You are on page 1of 4

Tom Sawyer şi Huckleberry Finn găsiseră banii ascunşi de tâlhari în peşteră.

Banii fuseseră depuşi
la bancă, Tom se reîntorsese la ai lui, la mătuşa Polly, verişoara Mary şi frate-său, Sid, iar Huck
fusese înfiat de văduva Douglas.

Sătul de tipicurile din casa văduvei, Huck fugise, dar Tom îi spusese că nu poate face parte din
banda de hoţi pe care o va
înfiinţa decât dacă se va întoarce la ea ! Huck se reîntoarse la văduvă şi, într-o seară, auzi un
mieunat care îi spunea că Tom îl
aşteaptă.

Se duseră la malul fluviului, unde se întălniră cu Joe Harper, Ben Rogers şi alţi doi-trei băieţi. Tom
înființă banda de tâlhari numită „Banda lui Tom Sawyer" şi îi puse să semneze cu sânge un
jurământ inspirat din cărţile cu piraţi. Adăugă şi o clauză care
zicea să fie omorâte familiile băieţilor ce ar fi trădat banda. Clauza era cât pe ce să provoace
respingerea lui Huck din banda, căci el nu avea familie care să fie omorâtă, beţivanul de tata-su nu
mai fusese văzut demult pe acolo. Noroc că Huck o propuse ca familie pe domnişoara Watson. Fu
acceptată, iar Huckleberry Finn deveni şi el membru al bandei.

Tom propuse ca banda sa facă jafuri la drumul mare şi omoruri, în afară de femei, care urmau să fie
aduse în peşteră şi încet-încet să le cadă cu tronc bandiţii şi să nu mai vrea să se întoarcă acasă.
Tom Sawyer fu ales căpitan, iar Joe Harper aghiotant şi plecară acasă.

Vreme de o lună băieţii se tot jucară de-a tâlharii, speriind când porcarii şi precupeţele care duceau
marfa la piaţă, când elevii mici care mergeau în excursie. Totuşi, numai Tom vedea în napi-juvaeruri
şi în porci- lingouri, numai el vedea diamante, arabi şi elefanţi. Intrebat de Huck de ce nu le văd şi
ceilalţi băieţi, Tom dădu o explicaţie preluată din „Don Quijote". De vină erau magicienii, ajutaţi de
spiriduşi, care le prefăcuseră în nişte obiecte aşa obişnuite, numai din răutate.

Veni şi iarna. Huckleberry Finn mergea la şcoală, învăţase să scrie şi să citească un pic şi ceva din
tabla înmulţirii. Se mai obişnuise puţintel şi cu obiceiurile din casa văduvei, iar acesteia nu îi mai
era ruşine cu el.
Într-o dimineaţă, Huck zări în zăpada din dreptul gardului urme de paşi în care recunoscu urmele
ghetelor pe care le purta tatăl său. Gheata stângă avea o cruce făcută din ţinte bătute în talpă. Se
duse la judele Tatcher şi spuse, fără explicaţii, că vrea să-i dea lui cei şase mii de dolari de la bancă.
Uimit, judele făcu aşa cum voia el.
Huck se duse apoi la negrul Jim, cu rugămintea de a-i ghici cu ce gânduri se întorsese tata. Jim o
scăldă, spunându-i că bătrânu' ba vrea să plece, ba vrea să rămână, ba vrea să facă bine, ba vrea să
facă rău, iar pe el, pe Huck, îl aşteaptă şi multe necazuri şi multe bucurii, şi altele asemenea.

Întorcându-se acasă, Huck îl găsi pe tată-său în odaia lui. Motivul pentru care venise era că aflase
despre banii lui Huck. Băiatul spuse că el nu are nici un ban şi îl luă de martor pe judele Tatcher.
Tata se duse a doua zi la jude şi făcu scandal, dar nu obţinu nimic, iar judele şi văduva cerură
tribunalului să îl încredinţeze pe Huck unuia dintre ei. Din păcate, judecătorul era nou în târguşorul
lor şi nu cunoştea oamenii. Hotărî că băiatul nu poate fi smuls de lângă tatăl lui, aşa că tata trase de
bucurie o beţie şi apoi făcu un scandal pentru care stătu o săptămână la închisoare.

