You are on page 1of 6

1.

Apakah pengajian ketamadunan
Pengajian Tamadun membincangkan teori, konsep-konsep asas, ciri serta sifat tamadun
secara konseptual, teorikal dan abstrak.

2. Apakah sejarah Tamadun
Sejarah Tamadun pula merujuk kepada pengalaman yang dilalui oleh sesuatu tamadun dari
segi pencapaian, jatuh bangun, kemajuan dan kemundurannya.

3. Huraikan konsep-konsep berikut
Madana- kata kerja yang merujuk kepada perbuatan membuka Bandar atau kota serta
perbuatan memperhalus budi pekerti.
Madani- merujuk kpd sifat sesuatu yg berkaitan dengan satu cara hidup yg menzahirkan
kehalusan budi pekerti yang terpuji.
(madana dan madani berasal daripada din yg bermaksud agama, ia menggambarkan
kehidupan beragama)
Umran-Ibnu Khaldun menggunakan istilah Umran bagi menjelaskan makna tamadun yang
merangkumi organisasi social dan budaya.

4. Bezakan Umran Hadhari dan Umran Badawi
UH=masy y telah mencapai tahap kemajuan dlm pelb segi kehidupan
UB=masy y msih berada ditahap y msih belum maju

5. Huraikan jangka hayat sesebuah peradaban menerusi 3 generasi
Awal = memiliki semangat juang dan kekuatan semgat kekitaan (asabiyyah) dan solidariti
sosial yg tgi
Tgh= memiliki keupayaan intelek, ilmu & kemahiran.
Berikutnya= mula lemah dan dilindungi kemewahan, kehilangan adab, akhlak dan jati diri y
kemudiannya membawa kepada kemerosotan peradaban.
6. Terangkan teori at-taa’wun
Melalui teori at-taa’wun, Ibn Khaldun menjelaskan bagaimana manusia hidup dalam
masyarakat yang berubah dari Badawi kepada Hadhari di mana terdapatnya konsep
pergantungan antara satu anggota masyarakat dengan yg lain.

7. Maksud civilization
-tamadun (civilization)
-Asalnya Bahasa Latin, Civitas (kota/bandar)
-seperti Hadarah/peradaban penggabungan antara ketinggian budaya dgn kemajuan
kebendaan.

8. Huraikan 8 ciri tamadun dengan ringkas
I. Wujudnya system kepercayaan dan agama;
II. Kewujudan penempatan masyarakat manusia di sesebuah kawasan atau beberapa
kawasan yang disatukan membentuk kota, Bandar, atau madinah seperti Lembah
Indus, Lembah Yang Tze dan Lembah Nil;
III. Peningkatan kualiti kehidupan yang lebih baik, seterusnya terhasil peningkatan
jangka hayat;

IV. penyampaian dan pewarisan khazanah tamadun dalam pelbagai bidang ilmu. Kemunculan satu Bahasa atau beberapa Bahasa yang serumpun dengan satu system tulisan yang tersendiri bagi menjadi perantaraan kkomunikasi.Kezaliman . kesenian. VI. 5 faktor perkembangan tamadun -kedudukan dan strategi -rangsangan keagamaan & kerohanian -pembangunan ilmu & penghayatan nilai -peningkatan kemahiran & penghasilan teknologi -persaingan dengan Tamadun lain 12. dan VIII. Apakah kaitan kepercayaan.Jurang social . pentadbiran. kesusasteraan dan nilai estetika yang tersendiri 9. agama. ekonomi dan pendidikan yang lebih baik dan teratur. Kelahiran dan peningakatan daya reka cipta dalam pencipta teknoligi dan pembinaan bagi menyempurnakan lagi keselesaan kehidupan . Kewujudan sisitem perundangan yang teratur dan system nilai serta moral yang berwibawa yang dikuatkuasakan untuk mengatur perlakuan dan tindak-tinduk masyarakatnya dalam segala kegiatan kehidupan. perakaman.Pembinaan budi pekerti mulia dalam diri individu dan masyarakat adalah perkara yang penting bagi kehidupan bertamadun -Proses tersebut adalah berkait rapat dengan peranan utama kepercayaan dan agama seseorang 10.Keruntuhan moral -Jumud .Bencana alam 13. 7 persamaan setiap tamadun -alam sekitar -keluarga . Kewujudan system organisasi dan institusi social dalam bidang politik. dan tamadun Hubungan Tamadun dengan agama -Agama membentuk pandangan semesta seseorang dan sesebuah masyarakat. VII. 5 faktor kemerosotan tamadun . -Tamadun manusia diasaskan kepada kepercayaan keagamaan . Kelahiran dan perkembangan daya kreativiti dalam menghayati falsafah. Perbezaan tamadun & budaya -Pengaruh & natijah Tamadun lebih lama berbanding pengaruh dan natijah Budaya -Tamadun melampaui batas-batas kenegaraan dan wilayah -Budaya selalunya dikaitkan dengan negara atau wilayah tertentu 11. V.

