You are on page 1of 9

GORDON COLLEGE

SENIOR HIGH SCHOOL DEPARTMENT


Olongapo City Sports Complex, Donor St. East Tapinac

Mga Magulang Hilaw


Introduksyon

Karamihan sa mga kabataan o mga teenagers. Sa murang edad pa lang ay nakaka/nabubuntis na

At dahil dito kinakailangan nila tuloy kumuha ng maagang responsibilidad sa pagiging isang/mga magulang kada-

lasan mapapansin ang mga ganitong sitwasyon o pangyayari sa telebisyon, mapa katang isip lamang o pagsasadula

sa mga totoong mga pangyayari. Nagiging isang magulang hilaw ang isang kabataan kapag maaga itong nakipagta-

-lik sa kanyang kasinthahan, at bilang resulta, nakakagawa sila ng anak ng hindi inaasahan.

Ang iba sa atin ay napapa-isip, kung bakit nagkakaroon ng mga batang magulang. Kadalasan sa mga kabataang

Nagiging mga magulang ay mga edad labing apat hanggang labing siyam. At halos yung iba sa kanila ay nagaaral pa

At dahil sa maagang pagkuha ng responsibilidad ng isa/mga magulang. Naapektuhan tuloy yung kanilang pag- aaral

Dahil sa pagsabay ng pagaalaga ng kanilang supling at yung kanilang mga Gawain sa eskwelahan. Dahil hindi alam

Kung alin ang uunahin sa dalawa. Dahil sa parehong halaga ng mga responsibilidad. Yung iba naman, ay ipinapa-ala

-ga sa kanilang mga magulang, pero kung tutu-usin ay hindi nila dapat iasa sa kanilang mga magulang ang bunga ng

Kanilang kalandian, dahil ito ay kasalanan din nilang dalawa. Ayon sa may akda, ang tamang edad para maging

Isang ganap na magulang ay yung edad bente pataas. Dahil sa edad na ito matured na ang kanilang pag- iisip at

Kaya ng kumuha ng responsibilidad sa at pag- gawa ng pamilya. Ayon sa may akda. Ang pagtalik o sex ay ginagawa

Lang ng taong nagpakasal na, at yung handang bumuo ng isang pamilya. Hindi natin dapat isipin ang sex o pagtata-

-lik bilang isang paraan para makontento ang nararamdamang pagnanasa o kalibugan. Dahil ang sex ay regalo ng

Dios sa dalawang taong (Babae at Lalaki) na yung nakapaghintay para magpakasal at lumikha ng sarili nilang pamil-

Ya. Hindi para sa mga kabataang, na mali ang pagtingin sa ganitong mga bagay.
GORDON COLLEGE
SENIOR HIGH SCHOOL DEPARTMENT
Olongapo City Sports Complex, Donor St. East Tapinac

Bilang pagtatapos sa introduksyon. Gusto lang ng may akda ipaalala sa kanyang mga mambabasa

lalong lalo na sa mga magulang at sa mga ibang kabataan. Na dapat kausapin ng mga magulang ang kanilang mga

anak na kabataan, patungkol sa mga ganitong mga bagay. Lalong lalo na kapag maagang nagkaroon ng kamalayan

ang kanilang mga anak sa pagtatalik. At dapat din nilang payuhan at gabayan ng mabuti ang kanilang mga anak sa

mga ganitong mga bagay. Dahil kung pumalya silang gawin ito. Magdudusa ang kanilang mga anak, at pati na rin

sila.

Layunin ng pag-aaral

Ang dahilan ng pag-gawa ng may akda ng paksang ito patungkol sa mga kabataang maagang nagsi-

Paglandi at naging mga magulang. Ay para ipaalam sa madla. Lalong lalo na sa mga magulang . na sa panahon nga

-yon. Ay karamihan sa mga kabataan na mga menor edad ay naapektuhan ang kanilang buhay at kalayaan sa pagigi

-ng isang kabataan. Dahil sa sila ay nabuntis o nakabuntis at maagang kukuha ng responsibilidad sa pagiging mga

Magulang at sa pag-aalaga ng kanilang magiging anak, madalas nang yayari ang ganitong mga sitwasyon o pangya-

Yari. Dahil sa kakulangan sa tamang pagpayo at pag-gabay ng mga magulang sa kanilang mga anak, patungkol sa

Sexual Education.