Judecătorul îl luă la el acasă pe babacul lui Huck ieşit din puşcărie, îi dădu haine noi şi îl puse la
masă cu familia lui. Omul fu găzduit în încăperea pentru oaspeţi, dar noaptea îl trezi setea, ieşi pe
geam, dădu hainele cele noi pe bautura şi se întoarse beat şi murdar. Isprava asta îl lecui pe
judecător de gândurile de îndreptare pe care le avusese.

Porni cu luntrea spre insula Jackson. în pădure. lmpuşcă un porc sălbatic. la o căsuţă. îl bătea pe băiat. Huck tăie peretele colibei. când taică-său se trezi şi îl întrebă pe Huck de ce doarme cu puşca în mână. cum ar fi o pluta zdravănă din buşteni de brad. Uitase că urma să vină perechea şarpelui. Dimineaţă. unde ajunse când se lumina de ziuă şi se culcă din nou. apoi îşi aminti că oamenii pun pe apă pâiniţe care ar pluti spre corpurile celor înecaţi. îşi puse o rochie dintre cele găsite. apele fluviului se retrăgeau încet-încet. Huck se trezi înspăimântat de urletele lui babacu-său. la fel şi când se culca şi atunci punea cheia sub cap. Folosiră drept vatră un fel de prag aflat într-o parte a intrării şi aprinseră focul să frigă peştele prins mai devreme şi să facă mămăligă. Seara. Aruncă sacul şi porcul în fluviu. Femeia îi spuse că nu o lasă să plece pe întunericul acela şi să aştepte până vine bărbatul ei. duse calabalâcul Ia Iuntre. Huckleberry Finn auzi bubuitul tunului de pe bac. şarpele cel viu îl muşcă de călcâi pe Jim. după ce îl încuie pe Huck în colibă. negrul domnişoarei Watson. apoi Huck îi povesti cum îşi pusese la cale moartea. cu două caturi. încuia uşa cu cheia. In scurtă vreme ajunse la marginea târgului. Timp de trei zile hoinări pe insula liniştit. ieşi. să afle şi el ce se mai întâmplă. bărbatul sări cu cuţitul în mână la Huck. Când pleca. Mâncară peştii prinşi şi se tolăniră să se odihnească. băiatul îi spuse că i s-a părut că a vrut cineva să intre. iar Jim îi povesti şi el că fugise pentru că aflase că domnişoară Watson are de gând să îl vândă. ca să-l sperie. iar Huck dori să meargă în tărguşor. într-o colibă ascunsă de nişte copaci deşi. Prinse una. Într- o noapte veni pe ape o ditamai căsoaie de lemn. In curând începu furtuna şi plouă timp de douăsprezece zile. Huckleberry Finn şi Jim se mutară într-o peşteră aflată în vârful unui deal. După amiază bărbatul plecă în târg. spre a-i încurca pe aceia care îl vor căuta. apoi se căţără într-un copac. căzu pe jos şi