 42 28 28 28 28 42 28 28 28 56 56 56 896 12 3 3 2 3 2 2 2 1 12 3 1 3 2 2 2 2 2 1 P LV LV LV LV EX EX EX EX EX EX EX EX LV CL PP Stanciu F. Kovacs K. Ştiinţe Tehnice * DF discipline fundamentale. B.P. Bazele Proiectării – An II/III S.F. S. Mod 1 2 eval Titular 1. 17. 15. S.T.A.P.F. Florea S.I.I. S. Chiliban M. S. Cat. Sinteză de Proiectare –An IV S.II/III. 2 2 30 30 admis / respins Gligor L. 9.A. V. Bazele Proiectării – An I B.2009 anul I Nr.P.T. Istoria şi Teoria arhitecturii U.T. 2. 2) Credite Sem. Gligor L. B.T. TOTAL ORE TOTAL CREDITE Stiinţe tehnice 2c 1c/ 1 l 2 c/1l 1 c/1 l 1 c/1 l 1 c/1 s 2s 2s 2 săpt. S.creditele sunt însoţite de notă. Studiul Formei şi ambient arhitectural I.T.P.T. DD discipline de specialitate in domeniu.T. 5. 11.F.P. 4. S. 13.Petrescu 10.A.Petrescu/B. Tincu. Cat. 1. IV Cat. 16. V Cat. 2 Total (sem. Sem. Moraru V. S. I. 14. Chiliban M./Bertleff J. Cat.T.F. Chiliban M. I. 1 Sem. 7. 30 30 * admis / respins (cu calificative) .2009 .T. Simbol Catedră Modul activitate didactica Tip* Discipline Sem. Cat. I.Chesca V. 3.nu se consideră la medie .T. Cat. notele considerate cu ponderea creditelor conduce la precizarea mediei de promovare a fiecărui semestru Simbol catedre: B. DC discipline complementare 30 Bucureşti 2008 . crt. Cat.I. ore D I S C I P L I N E O B L I G A T O R I I Nr.

PP= proba practica Bucureşti 2008 . c=curs. EX= examen.2009 31 . s=seminar. C= colocviu. l=lucrari P=proiect.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ p=proiect. LV= lucrari de verificare.

12. Dabija A. S. Simbol Catedră Modul activitate didactica Tip* 2008 . Bazele Proiectării – An I B.2009 anul II Nr. 3. 10. s=seminar. 8.F.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ Secţia: CONSERVARE-RESTAURARE . S. Derer H. 14.T. 5.A. 3.T. Proiectare de arhitectură Proiect de arhitectură integrat 12 p - 12 p 2p 1 c/1 l 2c 2 c/2 l 2c 1 c/1 l 2s 168 168 56 28 28 28 28 28 112 28 56 56 56 56 896 14 2 2 2 2 4 2 2 - 12 2 2 2 4 2 2 2 P P LV LV LV EX EX EX LV EX EX LV COL PP 3 Istorie şi teorie Ştiinţele construirii Proiect în sit protejat Studiul formei (1+2) Modelare 3D Perspectivă Modenatură-morfologie Arhitectura-locuire-oras Evoluţia fenomenului arhitectural(2) Materiale şi procedee constructive Structuri din zidarie si beton armat Finisaje Limbi străine Practică Educaţie fizică * N.T. I. I.SIBIU Studii de licenţă – 3 ani Plan învăţământ Nr.P. Cat. B. Sinteză de Proiectare –An IV S. 2p 1 c/1 l 2c 2c 2 c/2 l 1 c/1 l 2s 2 săpt.F. 11. 4. Cat. I. notele considerate cu ponderea creditelor conduce la precizarea mediei de promovare a fiecărui semestru Simboluri catedre: B.T. S. Cat. 2. IV Cat.P. 9.M.T.Moraru Kovacs / Gligor Moraru V. Gligor L. 13. Chiliban M.nu se consideră la medie .T. B. S. Studiul Formei şi ambient arhitectural I. crt.A.creditele sunt însoţite de notă. S.P/S.F.T. DD discipline de specialitate in domeniu.T. Ştiinţe Tehnice * DF discipline fundamentale. V Cat. 4 Titular D I S C I P L I N E O B L I G A T O R II 1.Grama /V.P. c=curs.2009 .T. Cat. Cat. 6. Marcu D. EX= examen. LV= lucrari de verificare.T.II/III. 4) Credite Total Sem.A. 4 (sem. 3 Sem. 2s 2s 30 30 2 Admisrespins 30 TOTAL ORE TOTAL CREDITE * admis / respins (cu calificative) . Chiliban M.T. l=lucrari P=proiect. Urbanism S. DC discipline complementare p=proiect. Cat. Sinteză de Proiectare – An V S.I.T. Brătureanu A. Istoria şi Teoria arhitecturii U. 3 Sem. Teodorescu M. Turcu D.T. I. ore Discipline Sem.P. Kovacs K. C= colocviu. Gligor L. I.P. Bazele Proiectării – An II/III S. 7. S. I. PP= proba practica 32 Bucureşti 2008 .

P. Bazele Proiectării – An II/III Cat./ Gligor L. ST Patologie şi tratament 11. notele considerate cu ponderea creditelor conduce la precizarea mediei de promovare a fiecărui semestru Simbol catedre: B. Nistor S. S. Cat. IT Legislaţie 9. Bâlici Şt. ST Documentaţie economică 6. Sinteză de Proiectare – An V Cat. Sinteză de Proiectare –An IV Cat. 6 9 2 2 2 2 13 30 Titular I. 1.I.II/III./ Crăciunescu A. IT Evidenţa patrimoniului 8. Săndulescu L. S. IT Proiect de restaurare-conservare TOTAL ORE OBLIGATORII TOTAL CREDITE DISCIPLINE OBLIGATORII * admis . Proiect integrat arhitectură/ conservare/ BP III restaurare 4. U.2009 33 . 5 8p 10 p 2c 1 c/1 l 1 c/1 s 1 c/1 l 1 c/1 s 28 Sem.P.T.creditele sunt însoţite de notă. 2. ST Managementul proiectului 5.respins (cu calificative) . IT Istoria şi teoria conservării 10. Ştiinţe Tehnice Bucureşti 2008 .nu se consideră la medie . 5 9 11 2 2 2 2 2 30 Sem. Drăgan V. Vasiliu A.Mortu Crăciunescu A. 5.T. V I. crt. Grama N. Negoescu G. Studiul Formei şi ambient arhitectural Cat. Proiect de arhitectură integrat Proiect de arhitectură în sit BP III protejat 3. IV S. Urbanism B. IT Disertaţie 12. S.P. Studiu de fundamentare şi IT concept de intervenţie 13.2009 anul III (sem. Istoria arhitecturii / Noţiuni de IT restaurare 7. Istoria şi Teoria arhitecturii Cat. P. 6) Nr. Simbol Catedră BP III Discipline 2008 . Panasiu G. Bazele Proiectării – An I Cat.P. 6 8p 2c 2c 1 c/1 l 1 c/1 l 12 p 28 Total 112 112 140 28 28 28 28 28 28 28 28 28 168 784 Credite Sem. Opreanu M.Talos Iamandescu I.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ Secţia: Conservare şi Restaurare de arhitectură Studii de licenţă – 3 ani Bucureşti Plan învăţământ Nr. Cat.F. ore Sem.A.

TITULARUL DE CURS ESTE OBLIGAT SĂ PRECIZEZE ŞI SĂ PUBLICE DE LA ÎNCEPUTUL ACTIVITĂŢII RESPECTIVE PONDERILE ÎNTRE EVALUAREA PE PARCURS ŞI CEA DIN SESIUNEA DE EXAMENE. exerciţiu. 3. Nota şi creditele aferente se consemnează în foaia matricolă la secretariat.2. 8. curs magistral. Înscrierea la refacerea disciplinelor din sem. seminar. în anul următor. conform aceloraşi reguli. 34 Bucureşti 2008 .-03 martie 2009 la catedrele respective. În cazul în care studentul nu a obţinut creditele corespunzătoare unei unităţi de curs. cu ponderi diferite. PRECUM ŞI TOATE OBLIGAŢIILE STUDENŢILOR CE DEPĂŞESC PROGRAMUL CURENT. Se exceptează prelungirile medicale anuale şi întreruperile de studii aprobate. 6. pentru studenţii subvenţionaţi.II se efectuează în perioada 18 febr. Creditele se acordă numai în cazul în care. în mod autonom. în funcţie de organizarea unităţii de curs. 4. Toate unităţile de curs sunt modulate pe durata unui semestru (cu evaluare pe parcurs şi evaluare finală la sfârşitul semestrului). 2. 2008 la catedrele respective. el trebuie să refacă proiectul în întregime în anul următor. pe ansamblul unităţii de curs.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ▪ 8. corespunzătoare examinării finale din sesiunea anterioară (pentru disciplinele cu examinare în sesiune).2009 . el trebuie să refacă studiul în întregime. Fiecare unitate de curs cuprinde una sau mai multe tipuri de activităţi didactice: proiect. Fiecare titular de unitate de curs. Examinarea studenţilor într-o a doua sesiune poate avea doar o pondere maximă de 60% din nota finală. 7. conform aceloraşi reguli. În cazul în care studentul nu a obţinut creditele corespunzătoare la un proiect de an (de arhitectură sau de specialitate). în cadrul activităţii didactice programate la anul anterior unde are restanţe. examinarea finală are o pondere de maximum 60% din aprecierea activităţii globale. Evaluarea studentului este continuă: ea se face pe parcursul semestrului. în cadrul activităţilor didactice programate la anul unde are restanţe. în două sesiuni consecutive.I se efectuează în perioada 10-22 oct. Înscrierea la refacerea disciplinelor din sem. REGULAMENT DE EVALUARE ŞI PROMOVARE 1. lucrare practică. Refacerea oricărei activităţi didactice se face cu taxă. 5. ACESTEA VOR FI EVIDENŢIATE ÎN GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE (LA NIVELUL FIECĂRUI AN DE STUDIU). studentul a obţinut nota cinci (valoarea minimă). evidenţa acesteia (inclusiv a taxelor aferente) intrând în sarcina catedrelor. în funcţie de timpul de învăţare necesar studentului. DIN CARE SE CONSTITUIE EVALUAREA FINALĂ. Fiecărei unităţi de curs îi sunt alocate un număr de credite. alocă fiecărui tip de activitate un anumit procent (în funcţie de importanţa sa în cadrul unităţii de curs) din numărul total de ore.

pe baza unor verificări şi evaluări de tipuri diferite: examen. La anumite discipline sunt stabilite şi aprecieri cu calificative admis/respins. Modalitatea examinării. EVALUARE ŞI NOTARE . În toate cazurile.reglementări de jurizare pe tipuri de activităţi de proiectare Listele tuturor unităţilor de curs (disciplinelor) cuprinse în curicula sunt precizate şi prezentate pentru fiecare semestru şi ani de studiu al facultăţii de arhitectură. În foaia matricolă. susţinute în programe de sesiune sau pe parcurs (conform graficelor semestriale ale activităţii didactice). Declararea calităţii de absolvent fără examen de diplomă se poate face numai în baza promovării celor 11 semestre şi a practicii profesionale . Pentru măririle de notă este necesară aprobarea DECANATULUI. notării şi condiţiile de promovare se stabilesc. STUDENŢII TREBUIE SĂ URMĂREASCĂ ŞI SĂ-ŞI VERIFICE LA AVIZIERE PROMOVAREA TUTUROR DISCIPLINELOR PREVĂZUTE PENTRU ANUL RESPECTIV. colocviu.. Notarea se face cu note de la 1 la 10. de către titularul disciplinei şi/sau catedra respectivă şi se comunică.la Facultatea de Arhitectură. aprecierea activităţii pe parcurs contribuie la notare şi poate conduce până la pierderea dreptului de promovare a disciplinei. În toate cazurile. cu excepţia examenului de diplomă. Bucureşti 2008 . 11. nota minimă de promovare fiind 5. Notele sunt înscrise în catalogul disciplinei şi în listele de grupă (sau de an) care sunt afişate la avizierele catedrelor în termen de maxim 10 zile de la încheierea activităţii didactice.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ 9. notele au o valoare ponderată. Promovarea şi evaluarea prin SISTEMUL DE CREDITE se aplică integral la anii I-VI. la începutul semestrului. ▪ 8. 12. Disciplinele cu precerinţe (discipline condiţionate de promovarea prealabilă a altor discipline) sunt precizate şi publicate OBLIGATORIU la începutul fiecărui an universitar de către titularul de disciplină. în funcţie de numărul de credite corespunzător. 10.2009 35 .3. eseu etc. Măririle de notă se pot acorda cu taxă la disciplinele cu examinare în sesiunile de evaluare în care sunt programate disciplinele respective şi numai pentru studenţii care au promovat prima examinare programată şi numai în cadrul aceluiaşi an de studii/an universitar. pentru fiecare caz în parte. lucrare practică. la care nota minimă de promovare este 6. specializarea Arhitectură. promovarea studenţilor la diferite discipline se face prin intermediul creditelor şi al notelor. test.

fără a fi promovat (cu situaţie neîncheiată . 7. Această prevedere se aplică pentru o singură temă de proiectare de arhitectură din cele 6 planificate la anul I. Semestrial.5). proiectele integrate şi unele proiecte de specialitate se notează în cadrul atelierului de proiectare. 2a2. specialitate. Începând cu anul universitar 2008-2009. studiul formei şi proiectare de specialitate. 36 Bucureşti 2008 . ▪ 8. 1. proiectele meritorii vor fi expuse şi evaluate în vederea alegerii proiectelor de referinţă (care vor fi medaliate) în conformitate cu regulamentele de jurizare specifice fiecărui an de studii. Notă: Fac excepţie de la cele menţionate anterior studenţii care au absentat motivat medical pe toată durata unei teme de proiectare de arhitectură..nr. credite restante): Studii în sistem integrat licenţă şi master 2a1. cu participarea şi susţinerea proiectelor de către studenţi.. 2. Proiectele complexe (de arhitectură/ de urbanism).În cazul unei absentări parţiale la disciplina proiectare. din anul II în anul III în următoarele condiţii: Înscrierea în anul III: cu maximum 20 de credite restante din care maximum 14 credite restante la proiectare (de arhitectura. înscrierea în următorul an de studii. proiecte de verificare. în săptămâna aferentă criticii de proiect. proiecte de verificare) din anul I.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ Pentru disciplinele proiectare de arhitectură.Inscrierea în anul II: cu maximum 20 de credite restante din care maximum 10 credite la proiectare (de arhitectură.2009 . funcţionează un regulament unitar de promovare. Pentru alte cazuri de refacere a activităţii de atelier (disciplina de proiectare) se ia în considerare refacerea întregului modul semestrial (respectiv 11 credite). studiul formei. studiul formei. schiţe) indiferent de anul de studiu din care provin. .. CONDIŢII DE PROMOVARE Fiecare semestru este încărcat cu câte 29-31 de credite. având drept de refacere în anul următor de studii conform programării.4. Promovarea înseamnă realizarea creditelor repartizate pe semestru şi a celor 60 credite/an. din anul I în anul II în următoarele condiţii: . la propunerea atelierelor. repartizate pe mai multe repere disciplinare. atelierul va evalua nivelul cunoştinţelor dobândite la tema respectivă şi va nota în consecinţă (vezi Pct. motivate medical.

