You are on page 1of 4

SEKOLAH KEBANGSAAN

LAHAD DATU III

KERTAS KERJA PROGRAM

TEKNIK MENJAWAB SAINS (1)


PANITIA SAINS
MAC 2018

"we can do it "

Disediakan oleh
MOHD MUSTAKIM BIN KAMARUDIN
KETUA PANITIA SAINS

1
1.0 PENDAHULUAN

Teknik menjawab soalan yang melibat soalan corak UPSR sebagai pendedahan
kepada murid. Teknik menjawab adalah berfokus kertas 2 dibimbing oleh Guru Sains.

2.0 MATLAMAT

Untuk meningkatkan kemahiran menjawab soalan-soalan kertas 2 berdasarkan kata


kunci dalam soalan.

3.0 TARIKH / MASA / TEMPAT

Tarikh Masa Tempat Catatan

8 Mac 2018 10.10-12.40pm Pusat Sumber Semua murid tahun 5

9 Mac 2018 7.50-9.50am Semua murid tahun 4

20 Mac 2018 7.00 - 12.00pm Semua murid tahun 6

4.0 SASARAN

Murid-murid tahun 4,5 dan 6.

5.0 OBJEKTIF

1. Memberikan latihan yang mempunyai standard UPSR terkini.

2. Meningkatkan kemahiran menjawab soalan kertas 2.

6.0 KPI (Indikator Output dan Outcome)

Murid dapat menjawab dengan lebih baik dalam ujian 1 dan April untuk murid tahun
6.

7.0 ANGGARAN PERBELANJAAN KEWANGAN

Bil Perkara Perbelanjaan Jumlah

Kertas A4 1 Rim RM 13.00

1 Set soalan

2 Kertas Mahjung 60 x RM 1.00 RM 60.00

JUMLAH RM 73.00

8.0 JAWATANKUASA

2
Guru yang mengajar matapelajaran sains.

9.0 STRATEGI PELAKSANAAN

Dilaksanakan oleh guru subjek. Murid akan dikumpulkan di Pusat Sumber dan
ceramah teknik menjawab diberikan oleh Guru Sains. Guru-guru bertugas sebagai
fasilitator sepanjang program.

10.0 KAEDAH PEMANTAUAN

Dipantau oleh guru kanan dan pentadbir sepanjang program dilaksanakan.

Disediakan oleh:

________________

(MOHD MUSTAKIM BIN KAMARUDIN)

KETUA PANITIA SAINS

SK LAHAD DATU III

TARIKH: 5 Mac 2018

Disemak oleh: Disahkan dan diluluskan oleh,

_________________ _____________________

(PN. ELIZABETH QUIRINUS MAJONTAH ) (EN. ALIMIN BIN SARIP)

GURU PENOLONG KANAN KURIKULUM GURU BESAR

SK LAHAD DATU III SK LAHAD DATU III

TARIKH :

LAMPIRAN

AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA


3
1. EN. MOHD MUSTAKIM BIN KAMARUDIN (KETUA PANITIA SAINS)

2. PN. MAINI MANU (PENOLONG KP / KETUA PROGRAM MENTOR MENTEE)

3. PN. NOM FAZLINA BINTI NUMLEE (KETUA PROGRAM SAHABAT SAINS)

4. PN. LINI BINTI OTHMAN (KETUA PROGRAM KUMP. SASARAN 'A')

5. PN. MAINEJIS DUSIN @ MINDY (KETUA PROGRAM KUMP. GALUS 'D/E')

6. CIK IMELDA JOSEPH (KETUA PROGRAM TEKNIK MENJAWAB SAINS)

7. PN. JENNY EMOT (GURU SAINS MEMBANTU PROGRAM SASARAN 'A')

8. PN. NUR AIN OMAT (GURU SAINS MEMBANTU PROGRAM KUMP. GALUS 'D/E')