You are on page 1of 1

Dr.

constituțional: Criterii de realizare a referatelor de semestru
la Drept constitutional si institutii politice (anul intai, linia romana)
Sunt obligatorii următoarele compozante ale referatului:
1. Pagina de garda (prima pagina) cu titlul lucrarii, numele si prenumele autorului
/autorilor, grupa de studii, denumirea disciplinei la care se face lucrarea;
2. Un plan de redactare (dupa modelul simplificat: introducere, cuprins si încheiere, care
poate fi desfășurat sau detaliat in mai multe sectiuni si subsectiuni, se arata cate pagini
a realizat fiecare (de la... la...),
3. Note de subsol cu bibliografia citata in cursul lucrarii (autor: nume si prenume, titlul
complet al lucrarii – la prima citare, op. cit. – după aceea,, editura, anul, orasul,
pagina),
4. O bibliografie finala, in ordine alfabetica, la sfarsitul lucrarii,
5. Anexe, daca e cazul.
6. Lucrarile trebuie sa aiba cel putin 15 pagini de text original daca au un singur autor,
14 pagini de fiecare autor – in grupurile de doua persoane;
7. Un glosar de termeni cu cuvintele si expresiile mai dificile, neintelese (pentru cei care
doresc, vor putea realiza glosarul in romana, engleza si franceza – dupa modelul
Glosar Tratatul de la Lisabona;
- Planurile de lucru si/sau redactare pot fi structurate în mai multe părţi, în funcţie de
necesităţile fiecărei instituţii/teme/parti prezentate ;
- O sinteză a principalelor obiective urmărite in cadrul temei respective, de institutia
prezentata/studiata,etc.,
- bibliografie structurată în ordine alfabetică la sfarsitul lucrarii (in afara celor 14 pagini de
text original), cu titluri din literatura naţională şi cea internaţională, cu accent pe lucrările
apărute după 2009 – in masura posibilului;
- Un cuprins, cu paginaţia corespunzătoare, sau o tablă de materii detaliata;
- Un glosar de termeni importanti pe domeniul chestiunilor din tema tratata, din lucrarile
tipărite, sau prezentate în bibliografia din syllabus; se admit compozante noi, originale.
1. Compozante calitative:
- Claritatea şi prezentarea succintă a textelor proprii de sinteză;
- Pertinenţa documentelor sau bibliografiei folosite pe tema sau domeniul pe care lucraţi;
- Noutatea informaţiilor prezentate şi adecvarea lor la realităţile nationale. Existenţa unor
elemente novatoare care aduc un plus de cunoastere in domeniul studiat.
Compozante derivand din carta UBB: Prezenţa efectivă la seminar în saptamanile care
mai raman pana la sfarsitul semestrului 9mai putin in perioada 8 aprilie – 15 aprilie,
vacanta scolara), prezenţa la curs şi prezenţa la seminar prin participarea la dezbateri si
prin sustinerea referatului in cadrul seminarului.

2. Interesul special pentru domeniu - manifestat prin alte modalităţi (gazeta de perete, cerc
stiintific, articole în presa de specialitate, realizarea de afise, propuneri de conferinte sau
simpozioane studenţeşti pe temă, alte misiuni (facultativ).