Pentru alte cazuri de refacere a activităţii de atelier (disciplina de proiectare) se ia în considerare refacerea întregului MODUL SEMESTRIAL (respectiv 11 credite). Pentru a obţine dreptul de participare la examenul de diplomă este necesar ca: a. Cel puţin 3 ani de învăţământ să fie făcuţi în Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”. Această prevedere se aplică pentru o singură temă de proiectare de arhitectură din cele 6 planificate la anul I. orice refacere va necesita aprobarea conducerii UAUIM. b. proiecte de verificare) din anul I. motivate medical. pot obţine. având drept de refacere în anul următor de studii conform programării. 2. cu taxă. Notă: Fac excepţie de la cele menţionate anterior studenţii care au absentat motivat medical pe toată durata unei teme de proiectare de arhitectură. studiul formei. studiul formei. acolo unde este cazul. atelierul va evalua nivelul cunoştinţelor dobândite la tema respectivă şi va nota în consecinţă (vezi Pct. pentru anii IV.Înscrierea în anul II: cu maximum 20 de credite restante din care maximum 10 credite la proiectare (de arhitectură. În cazul depăşirii acestui termen.În cazul unei absentări parţiale la disciplina proiectare. certificarea statutului de ABSOLVENT AL FACULTĂŢII DE ARHITECTURĂ FĂRĂ EXAMEN DE DIPLOMĂ.2009 37 . neavând statut de absolvent fără examen de diplomă şi nici de student an VI.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ Studii de lungă durată 2b. Studii de licenţă 2c1. V şi VI în următoarele condiţii: Înscrierea în anii IV.5). 7. V. schiţe) indiferent de anul de studiu din care provin. Situaţia şcolară să fie încheiată integral pentru anii de studii I-VI. din anul I în anul II în următoarele condiţii: . Studenţii cu situaţia şcolară încheiată integral pentru anii de studii I-VI şi care nu au examenul de diplomă susţinut şi promovat. Bucureşti 2008 . VI: cu maximum 20 de credite restante din care 14 credite restante la proiectare (de arhitectură. specialitate. în următorii 2 ani universitari. la cerere. 1. Studenţii care au situaţia şcolară încheiată pe anul VI (media anuală) vor putea reface disciplinele restante din anii anteriori. Aceştia se vor înscrie numai la catedrele de specialitate în vederea refacerii disciplinelor nepromovate în anii de studii anteriori. proiecte de verificare. . După promovarea disciplinelor vor fi declaraţi ca făcând parte din promoţia anului universitar în care au încheiat anul VI.

Sem.3 credite.3 credite Cat.9 credite Cat. 1 .S. 7 teme Studiul formei . Total = 14 credite/sem.6 ani (360 credite) · Pentru anul I sunt planificate următoarele activităţi de proiectare: Sem. Creditele se acordă semestrial în următoarele condiţii: a.2 credite Cat.F.P. 1 proiect verificare .B. Studenţii care au situaţia şcolară încheiată pe anul III (medie anuală) vor putea reface disciplinele restante din anii anteriori.9 credite .B.2 credite . Să se obţină cel puţin nota 5 la: .A.3 exerciţii de arhitectură (modul semestrial) . 7 teme Studiul formei . din anul II în anul III în următoarele condiţii: Înscrierea în anul III: cu maximum 20 de credite restante din care maximum 14 credite restante la proiectare (de arhitectura. proiecte de verificare.proiect de verificare .2 credite Cat.media notelor celor 3 exerciţii de arhitectură (modul semestrial) . studiul formei.I. orice refacere va necesita aprobarea conducerii UAUIM.S.2009 .P.I.A. 2 .B. specialitate.F. După promovarea disciplinelor vor fi declaraţi ca făcând parte din promoţia anului universitar în care au încheiat anul III. ▪ REPARTIZAREA CREDITELOR la disciplinele proiectare (de arhitectură/de urbanism). Aceştia se vor înscrie numai la refacerea disciplinelor nepromovate în anii de studii anteriori. 1 proiect verificare . În cazul depăşirii acestui termen.P.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ 2c2. Studii cu licenţă şi master integrat . 38 Bucureşti 2008 . schiţe) indiferent de anul de studiu din care provin. cu taxă.3 credite Cat. în următorii 2 ani universitari. Total = 14 credite/sem. proiectare de specialitate şi studiul formei A.media celor mai bune note la 5 teme din cele 7 teme programate (conf.I. neavând statut de absolvent fără examen de licenţă şi nici de student an III. regulament notare la disciplina Studiul formei) .P.9 credite Cat.3 exerciţii de arhitectură (modul semestrial) .I.B.

3 . d.b. şi teme de studiul formei) la care s-a absentat intră în media de notare cu valoarea 0. . În cazul refacerii anului de studiu. .1 credit 7 teme Studiul Formei . 4 .2009 39 . Studenţii cu mai puţin de 20 credite restante vor reface numai exerciţiul restant din cadrul modulului de proiectare semestrial.12. se procedează conform cap. Schiţele restante se pot susţine în sesiunea următoare.1 credit Total = 17 credite/sem.4 credite proiect 2 arh.6 credite proiect 2 arh. 7. pct.6 credite proiect 4 arh. În sesiunea de toamnă se programează o singură refacere cu taxă pentru un proiect de verificare.proiect 3 arh.6 credite schiţă de schiţă . modulul semestrial de proiectare restant se reface integral. regulament notare la disciplina Studiul formei) . Bucureşti 2008 . · Pentru anul III sunt planificate următoarele activităţi la proiectare: Sem.3 credite Total = 14 credite/sem.3 credite..UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ b.proiect 1arh. 5 . Sem. În sesiunea de toamnă se programează o singură refacere cu taxă pentru o schiţă de schiţă.(conf.proiect 1arh.3 credite Total = 14 credite/sem.4 credite schiţă de schiţă . c. În cazul unor absenţe motivate medical. · Pentru anul II sunt planificate următoarele activităţi la proiectare: Sem. e. .2 credite schiţă de schiţă . Lucrările (teme de arhit.1 credit 7 teme Studiul formei . Creditele la studiul formei se acordă dacă se obţine o medie de minimum 5 a celor mai bune note la 5 teme/semestru din cele 7 teme planificate/sem.5 credite proiect urbanism-lotizare . . . Fiecare proiect de verificare se susţine în două sesiuni consecutive (câte unul pentru fiecare semestru).5.3 credite proiect mobilier . indiferent de motiv. pg. Semestrial pentru acordarea creditelor la schiţă de schiţă se consideră media de minim 5 a două schiţe din cele 3 programate. . cu achitarea unei taxe corespunzătoare pentru 3 credite/exerciţiu.

Semestrial pentru acordarea creditelor la schiţă de schiţă se consideră media de minim 5 a două schiţe din cele 3 programate. 6 . 40 Bucureşti 2008 .proiect urb. Învăţământ de lungă durată .3 credite proiect 2 arh.faza 2 proiect structuri de rezistenţă schiţă de schiţă . În sesiunea de toamnă se programează o singură refacere cu taxă pentru o schiţă de schiţă.faza 2 . 7 .proiect 1 arh. Notă privind proiectele elaborate în faze de studiu: Proiectele desfăşurate pe faze de studiu (creditele aferente) necesită promovarea fazelor în ordinea succesiunii (dacă nu s-a promovat faza 1.partiu urbanistic .UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ Sem.2 credite proiect tehnologie arhitecturală . Sem. Schiţele restante se pot susţine în sesiunea următoare.6 ani · Pentru anul IV sunt planificate următoarele activităţi la proiectare: Sem.faza 1 proiect arh.2009 . .1 credit Total = 14 credite/sem.faza 1 .faza 2 .3 credite schiţă de schiţă . B. În sesiunea de toamnă se programează o singură refacere cu taxă pentru o schiţă de schiţă.faza 1 .4 credite proiect de restaurare .2 credite .proiect 1 arh.1 credit Total = 18 credite/sem.8 credite . Schiţele restante se pot susţine în sesiunea următoare.2 credite proiect tehnologie arhitecturală . .3 credite .PUD .PUD .3 credite schiţă de schiţă .4 credite proiect urbanism .4 credite proiect urbanism .1 credit Total = 17 credite/sem.4 credite proiect urbanism .-PUD . . aceasta se va elabora în timpul fazei 2). 8 .4 credite proiect 2 arh. . . Semestrial pentru acordarea creditelor la schiţă de schiţă se consideră media de minim 5 a două schiţe din cele 3 programate.

P.2 credite proiect tehnologie arhitecturală . urbanism.P.proiect de diplomă .PUD . 11 . Semestrial pentru acordarea creditelor la schiţă de schiţă se consideră media de minim 5 a două schiţe din cele 3 programate.PUD .B.faza 2 . Total = 15 credite/sem. Sem.3 credite schiţă de schiţă . .UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ · Pentru anul V sunt planificate următoarele activităţi la proiectare: Sem. Schiţele restante se pot susţine în sesiunea următoare.3 credite proiect 2 arh.9 credite proiect la alegere . . Bucureşti 2008 .4 credite proiect urbanism .1 credit Total = 18 credite/sem.3 credite Cat. tehnologie) schiţă de schiţă .3 credite Cat.Restaurare .5 credite proiect peisagistică .disertaţie + prediplomă * proba 2 .5 credite (restaurări.faza 1 .180 credite: · Pentru anul I sunt planificate următoarele activităţi de proiectare: Sem.1 credit Total = 18 credite/sem.21 credite C.B.12 credite Cat.proiect 1 arh.B.proiect restaurări-releveu Sem.3 exerciţii de arhitectură (modul semestrial) .2 credite .3 ani . . Sem. · Pentru anul VI sunt planificate următoarele activităţi la proiectare: Sem.examen de diplomă: * proba 1 .3 credite proiect arhitectură sinteză .faza 1 . Total = 15 credite/sem.B.10 credite .3 exerciţii de arhitectură (modul semestrial) 4 teme reprezentări . 4 teme reprezentări .10 . interior. arhit. În sesiunea de toamnă se programează o singură refacere cu taxă pentru o schiţă de schiţă.faza 2 .2009 41 .P.12 credite Cat. 1 . 2 . 9 . 12 . Studii cu licenţă Conservare .P.proiect urbanism .

B.media aritmetică a celor mai bune note la 3 teme de desen din cele 4 teme programate .B.B.7 credite Cat. 42 Bucureşti 2008 .4 credite Cat. atelierul de arhitectură va nota lucrarea în raport cu calitatea efortului depus în studiu.8 credite Cat. În cazul unor absenţe parţiale şi motivate medical.media aritmetică a notelor celor 3 exerciţii de arhitectură (modul semestrial) .proiect arhitectură nr. . Total = 15 credite/sem.1 sem. indiferent de motiv.4. Studenţii cu mai puţin de 20 credite restante vor reface numai exerciţiul restant din cadrul modulului de proiectare semestrial. În cazul unor absenţe parţiale şi motivate medical. modulul semestrial de proiectare restant se reface integral. În cazul refacerii anului de studiu. Lucrările (teme de arhit. Sem. d. c. modulul semestrial de proiectare restant se reface integral. · Pentru anul II sunt planificate următoarele activităţi de proiectare: Sem. c.arh.proiect arhitectură nr. Studenţii cu mai puţin de 20 credite restante vor reface numai exerciţiul restant din cadrul modulului de proiectare semestrial.1 (2 faze) .P.P.3 credite Cat.3 .P. 4 .proiectare asistată IV (3 lucrări) . indiferent de motiv. .media aritmetică a fazelor pentru proiectele structurate pe faze. În cazul refacerii anului de studiu. atelierul de arhitectură va nota proiectul în raport cu calitatea efortului depus în studiu. b. cu achitarea unei taxe corespunzătoare pentru 4 credite/faz.B.4 (2 faze) . şi lucrări -pr.5 credite Cat.4 sem. şi teme de studiul formei) la care s-a absentat intră în media de notare cu valoarea 0.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ Creditele se acordă semestrial în următoarele condiţii: a.arh.proiect arhitectură nr. Lucrările (teme de arhit. cu achitarea unei taxe corespunzătoare pentru 4 credite/exerciţiu. Să se obţină cel puţin nota 5 la: . Creditele se acordă semestrial în următoarele condiţii: a. Total = 12 credite/sem. Să se obţină cel puţin nota 5 la: .P. de calculator) la care s-a absentat intră în media de notare cu valoarea 0.12 credite . asist. .3 credite. d. 3 . .media aritmetică a lucrărilor activităţii de proiectare asistată de calculator IV. 1 pr.3.2 .P.proiect arhitectură nr.B. respectiv 3. b.5 credite/fază pr.2009 .

Total = 20 credite/sem.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ · Pentru anul III sunt planificate următoarele activităţi de proiectare: Sem.proiect restaurare-conservare (4 faze) .B.B.11 credite Cat. 5 .fiecare fază din cadrul fiecărui proiect. 5 . b.9 credite Cat. 6 . .media aritmetică a fazelor pentru proiectele structurate pe faze. În cazul unor absenţe parţiale şi motivate medical. Bucureşti 2008 .P. asist. Creditele restante la disciplina Proiectare se refac conform recomandării catedrelor de specialitate în anul universitar următor. şi lucrări -pr.B.2009 43 .proiect integrat arhitectură/conservare/restaurare (3 faze) .P. .B. 6 . Lucrările (teme de arhit. atelierul de arhitectură va nota lucrarea în raport cu calitatea efortului depus în studiu. . Sem.13 credite Cat. Creditele se acordă în următoarele condiţii: a. Sem. de calculator) la care s-a absentat intră în media de notare cu valoarea 0.9 credite Cat. c. Să se obţină cel puţin nota 5 la: Sem. Total = 22 credite/sem.media aritmetică a fazelor pentru proiectele structurate pe faze.P.P.proiect arhitectură în sit protejat (3 faze) .proiect arhitectură integrat (2 faze) .

2009 .UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ 44 Bucureşti 2008 .

2009 45 .UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ Bucureşti 2008 .

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ 46 Bucureşti 2008 .2009 .

2009 47 .UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ Bucureşti 2008 .

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ 48 Bucureşti 2008 .2009 .

2009 49 .UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ Bucureşti 2008 .

2009 .UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ 50 Bucureşti 2008 .

2009 51 .UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ Bucureşti 2008 .

2009 .UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ 52 Bucureşti 2008 .

2009 53 .UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ Bucureşti 2008 .

2009 .UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ 54 Bucureşti 2008 .

2009 55 .UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ Bucureşti 2008 .

2009 .UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ 56 Bucureşti 2008 .

2009 57 .UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ Bucureşti 2008 .

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ 58 Bucureşti 2008 .2009 .

2009 59 .UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ Bucureşti 2008 .

vacanţă Paşte + excursie documentară . .5.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ▪ 8.II – restanţe (PV2) . 2 săpt.învăţământ 2 săpt.26 aprilie 27 aprilie . .04 ianuarie 2009 05 . .I .10 aprilie 11 .3 ani .01 februarie 02 .12 iunie 15 .deschiderea festivă a anului universitar 2008/2009 .sesiune evaluare sem.II (+PV2) 2 săpt. .reg.I în planificarea catedrelor 2 săpt.lucrări finale sem.20 septembrie 3 săpt.STUDII DE LICENŢĂ ŞI MASTER INTEGRAT .2008/2009 11 săpt.practica conf.12 iulie 13 .23 ianuarie 26 ianuarie .I + PV1 1 săpt..22 februarie SEMESTRUL II 23 februarie .10 octombrie 06 octombrie .I (restanţă) + lucrări finale sem.24 iulie 24 iulie 1 octombrie .6 ani .21 iunie 22 iunie .evaluare practică VAC ANŢĂ 01 .sesiune evaluare sem.învăţământ 1 săpt. 3 săpt.învăţământ . 7 săpt.lucrări finale sem.2009 .restanţe (+PV1) + evaluare sem.I şi sem. 1 săpt.vacanţă 7 săpt.2 .15 februarie 16 . . .sesiune evaluare sem. . STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2008-2009 ANUL I . .refacere PV în regim cu taxă sem.II SEMESTRUL I 01 octombrie 2008 01 .începerea noului an universitar 2009/2010 60 Bucureşti 2008 .înscriere în anul univ.învăţământ .19 decembrie 20 decembrie .II+lucrări finale sem. .STUDII DE LICENŢĂ .vacanţă Crăciun 3 săpt.

