You are on page 1of 1

Gai’ bintang

Gai’bintang Ale’ gagar bulan


Pagai’na janur koning
Kakak elang Ale’ sajan jau
Pajau na ka lon-alon
Lea letos tos
Kembang ngatos tos
Tok ca’ tokcer