You are on page 1of 2

CORPUL OMENESC

Consîlierea
0 Serviciile de consultantă şi grupurile de
auto-ajutorare conduse de şi pentru femei
joacă un rol important în ajutarea victimelor
violurilor şi violentei conjugale să treacă cu
bine peste ceea ce Ii s-a întâmplat.

şi mai complexă de probleme pun la încer-
care comunităţile actuale, unele imediate si
individuale, altele mai răspândite . Cauzele
problemelor actuale sunt numeroase, iar
unele tratamente psihologice necesită con-
siliere la nivel de specialisti .
0 astfel de psihoterapie este un tratament
de lungă durată pentru probleme mai grave,
cum ar fi depresia, nevrozele de anxietate şi
stresul . Consilierii sunt de obicei psihiatri cali-
ficati, însă consilierea face parte de mulţi ani
din instruirea asistenţilor sociali, iar echipele
de asistenti sociali se specializează în soluţio-
narea unei largi varietăţi de probleme, inclu-
siv în cadrul centrelor de acordare a ajutoru-
Scbimbările cu consecin fe de consilier are dreptul să ştie ce calificări şi lui de urgentă, menite să ofere sfaturi şi con-
pregătire are acesta, pentru a se asigura că solare victimelor unor dezastre naturale sau
lunga durată din structura experienţa consilierului este potrivită nevoilor provocate de om . Alte probleme cu care se
sale . confruntă un consilier sunt abuzul de droguri,
societătii occidentale au creat
Secolul XX, odată cu destrămarea structurii holi cu o durată îndelungată sau aflate în faza
probleme sociale care se pot traditionale a societătilor mici si separarea terminală şi divorţuri .
familiilor, a cunoscut apariţia unei forme mai Aceste probleme au dus la constituirea
rezolva doar cu ajutorul unor structurate de consiliere pentru a face faţă cir- unor grupuri de auto-ajutorare cum ar fi
servicii de consiliere şi unor cumstantelor schimbate . 0 varietate mai mare Femeile Împotriva Violului (WAR), Alcoolicii
Anonimi (AA) şi consiliere pentru bolnavii de
grupuri de auto-ajutorare. SIDA . Toate acestea au determinat guvernul,
de obicei prin intermediul autoritătilor locale,
să asigure servicii de consultantă în cadrul
onsilierea este îndrumarea sistematică programelor de servicii sociale . În calitate de

C oferită de o serie de consilieri în cadrul
căreia se discută problemele unei per-
soane şi se dau sfaturi . Consilierii pun la dis-
serviciu de consultanţă pe timp de criză, ser-
viciul Samaritenilor functionează încă din
1953 . Voluntarii, asistati de obicei de psihiatri,
pozipa celor care au nevoie experienta si aju- psihanalişti şi medici, oferă prietenie şi con-
torul lor. Consilierea traditională provine din sultanţă celor care îi contactează de urgentă,
diferite surse : din familie, în special din partea ziua sau noaptea .
memhrilor mai în vârstă cum ar fi bunicii ; din
biserică : de la medici de familie, care, pe Drogurile
lângă faptul că oferă sfaturi medicale, au fost Consumul de droguri are mai multe forme şi
adesea consultaţi în probleme variate ; de la se împarte de obicei în diverse categorii - este
şcoli si profesori ; şi, de aproximativ un secol, fie dăunător (abuzul), fie o practică inaccepta-
din articolele unor ziare şi reviste . < din punct de vedere social . Drogurile
N aflate în discuţie cuprind heroina şi alţi
Cum functionează consilierea
Termenul "consiliere" descrie discutarea 0 Alcoolismul este
problemelor de către un consilier si un client, una dintre cele mai
în aşa fel încât clientul este ajutat să-şi identi- des întâlnite forme
fice propriile probleme si să înţeleagă sursele de dependentă .
problemelor respective . Alcoolicii Anonimi,
Consilierul îl va ajuta pe client să analizeze înfiintată in America
posihile soluţii fără să ofere vreun sfat precis, în 1935, are acum
solutia problemei fiind astfel cea aleasă de peste un milion de
client şi nu de consilier . Aceasta poartă denu- membri în 92 de
mirea de consiliere "indirectă " . In practică, tări .
termenul "consiliere" este folosit pentru a
descrie o mare varietate de servicii care
implică asigurarea de informaţii si sfaturi de Multe cupluri ce
către un consilier unui client . Consilierul se va se confruntă cu difi-
folosi de propria sa experienţă pentru elabo- cultăti în căsnicie
rarea sfaturilor . Consilierii ce posedă calificări apelează la servicii
profesionale sunt în general instruiti pentru de consiliere mari-
consilierea indirectă . Oricine apelează la un tală .