adormi. Când se trezi. puşca şi toate obiectele mai bune şi le duse la barcă. . Când se trezi. stinse focul şi împrăştie cenuşa. aşa că Huck nu putu să fugă. În a patra zi. văduva sau pastorul se rugaseră ca pâinea aceea să ajungă la el. apoi se duse în barcă şi adormi. o bonetă care îi acoperea toată faţa şi porni cu Iuntrea pe fluviu. iar Huck puse mâna pe puşcă şi stătu de veghe. Işi dădu seama că oamenii îi caută trupul în apă. însă. gândindu-se că. Apele fluviului depăşiseră malurile insulei şi aduceau fel de fel de lucruri. apoi o măncă cu foame. omul fusese împuşcat pe la spate. încât acesta căută şi mai tare o cale de scăpare şi începu să taie din peretele de buşteni al colibei. Mâncară. Se bucurară amândoi că nu mai sunt singuri. Luă proviziile de mâncare. care făcuse o criză de delirium tremens din cauza băuturii. mai beat ca oricând. După ce urlă şi se zbuciumă. văzu o femeie nou-venită în târg şi care nu îl putea recunoaşte. Fugi înapoi la tabără. poate. Pe băiat îI luă şi îl duse pe malul celălalt al fluviului. După ce adormiră. Se dădu jos şi. dar îşi dădu seama că n-o să poată rămâne toată viaţa acolo. Privind pe fereastră. sfărâmă uşa cu toporul şi se puse să însceneze al său omor şi jefuirea colibei. precum şi alte câteva lucruri. Vreo patru zile şi patru nopţi s-a chinuit Jim până a scăpat. Huck prinsese un şarpe şi îi pusese pielea pe pătura lui Jim. apoi târî un sac cu pietre în altă direcţie. zări un foc. nişte haine şi un om mort. înmuie toporul în sângele lui şi lipi de el câteva fire de păr din capul său. ca să o conducă unde are treabă. găsi cenuşa unui foc care mai fumega încă. era noapte târziu.Tatăl lui Huckleberry Finn încercă să pornească proces pentru a-l sili pe judele Tatcher să-i dea banii lui Huck. se apropie şi îl descoperi pe Jim. Seara. Huckleberry Finn îi spuse femeii că se numeşte Sarah şi a trimis-o mama cu treabă în celălalt capăt al târgului. acolo unde era acoperit cu o cergă veche. În timpul acesta. Huck găsi o Iuntre şi o ascunse cu grijă. lntrară. Băieţii se întoarseră la peşteră cu hainele. După ce îl fugări prin colibă. De câte ori se îmbăta. Tăiase puţin când sosi al său tata acasă. să vadă dacă nu se prinsese vreun peşte în undiţe. când să se culce. A doua zi se uitară înăuntru şi văzură nişte mobile. ruda văduvei Douglas. Taică-său îl trimise la malul apei. după ce colindă pe insula şi pe lângă insula.

