You are on page 1of 2

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ VĂN BẰNG 2

Chuyên ngành: Cơ khí chế tạo – máy xây dựng


Các môn học cơ sở bổ sung
- Cơ học lý thuyết (3)
- Sức bền vật liệu 1 & 2 (4)
- Vẽ cơ khí (2)
- Nguyên lý máy (3)
- Chi tiết máy (3)
- Kỹ thuật điện tử (3)
- Kỹ thuật điều khiển tự động (3)
- Trang bị điện & điện tử (2)
Các môn học chuyên ngành cơ sở
- Kỹ thuật chế tạo 1 & 2 (5)
- Dung sai và kỹ thuật đo (3)
- Thủy lực khí nén (2)
- Cơ kết cấu 1 (2)
Các môn chuyên ngành chế tạo
- Công nghệ hàn (2)
- Máy công cụ (2)
Các môn chuyên ngành máy xây dựng
- Kỹ thuật nâng vận chuyển (2)
- Động cơ đốt trong (2)
- Kỹ thuật rung trong máy xây dựng (2)
- Máy làm đất (2)
- Máy sản xuất cấu kiện và vật liệu xây dựng (2)
- Tự động hóa máy xây dựng (2)
- Các máy trục (2)
- Máy sản xuất và vận chuyển liên tục (2)
- Máy xếp dỡ (2)
- Truyền động trong máy xây dựng (2)
- Kết cấu thép thiết bị nâng (2)
- Khai thác và sửa chửa máy xây dựng (2)