You are on page 1of 42

MEMORIA LOCULUI

REVISTĂ DE PATRIMONIU LOCAL


EDITATĂ DE COLEGIUL NAȚIONAL „CUZA VODĂ”
HUȘI, Nr. 5, Anul III, 2018

1
Sponsor:
Inginer Ioan Ciupilan, primarul municipiului Huși.

Legende coperte:
Casa din Bârlad în care a crescut liderul comunist Gheorghe Gheorghiu-Dej (coperta 1).
Monumentul eroilor din cimitirul evreiesc din Huși.

2
Argument

Progresele istoriografice vasluiene postdecembriste sunt de necontestat iar perioada


comunistă constituie obiectul cercetării prin diferitele studii și lucrări de sine stătătoare,
însoțite de multe ori de o iconografie satisfăcătoare.
Prin proiectul „Memoria locului”, însoțit de revista cu același titlu, am pus în valoare
cramele dispărute din podgoria Hușului1, aspecte urbanistice reliefate prin nomenclatorul
străzilor din 1941, însoțite de imagini ale vechilor clădiri ce împodobeau dulcele târg al
Hușului2, monumentele istorice și fișele specifice ce cuprind informații succinte despre ele,
un plan cu observații geodezice3, urmate de o parte a zestrei culturale lăsate de Petre P.
Harnagea4 (în total, 222 pagini).
În fondul „Institutul de Studii Istorice și Social-politice de lângă CC al PCR5,
Fototeca” de la Arhivele Naționale Istorice Centrale am identificat o serie de fotografii din
orașele Huși, Vaslui și Bârlad sau din unele sate vasluiene – Bârzești, Popeni, Târzii -,
presupuse case conspirative al PCR, sedii ale organizațiilor locale ale Partidului Socialist,
Partidului Social Democrat, ale mișcării sindicale, organizațiilor „revoluționare” de tineret –
UTC-, organizației „Ajutorul Roșu”, „Asociației elevilor și studenților”, tipografiilor ilegale
folosite de PCR (sic!) și monumentul ridicat în amintirea ostașilor români căzuți în lupta
antifascistă. Întregul material fotografic depistat, executat și descris de un I. Toacă, îl punem
la dispoziția celor interesați.
Evenimentele din decembrie 1989 și lunga tranziție postcomunistă au ca urmare
distrugerea obiectivelor economice ce făceau fală municipiului Huși iar în prezent numai
reprezintă decât o umbră. Firmele și micile întreprinderi private le-au luat locul.
Spațiul on-line este invadat cu fotografii, dovezi ale trecutului localităților, dintre care
am selectat pe cele ale hușeanului Petru Molinaro, absolvent al Liceului Teoretic „Cuza
Voda”, stabilit la Măcin (a se vedea https://www.facebook.com/petru.molinaro), la care se
adaugă și câteva din colecția regretatului Emilian Pascal, fostul director al Casei „Alexandru
Giugaru” din municipiul Huși.

Costin CLIT

1
„Memoria locului”, Revistă de patrimoniu local editată de Colegiul Național „Cuza Vodă” Huși, nr. 1, Anul I,
2015, 56 p.
2
„Memoria locului”, Revistă de patrimoniu local editată de Colegiul Național „Cuza Vodă” Huși, nr. 2, Anul I,
2015, 56 p.
3
„Memoria locului”, Revistă de patrimoniu local editată de Colegiul Național „Cuza Vodă” Huși, nr. 3, Anul II,
2016, 134 p.
4
„Memoria locului”, Revistă de patrimoniu local editată de Colegiul Național „Cuza Vodă” Huși, nr. 4, Anul II,
2016, 76 p.
5
Devenit funcțional 26 martie 1951 sub denumirea de Institutul de Istorie al Partidului, aflat sub tutela directă a
PMR / PCR și transformat Institutul de Studii Istorice și Social-Politice de lângă CC al PCR prin hotărârea din
22 martie 1966. Din 1955 editează revista „Analele Institutului de Istorie a Partidului de pe lâțngă CC al PMR”,
care, din 1969, primește titlul de „Analele de istorie”

3
HUȘI

Str. Melchisedec, nr. 15; sediul organizației locale a Secțiunii PSD și al mișcării sindicale (1910- 1916).
ANIC, Fond Institutul de Studii Istorice și Social-politice de lângă CC al PCR, Fototeca, V / 12.

Str. Corni, nr. 87; casă în care a funcționat sediul mișcării socialiste și al sindicatelor (1910-1918).
ANIC, Fond Institutul de Studii Istorice și Social-politice de lângă CC al PCR, Fototeca, V / 13.

4
Str. 14 Iulie, nr. 1; sediul Secțiunii Partidului Socialist (1919-1921) și al PCR (1921-1924).
ANIC, Fond Institutul de Studii Istorice și Social-politice de lângă CC al PCR, Fototeca, V / 14.