7 prinsip dialog I. Konsep keimanan (tauhid) -Beriman kepada Allah menjadi asas kepada pembinaan tamandun Islam. VI. Terangkan konsep penting dalam memahami Tamadun Islam I. mestilah berhemah semasa memberikan pandangan terhadap tamadun orang lain. -Konsep ini berdiri tegak atas dasar-dasar yang terdapat dlm Al Quran dan memenuhi setiap . V. dan sesudah itu melalui atau mengalami perubahan kea rah kebaikan. memahami dan menyedari tujuan utama dialog ialah untuk kedua-dua pihak menyedari sesuatu. peserta dialog mestilah cuba memahami persepsi dan pengalaman rakan dialognya. II. -masyarakat -kerajaan -ekonomi -pendidikan -kesihatan & kesejahteraan 14. VII. mestilah tidak mempunyai prejudis. 15. 4 halangan dialog -bertukar agama -rasa rendah diri -sindiran social -syak wasangka 16. mestilah boleh atau berupaya menjelaskan pandangan (kepercayaan dan nilai) yang dipegangnya dengan jelas. dialog antara Tamadun mestilah merupakan projek yang bermanfaat kepada kedua-dua pihak yang terlibat dan ia boleh berlaku secara intra dan inter tamadun III. dialog perlulah dijalankan dengan penuh ikhlas IV. Nyatakan 3 konsep yang berkaitan dengan pandangan semesta Tamadun Islam -konsep keimanan -konsep kekuasaan -konsep kemanusian 17.

Akidah Merupakan kepercayaan atau keimanan kepada hakikat dan nilai-nilai mutlak. Al Quran -iaitu wahtu yang diturunkan oleh Allah kpd Rasulullah melalui perantaraan Malaikat Jibril. mudah dan meyakinkan jika dibandingkan dengan konsep kekuasaan ciptaan manusia yg kabur lagi mengelirukan.konsep kekuasaan dlam Islam lebih jelas. Ijtihad - IV.kewibawaan Hadis/Sunnah sebagai sumber kedua tamadun Islam tidak boleh dinafikan kerana apa yang disampaikan dan diamalkan oleh RAsulullah SAW juga merupakan sebahagian daripada wahyu Allah. . tetap dan kukuh dalam jiwa setiap orang Islam. Konsep Kekuasaan . Oleh itu.Manusia adalah makhluk Mukallaf iaitu makhluk yang diberi tanggungjawab kepada kewajipan tertentu yang diamanahkan. 18. II. Konsep Kemanusian . dan kehidupan orang Islam. -mukjizat yg terbesar -mengandungi prinsip asas agama Islam dan Ilmu pengetahuan untuk digunakan oleh manusia II. III. Tamadun & budaya lain 19. ruang. Apakah 2 asas dalam Tamadun Islam & terangkan I.Kedudukan manusia di alam semesta ini lebih tinggi daripada makhluk yg lain kerana kejadian manusia adalah dari gabungan roh dan jasad. Hadis/Sunnah . III. Pegangan akidah yang kuat dan kukuh akan dapat membebaskan diri manusia daripda tunduk dan patuh kpd sesuatu yang . konsep kepercayaan dalm tamdun Islam ialah ketundukan dan kepatuhan kepada Allah SWT adalah dalam lingkungan menurut perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. kaedah. Terangkan sumber Tamadun Islam I.

mengharamkan riba dan segala bentuk penindasan. syariah membawa maksud undang2. Huraikan Tamadun Islam 21. serta ilmu-ilmu moden seperti matematik. perubatan dan lain-lain. geografi. Ilmu-ilmu ini pula diterjemahkan dalam kehidupan seharian umat Islam sehingga mampu membangunkan tamadun yg unggul. keamanan dan kedamaian di dunia bagi menjamin kebahagian kehidupan yang abadi di akhirat kelak.dari segi social tamadun islam telah memperkenalkan prinsip social yg berteraskan keadilan. Ilmu Pengetahuan . Politik -dari segi politik tamadun islam telah memperkenalkan suatu system pemerintahan yang menentang kezaliman dan menegakkan keadilan. sama ada dlm bentuk jirim atau roh. aturan2.hadis dan fiqah. Terangkan sumbangan penting Tamadun Islam Akidah Tauhid -Islam telah membebaskan manusia drpd sebarang bentuk perhambaan & penyembahan sesama makhluk kepada pengabdian dan penyembahan kepada Allah SWT Sosial . bersifat makhluk. Akhlak 20. Ia diperuntukkan kpd manusia sesama manusia dan hubungan dgn alam untuk mencapai kesejahteraan. astronomi. Ekonomi -tamadun islam telah memperkenalkan system ekonomi yang berteraskan keadilan.tidak membebankan -sempurna dan menyeluruh . Setiap pemimpin dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.Daripada al Quran umat Islam telah mengembangkan ilmu-ilmu tradisi seperti tafsir. ketetapan2 Allah SWT. III. kehormatan dan kemulian insan. Syariah Secara umumnya. .keseimbangan antara rohani dan jasmani -sesuai sepanjang zaman -terbuka & toleransi -kesatuan dalam pelbagai 22. Apakah ciri-ciri keistimewaan tamadun -bersifat Rabbani -sesuai dengan fitrah dan akal manusia . II. Adalah menjadi tanggungjawab rakyat utk mentaati pemimpin selama mana pemimpin tersebut mentaati Allah. Kuasa dan kepimpinan politik adlh amanah. persamaan.

Ini termsuklah seni Bahasa dan tulisan . Kesenian .al quran membawa pengaruh yang besar dalam perkembangan seni. seni muzik dan lagu. kesusasteraan. Huraikan prinsip-prinsip Tamadun Islam -pengabdian diri kepada Allah SWT dalam seluruh kegiatan hidup -asas akidah -keluhuran nilai manusia -nilai kesucian dan keharmonian hidup. dan -tugas khalifah di bumi Allah SWT . seni bina dan seni ukir. 23.