Kahalagahan ng pag-aaral

Ang mabuting kahalagahan ng paksang ito ay makakatulong para sa magulang, para malaman nila

Na maraming mga kabataan ngayon, ang maagang kumukuha ng responsibilidad sa pagiging isang magulang

Para magabayan nila ang kanilang anak at maiwas ito sa pagiging isang batang magulang. Dahil kapag pumalpak

Sila sa pagbibigay gabay at payo sa kanilang mga anak na balak maglandi ng murang edad. Maaaring maapektuhan

Nito ang kanilang edukasyon at pagaaral at pagiging isang teenager. At yung mga magulang pa yung sasa got sa

Mga pang araw araw na gastusin ng kanilang mga malalandi at mga hindi nagiisip na mga anak..
GORDON COLLEGE
SENIOR HIGH SCHOOL DEPARTMENT
Olongapo City Sports Complex, Donor St. East Tapinac

Saklaw at hannganan

Ang may akda ng paksa. Ay magbibigay pokus lamang sa mga bagay na mababangit sa baba

Na may kinalman o tugma sa kanyang paksa, na maaring makatulong sa may aralin ng may akda.

 Kahulugan ng Magulang Hilaw

 Dahilan ng pagkakaroon ng mga magulang hilaw

 Maaring Epekto ng Pagiging Magulang Hilaw

 Mga Posibleng Paraan para mabawasan ang pagdami ng mga Magulang Hilaw

Hinuha

a. Ayon sa may akda. Kaya nagkakaroon ng mga magulang hilaw. Dahil yung iba sa mga kabataan

Ay hindi napipigilan ang kanilang pagnanasa o libog.

b. Ayon sa naririnig o nababalitaan ng may akda. Kaya dumadami ang mga magulang hilaw. ay dahil

Yung mga iba sa mga kabataan ay hindi gumagamit ng contraseptives, kapag sila ay magtatalik.

c. Ayon sa nanay ng may akda kaya dumadami ang mga kabataang nabubuntis at nakakabuntis ng maaga

Ay dahil sa kakulangan ng payo at gabay ng mga magulang sa sexual education, kaya wala silang malay

Tungkol dito.

d. Ayon sa lola ng may akda kaya, kaya dumadami ang mga kabataang nagiging mga magulang ay dahil sa

Maling impluwensiya, at pagpayo ng mga maling kaibigan, pagdating sa sex.


GORDON COLLEGE
SENIOR HIGH SCHOOL DEPARTMENT
Olongapo City Sports Complex, Donor St. East Tapinac

e. Ayon sa posibleng dahilan ng may akda tungkol sa mga magulang hilaw. kaya yung iba sa kanila ay dahil sa

curiosidad o kagustuhang kaalaman at karanasan. Na bunga ng kakulangan sa payo at tamang gabay sa

sexual education.

f. At ang pinakahuling dahlan, ayon sa may akda at sa naririnig niya sa mga nakakatanda. Kaya dumadami

Ang mga kaso ng mga kabataang maagang nakikipagtalik sa murang edad, na nagreresulta sa pagbuntis.

Ay dahil yung iba sa mga kabataan, ay sa murang edad pa lang ay maagang namulat sa panonood ng

Pornograpiya. At maaring gayahin at gawin nila ito sa totoong buhay.

Kahulugan ng mga Salita

Magulang Hilaw – salitang ginagamit sa mga kabataang maagang nagkaroon ng mga/ anak

Pagbubuntis – salita na ginangamit. Kapag ang isang babae ay mayroong bit bit na sanggol

Sa loob ng kanyang sinapupunan sa loob ng siyam na buwan bago lumabas ang bata. At ang resulta

Matapos makipagtalik ng babae sa kanyang kasintahang lalaki.

Pagtalik – dating salita na ang ibig sabihin ay pagkakaibigan. Na ginagamit ngayon bilang isang salita

Na ginagawa ng magkasintahang lalaki at babae sa isang lugar na silang dalawa lang. para makalikha

Ng anak o para makontento lang ang nararamdamang libog.