Huck zise că in cabina căpitanului trebuie să fie multe bogăţii şi că Tom Sawyer nu ar fi pierdut ocazia să aibă o asemenea aventură Jim se supuse bombănind. stau în harem. Căpitanul bacului porni iute operaţiunea de salvare. Se crezuse întâi că îl omorâse chiar tatăl lui şi oamenii fuseseră cât pe aci să îl linşeze. poate îi învăţa acum pe lţii să vorbească franţuzeşte. Tocmai când o găsiseră. Se întoarseră. despre care unii ar fi zis că a fugit în America şi care. conţi şi alţi nobili. iar când se trezi ceaţa dispăruse şi în depărtare zări pluta. legat. care dormea. încărcară tot pe pluta şi părăsiră insula. în vreun sătuc. Huck şi Jim porniră să caute barca vaporaşului. căci pluta se dezlegase şi o luase apa. Când se lăsa seara. Jim rămase pe plută. Nici nu depăşiră bine epava. cărţi. îl trezi pe Jim. din statul Illinois. să stea mereu într-un balamuc ! Trecură apoi la Ludovic al şaişpelea. când se porni iar furtuna. un vaporaş care se lovise de stânci şi acum era pe jumătate scufundat în apă. Mai pe seară şi-au meşterit pe pluta un adăpost. şi cumpăra puţine merinde. Huck adormi în barcă. trecu pe plută şi îi veni ideea să se Iungească lângă Jim. însă. Se strigară ei. Băieţii plecară cu barca. în timp ce călătoreau. Jim nu putu sa priceapă în ruptul capului de ce trebuie franţuzul să vorbească franţuzeşte şi nu vorbeşte ca un om. Jim îl judecă aspru şi îl socoti lipsit de înţelepciune că avusese atâtea neveste. stau cu burta la soare. Îngroziţi că au rămas pe epavă cu o bandă de ucigaşi. haine. altfel. duci. Călătoriră cu pluta câteva nopţi la rând. ascunseră pluta sub nişte crengi de răchită. apoi săriră şi ei. aruncară un sac în ea. Jim se trezi şi nu mai putu de bucurie când îl văzu. când zăriră o lumină într-o cabină şi auziră nişte voci de bărbaţi. ajunseră la povestea lui Huck. ca şi cum atunci s-ar fi trezit din somn. apoi ajunseră la un sat. Huckleberry Finn se ducea pe mal. In noaptea aceea se lăsă o ceaţă deasă care îi despărţi. dar la un moment dat nu se mai auziră unul pe celălalt. Dimineţa. băieţii se apucară să cerceteze prada luata de la tâlhari. Huck plecă şi îl găsi pe Jim tot pe epavă. I-au bănuit pe acesta. După vreo zece zile. La lumina fulgerelor zăriră o epavă. iar Jim ar fi scăpat de griji. o vatră. o cârmă de rezervă şi plecară mai departe pe fluviu la vale. Ziua. uneori înhăţa şi câte un pui de găină care nu stătea cuminte unde îi era locul. să se înece atunci când epava se va scufunda. fiindcă negrul Jim dispăruse chiar în noaptea omorului. Huck plecă iute spre insulă. iar ceilalţi doi îl ameninţau.Din vorbă în vorbă. dar Jim se opuse. căci îşi amintiseră că omul rămas legat avea în buzunare partea lui de bani. de teamă să nu fie vreun paznic acolo. Atunci Huck şi Jim săriră ei în barcă şi plecară. Huckleberry Finn se duse cu barca până la paznicul bacului şi spuse că toată familia lui e pe epavă şi că unchiul lui. ascunseră pluta. În drum îşi regăsiră şi pluta. când ajunseră la un ostrov. apoi. fura de prin grădini câte un harbuz. După ce se treziră. Ținta celor doi era oraşul Cairo. ghete. recuperară pluta şi. Ajunse la ea. nişte porumb sau vreun pepene galben. cufundară barca şi se culcară. iar dacă e război se duc şi ei să vadă. In rest. . Urcară pe epavă şi se îndreptară pe bâjbâite spre cabina căpitanului. Unul cerea îndurare. Jim află de la Huck că regii câştigă cât vor ei. Jim fugise deja înapoi spre plută. iar Jim spuse că nici nu ştia că sunt atâţia regi pe lume. tândălesc toată ziua. Se puseseră trei sute de dolari pe capul lui şi chiar în noaptea aceea bărbatul ei urma să-l caute pe insulă. o să plătească oricât pentru salvarea ei. cu nevestele pazite de sclavi ! Ajungând la regele Solomon. Aici sclavia fusese abolită. Huck spuse să meargă pe epava. se stărni iar furtuna. iar Huck în barcă. dar Huck rămase să afle ce se întâmplă. pentru că ea văzuse fum acolo. Se uită în cabină şi văzu doi oameni care se înţelegeau să îl lase pe un al treilea. trabuce. înainte de răsăritul soarelui. Apoi începu să caşte şi să se întindă. chiar şi o mie de dolari pe lună. un mare bogătaş cunoscut pe tot fluviul Mississippi. apărură cei doi tâlhari. Huckleberry Finn îi citi lui Jim multe poveşti despre regi.