385

un grup . Ajutorul este mai întâi solici- nu doar femeilor.de exemplu rudele . de timp pentru a-si exprima furia şi frustrarea. Acestea sunt capabile să. baza pentru tratament. atât fizic. Schimbările în procedurile si judecată . sedative şi tranchilizanţe. În Anglia de exemplu. Conferinta Permanentă asupra Abuzului de Droguri (SCODA) asigură o serie întreagă de servicii în Marea Britanie . iar in majoritatea zonelor In aceste cazuri. însă cu un suport finan. pună consumatorii de droguri si victimele acestora .121 CONSILIEREA secintele pe termen lung. atitudinea poliţiei şi anonimatul acordat vic- timelor când apar în tribunal au încurajat Multe familii au femeile să denunte aceste acte . daca acest lucru dă greş. sau în cazuri mai grave. ci şi agresorilor lor. Însă. în scopul rezolvării problemei . alcool şi tutun . chiar la boli . siliere este vital în combaterea izolăril pe care Violenţa conjugala este o problema larg o simt multe persoane care se confruntă cu răspândită. In unele cazuri. Multe probleme pot fi iden- lor acestora . pentru a-si procura drogu- rile.STRESUL 356 . multi dependenţi pot recurge chiar la crime . Victima are nevoie formaţii referitoare la agentiile de specialitate . adesea pe perioade îndelungate . ment ale copiilor . alcool. şi pentru a face fată problemelor de comporta- oferă tin oarecare refugiu victimelor şi copii. medicul va reco- Boli cu durată îndelungată manda familiei respective ajutorul unui psihi- 0 Abuzul de droguri este o problemă mon. Nu doar persoanele aflate în faze terminale atru sau al unui centru de îndrumare a copilu- dială gravă. Consilierea este disponibilă si celor care Este imporţantă evitarea oricărui element de îngrijesc rude cu deficiente fizice sau mentale . ajutor la nivel national. iar dependentii au adesea nevoie ale unor boli. Relatia dintre abuzul de alcool si vio- lenţa în familie este de mult cunoscută . Multi părinti au nevoie de sfaturi si consiliere ciar partial din partea autoritătilor locale. care oferă sfaturi şi in- tenilor sau unui partener . nevoie de consiliere Serviciile de consultanţă sunt acum dis. numărul de facili- Against Rape (WAR) (Femeile Împotriva tăţi speciale pentru victimele SIDA a crescut Violului) a cerut să se facă modificări în legile în ultimii ani. cât si pentru familia. derivati ai opiului. auto-învinuire. îi poate recomanda adăpost sau refu. Stint oferite servicii de consiliere tificate devreme . acum violenta conju- gală. de la şcoală. Grupul Women bile. prietenii acestuia şi pentru societate în gene- ral. consilierul. Pentru aceste probleme există servicii de consultantă . este bine ca prob- conjugală a făcut ca un număr ţot mai mare lemele să fie rezolvaţe în familie. mai vezi Corpul onienesc 69 . ci si familiile si prietenii lor au lui . Acestea sunt adesea organizate de Probleme de familie grupuri de voluntari. Consumul acestor droguri poate duce la dependenţă. fiind asociată adesea eu abuzul de astfel de probleme . Dorinţa tat medicilor de familie care încearcă iniţial sa poliţiei de a lua măsuri in cazurile de violenta trateze problema .în contact cu autorităţile locale sau cu organizatii independente . solventii. sprijinul serviciului de con- există centre de specialitate care oferă ajutor . Investigaţiile de specialitate pe care aces- de consiliere specială. Acesta va consta în renunte la droguri. Când este necesar. În toate aceste cazuri este important număr din ce în ce pentru consumatorul de droguri să găsească mai mare de femei sfaturi şi consiliere în mijlocul unor persoane agresate denunisă care nu îl judecă pentru ceea ce face . amfeta- minele şi alte stimulente. care să-i ajute să oferi sprijin celor care se apropie de moarte . ecstasy si alţi halucinogeni. canabis. cât $i mental . înţelegând dificultatea prin care trece o persoană depen- dentă. Este deosebit acest gen si au fost create linii telefonice de de important sprijinul din partea familiei. pentru a depăşi ponibile in cadrul sectiilor de politic pentru a diverse probleme. Desigur. Acestea pot fi periculoase atât penţru cel care consumă droguri. evita orice tulburare a vietii copilului . acorda ajutor imediat victimelor şi există cum ar fi absentele multe organizatii menite să prevină con. de lungă durată. sau chiar ajutorul unui bării atitudinilor. Sistemul de consiliere psihiatrica oferă conso. Ajutorul acordat variază de la consultanţă si sfaturipână la aju- tor medical. cocaina. discutii regulaţe atât cu copilul cat şi cu lare si sprijin celor care suferă de boll incura. pentru a se de femei se denunte astfel de delicte . părinţii. 0 Datorită schim- giu când este posibil. lumea devenind din ce în ce si procedurile existente pentru protejarea si mai conştientă de gravitatea problemelor de ajutorarea victimelor violurilor . dar si adesea nevoie de consultantă pentru a putea te centre le desfăşoară îi oferă consilierului de asistentă medicală. si există multe agentii de sprijin in uncle tări. De exemplu. Violul si violenta în familie femeile care au Statisticile alarulante privind cazurile de viol ajuns să-5i ucidă sotii arată o creştere a incidenţei acestui delict sau violenti au fost elibe- poate reprezenta o mare dorintă a victimelor rate de instantele de de a-l denunţa . prie.