II + lucr. 7 săpt.vacanţă Crăciun 3 săpt.6 ani SEMESTRUL I 01 octombrie 2008 01 .STUDII DE LICENŢĂ ŞI MASTER INTEGRAT .învăţământ .I . sem.învăţământ 1 săpt.evaluare practică VAC ANŢĂ 3 săpt.10 aprilie 11 .24 iulie 24 iulie 01 .I – restanţă)+ sesiune eval. . .STUDII DE LUNGĂ DURATĂ .învăţământ 2 săpt.I în planificarea catedrelor 2 săpt.22 februarie SEMESTRUL II 23 februarie .20 septembrie .vacanţă 7 săpt.2 3 săpt.refacere schiţă în regim cu taxă.II ) 2 săpt. sem.învăţământ . sem. .2009 61 .I şi sem. reg. 2 săpt.II – restanţe (schiţă sem.26 aprilie 27 aprilie .21 iunie 22 iunie .II 1 octombrie .IV .12 iunie 15 .III .01 februarie 2 .lucrări finale sem.I . .vacanţă Paşte + excursie documentară an IV . .începerea noului an universitar 2009/2010 Bucureşti 2008 .lucrări finale sem.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ANII II .sesiune eval. .sesiune eval. anii de studiu II.6 ani .V .23 ianuarie 26 ianuarie .2008/2009 11 săpt.sesiune evaluare sem. . III şi V .STUDII DE LICENŢĂ .restanţe+(schiţă sem.10 octombrie 06 octombrie . sem.04 ianuarie 2009 05 .I 1 săpt.restanţă + lucrări finale sem.deschiderea festivă a anului universitar 2008/2009 .15 februarie 16 . ptr. . . .3 ani .înscriere în anul univ.19 decembrie 20 decembrie . 1 săpt.practica conf. finale din sem.12 iulie 13 .II restanţă) .

08 februarie 09 .practică producţie 2 săpt. .28 iunie 30 iunie 06 .restan]e.10 octombrie 01 octombrie .04 ianuarie 2009 05 .vacanţă Paşte 9 săpt.predare proiect diplomă + CD .26 aprilie 27 aprilie . .6 ani SEMESTRUL I 01 octombrie 2008 01 .15 februarie 16 .10 iulie .sesiune de prediplomă + disertaţie 2 săpt..2008/2009 12 săpt. .22 februarie 23-24 februarie SEMESTRUL II 27 februarie .înscriere în anul univ.sesiune evaluare iarnă 1 săpt.încheierea situaţiei şcolare 5 săpt.vacanţă .STUDII DE LUNGĂ DURATĂ .10 aprilie 11 . .vacanţă Crăciun 4 săpt.deschiderea festivă a anului universitar 2008/2009 . măriri de notă 1 săpt.30 ianuarie 02 ..03 aprilie 06 . . ..elaborare proiect diplomă (inclusiv machetă) .19 decembrie 20 decembrie .UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ANUL VI .învăţământ 1 săpt.2009 ..elaborare prediplomă + disertaţie 1 săpt.susţinere proiect diplomă (+ machetă) 62 Bucureşti 2008 .

numărul minim al disciplinelor la alegere ce trebuie urmate într-un anumit semestru este stabilit prin planul de învăţământ corespunzător anului de studiu. 5. dedicată exclusiv studenţilor care în perioada mai-iunie au fost plecaţi cu burse Erasmus. observaţii). 3. Studenţii aleg câte 1 curs/semestru (anii III. DISCIPLINE LA ALEGERE REGULAMENT privind disciplinele la alegere 2008-2009 1. an de an. le va putea frecventa în ani universitari succesivi. se exceptează: a) studenţii restanţieri la discipline la alegere. studenţii anului anul V aleg 1 proiect de specialitate prevăzut pentru semestrul 10 (v. în cazul în care un student manifestă interes pentru mai multe cursuri din acelaşi “pachet”. Cursurile cuprinse în cele două liste/semestre pot fi alese de studenţii din anii III. conduce la anularea înscrierii. a propriului parcurs de studii la alegere. fişe discipline) 4.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ 9. Lista disciplinelor oferite spre alegere este însoţită de descrieri succinte ale conţinutului activităţii respective (v. 6. lista semestru “de vară”). IV şi V. b) studenţii care au declarat intenţia obţinerii unui certificat de aprofundare printr-o cerere depusă şi înregistrată la catedra de profil. IV şi V. Disciplinele la alegere oferite de catedrele UAUIM sunt grupate în două liste corespunzătoare celor două semestre ale anului universitar: semestrul „de iarna” (primul semestru) şi semestrul „de vară” (al doilea semestru). 2. se va organiza la începutul lunii octombrie. In cadrul fiecărei liste. Înscrierile la discipline la alegere se fac la sfârşitul semestrului de vară (mai-iunie) pentru anul universitar următor. la Secretariatul dedicat disciplinelor la alegere. 8. face necesar ca studenţii să-şi asume cu toată seriozitatea responsabilitatea planificării şi gestionării corecte. 7. Flexibilitatea acestei zone de formare profesională. Disciplinele la alegere se adresează studenţilor din anii III. IV) respectiv 2 cursuri/semestru (anul V) din lista generală aferentă semestrului. In plus. Înscrierea nejustificată la un număr mai mare de discipline decât cele prevăzute prin planul de învăţământ.2009 63 . Bucureşti 2008 . cu excepţia situaţiilor particulare evidenţiate (restricţii impuse de anumite discipline – v. O a doua sesiune de înscrieri. sunt evidenţiate “pachete” de cursuri care se vor desfăşura simultan.

In fişă. primul servit”. 13. erorile semnalate ulterior nu vor fi luate în considerare. studentul solicitant va obţine acordul scris al ambilor titulari şi îl va comunica secretariatelor catedrelor de apartenenţă care vor proceda la înregistrarea modificării în listele respectivelor discipline.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ 9.2009 . 11. dr. studentul va confirma prin semnătură opţiunea sa. nota corespunzătoare nu va fi înregistrată în foaia matricolă. se vor adresa catedrei de apartenenţă a disciplinei restante pentru îndeplinirea procedurilor de înscriere pentru « refacere disciplină » cu achitarea taxei respective. Înscrierile se fac personal. prof. In plus. la disciplina nepromovată sau la o altă disciplină nou aleasă. arh. Prodecan 64 Bucureşti 2008 . la această cifră se adaugă 10 locuri rezervate pentru studenţii plecaţi cu burse Erasmus în perioada mai-iunie. în caz contrar. 10. La o disciplină sunt admişi maximum 90 de studenţi. arh. Criteriul de selecţie este “primul venit. prof. Prorector. dr. Florin Biciuşcă. semnalând eventuale erori. Studenţii au datoria să verifice listele finale de înscrieri afişate în iunie şi în octombrie. Transferurile de la o disciplină la alta sunt permise numai în cursul primei luni a semestrului. precum şi faptul că nu a mai obţinut notă de trecere la aceeaşi disciplină într-un an universitar anterior. Fac excepţie unele discipline care admit un număr mai mic de studenţi (v. 15. Înregistrarea opţiunii se face prin înscrierea numelui studentului în „fişa de înscriere” aferentă disciplinei alese. Rodica Crişan Coordonator discipline la alegere. Înscrierile duble la aceeaşi disciplină anulează opţiunea. „observaţii” în liste). în perioada şi intervalul orar stabilit. 12. Studenţii restanţieri la discipline la alegere vor urma aceeaşi procedură de înscriere. 14. studentul va specifica anul de studiu în care va fi atunci când va frecventa respectiva disciplină (în anul universitar următor).

18.V Observaţii OPŢIUNE Curs oblig. an II Design ani IV .Ioan Locuire şi sărăcie extremă – C. SFA SFA ITCP U SFA ITCP SFA ST SFA U ST SFA U ITCP ST ITCP ITCP ST Cod SF01 SF03 TC13 UR05 SF11 TC05 SF07 ST05 SF09 UR03 ST09 SF05 UR01 TC07 ST01 TC03 TC11 ST03 Locuire extremă – hiperhousing – A.Berescu Tehnică de restaurare – M. 3. 6. 14. Semestru IARNĂ (primul semestru) Nr.Dumitrescu Curs oblig.2009 65 . 10.Dumitrescu **) Elemente de morfologie în arhitectura românească – A.Ioan Metal în arhitectură – L. S.Gligor Met. 1. contemp.Vasilescu Arta fractală în spaţiul arhitectural – Anca Vitcu Management în design – C.Pascariu Gândire şi creativitate în design – C.Crişan *) Computer Grafic Design – M.Brătuleanu *) Stiluri – S. 17. Ionescu Teoria monumentului – C. în cazul în care un student manifestă interes pentru mai multe cursuri programate simultan.Mănciulescu *) ani IV . a spaţiului: arhitectura americană – A. an IV Design CURS Introducere în grafic design – Răzvan Luscov **) CAAD – I. le va putea frecventa în ani universitari succesivi. 7. Kovacs *) Zone centrale în marile oraşe – G. an II Design Bucureşti 2008 . 9. Dept. Schiopu **) ani IV . 5. 15. 13. 16.Opreanu. 12. crt. 2.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ Discipline la alegere 2008-2009 ATENŢIE! Prin separare cu linie dublă sunt evidenţiate pachete de 4 şi 3 cursuri care se vor desfăşura simultan.V Curs oblig.V Reabilitarea clădirilor – R. de organ. 4. 8. 11.

Nistor. 21. V. ***) Cursuri obligatorii la Fac. de Arhitectură şi Fac. de Arhitectură de Interior ****) Proiect condiţionat de promovarea prealabilă a cursului „Gestiunea patrimoniului şi teoria proiectului de conservare” Promovarea cursului condiţionează înscrierea la proiect specialitate Conservarea Patrimoniului anul V Facultatea de Arhitectură 66 Bucureşti 2008 .şi teor. I. de Arhitectură de Interior.Drăgan.– S. exploatare – A.proi. 20.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ 19.2009 . ST BP ITCP ST07 BP01 TC09 Greşeli în proiectare.de cons. de Urbanism.Dabija Conexiunile arhitecturii – Mircea Ochinciuc Gest. execuţie.V *) Discipline recomandate pentru certificat de aprofundare în domeniul CONSERVĂRII PATRIMONIULUI CONSTRUIT **) Cursuri obligatorii la Fac. la alegere numai pentru studenţii Fac.Criveanu *) ani IV .M. la alegere numai pentru studenţii Fac. de Arhitectură şi Fac.patrim.V ani IV . de Urbanism.

2. 7. 11. 10.V Starea de criză şi vulnerabilitatea arhitecturală urbană – T. 15. 4.Criticos Geometria Simbolica – F. 17. crt.Opreanu Conserv. S. 9. Biciuşcă Teoria şi problematica profesiunii de arhitect – A. C.Vasilescu Tendinţe actuale în domeniul structurilor – D. an III Urbanism Observaţii OPŢIUNE Bucureşti 2008 .Brătuleanu.Drăgan *) CURS Detaliere de arhitectură – M. 8.2009 67 . Dept.tipuri de interv. le va putea frecventa în ani universitari succesivi.Vitcu Turism şi dezvoltare urbană – A.M. 1. Monumentelor . L. 13.Gligor Curs oblig.V ani IV . 6. 12.Marcu ani IV .Kovacs Arhitectură. Semestru VARĂ (al doilea semestru) Nr.Lascu *) Istoria artelor vizuale – S. 18.Smigelschi. – A. 3. 5.Florescu Ipostaze ale arhitecturii .UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ Discipline la alegere 2008-2009 ATENŢIE! Prin separare cu linie dublă sunt evidenţiate pachete de 4 şi 3 cursuri care se vor desfăşura simultan. 16.Kovacs Tehnici de programare în arhitectură – A.Gheorghievici Eco-tehnologie arhit. – M. ST U U ITCP ITCP SP ITCP ST ITCP U ITCP ST U ST ITCP ITCP SFA ST Cod ST08 UR10 UR04 TC16 TC04 SP01 TC14 ST02 TC02 UR02 TC06 ST10 UR08 ST06 TC10 TC12 SF04 ST04 Arhitectura spaţiului neconstruit – I.Criveanu. în cazul în care un student manifestă interes pentru mai multe cursuri programate simultan. 14.Zahariade Tehnologia habitatului durabil – Zina SOCEANU Morfologia stilurilor arhitecturale – V.C.Nistor *) Istoria aşezărilor din România – N. societate – M. cultură.

Dept. ***) Cursuri obligatorii la Fac. 21. 3. de Arhitectură de Interior ****) Proiect condiţionat de promovarea prealabilă a cursului „Gestiunea patrimoniului şi teoria proiectului de conservare” Promovarea cursului condiţionează înscrierea la proiect specialitate Conservarea Patrimoniului anul V Facultatea de Arhitectură 68 Bucureşti 2008 . de Urbanism. de Arhitectură şi Fac.V ani IV . la alegere numai pentru studenţii Fac.Eftenie ani IV .V Numai pentru anul V_Facultatea de Arhitectură PROIECTE DE SPECIALITATE LA ALEGERE_semestrul 10 Nr.Tudor Restaurare structurală – M. la alegere numai pentru studenţii Fac. de Urbanism. 2. de Arhitectură şi Fac. 1. ITCP ST U TC08 ST12 UR06 Ipostaze ale artei contemporane – F. 4. de Arhitectură de Interior. crt. ITCP ST SFA U Cod PCP PTA PAI PUR DOMENIUL DE SPECIALITATE Conservarea patrimoniului *) ****) Tehnologie arhitecturală Arhitectură de interior Urbanism TEMA Insertie in situri protejate Arhitectură ecologică Reablitare blocuri de locuinţe Scenografie Amenajare interioară yaht *) Discipline recomandate pentru certificat de aprofundare în domeniul CONSERVĂRII PATRIMONIULUI CONSTRUIT **) Cursuri obligatorii la Fac. 20.Crişan *) Concepţie şi comportament în spaţiul urban – M.2009 .UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ 19.