Huck minţi cu atâta măiestrie că toţi de pe plută au vărsat de vânt. la vânătoare. fericiţi că scăpaseră întregi din toate întâmplările acelea. iar când doi oameni înarmaţi. . casa era mare şi frumoasă. când află că fata fugise să se mărite cu tânărul. Lui Huck i se înmuie inima auzindu-l. dar nu îl nimeri. iar de atunci nu i-a mai jucat niciodată nici un renghi. unde fu înconjurat de o haită de câini. iar Huckleberry Finn şi Jim porniră în noaptea aceea cu pluta. un băieţaş cam de vârsta lui. Când apăru un oras pe mal. Pe aproape mai trăia un neam de nobili. un om bun şi impunător. unde Huck povesti că îi pierise toată familia şi era singur pe vapor. Jim tremura şi avea fierbinţeli ştiindu-se atât de aproape de libertate. Ca să râdă de el. îi arătă vâsla. Când se regăsiseră îi dăduseră lacrimile de fericire şi acesta nu se gândise decât cum să râdă de el cu minciunile lui. el spuse că e alb. Huck se miră de figura duduii Sofia. Fu poftit să rămână cât doreşte. încât cei doi se îndepărtară imediat. neamul Shepherdson. Jim crezu că acolo e Cairo şi începu să strige de bucurie şi să-i mulţumească lui Huck. Află cu bucurie că pluta nu fusese distrusă şi că Jim o recuperase. iar între cele două neamuri exista o dusmanie veche de zeci de ani. Armele grăiră toată ziua. Ajunse cu greu şi se trezi în faţa unei case de bârne. dar când se dumeri se supără foarte rău pe Huckleberry Finn. îl întrebară dacă omul cu care este pe plută e alb sau negru. Capul familiei era colonelul Grangerford. Huck le spuse locatarilor casei. rămaseră şi fără barcă şi fără plută. cât şi cele două fiice. la un moment dat. mâncarea era straşnică şi porţiile uriaşe. dar ceva mai voinic. Huckleberry Finn porni spre mal. izbucni un adevărat război între cele două neamuri. Huck află toate astea pe când se afla cu Buck în pădure. aflaţi într-o barcă. Buck. familia Grangerford. Între timp Huck îl regăsise pe Jim. singurul lui prieten. departe de dusmania celor două familii. care se sfărâmase în timpul rătăcirilor lor. şi cei doi se uitau plini de emoţie. Huck îl lăsă ce îl lăsă şi apoi. şi acesta încercă să împuşte un tânăr numit Harney Shepherdson. Când îl mai auzi pe Jim cum plănuieşte să muncească şi să strângă bani să-şi răscumpere soţia. ba îi mai dădură şi patruzeci de dolari drept ajutor. Când povestiră acasă întâmplarea. Coborâră apoi la masă. Charlotte şi Sofia. Inţelese peste vreo două zile. Bob şi Tom. suspectându-I că ar face parte din familia duşmană Shepherdson. Când aceştia se apropiară de plută să verifice.Huck se prefăcu că nu înţelege ce s-a întâmplat şi izbuti să îl facă pe Jim să creadă că doar visase că a fost ceaţă şi că se pierduseră unul de celălalt. ascuns pe mal. pe când Huck începuse să aibă emoţii fiindcă ajuta un negru fugar. datorită căreia muriseră mulţi. Jim înţelese cu greu că totuşi nu fusese vis ce li se întâmplase. că îl cheamă George Jackson şi îl primiră după multe codeli în casă. sclavă la o fermă de lângă casa domnişoarei Watson şi să-şi elibereze sau să-şi răpească şi cei doi copii. şi de o parte şi de alta. Le spuse că a căzut de pe vapor şi martore îi fură hainele ude Ieoarcă. În urma unor ghinioane. fiindcă se aflau în căutarea a cinci sclavi fugari. pentru că el suferise şi îşi făcuse mari griji pentru băiat. şi cel mic. iar lui Huck îi plăcu tare mult acolo. îl luă în camera lui şi îi dădu nişte haine uscate. Huck se căi că făcuse gluma aceea şi se duse să îşi ceară iertare şi să îl împace pe Jim. Luă hotărârea să-I dea în vileag pe Jim cu primul prilej. căruia îi datorează libertatea. să facă rost de o barcă. E drept că emoţiile lor aveau cauze diferite. atât cei doi băieţi mari. Spre seară porniră mai departe. In ziua fugii Sofiei cu iubitul ei. Buck. Ceilalţi membri ai familiei îl respectau şi îl ascultau. să nu treacă de oraşul Cairo. Fluviul era aici foarte lat . lui Huck îi îngheţă sângele în vine.