Supling – iba pangng salita para sa anak.

Kasal – isang seremonya, na pagbabasbas at pagiisang dibdib ng mga bagong kasintahan. Bago gumawa

Ng Pamilya.

Libog – isang matindi o masidhing nararamdaman ng isang indibidwal na makagawa ng mga seksual

Na kilos.

Sinapupunan – bahay bata

Pamilya – isang grupo ng mga tao na pinamumunuan ng mga magulang, kasama ang kanilang mga anak.

Pornograpiya – isang uri ng basahin, litrato, o palabas na may kinalaman sa mga seksual na bagay na nag

Bibigay libog sa isang tao.


GORDON COLLEGE
SENIOR HIGH SCHOOL DEPARTMENT
Olongapo City Sports Complex, Donor St. East Tapinac

Contraseptives – mga gamot na ginagamit bago o habang , nagsisiping ang magkasintahan, para maiwasan ang

Pag-gawa ng anak.

Sexual Education – isang katuruan, na itinuturo sa mga kabataang nagbibinata at nagdadalaga, upang bigyan sila ng

Tamang gabay, patungkol sa pagtatalik.

Kabanata II

 Kahulugan ng magulang hilaw

Ayon sa may akda, ang salita na ito ay ginagagamit sa mga binata at dalaga na nasa murang edad pa

lang ay nabuntis o nakabuntis na, at bilang resulta, maaga tuloy silang kukuha ng responsibilidad ng isang magula

ng sa pagalaga ng kanilang magiging anak at sa pagbuhay dito.

 Dahilan ng pagkakaroon ng mga magulang hilaw

Ang posibleng dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga batang magulang ay dahil sa palaging magka

Sama ng magkasintahan sa iisang kwarto o pribadong lugar na sila lang dalawa ang magkasama, at kapag nadatnan

Sila ng kanilang matinding nararamdaman sa isa’t-isa, doon nangyayari ang pagkabuntis. At ang masaklap pa dito

Hindi sila gumagamit ng contraseptives, para maiwasan sana ang paggawa ng bata o sanggol. Maari ding naimpluw

ensiyahan ng pornograpiya ang isip ng lalaki kaya lumalakas ang kanyang libog at pagnanasa para pakipagtalik.

 Maaring epekto ng pagiging isang magulang hilaw

Ang unang, magiging epekto nito sa isang teenager, ay ang malaking abala sa pagaaral, lalong lalo

Na sa babae,dahil kapag Nabuntis ang babae, mahihirapan itong makapagconcentrate sa eskwela dahil sa pagdada

Lang tao nito sa kanyang sinapupunan, hindi lang babae ang maapektuhan pati na rin na yung kanyang mga magul

Ang, dahil sila yung sasagot sa mga pangaraw araw na mga gastusin ng kanilang anak, na imbes na igagastos sa

kanyang pagaaral ay mapupunta sa mga gastusin sa kanyang pagbubuntis Hanggang sa pagpapaanak sa kanyanng

sanggol, na kung tutuusin na, yung lalaki dapat yung sasagot ng kanilang Gastusin, ng kanyang kasintahang babae.
GORDON COLLEGE
SENIOR HIGH SCHOOL DEPARTMENT
Olongapo City Sports Complex, Donor St. East Tapinac

 Mga posibleng paraan para maiwasan ang pagdami ng mga magulang hilaw

Ang mabisang paraan para maiwasan ang mga ganitong sitwasyon bilang isang kabataan ay

dapat sa bahay pa lang ay ititunuro na ang sexual education ng mga magulang, dahil ang mga magulang ay ang

Karapatdapat na tanungin at hingian ng gabay ng kanilang mga anak na binata at dalaga .kasi madami silang naging

Karanasan sa buhay, maari ding maiwasan ang maagang pagkuha ng responsibilidad ng isang magulang, kapag

Gumamit ng mga tinatawag na contaseptives ang dalawang mababatang kasintahan, para maiwasan ang pagbuntis

O pagkabuntis. Hindi lang pagkabuntis ang pwedeng maiwasan pati na rin ang mga nakukuhang sakit sa pagtatalik

Kinakailangan ding iwasan nang magkasintahan na magsama palagi, lalong lalo na kapag sila ay nasa iisang kwarto

Dahil kapag nadatnan sila ng kanilang libog, maaring masira ang kanilang buhay bilang isang teenager.