Str. Corni, nr. 57; casă conspirativă a PCR.


ANIC, Fond Institutul de Studii Istorice și Social-politice de lângă CC al PCR, Fototeca, V / 15.

5
Str. Crizantemelor, nr. 44-48; casă conspirativă folosită de organizația revoluționară a tineretului (1922-1926).
ANIC, Fond Institutul de Studii Istorice și Social-politice de lângă CC al PCR, Fototeca, V / 16.

Str. Paul Barais, nr. 5; casă folosită de organizația locală a PCR (1924-1940).
ANIC, Fond Institutul de Studii Istorice și Social-politice de lângă CC al PCR, Fototeca, V / 17.

6
Str. Gheorghe Bucur, nr. 45; casă conspirativă și tipografie ilegală folosită de PCR (1932-1940).
ANIC, Fond Institutul de Studii Istorice și Social-politice de lângă CC al PCR, Fototeca, V / 18.

Str. Piața 23 August, nr. 6; casă folosită de organizația locală UTC pentru ședințele conspirative (1933-1939).
ANIC, Fond Institutul de Studii Istorice și Social-politice de lângă CC al PCR, Fototeca, V / 19.

7
Str. Teilor, nr. 17; casă conspirativă folosită de organizația locală a „Ajutorului Roșu” (1934-1938).
ANIC, Fond Institutul de Studii Istorice și Social-politice de lângă CC al PCR, Fototeca, V / 20.

Centrul orașului Huși (1950)

8
Orașul Huși

9
Orașul Huși (1950) (colecția Petru Molinaro)

Orașul Huși (1961) (colecția Petru Molinaro)

10
Podul Ralea (1983) (colecția Petru Molinaro)

Str. Ștefan cel Mare (1950)

11
Strada Ștefan cel Mare (colecția Petru Molinaro)

12
Strada Ștefan cel Mare (colecția Petru Molinaro)

Strada Ștefan cel Mare (1950) (colecția Petru Molinaro)

13
Strada Florilor (1960) (colecția Petru Molinaro)

Strada Corni (1983) (colecția Petru Molinaro)

14
Casa Botez din Huși (colecția Petru Molinaro)

15
Casa Steimberg (1963) (colecția Petru Molinaro)

16
Casa arhitectului Collavini (astăzi a familiei Buzdugan) (colecția Petru Molinaro)

Casa Ralea (1983)

17
Casa Dobre în care a locuit și familia Nusem Mony între 1957-1964; în prim plan casa profesorului Cojan

Casa farmacistului Brandt situată lângă biserica Sfinții Voievozi (colecția Petru Molinaro)

18
Bulevardul 1 Mai (colecția Petru Molinaro)

19
Centrul orașului Huși (colecția Petru Molinaro)

20
Hala (1970) (colecția Petru Molinaro)

Pompă de apă, str. Ștefan cel Mare (colecția Petru Molinaro)

21
Cartelă de pâine

22
Monument care era situat în fața Unității de pompieri; în preajmă a fost o singogă și o stradă evreiască

23
Fabrica de încălțăminte „Hușana” (colecția Emilian Pascal)

24
Fabrica de încălțăminte „Hușana” (colecția Emilian Pascal)

La prășit

25
Elevii Liceului Agroindustrial din Huși: legatul viței de vie (colecția Emilian Pascal)

Elevii Liceului Agroindustrial din Huși: pregătirea pomilor fructiferi(colecția Emilian Pascal)

26
Elevii Liceului Agroindustrial din Huși: la practică (colecția Emilian Pascal)

Combinatul viticol din Huși

27
Fabrica de conserve din Huși (colecția Emilian Pascal)

28
Întreprinderea „Zorile” (colecția Emilian Pascal)

Colecția Emilian Pascal

29
Colecția Emilian Pascal

30
VASLUI

Str. Costache Negri, nr. 1; casă în care a funcționat sediul „Asociației elevilor și studenților” (1921-1928).
ANIC, Fond Institutul de Studii Istorice și Social-politice de lângă CC al PCR, Fototeca, V / 25.

Str. Călugăreni, nr. 57; casă în care s-au desfășurat ședințe conspirative (1928-1933).
ANIC, Fond Institutul de Studii Istorice și Social-politice de lângă CC al PCR, Fototeca, V / 26.

31
Str. Călugăreni, nr. 48; casă folosită de organizația locală a PCR pentru ședințe conspirative și găzduirea unor
activiști de partid (1930-1940).
ANIC, Fond Institutul de Studii Istorice și Social-politice de lângă CC al PCR, Fototeca, V / 27.

Str. Eternității, nr. 30 (fost 32); casă folosită de PCR (1933-1936)ANIC, Fond Institutul de Studii Istorice și
Social-politice de lângă CC al PCR, Fototeca, V / 28.