Obiectivul fundamental al acestei activităţi este ca. B.formă urbană . B.practică producţie .T. An V .releveu monumente istorice .anul II .12 săpt. S. Activitatea de practică este condusă la nivelul universităţii în baza unui REGULAMENT DE PRACTICĂ. tehnici de reprezentare fotografice. PRACTICA PROFESIONALĂ . bazate pe analize stilistice. aceştia. are ca scop evidenţierea unor aspecte specifice ce privesc procesul de materializare a ideilor (proiecte) în construcţii efective. 1.2 săpt. .cat. Scopul şi obiectivele activităţii practice.anul III .REGULAMENT Practica se desfăşoară la nivelul anilor de studii astfel: An I . 6 .cat. Traseul tematic al activităţii practice pe parcursul anilor de studiu urmează desfăşurarea evolutivă a pregătirii teoretice cuprinse în curricula universitară şi are ca scop completarea acesteia prin însuşirea modului specific de exprimare . conform graficului de proiectare şi este o practică de documentare cu tematica: “Bucureşti . respectiv înţelegerea concretă a problemelor de execuţie legislative.practică de documentare . Practica .P.P. .sem.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ 10.practică de documentare .anul I .Practica se desfăşoară pe durata a două săptămâni. procedurale. .desenul şi culoarea .sem. economice şi contractuale . An III . conform graficului de proiectare şi este o practică de documentare cu tematica “Arhitectura secolului XX”. An IV . .2 . în activitatea efectivă. Desfăşurarea activităţii practice pe ani de studiu. deprinderile şi abilităţile specifice practicării profesiei. Pentru toţi anii efectuarea practicii este condiţie de promovare.sem.formă arhitecturală”. responsabilă.practică de şantier . . Biroul de Practică coordonează împreună cu Catedrele de specialitate următoarele activităţi cuprinse în Disciplina "Activitate Practică": Practica . în aplicarea practică a informaţiei profesionale.T. 2.Practica se desfăşoară pe durata a două săptămâni prin vizite asistate pe şantiere de execuţie şi unităţi de producţie. prin implicare directă a studenţilor alături de profesionişti ai domeniului.2009 69 . cu mod de evaluare conform sistemului de credite. An VI . An II . I.cat. să capete cunoştinţele. Practica de şantier .cat. O componentă esenţială a pregătirii universitare o constituie atragerea studenţilor pe toată durata studiilor. dând astfel sens concret Bucureşti 2008 . I.2 săpt.II.pentru anii mari. de proiectare sau execuţie.cat. .T.birou practică.I.pentru anii mici.Practica se desfăşoară pe durata a două săptămâni. viitori arhitecţi.2 săpt.practică de documentare .4 .rigori şi responsabilităţi ale profesiei .2 săpt.2 săpt.

procedurale. Această etapă a pregătirii viitorilor profesionişti urmăreşte: a.a. 10 . Materialul scris şi desenat rezultat va fi prezentat pentru evaluare în cadrul unui colocviu finalizat cu notă. portofoliul de lucrări. pentru perioada ce va urma finalizării studiilor universitare. în vederea obţinerii suportului ştiinţific pentru conservarea. e.anul IV . b. istorice sau contemporane. Durata şi tematica practicii sunt decise de către Catedra de Istoria-Teoria Arhitecturii şi Conservarea Patrimoniului.sem. Evaluarea privind calitatea experienţei dobândite în acest interval se va face în baza datelor oferite de: caietul de practică profesională.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ cunoştinţelor dobândite în primii trei ani la disciplinele teoretice cu caracter tehnic şi atelierul de proiectare. Statutul de student în practică este similar cu cel al unui angajat.. pontajul final al firmei.Scopul practicii este: cunoaşterea prin vizualizare directă a unora dintre cele mai importante realizări ale arhitecturii româneşti. conştientizarea viitorilor arhitecţi asupra rigorilor profesiei şi responsabilităţile pe care aceasta le incumbă. urbanismului sau istoriei. funcţie de preferinţe. economice şi contractuale ale activităţii de arhitect. 8 . aprofundarea componentelor practice ale profesiei. experienţa practică a obligaţiilor pe care le presupun relaţiile arhitect-client. patron-angajat s.Practica profesională de lungă durată a studenţilor arhitecţi din anul terminal se desfăşoară pe parcursul a 12 săptămâni în debutul anului universitar. atât profesional cât şi 70 Bucureşti 2008 .anul VI .Scopul practicii este: fundamentarea cunoştinţelor din domeniul istoriei arhitecturii şi al restaurării patrimoniului arhitectural prin cercetare directă şi releveu. arhitecturii contemporane (teoriei arhitecturii). Practica de documentare . 11 . interviu.2009 . o înţelegere practică a problemelor legislative. Excursia de studii şi documentare va acoperi un traseu prin zone bogate în monumente şi realizări contemporane urbane sau arhitecturale notabile.sem. calificativul recomandat de Birou. formarea unor opţiuni profesionale responsabile. în cunoştinţă de cauză. Astfel el se supune activităţii şi condiţiilor specifice biroului de proiectare sau antreprizei care îi asigură practica. Practica producţie . Evaluarea se face prin interviu cu prezentarea unui caiet de studii personale (eseu) cu imagini desenate şi foto inedite. Practica-releveu-cercetare monumente . Pentru un grup limitat de studenţi (selectaţi dintre doritori pe bază de interviu) practica de şantier presupune execuţia efectivă a unor lucrări simple de construcţii în cadrul antreprizei studenţeşti PRIMA. cunoscute din prezentările teoretice de pe parcursul anilor de studiu. urmând să se desfăşoare funcţie de acoperirea financiară pe parcursul a 5-6 zile. aparţinând. d. c.anul V . restaurarea sau punerea în valoare a componentelor acestuia. Cunoştinţele obţinute pe parcursul activităţii practice vor fi evaluate la finalul stagiului prin Colocviul de Practică Profesională. pe un subiect liber ales pe parcursul deplasării. în urma căruia fiecare student va obţine o notă ce va constitui condiţie de promovare. studentul reface practica într-un interval hotărât de Catedra de Istorie-Teoria Arhitecturii şi Conservarea patrimoniului.sem. evidenţiindu-se relaţia dintre fenomenul urban şi arhitectural al epocii moderne ca expresie a particularităţilor locale şi temporale ale culturii şi civilizaţiei româneşti. În varianta nepromovării.

dr. sau cel puţin observatori. e). întâlnirile cu clienţii. la derularea următoarele activităţi: a). # interior . # restaurare. vizite la sit şi îndrumare de şantier. activitatea acestora fiind obligatoriu a acoperii o parte din următoarele domenii: proiectare: # arhitectură.ambient .disciplinar. procedurile contractuale.). stabilirea responsabilităţilor pentru remedierea eventualelor defecţiuni etc. h). procedurile de încheiere ale proiectului. corespondenţa şi rapoartele. de a fi participanţi. deci. inclusiv discuţiile de conseiere şi îndrumare. s. Organizarea activităţii practicii profesionale Punerea în aplicare a prezentului regulament se face de către Biroul de Practică . b).arh.2009 71 . # scenografie .s. pregătirea proiectării şi elaborării proiectelor.an VI.coordonator prof.mobilier. sau execuţie: # structuri. Mircea Chira. Bucureşti 2008 . ori de câte ori este posibil. # mobilier . f). furnizori etc. controlul desfăşurării şi susţinerea colocviului pentru practica profesională cu durata de 12 săptămâni . # urbanism. procedurile de birou. # finisaje.a. întâlnirile cu funcţionarii autorităţii locale sau centrale c).a. Biroul de practică are în competenţă sa coordonarea activităţilor de practică la toţi anii de studii şi în mod direct organizarea.grafică publicitate. h) recepţionarea lucrărilor. 3. investigaţiile preliminare ale sitului. întâlnirile cu alţi specialişti implicaţi în elaborarea proiectelor sau asigurarea execuţiei (ingineri pe specialităţi. diriginţi. programare şi organizare. managementul pre-contractual. implicit cea privind protecţia muncii. În timpul perioadei de practică studenţii trebuie să găsească ocazii. specificaţii şi etapizare. # restaurare. d). cu respectarea legislaţiei în vigoare.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ administrativ . g). UAUIM identifică şi aprobă anual firmele şi instituţiile agreate pentru a îndruma practica profesională a studenţilor.corpuri iluminat .

DALF. Fiecare sesiune conţine două probe. structuri. EXAMENUL DE DIPLOMĂ . finalizarea studiilor la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu". Date Generale 11. Studenţii care au beneficiat de burse de studii într-o ţară străină pe o perioadă de min.1. arhitectură de interior. FIDES punctaj 7 ESU (pentru limba Engleză). Funcţie de opţiunile personale şi în conformitate cu prevederile Regulamentului privind disciplinele la alegere (v.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ 11. 2. FIDES (pentru limba Franceză). Se acceptă diplome CAMBRIDGE: CAE. selecţie sau disertaţie. arhitectură de interior şi design. limba Franceză şi limba Italiană printr-o probă scrisă susţinută în cadrul universităţii noastre. Certificatul de competenţă lingvistică se poate obţine pentru limba Engleză. legea învăţământului. La înscriere se depune certificatul de competenţă lingvistică care condiţionează susţinerea examenului de diplomă.1.1. 84/1995. este echivalentul certificatelor de competenţă lingvistică. licenţă.1.regulament Studii cu licenţă şi master integrat . construcţii. diplomă.Cap. urbanism. (2). Catalogul cu rezultatele obţinute la testul de limbă străină. restaurare. Proba a II-a: evaluarea proiectului de diplomă în prezentare publică.3. restaurare. TOEFL 550. 11. IELTS 6.6 ani.2009 . 67 al. (4). 6 luni vor depune copia după certificatul obţinut în acest sens.2. Toate diplomele şi certificatele vor fi vizate de catedra de specialitate din cadrul UAUIM. teoria oraşului şi practica urbană. susţinerea unei lucrări teoretice (disertaţie) . Condiţii de înscriere la diplomă: Se pot prezenta la Examenul de Diplomă candidaţii care au îndeplinit toate obligaţiile şcolare . CILS. 360 credite 11. Facultatea de Arhitectură se realizează printr-un examen de diplomă.lucrare teoretică de analiză şi critică în domeniile: arhitectură. (6) din Legea nr. cu natură distinctă: Proba I-a: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate: 1. semnat de titularii disciplinei “Limbi străine”.examene de absolvire. 72 Bucureşti 2008 . organizat în sesiuni (de vară şi de iarnă). FIDES (pentru limba Italiană). susţinerea studiului de fundamentare (prediploma) realizat de candidat în vederea elaborării proiectului de diplomă. republicată şi în conformitate cu reglementările în vigoare ale Ministrului Educaţiei şi Cercetării privind cadrul general de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior . în vederea participării la examenul de diplomă. 11.1. În temeiul prevederilor art.anii I-VI (absolvenţi ai UAUIM).9) studenţii pot întocmi un proiect de diplomă de arhitectură care să aprofundeze o problematică specifică domeniilor: tehnologie arhitecturală.

la care se adaugă materialul ilustrativ precum şi bibliografia. In cadrul susţinerii proiectului de diplomă studenţii vor prezenta comisiei o sinteză a prezentării proiectului elaborată în limba engleză sau franceză. o expunere sistematica si explicita a ideilor principale ale lucrării . Pentru susţinerea examenelor vor funcţiona 8 comisii a căror componenţă va fi numită prin decizia Rectorului. aşa cum nici bibliografia din care lipsesc publicaţii mai Bucureşti 2008 .2009 73 .planul lucrării trebuie văzut ca un fel de tabla de materii detaliata. Se pot face chiar si foarte scurte comentarii referitoare la modul în care diversele cărţi/articole consultate au fost folosite pentru lucrare. aceste comisii vor cuprinde reprezentanţi prestigioşi ai şcolilor de arhitectură şi profesionişti de renume din străinătate(cu drept de evaluare şi notare). 3. 11. cronologica (în cazul acesta trebuie căutat anul primei apariţii). .1. după sensul în care sunt folosite diversele titluri în lucrare etc.1.2. Cuprinsul şi planul lucrării: . Calitatea de absolvent fără examen de diplomă se obţine prin totalizarea a 329 de credite pe parcursul anilor de studii I-VI.2.1.5.4. Absolventul cu examen de diplomă cumulează 360 credite. neafectând statutul de student promovat. CONŢINUTUL LUCRĂRII TEORETICE (DISERTAŢIEI) Lucrarea teoretică (disertaţia) va cuprinde: 1. 11. Bibliografie . de continuare a studiilor. Titlul exact al lucrării 2.Nu se admite numai documentare de pe internet. Diferenţele privind numărul de credite acumulate se datorează recunoaşterii studiilor de către comisiile resort în cazurile de transfer. Textul propriu-zis: . la solicitarea comisiei de examen susţinerea proiectului de diplomă va fi făcută în limba engleză sau franceză. după tipurile de publicaţii.organizarea bibliografiei se poate face în mai multe feluri .A nu se confunda cu un cuprins care conţine numai titlurile capitolelor si numărul paginii de început a fiecărui capitol. Conţinutul EXAMENULUI DE DIPLOMA .trebuie sa fie de minimum 20 de pagini si maximum 30 pagini.alfabetica. obţinând titlul de ARHITECT DIPLOMAT. de obţinere de burse în străinătate (Socrates).ARHITECTURA GENERALA: 11. ceea ce înseamnă între 2000x20 si 2000x30 de caractere. 4. .pentru uşurarea lecturii textul trebuie scris la 1 rând şi jumătate.Bibliografia de pe internet trebuie scrisa si ea conform regulilor în uz. absolvent fără examen de diplomă.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ 11. absolvent cu examen de diplomă. .

Alegerea trebuie să fie făcută de aşa natură încît studiul subiectului respectiv să vină în ajutorul fundamentării teoretice şi elaborării proiectului de diplomă. Tratarea subiectului: . .: urbanism. EVALUAREA LUCRĂRII TEORETICE (DISERTAŢIEI) Fiecare lucrare este citită de doi referenţi: . construcţii/structuri/tehnologie specială. . design.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ recente despre subiectul ales nu se considera admisibila.Calitatea bibliografiei * interesul lucrărilor consultate în relaţie cu tema aleasă * modul de organizare a bibliografiei(corectitudinea scrierii bibliografiei) . etc.Calitatea planului de idei: * modul în care planul de idei dezvoltă titlul ales * interesul perspectivei de abordare * claritatea planului de idei * valoarea planului de idei * coerenţa dintre conţinutul studiului teoretic şi subiectul proiectului de diplomă .Din dezvoltarea subiectului ales trebuie să reiasă cu claritate modul logic în care subiectul se integrează în studiul proiectului de diplomă sau modul în care studiul proiectului se integrează preocupării teoretice mai largi care constituie subiectul lucrării teoretice (disertaţiei).Dezvoltarea planului de idei în lucrare: * coerenţa dezvoltării planului de idei din perspectiva propusă * claritatea şi calitatea argumentaţiei * referinţele folosite 74 Bucureşti 2008 . .Subiectul se poate alege din orice domeniu teoretic cuprins în arhitectură.Fiecare lucrare şi observaţiile făcute sunt prezentate comisiei înaintea susţinerilor din fiecare zi. 11.2. argumentată. restaurarea şi protecţia monumentelor.2. În elaborarea lucrării se vor avea in vedere următoarele: Alegerea subiectului: .Referenţii fac observaţii pe marginea fiecărei lucrări.2009 .Claritatea demersului . În vederea evaluării vor fi urmărite: .Dezvoltarea subiectului trebuie să fie coerentă. documentată şi convingătoare.

