You are on page 1of 2

Danh sách các bạn đã ghi danh và đóng tiền

(Số tiền màu Đỏ: Dã nhận Chi Phiếu, số tiền màu Đen: Chưa nhận Chi Phiếu)

Tổng số đã ghi danh : 71 Tổng cộng: $ 14,690 $ 12,350 $ 2,265

Số
Năm người Số tiền đả Số tiền Đóng Số tiền đã
STT Họ và Tên vào Nơi cư ngụ
Trường tham nhận cho ĐH ủng hộ
dự
1 Nguyễn Hoàng Phố K69 2 Texas 500 350 150
2 Phạm Kiều Nga Julia ndt
3 Nguyễn Thái Hòa K66 2 California 500 350 150
4 Nguyễn B. Thanh Nhi ndt
5 Trần Văn Đức(47) K66 2 Washington 500 350 150
6 Lê Thị Kim Mẫn ndt
7 Liêu Thanh Phong K69 2 California 500 350 150
8 Nguyễn Thị Cẩm Hạ K76
9 Nguyễn An Quốc K70 2 California 500 350 150
10 Bùi Kim Mai ndt
11 Huỳnh Hiếu Thuận K68 2 Minnesota 500 350 150
12 Phan T. Hồng Cúc ndt
13 Nguyễn Bảo Hạnh K80 1 Maryland 200 175 25
14 Huỳnh Tấn Tài K69 2 California 500 350 150
15 Thái Kiều Oanh ndt
16 Nguyễn Văn Hồng K68 2 California 495 350 145
17 Nguyễn Thị Thái ndt
18 Nguyễn Thu Tiên K59 2 Texas 500 350 150
19 Vũ Thị Lan ndt
20 Nguyễn Thanh Cần K66 2 Toronto 350 350
21 Nguyễn Thị Hòa ndt
22 Võ Trung Trực K72 2 Australia 400 350 50
23 Hứa Lan Nữ ndt
24 Nguyễn Cữu Lâm K65 2 California 400 350 50
25 Nguyễn Liên Hương ndt
26 Đinh Xuân Bình K65 2 California 350 350
27 Nguyễn Hồng Dược ndt
28 Nguyễn Minh Luân K66 1 California 295 175 120
29 Hồ Ngọc Lâm K66 1 California 225 175 50
30 Phạm Sỉ Tú K70 1 California 175 175
31 Lê Đức Chinh K69 2 California 500 350 150
32 Đàm Bích Hồng ndt
33 Nguyễn Hùng Lảnh K66 2 California 400 350 50
34 Nguyễn Bích Uyên ndt
35 Nguyễn Bá Cung K65 1 California 175 175
36 Phan Chí Mỹ K65 2 California 350 350
37 Nguyễn T. Kim Phượng ndt
38 Lê Định K63 1 California 200 175 25
39 Lê Văn Rọt K65 2 California 350 350
40 Nguyễn Thị Châu ndt
41 Nguyễn Trung Hưng K66 2 California 350 350
42 Nguyễn Kim ndt
43 Nguyễn Thiện Đức K66 2 California 350 350
44 Võ T. Minh Nguyệt ndt
45 Nguyễn Bảo Ngọc K71 1 California 175 175
46 Ngô Liên Trì K63 1 California 175 175
47 Võ Văn Tuấn K70 2 California 400 350 50
48 Phạm Ngọc Thành ndt
49 Phan Quang Cơ K62 2 California 500 350 150
50 Hà Bích Hợp ndt
51 Võ Hiếu Trung K64 2 California 350 350
52 Nguyễn Hồng Chung ndt
53 Đổ Trung Quân K66 1 California 175 100
54 Nguyễn Văn Sáng K79 1 Việt Nam 175 175
55 Hoàng Hy K56 2 California 400 350 50
56 Vũ Thị Cẩn ndt
57 Huỳnh Văn Tuấn K67 2 Oregon 350 350
58 Huỳnh Thị Phụng ndt
59 Phạm Bách Phi K64 2 California 350 350
60 Nguyễn T, Ngọc Dung ndt
61 Nghiêm Xuân Nhị K62 2 California 350 350
62 Khúc Thanh Giang ndt
63 Phan T. Minh Quang K63 1 Oregon 200 175 25
64 Tôn Thất Minh Trí K79 1 Virginia 200 175 25
65 Nguyễn Hữu Dũng K80 1 Virginia 200 175 25
66 Lê Minh Thùy K87 1 Virginia 200 175 25
67 La Hoàng Oanh K81 2 California 400 350 50
68 Steve Bachman ndt
69 Lưu Phương Tòng K68 2 Việt Nam 350 350
70 Lưu Phương Trúc ndt
71 Phạm Minh Chí GSKT 1 Việt Nam 175 175

Related Interests