Kabanata III

A. Disenyo ng pananaliksik

ang disenyo ng pananalilsik ng may akda, ay isang papel na may halaga ng mga sampung tanong

na may dalawang pagpipilian, sa pamamagitan ng paglagay ng check sa isa sa dalawang mga kahon,at pagkatapos

ay gagawa siya ng 20 kopya ng kanyang talatanungan at ipapamigay sa 20 mga tao para magbigay ng kanila-

kanilang mga opinion, na makakatulong sa pananaliksik ng may akda. At bilang padagdag, ang mga kategorya sa

baba ay ang plano ng may akda para makagawa ng kanyang talatanungan.

Unang hakbang : magiisip ng mga makakabuluhang tanong ang may akda. Na may kinalaman sa kanyang akda.

Pangalawang hakbang: ittype ng may akda ang kanyang naisip na mga tanong, sa kanyang gagawing talatanu

Ngan.

Pangatlong hakbang: matapos magawa ang talatanungan, ipapaprint ito ng may akda at ibibigay sa 20 na individual

Para sagutan.

Pangapat na hakbang:maghahanap ng mga nararapat na tatanungin ang may akda. Para ipamigay ang kanyang

Mga nagawang talatanungan.

Panghuling hakbang: titipunin ng may akda, ang mga naipamigay na talatanungan, at bibilangin ang mga sumagot

Sa oo at ang sumagot sa hindi, at pagkatapos ilalahad ito sa interpretasyon at presentasyon.


GORDON COLLEGE
SENIOR HIGH SCHOOL DEPARTMENT
Olongapo City Sports Complex, Donor St. East Tapinac

Ang mga hakbang na nasa itaas ay nagamit at ginawa ng may akda, para makatulong ito sa kanyang aralin o pana

Naliksik,

B. Mga tatanungin/tutugon

Ang mga taong napili ng may akda, ay ang mga taong mapapagkatiwalaan niya at sasagot ng

Maayos sa kanyang mga nagawang talatanungin. Maari itong mga kamaagnak ,o mga kaiibigan, ng may

Akda.

C. Instrumentong ginamit sa pananaliksik

Ang may akda ay gumamit ng : Questionnaire Survey Form

Mga tanong
Oo Hindi
1.sa tingin mo ba na may kasalanan ang mga magulang kapag
nakabuntis o nabuntis ang kanilang anak?
2. totoo bang nakakaapekto ang pagiging batang magulang sa isang
kabataan? lalong lalo na ba sa kanilang pagaaral?
3.ang contraseptives ba, tulad ng mga condoms ay nakakatulong ba
para maiwasan ang makabuntis/mabuntis
4.kung mayroong batas na ipinatupad kung saan, ipapapatay ang
mga batang magulang, para mabawasan ang poulasyon, aaprobahan
mo ba ito?
5.sa tingin mo ba, isa ba ang pornograpiya, sa dahilan kung bakit
nakakabuntis o nabubuntis ang isang kabataan?
6. dapat bang mga magulang, ang sasagot sa mga magiging gastusin
ng kanilang mga anak na nabuntis/nakabuntis?
7.kapag ikaw ay naging isang magulang hilaw, sa tingin mo ba
magiging madali ang iyong kalagayan?
8.totoo bang, kakulangan sa sexual education ang sanhi ng mga
kabataang nabubuntis/nakakabuntis?
9.magiging abala ba ang nagawa ng mga kabataang nakabuntis o
nabuntis sa kanilang mga magulang?
10. sa tingin mo ba na abortion o paglaglag, ang susi para, maiwasan
ang pagkuha ng responsibilidad ng isang magulang, sa mga
kabataaan?
GORDON COLLEGE
SENIOR HIGH SCHOOL DEPARTMENT
Olongapo City Sports Complex, Donor St. East Tapinac
GORDON COLLEGE
SENIOR HIGH SCHOOL DEPARTMENT
Olongapo City Sports Complex, Donor St. East Tapinac