7. Redactarea se va face pe planşe format A3 sau A2 legate într-o mapă.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ * exemplele folosite * integrarea lucrării teoretice (disertaţiei) în contextul lucrării de diplomă . la un nivel care să facă inteligibile intenţiile arhitecturale care se vor dezvolta la faza de diplomă . În funcţie de amplitudinea şi complexitatea intervenţiei.2009 75 . 11. Nota finală a lucrării teoretice (disertaţiei) se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei. 1/5000). 3. cu concluziile semnificative pentru definirea conceptului viitorului proiect. 4.Motivaţia lucrării prin prisma subiectului de diplomă. secţiunile. cu două zecimale. Se cer: 1. diagramele conceptuale ale intervenţiei arhitecturale (exprimarea grafica a ideii arhitectural urbanistice rezultata din analizele anterioare). Nota finală a studiului de fundamentare (prediplomă) se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei. CONŢINUTUL (MINIM) AL STUDIULUI DE FUNDAMENTARE (PREDIPLOMĂ) Scopul studiului de fundamentare este elaborarea conceptului proiectului şi argumentarea lui prin diferite forme de “lectură” (incluzând şi analize tehnice) a datelor de sit. desfăşurările de principiu.Decenţa exprimării/redactării . cu două zecimale. 1/500. 1/200). Studiul de fundamentare (Prediploma) face parte din Proiectul de diploma şi va fi inclus în forma amendată în urma discuţiilor cu juriul de prediplomă în prezentarea finală a proiectului de diplomă. fără rotunjire. Piesele necesare înţelegerii intervenţiei arhitecturale care se propune în urma fazelor anterioare. Studentul trebuie să prezinte planurile. a contextului şi al programului funcţional. fără rotunjire. Diferitele analize de sit/context. Alte piese care pot contribui la o cât mai bună înţelegere a demersului şi a ideii proiectului.la scara adaptată intervenţiei (1/1000.la scările cerute de complexitatea intervenţiei (1/1000. 5.Calitatea susţinerii orale . 2. Date tehnico-economice.la scările cerute de anvergura subiectului. Plan urbanistic zonal sau de detaliu .3. Macheta de sit . 1/2000.2. Analiza critică a datelor de temă. Pe copertă se va menţiona numele studentului şi al îndrumătorului. 6. Bucureşti 2008 . eventual posibile variante.

sc. pentru întocmirea documentaţiei necesare studiului de fundamentare. iar procedura de documentare este similară cu cea pe care o parcurge orice arhitect când vrea să construiască o casă. Prediploma (cea originală + planşele refăcute în urma recomandărilor comisiei de jurizare). Detalii de arhitectură (inclusiv rezolvarea problemelor de structuri şi instalaţii). desenată la nivelul proiectului de execuţie.4. Ori.2. 1/5. Serviciile de urbanism ale primăriilor. Toate planurile diferite.7) cu menţiunea că lipsa desenului în tehnica tradiţională va atrage depunctarea.şi o secţiune prin această zonă. 10. Axonometrie sau macheta de ansamblu. 8. sc. faţadele şi secţiunile caracteristice .1/500. 12. 11. 6. 1/20. 1/1000. Alte piese care pot contribui la o cât mai bună înţelegere a demersului şi a ideii proiectului. Sinteza demersului şi diagramele conceptuale din studiul de fundamentare.1/100. Oficiile teritoriale de patrimoniu sau de la Ministerul culturii şi cultelor . CONŢINUTUL (MINIM) AL PROIECTULUI DE DIPLOMĂ Proiectul trebuie să decurgă cu claritate din conceptul rezultat în urma studiului de fundamentare (prediplomă).1/50. redactate în tehnici tradiţionale (a se vedea art. Toate informaţiile şi datele necesare se pot afla de la următoarele instanţe: Autorităţile locale. fără ca măcar studentul să ştie că este vorba despre aşa ceva şi fără să se respecte obligaţiile minime legate de astfel de locuri şi intervenţii (de altfel stipulate prin legislaţia în vigoare).UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ RECOMANDĂRI ÎN CAZUL INTERVENŢIILOR ÎN SITURI CLASATE SAU ÎN ZONELE DE PROTECŢIE A MONUMENTELOR ISTORICE Au fost deja semnalate subiecte de diplomă care intervin în situri clasate sau în zonele lor de protecţie.2009 . de maximum 2 pagini. în funcţie de mărimea proiectului. 200 mp . tradusă în engleză sau franceză. Detaliu de plan de cca. etc. care să exprime sintetic ideea/demersul proiectului şi poziţia studentului faţă de temă. Machetă de proiect. Se cer: 1. 7. 2. aceasta contravine atât obligaţiei morale a şcolii noastre faţă de patrimoniul istoric pe care îl mai avem.Direcţia monumentelor istorice. Pentru o cât mai bună aprofundare şi detaliere a intervenţiei arhitectural-urbanistice. O "declaraţie de intenţie" (mission statement). Două perspective la nivelul ochiului (interioară şi exterioară). 11. Detaliu constructiv şi de finisaj pentru o travee semnificativă pentru proiect. În mod special se recomandă ca studenţii în cauză să consulte Catedra de Istoria&Teoria arhitecturii şi Conservarea Patrimoniului Cultural. 4. 1/200. conţinutul proiectului şi 76 Bucureşti 2008 . cât şi principiilor unui învăţământ actual de arhitectură. 5. Plan de situaţie . studenţii trec oricum pe la aceste foruri. 3. 9.dintr-o zonă semnificativă a proiectului . 1/50. De altfel. sc.

Conţinutul diplomei: Este acelaşi ca şi în cazul diplomelor de arhitectură generală. funcţie de amploarea şi/sau particularităţile subiectului abordat. ş. pot fi abordate şi cercetări cu caracter teoretic-aplicativ din domeniul tehnologiei arhitecturale.3.3. care va lua în considerare complexitatea şi mărimea intervenţiei. controlul însoririi. In mod excepţional. susţinute de coerenţa tehnică (structuri şi tehnologii constructive). Modul de prezentare va urmări însă evidenţierea problematicii arhitectural-tehnologice ce constituie "marca" proiectului iar zona detaliată (1/50 . reabilitare. flexibilitate. eficienţă energetică.1. de la caz la caz. CONŢINUTUL DIPLOMEI DE ARHITECTURĂ Cu aprofundare în domeniul TEHNOLOGIE ARHITECTURALĂ Tematica: Subiectele vor avea în vedere proiectarea unui obiect de arhitectură care. prefabricare. reconversie. relaţia cu mediul ambiant şi performanţe. compatibilitate tehnologică vechi-nou. 1/5) va fi aleasă după criterii de reprezentativitate din acest punct de vedere. controlul cantităţii şi calităţii luminii naturale şi artificiale. se poate admite prezentarea la scară mai mică a pieselor Bucureşti 2008 . ecologie.a.2009 77 . Conţinutul EXAMENULUI DE DIPLOMĂ cu aprofundare în domeniile: Tehnologie arhitecturală. are implicaţii tehnologice particulare (cerinţe speciale de confort acustic şi ambianţă sonoră. 11. Arhitectură de interior. se stabilesc prin consultare cu îndrumătorul. structuri performante cu impact deosebit asupra plasticii arhitecturale. 11. ansamblurilor şi siturilor istorice. prin natura programului. Scara de redactare a pieselor desenate se va preciza împreună cu îndrumătorii. obiectivele majore ale proiectului fiind: . Conţinutul prediplomei: Este acelaşi ca şi în cazul unei diplome de arhitectură generală.Rezolvarea optimă a funcţiunii specifice în concordanţă cu expresia plastică. utilizarea unor surse neconvenţionale de energie. cu acordul prealabil al îndrumătorului şi al Comisiei de diplome. Se recomandă abordarea unor teme realiste ca tip şi complexitate şi evitarea temelor de mare anvergură.). Restaurarea monumentelor.Integrarea propunerii în contextul urban/natural şi .UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ scara pieselor desenate. susţinând cât mai convingător apartenenţa diplomei la domeniul de aprofundare ales... Urbanism şi amenajarea teritoriului. Modul de prezentare va pune accent asupra aspectelor tehnologice particulare pe care le implică obiectul proiectat.

fie în clădiri existente. acustică.2009 .profesori. este posibilă alegerea suplimentară a unui co-îndrumător de specialitate. conform listei publicate). inginerie etc. materiale.în favoarea unei prezentări mai detaliate a zonei de interes din punct de vedere al problemelor ce particularizează proiectul sub aspect arhitectural-tehnologic. indiferent de Catedra de apartenenţă.3. faţade. Un accent deosebit se va pune pe aspectele legate de expresie în asigurarea unei ambiente specifice cu valoare estetică ridicată a spaţiului interior studiat. Temele abordabile în lucrarea de domeniul arhitecturii interiorului vizează toate cazurile arhitecturale în care utilizatorul intră într-o relaţie de interdependenţă cu 78 Bucureşti 2008 . fie în faza de proiect de arhitectură. luminotehnică.CONŢINUTUL DIPLOMEI DE ARHITECTURĂ Cu aprofundare în domeniul ARHITECTURII DE INTERIOR Tematica: Lucrarea de diplomă poate aborda problematica spaţiilor interioare ale diverselor programe arhitecturale in diferite tipuri de clădiri. secţiuni . 11. detalii). conferenţiari şi lectori cu doctorat. cu referire la domenii tehnologice particulare (ecologie.). dintre cei acreditaţi în acest scop de Catedra tutelară (Ştiinţe Tehnice). de la concept arhitectural la funcţionalitate specifică şi constructivitate (structuri.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ referitoare la ansamblul clădirii . cu condiţia respectării cerinţelor specifice. Îndrumare: Lucrările de diplomă la specialitatea "Tehnologie arhitecturală" pot fi îndrumate de oricare cadru didactic din lista generală a celor acreditaţi în acest scop (arhitecţi . inclusiv mobilier urban. în concordanţă cu expresia plastică şi în condiţiile corectei soluţionări a aspectelor tehnice generale * rezolvarea unei probleme tehnologice particulare. eficienţă energetică. mobilier. protecţia mediului exterior şi interior * rezolvarea optimă a funcţiunilor specifice. precum şi altor programe complementare din domeniul transporturilor aero-navale şi rutiere. Conţinutul general: Diploma în specialitatea "arhitectură de interior" este un proiect de arhitectură şi ca urmare acesta va avea toate atributele unui astfel de proiect. integrată unei concepţii arhitecturale de calitate a obiectului proiectat. De la caz la caz. obiectivele majore ale proiectului de diplomă în TA fiind: * integrarea obiectului proiectat în contextul natural şi construit.planuri. La stabilirea temelor se recomandă evitarea programelor de mare anvergură şi alegerea unor subiecte cu implicaţii tehnologice particulare (ce depăşesc rutina).2.

. 2. pardoseli. 7. 6. 1/500.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ spaţiile interioare construite şi cu echipamentele specifice acestor spaţii. 1/200. Amplasament în cadrul oraşului . pentru satisfacerea diverselor nevoi şi activităţii umane. O declaraţie de intenţie (Mission Statement).1:20.studiul de amplasament . plafoane). şef de proiect şi arhitectul specialist în domeniul arhitecturii interiorului. scara 1/2000. Planuri şi detalii de instalaţii. 8.1:10. * In construcţii nou proiectate. 5.. 4. Bucureşti 2008 . Comentariu tehnico-economic (cu precizarea unor indicatori de principiu privind suprafeţe şi volume globale şi pe unitate de folosinţă). scara 1:200 . 6. Soluţie sau soluţii de principiu(cu analiza comparativă de variante) planuri. 4. 3.1:10. mobiliare. Prediploma. Detaliu de piesă de mobilier sau dotare (accesorii funcţionale şi/sau decorative). Cu accent pe conceptul de configurare spaţială interioară. faţade. plafoane) planuri. proiectul de specialitate este rodul colaborării între arhitectul autor. 9.1:1.. Detalieri de construcţii şi finisaj (la pereţi. suprafeţe generale . scara la alegere.. secţiuni. vederi.2009 79 . de 10-15 fraze.ambiental(planşele refăcute în urma jurizării studiului de fundamentare (prediplomă). Proiectul de prediplomă face parte din proiectul de diplomă şi va fi inclus în aceasta în vederea susţinerii. Planuri detaliate (pardoseli. noduri .1:100. scara 1:50 . 5.1:1.. scara 1:50 . 1/1000. scara 1:5 . scara 1:5 . Conţinutul (minim) al proiectului de diplomă: Proiectul trebuie să decurgă cu claritate din conceptul rezultat în urma studiului de fundamentare(prediplomă). 2. Date privind tema program şi comentariul documentar al temei. scara 1:50 . Conţinutul (minim) al studiului de fundamentare .. 1/500.prediplomă: 1. scheme funcţionale. Se cer: 1. Desene de concept arhitectural . Sinteza demersului şi a diagramelor conceptuale rezultate din studiul de fundamentare. 1/1000. Plan urbanistic de detaliu(pentru diploma de arhitectură) cu precizarea cadrului construit şi amenajat al obiectului diplomei . Desfăşurări (elevaţii parietale). 3.secţiuni. traduse în limba engleză sau franceză. care să exprime sintetic ideea/ demersul proiectului şi poziţia studentului faţă de temă.

axonometrii de ansamblu şi detaliu. scara 1:50 . 11. noi construcţii în imediata vecinătate) justificate din punct de vedere urbanistic.3. Elemente de analiză ale construcţiei/ansamblului. urbanistice. . amenajări exterioare. a caracteristicilor 80 Bucureşti 2008 . etc. relevee). 3. reabilitare şi punere în valoare). cu acordul prealabil al îndrumătorului şi al Comisiei de diplome. Conţinutul general: Studiul trebuie să parcurgă etapele cerute unui proiect de restaurare în cadrul prediplomei analiza şi diagnoza(studiu de fundamentare). . cu precizarea etapelor istorice. etc. Documentaţie complexă privind obiectul studiului(documente scrise. cât şi punerea în valoare prin intervenţii arhitecturale contemporane(completări.perspective interioare 4 buc. . 2. pot fi abordate şi cercetări cu caracter teoretic din domeniul istoriei arhitecturii. al caracteristicilor funcţionale. integrarea acestora în cadrul social contemporan.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ 10. al doctrinelor şi metodelor de restaurare. In mod excepţional.1:1.machete de ansamblu şi detalii. în cadrul diplomei decizia(soluţia de restaurare.3. amenajări interioare. plastice. Alte piese care pot contribui la cât mai buna înţelegere a proiectului. ANSAMBLURILOR ŞI SITURILOR ISTORICE: Tematica: Temele abordabile pentru lucrarea de diplomă în domeniul restaurării sunt construcţii sau ansambluri al căror statut juridic de protecţie este de monument istoric sau ansamblu istoric.2009 . funcţional sau economic. iconografice. studii de încadrare a obiectului studiului într-o anumită tipologie. Analiza contextului construcţiei/ansamblului din punctul de vedere al evoluţiei istorice. CONŢINUTUL DIPLOMEI DE ARHITECTURĂ cu aprofundare în domeniul RESTAURAREA MONUMENTELOR. conţinutul proiectului şi scara pieselor se stabilesc prin consultarea îndrumătorului. de arhivă. Conţinutul prediplomei: 1. Proiectul de restaurare trebuie să fie conceput conform principiului conservării integrate urmărindu-se atât conservarea valorilor istorice care au determinat protecţia construcţiei-ansamblului. Pentru o bună aprofundare şi detaliere a studiului.dintre care minim două redactate în tehnici grafice tradiţionale. 11. Modelare tridimensională: . în funcţie de caracteristicile şi dimensiunile obiectului de studiu.