32
Str. Hagi Chiriac, nr. 1, Bl. A1; în acest loc a fost sediul „Asociației funcționarilor particulari”(1935-1937).
ANIC, Fond Institutul de Studii Istorice și Social-politice de lângă CC al PCR, Fototeca, V / 29.

Str. Călugăreni, nr. 1-5; aici a fost hotelul „Europa”, sediul „Asociației funcționarilor” (1935-1938).
ANIC, Fond Institutul de Studii Istorice și Social-politice de lângă CC al PCR, Fototeca, V / 30.

33
BÂRLAD

Str. Trotușului, nr. 52-54, casa unde s-a născut Gheorghe Gheorghiu-Dej, construită la 1901
(prima fotografie din 1901)
ANIC, Fond Institutul de Studii Istorice și Social-politice de lângă CC al PCR, Fototeca, V / 2.

ANIC, Fond Institutul de Studii Istorice și Social-politice de lângă CC al PCR, Fototeca, V / 3.

34
Str. Ștefan cel Mare, nr. 31Clădire în care a funcționat sediul mișcării socialiste și al sindicatelor (1910-10918)
ANIC, Fond Institutul de Studii Istorice și Social-politice de lângă CC al PCR, Fototeca, V / 4

Str. Dimitrie Cantemir, nr. 28; casă conspirativă folosită de organizația locală a PCR, BMT și Ajutorul Roșu
pentru ședințe, găzduirea activiștilor de partid și păstrarea publicațiilor.
ANIC, Fond Institutul de Studii Istorice și Social-politice de lângă CC al PCR, Fototeca, V / 6

35
Str. Eliberării, nr. 16; în acest loc a existat o clădire, demolată în 1925, în care a funcționat sediul mișcării
socialiste și sindicale (1918-1920)
ANIC, Fond Institutul de Studii Istorice și Social-politice de lângă CC al PCR, Fototeca, V / 5

36
Str. Sterian Dumbravă, nr. 30 (fosta str. I C Brătianu și apoi Mocanilor);
casă conspirativă folosită de PCR (1928-1937)
ANIC, Fond Institutul de Studii Istorice și Social-politice de lângă CC al PCR, Fototeca, V / 7

Str. Susaicov, nr. 5 (fostul Bulevard Ferdinand); redacția gazetei „Păreri” (1936)
ANIC, Fond Institutul de Studii Istorice și Social-politice de lângă CC al PCR, Fototeca, V / 8

37
Str. Sterian Dumbravă, nr. 18; casă folosită de PCR pentru ședințe și întâlniri conspirative (1937-1943)
ANIC, Fond Institutul de Studii Istorice și Social-politice de lângă CC al PCR, Fototeca, V / 9.

Str. Zorilor, nr. 35; casă conspirativă folosită de PCR (1937-1944)


ANIC, Fond Institutul de Studii Istorice și Social-politice de lângă CC al PCR, Fototeca, V / 10.

38
Bârzești; casa memorială în care s-a născut I C Frimu.
ANIC, Fond Institutul de Studii Istorice și Social-politice de lângă CC al PCR, Fototeca, V / 11.

Comuna Banca, moșia „Holmul” a familiei Râșcanu; casa în care a funcționat sediul Asociației patriotice a
revoluționarilor pașoptiști (1847-1848), demolată;
ANIC, Fond Institutul de Studii Istorice și Social-politice de lângă CC al PCR, Fototeca, V / 1.

39
Satul Mânjești, comuna Muntenii de Jos, nr. 215;
casă în care s-au desfășurat acțiuni ale celulei PCR (1930-1938)
ANIC, Fond Institutul de Studii Istorice și Social-politice de lângă CC al PCR, Fototeca, V / 21.

Satul Mânjești, nr. 229; casă folosită de celula PCR pentru ședințele conspirative (1935-1936).
ANIC, Fond Institutul de Studii Istorice și Social-politice de lângă CC al PCR, Fototeca, V / 22.

40
Satul Popeni, comuna Zorleni, nr. 99; Casă în care și-a desfășurat activitatea celula PCR (1937-1944)
ANIC, Fond Institutul de Studii Istorice și Social-politice de lângă CC al PCR, Fototeca, V / 23

Satul Popeni, nr. 245; casă folosită de celula PCR pentru ședințe și întâlniri conspirative (1937-1944)
ANIC, Fond Institutul de Studii Istorice și Social-politice de lângă CC al PCR, Fototeca, V / 24.

41
Monument ridicat în orașul Vaslui, str. Mihail Kogălniceanu, ridicat în amintirea ostașilor români căzuți în lupta
antifascistă
ANIC, Fond Institutul de Studii Istorice și Social-politice de lângă CC al PCR, Fototeca, V / 31.

42