You are on page 1of 1

16.

A szervek közötti metabolikus kooperáció jóllakott állapotban

- táplálékbevitel után nő a szervekben a glükózfelvétel
• pancreas β-sejtek – GLUT2 → inzulinelválasztás
• vese velőállománya, vvt, kötőszöveti sejtek – GLUT1
• KIR – GLU1, GLUT3
• zsírszövet, izomszövet – GLUT4
- a lipidanyagcserében a kilomikron (táplálék lipidjei) és a VLDL (májban szintetizált) játszik nagy
szerepet
- mind2 lipoprotein a fehér zsírszövethez szállítja a zsírsavakat → a TG-ről a LPL hasítja le a FFA-akat
- a zsírsavak a zsírsejtekben reszintetizálódnak TG-ekké ← a glicerin a glikolízis köztitermékeiből
keletkezik
- amennyiben aktív izommunka történik a vázizomzat kapillárisaiban is aktiválódik a LPL és itt
felhasználódik a zsírsavak egy része (kilomikronból és VLDL-ből)
- a táplálék fehérjéiből származó AS-ak → bélhámsejtek → v.portae
- a bélhámsejtek glutamint használnak fel és alanint+citrullint juttatnak a keringésbe
- a fehérjeszintézis igényét meghaladó AS-ak a májba kerülnek → C-láncuk a zsírsavszintézisben
vesz részt
- az AS-ak N-jét az ornitinciklus alakítja karbamiddá
- a perifériás szövetekben keletkező piruvát, laktát és glicerin szintén a májba jut → zsírsavszintézis