2. 4. elemente reconstituite prin analogie. desfăşurări. materializate în planuri. 7. detalii semnificative de rezolvări tehnice. reguli de intervenţie. cu marcarea intervenţiilor(elemente conservate. cuprinzând permisivităţi şi restricţii de intervenţie asupra ansamblului/zonei(de tip regulament) şi al construcţiei.). Studiul se va materializa în planuri. 4. a elementelor nocive şi a zonelor de intervenţie. Propunere de intervenţie asupra contextului în care se află elementul studiat. compoziţia spaţiilor. se va evidenţia relaţia care se creează cu construcţia ansamblului cu regim de protecţie din punctul de vedere al protejării istorice pe care le deţine. Elemente de diagnoză prin stabilirea valorilor necesar a fi protejate din punct de vedere urbanistic(ţesut urban. scara va fi precizată în funcţie de dimensiunile obiectului studiului. elemente înlăturate etc. In cazul propunerii unor completări ale edificiului/ansamblului studiat cu construcţii/părţi de construcţii noi. 5. în funcţie de caracteristicile obiectului de studiu. Prezentarea şi justificarea opţiunii pentru treptele de abordare a studiului şi a gradului de aprofundare a acestora (propunere de principiu la nivelul contextului.2009 81 . Propuneri privind zonele care necesită cercetări arheologice sau arhitecturale suplimentare. Elemente de diagnoză privind potenţialul funcţional al construcţiei /ansamblului/zonei. cadru urban. secţiuni. restaurarea unei construcţii/ ansamblu. elemente restaurate prin întregire. Scara de prezentare a pieselor desenate va fi stabilită împreună cu îndrumătorul. 3. propunere de integrare a unei/unor construcţii noi cu eventuale variante). soluţia de consolidare. soluţii funcţional-spaţiale. 6. axonometrii. Memoriu cuprinzând suportul de cercetare şi justificarea soluţiei adoptate. Conţinutul diplomei: 1. faţade. detalii. tratarea arhitecturală. Scara va fi determinată de dimensiunile elementului de studiat. la nivelul contextului în care se încadrează obiectul studiului şi a doctrinei de restaurare adoptate. Sinteza analizei şi a diagnozei cu precizarea restricţiilor şi a permisivităţilor care decurg. etc. e evoluţiei funcţionale. a stării fizice. sistem constructiv). 8.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ stilistice. Bucureşti 2008 . în concordanţă cu statutul de protecţie pe care îl deţine. Studiul de restaurare/reabilitare a ansamblului/construcţiei(stabilită prin prediplomă) reprezentând decizia de restaurare şi reabilitare. Sinteza analizei şi diagnozei întreprinse în proiectul de prediplomă. spaţii urbane) şi arhitectural (plastica arhitecturală interioară şi exterioară.

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ
11.3.4.CONŢINUTUL DIPLOMEI DE ARHITECTURĂ cu aprofundare în domeniul URBANISM Tematica: Temele abordabile pentru lucrarea de diplomă în domeniul urbanismului sunt cele care se referă la planificarea dezvoltării urbane, în ansamblu sau a unei părţi de localitate, sau la proiectarea urbană, inclusiv structurarea unor operaţiuni specifice de intervenţie urbană. În mod excepţional, cu acordul prealabil al îndrumătorului şi al Comisiei de diplome, pot fi abordate şi teme cu caracter de cercetare în domeniul urbanismului. Conţinutul general: Elaborarea diplomei trebuie să parcurgă etapele cerute unei documentaţii, respective unui studiu, de urbanism: în cadrul prediplomei analizele, diagnoza şi stabilirea soluţiei de principiu, cu variante(studiu de fundamentare), iar în cadrul diplomei stabilirea motivată a soluţiei, prezentarea ei la nivel de documentaţie de urbanism şi propuneri de detaliere la nivelul ansamblurilor sau al obiectelor de arhitectură. În situaţia temelor cu caracter de cercetare, odată cu acceptarea prealabilă a acestora de către îndrumător şi Comisia de diplome, se stabileşte şi conţinutul diplomei, pe etape. Proiectul de urbanism trebuie să fie conceput conform principiilor dezvoltării urbane integrate, urmărind evidenţierea relaţiilor dintre soluţia propusă pentru zona studiată şi cadrul teritorial sau urban, precum şi studierea coroborată a aspectelor economice, sociale, ambientale, arhitecturale sau tehnico-edilitare ale soluţiei. Conţinutul minim al studiului de fundamentare (prediplomă): 1. Analiza critică a datelor de temă 2. Analiza de sit şi context 3. Analiza situaţiei existente şi consecinţe, sc.1:1000- 1:5000 4. Considerente privind încadrarea temei în planul urbanistic la nivelul sistemului conţinător 5. Studii de structură în plan funcţional şi configurative, de principiu, sc.1:1000-1:5000 6. Analize comparative de variante pentru definirea unei soluţii de principiu, implicând şi date tehnicoeconomice 7. Macheta de sit, sc.1:1000-1:5000

82

Bucureşti 2008 - 2009

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ
Conţinutul minim pentru studiul de diplomă: 1. Prediploma + planşele conţinând corecturile impuse prin discuţii anterioare 2. Sinteza conceptului rezultat din studiul de fundamentare 3. Declaraţie de intenţie în limita a 1500 de semne, în limba română şi tradusă în limba engleză sau în limba franceză, care să exprime succint ideea proiectului şi poziţia autorului faţă de temă 4. Situarea în context a soluţiei propuse, sc.1:1000-1:5000 5. Soluţia propusă la nivel funcţional şi configurativ prezentată în planuri, desfăşurări, perspective, secţiuni, sc.1:1000 - 1:5000 6. Prezentarea soluţiei la nivel de documentaţie de urbanism 7. Rezolvări de detalii, prezentate în planuri, desfăşurări, perspective, crochiuri, sc.1:500-1:1000 8. Rezolvări de detaliu privind amenajarea ambientală sau tehnico-edilitară, cu indicarea tehnologiilor adoptate 9. Macheta de ansamblu, sc.1:500-1:1000. 11.4. ELABORAREA, REDACTAREA ŞI PREDAREA PROIECTULUI DE DIPLOMĂ. Suprafaţa desfăşurată a planşelor va fi de 8-12 mp.; ele vor fi dispuse pe 2-3 panouri (180x240) la care se va adăuga un panou pe care va fi expusă prediploma; planşele lucrării de diplomă vor avea formatul A1 (597x841) sau, în anumite cazuri, vor fi modificate cu multiplii conform STAS. Tehnicile de prezentare, pe calc sau pe hârtie, sunt la alegere; în cazul redactărilor cu ajutorul calculatorului este obligatorie redactarea în "tehnici tradiţionale" a min. 2 perspective la nivelul ochiului. Nu sunt admise decât planşele originale şi se va avea grijă ca ele să fie uşor reproductibile prin micşorare. Predarea proiectului de diplomă se va face la termenul anunţat în programul de desfăşurare, într-un tub de carton de 90 cm lungime şi max. 12 cm. diametru, procurat de candidat, pe care vor fi înscrise: titlul lucrării, numele candidatului şi al îndrumătorului, anul universitar; în plus - obligatoriu - un CD care să conţină toată diploma în fişiere de tip JPG, la acelaşi format cu originalele predate, inclusiv un text de prezentare a conţinutului lucrării, titlu, autor şi îndrumător. Procurarea tuturor materialelor pentru elaborarea şi redactarea proiectului de diplomă cade în sarcina studenţilor. Nu se admite completarea ulterioară cu planşe a proiectului. Predarea diplomelor în original, după susţinerea lucrării, la arhiva universităţii este condiţie pentru eliberarea Diplomei de Arhitect. Nota finală a proiectului de diplomă de arhitectură, indiferent de domeniul de aprofundare, se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei, cu două zecimale, fără rotunjire.

Bucureşti 2008 - 2009

83

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ
11.5. EVALUAREA EXAMENULUI DE DIPLOMĂ Promovarea examenului de diplomă înseamnă realizarea celor 31 de credite, repartizate astfel: PROBA 1 - Lucrare teoretică (disertaţie) şi Studiu de fundamentare a proiectului de diplomă (prediplomă) PROBA 2 - Proiect de diplomă -10 credite - 21 credite

Nota minimă de promovare pentru fiecare disciplină din cadrul PROBEI 1 (disertaţie şi prediplomă) şi PROBEI 2 (proiect de diplomă) este 5 (CINCI), caz în care se obţin creditele aferente celor două probe - 10 credite şi respectiv 21 de credite. Promovarea Probei 1 condiţionează susţinerea probei 2. Nota examenului de diplomă se calculează ca medie ponderată, fără rotunjire, cu două zecimale, astfel: [(notă disertaţie + notă prediplomă)/2 x 10cr. + (notă proiect diplomă x 21cr.)]/31 cr. Nota minimă de promovare a examenului de diplomă şi, deci, de obţinere a celor 31 de credite aferente este 6 (ŞASE). Notele parţial obţinute îşi păstrează valabilitatea numai pentru şase sesiuni consecutive, cu condiţia menţinerii temei alese iniţial. In caz contrar se va reface integral examenul de diplomă. De asemenea, testul de limbă străină îşi păstrează valabilitatea numai pentru şase sesiuni consecutive. In cazul nepromovării examenului de diplomă, prin neobţinerea notei minime 6 (SASE), se va reface PROBA 2 - proiect de diplomă - cu condiţia menţinerii temei alese iniţial. In caz contrar, se va reface integral examenul de diplomă. Refacerea PROBEI 2 - proiect de diplomă, refacerea integrală a examenului de diplomă, precum şi susţinerea examenului de diplomă într-o sesiune ulterioară primelor două sesiuni consecutive programate în vederea susţinerii examenului de diplomă (pentru promoţia 2008 - iulie 2008 şi februarie 2009) implică achitarea taxei rezultată din înmulţirea valorii unui credit stabilită în anul universitar respectiv cu numărul de credite aferent probelor în cauză. Notele obţinute la disertaţie, prediplomă şi proiect de diplomă vor fi anunţate public la sfârşitul fiecărei zile de jurizare. Media de promovare a anilor de studii I-VI, care se trece în suplimentul la diplomă (foaia matricolă), este media ponderată a mediilor din fiecare an de studiu. Având în vedere prevederile Sistemului de credite, nu se efectuează clasamentul în funcţie de media de promovare a anilor de studii. Eventualele contestaţii privind rezultatele unei probe se depun la secretariat în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatului şi se rezolvă în 48 de ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor. Rezultatul rămâne definitiv.

84

Bucureşti 2008 - 2009

se depune după susţinere la arhiva UAUIM.6. Stabilirea îndrumătorilor în cotutelă se va face în momentul stabilirii temei de studiu pentru examenul de diplomă . conform unei liste care va fi publicată în timp util.6.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ 11.la recomandarea îndrumătorului principal.7. Susţinerile proiectului de diplomă (prediplomă şi diplomă) şi disertaţiei sunt condiţionate de avizul scris al îndrumătorului principal.3. atât pentru disertaţie. însoţit de adeverinţă de şcolaritate. conferenţiarilor şi lectorilor acreditaţi pentru îndrumarea diplomelor. că înscrierile se vor face la atelierele de proiectare sau cu acordul direct al profesorilor. Proiectele de diplomă respinse (care nu au referat favorabil) nu pot fi susţinute în faţa comisiei. Pe aceeaşi listă se vor preciza şi numele cadrelor didactice care vor putea fi consultate pentru lucrarea teoretică şi a îndrumătorului de structuri. deasemenea. 11.6. 11.1. cu întregul său conţinut. Se precizează. confirmat de borderoul semnat de către candidat şi de către arhivar. Proiectul de diplomă. cât şi pentru proiectul de diplomă (prediplomă şi diplomă). confirmată prin situaţia precizată la termenul de depunere a referatelor conducătorului de proiect.4. Absolvenţilor care nu au susţinut sau care nu au promovat examenul li se poate elibera la cerere un certificat de absolvire a învăţământului superior de lungă durată. Îndrumarea pentru examenul de diplomă este obligatorie şi va fi realizată de către un îndrumător principal distinct. 11.6. Studenţii pot opta şi pentru o îndrumare în cotutelă. atunci când studiul impune o abordare pluridisciplinară.2009 85 . 11. Calendarul examenului de diplomă va fi stabilit şi făcut public prin grija Decanatului până la finele lunii noiembrie a anului anterior celui în care are loc examenul de diplomă. candidatul fiind considerat neprezentat. REGLEMENTĂRI FINALE 11. Înscrierea la examenul de diplomă se face prin depunerea fişei de înscriere până la termenul stabilit în acest scop în programul de desfăşurare. fără diplomă.6.6.5.6. fiind document supus Regulamentului de Arhivă şi condiţionând eliberarea diplomei de arhitect. Bucureşti 2008 . 11. Numărul studenţilor pentru fiecare îndrumător este stabilit anual de Biroul de Senat. pe baza situaţiei consemnate la termenul de predare a proiectului. în original.2.6. Lista absolvenţilor care urmează a susţine proiectul de diplomă va fi făcută publică de către secretariatul facultăţii. 11.6.

Prezentul Regulament se aplică absolvenţilor de facultate în anul universitar 2008/2009. Eliberarea diplomelor şi suplimentului de diplomă.iulie 2009 PROBA 2 . Examenul de diplomă este promovat dacă ambele probe componente sunt promovate.8.IULIE 2009 PROBA 1 . Structura EXAMENULUI DE DIPLOMĂ .06 .UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ 11. 11. fiind valabilă în acest interval o adeverinţă provizorie eliberată de Secretariatul Universităţii.februarie (martie) 2010 86 Bucureşti 2008 .6. se va efectua la 10 luni după susţinerea şi promovarea examenului de diplomă. 11.09 aprilie 2009 PROBA 2 . conform desfăşurătorului de activităţi prevăzut în anexă.10.11.06 . FACULTATEA DE ARHITECTURĂ an universitar 2008/2009 SESIUNE DIPLOME .00.2009 . iar media de promovare a examenului de diplomă este de cel puţin 6.6. 11.6.an universitar 2008/2009.12 iulie 2009 SESIUNEA FEBRUARIE (martie) 2010 PROBA 1 .6.9.

semnat de titularii disciplinei „Limbi străine”. suplimentar faţă de cele 180 acumulate de candidat pe parcursul celor 3 ani de studii. Examenul de licenţă se compune din două probe: a) Proba 1: determinări urbanistice şi arhitecturale ale obiectului de arhitectură Mod de desfăşurare: memoriu scris (5-7 pag. având ca subiect şi exemplificare proiectul de sinteză de restaurareconservare. valori istorice şi arhitecturale ale obiectului de arhitectură. 2. respectiv restaurare – conservare. 4. 3. b) Proba 2: determinări doctrinare ale restaurării-conservării. document care condiţionează susţinerea examenului de licenţă. în vederea participării la examenul de licenţă. scheme şi imagini. Examenul de licenţă are alocate 6 credite. Examenul de licenţă – evaluare şi promovare: a) Notarea la examenul de licenţă se face astfel: . 12. La înscriere se depune certificatul de competenţă lingvistică.000 semne) însoţit de ilustraţii.Notarea la examenul de licenţă se calculează ca medie ponderată. fără rotunjire. cu două zecimale: [(nota Proba 1x4 credite)+(nota Proba 2x2 credite)]/6 Bucureşti 2008 . 5.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ 12. Mod de desfăşurare: probă oral. 180 credite 1.2009 87 . cca. susţinută în cadrul universităţii noastre. Examenul de licenţă se susţine de către candidaţii care au promovat la data examenului obligaţiile universitare ale anilor de studii I-III şi au acumulat 180 de credite – absolvenţi fără examen de licenţă. (numărul este la alegerea studentului) având ca subiect-exemplificare proiectul de arhitectură în sit protejat. Examenul de licenţă se desfăşoară în ultima săptămână a semestrului 6. Certificatul de competenţă lingvistică se poate obţine printr-o probă scrisă. astfel: a) 4 credite pentru proba 1 b) 2 credite pentru proba 2. Toate elementele legate de conţinutul celor două probe ale examenului de licenţă vor fi precizate în cadrul temelor – program ale proiectelor de arhitectură în sit protejat. EXAMENUL DE LICENŢĂ . 6. Catalogul cu calificativele (admis/respins) obţinute la testul de limbă străină. este echivalentul certificatelor de competenţă lingvistică. după sesiunea de evaluare (perioada 6-17 iulie 2009).REGULAMENT Studii de licenţă – 3 ani..

