You are on page 1of 1

"Air Condition Climat" S.R.L.

mun.Chișinău, str.M.Drăgan,4/1, ap.1
Cod fiscal: 1015600014594
BC"Mobiasbancă-Groupe Societe Generale"SA
IBAN MD05MO2224ASV85872807100
c/b MOBBMD22
tel. 069727174

PROCES-VERBAL DE CONSTATARE A DEFECŢIUNILOR

Încheiat azi 03.05.2017 între structura deţinătoare IRCOMVIN-Plus SRL şi
unitatea reparatoare Air Condition Climat" S.R.L., pentru aparatul de aer
conditionat Delfa 09.
Defecţiunea constatată :

Defectiunea placii electronice grj 504-a3

(iesirea din functie a microcontrolerului 74HC164N)

Cauzele defecţiunii: perturbatii in reteaua de alimentare electrica.

Încheiat în 2 exemplare cu următoarea destinaţie:

- un exemplar la unitatea beneficiară;

- un exemplar la unitatea reparatoare.

Reprezantantul structurii:

Reparatoare : Beneficiare:

Montor Oloinic Nicolai