M. Eventualele contestaţii privind rezultatele unei probe se depun la secretariat în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatului şi se rezolvă în 48 de ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor.Nota minimă de promovare a examenului de licenţă şi. nu se efectuează clasamentul în funcţie de media de promovare a anilor de studii. studii de licenţă – 180 credite. care se trece în suplimentul la diploma de licenţă.2009 . 9. confirmat de borderoul semnat de către candidat şi de către arhivar. . Prezentul regulament se aplică absolvenţilor Facultăţii de Arhitectură. stabilită în anul universitar respectiv. Refacerea integrală a examenului de licenţă şi susţinerea lui într-o sesiune ulterioară primelor două sesiuni consecutive programate în vederea susţinerii examenului de licenţă (pentru promoţia 2008: iulie 2008 şi martie 2009). vor fi anunţate public la sfârşitul fiecărei zile de jurizare.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ . specializarea Conservare şi Restaurare de Arhitectură”. Rezultatul rămâne definitiv. c) Nepromovarea examenului de licenţă impune refacerea integrală (Proba 1 şi Proba 2). se vor depune după susţinere la arhiva U. 10.Nota minimă de promovare pentru proba 1. 8.Nota Proba 2 se calculează ca medie aritmetică a notelor întregi acordate de membrii comisiei. 12. .U. Notele obţinute la Proba 1. în original şi pe suport electronic. în acest interval fiind valabilă o adeverinţă provizorie eliberată de secretariatul universităţii. 11. fără rotunjire. cu două zecimale. Materialele prezentate în cadrul Probei 1. implică achitarea taxei rezultată din înmulţirea valorii unui credit. cu numărul de credite aferent probelor în cauză.Nota Proba 1 se calculează ca medie aritmetică a notelor întregi acordate de membrii comisiei. Având în vedere prevederile sistemului de credite. 88 Bucureşti 2008 . b) Condiţii de promovare a examenului de licenţă: ..I. 7. fără rotunjire. respectiv Proba 2. cu două zecimale. respectiv Proba 2 este 5 (cinci). 13. este media ponderată a mediilor din fiecare an de studiu. Media de promovare a anilor de studii. de obţinere a celor 6 credite aferente este 6 (şase). respectiv Probei 2. Eliberarea diplomei de licenţă şi a suplimentului la diploma de licenţă se va efectua la 10 luni după susţinerea şi promovarea examenului de licenţă. deci. cu întregul său conţinut.A.

prin „c”. . cu condiţia respectării termenului de depunere a certificatului medical corespunzător. Condiţii de calificare Colectivul de îndrumare didactică are obligaţia. se depune la Catedră la termenul stabilit pentru finalizarea fiecărei lucrări.un număr de corecturi cel puţin egal cu numărul de săptămâni al duratei studiului. studentul este considerat absent la tema respectivă.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ Anexa 1 REGULAMENT privind evaluarea şi notarea proiectelor şi lucrărilor elaborate la disciplina PROIECTARE DE ARHITECTURĂ. În cazul absenţelor nemotivate se va înscrie în catalog menţiunea „absent” care corespunde valorii „0” (zero) ca notă finală a lucrării. departament BAZELE PROIECTĂRII . Lucrarea nu poate fi refăcută în cursul aceluiaşi an universitar. împreună cu foaia de predare a acesteia.3 ani (180 credite) 1. în foaia de catalog a grupei.II a. la fiecare şedinţă de atelier. În cazul absenţelor motivate medical care depăşesc 50% din durata studiului. astfel întocmită şi semnată de către şeful de atelier.Restaurare de arhitectura) .prin „p”. după cum urmează: .prezenţa la atelier la cel puţin 50% din numărul de şedinţe aferente duratei de studiu a fiecărei lucrări. fiecare student va consemna în foaia de predare.2009 89 .prezenţa . numărul de planşe predate.ANUL I . În situaţia în care cele două condiţii nu sunt îndeplinite.prin „a”. Studii cu licenţă (Conservare . Foaia de prezenţă. .absenţa . lucrarea poate fi refăcută în următorul an Bucureşti 2008 . .corectura .6 ani (360 credite) b. sub semnătură. Pentru evaluarea lucrărilor vor fi îndeplinite următoarele condiţii cumulative: . Studii cu licenţă şi master integrat . de a consemna prin înscrisuri activitatea studenţilor.

fără prezentare. Proiectele studenţilor care nu susţin în faţa juriului vor fi notate la sfârsitul jurierii. şefului de an. Proiectele nepredate în termen nu vor fi notate şi se consemnează ca absenţă. Studenţii îşi prezintă proiectele în faţa juriului de catedră. vor preda schiţele şi macheta în stadiul în care se află. dar motivate de scutire medicală pe o perioada mai mică de 50% din timpul alocat studiului. Predarea proiectelor de verificare ale anului I şi a schiţelor anului II se face în intervalul stabilit de catedră. Piesele predate vor fi evaluate în consecinţă de către şeful de atelier. Notele tuturor proiectelor de arhitectură vor fi acordate de catre un juriu de catedră. imediat după depunerea proiectelor şi a listelor de predare. cu o singură zecimală.2009 . Notele şi mediile acordate în juriul de catedră nu pot fi contestate. vor fi notate mapele de corecturi tot în juriul catedrei.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ universitar. 90 Bucureşti 2008 . Listele de predare cu semnături şi proiectele se depun la caedră. Jurierea Jurierea se va face în zilele stabilite de catre catedră pentru fiecare proiect în parte. dar nu pot preda în totalitate lucrarea la termenul stabilit. în intervalul stabilit de catedră. Pentru proiectele nepredate. imediat după încheierea intervalului de predare şi se va aplica ştampila catedrei pe toate planşele. de la 1 la 10. fără taxă. proiectele de verificare şi schiţele de schiţă se predau în ateliere. Nerespectarea tuturor prevederilor din temele proiectelor se penalizează cu un punct din media obţinută în juriu. Jurierea se face în atelierele desemnate ale catedrei. Studenţii motivaţi medical care au peste 50% prezenţă şi participare la atelier. în ordinea alfabetică de pe fiecare catalog de atelier. Toate proiectele de arhitectură. Nu se admit proiecte. planşe sau piese aduse dupa ora predării. Fiecare membru al juriului acordă o notă. PRECIZĂRI la regulament Predarea Predarea proiectelor se face în interval de o oră. la începutul ultimei zile de atelier a săptămânii. Proiectele vor fi prezentate pe panouri şi vor intra succesiv în juriere. stabilit prin tragere la sorţi înainte de fiecare juriere. la data de predare oficială. Juriul catedrei va fi format din 3 membri şefi de atelier şi un secretar.

de către o comisie formată din 5 membri ai catedrelor din departamentul Sinteza de Proiectare.2009 91 . Secretarul comisiei consemnează. cazurile de nerespectare a prevederilor temei şi le transmite şefului de an după încheierea jurierii. La sfârşitul jurierii se va afişa centralizatorul tuturor notelor acordate şi media finală obţinută. fără prezentare. a notelor acordate de membrii juriului. pentru aplicarea penalizărilor. Bucureşti 2008 . Proiectele de verificare ale anului I vor fi notate.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ Notarea Foile de notare ale membrilor juriului se vor preda şefului de an la sfârşitul jurierii. Proiectele refăcute în anul universitar următor vor fi notate de juriul anului de refacere. nerotunjită. Nota finala a proiectelor se va calcula ca medie cu două zecimale. Schiţele anului II vor fi notate de către o comisie formată din 5 membri ai catedrei. Afişarea rezultatelor se face la avizierul catedrei în maximum 24 de ore de la încheierea jurierii. la precizările juriului.

Depunerea cataloagelor de grupă cu semnăturile studenţilor şi precizarea numărului de planşe predate. vor fi notate de comisii de jurizare (câte una pentru fiecare an de studii). şefului de an care va consemna absenţele.şefi de atelier (profesor şi conferenţiar). în ziua de joi a săptămânii de predare şi evaluare.2009 . activităţile didactice la anul III se vor desfăşura pe 2 serii. Lucrările şi proiectele elaborate la disciplina Proiectare de arhitectură propuse de ateliere la note 9. Planşele nepredate în timp nu pot fi propuse de către ateliere pentru comisia de jurizare care acordă notele de 9 şi 10. Predarea proiectelor La fiecare an de studii predarea planşelor şi machetelor se face în ateliere. * Evaluarea lucrării finalizate cu pondere de 60%. formate fiecare din 12 membri . Proiectele selectate pentru comisia de jurizare (maxim 5) se depun la catedră (secretizate) cu o zi înainte de juriere. A.cu ponderea de 40%. se face la catedră la ora după predare. PROIECTE CU TEMA COMUNĂ ŞI DE ATELIER În anul universitar 2008-2009. Notarea proiectelor la atelier rezultă ca medie proporţional corespunzătoare a două valori (rotunjita la o zecimala): * Evaluarea pe parcurs (aprecierea activităţii la şedinţele de atelier. incluzând şi prezentarea în cadrul comentariului la panou) .ANUL III I.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ Anexa 2 REGULAMENT privind evaluarea şi notarea proiectelor şi lucrărilor elaborate la disciplina PROIECTARE DE ARHITECTURA . Evaluarea şi notarea proiectelor: Intr-o primă fază. În faza a doua proiectele propuse de către ateliere la notele 9-10 şi sub 5 sunt susţinute şi evaluate în comisia de jurizare a Catedrei.departament BAZELE PROIECTARII . B. proiectele finalizate sunt susţinute de către studenţi şi evaluate la atelier. 92 Bucureşti 2008 . 10.

Afişarea rezultatelor se face la finalul jurizării. nu se consemnează în procesulverbal.C. Proiectele vor fi afişate de către studenţi. E. precum şi de a penaliza prin depunctare nerespectarea condiţiilor de temă.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ Conform principiilor E. toate proiectele aduse în comisie vor fi evaluate şi notate de aceasta (nu se retrimite nici un proiect la atelier pentru notare). Proiectele vor fi afişate în mod aleatoriu. Comisiile de jurizare: Reunirea comisiilor de jurizare se face în ziua planificată pentru evaluarea şi notarea proiectelor. După închiderea expoziţiei. comparare sau deliberare a notelor se face în prealabil calculului mediei. Notele finale acordate de comisia de jurizare vor fi afişate la încheierea jurierii şi deschiderea expoziţiei de proiecte. fiecare în parte. atelierele vor acorda note Bucureşti 2008 . D. şi vor intra cu acest număr pe foile de jurizare şi pe procesul verbal centralizator. cu rotunjirea mediei cu o singură zecimală. C.S. fără indicarea grupei. La dezbaterile comisiei de jurizare vor participa (fără drept de vot). În componenţa comisiei de jurizare a Catedrei intră şefii de ateliere.T. în coltul dreapta-jos. la nivelul unei note de minim 5.2009 93 . selectaţi sub coordonarea şefului de an. şeful de atelier poate fi reprezentat de şeful de lucrări al atelierului. După notarea finală şeful de an va scădea automat câte 1 punct din nota proiectelor predate cu întârziere. Colectivele de atelier au obligaţia de a anunţa în grupe deschiderea expoziţiei. Orice discutare. premii şi menţiuni. După acordarea notelor şi trecerea lor pe planşe de către şeful de an. ca atare. Comisia de jurizare are competenţa şi dreptul de a acorda note de la 4 la 10. creditele acordate proiectului nu sunt disociate. proiectele vor rămâne expuse o perioada de timp suficientă pentru a fi văzute de către toţi studenţii. scris pe fiecare planşă şi pe machetă. într-un interval de maximum 24 de ore. La fel se va proceda şi cu macheta. cele două evaluări trebuie să fie. Nota finală se stabileşte ca medie a notelor acordate prin eliminarea celor două extreme.. eventualele ezitări personale ale membrilor juriului +/. Nota proiectelor este atribuită exclusiv de către şeful de atelier. în cazuri excepţionale. fără a se ţine seama de ordinea în care au fost depuse. Foile de notare se centralizează într-un proces-verbal întocmit de către şeful de an şi nu se admit modificări ulterioare de note. După încheierea jurierii. Procedura de notare: Fiecare membru al juriului acordă o notă întreagă pe foaia de notare. toate cadrele didactice din componenţa atelierelor. astfel încât pentru nota finală. Afişarea proiectelor şi asigurarea anonimatului Planşele vor avea scris pe verso. numărul matricol al studentului. Proiectele afişate vor primi un număr de ordine.sau note de tipul 9/10 acordate pe parcursul evaluării. fiecare colectiv de atelier îşi va identifica propriile proiecte/machete şi le va lua la atelier.

fără taxă. * În caz de absenţe motivate medical(cu respectarea termenului de depunere a certificatului medical) . 2. Dispoziţii finale Proiectul fiind o activitate îndrumată. Cererile de motivare a absenţelor. care vor fi discutate public în plenul catedrei de an. G. sau de a recomanda departamentului. de echivalare a proiectelor sau lucrărilor (acolo unde este cazul) vor fi depuse la Secretariatul Catedrei şi adresate Şefului de catedră. Şefii de atelier au obligaţia de a face cunoscut studenţilor acest regulament. F.măsurile ce consideră că îi depăşesc competenţa. 94 Bucureşti 2008 . notele rămân definitive. decanatului sau Biroului de Senat al universităţii . în cazul absentării sub 50% din durata de studiu a unei teme de proiectare.în urma evaluării . atelierul de arhitectură . cu acordarea notelor rotunjite la o zecimală.media cu o singură zecimală. Nu sunt admise contestaţii ale notelor decât în cazul unor vicii de procedură(de ex. Nu sunt admise contestaţii ale notelor decât în cazul unor vicii de procedură sau al unor erori de calcul a mediei. un proiect nu poate fi refăcut. Observaţii finale: 1. * În situaţia absentării a peste 50% din durata de studiu se va consemna Absent la tema respectivă. Acesta are calitatea de a decide aprobarea după consultarea şefului de atelier.juriu incomplet) sau eroare de calcul a mediei.poate acorda notă de trecere(minim nota 5). Odată notat. urmând ca proiectul să fie refăcut în anul universitar următor(la data planificată). Nota: Proiectele de atelier vor fi evaluate şi notate în cadrul atelierului. si vor depune notele la secretariatul catedrei în prima şedinţă de atelier de după jurizare.tema respectivă va putea fi refăcută în anul universitar următor. de evaluare a proiectelor nepredate în termen.la cerere .UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ (maxim nota 8) celorlalte proiecte .2009 . În prima săptămână după jurizare şi notare se va deschide o expoziţie cu cele mai bune 5 proiecte de la fiecare atelier. indiferent de motiv.

să prezinte un caiet de proiect. în cadrul Departamentului SINTEZA DE PROIECTARE (anii IV şi V).Evaluarea lucrării finalizate cu pondere de 60%. să cumuleze toate corecturile la panou (conform grafic). Conform ECTS.2009 95 . creditele acordate proiectului nu sunt disociate.). . astfel încât pentru nota finală.departament SINTEZA DE PROIECTARE . pe baza unei TEME CADRU înscrisă în tematica generală a semestrului respectiv. studentul trebuie să răspundă datelor şi solicitărilor minimale cerute prin temă. Pentru a participa la juriere. fiecare în parte. să fie prezent la minim 50% din numărul şedinţelor de atelier (conform Regulamentului general UAUIM). . Neîndeplinirea condiţiilor enunţate reprezintă activitate nesatisfăcătoare şi implică neacordarea de către colectivul de atelier a cuantumului de 40% din nota fiecărei faze. reprezentând activitatea desfăşurată pe parcursul studiului (bibliografie. vor fi elaborate câte 2 proiecte în fiecare semestru: . Temele se vor înscrie în tematica generală a semestrului respectiv.PROIECT 1 . Opţiunea pentru una dintre variante aparţine studenţilor cu acordul conducătorului de atelier. corecturi la panou etc.PROIECT 2 . cele două evaluări trebuie să fie. Evaluarea pe parcurs se va realiza prin prezentări şi corecturi în cadrul şedinţelor de atelier şi câte două prezentări în cadrul comentariilor la panou (în cazul proiectelor cu temă generală).ANII IV şi V În anul universitar 2008/2009. schiţe. Criteriile de evaluare sunt cele prezentate în cadrul temei-program.Evaluarea pe parcurs (aprecierea activităţii la şedinţele de atelier) cu ponderea 40%. . la nivelul unei note de minim 5.de atelier: Tema va fi întocmită de conducătorul fiecărui atelier. Bucureşti 2008 .cu temă generală: Se vor elabora una sau mai multe teme (versiuni ale unei teme) valabile pentru toate atelierele.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ Anexa 3 REGULAMENT privind evaluarea şi notarea proiectelor şi lucrărilor elaborate la disciplina PROIECTARE DE ARHITECTURA .

Listele cu notele se depun în ziua de atelier imediat următoare. în toamnă se programează schiţa cu taxă. corecturi pe parcurs. iar listele se depun la secretariatul departamentului în maximum o oră de la ora stabilită pentru predare. Pentru acordarea creditelor este necesară obţinerea mediei 5 la 2 schiţe din cele 3 programate. Proiectele cu teme de atelier vor fi însoţite de autor. e. care va face o scurtă prezentare a lucrării. printr-o scurtă prelegere. Studenţii îşi susţin lucrarea. fără rotunjire. caiet de proiect. Media (nota finala) se realizează cu primele două zecimale fără rotunjire. în prima parte.60% prezentare la finalul studiului. 96 Bucureşti 2008 . conform Regulament general UAUIM. În fiecare semestru au loc 3 lucrări scurte de o zi (schiţe) cu subiecte din domenii diverse/ în corelare cu cel în studiu. g. în intervalul a maximum o oră.2009 . . Listele de predare se depun la secretariatul departamentului.Pentru proiectele de atelier: Juriul va fi compus din conducătorul de atelier împreună cu colectivul său de îndrumare şi un reprezentant din afara catedrei respective (exemplu: catedra din departament – cu rol consultativ). în ordine alfabetică. Jurierea şi notarea în cadrul atelierului de către conducătorul de atelier şi colectivul său de îndrumare. în atelier. cu primele două zecimale. Predarea proiectului de atelier se face în ziua jurierii. Repartizarea comisiilor/grupul juriat se face prin tragere la sorţi. 1. Comisiile vor analiza toate proiectele ce le vor fi repartizate. b. corecturi la panou. 2. f. c. a. şi răspund la întrebările comisiei. Juriul propune o notă formată din media aritmetică a notelor membrilor săi. în aceeaşi zi. în ordine alfabetică (60-100 studenţi/comisie). Schiţele restanţă se susţin în sesiunea următoare. Studenţii care absentează în ziua şi la ora jurierii.Pentru proiectele de semestru: Predarea proiectului de semestru se face pe grupe.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ Notarea finala reprezintă: . d.40% activitate la atelier evidenţiată prin prezenţă. Stabilirea unei comisii de juriere formată din 2-3 membri din catedră şi 1-2 invitaţi – exemplu: catedra din departament. vor fi notaţi la sfârşitul prezentărilor.

tema respectivă va putea fi refăcută în anul universitar următor.30. Notarea se realizează de un colectiv format din 3 persoane care îl va include pe întocmitorul temei (reprezentant atelier responsabil schiţă). Nu sunt admise contestaţii ale notelor decât în cazul unor vicii de procedura (ex. RESTAURARE) În evaluarea şi notarea proiectelor de specialitate se recomandă a se urmări aceeaşi procedură utilizată pentru proiectele de arhitectură cu tematică comună .10.30. şi va fi urmată de o expoziţie şi discuţii (responsabil atelier întocmitor + juriu).00. Perioada de obţinere temă/semnătură personală de participare: 8. până la ora 18.00 – 12. fără taxă. În caz de absenţe motivate medical (cu respectarea termenului de depunere a certificatului medical) .la cerere . URBANISM. PROIECTE DE SPECIALITATE (ŞTIINŢE TEHNICE.catedrele de specialitate pot pune anumite simplificări datorate timpului scurt afectat acestor studii. Aceste propuneri vor fi comunicate la începutul anului universitar.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ Durata schiţei este de 10 ore – ora 8. urmată de identificarea lucrărilor 10. Bucureşti 2008 .30. 1. ARHITECTURA INTERIOR. Predarea este individuală. Răspunderea privind paternitatea lucrărilor elaborate cade în sarcina responsabilului cu supravegherea lucrării respective.30-18. Juriu incomplet) sau eroare de calcul a mediei. Schiţa este o lucrare individuală. Orice încercare de colaborare se consideră fraudă şi se sancţionează cu eliminarea din lucrare.2009 97 .30 . semnături cadre didactice. 2.

3 ani (180 credite) Creditele la disciplina “STUDIUL FORMEI” (anul I şi II) se acordă dacă se obţine media finală 5 (cinci) pe semestru. fără rotunjire (3 credite pe semestru).Restaurare de arhitectura) .Media celor mai bune 5 note din cele 7 obţinute la lucrările planificate (80 %) la care se adaugă nota portofoliului de lucrări (20 %).UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ Anexa 4 REGULAMENT privind evaluarea şi notarea lucrărilor elaborate la disciplina STUDIUL FORMEI (anul I şi II) Creditele la disciplina “STUDIUL FORMEI” (anul I şi II) se acordă dacă se obţine media finală 5 (cinci) pe semestru.2009 . Calculul mediei finale se face astfel: . În fiecare semestru sunt programate 4 teme. Temele nepredate în termen nu se notează (primesc nota zero). fără rotunjire (3 credite pe semestru). Temele nepredate în termen nu se notează (primesc nota zero). Calculul mediei finale se face astfel: .Media aritmetica a celor 4 note obţinute la lucrările planificate/semestrial. Nu se poate reface nici o lucrare la care s-a absentat. Nu se poate reface nici o lucrare la care s-a absentat. Portofoliul de lucrări va conţine numai lucrările predate în termen. 98 Bucureşti 2008 . În fiecare semestru sunt programate 7 teme. În cazul în care media este sub cinci se vor reface în anul următor numai temele (sau tema) ce nu au obţinut nota 5. La secţia licenţă (Conservare .

133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă. 4. în limitele numărului de locuri alocate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. în ordinea descrescătoare a mediilor rezultate din notele obţinute. nr. a performanţei învăţământului din UAUIM. Art. Conţinutul acestuia decurge din prevederile Legii nr. publicată în „Monitorul Oficial” Partea I. Pentru studenţii anului I ocuparea acestor locuri se face pe baza rezultatelor concursului de admitere din sesiunea septembrie 2008. Art. calculată conform celor de mai sus.2009 99 . În Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” locurile finanţate de la bugetul de stat se acordă anual. 3.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ REGULAMENT PRIVIND OCUPAREA LOCURILOR FINANŢATE DE LA BUGET ŞI A LOCURILOR CU TAXĂ DE STUDIU Având în vedere necesitatea stimulării calităţii pregătirii profesionale a studenţilor şi. Se menţionează că pentru un an de studiu numărul locurilor subvenţionate rămâne acelaşi pe parcursul întregului ciclu de formare. Locurile se acordă pentru fiecare an de studiu şi fiecare facultate. iar un student poate beneficia de subvenţie doar numărul de ani corespunzător duratei ciclului de formare la care este înscris. În situaţia în care mai mulţi studenţi au aceeaşi medie. Art.630 din 19/07/2005 pentru modificarea art. departajarea Bucureşti 2008 . Pentru anul II de studiu din cadrul ciclului de studii procedura de acordare a locurilor finanţate de la bugetul de stat va fi următoarea: 4. Senatul Universităţii aprobă prezentul regulament. ACORDAREA LOCURILOR FINANŢATE PENTRU ANUL I şi II (an universitar 2008-2009) Art. Criteriul de acordare a locurilor finanţate de la bugetul de stat este performanţa şi calitatea rezultatelor obţinute de fiecare student în (anul de studiu) anul universitar anterior.1. 224/2005. În Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti studenţii pot urma studiile pe locuri finanţate de la bugetul de stat sau pe locuri cu taxă. 1. ponderate cu numărul de credite aferent. 2. în general. (disciplinele) valorile nepromovate intrând în calcul cu nota 0 (zero). 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.2. 4. peste locurile finanţate de la bugetul de stat şi din Regulamentul de promovare a studenţilor din UAUIM. I.

II. studentul respectiv trecând pe un loc cu taxă.2. obţinute pe baza clasificării de la concursul de admitere. 4 şi 5 cazurile de mai jos. în funcţie de situarea studentului în clasamentul stabilit. sistemul actual de acordare a locurilor finanţate de la buget. pe locuri cu taxă. retragerea de la studii. 4 . 7. Art. 4.1. Ceilalţi studenţi vor fi. la data întreruperii. Refacerea integrală a unui an de studiu (în urma neacumulării numărului minim de credite care să permită înscrierea în anul de studiu următor) şi reînmatricularea (în urma exmatriculării sau retragerii de la studiu). dintre studenţii cu taxă. îşi păstrează locul finanţat de la buget. Art. Pentru ocuparea locurilor finanţate de la buget concurează toţi studenţii anului respectiv (atât cei finanţaţi anterior de la buget cât şi studenţii cu taxă). În cazul studenţilor din anii III-VI locul finanţat de la buget se pierde într-una din situaţiile următoare: refacerea integrală a unui an de studiu (în urma neacumulării numărului minim de credite care să permită înscrierea în anul de studiu următor). vizate de Cabinetul medical al UAUIM. 6. de Biroul Executiv al Senatului UAUIM: 7. studenţii cu probleme sociale speciale (demonstrate cu actele legale). până la terminarea studiilor.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ se face luând în considerare media anuală la proiectarea de arhitectură (de specialitate). 10. Calculul mediei se face conform procedurii de la art. exmatricularea. atrag după sine trecerea studentului respectiv pe locuri cu taxă.2009 . Art. care îşi pot menţine locul finanţat de la buget obţinut în urma concursului de admitere.4. 4. Ocuparea locurilor disponibile se face. 5. fiecare în parte.3. în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute în anul de studii anterior.2. 8.1. 100 Bucureşti 2008 . 60 de zile. Art. Reluarea studiilor în urma întreruperii legale (maxim 4 semestre pe durata şcolarizării) se face pe locuri finanţate de la buget sau pe locuri cu taxă. şi 4. Studenţii aflaţi pe un loc finanţat de la buget şi care au aprobare pentru întreruperea studiilor sau pentru prelungirea medicală a şcolarităţii. care urmează a fi aprobate. 7. în urma depunerii în termen a certificatelor medicale (sau scutirilor medicale) de min. studenţii care. Art. 9. Pentru studenţii din anii III-VI de la toate formele de învăţământ se menţine. ACORDAREA LOCURILOR FINANŢATE PENTRU CEILALŢI ANI DE STUDIU (în anul universitar 2008-2009) Art. Se exceptează de la prevederile art. în continuare. în conformitate cu art. au obţinut prelungirea medicală de şcolaritate. Aceşti studenţi îşi menţin locul finanţat de la buget obţinut în urma concursului de admitere.

va fi calculată până în ziua aprobării solicitării respective. va achita taxa de studiu.1. astfel: prima rată se va achita la înscrierea în anul universitar. respectiv iunie-iulie. 17.2009 101 . precum şi dovada că este la zi cu taxele precedente. Pentru anul universitar 2008-2009 taxa se va achita în trei rate. situaţie şcolară etc. studentul va fi exmatriculat.I.M. 12. Dacă rata nu este achitată în termen de 30 de zile de la data prevăzută în prezentul contract.2.U. Art. a faptului că suma reprezintă taxa de studiu. Până la achitarea acesteia studentului nu i se va elibera nici un fel de document care să ateste calitatea acestuia (adeverinţă.A. Taxa se va achita indiferent de rezultatele obţinute la proiectare şi examene sau de neparticiparea la activităţile programate. 17. suma datorată U. inclusiv a taxelor aferente intră în sarcina secretariatelor de catedre.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ III. 13. Bucureşti 2008 . Neplata taxei pentru ratele II şi III la termenele prevăzute la art. precum şi rata corespunzătoare pentru care se efectuează plata. Art. în baza unui referat întocmit de Serviciul Contabilitate şi aprobat de conducerea UAUIM. studenţii cu taxă sunt obligaţi la achitarea unei taxe. evidenţa acesteia. Acestea vor gestiona separat situaţia studenţilor care refac anul.). iar cea de-a treia rată se va achita până la data de 15 mai 2009. Taxa se va achita în lei la Casieria Universităţii sau prin virament în contul Universităţii şi cu indicarea numelui celui ce plăteşte. cât şi de la studentul care nu a fost încă exmatriculat. Art. cea de-a doua rată va achita până la data de 15 ianuarie 2009. În cazul în care studentul respectiv nu beneficiază de echivalări conform regulamentului. Art. În cazul refacerii anului de studiu. Studentul va fi înscris în anul corespunzător de studii după ce face dovada achitării primei rate pentru anul în curs. 17. va achita taxa anuală integrală stabilită prin decizie a Rectorului UAUIM. Pentru ambele situaţii privitoare la studenţii care refac anul de studii înscrierea pentru refacerea disciplinelor. mai puţin valoarea creditelor echivalate. după cum urmează: 17. 14. corespunzătoare formei de învăţământ la care este înscris. CONDIŢIILE DE ACHITARE A TAXEI DE STUDIU Art. Art.3. indiferent de motive. Cuantumul taxei de studiu se stabileşte anual de către Senatul UAUIM în funcţie de forma de învăţământ şi este anunţată în timp util studenţilor. 9 atrage după sine interdicţia de prezentare la examenele din sesiunea ianuarie-februarie. Rata neachitată se va recupera pe cale legală atât de la studentul exmatriculat. În cazul în care studentul respectiv beneficiază de echivalări conform regulamentului. 15. 11. 16. În cazul întreruperii anului universitar sau a retragerii de la studii. Art. precum şi plata unor penalităţi de 0.15% pentru fiecare zi de întârziere din cuantumul ratei neachitate.

Art. Secretariatele facultăţilor vor lua măsurile necesare ca situaţia şcolară a tuturor studenţilor să fie clarificată până cel târziu la data de 10 octombrie. respectiv a locurilor cu taxă să fie aprobată. În contractul de studiu.2009 . valabile în anul universitar 2008-2009 numai pentru studenţii înmatriculaţi în anul I si II (art. 102 Bucureşti 2008 . vor fi specificate condiţiile prezentului regulament. 20. iar în contractele studenţilor de pe locurile cu taxă de studiu vor fi indicate cuantumul acesteia şi a celor 3 rate. 19. Condiţiile de ocupare a locurilor finanţate de la buget. 18. prin decizie a Rectorului UAUIM. semnat de fiecare student la înmatricularea în anul I. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII Art. iar sistemul actual.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ IV. până la data de 15 octombrie. Studenţii străini se vor supune în continuare reglementărilor actuale privind taxa de studiu. se vor aplica acestei serii în anii universitari următori. 8-10) se va lichida odată cu absolvirea universităţii a actualului an III. Art. 21. 4). Art. în aşa fel încât ocuparea locurilor finanţate de la buget. Prezentul regulament a fost aprobat de Senatul UAUIM în şedinţa din 21 septembrie 2008. aplicat anilor III-VI (art.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful